Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6758:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Các phép thử

 

Kính chắn gió

Các loại kính khác kính chắn gió

Kính độ bền cao

Kính nhiều lớp thông thường

Kính nhiều lớp được xử lý

Kính thủy tinh-vật liệu dẻo

Kính độ bền cao

Kính nhiều lớp

Kính thủy tinh-vật liu dẻo

I

l-P

II

Il-P

III

Ill-P

IV

Độ phân mảnh

D/2

D/2

-

-

H/4

H/4

-

E/2

-

-

Độ bền cơ học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bi 227 gam

-

-

F/4.3

F/4.3

F/4.3

F/4.3

F/4.3

E/3.1

G/3

M/3

- Bi 2260 gam

 

-

F/4.2

F/4.2

F/4.2

F/4.2

F/4.2

-

-

-

- Thử bằng chuỳ th 1/

D/3

D/3

F/3

F/3

F/3

F/3

F/3

-

-

-

Mài mòn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bề mặt ngoài

-

-

F/5.1

F/5.1

F/5.1

F/5.1

F/5.1

-

F/5.1

F/5.1

- Bề mặt trong

-

K/2

-

G/2

-

G/2

G/2

G/2 2/

K/2 2/

K/2

Nhiệt độ cao

-

 

C/5

C/5

C/5

C/5

C/5

 

C/5

C/5

Phát xạ

-

C/6

C/6

C/6

C/6

C/6

C/6

 

C/6

C/6

Độ ẩm

-

C/7

C/7

C/7

C/7

C/7

C/7

C/7 2/

C/7

C/7

Hệ số truyền sáng

C/9.1

C/9.1

C/9.1

C/9.1

C/9.1

C/9.1

C/9.1

C/9.1

C/9.1

C/9.1

Độ méo quang học

C/9.2

C/9.2

C/9.2

C/9.2

C/9.2

C/9.2

C/9.2

C/9.2 3/

-

-

Hình ảnh thứ cấp

C/9.3

C/9.3

C/9.3

C/9.3

C/9.3

C/9.3

C/9.3

C/9.3 3/

-

-

Thay đi nhiệt độ

-

C/8

-

C/8

-

C/8

C/8

C/8 2/

C/8 2/

C/8

Tính chịu lửa

-

C/10

-

C/10

-

C/10

C/10

C/10 2/

C/10 2/

C/10

Độ bền hóa học

-

C/11

-

C/11

 

C/11

C/11

C/11 2/

C/11 2/

C/11

CHÚ THÍCH:

1/ Phép thử này còn được thực hiện cho kính kép quy định trong phụ lục N, N.3

2/ Nếu phủ lên bề mặt phía trong vật liệu bằng chất dẻo

3/ Phép thử này ch thực hiện trên kính chắn gió độ bền cao đng nhất cho xe có tc độ lớn nht 40 km/h

Ký hiệu D/4.3 cho biết phép thử và yêu cu cho trong D.4.3, Phụ lục D và C.9.1 cho biết phép thử và yêu cầu cho trong C.9.1, Phụ lục C

 

6  Các phép thử

6.1  Các phép thử đối với vật liệu kính an toàn cho trong 6.2 và 6.3.

6.2  Các phép thử đối với kính an toàn cho trong Bảng 1 dưới đây:

6.3  Các phép thử đối với vật liệu kính an toàn bằng vật liệu dẻo cho trong Bng 2 dưới đây:

Bảng 2 - Các phép thử đối với kính an toàn vật liệu dẻo

Phép thử

Kính vật liệu dẻo không phải kính chắn gió

Kính vật liệu dẻo không th uốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính có thể uốn được

Xe cơ giới

Xe rơ moóc và không người lái

Xe cơ giới

Xe rơ moóc và không người lái

Uốn

C/12

C/12

C/12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C/12

Bi 227 g

Q/5

Q/5

S/5

S/5

R/5

Chùy thử 1/

Q/4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S/4

-

-

Truyền sáng 2/

C/9.1

-

C/9.1

-

C/9.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C/10

C/10

C/10

C/10

C/10

Độ bền hóa học

C/11

C/11

C/11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C/11

Mài mòn

Q/6.1

-

S/6.1

-

-

Thời tiết

C/6.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C/6.4

C/6.4

C/6.4

Độ ẩm

Q/6.4

Q/6.4

Q/6.4

Q/6.4

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C/13

-

C/13

-

-

CHÚ THÍCH:

1/ Các yêu cầu thử nghiệm ph thuộc vào vị trí của kính lắp trên xe.

2/ Ch áp dụng đối với kính lắp ở vị trí có yêu cầu tầm nhìn cho người lái.

6.4  Vật liệu kính an toàn s được phê duyệt nếu thỏa mãn tất cả các yêu cầu bắt buộc theo phân loại trong hai bảng trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1  Mỗi một thay đổi kiểu kính an toàn hoặc mỗi bổ sung một kiểu kính chắn gió vào một nhóm phải không gây ra ảnh hưởng xấu đáng kể. Đối với kính chắn gió thì một kiểu mới phải phù hợp với nhóm kính chắn gió đã được chứng nhận, và đối với vật liệu kính an tn thì phải đáp ứng các yêu cầu đã nêu.

7.2  Khi cần thiết phải xem xét báo cáo kết quả thử chi tiết hơn từ phòng thử nghiệm.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

(khổ giấy A4: 210 x 297 mm)

Thông báo

Công bố bởi: Cơ quan có thm quyền

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………………

………………………

V(2):     Cấp chứng nhận

            Không cp chứng nhận

Cấp chứng nhận mở rộng

Thu hồi chứng nhận

Chấm dứt sản xuất

một kiểu loi của vật liệu kính an toàn theo quy định của ECE 43

Chứng nhận số:………………. Chứng nhận mở rộng s:………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.2  Mô t kiểu loại kính: xem Phụ lục A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9(1), với kính chắn gió xem Phụ lục A10.

A.3  Tên hoặc nhãn hiệu thương mại

A.4  Tên và địa ch nhà sn xut:

A.5  Nếu được, tên và địa chỉ đại diện nhà sản xuất:

A.6  Đề nghị phê duyệt ngày:

A.7  Phòng thử nghiệm:

A.8  Ngày phòng thử nghiệm hoàn thành báo cáo:

A.9  Số của báo cáo:

A.10  Kiểu loại được chấp nhận/không chấp nhận/mở rộng/thu hồi(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.12  Chú thích:

A.13  Địa điểm phòng thử nghiệm:

A.14  Ngày:

A.15  Chữ ký:

A.16  Danh mục các tài liệu đã lưu cùng với cơ quan quản lý, cơ quan đã thừa nhận kiểu loại, hiệu lực theo đề nghị và được bổ sung thông báo này.

 

Phụ lục A - Phụ lục A1

(Tham khảo)

Kính chắn gió độ bền cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giấy chứng nhận số: ................................. Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

Đặc tính chủ yếu:

Loại hình dáng: ...................................................................................................................

Loại chiều dày: ....................................................................................................................

Chiều dày danh nghĩa của kính chắn gió: ..............................................................................

Bn cht của vật liệu và kiểu loại của các lớp phủ vật liệu dẻo: .............................................

Chiu dày danh nghĩa của các lớp phủ vật liệu dẻo: ..............................................................

Đặc tính phụ:

Bn cht của vật liệu (Kính phẳng/kính nổi/kính tấm mỏng): ...................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu của các lớp phủ vật liệu dẻo: ........................................................................................

Các cht dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/không): ..........................................................................

Các dải chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): ..........................................................................

Nhận xét: ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

* Tài liệu đính kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A.10)

 

Phụ lục A - Phụ lục A2

(Tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục E và K)

Giấy chứng nhận số: ......................... Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

Đặc tính chủ yếu:

Có khác kính chắn gió không (Có/Không): ................................................................................

Kính chắn gió cho xe tốc độ thấp: ............................................................................................

Loại hình dạng: .......................................................................................................................

Bản chất của quá trình làm tăng độ bền: ...................................................................................

Loại độ dày: ...........................................................................................................................

Bn chất của vật liệu và kiểu loại của lớp phủ vật liệu dẻo:  .......................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính phụ:

Bản chất của vật liệu (Kính phẳng/kính nổi/kính tấm mỏng): .......................................................

Màu của kính: ..........................................................................................................................

Màu của các lớp phủ vật liệu dẻo: ............................................................................................

Các chất dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Các di chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Chuẩn để phê duyệt kiểu: ........................................................................................................

Diện tích ln nhất (cho kính phẳng): .........................................................................................

Góc nhỏ nhất: .........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều cao phân đoạn lớn nhất: .................................................................................................

Nhận xét: ................................................................................................................................

*Tài liệu đính kèm: danh mục kính chn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A10)

 

Phụ lục A - Phụ lục A3

(Tham khảo)

Kính chắn gió nhiều lớp

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục F, H hoặc K)

Giấy chứng nhận số: .......................... Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S lớp kính: ............................................................................................................................

Số lớp trung gian: ...................................................................................................................

Chiều dày danh nghĩa của kính chắn gió: ..................................................................................

Chiều dày danh nghĩa của lớp (hoặc các lớp) trung gian: ...........................................................

Xử lý đặc biệt kính: .................................................................................................................

Bản chất của vật liệu và kiểu loại lớp (các lớp) trung gian ..........................................................

Bản chất của vật liệu và kiểu loại lớp (các lớp) phủ vật liệu dẻo: ................................................

Chiều dày danh nghĩa của lớp (các lớp) ph vật liệu dẻo> .........................................................

Màu của lớp trung gian (Toàn bộ/một phần): .............................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bn chất của vật liệu (kính phẳng, kính nổi, kính tấm mỏng): ......................................................

Màu của kính (Đậm/nhạt): .........................................................................................................

Màu của lớp (hoặc các lớp) phủ vật liệu dẻo: ...........................................................................

Các chất dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Các dải chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Nhn xét: ................................................................................................................................

*Tài liệu đính kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A10)

 

Phụ lục A - Phụ lục A4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính nhiều lớp

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác đnh trong Phụ lục G, hoặc K)

Giấy chứng nhận số: ........................ Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

Đặc tính chủ yếu:

Số lớp kính: ............................................................................................................................

Số lớp trung gian: ...................................................................................................................

Loại chiều dày: ........................................................................................................................

Chiều dày danh nghĩa lớp (các lớp) trung gian: .........................................................................

Xử lý đặc biệt kính: .................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp (các lớp) phủ vật liệu dẻo: .........................................

Chiều dày danh nghĩa của lớp (các lớp) phủ vật liệu dẻo: ..........................................................

Đặc tính phụ:

Bản chất của vật liệu (Kính phẳng/kính nổi/ kính tấm mng): ......................................................

Màu của lớp trung gian (toàn bộ, một phần): ............................................................................

Màu của kính (Có/không): ........................................................................................................

Màu của lớp phủ vật liệu dẻo: ..................................................................................................

Các chất dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Các di chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

* Tài liệu đính kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A- Phụ lục A10)

 

Phụ lục A - Phụ lục A5

(Tham khảo)

Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục L)

Giấy chứng nhận số:.............................. Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

Đặc tính chủ yếu:

Loại hình dạng: .......................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dày danh nghĩa của kính: ................................................................................................

Xử lý của kính (Có/Không): ......................................................................................................

Chiều dày danh nghĩa của kính chắn gió: ..................................................................................

Chiều dày danh nghĩa của lớp (các lớp) vật liệu dẻo là lớp trung gian: .......................................

Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp (các lớp) vật liệu dẻo là lớp trung gian: .......................

Bn chất của vật liệu và kiểu loại của lớp vật liệu dẻo phía ngoài: ..............................................

Đặc tính phụ.

Bản chất của vật liệu (Kính phẳng/kính ni/kính tấm mỏng): .......................................................

Màu của kính: ..........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các cht dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Các dải chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Nhận xét: ................................................................................................................................

* Tài liệu đính kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A10)

 

Phụ lục A - Phụ lục A6

(Tham khảo)

Kính thủy tinh - vật liệu dẻo

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục M)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đc tính chủ yếu:

Số lớp vật liệu dẻo: .................................................................................................................

Chiu dày của thành phần kính thủy tinh: ..................................................................................

X lý của thành phần kính thủy tinh (Có/Không): .......................................................................

Chiều dày danh nghĩa toàn bộ của kính: ...................................................................................

Chiều dày danh nghĩa của lớp (các lớp) vật liệu dẻo là lớp trung gian: .......................................

Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp (các lớp) vật liệu dẻo là trung gian ..............................

Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp vật liệu dẻo phía ngoài: ..............................................

Đặc tính phụ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu của kính (Đậm/nhạt): .........................................................................................................

Màu của lớp (hoặc các lớp) vật liệu dẻo (Toàn bộ/một phần): ....................................................

Các chất dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không):...............................................................................

Các dải chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Nhận xét: ................................................................................................................................

* Tài liệu đính kèm: danh mục kính chn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A10)

 

Phụ lục A - Phụ lục A7

(Tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được qui định trong Phụ lục N và S)

Giấy chứng nhận số: ........................ Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

Đặc tính chủ yếu:

Cấu tạo của kính ghép (Đối xứng/ không đối xứng): .................................................................

Chiều dày danh nghĩa của khe hở (các khe hở): ........................................................................

Phương pháp lắp ghép:

Kiểu loại của mỗi thành phần kính, xác định như Phụ lục E, G, K, M hoặc Q: ..............................

Tài liệu kèm theo:

Một tài liệu cho hai tấm của kính ghép đi xứng theo đúng phụ lục mà kính đã được thử hoặc được chứng nhận kiểu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhận xét .................................................................................................................................

 

Phụ lục A - Phụ lục A8

(Tham khảo)

Kính vật liệu dẻo không thể uốn

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục Q)

Giấy chứng nhận số: .......................... Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

Đặc tính chủ yếu:

Tên hóa học của vật liệu: .........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình sản xuất: ..................................................................................................................

Hình dạng và kích thước: .........................................................................................................

Chiều dày danh nghĩa: .............................................................................................................

Màu của vật liệu dẻo không thể uốn: ........................................................................................

Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp phủ bề mặt: ...............................................................

Đặc tính phụ:

Các chất dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không): ..............................................................................

Nhn xét: ................................................................................................................................

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

Kính vật liệu dẻo có thể uốn

(Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục R)

Giấy chứng nhận số: ............................... Giấy chứng nhận mở rộng số:………………….

Đặc tính chủ yếu:

Tên hóa học của vật liệu: .........................................................................................................

Quá trình sản xuất: ..................................................................................................................

Chiều dày danh nghĩa: .............................................................................................................

Màu của sản phẩm vật liệu dẻo: ...............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính phụ: ...........................................................................................................................

Không có

Nhận xét: ................................................................................................................................

 

Phụ lục A - Phụ lục A10

(Tham khảo)

Nội dung kê khai của kính chắn gió

Đối với mỗi kính chắn gió nm trong phê duyệt kiểu loại này, các ít nhất các thông số dưới đây phải được cung cấp:

Nhà sản xuất xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại xe

Bề mặt khai triển “F”

Chiều cao phân đoạn “h”

Bán kính cong ‘r’

Góc lắp đặt “α”

Góc lưng ghế “β”

Tọa độ đim “R” (A, B, C) liên quan đến điểm giữa của mép phía trên của kính chắn gió

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

Bố trí dấu chứng nhận kiểu

Đối với kính chắn gió độ bền cao, dấu phê duyệt kiểu đóng lên kính như sau:

Chú thích các ký hiệu trên du:

1  Số I: Kí hiệu cho loại kính. Trường hợp này là kính chắn gió độ bền cao.

2  Chữ cái E: Kính an toàn sử dụng trên xe có động cơ tuân theo quy định ECE 43.

3  Số 4: Kí hiệu của quốc gia phê duyệt theo quy định này. Số 4 là Hà lan.

4  S 43R: kí hiệu của quy định ECE 43

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu của các loại kính như sau:

I           Kính chắn gió độ bền cao

II          Kính chắn gió nhiều lớp thông thường

III         Kính chắn gió nhiều lớp loại được xử lý

IV         Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo

V          Kính có hệ số truyền sáng ổn định < 70%

VI         Kính ghép

VII        Kính chắn gió độ bền cao đồng nhất, sử dụng cho xe có tốc độ 40 km/h.

Không có số bên trên: Kính có độ truyền sáng ổn định 70.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn còn phải bổ sung thêm các ký hiệu sau:

/A         vị trí lắp đặt hướng về phía trước

/B         vị trí lắp đặt ở phía sau, bên cạnh và trần xe

/C         Tại vị trí không có hoặc ít có khả năng bị va đập khi tham gia giao thông

Nếu kính vật liệu dẻo không thể uốn đã được thử chứng nhận độ bền mài mòn theo C.4, Phụ lục C, phải thêm các ký hiệu sau:

/L         cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 2% sau 1000 vòng và ≤ 4% trên bề mặt trong sau 100 vòng (xem S.6.1.3.1, Phụ lục S).

/M        cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 10% sau 500 vòng và ≤ 4% trên bề mặt trong sau 100 vòng.

IX         Kính bằng vật liệu dẻo có thể uốn

X          Kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

/A         vtrí lắp đặt hướng về phía trước

/B         vị trí lắp đặt phía sau, bên cạnh và trần xe

/C         Tại vị trí không có hoặc ít có khả năng bị va đập khi tham gia giao thông

Nếu kính vật liệu dẻo không thể uốn đã được thử chứng nhận độ bền mài mòn theo C.4, Phụ lục C, phải thêm các ký hiệu sau:

/L         cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 2 % sau 1000 vòng và ≤ 4 % trên bề mặt trong sau 100 vòng (xem 6.1.3.2, Phụ lục Q và S).

/M        cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 10 % sau 500 vòng và ≤ 4 % trên bề mặt trong sau 100 vòng

XI         Kính thủy nhiều lớp

XII        Kính thủy tinh - vật liệu dẻo

/P         Kính an toàn bằng thủy tinh có phủ lớp vật liệu dẻo trên b mặt phía trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục C

(Quy định)

Các quy định thử chung

C.1  Th độ phân mảnh

C.1.1  Không được kẹp chặt tấm kính cần thử. Tuy nhiên, có thể đặt nó trên một tm kính giống hệt và được giữ bằng một băng dính xung quanh mép.

C.1.2  Đ tạo sự phân mảnh, dùng một cái búa nhọn đầu, nặng khoảng 75 g hoặc một dụng cụ khác cho kết quả tương tự. Bán kính đường cong của đầu nhọn tác động là 0,2 mm ± 0,05 mm

C.1.3  Phép thử được tiến hành tại các điểm va đập qui định

C.1.4  Khảo sát những mảnh v bằng phương pháp đm bảo được sai số đếm và có khả năng tìm được vị trí phù hợp để phép đếm lớn nhất và nhỏ nhất thực được hiện.

Bn ghi liên tục của mẫu thử phân mảnh phải được thực hiện trong vòng 10 s khi bắt đầu và kết thúc không quá 3 min sau khi tác động. Phòng thử nghiệm phải giữ lại bản ghi này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2.1  Thử va đập bằng bi thép 227 g

C.2.1.1  Thiết bị

C.2.1.1.1  Sử dụng bi bằng thép cứng khối lượng 227 g ± 2 g, đường kính xấp xỉ 38 mm.

C.2.1.1.2  Thao tác: cho viên bi rơi tự do từ độ cao quy định hoặc tạo cho viên bi có vận tốc tương đương với vận tốc khi rơi tự do từ độ cao đó. Khi sử dụng thiết bị tạo vận tốc, sai số vận tốc do thiết bị tạo ra là 1% so với vận tốc rơi tự do.

C.2.1.1.3  Giá đỡ cố định (Hình C.1) bao gồm khung thép với bề mặt của các thanh thép làm khung rộng 15 mm; trên đặt một gioăng cao su dày 3 mm, độ cứng 50 IRHD, khung này đặt lên trên một khung dưới khác. Khung dưới đặt trên một giá đỡ hình hộp bằng tôn cao 150 mm. Mẫu thử được giữ bằng khung phía trên nặng khoảng 3 kg. Giá đỡ hình hộp được hàn vào một tấm thép làm đế dày 12 mm, giữa sàn nhà và giá đỡ cố định đặt một tấm cao su dày 3 mm và độ cứng 50 IRHD.

C.2.1.2  Điều kiện thử

Nhiệt độ: 20 0C ± 50C

Áp suất từ 860 đến 1060 mbar

Độ ẩm tương đối 60% ± 20%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng mẫu thử phẳng, hình vuông, cạnh 300 +10-0 mm, cắt từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc kính cong khác.

Đối với tấm kính cong, phải đm bảo có đủ sự tiếp xúc giữa kính an toàn và giá đỡ trong quá trình thử.

C.2.1.4  Tiến hành thử

Đặt mẫu thử trong điều kiện nhiệt độ quy định ít nht là 4 h ngay trước khi tiến hành phép thử.

Mu thử đặt trên giá cố định (xem C.2.1.1.3, Phụ lục này).

Mặt của mẫu thử đặt vuông góc với chiều rơi của viên bi (dung sai nằm trong khoảng 3 0).

Đối với kính bằng vật liệu dẻo có thể uốn, mẫu thử phải được kẹp cht trên giá đỡ.

Đim va đập phải nằm trong vòng tròn có bán kính 25 mm, tâm là tâm hình học của mẫu thử, ứng với độ cao rơi không quá 6 m và trong vòng tròn có bán kính 50 mm ứng với độ cao rơi lớn hơn 6 m.

Cho viên bi rơi vào bề mặt phía ngoài của mẫu thử khi kính được lắp trên xe.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DN:

1  Mu thử

2  Gioăng cao su

3  Tm đệm cao su

Hình C.1 - Giá đỡ cố định để thử bằng bi thép

C.2.2  Thử va đập bằng bi thép 2260 g

C.2.2.1  Thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2.2.1.2  Thao tác: cho bi rơi tự do từ độ cao quy định hoặc tạo cho viên bi vận tốc tương đương với vận tốc khi rơi tự do từ độ cao đó. Khi sử dụng thiết bị tạo vận tốc, sai số vận tốc do thiết bị tạo ra là 1% so với vận tốc khi rơi tự do.

C.2.2.1.3  Giá đỡ cố định được cho trong Hình C.1, cho trong C.2.1.1.3, Phụ lục này

C.2.2.2  Điều kiện thử

Nhiệt độ 20 0C ± 5 0C

Áp suất từ 860 đến 1060 mbar

Độ m tương đối 60 % ± 20 %.

C.2.2.3  Mẫu thử

Mu thử hình vuông phẳng, có cạnh bằng  mm hoặc được cắt ra từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc của kính an toàn.

Như vậy toàn bộ kính chắn gió hoặc kính an toàn có thể được thử. Trong trường hợp này cần chú ý đảm bảo có đ sự tiếp xúc giữa tấm kính an toàn và giá đỡ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mu thử được đặt trong điều kiện nhiệt độ quy định ít nhất là 4 h ngay trước khi thử.

Đặt mẫu thử trên giá cố định (trong C.2.1.1.3). Mặt của mẫu thử đặt vuông góc với phương rơi của viên bi (sai số nằm trong khoảng 3 0).

Trong trường hợp mẫu thử là kính thủy tinh - vật liệu dẻo thì mẫu phải được kẹp chặt vào giá đỡ.

Điểm va đập phải nằm trong vòng tròn có tâm là tâm hình học của mẫu thử, bán kính 25 mm.

Bi phải đập vào bề mặt phía trong của mẫu thử khi kính an toàn được lắp vào xe.

Bi ch được phép thực hiện một lần va đập.

C.3  Thử bằng chuỳ thử

C.3.1  Thử bằng chùy thử không đo sự giảm tốc

C.3.1.1  Thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các kích thước và cấu tạo của chuỳ thử cho trong Hình C.2.

Tổng khối lượng của chùy thử là 10 kg ± 0,2 kg.

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DN:

1  Thanh đỡ                              3  Đầu chùy

2  Miếng đ trung gian              4  Lớp bọc bằng nỉ dày 5 mm

Hình C.2 - Chùy thử

C.3.1.2  Thao tác: cho chuỳ thử rơi tự do từ độ cao quy đnh hoặc tạo cho nó vận tốc tương đương với vận tốc đạt được khi rơi tự do từ độ cao đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.3.1.3  Giá đỡ cố định dùng cho việc thử mẫu thử phẳng được giới thiệu Hình C.3. Giá cố định gồm 2 khung thép đặt chồng lên nhau, các thanh làm khung có bề mặt rộng 50 mm, gioăng cao su đặt giữa dày 3 mm, rộng 15 mm ± 1 mm, độ cứng 70 IRHD. Khung trên bắt chặt vào khung dưới bằng ít nhất 8 bu lông.

C.3.1.4  Điều kiện thử

Nhit độ: 200C ± 50C

Áp suất: từ 860 đến 1060 mbar

Độ ẩm tương đối: 60 % ± 20 %.

C.3.1.5  Tiến hành thử

C.3.1.5.1  Th mẫu thử phẳng

Mẫu thử phẳng có chiều dài bằng  mm, rộng bằng  mm được gi ở nhiệt độ 20 0C ± 5 0C, ít nhất là 4 h ngay trưc khi tiến hành thử.

Kẹp chặt mẫu thử trên khung đỡ (xem C.3.1.3 trên), xiết chặt các bu lông để đảm bảo mẫu thử không bị xê dịch quá 2 mm trong quá trình thử. Bề mặt của mẫu thử đặt vuông góc với phương rơi của chuỳ th.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp n bao phủ đầu chuỳ phải được thay thế sau 12 lần th.

C.3.1.5.2  Phép thử trên kính chắn gió còn nguyên hình dạng (chỉ áp dụng cho độ cao rơi 1,5 m)

Đặt kính chắn gió lên giá đỡ, dưới lót một lớp cao su có độ cứng 70 IRHD, dày 3 mm, chiều rộng tiếp xúc trên toàn bộ chu vi khoảng 15 mm.

Giá đ phải bao gồm một khung cứng vững, có hình dạng tương ứng với hình dạng kính chắn gió, chùy thử phải đập vào b mặt phía trong của kính. Nếu cần thiết, kính chắn gió phải được kẹp chặt với giá đỡ.

Giá đỡ phải được đặt trên bệ cứng vững, có tấm cao su lót giữa dày 3 mm, độ cứng 70 IRHD. B mặt kính chắn gió đặt vuông góc với phương rơi của chuỳ thử.

Chuỳ thử phải đập vào kính chắn gió tại điểm nằm trong vòng tròn có tâm là tâm hình học của mu thử, bán kính 40 mm, trên bề mặt phía trong của kính và ch được phép thực hiện một lần va đập.

Bề mặt va đập của tm n được thay thế sau 12 lần thử.

C.3.2  Th bằng chùy có đo sự giảm tốc

C.3.2.1  Thiết bị th

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

giữa đĩa cơ sở (24) là một đế ba trục (26) lắp đặt sao cho nó nằm tại trọng tâm để nhận tín hiệu của đồng hồ đo gim tốc (27). Đồng hồ đo giảm tốc được bố trí theo phương thẳng đứng với các chi tiết khác.

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DN:

1  Gioăng cao su                       2  Bu lông M20

Hình C.3 - Giá để thử bằng chuỳ thử

Hình C.4 - Chùy thử 10 kg

Bảng C.1 - Danh mục các chi tiết của chùy thử 10 kg (xem hình C.4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S lượng

Ký hiệu

Vật liệu

Ghi chú

1

1

Nam châm giữ

Thép DIN 17100

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Chống va đập rung

Cao su / thép

Đường kính               50 mm

Độ dày                     30 mm

Ren                          M10

3

4

BNC đầu nối HF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

1

Đai ốc lục giác DIN 985

 

 

5

6

Đĩa DIN125

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

3

Chi tiết chuyển tiếp

 

 

7

6

Bu lông DIN912

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

3

Đai ốc lục giác

 

 

9

3

Đĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính lỗ           8 mm

Đường kính ngoài     35 mm

Độ dày                     1,5 mm

10

3

Đệm cao su

Cao su, độ cứng 60 IRHD

Đường kính l           8 mm

Đường kính ngoài     30 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

1

Đệm chống va đập

Đệm giấy nhiều lớp

Đường kính lỗ           120 mm

Đường kính ngoài      199 mm

Độ dày                      0,5 mm

12

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

 

13

1

Đệm trung gian

Cao su Butadien, độ cứng khoảng 80 IRHD

Đường kính lỗ           129 mm

Đường kính ngoài      192 mm

Độ dày                      4 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

ng dẫn

Polytetra-fluorethen (PTFE)

Đường kính trong      8 mm

Đường kính ngoài     10 mm

Dài                           40 mm

15

3

Đai ốc lục giác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

16

3

Bu lông ren DIN 976

 

 

17

3

Vít chim

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

18

1

Chỏm cầu

Polyamid12

 

19

1

Vỏ bọc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dày                     6 mm

Một mặt có gân

20

1

ng lót dẫn hướng

Thép DIN 17100

 

21

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

22

1

Đĩa chng va đập

Đệm giấy nhiều lớp

Đường kính ngoài     65 mm

Độ dày                     0,5 mm

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

24

1

Đĩa Cơ sở

Thép DIN 17100

 

25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vít chnh lục giác

Loại độ bền 45H

 

26

1

Đế 3 trục

 

 

27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị đo gia tốc

 

 

28

1

Khối gỗ

Gỗ cây trăn, keo giữa các lớp

 

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đĩa phủ

Hợp kim (AIMg5)

 

30

1

Nắp bo vệ

Polyamid 12

 

Chm cầu (18) và lớp bọc (19) nằm ở dưới đĩa cơ sở (24), chiếm phần lớn bề mặt, và đặt dưới phần đàn hi của chùy. Tính chất đàn hồi của chùy thử khi va đập được xác định bởi độ cứng và độ dày của vòng đệm trung gian và chỏm cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để tiến hành thử nghiệm, chùy thử phải được cố định với thanh ngang của hệ thống dẫn hướng (xem hình C.5) và được nâng lên độ cao cần thiết bằng thiết bị nâng. Trong quá trình thực hiện phép thử, thanh ngang và chùy thử được tách rời ra và rơi xuống. Sau khi đi qua cơ cấu chặn có độ cao rơi theo yêu cầu, thanh ngang được giữ lại, chùy thử tách khỏi thanh ngang và rơi tự do xuống tác động vào mẫu thử.

Không có bất kỳ tác động nào lên chùy thử do thiết bị rơi hoặc do dây dẫn tín hiệu trong khi rơi, do đó nó ch được gia tốc bởi trọng lực theo phương thẳng đứng.

C.3.2.2.1  Thiết bị đo cho phép xác định được giá trị HIC với chùy thử cho trong C.3.2.1 ở trên.

C.3.2.2.2  Thiết bị hiệu chuẩn chùy thử:

Độ cao rơi tự do phải nằm trong khoảng từ 50 mm đến 254 mm với sai số đến 1mm. Không cần sử dụng hệ thống dẫn hướng đối với độ cao rơi nh.

Đế phẳng chịu va đập được làm bằng thép có kích thước 600 mm x 600 mm và có độ dày tối thiểu là 50mm. Bề mặt va đập được đánh bóng:

Độ nhám bề mặt Rmax= 1 μm, dung sai độ phẳng t = 0,05 mm.

C.3.2.2.3  Hiệu chuẩn và điều chnh chùy thử:

Trước khi thực hiện một loạt các thử nghiệm nhưng không quá 50 lần thử, chùy thử phải được hiệu chuẩn và điều chỉnh nếu cn thiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chùy thử phải rơi và đập vào đế chịu va đập theo phương thẳng đứng. Độ cao rơi (được tính từ điểm thấp nhất của chùy thử đến bề mặt của đế chịu va đập) lần lượt là 50, 100, 150 và 254 mm. Đường cong giảm tốc sẽ được ghi lại.

Giá trị gim tốc lớn nhất az ở các độ cao khác nhau theo trục Z phải nằm trong gii hạn cho trong Bng C.2 dưới đây:

Bng C.2 - Giới hạn giá trị giảm tốc

Độ cao rơi mm

Giá tr giảm tốc lớn nhất az (là bội s của gia tc trọng trường g)

50

64 ± 5 g

100

107 ± 5 g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

150 ± 7 g

254

222 ± 12 g

Đường cong giảm tốc sẽ được xây dựng dựa vào cùng một mô hình dao động. Đường cong giảm tốc của độ cao rơi 254 mm phải được thực hiện ngắn nhất là 1.2 ms lâu nhất là 1,5 ms và lớn hơn 100 g

Nếu không đạt được các yêu cầu trong C.3.2.2.3 thì phần đàn hồi của chùy thử phải điều chỉnh bằng cách thay đổi độ dày của vòng đệm trung gian (13) trong đĩa cơ s. Việc chỉnh sửa được thực hiện bằng cách điều chỉnh ba đai ốc lục giác tự hãm (8) trên bu lông ren (16), nó được dùng để cố định chỏm cầu với đĩa cơ sở (24). Đệm cao su (10) dưới đai ốc lục giác (8) không được đứt gãy.

Hình C.5 - Thiết bị thử bằng chùy thử có đo giảm tốc

Vỏ bọc (19) của bề mặt va đập và đệm trung gian cần phải được thay ngay nếu hư hng và phải thay trước khi hiệu chỉnh chùy thử.

C.3.2.3  Giá đỡ dùng cho thử nghiệm tấm phẳng được cho trong C.3.1.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.3.2.5  Thử nghiệm trên tấm kính mẫu (sử dụng cho độ cao rơi từ 1,5 m đến 3 m). Đặt tấm kính tự do trên gá đỡ và gioăng cao su bao quanh có độ cứng là 70 IRHD và độ dày khoảng 3 mm.

Tấm kính được kẹp chặt với cấu trúc giá đ bằng các thiết bị thích hợp. Bề mặt của tấm kính về cơ bản phải vuông góc với hướng rơi của chùy thử. Chùy th rơi vào tm kính tại đim nằm cách tâm hình học của tấm kính 40 mm, điểm này nằm trên bề mặt phía trong của kính vật liệu dẻo khi lắp trên xe và ch thực hiện một lần va đập.

Bắt đầu bằng việc chọn một độ cao thử ban đầu, sau đó độ cao thử tăng dần 0,5 m lần lượt cho các lần thử tiếp theo. Đường cong giảm tốc do va đập trên mẫu thử là ax, ay và az phải được ghi nhận theo thời gian t.

Kết thúc phép thử bằng chùy này, phải kiểm tra thêm các yếu tố như mép kính dịch chuyển lớn hơn 2 mm trên giá và điểm va đập thỏa mãn yêu cầu. Các thành phần gia tốc ax và ay phải nhỏ hơn 0,1 giá trị az theo phương thẳng đứng.

C.3.2.6  Đánh giá kết qu

Đường cong giảm tốc được đánh giá như sau:

Kết quả giảm tốc ares(t) tại trọng tâm tính theo công thức sau, dựa vào các đường cong gim tc ax(t), ay(t) và az(t) hợp lại giống như bội số của gia tốc trọng trường.

Phải xác định được khoảng thời gian từ khi ares vượt qua giá trị gia tốc là 80g cho đến khi ares đạt được giá trị lớn nhất. Tính giá trị HIC, như số đo nguy hiểm về chấn thương sọ não, theo công thức sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị giới hạn tích phân t1 và t2 phải được lựa chọn để đảm bảo phép tích phân có được giá trị lớn nhất.

C.4  Th độ bền mài mòn

C.4.1  Thiết bị

C.4.1.1  Thiết bị thử độ bền mài mòn (thưng sử dụng thiết bị của hãng Teledyne Taber, Mỹ): Sơ đồ được cho trong Hình C.6 bao gồm:

Một bàn tròn nằm ngang tâm cố định, quay ngược chiều kim đồng hồ với vận tốc từ 65 r/min đến 75 r/min.

Hai cánh tay đòn song song mang theo bánh mài đặc biệt hình tròn quay tự do trên trục nằm ngang có ổ bi, mỗi bánh mài ép lên mẫu thử một lực tương ứng với khối lượng 500 g.

Bàn tròn của thiết bị mài mòn phải quay được tương đối đều trên mặt phẳng ngang (sai lệch hướng so với mặt phẳng nằm ngang không lớn hơn ± 0,05 mm tính ở điểm cách mép ngoài của bàn 1,6 mm).

Hai bánh mài được lắp sao cho chúng tiếp xúc với mẫu thử đang quay tròn và quay ngược chiều quay của mẫu thử. Trong mỗi vòng quay của mẫu thử, lực ép và sự mài mòn tác dụng dọc theo đường cong của hình vành khuyên có diện tích là 30 cm2.

C.4.1.2  Bánh mài mòn có đường kính từ 45 mm đến 50 mm, dày 12,5 mm, bao gồm một lớp bột mài mòn đặc biệt gắn trên nền cao su có độ cứng trung bình. Các bánh mài mòn này có độ cứng 72 IRHD ± 5 IRHD đo ở 4 điểm cách đều nhau trên đường tâm của bề mặt bánh mài mòn. Áp lực tác dụng theo chiều thng đứng, dọc theo đường kính của bánh mài mòn và ch số đo được lấy trong khoảng 10 s sau khi tác dụng đủ áp lực.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình C.6 - Sơ đ thiết bị thử độ bn mài mòn

C.4.1.3  Ngun sáng bao gồm một đèn nóng sáng có sợi đốt đặt trong hộp chữ nhật kích thước 1,5 mm x 1,5 mm x 3 mm. Điện áp của sợi đốt phải sao cho nhiệt độ màu của nó là 2856 K ± 50 K.

Điện áp này phải được ổn định trong khoảng ± 1/1000. Thiết bị kiểm tra điện áp phải có độ chính xác phù hợp.

C.4.1.4  Hệ thống quang học bao gồm một thấu kính có tiêu cự tối thiểu bằng 500 mm và được hiệu chỉnh quang sai màu. Độ mở lớn nhất của thấu kính không vượt quá f/20. Khoảng cách giữa nguồn sáng và thu kính được điều chỉnh để tạo ra một chùm sáng song song. Một màng ngăn được lắp vào đ giới hạn chùm tia sáng có đường kính 7 mm ± 1 mm. Màng ngăn này đặt cách thấu kính 100 mm ± 50 mm, về phía xa nguồn sáng.

C.4.1.5  Thiết bị đo độ tán xạ ánh sáng (xem Hình C.7) bao gồm một tế bào quang điện với một quả cầu tích hợp đường kính a bằng từ 200 đến 250 mm. Quả cầu có hai lỗ cho ánh sáng đi qua, một lỗ vào và một lỗ ra. Lỗ vào hình tròn có đường kính ít nhất gấp đôi đường kính của chùm tia sáng. Lỗ ra dạng ống bẫy sáng hoặc vật phản xạ, tương ứng với trình tự thử được nêu trong C.4.4.3, dưới đây. Bẫy sáng phải hấp thụ hoàn toàn ánh sáng khi chưa có mẫu thử.

Trục của chùm sáng phải đi qua tâm lỗ ra và lỗ vào và ra. Đường kính b của lỗ ra bằng 2a x tang 4 °, trong đó a là đường kính quả cầu. Tế bào quang điện được đặt sao cho nó không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng trực tiếp từ lỗ vào hoặc từ vật phản xạ.

Mặt trong của quả cầu và vật phn xạ phải có hệ số phản xạ bằng nhau và phải là các mặt mờ và không chọn lọc.

Đầu ra của tế bào quang điện phải tuyến tính với sai số ± 2 % của tn di cường độ sáng được sử dụng, cu tạo của dụng cụ đo phải sao cho không có độ lệch của dụng cụ đo điện khi quả cầu tối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu sử dụng thiết bị hoặc các phương pháp khác để đo độ mở thì kết quả phải được hiệu chỉnh lại, nếu cần thiết, để phù hợp với kết quả đo bằng thiết bị nêu trên.

CHÚ DN:

1  Thu kính                                          5  Ống bẫy sáng

2  Quả cu tích hợp                               6  Các tia sáng song song

3  Đèn quang điện                                 7  Đèn

4  Tm ngăn

Hình C.7 - Sơ đồ nguyên lý của Hazemeter

C.4.2  Điều kiện thử:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất: từ 860 đến 1060 mbar

Độ m tương đi: 60 % ± 20 %.

C.4.3  Mu thử

Mu thử hình vuông phẳng, cạnh dài 100 mm, c hai bề mặt gần như phẳng và song song, nếu cần thiết, có thể thêm một lỗ khoan đường kính 6,4 mm ± 0,2 mm vào tâm của mẫu thử.

C.4.4  Trình tự thử

Thực hiện phép thử mài mòn trên bề mặt phía ngoài của mẫu thử và bề mặt phía trong nếu là vật liệu dẻo.

C.4.4.1  Làm sạch mẫu thử ngay trước và sau khi thử theo cách sau:

a) Rửa sạch mẫu bằng một miếng vải lanh dưới vòi nước;

b) Rửa lại bằng nước cất hoặc nước đã khử khoáng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Đập nhẹ bằng một miếng vải lanh ẩm để loại bỏ vết nước. Nếu cần thiết ấn nhẹ giữa hai miếng vải lanh để làm khô.

Tránh xử lý bằng các thiết bị siêu âm. Sau khi rửa sạch, mẫu thử chỉ được cầm trên các mép của chúng và được bảo quản đ chống hư hại hoặc bị bn trên bề mặt.

C.4.4.2  Mẫu thử phải được đặt ít nhất 48 h trong phòng có nhiệt độ 20 0C ± 5 0C và độ m tương đi 60 % ± 20 %.

C.4.4.3  Mẫu thử được đặt trực tiếp sát ở lỗ vào của quả cầu tích hợp. Góc giữa phương vuông góc với mặt của mẫu thử và trục của chùm sáng không được vượt quá 8 °

Lấy 4 số đo được chỉ ra ở Bảng C.5 dưới đây

Bảng C.5 - Các số đo

Điu kiện đọc

Với mẫu thử

Với bẫy ánh sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đại lượng được biểu thị

T1

Không

Không

Có

Ánh sáng tới

T2

Có

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng ánh sáng được truyền từ mẫu thử

T3

Không

Có

Không

Ánh sáng khuếch tán bởi thiết bị

T4

Có

Có

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ánh sáng khuếch tán bởi thiết bị và mẫu thử

Lặp lại các số đo T1, T2, T3, T4 vi các vị trí đặc biệt khác của mẫu thử để xác định tính đồng nhất. Tính toán tổng hệ số truyền T1 = T2/T1

Tính toán hệ số truyền khuếch tán như sau:

Tính toán phần trăm độ m, hoặc độ sáng, hoặc cả hai, độ khuếch tán bng công thức sau:

Độ m, hoặc độ sáng, hoặc cả hai, độ khuếch tán = (Td/Tt) x 100 %

Đo độ m ban đầu của mẫu thử ở ít nhất 4 điểm cách đều nhau trên vùng được mài mòn theo công thức trên. Ly trung bình kết quả của mỗi mẫu thử. Thay vì đo 4 lần, có thể quay đều mẫu thử 3 r/s hoặc hơn để có kết quả trung bình.

Với mỗi tm kính an toàn, thực hiện 3 lần th với cùng một tải. Sử dụng độ m như là một số đo độ mài mòn lớp bề mặt dưới sau khi mẫu thử được đem ra thử mài mòn.

Đo ánh sáng khuếch tán tại vết mài mòn ở ít nhất 4 điểm cách đều nhau dọc theo vết mài mòn bằng công thức trên. Lấy trung bình kết quả cho mỗi mẫu thử. Thay vì đo 4 lần, có thể quay đều mẫu th 3 r/s hoặc hơn để có kết quả trung bình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tr vật liệu thủy tinh-vật liệu dẻo, sự thay đổi chiu dày lớp trung gian hoặc chiu dày vật liệu thường không đòi hi phải thực hiện thêm phép thử nữa.

C.4.6  Các ch số cn tr của đặc tính phụ.

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

C.5  Thử độ chịu nhiệt độ cao

C.5.1  Tiến hành thử

Sấy nóng 3 mẫu hoặc 3 mẫu thử hình vuông có kích thước tối thiểu 300 mm x 300 mm đến 100 0C, các mu thử này được phòng thử nghiệm ct ra từ 3 kính chắn gió hoặc 3 tấm kính an toàn, một mép của mẫu thử tương ứng với mép trên của tấm kính. Giữ mẫu hoặc mẫu thử ở nhiệt độ này trong 2 h, sau đó để nguội xuống nhiệt độ trong phòng. Nếu hai mặt phía ngoài của kính an toàn bằng chất vô cơ, có thể thử bằng cách nhúng mẫu thử theo chiều thẳng đứng vào nưc sôi trong thời gian quy định, tránh để nóng đột ngột. Nếu mẫu cắt ra từ kính chắn gió, mỗi một mép của nó là một phn mép của kính chắn gió.

C.5.2  Ch số cn trở của đặc tính phụ

 

Có màu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu của lớp trung gian

1

2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

C.5.3  Đánh giá kết quả

C.5.3.1  Phép thử độ chịu nhiệt cao cho kết qu đúng nếu bọt hoặc khuyết tật khác không hình thành trên vị trí cách mép không b cắt 15 mm hoặc cách mép bị cắt của mẫu thử 25 mm, hoặc cách các vết nứt xuất hiện trong quá trình thử trên 10 mm

C.5.3.2  Các mẫu thử được coi như đạt yêu cầu của phép thử chịu nhiệt độ cao nếu tất cả các phép thử cho kết qu đạt yêu cầu.

C.6  Thử độ bền phát xạ

C.6.1  Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.6.1.1.1  Nguồn phát xạ gồm đèn hơi thuỷ ngân có áp suất trung bình, đó là đèn với bóng đèn thạch anh hình ống chứa ô zôn tự do. Trục của bóng đèn đặt thẳng đứng. Kích thước đèn thông thường: chiều dài 360 mm, đường kính 9,5 mm. Chiều dài h quang thông thường là 300 mm ± 4 mm. Bóng đèn hoạt động ở công suất 750 w ± 50 w.

Mọi nguồn phát xạ tạo ra hiệu quả của đèn như quy định ở trên đều có thể sử dụng được. Đ kiểm tra hiệu quả của đèn này, thực hiện phép so sánh bằng cách đo năng lượng tỏa ra trong các vùng bước sóng từ 300 nm đến 450 nm. Tt cả các bước sóng khác bị ngăn lại bằng bộ lọc thích hợp. Nguồn thay thế nếu được sử dụng phải có bộ lọc này.

Trong trường hợp tm kính an toàn không thỏa mãn tương quan giữa phép thử này và điều kiện sử dụng thì cần phi xem lại điều kiện thử.

C.6.1.1.2  Biến thế nguồn và tụ điện cung cấp cho đèn một điện áp đnh khởi động nhỏ nhất là 1100 V và điện áp hoạt động là 500 V ± 50 V.

C.6.1.1.3  Thiết bị để lắp và quay mẫu thử từ 1 đến 5 r/min với nguồn phát xạ bố trí ở tâm phải bảo đm mẫu thử được phơi sáng đều đặn.

C.6.1.2  Mẫu thử

C.6.1.2.1  Kích thước mẫu thử là 76 mm x 300 mm.

C.6.1.2.2  Mẫu thử do phòng thử nghiệm cắt ra từ phần trên của tấm kính theo cách sau:

Nếu mẫu thử được cắt ra từ tm kính thì mép trên của mẫu thử phải trùng với mép trên của tm kính.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.6.1.3  Tiến hành thử

Kiểm tra hệ số truyền sáng thông thường (quy định trong C.9.1.1 và C.9.1.2, dưới) của 3 mẫu thử trước khi cho tiếp xúc với ánh sáng phát xạ.

C.6.1.4  Mỗi một mẫu thử hoặc mẫu (tổng cộng là 3 mẫu phải thử) phải được thử độ bền phát xạ tương ứng với các bước thử trên, phép thử phải sao cho phát xạ trên mỗi một điểm của mẫu thử hoặc mẫu sẽ tác động lên lớp trung gian của mẫu thử cùng tác động, tác động của phát xạ này giống như tác động bi phát xạ mặt trời có cường độ 1400 w/m2 trong 100 h.

C.6.2  Ch số cản trở của đặc tính phụ

 

Không màu

Có màu

Màu kính

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu lớp trung gian

1

2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

C.6.3  Đánh giá kết quả

C.6.3.1  Phép thử độ bền phát xạ cho kết quả đúng nếu những điều kiện sau đạt yêu cầu:

C.6.3.1.1  Hệ số truyền sáng tổng đo theo C.9.1.1 và C.9.1.2, dưới không thp hơn 95 % giá trị ban đầu trước chiếu xạ và trong mọi trường hợp phải thỏa mãn yêu cầu:

C.6.3.1.1.1  không thấp hơn 70 %, đối với kính chắn gió và các loại kính an toàn khác nm trong vùng yêu cầu tầm nhìn của lái xe.

C.6.3.2  Các mẫu thử được coi là đạt yêu cầu thử độ bền phát xạ nếu tất cả các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.6.4.1  Phương pháp thử

C.6.4.1.1  Thiết bị

C.6.4.1.1.1  Đèn nông (xenon) h quang dài

Thiết bị phơi sáng phải sử dụng nguồn bức xạ là đèn xê nông hồ quang dài, nhưng có thể chấp nhận đối với các phương pháp thử khác có yêu cầu phơi sáng bức xạ của đèn cực tím. Đèn xê nông hồ quang dài có thuận lợi vì nó có quang phổ gần giống nhất với ánh sáng mặt trời tự nhiên, khi điều chỉnh trực tiếp lọc và có khả năng duy trì. đầu cuối, ống đốt xê nông thạch anh được ghép với lọc quang học thủy tinh borosilicate phù hợp. Đèn xê nông trên phải hoạt động phù hợp với biến áp điện tr và thiết bị điện khác khi nguồn điện cung cp có tần số 50 Hz hoặc 60 Hz.

Thiết bị đo độ sáng phải có các thiết bị cần thiết để đo được và/hoặc điu khiển được các yếu tố sau:

- Sự bức x

- Nhiệt độ tiêu chuẩn

- Phun nưc

- Lịch hoạt động hoặc chu kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải đo mức độ bức xạ trên bề mặt mu thử và phải kiểm soát theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị phơi sáng.

Phải đo hoặc tính toán được tổng lượng bức xạ cực tím (J/m2), nó được coi là phép đo cơ bản của mẫu thử phơi sáng.

C.6.4.1.2  Mu thử

Kích thước của các mẫu thử thông thường được xác định để thích hợp với các phép thử cho một hoặc nhiều đặc tính phải kiểm tra sau khi thử phơi sáng.

Số lượng vật đối chứng và mẫu thử cho mỗi điều kiện thử hoặc giai đoạn phơi sáng phải được xác định, ngoài ra chúng còn phải được đánh giá bằng quan sát theo số lượng cần thiết cho các phương pháp th.

Khuyến nghị việc đánh giá bằng quan sát được tiến hành trên mẫu thử lớn nhất đã được thử.

C.6.4.1.3  Trình tự đo

Đo sự truyn sáng của các mẫu thử đã được phơi sáng theo qui định trong C.9.1. Đo khả năng chịu mài mòn của các bề mặt vật đối chứng theo C.4 trên. Bề mặt của mẫu thử phải đặt đi diện đèn, bề mặt này phải đại diện cho bề mặt ngoài của kính được lắp trên xe. Các điều kiện phơi sáng khác như sau:

C.6.4.1.3.1  Sự bức xạ không được thay đổi ± 10 % toàn bộ vùng th của mẫu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.6.4.1.3.3  Nhiệt độ bền trong thiết bị phơi sáng trong thời gian sấy theo chu kỳ phải được kiểm soát bằng tun hoàn không khí thích hợp để duy trì một nhiệt độ tiêu chun không đổi.

Trong thiết bị phơi sáng dùng đèn xe nông hồ quang, nhiệt độ phải là 70 0C ± 3 0C được hiển th bằng đồng hồ đo nhiệt độ tiêu chuẩn hoặc tương đương.

Tm đo nhiệt độ màu đen phải được cố định vào rãnh của mẫu thử và ch số hiển thị nhiệt độ phải được ghi lại tại điểm mà nhiệt lượng tăng cao nhất trong suốt quá trình phơi sáng.

C.6.4.1.3.4  Độ ẩm tương đối bên trong thiết bị phơi sáng phải được kiểm soát ở mức 50 % ± 5 % trong thời gian sấy của chu trình.

C.6.4.1.3.5  Nước ô zôn sử dụng trong chu kỳ phun nước có lượng đi ô xít silicon thể rắn nhỏ hơn 1 ppm và phải loại bỏ hết chất lỏng không để lại các màng đọng hoặc cặn bám chắc trên bề mặt mẫu thử, vì điều này có thể cn trở các phép đo tiếp theo.

C.6.4.1.3.6  Độ pH của nước trong khoảng từ 6.0 đến 8.0, và độ dẫn điện nhỏ hơn 5 microsiemens.

C.6.4.1.3.7  Nhiệt độ nước trong đường ống trước khi vào thiết bị phơi sáng phải là nhiệt độ nưc của môi trường xung quanh.

C.6.4.1.3.8  Nước sẽ đập trực tiếp vào mẫu thử dạng bụi nhỏ với lưu lượng phù hợp để làm ướt đồng đều và nhanh lúc đập vào bề mặt mẫu.

Bụi nước chỉ được đập vào bề mặt mẫu thử đối diện với nguồn sáng. Không sử dụng lại nước đã phun và không được ngâm mẫu thử vào nước.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.6.4.1.3.10  Thiết bị phơi sáng phải cung cấp ánh sáng liên tục và bụi nước được cung cấp ngắt quãng theo chu kỳ 2 h. Mỗi chu kỳ 2 h phải được chia thành nhiều giai đoạn, trong thời gian một chu kỳ mẫu thử được phơi sáng 102 min không có bụi nước và 18 min có bụi nước.

C.6.4.1.4  Đánh giá

Sau khi phơi sáng, mẫu thử phải được làm sạch, nếu cần thiết, mẫu thử có thể được làm sạch theo cách khuyến cáo của nhà sản xut để loại bỏ các cặn bẩn xuất hiện.

Đánh giá mẫu thử đã phơi sáng bằng quan sát chú ý tới các đặc tính sau:

- Bt khí nhỏ

- Màu sắc

- Bụi mờ

- Sự phân ly dễ nhận thấy.

Đo độ truyn sáng của mẫu thử phơi sáng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đánh giá kết quả bằng cách quan sát mẫu thử phơi sáng, so sánh biểu hiện bề ngoài của mỗi mẫu thử phơi sáng với mẫu không bị phơi sáng.

Hệ số truyền sáng ổn định đo được không sai khác quá 5 % so với phép đo trên mẫu thử không bị phơi sáng và không thấp hơn 70 % đối với kính chắn gió và kính an toàn khác được lắp đặt ở vị trí có yêu cầu tầm nhìn của người lái.

C.7  Th độ bền chịu m

C.7.1  Trình tự thử

Đặt 3 mẫu hoặc 3 mẫu thử hình vuông có kích thước ít nhất là 300 mm x 300 mm theo chiều thng đứng 2 tuần, trong một hòm kín được duy trì nhiệt độ 50 0C ± 2 0C và độ ẩm tương đối 95 % ± 4 %. Đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn và kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn, số mẫu thử là 10.

Mẫu thử phải được chun b như sau:

- ít nhất một mép của mẫu thử trùng với mép ban đầu của tấm kính.

- nếu th nhiều mẫu thử trong cùng một thời gian, phải có khoảng cách thích hợp giữa chúng.

Phải có biện pháp đề phòng nước ngưng tụ trên trần và tường của phòng thử nghiệm rơi xuống mẫu thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không màu

Có màu

Màu của lớp trung gian

1

2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

C.7.3  Đánh giá kết qu

C.7.3.1  Kính an toàn được xem là đạt yêu cầu của phép thử độ chịu m nếu không có sự thay đổi đáng k tính chất trong vùng lớn hơn 10 mm, tính từ mép không cắt và lớn hơn 15 mm, tính từ mép cắt sau khi kính nhiu lớp (loại bình thường và loại được xử lý) được duy trì 2 h ở điu kiện khí quyển bình thưng và kính thủy tinh-vật liệu dẻo và kính phủ vật liệu dẻo được giữ 48 h như trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.8  Thử độ bền đối với nhiệt độ thay đổi

C.8.1  Phương pháp thử

Hai mẫu thử có kích thước 300 mm x 300 mm đặt trong buồng kín có nhiệt độ 40 0C ± 5 0C trong khoảng 6 h, sau đó để chúng ngoài không khí ở nhiệt độ 23 0C ± 2 0C trong khoảng 1 h hoặc cho đến khi nhiệt độ của chúng bằng vi nhiệt độ này. Tiếp theo đặt mẫu thử trong không khí lưu thông ở nhiệt độ 72 0C ± 2 0C khoảng 3 h. Sau đó lại để ngoài không khí tới khi đạt nhiệt độ 23 0C ± 2 0C hoặc làm lạnh đến nhiệt độ này và tiến hành thử trên mẫu thử.

C.8.2  Các ch số cn tr của đặc tính phụ

 

Không màu

Có màu

Màu của lớp trung gian hoặc lớp phủ vật liệu dẻo

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

C.8.3  Đánh giá kết qu

Kết qu thử độ bền đối với nhiệt độ thay đổi được coi là đạt yêu cầu nếu mẫu thử không có một vết nứt rõ rệt, vn đục, phân lớp hoặc các biểu hiện hư hng khác.

C.9  Chất lượng quang học

C.9.1  Thử hệ số truyn sáng

C.9.1.1  Thiết bị

C.9.1.1.1  Nguồn sáng gồm một đèn sợi đốt đặt trong hộp chữ nhật kích thước 1,5 mm x 1,5 mm x 3 mm. Điện áp của đèn phải sao cho nhiệt độ mầu của sợi đốt là 2856 K ± 50 K. Điện áp này phải được ổn định trong khoảng ± 1/1000. Thiết bị sử dụng kiểm tra điện áp phải có độ chính xác tương ứng.

C.9.1.1.2  Hệ thống quang học gồm một thu kính với độ dài tiêu cự “f” ít nhất là 500 mm đã chnh quang sai màu. Độ mở lớn nhất của thấu kính không lớn hơn f/20. Khoảng cách giữa thấu kính và nguồn sáng được điều chỉnh đ tạo chùm sáng gần như song song. Một màng ngăn được sử dụng để giới hạn đường kính chùm sáng là 7 mm ± 1 mm. Màng ngăn đặt cách thu kính 100 mm ± 50 mm về phía xa nguồn sáng. Điểm đo đặt ở tâm của chùm sáng.

C.9.1.1.3  Thiết bị đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.9.1.2  Tiến hành thử

Độ nhạy của hệ thống đo lường được điều chỉnh sao cho thiết bị thu chỉ vạch chia 100 khi mẫu thử chưa đặt vào chùm sáng. Khi không có ánh sáng chiếu đến, thiết bị thu phi chỉ vạch chia 0.

Đặt mẫu thử cách thiết bị thu xấp xỉ 5 lần đường kính thiết bị thu. Cho tấm kính an toàn vào giữa màng ngăn và thiết bị thu rồi điều chỉnh hướng của nó sao cho góc tới của chùm sáng bằng 0 °± 5 °. Đo hệ số truyền ổn định trên mẫu thử, đối với mọi điểm đo, s vạch chia, s n trên thiết bị đã hiện ra đều phải ghi lại hệ số truyền sáng ổn định ξ = n/100.

C.9.1.2.1  Đối với kính chắn gió, các phương pháp thử thay thế được áp dụng cho c mẫu thử cắt ra từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc một miếng kính phẳng vuông đã được chuẩn bị đặc biệt trước có đặc tính vật liệu và độ dày giống như kính chắn gió trong thực tế, phép đo được thực hiện như bình thường (với chùm sáng vuông góc) đối với tấm kính.

C.9.1.2.2  Với kính chắn gió của loại xe M1, phép thử được thực hiện trên vùng B, xác định theo U.2.3, Phụ lục U. Ngoại trừ vùng chắn sáng trên đó.

Với kính chắn gió của loại xe N1, nhà sản xuất có thể yêu cầu phép thử giống nhau được thực hiện trên cả vùng B xác định theo U.2.3.1, Phụ lục U, Ngoại trừ vùng chắn sáng trên đó và vùng I xác định theo C.9.2.5.2.3 dưới.

Với kính chắn gió của các loại xe khác, phép thử thực hiện ở vùng I xác định theo C.9.2.5.

Tuy nhiên, với máy kéo sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp, xe dùng trong xây dựng là các loại xe không th xác định vùng I, phép thử phi được thực hiện trên vùng I quy định trong C.9.2.5.

C.9.1.3  Chỉ số cản trở của đặc tính phụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không màu

Có màu

Màu của kính

1

2

Màu của lớp trung gian

ối với kính chắn gió nhiều lớp)

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không có

Vùng giảm sáng và/hoc vùng chắn sáng

1

2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

C.9.2  Thử độ méo quang học

C.9.2.1  Phạm vi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.9.2.1.1 Các định nghĩa

- Đ lệch quang học: Góc giữa hướng thực và hướng biểu kiến của một điểm khi nhìn qua kính an toàn, độ lớn của góc là hàm của góc tới của tia sáng, độ dày và độ nghiêng của kính chắn gió, bán kính cong “r” tại điểm của tia tới.

- Độ méo quang học: theo hướng M-M’: hiệu đại số của sai lệch góc Δα đo giữa hai điểm M và M’ trên bề mặt tấm kính. Khoảng cách giữa hai điểm phải sao cho hình chiếu của chúng lên mặt phẳng vuông góc với hướng nhìn cách nhau một đoạn Δx (xem Hình C.8).

Độ lệch được xem là dương nếu ngược chiều kim đồng hồ, âm nếu thuận chiều kim đồng hồ.

Đ méo quang học tại điểm M: Độ méo quang học lớn nhất đối với tất cả các hướng M-M’ từ đim M.

CHÚ THÍCH

1) Δα = α1 - α2 là độ méo quang học theo hưng MM’.

2) Δx = MC là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song với hướng nhìn và đi qua hai đim M và M’.

C.9.2.1.2  Thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị bao gồm những dụng cụ được bố trí cho ở Hình C.11.

Hình C.8 - Sơ đ biểu diễn độ méo quang học

C.9.2.1.2.1  Máy chiếu chất lượng tốt, có nguồn sáng tập trung cường độ cao. Các đặc tính

Độ dài tiêu cự nhỏ nhất:                        90 mm

Độ mở xấp xỉ:                                       1/2,5

Đèn halogen thạch anh:                         150 w (nếu không sử dụng bộ lọc)

Đèn halogen thạch anh:                         250 w (nếu sử dụng bộ lọc xanh).

Sơ đồ máy chiếu cho trong Hình C.9. Màn chắn có đường kính 8 mm đặt chách phía trước của thấu kính xấp xỉ 10 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi chưa có kính an toàn, kích thước của hình tròn khi chiếu phải có ảnh là vòng tròn có đường kính xác định như sau:

(R1 + R2) R1/ Δx

trong đó: Δx = 4 mm (xem Hình C.8 và Hình C.11)

Máy chiếu được cho dưới dạng sơ đồ trên Hình C.9. Một màng chắn đường kính 8 mm đặt phía trước và cách thấu kính 10 mm.

C.9.2.1.2.3  Giá đỡ đứng, tt nhất là cái cho phép quét theo chiều thẳng đứng và chiều nằm ngang tương tự như sự quay kính an toàn.

C.9.2.1.2.4  Kiểm tra biên dạng ảnh chiếu để đo sự thay đổi kích thước khi cần đánh giá nhanh. Sơ đồ được thể hiện ở Hình C.12.

CHÚ DẪN:

1  Nguồn sáng                                      4  Thấu kính hội tụ sơ cp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3  Bộ phận điu chnh độ mở ng kính

Hình C.9 - Sơ đồ thiết bị quang học của máy chiếu

Hình C.10 - Mặt cắt dương bn phóng to

CHÚ DẪN:         1. Máy chiếu     2. Màn chắn            3. Màn hình

                        4. Hướng nhìn               5. Góc nghiêng của kính thử

Hình C.11 - Sơ đồ bố trí thử độ méo quang học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Giới hạn dưới            2  Hình ảnh trung thực         3  Giới hạn trên

Hình C.12 - Phác họa các dưỡng mẫu kim tra thích hợp

C.9.2.1.3  Trình tự thử

C.9.2.1.3.1  Giới thiệu chung

Lp kính chắn gió lên giá đỡ đứng (xem 9.2.1.2.3, trên) theo góc nghiêng thiết kế. Chiếu ảnh lên vùng được kim tra. Quay hoặc di chuyển kính chắn gió theo chiều thẳng đứng hay nằm ngang để kiểm tra tt c hoặc một vùng cần xác định.

C.9.2.1.3.2  Đánh giá bằng một dưỡng mẫu kiểm tra

Khi đánh giá nhanh, sai số lên tới 20 % là thích hợp, tính toán giá trị A (xem Hình C.12) từ giá trị tới hạn ΔαL, sự thay đổi độ lệch và giá trị R2, khoảng cách t kính an toàn đến màn hình.

A = 0,145 ΔαL - R2

Mối liên hệ giữa thay đổi đường kính của ảnh chiếu Δd và độ lệch góc Δα được cho bởi:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

Δd, A     Tính bằng milimét

Δα, ΔαL             Tính bằng phút góc

R2         Tính bằng mét.

C.9.2.1.3.3  Phép đo bằng thiết bị quang điện

Khi có yêu cầu đo chính xác với sai số phép đo nhỏ hơn 10 % giá trị giới hạn, thì đo Δd trên trục hình chiếu, giá trị chiều rộng của vết đo được lấy tại điểm có độ sáng bằng 0,5 lần giá trị độ sáng tối đa.

C.9.2.1.4  Đánh giá kết quả

Xác định độ méo quang học của kính chắn gió bằng cách đo Δd ở mỗi điểm trên bề mặt và theo tất cả các hướng để xác định Δd lớn nhất.

C.9.2.1.5  Phương pháp thay thế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.9.2.1.6  Khoảng cách Δx là 4 mm.

C.9.2.1.7  Kính chắn gió được giữ ở góc nghiêng như khi lắp trên xe.

C.9.2.1.8  Trục chiếu nm trên mặt phẳng nằm ngang phải được giữ gần như vuông góc đối với vết của kính chắn gió trên mặt phẳng đó.

C.9.2.2  Phép đo phải được thực hiện:

C.9.2.2.1  Với loại xe M1, trong vùng A được kéo dài tới mặt phẳng trung tuyến của xe và trong phần tương ứng của kính chắn gió đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe, và ch nằm trong vùng th B giảm thiểu tương ứng trong U.2.4, Phụ lục U.

C.9.2.2.2  Với loại xe M và N khác M1:

(a) Vùng I được xác định theo C.9.2.5.2., phụ lục này cho các xe M2, M3, N2 và N3.

(b) Với xe N2, vùng thử được xác định như đối với M1 được chỉ ra trong C.9.2.2.1 hoặc vùng I được xác định như trong C.9.2.5.2 của phụ lục này.

C.9.2.2.3  Với máy kéo dùng trong lâm nghiệp và nông nghiệp và với xe dùng trên công trường xây dựng không có khả năng xác định vùng I thì vùng I’ được xác định theo C.9.2.5.3 của phụ lục này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phép thử phải được lặp lại nếu kính chắn gió lắp trên các loại xe có tầm nhìn phía trước khác với tầm nhìn của loại xe lp kính này đã được chứng nhận.

C.9.2.3  Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ

C.9.2.3.1  Bản chất của vật liệu

 

Kính đã mài nhn

Kính nổi

Kính tm mỏng

Ch số cn tr

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

C.9.2.3.2  Các đặc tính phụ khác

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

C.9.2.4  Số lượng kính chắn gió

Phi có 4 mẫu để tiến hành phép thử

C.9.2.5  Định nghĩa các vùng

C.9.2.5.1  Vùng A và B trên kính chắn gió của loại xe M1 và N1 được định nghĩa trong Phụ lục U của quy chun này.

C.9.2.5.2  Các vùng trên kính chắn gió cho loại xe M và N khác với M1 được đnh nghĩa trên cơ sở

C.9.2.5.2.1  Đim trước mắt hoặc gọi là điểm “O”: là điểm cách điểm R của ghế ngồi lái xe 625 mm về phía trên, nm trên mặt phẳng thẳng đứng song song với mặt phẳng đối xứng dọc xe, đi qua trục vô lăng lái.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.9.2.5.2.3  Vùng I là vùng kính chắn gió được xác định bởi giao tuyến của kính chắn gió với 4 mặt phẳng xác định dưới đây:

P1: mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm 0 và tạo một góc 15 ° về phía trái với mặt phẳng đối xứng dọc xe.

P2: mặt phẳng thng đứng đối xứng với P1 qua mặt phẳng đối xứng dọc xe.

Nếu không thể xác định theo cách này được (ví dụ như không có mặt phẳng đối xứng dọc) thì P2 phải là mặt đối xng với P1 qua mặt phẳng dọc của xe qua điểm 0.

P3: mặt phẳng đi qua đường thẳng OQ và tạo thành góc 10 ° phía trên mặt phẳng nằm ngang.

P4: mặt phẳng đi qua đường thẳng OQ và tạo một góc 8 ° phía dưới mặt phẳng nằm ngang.

C.9.2.5.3  Với các loại máy kéo dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp hay xe dùng trong xây dựng không thể xác định được vùng I, vùng I’ phải bao gồm toàn bộ bề mặt kính chắn gió.

C.9.2.6  Đánh giá kết quả

Một loại kính chn gió được coi như đạt yêu cầu thử độ méo quang học nếu thử trên 4 mẫu thử, độ méo quang học không vượt qua giá trị cho trong Bng C.6 dưới đây ứng với mỗi vùng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại xe

Vùng

Giá trị lớn nhất của độ méo quang học

M1 và N1

A. Mở rộng theo 9.2.2.1 Phụ lục này

2 min góc

Vùng giảm thiểu B theo 2.4., Phụ lục U

6 min góc

M và N khác M1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 min góc

Xe dùng trong nông, lâm nghip... không xác định được vùng I

I’

2 min góc

C.9.2.6.1  Với xe loại M và N, phép đo không được thực hiện trong vùng xung quanh cách mép của kính 25 mm và vùng chắn sáng với điều kiện vùng này không nm trong vùng mở rộng A và I.

C.9.2.6.2  Với loại máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc xe dùng trong xây dựng; phép đo không được thực hiện trong vùng xung quanh cách mép của kính 100 mm.

C.9.2.6.3  Trong trường hợp kính chắn gió chia thành 2 tấm, phép đo không thực hiện trong dải rộng 35 mm, tính từ mép của tm kính phía bên người lái, tại sát cột chia.

C.9.2.6.4  Giá trị lớn nhất 6 min góc được cho phép đối với tất cả các phần của vùng I hoặc vùng A nằm trong vùng xung quanh cách mép kính chắn gió 100 mm.

C.9.2.6.5  Cho phép có những sai lệch nhỏ so với yêu cầu trong vùng giảm thiểu B, tương ứng trong U.2.4., Phụ lục U, với điều kiện nó phải được định v và ghi lại trong báo cáo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.9.3.1  Phạm vi áp dụng

Sử dụng hai phương pháp thử để chứng nhận:

Kiểm tra bia, và

kiểm tra bằng kính chun trực.

Các phương pháp thử này sử dụng cho việc chứng nhận, kiểm soát chất lượng hay đánh giá sản phẩm, nếu được áp dụng

C.9.3.1.1  Kiểm tra bia

C.9.3.1.1.1  Thiết bị

Nội dung của phương pháp là này khảo sát một tấm bia được chiếu sáng qua kính an toàn. Tm bia phải được thiết kế sao cho việc đánh giá kết quả kiểm tra đạt/không đạt được đơn giản.

Tm bia phải là một trong các loại sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) tm bia “hình tròn và có đốm” được chiếu sáng, có kích thước sao cho D là khoảng cách từ điểm trên mép của đốm đến điểm gần nhất nằm trong đường tròn, nằm đối diện với góc có độ lớn n phút, cách tấm kính x mét (Hình C.13 b).

trong đó

n là giá trị tới hạn độ tách rời hình ảnh th cấp (đo bằng phút);

x là khoảng cách từ kính an toàn tới bia, không nhỏ hơn 7 m;

D được tính bằng công thức: D = x.tgn.

Bia được chiếu sáng bởi một hộp đèn kích thước xấp xỉ 300 mm x 300 mm x 150 mm, phía trước của hộp đèn thường bằng kính phủ một lớp giy đen chắn sáng hoặc phủ một lớp sơn đen mờ.

Hộp được chiếu sáng bằng một nguồn sáng thích hợp. Để tiện lợi cho việc sử dụng các dạng khác nhau của bia, dùng loại bia giới thiệu ở Hình C.16. Cũng có thể thay thế hệ thống bia bằng hệ thống chiếu và khảo sát kết quả hình ảnh tạo ra trên màn hình.

C.9.3.1.1.2  Trình tự thử

Giữ kính chắn gió ở góc nghiêng quy định trên giá đỡ phù hợp, để sao cho việc quan sát được thực hiện trên mặt phẳng nm ngang đi qua tâm của bia. Hộp sáng phải được quan sát trong phòng ti hay sáng mờ, qua mỗi một phần của vùng được kiểm tra, để thấy được sự xuất hiện của các hình ảnh thứ cấp kết hợp với bia được chiếu sáng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.9.3.1.1.3  Đánh giá kết quả

Xác định kết quả như sau:

Khi tấm bia a) (xem hình C.13 a) được sử dụng, hình ảnh sơ cp và thứ cấp của vòng tròn tách rời ra, từ đó có th xác định được giá trị tới hạn n có bị vượt quá không, hoặc.

Khi tấm bia b) (xem Hình C.13 b) được sử dụng, hình ảnh thứ cp của đốm sáng chuyển ra ngoài đim tiếp tuyến với mép trong của vòng tròn, từ đó có thể xác định được giá trị tới hạn n có bị vượt quá không.

C.9.3.1.2  Kiểm tra bằng kính chuẩn trực

Khi cần thiết, phải tiến hành thử như mô tả dưới đây

C.9.3.1.2.1  Thiết bị

Thiết bị bao gồm một ống kính chuẩn trực và kính viễn vọng được bố trí theo Hình C.15. Cũng có thể sử dụng hệ thống thiết bị quang học tương đương để kiểm tra.

C.9.3.1.2.2  Tiến hành thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong mặt phng tiêu điểm của ống kính viễn vọng quan sát, đặt một đốm đen có đường kính lớn sáng hơn một chút so với điểm sáng khảo sát đặt trên trục quang học để che khuất điểm sáng.

Khi kính chắn gió cho hình ảnh thứ cấp được đặt giữa ống kính viễn vọng và kính chuẩn trực thì ngay sau đó một đốm sáng mờ xuất hiện ở khoảng cách nào đó so với tâm của hệ thống tọa độ cực. Sự tách rời của hình nh thứ cấp có th được đo bằng khoảng cách giữa các điểm nhìn qua kính viễn vọng quan sát (Hình C.16). (Khoảng cách giữa đốm đen và điểm sáng ở tâm của hệ thống tọa độ cực biểu thị độ lệch quang học).

C.9.3.1.2.3  Đánh giá kết quả

Đầu tiên, phải kiểm tra kính chắn gió bằng kỹ thuật quét đơn gin để xác định vùng cho hình ảnh thứ cấp nét nhất. Sau đó kiểm tra vùng này bằng hệ thống kính chuẩn trực ở một góc tới thích hợp. Đo giá trị ln nhất của sự phân tách rời hình ảnh thứ cp.

C.9.3.1.3  Hướng quan sát trong mặt phẳng ngang phải được giữ gần như bình thường với vết của kính chắn gió trong mặt phẳng đó.

C.9.3.2  Phép đo phải được thực hiện trên vùng được xác định trong C.9.2.2, phụ lục này tương ứng với loại xe.

C.9.3.2.1  Kiểu loại xe

Phép thử phải được lặp lại nếu kính chắn gió lắp trên kiểu loại xe có tầm nhìn phía trước khác với tầm nhìn của kiểu loại xe lắp kính chắn gió đã được chứng nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN:

1  Vùng quan sát                       4  Nguồn sáng

2  Kính chn gió                        5  Khoảng cách quan sát

3  Bia                                        6  Góc nghiêng của kính

Hình C.14 - Sơ đồ bố trí thiết bị

CHÚ DN:

1  Bóng đèn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3  Kính màn chắn, độ mở > độ mở của kính hội tụ

4  Bộ lọc mu đường kính > 8.6 mm, đường kính lỗ tâm @ 0,3 mm

5  Mặt tọa độ cực, đường kính > 8.6 mm

6  Thấu kính không màu, f 86 mm, độ mở 10 mm

7  Thấu kính không màu, f 86 mm, độ mở 10 mm

8  Đốm đen, đường kính @ 0.3 mm

9  Thấu kính không màu, f = 20 mm, độ mở < 10 mm.

(1) ng kính chuẩn trực                                     (4) Mặt phẳng nh

(2) Tia sáng                                                       (5) Kính an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình C.15 - Sơ đồ kiểm tra bằng kính chuẩn trực

Hình C.16 - Ví dụ v quan sát bằng phương pháp kiểm tra kính chuẩn trực

C.9.3.3  Các chỉ số cn tr của đặc tính phụ

C.9.3.3.1  Bn chất của vật liệu

Kính đã đưc mài nhẵn (kính phẳng)

Kính nổi

Kính tấm mỏng

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

C.9.3.3.2  Các đặc tính phụ khác

Không có đặc tính nào được yêu cầu.

C.9.3.4  Số lượng kính chắn gió

Phi có 4 kính chắn gió để tiến hành thử.

C.9.3.5  Đánh giá kết quả

Kiu loại Kính chắn gió được coi như đạt yêu cầu th độ tách rời hình ảnh thứ cấp, nếu sự tách rời hình ảnh sơ cấp và thứ cấp của 4 kính chắn gió không vượt quá giá trị trong Bng C.7 dưới đây đối với mỗi vùng hoặc vùng thử.

Bảng C.7 - Độ tách rời hình ảnh

Loại xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị lớn nhất của độ tách rời hình ảnh sơ cấp và thứ cấp

M1

A - Được mở rộng tương ứng với 9.2.2.1

15 min góc

Vùng giảm thiểu B - tương ứng 2.4, Phụ lục U

25 min góc

M và N khác M1

I

15 min góc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I’

15 min góc

C.9.3.5.1  Không được thực hiện các phép đo ở vùng xung quanh rộng 25 mm cách mép kính và cách vùng chắn sáng với điều kiện vùng này không nằm trong vùng A hoặc I mở rộng.

C.9.3.5.2  Đối với máy kéo nông lâm nghiệp; các xe dùng trong xây dựng, không được thực hiện phép đo ở vùng xung quanh rộng 100 mm.

C.9.3.5.3  Trong trường hợp kính chắn gió được chia làm 2 phần, không được đo trong dải rộng 35 mm tính từ mép của kính chắn gió phía người lái, sát cột chia của tấm kính.

C.9.3.5.4  Cho phép giá trị lớn nhất 25 min góc với tất cả phần của vùng I và vùng A nằm trong vùng xung quanh cách mép kính chắn gió 100 mm.

C.9.3.5.5  Cho phép có độ lệch nhỏ so với quy định trong vùng giảm thiểu B tương ứng với U.2.4, Phụ lục U vi điều kiện chúng phải được khoanh vùng và ghi lại trong báo cáo.

C.10  Th tính chịu lửa

C.10.1  Mục đích và phạm vi áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp này cho phép thử riêng biệt hoặc kết hợp vật liệu và các bộ phận của thiết bị bên trong xe với chiều dày của kính đến 13 mm. Nó được dùng để đánh giá tính đồng nhất của loạt sản phẩm làm bằng vật liệu có khả năng khả năng chu lửa của chúng.

Do có nhiều sự khác nhau giữa các trạng thái trong thực tế (sử dụng và định hướng trong xe, điều kiện sử dụng, nguồn đốt,...) và điều kiện thử chính xác quy định ở đây, phương pháp này không thể xem như phù hợp cho sự đánh giá đúng tất cả các đặc tính cháy trên xe.

C.10.2  Các định nghĩa

C.10.2.1  Tốc độ cháy: Tỉ số của khoảng cách cháy được đo theo phương pháp này và thời gian cháy hết khong cách này.

Đơn vị đo tính bằng milimét trên phút.

C.10.2.2  Vật liệu Composite: Vật liệu gồm nhiều lớp vật liệu giống nhau hay khác nhau được gắn chặt với nhau theo bề mặt của chúng bằng cách gắn xi măng, ghép, lớp sơn phủ, hàn v.v..

Khi các vật liệu khác nhau được gắn với nhau một cách không liên tục (ví dụ: bằng cách khâu, hàn tần số cao, đinh tán), để cho phép chuẩn bị các mẫu riêng biệt theo C.10.5 phụ lục này, các vật liệu này không được xem như là vật liệu composite.

C.10.2.3  Phía tiếp xúc là phía hướng vào khoang hành khách khi kính được lắp trên xe.

C.10.3  Nguyên lý

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.10.4  Thiết bị

C.10.4.1  Buồng đốt (xem hình C.17) tốt nhất là làm bằng thép không gỉ, kích thước cho ở Hình C.18.

Phía trước buồng đốt có một cửa quan sát và che được toàn bộ phía trước, có thể làm giống như một cửa panen.

Đáy của buồng đốt có các lỗ thông gió, phía trên có khe hẹp thông gió xung quanh. Buồng đốt được đặt trên 4 chân cao 10 mm. Buồng này có cửa ở một phía để đưa giá đ mẫu thử vào, đối diện với cửa này là một lỗ có lắp đường ống cung cấp khí đốt. Một cái khay (xem Hình C.19), để hứng các vật liệu nóng chảy rơi xuống, được đặt ở phía dưới của buồng đốt, giữa các lỗ thông gió mà không được che bất kỳ lỗ nào.

C.10.4.2  Giá đỡ mẫu thử bao gồm 2 tấm kim loại hình chữ U hoc khung làm bằng vật liệu chịu ăn mòn. Kích thước cho ở Hình C.20.

Tấm phía dưới được trang bị nhiều chốt và tm phía trên có các lỗ tương ứng để đảm bo giữ chặt mẫu. Các chốt được sử dụng như là các điểm để đo khoảng cách cháy từ lúc bắt đầu và khi kết thúc.

Giá đỡ được làm từ dây thép chịu nhiệt đường kính 0,25 mm, đan cách nhau 25 mm bên trong khung chữ U ở đáy (xem hình C.21).

Mặt dưới của mẫu cách tấm sàn đáy 178 mm. Khoảng cách từ mép trước của giá đỡ mu thử tới cuối buồng đốt là 22 mm. Khoảng cách từ cạnh theo chiều dài của giá đ mẫu thử đến mặt bên của buồng đốt là 50 mm (tt cả là kích thước phía trong) (xem Hình C.17 và Hình C.18).

C.10.4.3  M đốt ga

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình C.17 - Sơ đồ buồng đốt với giá đỡ mu và khay hứng

C.10.4.4  Khí đốt

Khí đốt cung cấp cho đầu đốt có giá trị nhiệt lượng khoảng 38 MJ/m3 (VÍ D: khí tự nhiên),

C.10.4.5  Bàn chải kim loại dài ít nhất là 110 mm, có 7 hay 8 răng tròn nhẵn trên chiều dài 25 mm.

C.10.4.6  Đng h tính giờ chính xác tới 0,5 s.

C.10.4.7  Tủ khói

Buồng đốt có thể được đặt trong một tủ khói được chế tạo sao cho dung tích bên trong ít nhất gấp 20 ln, nhưng không lớn hơn 110 lần dung tích của buồng đốt và các kích thước dài, rộng, cao của tủ khói lớn hơn 2,5 lần các kích thước tương ứng của buồng đốt.

Trước khi tiến hành thử, phải đo tốc độ của không khí theo chiu thẳng đứng đi qua tủ khói, tại điểm cách đầu cuối của tủ khói 100 mm và hướng về phía cuối tủ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.10.5  Mẫu thử

C.10.5.1  Hình dạng và kích thước

Hình dạng và kích thước mẫu thử cho trong Hình C.22. Chiều dày của mẫu thử tương ứng với chiu dày của sn phẩm thử. Chiều dày này không được lớn hơn 13 mm. Khi mẫu thử được chế tạo như trên, nó phi có một cạnh nằm trên cạnh chiều dài của sản phẩm thử. Khi hình dạng và kích thước sản phẩm không cho phép ly mu th với kích thước đã cho, các kích thước nhỏ nhất sau đây phải được xem xét:

(a) với mẫu thử có chiều rộng từ 3 mm đến 60 mm, chiều dài phải là 356 mm. Trong trường hợp này, vật liệu được thử theo chiều rộng của sản phẩm.

Kích thước tính bằng milimét

Tương ứng với ISO 2768

CHÚ DẪN:

1  Khe hở thông khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3  Mẫu thử

Hình C.18 - Cấu tạo của buồng đt

Kích thước tính bằng milimét

Tương ứng với ISO 2768

Hình C.19 - Kết cấu của khay hứng

Kích thước tính bằng milimét

Tương ứng với ISO 2768

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bằng milimét

Tương ứng ISO 2768

CHÚ DN:

1  Khe h tiết diện 0.5 x 0.5 mm                         3  Khe h tiết diện 2 x 2 mm

2  Mt ngoài của khung                                     4  Chiu dài (hướng của mẫu thử)

Hình C.21 - Đoạn kết cu của khung dưới hình chữ U

(b) với mẫu thử có chiều rộng từ 60 đến 100 mm, chiều dài nhỏ nhất phải là 138 mm. Trong trường hợp này, khoảng cách cháy tương ứng với chiều dài của mẫu thử. Phép đo bắt đầu ở điểm đo đầu tiên.

(c) với mẫu thử có chiều rộng nhỏ hơn 60 mm và chiều dài nhỏ hơn 356 mm và các mẫu có chiều rộng từ 60 đến 100 mm, chiều dài nhỏ hơn 138 mm, không thể tiến hành thử theo phương pháp này và cũng không thể thử trên mẫu thử có chiều rộng nhỏ hơn 3 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải lấy ít nhất 5 mẫu thử từ vật liệu cần thử. Khi trong vật liệu có vận tốc cháy khác nhau tùy theo hướng của vật liệu (điều này đã được thiết lập trong thử sơ bộ) thì phải ly 5 mẫu (hoặc có thể nhiều hơn) và đặt trong thiết bị thử sao cho đo được vận tốc cháy lớn nhất.

Khi vật liệu được cung cấp theo chiều rộng, trên chiều rộng này phải cắt ra một chiều dài ít nhất là 500 mm. T phần bị cắt, các mẫu phải được lấy cách mép của vật liệu không nhỏ hơn 100 mm và tại các điểm cách đều nhau.

Các mẫu phải được lấy theo cùng một cách từ các sản phm thử khi hình dạng của sản phẩm cho phép. Nếu chiều dày của sản phẩm lớn hơn 13 mm, nó phải được giảm xuống 13 mm bằng gia công cơ khí bề mặt phía trong.

Các vật liệu composite (C.10.2.2, phụ lục này) phải được thử nếu chúng đồng nhất.

Trong trường hợp vật liệu gồm nhiều lớp hợp chất khác nhau được thêm vào mà không phải là vật liệu composite, tất cả các lớp vật liệu có độ dày 13 mm, tính từ bề mặt phía trong khoang hành khách, phải được thử từng lớp một.

C.10.5.3  Điều kiện thử

Các mẫu thử phải được đt trong buồng có nhiệt độ quy định 23 0C ± 2 0C, độ ẩm tương đối 50 % ± 5 % ít nhất trong 24 h nhưng không quá 7 ngày và phải được duy trì đến khi tiến hành thử.

Kích thước tính bằng milimét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.10.6  Trình tự thử

C.10.6.1  Đặt các mẫu thử có lớp phủ ngoài lên một mặt phẳng và chải hai lần lớp phủ bằng bàn chải (xem C.10.4.5 phụ lục này).

C.10.6.2  Đặt mẫu thử lên giá đỡ mẫu (xem C.10.4.2) cạnh tiếp xúc lửa khi thử hướng xuống dưới, về phía ngọn lửa.

C.10.6.3  Chỉnh ngọn lửa của khí đốt sao cho có độ cao 38 mm bằng cách sử dụng các chốt trong buồng đốt, đường nạp không khí của m đốt phải được đóng lại. Ngọn lửa phải cháy ít nhất 1 min đ ổn định trước khi tiến hành phép thử đầu tiên.

C.10.6.4  Đưa giá đỡ mẫu thử vào buồng đốt sao cho đầu của mẫu thử tiếp xúc với ngọn lửa và sau 15 s thì cắt nguồn cấp khí đốt.

C.10.6.5  Bắt đầu đo thời gian cháy khi chân của ngọn lửa vượt qua điểm đo đầu tiên. Quan sát ngọn la lan truyền trên mặt nào (trên hoặc dưới) nhanh hơn.

C.10.6.6  Phép đo thời gian cháy kết thúc khi ngọn lửa đến điểm đo cuối cùng hoặc khi ngọn lửa tắt trước khi đạt tới điểm này. Nếu ngọn la không cháy đến điểm đo cuối cùng, phải đo khoảng cách từ điểm cháy đến điểm mà ngọn lửa tắt. Khoảng cách cháy là phần mẫu bị phá huỷ trên bề mặt bên trong do cháy.

C.10.6.7  Nếu mẫu không bị đốt cháy hoặc không tiếp tục cháy sau khi mỏ đốt đã tắt hoặc ngọn lửa tắt trước khi đạt được điểm đo đầu tiên và như vậy không đo được thời gian cháy, khi đó ghi trên báo cáo kết quả thử: tốc độ cháy là 0 mm/min.

C.10.6.8  Trước khi thực hiện bất kỳ phép thử nào hoặc thực hiện thử lại, phải bảo đảm nhiệt độ của buồng cháy và thiết bị giữ mẫu không quá 30 0C khi bt đầu th.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

S là khoảng cách cháy, tính bằng mm;

t là thời gian để cháy hết, tính bằng s.

C.10.8  Các chỉ số cản trở của các đặc tính phụ

Không yêu cầu các đặc tính phụ.

C.10.9  Đánh giá kết quả

C.10.9.1  Kính an toàn phủ vật liệu dẻo (xem 2.4) và kính an toàn thủy tinh - vật liệu dẻo (xem 2.5) được coi là đạt yêu cầu phép thử độ chịu lửa nếu vận tốc cháy không vượt quá 90 mm/min.

C.10.9.2  Kính vật liệu dẻo không thể uốn (xem 2.6.1), kính vật liệu dẻo có thể uốn (xem 2.6.2) và kính ghép vật liệu dẻo không thể uốn được coi là đt yêu cầu phép thử độ chịu lửa nếu vận tốc cháy không vượt quá 110 mm/min.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.11.1  Các chất hóa học được sử dụng để th

C.11.1.1  Dung dịch xà phòng không ăn mòn: 1 % khối lượng Oletat-kali trong nước đã khử ion.

C.11.1.2  Dung dịch rửa cửa sổ: dung dịch nước có Isopropanol và dipropylene glycol monomethyl có nồng độ từ 5 đến 10 % theo khối lượng và amoni hyđroxit có nồng độ từ 1 % đến 5 % theo khối lượng.

C.11.1.3  Cồn nguyên cht biến tính: 1 phần thể tích rượu methylic trong 10 phần thể tích rượu ethylic.

C.11.1.4  Xăng hoặc xăng chuẩn tương đương: Một hỗn hợp với 50 % thể tích Toluen, 30 % th tích 2,2,4-trimethyl pentane, 15 % thể tích 2,2,4-trimethyl-penten và 5 % th tích rượu ethylic: N.B. Hn hợp nhiên liệu dùng để th phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm.

C.11.1.5  Dầu lửa chuẩn: Một hỗn hợp của 50 % thể tích n-octan và 50 % thể tích n-decan.

C.11.2  Phương pháp th

C.11.2.1  Thử nhúng

Sử dụng 4 mẫu có kích thước 180 mm x 25 mm cho một phép thử tương ứng với một chất hóa học cho trong C.11.1 trên. Sử dụng mẫu mới cho mỗi phép thử và mỗi lần làm sạch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu thử phải được nhúng hoàn toàn vào trong dung dịch thử trong thời gian 1 min, sau đó lấy ra khỏi dung dịch và lau khô bằng vi cot ton thấm nước.

C.11.2.2  Chỉ số cản trở của đặc tính phụ

 

Không màu

Có màu

Màu của lớp trung gian hoặc lớp phủ vật liệu dẻo

2

2

Không có đặc tính phụ khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.11.2.3.1  Phép thử độ bền hóa học được coi là tha mãn nếu mẫu thử không bị mềm ra, không có vết rạn, bề mặt bị không bị hỏng và mẫu không mt độ trong suốt một cách rõ ràng.

C.11.2.3.2  Mẫu thử được coi là thỏa mãn nếu ít nhất 3 trong 4 mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu đối với mỗi phép thử.

C.11.2.4  Quy trình th có ti:

C.11.2.4.1  Mẫu thử được đặt nằm ngang trên giá đỡ, một đầu được cố định bằng giá đỡ, phần còn lại tựa trên một cạnh gối đỡ trên toàn bộ chiều rộng, cách giá cố định 51 mm. Khối lượng thử được treo ở đu tự do của mẫu thử, cách cạnh gối đỡ 102 mm (xem Hình C.23).

C.11.2.4.2  Khối lượng thử s là 28,7 t2 g, đây t là độ dày của mẫu thử tính theo mm. Sức căng của các sợi bên ngoài mẫu thử xấp xỉ 6,9 MPa.

DỤ: Đối với mu thử y 3 mm đặt nằm ngang, đầu cố định và gối đỡ cách nhau 51 mm thì khối lượng của ti là 258 g đặt lên đầu tự do của mẫu cách gối đ 102 mm.

C.11.2.4.3  Trong khi mẫu thử chịu ti, một loại hóa chất theo quy định được phủ lên bề mặt phía trên ca mẫu thử, xung quanh vùng gối đỡ. Dùng một bàn chải mềm rộng 13 mm, nhúng vào dung dịch hóa chất trưc mỗi lần quét. Thực hiện 10 lần quét độc lập cách nhau 1 s theo bề rộng của mẫu thử, cách xa các đầu và cạnh mép, như yêu cầu tại Hình C.24.

C.11.2.5  Chỉ số cản trở của các đặc tính phụ

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có màu

Màu lớp phủ bằng vật liu dẻo hoặc kính vật liệu dẻo

1

2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

C.11.2.6  Đánh giá kết quả

C.11.2.6.1  Thử độ bền hóa học được coi như đạt các yêu cầu thử nghiệm nếu mẫu thử không có biểu hiện mềm, dính, rạn nứt hoặc mất tính trong suốt một cách rõ ràng.

Kích thước tính bằng milimét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bằng milimét

Hình C.24 - Phương pháp quét hóa chất lên mu th

C.11.2.6.2  Các mẫu thử được xem là đạt yêu cầu thử độ bền hóa học nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau

C.11.2.6.2.1  Tất cả mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu;

C.11.2.6.2.2  Một mẫu thử cho kết quả thử không đạt yêu cầu, nhưng một loạt các phép thử thực hiện trên một bộ các mẫu thử mới cho kết quả đạt yêu cầu.

C.12  Th uốn thử gấp

C.12.1  Phạm vi áp dụng

Phép thử này dùng để xác định kính thử thuộc loại vật liệu dẻo không thể uốn hay vật liệu dẻo có thể uốn được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một mẫu thử hình chữ nht kích thước 300 mm x 25 mm được cắt ra từ tm kính có chiều dày danh định, mẫu thử được kẹp chặt nằm ngang trên thiết bị sao cho đầu tự do cách thiết bị kẹp 275 mm. Đầu tự do phi được đỡ bằng thiết bị phù hợp cho tới khi phép thử bắt đu. Sau 60 s từ khi b thiết bị đỡ, nếu dịch chuyển của đầu tự do theo phương thẳng đứng vượt quá 50 mm thì tiếp tục phép thử gấp 180 °. Mu thử được gập lại một cách dt khoát, sau đó nó được gấp quanh miếng thép có độ dày 0,5 mm cho đến khi nó tiếp xúc hoàn toàn cả hai mặt với nhau.

Kích thước tính bng milimét

Hình C.25 - Sơ đồ bố trí thử uốn

C.12.3  Điều kiện thử

- Nhiệt độ: 20 0C ± 2 0C

- Độ ẩm tương đối: 60 % ± 5 %

C.12.4  Các yêu cầu

Biến dạng theo phương thng đứng lớn hơn 50 mm đối với kính vật liệu dẻo có thể uốn được, và sau 10 s bị uốn 180 ° vật liệu không bị nứt gãy tại điểm gấp (xem Hình C.25).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.13.1  Phạm vi áp dụng

Phép thử này là phương pháp đơn giản để xác đnh khả năng bám dính của các lớp phủ với bề mặt bên dưới. Cũng có thể sử dụng để đánh giá tính giòn dễ v và các đặc tính độ bền khác.

C.13.2  Thiết bị th

Sử dụng dao cắt có 6 lưỡi cách nhau 1 mm. Dùng kính lúp có độ phóng đại 2x để kiểm tra bằng quan sát mẫu thử cắt ngang (xem Hình C.26).

Hình C.26 - Dao cắt có sáu lưi

C.13.3  Phương pháp thử

Cắt qua lớp ph trên bề mặt một khoảng rộng bằng 6 lưỡi cắt và thực hiện một đường cắt khác theo hướng vuông góc vi đường này tạo ra một hình kẻ ca rô có 25 ô vuông (hình cắt ca rô).

Dao cắt được đy ra từ từ với tốc độ từ 2 cm/s đến 5 cm/s và lưỡi cắt tiếp xúc với bề mặt nhưng không ăn vào quá sâu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.13.4  Đánh giá kết quả

Quan sát hình cắt ca rô bằng kính lúp. Trường hợp các lưỡi cắt hoàn toàn phẳng mn và không có mảnh lớp ph nào bị bong ra thì nó biểu th giá trị cắt ngang là Gt0. Nếu có một số mảnh trong phần giao nhau của các nét cắt b bong ra và nếu toàn bộ các vùng bị bong tróc vào khoảng 5 % hình cắt ca rô thì giá trị cắt ngang là Gt1.

Với các vùng bong tróc lớn hơn sẽ được phân loại theo mức từ Gt2 đến Gt5 cho trong Bng C.8.

Bng C.8 - Phân loại cấp độ cắt ngang theo giá trị bong tróc lớn

Cấp độ giá trị cắt ngang

T l vùng bong tróc của hình cắt ca rô

Gt2

Gt3

Gt4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong khoảng 5 % và 15 %

Trong khoảng 15 % và 35 %

Trong khoảng 35 % và 65 %

Cao hơn 65 %

 

Phụ lục D

(Quy đnh)

Kính chắn gió độ bền cao

D.1  Định nghĩa kiểu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.1.1  Đặc tính chủ yếu

D.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu

D.1.1.2  Hình dạng và kích thước

Kính chắn gió độ bền cao được xem là thuộc về nhóm này hay nhóm kia của hai nhóm với phụ thuộc vào kết quả thử độ phân mảnh và các đặc tính cơ học, tức là nằm ở 1 trong 2 nhóm sau:

D.1.1.2.1  Kính chắn gió phẳng, và

D.1.1.2.2  Kính chắn gió cong

D.1.1.3  Phân loại theo chiều dày, trong đó chiều dày danh nghĩa là ‘e’ như sau (dung sai chế tạo cho phép là ± 0,2 mm).

Loi I: e4,5mm

Loại II: 4,5 mm < e 5,5 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại IV: e > 6,5 mm

D.1.2  Đặc tính phụ

D.1.2.1  Bản chất của vật liệu (kính phẳng, kính nổi, kính tm mỏng).

D.1.2.2  Màu sắc (không màu hoặc nhạt màu).

D.1.2.3  Sát nhập hoặc cách khác của các chất dẫn.

D.1.2.4  Sát nhập hoặc cách khác của các dải làm mờ.

D.2  Th độ phân mảnh

D.2.1  Ch số cản trở của đặc tính phụ

D.2.1.1  Ch có bản cht của vật liệu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.2.1.3  Phép thử độ phân mnh được lặp lại khi chuyển từ kính phẳng sang kính nổi hoặc kính tấm mỏng và ngược lại.

D.2.2  S lượng mẫu

Sử dụng 6 mẫu t loạt mẫu có b mặt khai triển nh nhất và 6 mẫu từ loạt mẫu có bề mặt bề mặt khai triển lớn nhất, các mẫu này được chọn theo hướng dẫn ở Phụ lục P.

D.2.3  Các vùng khác nhau của kính

Kính chắn gió độ bền cao bao gồm 2 vùng chính: F1 và F2. Nó cũng có thể gm một vùng trung gian F3. Các vùng này được định nghĩa như sau.

D.2.3.1  Vùng F1

Vùng biên ngoài có độ phân mảnh tốt, là một dải rộng ít nhất 7 cm bao xung quanh kính chắn gió và bao gồm cả một dải phía ngoài rộng 2 cm không phải là đối tượng đ đánh giá.

D.2.3.2  Vùng F2

Vùng nhìn thấy có độ phân mảnh khác nhau, luôn luôn bao gồm phn hình chữ nhật, có kích thước ít nhất cao 20 cm, dài 50 cm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.2.3.2.2  Với loại xe M và N khác với M1, tâm của hình chữ nhật đặt trong vòng tròn bán kính 10 cm có tâm trên hình chiếu của điểm 0.

D.2.3  Với máy kéo nông lâm nghiệp, xe sử dụng trong xây dựng, vị trí của vùng nhìn thấy phải được ch ra trong báo cáo kết quả thử.

D.2.3.2.4  Chiều cao của hình chữ nhật có thể giảm xuống còn 15 cm đối với kính chắn gió có chiều cao nhỏ hơn 44 cm.

D.2.3.3  Vùng F3

Vùng trung gian giữa vùng F1 và F2, có chiều rộng nhỏ hơn 5 cm.

D.2.4  Phương pháp thử

Áp dụng các phương pháp quy định trong C.1, Phụ lục C.

D.2.5  Điểm va đập (xem Hình T.2, Phụ lục T)

D.2.5.1  Điểm va đập được lựa chọn như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đim 2: Trong vùng F3, gn nhất đối với mặt phẳng đối xứng thẳng đng của vùng F2.

Điểm 3 và 3’: Cách các mép của một trung tuyến của mẫu 3 cm. Khi có các vết đánh dấu vùng giữ kính trên xe, một điểm va đập phải gần mép có vết giữ này và điểm va đập còn lại gn với mép đi diện.

Điểm 4: nơi có bán kính cong nhỏ nhất, trên trung tuyến dài nhất.

Điểm 5: Cách mép của mẫu 3 cm, ở chỗ mà bán kính cong của mép nhỏ nhất, bên trái hoặc bên phải của mu.

D.2.5.2  Phép thử độ phân mảnh phải được thực hiện tại một trong các điểm 1, 2, 3, 3’, 4 và 5.

D.2.6  Đánh giá kết quả

D.2.6.1  Phép thử được coi là cho kết quả đạt yêu cầu nếu độ phân mảnh đạt tt c các điều kiện trong D.2.6.1.1, D.2.6.1.2 và D.2.6.1.3.

D.2.6.1.1  Vùng F1

D.2.6.1.1.1  S lượng mảnh vỡ hình vuông 5 cm x 5 cm không nhỏ hơn 40 và cũng không lớn hơn 350. Tuy nhiên, trong trường hợp s mảnh v nhỏ hơn 40 nhưng số mnh v này có dạng hình vuông 10 cm x 10 cm chứa hình vuông 5 cm x 5 cm không nh hơn 160 thì có thể chấp nhận được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.2.6.1.1.3  Không được thử độ phân mảnh trong di rộng 2 cm xung quanh cạnh mẫu thử, dải này được xem như khung kính, không nằm trong bán kính 7,5 cm tính từ điểm va đập.

D.2.6.1.1.4  Cho phép có tối đa 3 mảnh vdiện tích ln hơn 3 cm2. Không cho phép có 2 mảnh vỡ trong số đó nm trong cùng một đường tròn đường kính 10 cm.

D.2.6.1.1.5  Cho phép có các mảnh vỡ có hình thon dài, miễn là các đu của chủng không sắc, độ dài không vượt quá 7,5 cm, ngoại trừ trong trường hợp cho trong D.2.6.2.2. Nếu những mảnh vỡ này kéo dài đến mép kính, chúng không được tạo thành góc lớn hơn 45 0 với mép kính.

D.2.6.1.2  Vùng F2

D.2.6.1.2.1  Khả năng nhìn còn lại sau khi v phải được kiểm tra lại trong hình chữ nhật quy định trong D.2.3.2 ở trên. Trong hình chữ nhật này tổng diện tích b mặt của các mảnh vỡ, có diện tích không lớn hơn 2 cm2, không nhỏ hơn 15 % diện tích hình chữ nhật. Tuy nhiên, trong trường hợp kính chắn gió có chiều cao nhỏ hơn 44 cm hoặc góc lắp đặt của nó nhỏ hơn 15 0 theo phương thng đứng, kh năng nhìn ít nhất phải bằng 10 % của hình chữ nhật tương ứng.

D.2.6.1.2.2  Không cho phép có mảnh v nào có diện tích lớn hơn 16 cm2, trừ trường hợp được cho trong D.2.6.2.2.

D.2.6.1.2.3  Trong bán kính 10 cm tính từ điểm va đập, nhưng ch trong phần hình tròn chứa trong vùng F2, cho phép có ba mnh v với diện tích lớn hơn 16 cm2 nhưng nhỏ hơn 25 cm2.

D.2.6.1.2.4  Các mảnh vỡ phần lớn có hình dạng đều đặn và không có những điểm được quy định trong D.2.6.1.2.4.1. Không cho phép có nhiều hơn 10 mảnh không đều đặn có dạng hình chữ nht 50 cm x 20 cm và không nhiều hơn 25 mảnh trên toàn bộ bề mặt kính chắn gió.

Không mảnh vỡ nào dài hơn 35 mm tương ứng với 2.6.1.2.4.1 dưới đây.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.2.6.1.2.5  Cho phép có các mảnh vỡ dạng thon dài trong vùng F2 nếu chúng không vượt quá chiều dài 10 cm, trừ trường hợp ghi trong D.2.6.2.2.

D.2.6.1.3  Vùng F3

Các mảnh vỡ trong vùng này phải có đặc tính trung gian giữa các mnh vỡ tương ứng cho phép ở các vùng lân cận (vùng F1 và F2).

D.2.6.2  Kính chắn gió được coi như đạt yêu cầu thử độ phân mảnh, nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

D.2.6.2.1  Khi tất cả các phép thử được thực hiện tại điểm va đập quy định trong D.2.5.1 cho kết quả đạt yêu cầu.

D.2.6.2.2  Khi một phép thử trong tất cả các phép thử thực hiện tại điểm va đập quy định trong D.2.5.1 cho kết quả không đạt yêu cầu, số lượng mảnh vỡ đếm được không vượt quá giới hạn sau:

Vùng F1: Không có nhiều hơn 5 mnh vỡ có chiều dài từ 7,5 cm đến 15 cm.

Vùng F2: Không có nhiều hơn 3 mảnh vỡ có diện tích từ 16 cm2 đến 20 cm2 trong vùng bên ngoài vòng tròn bán kính 10 cm, tâm đặt trên điểm va đập.

Vùng F3: Không nhiều hơn 4 mảnh vỡ có chiều dài từ 10 đến 17, 5 cm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.2.6.2.3  Khi 2 ln thử trong tất cả các lần thử được thực hiện tại các điểm va đập quy định trong D.2.5.1 trên cho kết quả không đạt yêu cầu với các sai lệch không vượt quá giới hạn quy định trong D.2.6.2.2 trên và một loạt các phép thử tiếp theo thực hiện trên bộ các mẫu mới phù hợp với quy định của D.2.6.1 trên hoặc không quá hai mẫu trong bộ mẫu mới có các sai lệch trong giới hạn quy định trong D.2.6.2.2 trên.

D.2.6.3  Nếu có các sai lệch như trên, phải ghi chúng vào báo cáo thử nghiệm và ảnh chụp các mảnh vỡ của các phần có liên quan đến kính chắn gió được kèm với báo cáo.

D.3  Th bằng chuỳ thử

D.3.1  Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

D.3.2  Số lượng mẫu

D.3.2.1  Với mỗi nhóm kính chắn gió độ bền cao, phải chọn 8 mẫu cùng loại, bao gồm 4 mẫu có bề mặt khai triển nhỏ nhất và 4 mẫu có bề mặt khai triển lớn nhất để tiến hành thử độ phân mảnh (xem D.2.2).

D.3.2.2  Phòng thử nghiệm có thể thay thế bng cách th 6 mu thử kích thước (1100 mm x 500 mm)  mm đối với mỗi một loại chiều dày của kính chn gió.

D.3.3  Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.3.3.2  Độ cao rơi là 1,5  mm.

D.3.4  Đánh giá kết quả

D.3.4.1  Phép thử được coi như cho kết quả đạt yêu cầu nếu kính chắn gió hay mẫu thử bị rạn vỡ.

D.3.4.2  Một bộ các mẫu thử được xem là đạt yêu cầu kết quả thử bằng chuỳ thử nếu một trong hai điều kiện sau được đáp ứng:

D.3.4.2.1  Tất cả các phép thử cho kết quả đt yêu cầu

D.3.4.2.2  Một phép thử cho kết quả không đạt yêu cầu, nhưng một loạt các phép thử tiếp theo trên bộ mẫu thử mới cho kết quả đạt yêu cầu.

D.4  Chất lượng quang học

Áp dụng các yêu cầu chất lượng quang học quy định trong C.9, Phụ lục C cho mọi loại kính chắn gió.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Quy định)

Kính độ bền cao đồng nhất

CHÚ THÍCH: Loại kính độ bền cao đồng nhất này có thể sử dụng làm kính chắn gió cho các loại xe ô tô có tốc độ tối đa không quá 40 km/h.

E.1  Định nghĩa kiểu

Kính chắn gió độ bền cao đồng nhất được xem là thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất ở một trong số các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau

E.1.1  Đặc tính chủ yếu

E.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.

E.1.1.2  Bản chất của quá trình xử lý tăng độ bền (nhiệt độ hoặc hóa học).

E.1.1.3  Phân loại hình dạng: Có 2 loại khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.1.1.3.2  Kính có cả phần cong và phẳng.

E.1.1.4  Phân loại chiều dày theo độ dày danh nghĩa “e”, như sau (dung sai sản phẩm cho phép ± 0,2 mm).

Loại 1               e ≤ 5,5 mm

Loại 2               3,5 mm < e ≤ 4,5 mm

Loại 3               4,5 mm < e ≤ 6,5 mm

Loại 4               e > 6,5mm

E.1.2  Các đặc tính phụ

E.1.2.1  Bản chất của vật liệu: kính phẳng, kính nổi, kính tấm mỏng

E.1.2.2  Màu sắc (nhạt màu hoặc đm màu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.1.2.4  Sát nhập hoặc cách khác của di chắn sáng

E.2  Thử độ phân mảnh

E.2.1  Các ch số cản trở của đặc tính phụ

Vật liệu

Chỉ s cản tr

Kính phẳng

2

Kính nổi

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

E.2.2  Lựa chọn mẫu thử

E.2.2.1  Mẫu của từng loại hình dạng và mỗi loại độ dày gây khó khăn cho sản xuất phải được lựa chọn theo các chỉ tiêu thử nghiệm sau:

E.2.2.1.1  Trong trường hợp kính phẳng, 2 bộ mẫu phải được chọn để thử tương ứng với

E.2.2.1.1.1  Bề mặt khai triển lớn nhất.

E.2.2.1.1.2  Góc nhỏ nhất giữa 2 cạnh kề nhau.

E.2.2.1.2  Trong trường hợp kính có cả phần cong và phẳng, 3 bộ mẫu được chọn để thử tương ứng

E.2.2.1.2.1  Bề mặt khai triển lớn nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.2.2.1.2.3  Chiều cao phân đoạn lớn nhất.

E.2.2.2  Các phép thử được thực hiện trên những mẫu tương ứng với vùng lớn nhất “S” phải được coi như thích hợp với bất kỳ vùng khác nhỏ hơn S + 5 %.

E.2.2.3  Nếu mẫu thử có góc g < 30 0 phép thử phải được coi là thích hợp cho tt c các kính được sản xuất có góc lớn hơn g - 50 0.

Nếu các mẫu thử có góc g ≥ 30 0, các phép thử phải được coi là thích hợp cho tất cả các kính được sản xuất có góc ≥ 30 0.

E.2.2.4  Nếu chiều cao phân đoạn “h của mẫu thử lớn hơn 100 mm, các phép thử phải được coi như áp dụng được cho tất cả các kính được sản xuất có chiều cao phân đoạn “h nhỏ hơn (h + 30) mm.

Nếu chiều cao phân đoạn h của mẫu thử ≤ 100 mm, phép thử phải coi như áp dụng được cho tất cả các kính được sản xuất có chiều cao phân đoạn h ≤ 100 mm.

E.2.3  Số lượng mẫu trong một nhóm

Tương ứng với loại hình dạng được quy định trong E.1.1.3 trên, số lượng mẫu trong một nhóm xác định theo Bng E.1.

Bảng E.1 - Xác định số lượng mẫu theo nhóm kính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng mẫu

Kính phng

4

Kính cong (bán kính cong nhỏ nhất ≥ 200 mm)

4

Kính cong (bán kính cong nhỏ nhất < 200 mm)

8

E.2.4  Phương pháp thử

E.2.4.1  Phải sử dụng phương pháp được quy định trong C.1, Phụ lục C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.2.5.1  Với các kính cong và kính phẳng, các điểm va đập được xác định lần lượt cho từng loại trong Phụ lục T, và Hình T.3 (a) và T.3 (b) ở một phía và Hình T.3 (c) của Phụ lục T phía đối diện như sau:

Điểm 1: tâm hình học của tâm kính.

Đim 2: Đối với các tấm kính cong có bán kính cong nhỏ nhất < 200 mm. Điểm được chọn này phi nm trên trung tuyến dài nhất, ở phần có bán kính cong nhỏ nhất.

E.2.5.2  Sử dụng 4 mẫu thử để thử đối với mỗi một điểm va đập quy định.

E.2.6  Đánh giá kết quả

E.2.6.1  Phép thử phải được coi là cho kết quả đạt yêu cầu, nếu độ phân mảnh đáp ứng các điều kiện dưới đây:

E.2.6.1.1  S mảnh vỡ trong mỗi hình vuông 5 cm x 5 cm không nhỏ hơn 40.

E.2.6.1.2  Theo các mục đích của quy định trên, một mảnh v kéo dài qua cạnh hình vuông phải được đếm là một nửa mảnh vỡ.

E.2.6.1.3  Không thử độ phân mảnh trong dải rộng 2 cm xung quanh mép của mẫu, di này xem như là khung kính, và cũng không thử trong bán kính 7,5 cm tính từ điểm va đập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.2.6.1.5  Không cho phép có các mảnh v với diện tích vượt quá 3 cm2, ngoại trừ trường hợp đã được cho trong E.2.6.1.3.

E.2.6.1.6  Không cho phép có mảnh vỡ có chiều dài >100 mm, ngoại trừ trường hợp chúng nằm trong vùng được định nghĩa trong E.2.6.1.3 trên, với điều kiện:

E.2.6.1.6.1  Các đầu của chúng không sắc cạnh.

E.2.6.1.6.2  Nếu chúng kéo dài đến mép tấm kính, chúng không tạo thành góc lớn hơn 45 0 vi mép kính.

E.2.6.2  Một nhóm mẫu thử được coi như cho kết quả đạt yêu cầu về thử độ phân mảnh nếu ít nhất 3 trong 4 phép thử thực hiện trên mi điểm va đập được cho trong E.2.5.1 cho kết quả đạt yêu cầu.

E.2.6.3  Nếu có các sai lệch kết quả thử đề cập ở trên, chúng phải được ghi lại trong báo cáo kết quả thử và các ảnh chụp các phần mảnh vỡ ngoài qui định của tấm kính được lưu lại cùng báo cáo thử nghiệm.

E.3  Thử độ bền cơ học

E.3.1  Th độ bn cơ học bng bi 227 g

Các ch s cản trở của đặc tính phụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ch s cn tr

Màu sắc

Chỉ số cản trở

Kính phẳng

2

không màu

1

Kính nổi

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Kính tấm mỏng

1

-

-

Các đặc tính phụ khác không yêu cầu (tên, sát nhập hoặc cách khác của các chất dẫn).

E.3.1.2  Số lượng mẫu thử

Phải thực hiện các phép thử trên 6 mẫu thử cho mỗi một loại chiều dày được định nghĩa trong E.1.1.4.

E.3.1.3  Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.3.1.3.2  Độ cao rơi (từ mặt dưới của bi đến mặt trên của mẫu thử) là 2,0 m  mm.

E.3.1.4  Đánh giá kết quả

E.3.1.4.1  Phép thử phải xem như cho kết quả đạt yêu cầu nếu ít nhất 5 mẫu thử không vỡ.

E.4  Chất lượng quang học

E.4.1  Các quy định về hệ số truyền sáng ổn định cho trong C.9.1, Phụ lục C được áp dụng cho kính độ bền cao đồng nhất hoặc các phần của tấm kính nằm trong tầm nhìn cần thiết của người lái.

E.4.2  Các quy định trong C.9, Phụ lục C phải được áp dụng cho kính độ bền cao đồng nhất được sử dụng làm kính chắn gió trên các xe có tốc độ thiết kế không vượt quá 40 km/h. Qui định này không áp dụng cho kính chắn gió phẳng nằm trong nhóm kính chắn gió được yêu cầu chứng nhận kiểu.

 

Phụ lục F

(Quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F.1  Định nghĩa kiểu

Kính chắn gió nhiều lớp thông thường phi được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây

F.1.1  Các đặc tính chủ yếu

F.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu

F.1.1.2  Hình dạng và kích thước

Kính chắn gió nhiều lớp thông thường phải được xem như thuộc về cùng một nhóm để thử độ bn cơ học và thử tác động của môi trường.

F.1.1.3  Số lượng các lớp của kính.

F.1.1.4  Chiều dày danh nghĩa “e” của kính chắn gió, với dung sai chế tạo là ± 0,2 n mm (n là số lớp của kính chắn gió).

F.1.1.5  Chiều dày danh nghĩa của một hoặc nhiều lớp trung gian.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F.1.2.1  Bản chất của vật liệu (Kính phẳng, kính nổi, kính tấm mỏng).

F.1.2.2  Màu sắc (tất cả hoặc từng phần) của một hoặc nhiều lớp trung gian (có màu hoặc không màu).

F.1.2.3  Màu sắc của kính (không màu hoặc có màu).

F.1.2.4  Sát nhập hoặc cách khác của các chất dẫn (nhiệt hoặc điện).

F.1.2.5  Sát nhập hoặc cách khác của các di chắn sáng.

F.2  Quy định chung

F.2.1  Đối với kính chắn gió nhiều lớp thông thường, phép thử khác với phép thử bằng chuỳ thử (xem mục F.3.2 dưới đây) và phép thử chất lượng quang học phải thực hiện trên mẫu thử phẳng được cắt ra t kính chắn gió hoặc được sản xuất riêng cho mục đích thử. Trong mỗi trường hợp, các mẫu thử phải đại diện cho một loạt các sản phẩm kính chắn gió đã sản xuất có yêu cầu chứng nhận.

F.2.2  Trước mỗi một lần thử, mẫu thử phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0C ± 2 0C ít nhất 4 h. Phép thử phải được thực hiện càng sớm càng tốt khi mẫu thử được lấy ra khỏi phòng thuần hóa.

F.3  Thử bằng chuỳ thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

F.3.2  Thử bng chùy thử trên kính chắn gió hoàn thiện

F.3.2.1  Số lượng mẫu

Phải tiến hành thử trên 4 mẫu ly từ nhóm kính có bề mặt khai triển nhỏ nhất và 4 mẫu lấy từ nhóm kính có bề mặt khai triển lớn nhất theo quy định của Phụ lục P.

F.3.2.2  Phương pháp thử

F.3.2.2.1  Phương pháp thử được quy định trong C.3.1, Phụ lục C.

F.3.2.2.2  Độ cao rơi: 1,50 m  mm.

F.3.2.3  Đánh giá kết quả

F.3.2.3.1  Phép thử này được coi như cho kết quả đạt yêu cầu, nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F.3.2.3.1.2  Các lớp kính vẫn còn dính vào lớp trung gian làm bằng vật liệu dẻo. Cho phép có một hoặc nhiều phần tách cục bộ khỏi lớp trung gian với khe h phân tách nhỏ hơn 4 mm ở cả hai bên của rạn nứt và nằm bên ngoài vòng tròn đường kính 60 mm, có tâm là điểm va đập.

F.4  Th độ bền cơ học

F.4.1  Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

F.4.2  Thử bằng bi 2260 g

F.4.2.1  Số lượng mu thử

Phải th 12 mẫu hình vuông có cạnh  mm.

F.4.2.2  Phương pháp th

F.4.2.2.1  Áp dụng phương pháp quy định trong C.2.2, Phụ lục C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F.4.2.3  Đánh giá kết quả

F.4.2.3.1  Phép thử được coi như cho kết quả đt yêu cầu nếu bi không xuyên qua kính trong vòng 5 s sau lúc va đập.

F.4.2.3.2  Bộ mẫu thử được coi là đạt yêu cầu thử bằng bi 2260 g, nếu ít nhất 7 lần thử trong 12 lần th cho kết quả đạt yêu cầu.

F.4.3  Thử bằng bi 227 g

F.4.3.1  Các ch số cản trở của đặc tính phụ

không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

F.4.3.2  Số lượng mẫu thử

Phải thử 12 mẫu thử hình vuông có cạnh  mm.

F.4.3.3  Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải thử 10 mẫu ở nhiệt độ 40 0C ± 2 0C và 10 mẫu ở nhiệt độ âm 20 0C ± 2 0C.

F.4.3.3.2  Độ cao rơi tương ứng với độ dày khác nhau và khối lượng các mảnh vỡ tách ra được cho trong Bảng F.10 dưới:

Bng F.10 - Độ cao rơi

Chiều dày của mẫu thử

+ 40 0C ± 2 0C

- 20 0C ± 2 0C

Độ cao rơi

Khối lượng cho phép lớn nhất của mảnh vỡ

Độ cao rơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(mm)

(m)

(g)

(m)

(g)

e 4,5

9

12

8,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,5 < e ≤ 5,5

9

15

8,5

15

5,5 < e ≤ 6,5

9

20

8,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e > 6,5

9

25

8,5

25

F.4.3.4  Đánh giá kết quả

F.4.3.4.1  Phép thử được coi như cho kết quả đạt yêu cầu nếu các điều kiện sau đây được đáp ứng:

- Bi không xuyên qua mẫu thử.

- Mu thử không vỡ thành nhiều mảnh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F.4.3.4.2  Một bộ mẫu thử được coi như đạt yêu cầu thử bng bi 227 g nếu ít nhất 8 lần trong 10 lần th từng nhiệt độ quy định cho kết quả đạt yêu cầu.

F.5  Thử tác động của môi trường

F.5.1  Thử độ bn mài mòn

F.5.1.1  Các ch số cản trở và phương pháp thử

Áp dụng các quy định của C.4, Phụ lục C, phép thử được thực hiện liên tục trong 1000 vòng.

F.5.1.2  Đánh giá kết quả

Kính an toàn được coi như đạt yêu cầu phép thử độ bền mài mòn nếu phát tán ánh sáng sau mài mòn mẫu thử không vượt quá 2 %.

F.5.2  Th độ bền chịu nhiệt độ cao

Áp dụng các quy định của C.5, Phụ lục C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F.5.3.1  Yêu cầu chung

Phép thử này ch được thực hiện nếu phòng thử nghiệm nhận thy một cách rõ ràng rằng phép thử này là cần thiết đối với lớp trung gian.

F.5.3.2  Áp dụng các quy định của C.6.3, Phụ lục C.

F.5.4  Th độ bền chịu độ ẩm

Áp dụng các quy đnh của C.7, Phụ lục C.

F.6  Chất lượng quang học

Các quy đnh liên quan đến chất lượng quang học của C.9, Phụ lục C được áp dụng cho mọi loại kính chắn gió. Các qui định này không áp dụng cho kính chắn gió phẳng nằm trong nhóm kính chắn gió được chứng nhận kiểu nếu chúng có góc nghiêng v phía sau < 40 0 so với phương thẳng đứng.

 

Phụ lục G

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính nhiều lớp

G.1  Xác định kiểu

Kính nhiều lớp được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây.

G.1.1  Đặc tính chủ yếu

G.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.

G.1.1.2  Phân loại độ dày theo độ dày danh nghĩa “e” (dung sai sản xuất cho phép là ± 0,2 n mm, (trong đó n là số lớp của tấm kính) như sau:

Loại 1               e 5,5 mm

Loại 2               5,5 mm < e ≤ 6,5 mm

Loại 3               e > 6,5 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.1.1.4  Bản chất và loại của một hoặc các lớp trung gian, ví dụ như vật liệu của một hoặc các lớp trung gian là PVB hoặc vật liệu dẻo khác.

G.1.1.5  Xử lý đặc biệt cho một hoặc nhiu lớp của kính.

G.1.2  Đặc tính phụ

G.1.2.1  Bản chất của vật liệu (kính phng, kính nổi, kính tấm mỏng).

G.1.2.2  Màu sắc (tất cả hoặc tng phần) của một hoặc các lớp trung gian (có màu hoặc không màu).

G.1.2.3  Màu sc của kính (có màu hoặc không màu).

G.1.2.4  Sát nhập hoặc cách khác của các dải chắn sáng.

G.2  Quy định chung

G.2.1  Đối với kính nhiều lớp, phải thực hiện phép thử trên mẫu thử phẳng được cắt ra từ kính thực được sử dng hoặc được chế tạo một cách đặc biệt cho mục đích thử. Trong trường hợp như vậy, mu th phải đại diện cho các tm kính đã sản xuất có yêu cầu được chứng nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.2.3  Các qui định của phụ lục này được coi như thỏa mãn nếu kính thử có cùng thành phần như kính chắn gió đã được chứng nhận theo các qui định của Phụ lục F hoặc của Phụ lục H, hoặc của Phụ lục K.

G.3  Thử độ bền cơ học bằng bi 227 g

G.3.1  Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

G.3.2  Số lượng mẫu thử

Sử dụng 8 mẫu thử phẳng hình vuông có cạnh dài 300 mm được sản xuất riêng để th hoặc được cắt ra từ phần phẳng nhất của tm kính.

G.3.2.1  Có thể sử dụng tấm kính còn nguyên như khi sử dụng để thử bằng cách sử dụng giá đỡ như mô tả từ C.2.1.1 đến C.2.1.3 Phụ lục C.

G.3.2.2  Nếu mẫu thử bị cong, cn phải gia công giá đỡ sao cho mẫu thử tiếp xúc đủ với giá đỡ.

G.3.3  Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.3.3.2  Độ cao rơi từ mặt dưới của bi đến mặt trên của mẫu thử là  mm.

G.3.4  Đánh giá kết quả

G.3.4.1  Phép thử được coi như cho kết quả đạt yêu cầu nếu các điều kiện sau được đáp ng:

(a) Bi không được xuyên qua mẫu thử.

(b) Lớp kính không được v thành nhiều mảnh.

(c) Tại điểm đối diện với điểm tác động, các mảnh vỡ nhỏ có thể bong ra khỏi mẫu thử, nhưng diện tích nhỏ bị bong ra này phải nhỏ hơn 645 mm2 đối với vật liệu kính đã tăng độ bền, bề mặt của nó vẫn phải luôn luôn được bao phủ tốt bằng phần rất nhỏ của kính đưc bám dính cht. Tng lượng kính tách ra khi bề mặt kính đã tăng độ bền không được vượt quá diện tích 1935 mm2 trên c 2 mặt. Sự nứt vỡ bề mặt phía ngoài đối diện với điểm va đập và gần sát vùng tác động không được coi là lỗi.

G.3.4.2  Bộ mẫu thử được coi như đạt yêu cầu thử độ bền cơ học nếu ít nhất 6 trong 8 mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu.

G.4  Thử tác động của môi trường

G.4.1  Th độ bền mài mòn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng các yêu cầu quy định trong C.4, Phụ lục C, phép thử được thực hiện tiếp tục với 1000 vòng

G.4.1.2  Đánh giá kết quả

Kính an toàn được coi như đạt yêu cầu phép thử độ bền mài mòn nếu như sự khuếch tán ánh sáng sau khi mu thử được mài mòn không vượt quá 2 %.

G.4.2  Thử độ chịu nhiệt độ cao

Áp dụng các yêu cầu quy định trong C.5, Phụ lục C.

G.4.3  Th tính chng bức xạ

G.4.3.1  Yêu cầu chung

Phép thử này ch được thực hiện nếu phòng thử nghiệm nhận thấy một cách rõ ràng, qua các thông tin đã có, phép thử này là hữu ích đối với lớp trung gian.

G.4.3.2  Số lượng mẫu thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.4.4  Th độ bền chịu m

Áp dụng các quy định của C.7, Phụ lục C.

G.5  Chất lượng quang học

Phải áp dụng các quy định liên quan đến hệ số truyền sáng ổn định theo quy định của C.9.1, Phụ lục C cho tấm kính hoặc các phn của tấm kính đặt ở tầm nhìn cần thiết của người lái.

 

Phụ lục H

(Quy định)

Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý

H.1  Định nghĩa kiểu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.1.1  Các đặc tính chủ yếu

H.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.

H.1.1.2  Hình dạng và kích thước

Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý được coi là thuộc về nhóm cho mục đích thực hiện th độ phân mảnh, độ bền cơ học và độ bền chịu tác động của môi trường.

H.1.1.3  S lượng các lớp của kính.

H.1.1.4  Chiều dày danh nghĩa “e” của kính chắn gió, cho phép dung sai sản xuất ± 0,2 n mm (trong đó n là số lớp của kính chắn gió).

H.1.1.5  Có thể xử lý đặc biệt với một hoặc nhiều lớp của kính.

H.1.1.6  Chiều dày danh nghĩa của một hoặc nhiều lớp trung gian.

H.1.1.7  Bản chất và loại của một hay các lớp trung gian (ví dụ như bằng PVB hoặc vật liệu dẻo khác).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.1.2.1  Bn chất của vật liệu (kính phẳng, kính ni, kính tấm mỏng).

H.1.2.2  Màu sắc (tất cả hoặc từng phần) của một hoặc các lớp trung gian (không màu hoặc có màu).

H.1.2.3  Màu của kính (không màu hoặc có màu).

H.1.2.4  Sát nhập hoặc cách khác của chất dẫn nhiệt.

H.1.2.5  Sát nhập hoặc cách khác của các dải chắn sáng.

H.2  Quy định chung

H.2.1  Đối với kính chắn gió nhiều lớp được xử lý, phép thử khác với phép thử bằng chuỳ thử trên kính chắn gió hoàn thiện và phép thử chất lượng quang học phải được thực hiện trên mẫu và/hoặc mẫu thử phẳng được chế tạo riêng cho mục đích thử. Trong trường hợp này, mẫu thử phải đại diện cho một loạt sản phm kính chắn gió có yêu cầu chứng nhận.

H.2.2  Trước khi thử, mẫu thử phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0C ± 2 0C ít nhất 4 h. Phép thử phải được tiến hành càng sớm càng tốt ngay sau khi mẫu thử được lấy ra khi phòng.

H.3  Các phép thử quy định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.3.1  Thử theo quy định của Phụ lục F đối với kính chắn gió nhiều lớp thông thường.

H.3.2  Thử độ phân mảnh theo quy định trong H.4 dưới đây.

H.4  Thử độ phân mảnh

H.4.1  Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ.

Vật liệu

Ch s cản trở

Kính phẳng

2

Kính nổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính tấm mỏng

1

H.4.2  S lượng mẫu thử hoặc kính thử

Sử dụng 1 mẫu thử có kích thước (1100 mm x 500 mm)+5-2mm hoặc một mẫu kính hoàn thiện để thử cho mỗi điểm va đập.

H.4.3  Phương pháp thử

Phải áp dụng phương pháp được quy định trong C.1 Phụ lục C.

H.4.4  Một hoặc nhiều điểm va đập

Đim va đập phải nằm trên bề mặt phía ngoài được xử lý, tại tâm của mẫu thử hoặc mẫu kính.

H.4.5  Đánh giá kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.4.5.1.1  Đối với mẫu của:

H.4.5.1.1.1  Đối với xe loại M1, tâm của hình chữ nhật phải nằm trong vòng tròn bán kính 10 cm, có tâm nằm trên hình chiếu của điểm giữa của đoạn V1V2.

H.4.5.1.1.2  Đối với xe loại M và N khác M1, tâm của hình chữ nhật phải nm trong vòng tròn bán kính 10 cm, có tâm nm trên hình chiếu của điểm 0.

H.4.5.1.1.3  Loại máy kéo dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và xe dùng trong xây dựng, vị trí của vùng nhìn thấy phải được ch ra trong báo cáo.

H.4.5.1.1.4  Chiều cao hình chữ nhật trên có thể giảm xuống 15 cm đối với kính chắn gió có độ cao nhỏ hơn 44 cm hoặc đối với góc lắp đặt của kính chắn gió nhỏ hơn 15 0 so với chiều thẳng đứng. Tầm nhìn của người lái ít nhất bằng 10 % diện tích hình chữ nhật tương ứng.

H.4.5.1.2  Đối với mẫu thử, tâm của hình chữ nhật phải nằm trên trục dài nhất của mẫu thử, cách một trong các mép của nó 450 mm.

H.4.5.2  Mẫu thử hoặc mẫu được coi như cho kết quả đạt yêu cầu thử độ phân mảnh nếu như một trong các điều kiện sau được đáp ứng.

H.4.5.2.1  Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu đối vi từng điểm va đập, hoặc

H.4.5.2.2  Phép thử lặp lại trên một bộ 4 mẫu thử mới, thực hiện tại các điểm va đập trên cho kết quả không đạt yêu cầu, nhưng với 4 phép thử mới sau đó tại cùng điểm va đập như trên đều cho kết quả đạt yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục K

(Quy định)

Kính an toàn phủ vật liệu dẻo

(trên bề mặt phía trong)

K.1  Quy định đối với kiu kính

Các vật liệu kính an toàn, được quy định từ Phụ lục D đến Phụ lục H, nếu phủ ở bề mặt phía trong bằng lớp vật liệu dẻo, không những phải đáp ứng các yêu cầu của phụ lục tương ứng đã được trình bày trên mà còn theo các yêu cầu sau đây:

K.2  Thử độ bền mài mòn

K.2.1  Các chỉ số cản trở và phương pháp thử

Lớp phủ vật liệu dẻo phải được thử 100 vòng tương ứng với các quy định của C.4, Phụ lục C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp ph vật liệu dẻo được coi như cho kết quả đạt yêu cầu thử độ bền mài mòn nếu sự khuếch tán ánh sáng sau mài mòn của mẫu thử không vượt quá 4 %.

K.3  Thử tính chng ẩm

K.3.1  Phải thử tính chng ẩm đối với vật liệu kính an toàn độ bền cao ph vật liệu dẻo.

K.3.2  Áp dụng các quy định của C7, Phụ lục C.

K.4  Thử độ bền đối với thay đổi nhiệt độ

Áp dụng các quy định của C.8, Phụ lục C.

K.5  Thử độ chịu lửa

Áp dụng các quy định của C.10, Phụ lục C.

K.6  Th độ bền hóa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục L

(Quy định)

Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo

L.1  Định nghĩa kiểu

Kính chắn gió thủy tinh-vật liệu dẻo được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây

L.1.1  Các đặc tính chủ yếu

L.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.

L.1.1.2  Hình dạng và kích thước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L.1.1.3  Số lớp vật liệu dẻo

L.1.1.4  Chiều dày danh nghĩa “e” của kính chắn gió với dung sai sản xuất cho phép ± 0,2 mm.

L.1.1.5  Chiều dày danh nghĩa của lớp kính.

L.1.1.6  Chiều dày danh nghĩa của lớp vật liệu dẻo được sử dụng như lớp trung gian.

L.1.1.7  Bn chất và loại của lớp vật liệu dẻo dùng như lớp trung gian (VÍ DỤ: như PVB hoặc vật liệu dẻo khác) và của lớp vật liệu dẻo ở bề mặt phía trong.

L.1.1.8  Có thể thực hiện xử lý đặc biệt trên tấm kính.

L.1.2  Đặc tính phụ

L.1.2.1  Bn chất của vật liệu (Kính phẳng, kính nổi, kính tấm mỏng).

L.1.2.2  Màu (tất cả hoặc từng phần) của lớp vật liệu dẻo (không màu hoặc có màu).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L.1.2.4  Sát nhập hoặc cách khác của chất dẫn nhiệt.

L.1.2.5  Sát nhập hoặc cách khác của các dải chắn sáng.

L.2  Quy định chung

L.2.1  Đối với kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo, phép thử khác với thử bằng chuỳ thử (xem L.3.2 dưới) và th chất lượng quang học được thực hiện trên mẫu thử phẳng cắt ra từ kính chắn gió hoặc được chế tạo riêng cho mục đích thử. Trong trường hợp này, mẫu thử phải đại diện cho loạt sản phẩm kính chắn gió có yêu cầu chứng nhận.

L.2.2  Trước mỗi lần thử, mẫu thử phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 ± 2 0C ít nhất 4 h. Phép thử phải được tiến hành càng sớm càng tốt ngay sau khi lấy mẫu thử ra khi phòng.

L.3  Th bằng chuỳ th

L.3.1  Chỉ số cản trở của đặc tính phụ

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

L.3.2  Th bng chuỳ thử trên kính chắn gió hoàn thiện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải th 4 mẫu trong nhóm có bề mặt khai triển nhỏ nhất và 4 mẫu trong nhóm có bề mặt khai triển lớn nhất, theo quy định của phụ lục P.

L.3.2.2  Phương pháp thử

L.3.2.2.1  Áp dụng phương pháp thử quy định trong C.3.1, Phụ lục C.

L.3.2.2.2  Độ cao rơi là 1,5 m  mm.

L.3.2.3  Đánh giá kết quả

L.3.2.3.1  Phép thử được cho kết qu đạt yêu cầu, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

L.3.2.3.1.1  Mẫu thử rạn nứt thành nhiều hình tròn tâm nằm gần điểm va đập, khoảng cách từ điểm va đp đến các mảnh rạn nứt gần nhất không lớn hơn 80 mm.

L.3.2.3.1.2  Lớp kính vẫn còn nh vào lớp trung gian làm bằng vật liệu dẻo. Cho phép có một hoặc nhiều phân tách cục bộ khỏi lớp trung gian với khe h của phân tách cục bộ nhỏ hơn 4 mm, c hai bên ca rạn nứt, bên ngoài vòng tròn đường kính 60 mm, tâm tại điểm va đập.

L.3.2.3.1.3  Cho phép có vết rách dài 35 mm trên lớp trung gian, ở phía va đập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L.4  Thử độ bền cơ học

L.4.1  Chỉ số cản trở, phương pháp thử và đánh giá kết quả

Áp dụng các quy định của F.4, Phụ lục F.

L.4.2  Không áp dụng yêu cầu thứ 3 của F.4.3.4.1, Phụ lục F.

L.5  Th tác động của môi trường

L.5.1  Thử độ bền chịu mài mòn

L.5.1.1  Thử độ bền chịu mài mòn trên bề mặt phía ngoài.

L.5.1.1.1  Áp dụng các quy định trong F.5.1, Phụ lục F.

L.5.1.2  Thử độ bền chịu mài mòn trên bề mặt phía trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L.5.2  Thử độ chịu nhiệt độ cao

Áp dụng các quy định của C.5, Phụ lục C.

L.5.3  Th độ bền phát xạ

Áp dng các quy định trong C.6.3, Phụ lục C.

L.5.4  Thử tính chng ẩm

Áp dụng các quy định của C.7, Phụ lục C.

L.5.5  Thử độ bền đối với thay đổi nhiệt độ

Áp dụng các quy định của C.8, Phụ lục C.

L.6  Chất lưng quang học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L.7  Thử độ chịu lửa

Áp dụng các quy đnh của C.10, Phụ lục C.

L.8  Th độ bền hóa học

Áp dụng các quy định của C.11, Phụ lục C.

 

Phụ lục M

(Quy định)

Kính thủy tinh - vật liệu dẻo

M.1  Định nghĩa kiểu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M.1.1  Các đặc tính chủ yếu

M.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.

M.1.1.2  Phân loại chiều dày theo chiều dày danh nghĩa “e”, dung sai chế tạo cho phép ± 0,2 mm như sau:

Loi 1               e ≤ 3,5 mm

Loại 2               3,5 mm < e 4,5 mm

Loại 3               e > 4,5 mm

M.1.1.3  Chiều dày danh nghĩa của lp (hoặc các lp) vật liệu dẻo được dùng như lớp trung gian.

M.1.1.4  Chiều dày danh nghĩa của tấm kính

M.1.1.5  Loại của lớp (hoặc các lớp) vật liệu dẻo dùng như lớp trung gian (VÍ DỤ: như PVB hay vật liệu khác) và của lớp vật liệu dẻo trên bề mặt phía trong.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M.1.2  Các đặc tính phụ

M.1.2.1  Bản chất của vật liệu (kính phng, kính nổi, kính tấm mỏng).

M.1.2.2  Màu sắc (tất cả hoặc từng phần) của các lớp vật liệu dẻo (không màu hoặc có màu).

M.1.2.3  Màu sắc của kính (không màu hoặc có màu).

M.1.2.4  Sát nhp hoặc cách khác của các dải chắn sáng.

M.2  Quy định chung

M.2.1  Đối với các tấm kính thủy tinh-vật liệu dẻo, phải thực hiện phép thử trên mẫu thử phng cắt ra t tấm kính thông tng hoặc được chế tạo riêng cho mục đích thử nghiệm. Trong trường hợp này, mẫu thử phải đi diện cho loạt sản phẩm kính được sản xut có yêu cầu chứng nhận.

M.2.2  Trước khi th, mẫu thử phi được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0C ± 2 0C ít nhất 4 h. Phải thực hiện phép thử càng sớm càng tốt ngay sau khi mẫu thử được lấy ra khỏi phòng.

M.2.3  Các qui định của phụ lục này phải được xem như thỏa mãn nếu tm kính thử có cùng thành phần cấu tạo như kính chắn gió được chứng nhận theo quy định của Phụ lục L.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng các quy định trong G.3, Phụ lục G.

M.3.2  Không áp dụng các quy định trong G.4.4.1.2, Phụ lục G.

M.4  Thử tác động của môi trường

M.4.1  Thử độ bền mài mòn

M.4.1.1  Thử độ bền mài mòn trên b mặt phía ngoài

Áp dụng các quy định trong G.5.1, Phụ lục G.

M.4.1.2  Thử độ bền mài mòn trên mặt trong

Áp dụng các quy định trong G.2.1, Phụ lục G.

M.4.2  Th độ bền nhiệt độ cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M.4.3  Thử tính chống bức xạ

Áp dụng các quy định trong C.6.3, Phụ lục C.

M.4.4  Th tính chng m

Áp dụng các quy đnh trong C.7, Phụ lục C.

M.4.5  Th độ bền đối với sự thay đổi nhiệt độ

Áp dụng các quy định trong C.8, Phụ lục C.

M.5  Chất lượng quang học

Áp dụng các quy định v thử hệ số truyền sáng ổn định cho trong C.9.1, Phụ lục C đối với các tấm kính hoặc các phần của tấm kính nm trong tầm nhìn của người lái xe.

M.6  Th độ chịu lửa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M.7  Thử độ bền hóa học

Áp dụng các quy định trong C.11, Phụ lục C.

 

Phụ lục N

(Quy định)

Kính ghép

N.1  Xác định kiểu

Các tấm kính ghép phải được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây:

N.1.1  Các đặc tính chủ yếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N.1.1.2  Số lượng của các tấm kính thành phần

N.1.1.3  Thành phần cấu tạo của kính ghép (đi xứng hay không đối xứng).

N.1.1.4  Loại của mỗi tấm kính thành phần được quy định ở E.1 của Phụ lục E, hoặc G.1 của Phụ lục G hoặc M.1 của Phụ lục M.

N.1.1.5  Chiều rộng danh nghĩa của khe h (các khe h) giữa các tấm kính.

N.1.1.6  Loại làm kín.

N.1.2  Các đặc tính phụ

N.1.2.1  Các đặc tính phụ của mỗi tấm kính thành phần được quy định trong E.1.2 của Phụ lục E, G.1.2 của Phụ lục G hoặc M.1.2 của Phụ lục M.

N.2  Quy định chung

N.2.1  Mỗi một tấm kính thành phần của kính ghép cũng phải được chứng nhận kiểu theo các yêu cầu qui định trong các phụ lục liên quan của tiêu chuẩn này (Phụ lục E, Phụ lục G hoặc Phụ lục M).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N.2.3  Đối với kính ghép có ít nhất một tấm kính nhiều lớp hoặc một tấm kính thủy tinh-vật liệu dẻo, mẫu thử phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0C ± 2 0C ít nhất 4 h. Phép thử phải được tiến hành càng sớm càng tốt ngay sau khi mẫu thử được lấy ra khỏi phòng.

N.3  Thử bằng chuỳ thử

N.3.1  Các ch số cản tr của đặc tính phụ

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

N.3.2  S lượng mẫu thử

Phi thử sáu mẫu thử phẳng có kích thước (1100 mm x 500 mm)  mm cho mỗi loại chiều dày của tấm kính thành phần và mỗi loại chiều rộng khe hở theo định nghĩa trong N.1.1.4.

N.3.3  Phương pháp th

N.3.3.1  Áp dụng các phương pháp thử được quy định trong C.3.1, Phụ lục C.

N.3.3.2  Độ cao rơi là 1,50 m  mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N.3.4  Đánh giá kết quả

N.3.4.1  Kính ghép bao gồm các tấm kính độ bền cao đồng nhất

Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu tất cả các tấm kính thành phần đều vỡ.

N.3.4.2  Kính ghép bao gồm các tấm kính nhiều lớp và/hoặc tấm kính thủy tinh-vật liệu dẻo.

Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu các điều kiện sau đây được tha mãn:

N.3.4.2.1  Các tấm kính thành phần của mẫu thử cong oằn và vỡ, với các mảnh v tạo thành nhiều hình tròn, có tâm nằm sát điểm va đập.

N.3.4.2.2  Cho phép có vết rách ở lớp trung gian nhưng đầu chuỳ không được xuyên qua mẫu thử.

N.3.4.2.3  Không có mảnh vỡ lớn của kính tách ra khi lớp trung gian.

N.3.4.3  Kính ghép bao gồm ít nhất một tấm kính độ bền cao đồng nhất và kính ghép bao gồm ít nhất một tấm kính nhiều lớp hoặc kính thủy tinh - vật liệu dẻo không phải kính chắn gió:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N.3.4.3.2  Kính nhiều lớp hoặc kính thủy tinh-vật liệu dẻo cong oằn và vỡ, với các mảnh vỡ tạo thành các hình tròn, có tâm nằm gần sát điểm va đập.

N.3.4.3.3  Cho phép có vết rách ở lớp trung gian nhưng đầu chuỳ không được xuyên qua được mẫu thử.

N.3.4.3.4  Không được có mảnh vỡ lớn nào của kính tách ra khỏi lớp trung gian.

N.3.4.4  Bộ mẫu thử đạt yêu cầu của phép thử va đập bằng chùy thử nếu tất cả các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu.

N.4  Cht lượng quang học

Phải áp dụng các quy định liên quan đến hệ số truyền sáng ổn định trong C.9.1, Phụ lục C cho các kính ghép hoặc các phần của kính ghép nm trong tầm nhìn của lái xe.

 

Phụ lục P

(Quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

P.1  Các đặc trưng của kính chắn gió dùng đ phân nhóm:

P.1.1  Bề mặt khai triển

P.1.2  Chiều cao phân đoạn

P.1.3  Độ cong

P.2  Phân nhóm theo độ dày

P.3  Phân nhóm theo diện tích của bề mặt khai triển

Phải lựa chọn và đánh số 5 nhóm có bề mặt khai triển lớn nhất và 5 nhóm có bề mặt khai triển nhỏ nhất như sau:

1 - lớn nht 1                             1 - nhỏ nhất

2 - lớn nhất sau 1                      2 - nhỏ nhất sau 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 - lớn nhất sau 3                      4 - nhỏ nhất sau 3

5 - lớn nhất sau 4                      5 - nhỏ nhất sau 4

P.4  Phải ch rõ chiều cao phân đoạn của mỗi một b mặt khai triển của 2 nhóm quy định trong P.3 trên như dưới đây:

1 cho chiều cao phân đoạn lớn nhất

2 cho chiều cao phân đoạn lớn nhất tiếp theo 1

3 cho chiều cao phân đoạn lớn nhất tiếp theo 2

v.v...

P.5  Phải ch rõ độ cong của mỗi một bề mặt khai triển của 2 nhóm quy định trong P.3 trên như sau:

1 cho độ cong nhỏ nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 cho độ cong nhỏ nhất tiếp theo 2

v.v...

P.6  Số lượng ấn định cho mỗi kính chắn gió trong 2 nhóm quy định trong P.3 trên phải bổ sung lẫn nhau.

P.6.1  Phải thực hiện đủ các phép thử đã quy định tại một trong các Phụ lục D, F, H, K và L cho kính chắn gió nm trong nhóm có 5 bề mặt khai triển lớn nhất mà tổng các bề mặt là nhỏ nhất và cho kính chắn gió nm trong nhóm có 5 bề mặt khai triển nhỏ nhất mà tổng các bề mặt là nhỏ nhất.

P.6.2  Phải thử chất lượng quang học theo quy định trong C.9. Phụ lục C đối với các kính chắn gió khác của cùng một đợt sản xuất.

P.7  Một số ít kính chắn gió có sự khác nhau rõ ràng về các thông số hình dạng và/hoặc độ cong so nằm ngoài nhóm được lựa chọn ch phải th nếu phòng thử nghiệm nhận thấy rng những thông số này có thể có các tác động trái ngược nhau một cách rõ ràng.

P.8  Các giới hạn của nhóm được định nghĩa bằng bề mặt khai triển của kính chắn gió. Nếu kính cần chứng nhận có bề mặt khai triển nằm ngoài giới hạn đã chứng nhận và/hoặc có chiều cao phân đoạn lớn hơn đáng kể hoặc độ cong nhỏ hơn đáng kể thì nó phi được coi như là một loại mi và phi được thử bổ sung nếu phòng thử nghiệm nhận thấy; dựa trên thông tin đã có về các sản phm và vật liệu được sử dụng: các phép thử này là cần thiết về mặt kỹ thuật.

P.9  Các loại kính chắn gió khác do nhà máy, đã có chứng nhận kiểu theo loại chiều dày, sản xuất sau đó thì:

P.9.1  Phải chắc chắn rằng loại đó thuộc một trong 2 nhóm quy định theo P.3 trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

P.9.3  Nếu tổng của các số lượng n định cho kính chắn gió tạo thành nhóm mới nằm trong một trong hai nhóm quy định theo P.3 trên:

P.9.3.1  Là loại nhỏ nhất, các phép thử sau đây phải được thực hiện

P.9.3.1.1  Cho kính chắn gió độ bền cao.

P.9.3.1.1.1  Thử độ phân mảnh.

P.9.3.1.1.2  Thử bng chuỳ thử.

P.9.3.1.1.3  Thử độ méo quang học.

P.9.3.1.1.4  Th độ tách rời hình ảnh thứ cp.

P.9.3.1.1.5  Th hệ s truyền sáng n định.

P.9.3.1.2  Cho kính chắn gió nhiều lớp thông thường hoặc kính chắn gió thủy tinh-vật liệu dẻo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

P.9.3.1.2.2  Thử độ méo quang học

P.9.3.1.2.3  Thử độ tách rời hình nh thứ cấp

P.9.3.1.2.4  Thử hệ số truyền sáng.

P.9.3.1.3  Cho kính chắn gió nhiều lớp đã xử lý, thực hiện các phép thử được quy định trong P.9.3.1.1.1, P.9.3.1.1.2 và P.9.3.1.2 trên.

P.9.3.1.4  Cho kính chắn gió phủ vật liệu dẻo, thực hiện các phép thử được quy định trong P.9.3.1.1, hoặc P.9.3.1.2, tùy theo từng trường hợp.

P.9.3.2  Nếu không phải là loại nhỏ nhất, chỉ thực hiện các phép thử chất lượng quang học theo quy định trong C.9, Phụ lục C.

 

Phụ lục Q

(Quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q.1  Định nghĩa kiểu loại

Kính vật liệu dẻo không thể uốn được coi như thuộc kiu loại khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ sau đây.

Q.1.1  Đặc tính chủ yếu

Q.1.1.1  Tên thương mại hoặc nhãn hiệu

Q.1.1.2  Loại hóa chất sử dụng làm vật liệu

Q.1.1.3  Phân loại vật liệu của nhà sản xuất

Q.1.1.4  Quy trình sản xuất

Q.1.1.5  Hình dạng và kích thước

Q.1.1.6  Độ dày danh nghĩa. Đối với các sản phm vật liệu dẻo sản xuất bằng phương pháp ép đùn, dung sai độ dày cho phép là ± 10 % của độ dày danh định. Đối với các sản phẩm vật liệu dẻo sn xuất bng công nghệ khác (ví dụ đúc tm acrylic), dung sai cho phép là ± (0,4 + 0,1e) trong đó e là độ dày của tấm sản phẩm tính bng mm. Tham khảo tiêu chuẩn ISO 7823-1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q.1.1.8  Bản chất của lớp phủ bề mặt.

Q.1.2  Đặc tính phụ

Có hoặc không có chất dẫn (điện hoặc nhiệt) hoặc các bộ phn đốt nóng.

Q.2  Qui định chung

Q.2.1  Đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn, phép thử được tiến hành trên các mẫu thử phẳng đại diện cho kính sản phẩm hoặc các phần hoàn chỉnh. Tất cả các phép đo quang học phải được thực hiện trên phần kính sản phẩm.

Q.2.2  Các mẫu thử phải được loại bỏ hết các lớp bảo vệ và phải được làm sạch cẩn thận trước khi th.

Q.2.2.1  Chúng phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0C + 2 0C và độ m 50 % ± 5 % ít nhất 48 h.

Q.2.3  Để xác định rõ được trạng thái phá hủy theo ứng sut động lực, các loại kính sẽ được chế to tùy thuộc vào ứng dụng của các loại vật liệu dẻo. Các loại kính này liên quan đến khả năng tiếp xúc của đầu người với kính vật liệu dẻo và chúng có chứa các yêu cầu khác liên quan đến phép thử bằng chùy th.

Q.3  Th uốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có đặc tính phụ nào liên quan

Q.3.2  Số lượng mẫu thử

Sử dụng 1 mẫu thử phng có kích thước 300 x 25 mm.

Q.3.3  Phương pháp thử

Áp dụng phương pháp thử như mô t trong C.12, Phụ lục C.

Q.3.4  Đánh giá kết quả

Mu thử hoặc mẫu được coi là loại không thể uốn khi độ biến dạng theo phương thng đứng của mẫu thử ≤ 50 mm sau 60 s.

Q.4  Thử bằng chùy thử

Q.4.1  Chỉ số cản trở của các đặc tính phụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q.4.2  Số lượng mẫu thử

Sử dụng 6 mẫu thử phẳng có kích thước (1170 x 570  mm) hoặc 6 phần hoàn thiện

Q.4.3  Phương pháp thử

Q.4.3.1  Áp dụng phương pháp thử qui định trong C.3.2, Phụ lục C.

Q.4.3.2   Đối vi các tấm kính sử dụng làm vách ngăn và cửa sổ riêng biệt có khả năng bị va đập cao (loại kính ký hiệu là VIIl/A) thì độ cao rơi là 3 m và phải đo được giá trị HIC

Q.4.3.3  Đối với các tm kính sử dụng làm cửa sổ bên cạnh, phía sau và cửa sổ trên nóc có khả năng chịu va đập thấp hơn (loại kính ký hiệu là Vlll/B) thì độ cao rơi là 1,5 m và phải đo được giá trị HIC.

Q.4.3.4  Đối với các tấm kính không có khả năng bị va đập như các cửa sổ nhỏ trên xe và các cửa sổ trên rơ moóc (loại kính ký hiệu là VIIl/C) thì không phải áp dụng phép th bằng chùy thử. Cửa sổ nhỏ là ca sổ không chứa được vòng tròn có đường kính 150 mm.

Q.4.4  Đánh giá kết quả

Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q.4.4.2  Giá trị HIC nhỏ hơn 1000.

Q.4.4.3  Bộ mẫu thử thỏa mãn yêu cầu thử bằng chùy nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Q.4.4.3.1  Các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu.

Q.4.4.3.2  Một phép thử không đạt yêu cầu, nhưng các phép thử đối với bộ mẫu thử mới cho kết quả đạt yêu cầu.

Q.5  Thử độ bền cơ học bằng bi 227 g

Q.5.1  Ch s cản trở của các đặc tính phụ

1) Không có cht dẫn (nhiệt hoặc điện) và bộ phận sấy.

2) Có chất dẫn (nhiệt hoặc điện) và bộ phận sấy.

Q.5.2  S lượng mẫu thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q.5.3  Phương pháp th

Q.5.3.1  Áp dụng phương pháp thử như mô tả trong C.2.1, Phụ lục C.

Q.5.3.2  Độ cao rơi đối với các độ dày khác nhau được chỉ ra trong Bảng P.13 dưới đây:

Bng P.13 - Độ cao rơi theo độ dày

Độ dày

(mm)

Độ cao rơi

(m)

< 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

3

5

4

> 6

5

Đối với các giá trị trung gian của độ dày mẫu thử nằm giữa 3 mm và 6 mm, độ cao rơi xác định bằng nội suy.

Q.5.4  Đánh giá kết quả

Q.5.4.1  Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mu thử không bị vỡ thành các mảnh rời nhau

Tùy theo kết quả thử va đập, Cho phép có các vết rạn nứt, v trong mẫu thử.

Q.5.4.2  Bộ mẫu thử coi như đạt yêu cầu thử bằng bi 227 g nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Q.5.4.2.1  Nếu 8 hoặc nhiu hơn các phép thử riêng biệt có kết quả đạt yêu cầu với độ cao rơi quy định.

Q.5.4.2.2  Nếu 3 hoặc nhiều hơn các phép thử riêng biệt có kết quả không đạt yêu cầu, nhưng các phép thử trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu.

Q.5.5  Phép thử bằng bi 227 g ở nhiệt độ âm 18 0C ± 2 0C

Q.5.5.1  Hạn chế tối đa sự thay đổi nhiệt độ của mẫu thử, phép thử phải được thực hiện trong vòng 30 s từ khi lấy mẫu ra khỏi phòng có nhiệt độ trên.

Q.5.5.2  Phương pháp thử được cho trong P.5.3 của phụ lục này, với nhiệt độ thử là âm 18 0C ± 2 0C.

Q.5.5.3  Đánh giá kết quả thử nghiệm như cho trong P.5.4 của phụ lục này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q.6.1  Thử độ bền mài mòn

Q.6.1.1  Các chỉ số cản trở và phương pháp thử

Áp dụng các yêu cầu tại C.4, Phụ lục C; thực hiện phép thử tại 1000, 500 và 100 vòng để đo mức độ mài mòn bề mặt của sản phẩm.

Q.6.1.2  Sử dụng 3 mẫu thử vuông phẳng có cạnh dài 100 mm cho mỗi loại bề mặt.

Q.6.1.3  Đánh giá kết quả

Q.6.1.3.1  Đối với kính cho xe loại L, phép thử mài mòn cho kết quả đạt yêu cầu nếu tổng độ khuếch tán ánh sáng không vượt quá 2 % sau 1000 vòng đối với mặt ngoài mẫu thử và 4 % sau 100 vòng đối vi mặt trong mẫu thử.

Q.6.1.3.2  Đối với kính cho xe loại M, phép thử mài mòn cho kết quả đạt yêu cầu nếu tổng độ khuếch tán ánh sáng không vượt quá 10 % sau 500 vòng đối với mặt ngoài mẫu thử và 4 % sau 100 vòng đối với mặt trong mẫu thử.

Q.6.1.3.3  Đối vi cửa sổ trên nóc, không yêu cầu thử mài mòn.

Q.6.1.4  Bộ mẫu thử đạt yêu cầu thử nghiệm nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Một mẫu không đạt, thực hiện lại phép thử trên một bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu.

Q.6.2  Thử độ bền với thời tiết mô phng

Q.6.2.1  Ch s cản trở và phương pháp thử

Theo qui định tại C.6.4, Phụ lục C, tổng lượng bức xạ cực tím do đèn xê nông hồ quang sinh ra phải là 500 MJ/m2. Trong quá trình bức xạ, mẫu thử phải tiếp xúc với bụi nước theo các chu kỳ liên tục. Trong một chu kỳ 120 min, mẫu thử được phơi sáng 102 min không có bụi nước và 18 min có bụi nước.

Q.6.2.1.1  Cho phép sử dụng phương pháp thử khác nếu cho kết quả tương đương.

Q.6.2.2  Số lượng mẫu thử.

Sử dụng ba mẫu thử phẳng có kích thước 130 mm x 40 mm cắt ra từ mẫu kính phẳng.

Q.6.2.3  Đánh giá kết quả

Q.6.2.3.1  Phép thử độ bền với thời tiết mô phỏng cho kết quả đạt yêu cầu nếu:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q.6.2.3.1.2  Không có bọt khí hoặc các thay đổi nhìn thấy được như khuyết tật, đổi màu, trắng đục hoặc vết nứt sinh ra trong quá trình th.

Q.6.2.4  Bộ mẫu thử đạt yêu cầu về thử độ bền với thời tiết mô phỏng nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Q.6.2.4.1  Tất cả các mẫu thử thỏa mãn yêu cầu.

Q.6.2.4.2  Một mẫu không đạt, các phép thử thực hiện lại trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu.

Q.6.3  Th cắt ngang

Q.6.3.1  Chỉ s cản trở và phương pháp thử

Theo qui định tại C.13, Phụ lục C, chỉ áp dụng cho sản phẩm kính không thể uốn có lớp ph.