Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6259-1B:2003/SĐ2:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2005 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

7

Bản vẽ b trí các thiết bị kéo và chng buộc

Đối với tàu có bố trí thiết bị kéo và chng buộc:

Bản vẽ bố trí ở trên tàu theo các yêu cầu của 25.2, Phần 2A hoặc 21.2, Phần 2B. Việc kiểm tra 1 trong 2 bản vẽ được giữ ở trên tàu phải được thực hiện

3.1.2. Kiểm tra chung.

Trong Bảng 1B/3.2, số của những hạng mục từ “17” đến “20” tương ứng được sửa thành “18” đến “21”

Bổ sung hạng mục 16 như sau:

16

Buồm và phụ tùng của chúng

Buồm và phụ tùng của chúng phải được kiểm tra trong điu kiện được đặt đúng ch và sẵn sàng m ra.

Bổ sung hạng mục 17 như sau:

17

Thiết bị kéo và chằng buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.3. Thử khả năng hoạt động.

Bổ sung vào cuối Bảng 1B/3.3 dòng 8 như sau:

8

Máy tính để tính toán ổn định.

Phải tiến hành thử hoạt động đối với những máy tính để tính toán ổn định như là một phụ bản của bản thông báo ổn định, được đặt ở trên tàu vào giai đoạn bắt đầu đóng mới hoặc sau ngày 01/01/2005.

3.4. Kiểm tra định kỳ thân tàu, trang thiết bị, thiết bị chữa cháy và phụ tùng 3.4.5 Sửa đổi như sau:

3.4.5. Kiểm tra tiếp cận

Trong Bảng 1B/3.16, tất cả các cụm từ “Tất cả các tấm boong nằm trong đường lỗ khoét ming khoang giữa các miệng khoang hàng” được sửa thành “ Tất cả các tấm boong và kết cấu dưới boong nằm trong đường lỗ khoét miệng khoang giữa các miệng khoang hàng”.

3.4.6. Đo chiều dày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra định kỳ

Kết cấu được đo chiều dày

Kiểm tra định kỳ lần thứ 2 (tàu trên 5 tuổi đến 10 tuổi).

1. Khu vực có nghi ngờ.

2. Các thành phần kết cấu trong phạm vi chiu dài vùng xếp hàng:

(1) Hai tiết diện ngang của tm boong, nằm ngoài đường lỗ khoét miệng khoang hàng.

(2) Tất cả các tấm boong mà khi xếp gỗ súc hoặc các hàng hóa khác có xu hướng đẩy nhanh quá trình ăn mòn.

3. Các thành phần kết cu tối thiểu sau đây để đánh giá chung và lập biên bản quá trình ăn mòn:

(1) Tất cả các sườn mạn khoang hàng phía mũi, bao gm cả mã mút của chúng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Các thành phần kết cấu khác chịu sự kiểm tra tiếp cận;

(4) Các dải tôn chắn gió và nước trong vùng những tiết din đang xét theo 2(1) nói trên.

Kiểm tra định kỳ lần thứ 3 (tàu trên 10 tuổi đến 15 tui).

1. Khu vực có nghi ngờ.

2. Các thành phần kết cấu trong phạm vi chiu dài vùng xếp hàng:

(1) Mỗi tm boong nằm ngoài đường lỗ khoét miệng khoang hàng;

(2) Hai tiết diện ngang, một ở vùng giữa tàu và một nằm ngoài vùng lỗ khoét miệng khoang hàng.

3. Các thành phần kết cấu tối thiểu sau đây để đánh giá chung và lập biên bản quá trình ăn mòn:

(1) Tất cả các sườn mạn ở khoang hàng phía mũi và một khoang hàng đưc chn khác, bao gm cả mã mút của chúng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Các thành phần kết cấu khác chịu sự kiểm tra tiếp cận;

(4) Các kết cấu bên trong két mút mũi;

(5) Các dải tôn chắn gió và nước trong phạm vi chiều dài vùng xếp hàng;

(6) Các dải tôn chắn gió và nước được chọn nằm ngoài vùng xếp hàng.

Kiểm tra định kỳ lần thứ 4 và các định kỳ tiếp theo (tàu trên 15 tuổi).

1. Khu vực có nghi ngờ

2. Các thành phần kết cấu trong phạm vi chiu dài xếp hàng:

(1) Mỗi tấm boong nằm ngoài đường lỗ khoét miệng khoang hàng;

(2) Ba tiết diện ngang, một ở vùng giữa tàu và hai tiết diện ngoài vùng l khoét miệng khoang hàng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Các thành phần kết cấu tối thiểu sau đây để đánh giá chung và lập biên bản quá trình ăn mòn:

(1) Tất cả các sườn mạn bao gồm cả mã mút của chúng ở mọi khoang hàng;

(2) Các thành phần kết cấu khác chịu sự kiểm tra tiếp cận.

4. Các kết cấu bên trong két mút mũi.

5. Tất cả các tấm boong chính lộ thiên nằm ngoài vùng chiều dài khoang hàng.

6. Các tấm boong thượng tầng h đại diện (boong vùng đuôi, lu lái và thượng tầng mũi).

7. Tất cả các tấm tôn giữa đáy (ky) trên suốt chiều dài, thêm vào đó là các tấm đáy nằm trong vùng buồng máy, khoang cách ly và mút sau của các két.

8. Tấm tôn của hộp thông biển. Tôn vỏ ở khu vực xả mạn nếu đăng kiểm viên thấy cần thiết.

9. Các thành phần kết cấu qui định ở từ 4 đến 6 đối với lần kiểm tra định kỳ thứ 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-1B:2003/SĐ 2:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 1B: Quy định chung về phân cấp tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


507

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198