Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6204:1996 phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí xả

Số hiệu: TCVN6204:1996 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1996 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Bước

Thao tác

Quãng thời gian

1

Khởi động xe phù hợp với 71

Xem 7.1

2

Lắp vào xe

-

-

≤ 4 ph

≤ 6 ph

 

- một đồng hồ đếm vòng quay (4.3);

 

- một nhiệt kế dầu bôi trơn (4.2);

 

- một ống nối kéo dài ống xả, nếu cần

 

Chọn thang đo cao nhất của dụng cụ phân tích (4.1)

3

Khởi động động cơ theo điều kiện kỹ thuật của cơ sở chế tạo hoặc ở tốc độ 3000 ph-1 ± 100 ph-1, sau đó đưa về tốc độ không tải

60s

4

Cho chạy bơm lấy mẫu

-

15s

5

Đặt dụng cụ lấy mẫu vào ống xả hoặc phần nối dài của ống xả

10s

6

Kiểm tra sự thích hợp của thang đo đã chọn và thay đổi nó nếu cần

≤ 30s

-

7

Sau một thời gian đủ lớn nhưng không vượt quá 30s thực hiện các phép đo để lấy các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính trị số trung bình cộng của từng cặp các giá trị này. Nếu kết quả được in thì in giá trị trung bình.

8

Nếu một bước bị hỏng, cần lặp lại các bước từ 3 đến 7

-

-

-

Bảng 2

Bước

Thao tác

Quãng thời gian

1

Khởi động xe phù hợp với 7.1

Xem 7.1

2

Lắp vào xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 4 ph

≤ 6 ph

 

- một đồng hồ đếm vòng quay (4.3);

 

- một nhiệt kế dầu bôi trơn (4.2);

 

- một ống nối kéo dài ống xả, nếu cần

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Khởi động động cơ theo điều kiện kỹ thuật của cơ sở chế tạo hoặc ở tốc độ 3000 ph-1 ± 100 ph-1, sau đó đưa về tốc độ không tải có gia tốc

60s

4

Cho chạy bơm lấy mẫu

10s

5

Đặt dụng cụ lấy mẫu vào ống xả hoặc phần nối dài của ống xả

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40s

7

Sau một thời gian đủ lớn nhưng không vượt quá 30 s, thực hiện các phép đo để lấy các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính trung bình cộng của từng cặp các giá trị này. Nếu kết quả được in thì in giá trị trung bình.

8

Nếu một bước bị hỏng, cần lặp lại các bước từ 3 đến 7

-

-

9

Đưa về tốc độ không tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

10

Kiểm tra sự thích hợp của thang đo đã chọn và thay đổi nó nếu cần

11

Sau một thời gian đủ lớn nhưng không vượt quá 30s, thực hiện các phép đo để lấy các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính trung bình cộng của từng cặp các giá trị này. Nếu kết quả được in thì in giá trị trung bình.

40s

12

Nếu một bước bị hỏng, cần lặp lại các bước 3, 9, 10 và 11

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tham khảo)

PHƯƠNG PHÁP ĐO HIỆU QUẢ CỦA BỘ BIẾN ĐỔI

Phương pháp thử này chỉ áp dụng để kiểm tra hiệu quả của chức năng oxy hóa của bộ biến đổi hoặc hệ thống xử lý sau ATS.

A.1. Khởi động xe phù hợp với 7.1

A.2. Lắp vào xe

- một đồng hồ đếm vòng quay (4.3);

- một nhiệt kế cho dầu bôi trơn (4.2);

- một ống nối kéo dài ống xả, nếu cần. Chọn thang đo cao nhất của dụng cụ phân tích (4.1)

A.3. Khởi động động cơ trong 60s phù hợp với điều kiện kỹ thuật của cơ sở chế tạo hoặc ở tốc độ 3000 ph-1 ± 100 ph-1, sau đó đưa về tốc độ không tải có gia tốc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.5. Đưa dụng cụ lấy mẫu vào ống xả hoặc phần nối dài của ống xả.

A.6. Sau 10 s, kiểm tra sự thích hợp của thang đo đã chọn và thay đổi nó nếu cần.

A.7. Sau một thời gian đủ lớn nhưng không vượt quá 30 s, thực hiện các phép đo để có các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính trung bình cộng của từng cặp các giá trị này. Nếu kết quả được in thì in giá trị trung bình. Thời gian từ lúc bắt đầu thao tác A.2 không vượt quá 4 phút.

A.8. Nếu một bước bị hỏng cần lặp lại các bước từ A.3 đến A.7. thời gian từ lúc bắt đầu thao tác A.2 không vượt quá 6 phút.

A.9. Nối dụng cụ lấy mẫu vào đầu dòng cơ cấu lấy mẫu của bộ biến đổi.

A.10. Khởi động động cơ trong 30s phù hợp với điều kiện kỹ thuật của cơ sở chế tạo hoặc ở tốc độ 3000 ph-1 ± 100 ph-1, sau đó đưa về tốc độ không tải có gia tốc

A.11. Chọn thang đo cao nhất của dụng cụ phân tích.

A.12. Sau 10s, kiểm tra sự thích hợp của thang đo đã chọn và thay đổi nó nếu cần.

A.13. Sau một thời gian đủ lớn nhưng không vượt quá 30 s, thực hiện phép đo để có các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính trung bình cộng của các cặp giá trị này. Nếu kết quả được in thì in giá trị trung bình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.15. Tính hiệu quả của bộ biến đổi hoặc hệ thống xử lý sau ATS theo công thức sau:

E =

trong đó:

E là hiệu quả của bộ biến đổi hoặc ATS, tính theo phần trăm

cU là nồng độ của chất ô nhiễm ở đầu dòng của ATS;

cD là nhiệt độ của chất ô nhiễm trên ở cuối dòng của ATS.

Chú thích 1 – Khi hiệu quả của bộ biến đổi hoặc ATS được đo bằng một dụng cụ phân tích phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6204: 1996 (ISO 3929), độ chính xác của giá trị ghi được có thể đến ± 6 %.

 

PHỤ LỤC B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐO GIÁN TIẾP HỆ SỐ LĂMĐA

Phương pháp thử này chỉ áp dụng cho các dụng cụ phân tích chỉ thị hệ số lămđa

B.1. Hiệu chuẩn

Nên kiểm tra số chỉ thị lămđa.

Tiến hành thử với hỗn hợp khí sau trong N2:

CO: 0,2 %

HC: 50 ppm (phần trăm theo khối lượng)

O2: 0,2%

CO2: 15%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị Lămđa ghi được phải là 1 ± 0,02.

B.2. Quá trình thử

B.2.1. Khởi động xe phù hợp với 7.1.

B.2.2. Lắp vào xe

- một đồng hồ đếm vòng quay (4.3);

- một nhiệt kế cho dầu bôi trơn (4.2);

- một ống nối kéo dài ống xả, nếu cần.

Chọn thang đo cao nhất của dụng cụ phân tích (4.1).

B.2.3. Khởi động động cơ trong 60 s phù hợp với điều kiện kỹ thuật của cơ sở chế tạo hoặc ở tốc độ 3000 ph-1 ± 100 ph-1, sau đó đưa về tốc độ không tải có gia tốc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2.5. Đặt dụng cụ lấy mẫu vào trong ống xả hoặc phần kéo dài của ống xả và cách miệng ra của ống xả tối thiểu là 600 mm (giá trị giới thiệu).

B.2.6. Sau 10 s, kiểm tra sự thích hợp của thang đo và thay đổi nó nếu cần.

B.2.7. Sau một thời gian đủ lớn nhưng không vượt quá 30 s, thực hiện các phép đo để có các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính giá trị trung bình cộng của từng cặp giá trị này. Nếu kết quả được in thì in giá trị trung bình. Thời gian trôi qua từ lúc bắt đầu thao tác B.2.2 không được vượt quá 4 phút.

Chú thích 2 – Khi hiệu quả của bộ biến đổi hoặc hệ thống xử lý sau ATS được đo bằng một dụng cụ phân tích phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6204:1996 (ISO 3929), độ chính xác của giá trị ghi được có thể đến:

± 2% đối với 0,85 ≤ < 0,97

± 1% đối với 0,97 ≤ < 1,03

± 2% đối với 1,03 ≤ < 2

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6204:1996 (ISO 3929:1995) về phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí xả trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.306

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!