Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN5319:2016 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2016 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TCVN 5309 : 2016

Giàn di động trên biển - Phân cp

TCVN 5310 : 2016

Giàn di động trên biển - Thân giàn

TCVN 5311 : 2016

Giàn di động trên bin - Trang thiết bị

TCVN 5312:2016

Giàn di động trên biển - Ổn định

TCVN 5313:2016

Giàn di động trên biển - Phân khoang

TCVN 5314:2016

Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy

TCVN 5315:2016

Giàn di động trên biển - Các thiết bị máy và hệ thống

TCVN 5316 : 2016

Giàn di động trên biển - Trang bị điện

TCVN 5317:2016

Giàn di động trên biển - Vật liệu

TCVN 5318 : 2016

Giàn di động trên biển - Hàn

TCVN 5319:2016

Giàn di động trên biển - Trang bị an toàn

 

GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIN - TRANG BỊ AN TOÀN

Mobile offshore units - Safety equipment

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với việc chế tạo và kiểm tra trang thiết bị an toàn lắp đặt trên các giàn di động trên biển (viết tắt là giàn) nêu trong 3.1 TCVN 5309:2016.

1.2. Nếu không có những quy định khác trong tiêu chuẩn này thì các trang thiết bị an toàn đã được chế tạo hoặc lắp đặt trên giàn trước khi tiêu chuẩn này có hiệu lực vẫn áp dụng các quy định có hiệu lực trước đó.

1.3. Trang thiết bị an toàn lắp đặt trên giàn ngoài việc thỏa mãn tiêu chuẩn này, còn phải thỏa mãn những phần tương ứng của TCVN 6278: 2003, Quy phạm trang bị an toàn tàu biển.

1.4. Cho phép áp dụng các yêu cầu trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật tương đương khác nếu được chấp nhận.

2. Tài liệu viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 5309: 2016, Giàn di động trên biển - Phân cấp.

TCVN 5310: 2016, Giàn di động trên bin - Thân giàn.

TCVN 5311:2016, Giàn di động trên biển - Trang thiết bị.

TCVN 5312: 2016, Giàn di động trên biển - Ổn định.

TCVN 5313: 2016, Giàn di động trên biển - Phân khoang.

TCVN 5314: 2016, Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy.

TCVN 5315: 2016, Giàn di động trên biển - Hệ thống máy.

TCVN 5316: 2016, Giàn di động trên bin - Trang bị điện.

TCVN 5317: 2016, Giàn di động trên bin - Vật liệu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. TCVN 6259: 2003, Qui phạm phân cấp và đóng tàu bin v thép.

Với lưu ý rằng TCVN 6259: 2003 được sử dụng để biên soạn QCVN 21: 2010/BGTVT, Quy phạm phân cp và đóng tàu biển vỏ thép với nội dung được bổ sung sửa đi thưng xuyên, khi sử dụng các viện dẫn tới TCVN 6259: 2003 cần cập nhật các nội dung tương ứng trong QCVN 21: 2010/BGTVT (phiên bản mới nhất bao gồm cả bản bổ sung, sửa đổi).

2.3. TCVN 6278: 2003, Qui phạm trang bị an toàn tàu biển.

Với lưu ý rằng TCVN 6278: 2003 được sử dụng để biên soạn QCVN 42: 2012/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển với nội dung được bổ sung sửa đổi thường xuyên, khi sử dụng các viện dẫn tới TCVN 6278: 2003 cần cập nhập các nội dung tương ứng trong QCVN 42: 2012/BGTVT (phiên bản mới nhất bao gồm cả bn bổ sung, sửa đổi).

2.4. Bộ luật chế tạo và trang bị cho các giàn khoan di động trên biển, 2009 (Modu Code 2009).

2.5. Công ước quốc tế về Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu trên biển, 1972 (Colregs 1972).

2.6. Bộ luật quốc tế về trang bị cứu sinh (LSA Code).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Ngoài các định nghĩa và giải thích đã nêu trong mục 3 TCVN 5309: 2016, tiêu chuẩn này còn bổ sung các định nghĩa và giải thích dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Trang thiết bị hàng hải;

(2) Đèn hành hải;

(3) Phương tiện tín hiệu;

(4) Phương tiện cứu sinh;

(5) Thiết bị vô tuyến điện;

(6) Hi đồ và tài liệu đi biển yêu cầu trang bị cho giàn.

3.2. Nơi trú n: Vùng nước tự nhiên hay nhân tạo được bảo vệ mà giàn có thể trú ở đó trong trường hợp sự an toàn của giàn bị đe dọa.

3.3. Hành khách: Bất kỳ một người nào trên giàn, trừ thuyền viên, nhân viên chuyên môn có liên quan đến hoạt động của giàn.

3.4. Thuyền viên: Tập th những người điều khiển, vận hành và bảo đảm an toàn khai thác của giàn, kể cả nhân viên phục vụ thuyền viên và phục vụ hành khách.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.6. Các yêu cầu bổ sung: Những yêu cầu chưa được nêu trong các tiêu chuẩn nhưng được các cơ quan có thẩm quyền đề ra.

4. Thay thế tương đương

Các trang thiết bị an toàn không hoàn toàn thỏa mãn các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn này có thể được chp thuận nếu được xem xét và công nhận là chúng có hiệu quả tương đương so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn này.

5. Miễn giảm

5.1. Có thể yêu cầu bổ sung hoặc miễn áp dụng từng phần các yêu cầu của tiêu chuẩn này sau khi xem xét đến loại giàn, vùng hoạt động dự định của giàn, nếu thấy rằng giàn ở trong vùng biển gần nơi trú ẩn và điều kiện chuyến đi mà áp dụng hoàn toàn các yêu cầu này là không hợp lý, hoặc không cần thiết.

5.2. Giàn có những đặc đim mới về kết cấu cũng có thể không phải áp dụng bất kỳ một quy định nào của tiêu chuẩn này về trang thiết bị an toàn, nếu áp dụng chúng có thể gây khó khăn cho việc nghiên cứu các đặc điểm mới nói trên, với điều kiện được tha nhận các biện pháp về an toàn đã áp dụng là đ để thực hiện đúng công dụng của giàn. Những biện pháp an toàn này phải được Chính phủ của quốc gia có càng mà giàn ghé vào chấp thuận nếu giàn này thực hiện các chuyến đi quốc tế.

6. Giám sát kỹ thuật

6.1. Quy định chung

6.1.1. Nội dung giám sát kỹ thuật bao gồm:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Giám sát chế tạo, phục hồi, hoán ci và sửa chữa trang thiết bị an toàn;

3. Kiểm tra trang thiết bị an toàn trên các giàn đóng mới và đang khai thác.

6.1.2. Phương pháp cơ bản để giám sát: là kim tra chọn lọc, trường hợp có quy định khác phải có sự thống nht giữa nơi chế tạo, ch thiết bị và phải được bên giám sát chấp nhận.

6.1.3. Đ thực hiện công tác giám sát, các cơ s sửa chữa, bo dưỡng và khai thác phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người giám sát tiến hành kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm.

6.1.4. Tất c những sửa đi có liên quan đến vật liệu, kết cu, cách lắp đặt thiết bị do nhà máy tiến hành phải được chấp thuận trước khi thực hiện.

6.1.5. Có thể từ chối tiến hành giám sát nếu nhà máy, xí nghiệp chế tạo vi phạm tiêu chuẩn có hệ thống, cũng như vi phạm hợp đồng giám sát.

6.1.6. Trong trường hợp phát hiện thấy vật liệu hay trang thiết bị có khuyết tật, tuy đã được cấp Giấy chứng nhận hợp lệ, vẫn có thể hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp.

6.2. Giám sát chế tạo, phục hồi và hoán cải

6.2.1. Việc giám sát chế tạo, phục hồi và hoán cải trang thiết bị an toàn trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật đã được thẩm định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.3. Trong trường hợp trên giàn đang khai thác lắp đặt các trang thiết bị an toàn mới nằm trong phạm vi yêu cầu của Tiêu chuẩn này thì phải tuân theo quy định 6.2 này.

6.2.4. Khi thay các chi tiết bị hng hoặc bị mòn quá giới hạn cho phép, thì chi tiết mới này phải được chế tạo phù hợp với yêu cầu của những tiêu chuẩn dùng để chế tạo chúng (xem mục 4) và phải được đồng ý.

6.2.5. Việc giám sát chế tạo các trang thiết bị an toàn được tiến hành theo phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên - Thử nghiệm sản phm đầu tiên trong loạt sản phẩm hay sản phẩm bất kỳ nào đó tại nhà máy chế tạo. Trong điều kiện đặc biệt có thể yêu cầu thử sản phẩm ở điều kiện khai thác với nội dung, thời gian, địa điểm do bên giám sát, nhà máy và chủ giàn ấn định.

6.2.6. Những sản phẩm do nước ngoài chế tạo được lắp trên giàn, phải có Giấy chng nhận của cơ quan giám sát nước ngoài. Trường hợp đặc biệt phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn và yêu cầu của tiêu chuẩn này.

6.3. Thẩm định hồ sơ kỹ thuật

6.3.1. Quy định chung

6.3.1.1. Trước khi chế tạo trang thiết bị, phải nộp để thẩm định các hồ sơ kỹ thuật với khối lượng quy định trong 6.3.2 của Tiêu chuẩn này. Khi cần thiết, có thể yêu cầu tăng khối lượng hồ sơ nộp thẩm định. Khối lượng nộp thm định hồ sơ các trang thiết bị an toàn có kết cấu và kiểu đặc biệt sẽ được thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể.

6.3.1.2. Những sửa đổi đưa vào hồ sơ kỹ thuật đã được thẩm định có liên quan đến các chi tiết và kết cấu thuộc phạm vi yêu cầu của Tiêu chuẩn này phải nộp thẩm định trước khi sửa đổi.

6.3.1.3. Hồ sơ kỹ thuật nộp thẩm định phải thể hiện đầy đ các số liệu cần thiết đ chứng minh được rằng các quy định nêu trong Tiêu chuẩn này đã được thực hiện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.1.5. Trong thuyết minh thiết bị vô tuyến điện phải bao gồm thông tin về vùng biển hoạt động của giàn và thông tin v bảo dưỡng thiết bị vô tuyến điện theo yêu cầu của GMDSS.

6.3.2. Hồ sơ kỹ thut nộp thẩm định khi chế tạo trang thiết bị an toàn bao gồm:

1. Phương tiện cứu sinh bao gồm:

(1) Hồ sơ về xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu bao gồm:

(a) Thuyết minh kỹ thuật (phần vỏ, máy, điện) kèm theo bn tính độ bền, tính n định, tính chống chìm của xuồng, tổng dung tích, hệ số béo, sức ch, lượng chiếm nước, khả năng phục hồi về tư thế cân bằng, bn tính phương tiện bảo vệ và hệ thống khí nén, tính chu lửa của các xuồng trên giàn;

(b) Bn vẽ đường hình dáng;

(c) Bản vẽ mặt cắt dọc và ngang kèm theo các ch dẫn bố trí các hộp hoặc khoang không khí, thể tích và vật liệu của chúng;

(d) Bản v phương tiện nâng và hạ bao gồm cả dây thu hồi puli nặng của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do và cho xuồng cấp cứu nếu chúng không phải xuồng cứu sinh (bố trí, cố định và các bản tính toán sức bền).

(e) Bản v thiết bị lái;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(g) Sơ đồ thiết bị bảo vệ;

(h) Bn vẽ mui che ở tư thế gấp và m;

(i) Bn vẽ rải tôn bao (xuồng làm bằng kim loại);

(j) Các bản vẽ về thiết bị đy và hệ trục gồm các tính toán như là sơ đồ mạch của thiết bị điện và lựa chọn c quy;

(k) Quy trình thử;

(l) Bản vẽ thiết bị kéo phương tiện cứu sinh (vị trí, cố định và tính toán độ bền);

(m) Bn vẽ bố trí dây đai an toàn giữ người của xuồng;

(2) Phao bè cu sinh cứng bao gồm:

(a) Thuyết minh kỹ thuật có kèm các bản tính độ bền của phao bè, thiết bị kéo và nâng hạ, lượng chiếm nước, diện tích boong và sức ch (số người), mớn nước;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) Quy trình thử.

(3) Phao bè cứu sinh bơm hơi bao gồm:

(a) Thuyết minh kỹ thuật của phao bè có kèm các bn tính độ bền khi kéo và thiết bị kéo, thiết bị nâng hạ bè, lượng chiếm nước, diện tích boong và sc ch.

(b) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu bè và kích thước chính có kèm các chỉ dẫn việc bố trí phụ tùng và van, thiết bị và bố trí người trên phao bè), bản kê các thiết bị của bè;

(c) Bản vẽ v đựng phao bè cứu sinh;

(d) Bản vẽ bố trí, bản vẽ và tính toán các bình áp lực, các phụ tùng và các van của hệ thống tự động bơm hơi, mạch điện của hệ thống chiếu sáng;

(e) Quy trình thử.

(4) Dụng cụ ni bao gồm:

(a) Thuyết minh kỹ thuật, có kèm bản tính sức nổi và sức chở;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) Quy trình thử.

(5) Thiết bị hạ xuồng hoặc hạ phao bè bao gồm.

(a) Thuyết minh kỹ thuật;

(b) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(c) Bản tính độ bền và sơ đồ lực;

(d) Quy trình thử.

(6) Tời và thiết bị dẫn động cơ của xung bao gồm:

(a) Thuyết minh kỹ thuật;

(b) Bản vẽ bố trí chung (kính thước, vật liệu và chi tiết kèm theo kích thước):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(d) Quy trình thử.

(7) Phao áo, phao tròn cứu sinh, thiết bị phóng dây, bộ quần áo bơi và dụng cụ chống mt nhiệt bao gồm:

(a) Thuyết minh kỹ thuật;

(b) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(c) Bản vẽ và tính toán các bình áp lực, các phụ tùng và các van của hệ thống bơm hơi tự động trong trường hợp phao áo bơm hơi và bộ quần áo bơi;

(d) Quy trình thử.

(8) Các hạng mục thiết bị của phương tiện cứu sinh bao gồm:

(a) Thuyết minh chung;

(b) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Đèn hàng hải và thiết bị tín hiệu

Hồ sơ kỹ thuật nộp thẩm định khi chế tạo các đèn hàng hi, đèn tín hiệu nhấp nháy (chớp); thiết b tín hiệu âm thanh, pháo hiệu và vật hiệu, thiết bị phản xạ ra đa phải bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Bản vẽ lắp ráp có thể hiện các thông số kỹ thuật của các chi tiết cu tạo và vật liệu chế tạo;

(2) Thuyết minh kỹ thuật;

(3) Quy trình thử:

(4) Đối với đèn tín hiệu ban ngày thì phải có hướng dẫn để kiểm tra và chỉnh độ sáng cũng như điểm tập trung ánh sáng của đèn.

3. Trang bị vô tuyến điện

Trước khi chế tạo, phải nộp cho các hồ sơ sau để thẩm định:

(1) Thuyết minh kỹ thuật bao gồm cả nhiệm vụ thư kỹ thuật;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Các bản vẽ thiết bị ở dạng chung và ở dạng mở;

(4) Sơ đồ và hướng dẫn đấu dây;

(5) Danh mục các phụ tùng dự trữ;

(6) Quy trình thử thiết bị.

4. Trang bị hàng hải

Trước khi chế tạo trang bị hàng hải phải nộp nhiệm vụ thư kỹ thuật. Sau khi xét nhiệm vụ thư thì nộp hồ sơ kỹ thuật đ duyệt.

(1) Nhiệm vụ thư kỹ thuật đ chế tạo phải bao gồm:

(a) Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật vận hành;

(b) Yêu cầu về điều kiện làm việc;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) H sơ kỹ thuật bao gồm:

(a) Thuyết minh kỹ thuật;

(b) Những tính toán cơ bản, sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý kèm theo danh mục các phần từ, sơ đồ nguyên lý về điện, động lực và chức năng;

(c) Các bản vẽ bố trí chung và bản vẽ bố trí bộ phận điều khiển các thiết bị kiểm tra và bảo vệ;

(d) Hướng dẫn lắp đặt và các bản vẽ lắp đặt;

(e) Danh mục phụ tùng dự trữ;

(f) Chương trình thử tại xưng và trên giàn.

6.3.3. Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị an toàn của giàn trong đóng mới, hoán cải và phục hồi

6.3.3.1. Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị an toàn giàn trong đóng mới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Hồ sơ chung: đặc điểm chung về toàn bộ trang thiết bị giàn theo yêu cầu của Tiêu chuẩn.

2. Hồ sơ về phương tiện cứu sinh bao gồm:

(3) Bản v bố trí chung phương tiện cứu sinh, phương tiện lên phương tiện cứu sinh, trạm tập trung và trạm lên phương tiện cứu sinh, thiết bị chiếu sáng, thiết bị bảo vệ tránh rơi xuống biển, thiết bị ngăn ngừa nước vào thiết bị cứu sinh khi hạ kèm theo các bản tính và số liệu cần thiết chứng minh rng đã thỏa mãn yêu cầu của Tiêu chuẩn;

(4) Quy trình thử phương tiện cứu sinh sau khi lắp đặt lên giàn;

(5) Bản vẽ xuồng, bè và thiết bị nâng hạ;

(6) Bản vẽ và tính các thiết bị đưa người vào bè cứu sinh ở dưới nước;

(7) Bản vẽ cố định phương tiện cứu sinh, thiết bị đưa người vào bè;

(8) Bản vẽ bố trí và cố định phương tiện cứu sinh cá nhân.

3. Hồ sơ về thiết bị tín hiệu bao gồm:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Sơ đồ bố trí đèn điện - hành trình, âm hiệu, vật hiệu;

(3) Bản vẽ cột đèn tín hiệu và dây chng cột;

(4) Bản vẽ bố trí và cố định các thiết bị tín hiệu;

(5) Quy trình thử và cố định các thiết bị tín hiệu.

4. Hồ sơ về thiết bị vô tuyến điện bao gồm.

(1) Sơ đồ nối mạch vô tuyến điện và chuyển mạch ăng ten;

(2) Bản vẽ bố trí (tối thiểu 2 mặt cắt) thiết bị vô tuyến điện và các bộ ngun điện, k c hệ thống sưởi, thông gió, thông tin liên lạc, hệ thống đèn tín hiệu, chiếu sáng ở các nơi đặt thiết bị vô tuyến điện;

(3) Bn vẽ bố trí ăng ten (hình chiếu bng và hình chiếu cạnh) chỉ rõ không gian lắp đặt thiết bị vô tuyến điện;

(4) Sơ đồ bố trí thiết bị vô tuyến điện cho xuồng cứu sinh, nếu có;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6) Bản tính tầm xa hoạt động của máy thu phát chính (dự phòng), dung lượng của ắc qui dùng làm nguồn dự phòng cho thiết bị vô tuyến điện;

(7) Quy trình thử thiết bị vô tuyến điện;

(8) Danh mục phụ tùng dự trữ;

(9) Sơ đ lắp ráp trang bị vô tuyến điện, có chỉ dẫn nhãn hiệu và chống nhiễu;

(10) Các bản vẽ đặt cáp điện và bố trí cáp đi qua vách và boong kín nước;

(11) Bản vẽ cố định thiết bị vô tuyến điện, cố định các khâu ăngten và kết cấu đu vào và ra của ăng ten và bảo vệ chúng;

(12) Bản vẽ thiết bị nối đất.

5. Hồ sơ về thiết bị hàng hải bao gồm:

(1) Sơ đồ nguyên lý mạch nối các thiết bị điện hàng hải;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Bản vẽ (hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh) bố trí ăng ten và khu vực đặt thiết bị hàng hải;

(4) Sơ đồ lắp ráp thiết bị hàng hải có chỉ rõ nhãn hiệu và phương pháp chống nhiễu;

(5) Danh mục thiết bị hàng hải lắp đặt trên giàn có chỉ rõ cơ sở chế tạo, kiểu, nhà cung cp và thông tin thẩm định các thiết bị;

(6) Danh mục phụ tùng dự tr;

(7) Sơ đồ nguồn cung cấp lấy từ nguồn điện giàn và dự trữ, bảo vệ điện;

(8) B trí cố định phương tiện hàng hải, thiết bị nối đất, bố trí dây cáp và chỗ luồn cáp qua boong, vách kín nước ;

(9) Quy trình thử thiết bị hàng hải.

6.3.3.2. Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị giàn trong phục hồi, hoán cải bao gồm:

1. Trước khi bắt đầu hoán cải, phục hồi, phải nộp thẩm định các hồ sơ kỹ thuật về các bộ phận của trang thiết bị được phục hồi hay hoán cải.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.4. Các yêu cầu kỹ thuật

6.3.4.1. Các yêu cầu kỹ thuật cần thiết về vật liệu dùng để chế tạo trang thiết bị lắp đặt trên giàn phải phù hợp với phần 7A của TCVN 6259: 2003.

6.3.4.2. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu giám sát việc chế tạo những vật liệu chưa được nêu trong Tiêu chuẩn này. Việc sử dụng những vật liệu, kết cấu hoặc những quy trình công nghệ mới hay lần đầu tiên đưa nộp trong việc chế tạo, sửa chữa các thiết bị an toàn phải được chấp thuận.

6.3.4.3. Các yêu cầu kỹ thuật dùng trong thiết kế, chế tạo kiểm tra và lắp đặt các trang thiết bị an toàn nêu trong Tiêu chuẩn này phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng cho từng loại thiết bị quy định trong Tiêu chuẩn này cũng như trong LSA Code, Coreg 1972 và Modu Code 2009.

6.3.5. Các giấy chứng nhận được cấp

6.3.5.1. Cấp các Giy chứng nhận khi giám sát kỹ thuật

6.3.5.1.1. Quy định về Giấy chứng nhận cho trang thiết bị an toàn trong chế tạo mới phải phù hợp với quy định hiện hành.

6.3.5.1.2. Sau khi tiến hành kiểm tra trang thiết bị an toàn trong đóng mới cũng như đang khai thác, sẽ cấp các Giấy chứng nhận phù hợp với các quy định hiện hành.

6.3.5.2. Hiệu lực của các Giy chứng nhận, gia hạn và xác nhận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.6. Kim tra trang thiết bị an toàn trên các giàn đang khai thác

6.3.6.1. Quy định chung

Phải bố trí để tất cả các trang thiết bị an toàn của giàn được kiểm tra đồng thời, về nguyên tắc, việc kiểm tra các trang thiết bị an toàn phải được tiến hành cùng với chu kỳ kiểm tra phân cp giàn.

6.3.6.2. Kiểm tra các trang thiết bị an toàn của giàn đang khai thác không chịu sự giám sát kỹ thuật trong đóng mới

6.3.6.2.1. Có thể tiến hành kiểm tra đối với trang thiết bị an toàn của giàn đang khai thác không có sự giám sát kỹ thuật trong đóng mới với điều kiện phải đưa giàn vào kiểm tra lần đầu.

6.3.6.2.2. Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị an toàn nộp thẩm định của giàn phải tuân thủ các quy định tại 6.3.3.1, trong đó có c hồ sơ kiểm tra trang thiết bị lần trước.

6.3.6.2.3. Các loại hình kiểm tra trang thiết bị an toàn bao gồm:

1. Kiểm tra lần đầu trước khi đưa trang thiết bị an toàn vào sử dụng

Kim tra lần đầu trước khi đưa vào sử dụng nhằm mục đích xác định trạng thái kỹ thuật của trang thiết bị an toàn lần đầu nộp. Việc kiểm tra được thực hiện đối với việc bố trí, thử hoạt động, cũng như số lượng trang thiết bị an toàn lắp trên giàn, để xác nhận mức độ thỏa mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn này và khả năng cấp các Giy chứng nhn tương ứng cho giàn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Kim tra duy trì trang thiết b an toàn được thực hiện nhằm xác định các trang thiết bị an toàn phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn này. Việc kiểm tra riêng rẽ, đo đạc, thử nghiệm .v.v. được đưa ra trên cơ sở các Hướng dẫn hiện hành.

(2) Kiểm tra duy trì trang thiết bị an toàn bao gồm kiểm tra chu kỳ và kiểm tra bất thường, trong đó:

(a) Kiểm tra chu kỳ bao gồm:

- Kiểm tra định kỳ/ cấp mới.

- Kiểm tra trung gian trừ phn vô tuyến điện;

- Kiểm tra hàng năm trừ vô tuyến điện;

(b) Kiểm tra bt thường: Khối lượng kiểm tra bt thường tùy theo mục đích kiểm tra và trạng thái của trang thiết bị. Việc kiểm tra bất thường được thực hiện khi các bộ phận chính của thiết bị hư hỏng, hoặc được sửa chữa hoặc được thay mới; thiết bị được hoán cải, thay thế; có yêu cầu giàn phải được xác nhận phù hợp với các quy định có hiệu lực trước đó; theo yêu cầu của chủ giàn hoặc khi bên giám sát xét thấy cần thiết.

6.3.6.2.4. Thời hạn kiểm tra

6.3.6.2.4.1. Kiểm tra ln đầu trước khi đưa trang thiết bị an toàn vào sử dụng được thực hiện khi nhận được đơn đề nghị kiểm tra ln đầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.6.2.4.3. Kiểm tra trung gian trừ trang bị vô tuyến điện: chỉ áp dụng cho giàn từ 10 tuổi tr lên và được tiến hành trong thời hạn 3 tháng trước hoặc sau ngày hết hạn kiểm tra hàng năm tính từ ngày kiểm tra lần đầu hay ngày kiểm tra định kỳ trước đó.

6.3.6.2.4.4. Kiểm tra hàng năm được thực hiện trong thời hạn 3 tháng trước hoặc sau ngày hết hạn kiểm tra hàng năm tính từ ngày kiểm tra lần đầu hay định k trước đó.

6.3.6.2.4.5. Kiểm tra bất thường được thực hiện khi:

1. Các bộ phận chính của thiết bị hư hỏng, hoặc được sửa chữa hoặc được thay mới;

2. Thiết bị được hoán cải hoặc được thay thế;

3. Có yêu cầu giàn phải được xác nhận phù hợp với các quy định có hiệu lực trước đó;

4. Theo yêu cầu của chủ giàn hoặc khi bên giám sát xét thấy cần thiết.

6.3.6.2.5. Chuẩn bị kiểm tra:

6.3.6.2.5.1. Người đề nghị kiểm tra yêu cầu kiểm tra phải có trách nhiệm thực hiện tt c các công việc chuẩn bị cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra và phải bố trí người có hiểu biết về các yêu cầu kiểm tra đ thực hiện các công việc phục vụ cho việc kiểm tra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Chưa chuẩn bị chu đáo cho việc kiểm tra;

2. Không có mặt người đã đề nghị kiểm tra;

3. Thấy không đảm bảo an toàn để thực hiện kiểm tra.

6.3.6.2.5.3. Qua kết quả kiểm tra, nếu bên giám sát thấy cn thiết phải sửa chữa thì người đề nghị kiểm tra phải thực hiện công việc sửa chữa cần thiết thỏa mãn các yêu cầu của bên giám sát.

6.4. Bố trí và thử hoạt động

6.4.1. Bố trí và thử hoạt động trang thiết bị an toàn phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng quy định trong Modu code 2009, Colregs 1972 và theo yêu cầu của Tiêu chuẩn này.

6.4.2. Trang thiết bị an toàn được liệt kê dưới đây phải được thẩm định. Tuy nhiên, các trang thiết bị an toàn đã được thẩm định bởi Chính phủ của nước mà giàn treo cờ hay bi Chính ph thành viên của Công ước hoặc t chức được Chính phủ trên tha nhận đều có thể không phải thực hiện yêu cầu này với điều kiện được cho là phù hợp.

6.4.2.1. Trang bị hàng hải bao gồm:

1. La bàn từ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Thiết bị đo sâu;

4. Máy đo khoảng cách và tốc độ;

5. Dụng cụ ch báo góc lái;

6. Dụng cụ chỉ báo vòng quay chân vịt;

7. Dụng cụ chỉ báo bước, chế độ làm việc của chân vịt biến bước hoặc thiết bị phụt mạn giàn;

8. Dụng cụ chỉ báo tốc độ quay giàn;

9. Rađa;

10. Thiết bị tự động dựng biểu đồ số liệu rađa;

11. Máy lái tự động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Đèn cột;

2. Đèn mạn;

3. Đèn lái;

4. Đèn kéo;

5. Đèn trắng nhìn thấy từ mọi phía trong mặt phẳng nm ngang;

6. Đèn đỏ nhìn thấy t mọi phía trong mặt phng nằm ngang.

6.4.2.3. Thiết bị tín hiệu bao gồm:

1. Đèn tín hiệu ban ngày;

2. Chuông ở mũi giàn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Cng và vt hiệu.

6.4.2.4. Thiết bị cứu sinh bao gồm:

1. Thiết bị vô tuyến điện báo cho xuồng cứu sinh;

2. Máy vô tuyến điện xách tay cho bè cứu sinh;

3. Phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố của phương tiện cứu sinh;

4. Máy vô tuyến điện thoại hai chiều;

5. Pháo dù;

6. Thiết bị phóng dây;

7. Xuồng cứu sinh;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Xuồng cấp cứu;

10. Trang bị lên, xuống và hạ phương tiện cứu sinh;

11. Phao tròn;

12. Phao áo;

13. Dụng cụ nổi;

14. Quần áo bơi cách nhiệt;

15. Dụng cụ chống mất nhiệt;

16. Thang hoa tiêu;

17. Thiết bị phát báo rađa;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4.2.5. Trang thiết bị vô tuyến không k trang thiết bị vô tuyến dùng cho thiết bị cứu sinh nêu ở 6.4.2.4 bao gồm:

1. Trạm vô tuyến điện báo;

2. Trạm vô tuyến điện thoại;

3. Máy tự động báo động vô tuyến điện báo;

4. Máy tự động báo động vô tuyến điện thoại;

5. Máy vô tuyến định hướng có chức năng dẫn đường ở tần số cấp cứu vô tuyến điện thoại;

6. Thiết bị vô tuyến điện thoại sóng cực ngắn (VHF);

7. Thiết bị vô tuyến điện thoại sóng trung (MF) hoặc sóng trung/sóng ngắn (MF/HF);

8. Thiết bị gi chọn số hoàn chỉnh (DSC);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố qua vệ tinh quĩ đạo cực loại tự nổi hoặc không tự nổi;

11. Máy thu trực canh gọi chọn số ở tần số sóng cực ngắn (VHF DSC);

12. Máy thu trực canh gọi chọn số ở tần số sóng trung MF hoặc sóng trung/sóng ngắn (MF/HF);

13. Trạm thông tin vệ tinh đất - giàn tiêu chuẩn A (INMARSAT-A);

14. Trạm thông tin vệ tinh đất - giàn tiêu chuẩn C (INMARSAT-C);

15. Máy thu telex hàng hải (NAVTEX);

16. Máy thu gọi tăng nhóm hoặc thiết bị giải mã gọi tăng nhóm (EGC);

17. Máy thu in trực tiếp băng hẹp sóng ngắn (HF NBDP).

6.4.2.6. Các trang thiết bị khác khi thy cần thiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Quy định chung

7.1.1. Phạm vi áp dụng

7.1.1.1. Các yêu cầu ở đây áp dụng cho các giàn mà trang thiết bị của chúng bao gồm thiết bị cứu sinh và bố trí các thiết bị cứu sinh đó là đối tượng chịu sự giám sát kỹ thuật, cũng như áp dụng cho các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh đó được dự định lắp đặt trên giàn.

7.1.1.2. Phần này quy định yêu cầu kỹ thuật mà các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh phải thỏa mãn, đồng thời cũng quy định số lượng các thiết bị cứu sinh và cách bố trí, lắp đặt chúng ở trên giàn.

7.1.1.3. Các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cứu sinh được đề cập đến trong Tiêu chuẩn này phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng quy định trong LSA Code và Modu Code 2009. Tuy nhiên, các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị cứu sinh trang bị cho các giàn có vùng hoạt động biển hạn chế có thể được xem xét và miễn giảm trong từng trường hợp cụ thể.

7.1.1.4. Việc trang bị thiết bị cứu sinh cho các giàn với mục đích khác s được xem xét riêng.

7.1.1.5. Việc trang bị các thiết bị cứu sinh cho các tàu khoan phải thỏa mãn các yêu cầu như trang bị cho tàu dầu quy định trong TCVN 6278: 2003.

7.1.2. Thuật ngữ và định nghĩa

Ngoài các định nghĩa chung đã được nêu trong TCVN 5309: 2016 và mục 3, trong phần này sử dụng các định nghĩa sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Thiết bị hạ: cần hạ và các thiết bị khác trên giàn dùng đ nâng hạ xuồng hoặc bè cứu sinh.

7.1.3. Khối lượng giám sát, yêu cầu kỹ thuật

7.1.3.1. Hoạt động giám sát kỹ thuật thiết bị cứu sinh, cũng như hồ sơ nộp thẩm định phải tuân thủ các yêu cầu chung cho trong mục 1,2,3 và 7.1.

7.1.3.2. Trang bị cho xuồng và bè cứu sinh phi thỏa mãn các yêu cầu tương ứng của Chương 10 của Modu Code 2009 và trong LSA Code.

7.1.4. Phân vùng hoạt động

Phải căn c vào vùng hoạt động của giàn để trang bị thiết bị cứu sinh. Vùng hoạt động của giàn được quy định như sau:

1. Vùng hoạt động không hạn chế.

2. Vùng hoạt động hạn chế I: Là các vùng bin h mà giàn ở cách xa b hoặc nơi trú n không quá 200 hải lý với chiều cao sóng h3% cho phép không lớn hơn 8,5 mét.

3. Vùng hoạt động hạn chế II: Là các vùng ven biển hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú n không quá 50 hi lý với chiều cao sóng cho phép h3% không lớn hơn 6,0 mét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2. Phương tiện cứu sinh

7.2.1. Đối với giàn mặt nước

7.2.1.1. Mỗi bên mạn của giàn phải có một hoặc nhiều xuồng cứu sinh thỏa mãn các yêu cu của Bộ luật LSA với tổng sức chở toàn bộ người trên giàn. Thay vào đó, Chính quyền hàng hải có thể chấp nhận một hoặc nhiều xuồng cứu sinh hạ rơi tự do phù hợp với các yêu cầu của phần 4.7 của Bộ luật LSA, có khả năng hạ xuồng bằng cách hạ rơi tự do qua đuôi của giàn với tổng sức chở toàn bộ người trên giàn.

7.2.1.2. Ngoài ra, mỗi giàn phải có một hoặc nhiều bè cứu sinh thỏa mãn các yêu cầu của quy định của Bộ luật LSA và được phê duyệt cho chiều cao hoạt động thực tế, có kh năng hạ được từ c hai mạn của giàn với tng sức chở toàn bộ số người trên giàn. Nếu bè cứu sinh hoặc các bè cứu sinh không dễ dàng chuyển từ mạn này sang mạn kia của giàn để hạ thì mỗi mạn giàn phải có đ bè cứu sinh với sức chở toàn bộ số người trên giàn.

7.2.1.3. Khi phương tiện cứu sinh được cất giữ ở vị trí xa hơn 100 m so với phía mũi và phía đuôi của giàn thì ngoài các bè cứu sinh nêu ở 7.2.1.2, mỗi giàn phải có một bè cứu sinh được cất giữ càng xa về phía mũi hoặc về phía đuôi càng tốt, hoặc một chiếc xa về phía mũi, còn chiếc kia xa về phía đuôi đến mức hợp lý và có thể được. Cho dù đã quy định ở 7.5.6, bè cứu sinh hoặc các bè cứu sinh như vậy có thể được buộc chặt an toàn để có thể hạ được bng tay.

7.2.2. Đối với giàn tự nâng và giàn có cột ổn định

7.2.2.1. Mỗi giàn phải có các xuồng cứu sinh thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật LSA, đặt tại ít nhất hai vị trí cách xa nhau ở các mạn khác nhau hoặc ở các đầu mút khác nhau của giàn. Việc bố trí các xuồng cứu sinh phải đủ khả năng ch toàn bộ số người trên giàn khi:

1. Tất cả xuồng cứu sinh tại một vị trí bất kỳ bị hỏng hoặc không sử dụng được; hoặc

2. Tt c xuồng cứu sinh ở một mạn bt kỳ, một đầu mút bất kỳ hoặc ở một góc bất kỳ của giàn bị hỏng hoặc không sử dụng được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.2.3. Trong trường hợp do kích cỡ và hình dạng của giàn tự nâng mà các xuồng cứu sinh không thể đặt tại các vị trí cách xa nhau để thỏa mãn mục 7.2.2.1 thì Chính quyền hàng hải có thể cho phép tng sức chở của các xuồng cứu sinh chỉ đủ ch toàn bộ s người trên giàn. Tuy vậy, các bè cứu sinh ở 7.2.2 2 phải được hạ bng thiết bị hạ bè hoặc các hệ thống sơ tán hàng hải thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật LSA.

7.3. B trí tập trung và đưa người lên phương tiện cứu sinh

7.3.1. Các vị trí tập trung phải được bố trí gần với các trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh nếu chúng riêng biệt. Mỗi vị trí tp trung phải đủ không gian để chứa được toàn bộ số người tập trung tại đó, nhưng tối thiểu là 0.35 m2 mỗi người.

7.3.2. Từ khu vực ở và khu vực làm việc phải có lối đi dễ dàng tới các vị trí tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh.

7.3.3. Các vị trí tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh phi được chiếu sáng đầy đủ bằng đèn sự cố.

7.3.4. Các lối đi, cu thang và các lối ra dẫn tới các vị trí tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh phải được chiếu sáng đầy đ bằng đèn sự c.

7.3.5. Các vị trí tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh hạ bng cần hạ phải được bố trí sao cho có thể đưa được người nằm trên cáng vào phương tiện cứu sinh.

7.3.6. Bố trí trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh phải được thiết kế sao cho:

1. Xuồng cứu sinh có th tiếp nhận người và hạ trực tiếp từ vị trí cất giữ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Nếu cn thiết, phải trang bị phương tiện để đưa bè cứu sinh hạ bng cần hạ áp vào mạn giàn và giữ nó dọc theo mạn giàn để mọi người có thể lên bè một cách an toàn.

7.3.7. Phải bố trí ít nht hai cầu thang hoặc thang kim loại cố định cách xa nhau, kéo dài từ boong xuống tới mặt nước biển. Các cầu thang hoặc thang kim loại cố định và khu vực biển gần chúng phải được chiếu sáng đầy đủ bằng đèn sự cố.

7.3.8. Nếu không thể đặt được các thang cố định thì phải trang bị các phương tiện thay thế có khả năng cho phép tt cả mọi người trên giàn xuống được mặt nước biển một cách an toàn.

7.4. Các trạm hạ phương tiện cứu sinh

Các trạm hạ phương tiện cứu sinh phải được bố trí ở các vị trí đảm bảo việc hạ an toàn, lưu ý đặc biệt tới khoảng cách từ bất kì phn nhô ra của chân vịt hoặc phần nhô ra quá mức của thân giàn. Đến mức có thể thực hiện được, các trạm hạ phải được đặt sao cho các phương tiện cứu sinh có thể được hạ xuống nước từ vùng mạn thẳng của giàn, ngoại trừ:

1. Phương tiện cứu sinh được thiết kế đặc biệt để hạ theo phương pháp hạ rơi tự do; và

2. Phương tiện cứu sinh đặt trên các kết cấu có khoảng cách với các kết cấu thp hơn.

7.5. Cất giữ phương tiện cứu sinh

7.5.1. Mỗi phương tiện cứu sinh phải được cất giữ như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Càng gần mặt nước ở mức an toàn và có thể thực hiện được;

3. Ở trạng thái luôn sẵn sàng sao cho hai thuyền viên có thể thực hiện các công việc chuẩn bị đ đưa người lên và hạ phương tiện trong thời gian không quá 5 phút;

4. Được trang bị đầy đ như yêu cầu của Bộ luật LSA; tuy vậy, đối với trường hợp giàn hoạt động ở các khu vực mà theo quan điểm của Chính quyền hàng hải, các hạng mục nào đó của thiết bị là không cần thiết thì Chính quyền hàng hải có thể cho phép miễn giảm các hạng mục đó;

5. Ở một vị trí an toàn, có che chắn và được bảo vệ tránh hư hỏng do cháy và n, đến mức độ thực tế có thể thực hiện được.

7.5.2. Phương tiện cứu sinh hoặc bè cứu sinh hạ bằng cần hạ phải ở vị trí sao cho phương tiện cứu sinh hoặc bè cứu sinh đang ở vị trí cho người lên thì khoảng cách ti mặt nước không nhỏ hơn 2 m khi giàn ở trạng thái tai nạn giới hạn được xác định theo mục 3 TCVN 5309: 2016.

7.5.3. Nếu thích hợp, các xuồng cứu sinh trên giàn phải được bố trí tại vị trí được bảo vệ chống hư hỏng do bin động.

7.5.4. Các xuồng cứu sinh phải được ct giữ ở trạng thái kết nối với các thiết bị hạ.

7.5.5. Các bè cứu sinh phải được ct giữ sao cho có thể giải phóng được bằng tay riêng từng bè hoặc v của chúng khỏi các cơ cấu giữ chúng.

7.5.6. Các bè cứu sinh hạ bằng cần hạ phải được cất giữ trong tầm với của móc nâng, trừ khi có trang bị phương tiện nào đó để vận chuyển mà các phương tiện này không bị mất tác dụng trong những giới hạn nghiêng và chúi nêu trong chương 3 phần Phân khoang, ổn định và mạn khô (Modu code 2009) đối với bất kỳ trạng thái hư hỏng nào hoặc do chuyển động của giàn hay mất nguồn năng lượng cung cấp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.6. Bố trí hạ và thu hồi phương tiện cứu sinh

7.6.1. Phải trang bị các thiết bị hạ thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật LSA cho tất cả các xuồng cứu sinh và bè cứu sinh hạ bằng cần.

7.6.2. Bố trí thiết bị hạ và thu hồi phương tiện cứu sinh phải sao cho người vận hành thiết bị trên giàn có thể theo dõi được phương tiện cứu sinh trong suốt thời gian hạ và đối với xuồng cứu sinh trong c thời gian thu hồi.

7.6.3. Ch được sử dụng một kiểu cơ cu nhả duy nht cho các phương tiện cứu sinh ging nhau được trang bị trên giàn.

7.6.4. Việc chuẩn bị và thao tác phương tiện cứu sinh tại trạm hạ bt kỳ không được cản tr việc chuẩn bị và thao tác phương tiện cứu sinh khác hoặc xuồng cấp cứu tại bất kỳ trạm khác.

7.6.5. Các dây hạ, nếu sử dụng, phải có đ độ dài đ hạ phương tiện cứu sinh tời mặt nước khi giàn ở các trạng thái bt lợi, chẳng hạn như khoảng tĩnh không lớn nhất, điều kiện di chuyển hoặc khai thác nhẹ tải nhất, hoặc trạng thái hư hỏng bất kỳ được nêu ở chương 3 phần Phân khoang, ổn định và mạn khô (Modu code 2009).

7.6.6. Trong thời gian chuẩn bị và hạ, phương tiện cứu sinh, thiết b hạ và vùng nước mà nó được hạ xung phải được chiếu sáng đầy đủ bằng các đèn sự cố.

7.6.7. Phải có biện pháp ngăn ngừa cht lng bất kỳ chy vào phương tiện cứu sinh trong quá trình rời giàn.

7.6.8. Tất c các xuồng cứu sinh cần thiết để di dời tất cả số người định biên trên giàn, phải có khả năng hạ được xuống nước với đy đủ s người và trang thiết bị trong vòng 10 phút kể từ khi tín hiệu ri giàn được phát ra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.6.10. Mỗi phương tiện cứu sinh phải được bố trí cách xa các chân, cột, thanh giằng, khung đỡ, tấm chống lún và kết cấu tương tự phía dưới thân giàn tự nâng và phía dưới của phn thân phía trên của giàn có cột ổn định, đối với giàn ở trong trạng thái nguyên vẹn. Chính quyn hàng hải có thể cho phép giảm bớt số lượng phương tiện cứu sinh khi giàn ở trạng thái di chuyn và số lượng người trên giàn đã giảm bớt. Trong những trường hợp như vậy, phải có đủ phương tiện cứu sinh thỏa mãn các quy định của chương 10 - Trang thiết bị cứu sinh (Modu code 2009), bao gồm cả mục 10.3 (Modu code 2009), đ sử dụng cho những người còn trên giàn.

7.6.11. Trong bất kỳ trường hợp hư hỏng nào nêu ở chương 3 - Phân khoang, n định và mạn khô, Modu code 2009, các xuồng cứu sinh có tng sức chở không dưới 100% số người trên giàn, ngoài việc phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu khác về hạ và cất giữ nêu trong chương này, phải có khả năng được hạ mà không có bất kỳ sự cn trở nào.

7.6.12. Phải quan tâm tới vị trí và hướng của các phương tiện cứu sinh khi thiết kế giàn để các khoảng h của giàn (clearance of the unit) được tính toán bằng phương pháp hiệu quả và an toàn đảm bảo khả năng hoạt động của các phương tiện cứu sinh.

7.6.13. Bất k các yêu cầu của mục 6.1.2.8 của Bộ luật LSA, tốc độ hạ phương tiện cu sinh phải không lớn hơn 1 m/s.

7.7. Xuồng cấp cứu

Mỗi giàn phải có ít nhất một xuồng cấp cứu thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật LSA. Một xung cứu sinh có thể được chấp nhận là một xuồng cấp cứu nếu xuồng đó và bố trí hạ và thu hồi của nó thỏa mãn các yêu cầu đối với xuồng cấp cứu.

7.8. Ct giữ xuồng cấp cứu

7.8.1. Ở trạng thái luôn sẵn sàng hạ được không quá 5 phút.

7.8.2. Nếu là loại bơm hơi thì phải luôn ở trạng thái bơm căng ở mọi thời điểm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.8.4. Xuồng cấp cứu và các thiết bị cất giữ xuồng không gây ảnh hưởng tới hoạt động của bất kì phương tiện cứu sinh nào ở bất kì trạm hạ xuồng khác;

7.8.5. Nếu xuồng cấp cứu cũng là xuồng cứu sinh thì phải thỏa mãn các yêu cầu của quy định 7.5.

7.9. Bố trí hạ, thu hồi và đưa người lên xuồng cấp cứu

7.9.1. Bố trí đưa người lên xuồng và hạ xuồng cấp cứu phải sao cho có thể đưa người lên và hạ xuồng cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.

7.9.2. Bố trí hạ phải thỏa mãn 7.6.

7.9.3. Phải có thể thu hồi nhanh xuồng cấp cứu với đầy đủ số người và trang thiết bị. Khi xuồng cấp cứu cũng là xuồng cứu sinh thì phải có khả năng thu hồi nhanh với trang thiết bị của xuồng cứu sinh và ít nhất là 6 người của xuồng cấp cứu đã được chứng nhận.

7.9.4. Hệ thống đưa người lên xuồng cấp cứu và thu hồi xuồng phải cho phép xử lý an toàn và hiệu quả trong trường hợp một cáng có người. Phải trang bị vòng dây kéo ròng rọc thu hồi xuồng trong trường hợp thời tiết xấu cho mục đích an toàn nếu phải nâng nặng gây nguy hiểm.

7.10. Phao áo cứu sinh

7.10.1. Phải trang bị cho mỗi người trên giàn một phao áo cứu sinh thỏa mãn các yêu cầu tại 2.2.1 hoặc 2.2.2 của Bộ luật LSA. Ngoài ra, phải có đ số lượng phao áo cứu sinh được cất giữ tại những vị trí thích hợp cho những người làm nhiệm vụ tại những nơi không dễ dàng đến lấy phao áo cứu sinh của mình. Ngoài ra, phải có đủ số lượng phao áo cứu sinh để sẵn sàng sử dụng ở các trạm bố trí phương tiện cứu sinh ở xa thỏa mãn yêu cầu của Chính quyền hàng hải.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.11. Bộ quần áo bơi và bộ quần áo bảo vệ kín

7.11.1. Mỗi người trên giàn phải được trang bị một bộ quần áo bơi thỏa mãn yêu cầu của bộ luật LSA với kích thước phù hợp. Ngoài ra:

1. Phải có đ số lượng quần áo bơi được cất giữ tại các vị trí phù hợp cho những người đang làm nhim vụ tại những nơi mà không dễ dàng đến lấy; và

2. Phải trang bị đủ số lượng bộ quần áo bơi để sử dụng tại các trạm bố trí phương tiện cứu sinh xa để thỏa mãn các yêu cầu của Chính quyền hàng hải.

7.11.2. Một bộ quần áo bảo vệ kín thỏa mãn các yêu cu của bộ luật LSA với kích thước phù hợp cho phép thay thế cho một bộ quần áo bơi thỏa mãn các yêu cầu của 7.11.1 đ trang b cho mỗi người được phân công làm thuyền viên của xung cấp cứu hoặc là thành viên của hệ thống sơ tán hàng hải.

7.11.3. Đối với giàn hoạt động thường xuyên tại vùng có khí hậu ấm mà Chính quyền hàng hải thấy rằng không cần thiết, thì không cần phải trang bị bộ quần áo bơi và bộ quần áo bảo vệ kín.

7.12. Phao tròn cứu sinh

7.12.1. Trên mỗi giàn phải có ít nht 8 phao tròn cứu sinh cùng loại thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật LSA. S lượng và việc sắp đặt phao tròn cứu sinh phải sao cho dễ đến được từ những vị trí lộ thiên. Giàn mặt nước phải có số lượng phao tròn không ít hơn số lượng ghi trong bảng dưới đây:

Bảng 7.12 - Phao tròn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng phao tròn cứu sinh

Dưới 100

8

Từ 100 tới dưới 150

10

Từ 150 tới dưới 200

12

Từ 200 trở lên

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.12.3. Phải có ít nhất 2 phao tròn cứu sinh được trang bị dây cứu sinh ni đặt vị trí cách xa nhau, với độ dài dây ít nhất là 1,5 lần khoảng cách t sàn đặt phao tới đường nước ở trạng thái nhẹ tải của giàn hoặc 30 m, lấy giá trị nào lớn hơn. Đối với giàn khoan tự nâng, phải xem xét tới chiều cao lớn nhất phía trên đường nước, và ở trạng thái khai thác nhẹ ti nht của giàn khoan khác. Dây cứu sinh phải được xếp sao cho có thể dễ dàng kéo ra.

7.12.4. Mỗi phao tròn cứu sinh phải được k tên giàn và càng đăng ký của giàn bằng chữ La tinh in hoa.

7.13. Thiết bị vô tuyến điện cứu sinh

7.13.1. Thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF

Tt c các xuồng cứu sinh phải có một thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF. Ngoài ra, trên giàn khoan di động trên biển phải có ít nhất hai thiết bị như vậy được cất giữ sao cho có thể nhanh chóng đưa vào bè cứu sinh bất kỳ. Tất c các thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật không thấp hơn các tiêu chuẩn đã được Tổ chức thông qua.

7.13.2. Thiết b định vị tìm kiếm và cứu nạn

Tất c các xuồng cứu sinh phải có thiết bị định vị tìm kiếm và cứu nạn. Ngoài ra, trên MODU phải trang bị ít nhất hai thiết bị định vị tìm kiếm và cứu nạn được bố trí sao cho có thể được chuyển nhanh chóng đến bất kì bè cứu sinh nào. Tất cả các thiết bị định vị tìm kiếm và cứu nạn phải tuân theo các tiêu chuẩn kĩ thuật không thấp hơn các tiêu chuẩn đã được Tổ chức thông qua.

7.14. Pháo hiệu cấp cứu

Phải có ít nhất 12 pháo hiệu thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật LSA được cất giữ ở trong buồng lái. Nếu giàn không có buồng lái thì đặt pháo sáng ở vị trí được Chính quyền hàng hải chp nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải trang b một thiết bị phóng dây thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật LSA.

7.16. Hướng dẫn vận hành

Phải có hướng dẫn và minh họa ở trên hoặc gn phương tiện cứu sinh và trạm điều khiển hạ phương tiện cứu sinh, đồng thời phải:

1. Minh họa mục đích kiểm soát và các quy trình vận hành thiết bị, hướng dẫn và cảnh báo liên quan;

2. Dễ dàng nhìn thy trong trạng thái chiếu sáng sự cố; và

3. Sử dụng các ký hiệu tuân theo các khuyến nghị của T chức.

7.17. Cáp hạ phương tiện cứu sinh

Các cáp hạ phải được kiểm tra chu kỳ với sự quan tâm đặc biệt đối với các đoạn chạy qua các ròng rọc, và được thay mới nếu cần thiết do cáp bị hư hỏng hoặc ở khoảng thời gian không quá 5 năm, lấy thời hạn nào sớm hơn.

8. Thiết bị tín hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1.1. Phạm vi áp dụng

Các thiết bị tín hiệu trên giàn phải thỏa mãn các yêu cầu trong phần này và các quy định tương ứng trong chương 3 TCVN 6278: 2003.

8.1.2. Thuật ngữ và định nghĩa

8.1.2.1. S dụng các định nghĩa và giải thích cho trong mục 3 TCVN 5309: 2016 và mục 3.

8.1.2.2. Ngoài ra còn dùng định nghĩa sau:

1. Tầm nhìn xa: Khoảng cách còn nhìn thy ánh sáng trong đêm tối khi trời quang đãng.

2. Âm thanh ngn: Âm thanh kéo dài trong 1 giây.

3. Âm thanh dài: Âm thanh kéo dài từ 4 đến 6 giây.

4. Đèn chớp. Là đèn trong một phút chớp từ 120 lần tr lên cách quãng đều nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Thiết bị nâng được: Thiết bị được nâng lên vị trí sử dụng.

7. Thiết bị tĩnh: Thiết bị luôn luôn đặt tại vị trí sử dụng.

8. Thiết bị xách tay: Thiết bị có thể xách bằng tay đến nơi sử dụng.

8.1.3. Khối lượng giám sát kỹ thuật

8.1.3.1. Những quy định chung về trình tự giám sát thiết bị tín hiệu, giám sát trong chế tạo, kiểm tra cũng như yêu cầu về hồ sơ kỹ thuật nộp thẩm định, những ch dẫn về các Giấy chứng nhận được cp cho thiết bị tín hiệu đã được giới thiệu từ mục 1 đến 6.

8.1.3.2. Các thiết bị sau được giám sát khi chế tạo:

1. Đèn tín hiệu hành trình;

2. Đèn tín hiệu nhp nháy (chớp);

3. Thiết b tín hiệu âm thanh;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Vật hiệu.

8.1.3.3. Vật hiệu chỉ chịu sự giám sát về việc thẩm định hồ sơ kỹ thuật.

8.1.3.4. Trang bị những thiết bị tín hiệu cho giàn phải tiến hành dưới sự giám sát kỹ thuật của bên giám sát.

8.1.3.5. Các hồ sơ kỹ thuật thiết bị tín hiệu nộp thẩm định bao gồm:

1. Bản vẽ lp ráp trong đó thể hiện được phần cấu tạo và vt liệu;

2. Thuyết minh kỹ thut;

3. Chương trình thử.

8.2. Trang bị các thiết bị tín hiệu trên giàn

8.2.1. Trên mi giàn cần phải được trang bị các thiết bị tín hiệu tương ứng như yêu cầu nêu trong 3.2.2 TCVN 6278: 2003 và các yêu cầu sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Đèn chuyn vùng để báo hiệu ban ngày;

3. Số lượng phù hợp các đèn cnh báo hàng không dùng cho máy bay lên thẳng khi lên và xuống;

4. Đèn gii hạn ánh sáng;

5. Pháo hiệu có dù ánh sáng đỏ, 12 quả;

6. Pháo hiệu một sao ánh sáng đ, 12 quả;

7. Pháo hiệu một sao ánh sáng xanh, 12 quả;

8. Ít nhất là một chiếc còi.

8.2.2. Trang bị thiết bị tín hiệu cho thiết bị cứu sinh phải phù hợp với các quy định tương ứng trong Modu Code 2009 và LSA Code.

8.3. Kết cấu các thiết bị tín hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.1.1. Đặc tính cơ bản của đèn tín hiệu nhấp nháy phải phù hợp với yêu cầu trong Bảng 8.3.1 dưới đây:

Bng 8.3.1 Đặc điểm đèn hiệu nhấp nháy

Số TT

Đèn hiệu

Màu sắc

Tầm nhìn cho các giàn (hải lý)

Cung nhìn thấy đèn ở mặt phẳng nằm ngang (độ)

Góc bao

Vị trí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn hiệu ban ngày

Trắng

06

Hướng chiếu (các hướng ánh sáng của đèn tỏa ra)

 

2

Đèn tín hiệu điều động giàn

Trắng

360o

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.1.2. Vật liệu, kết cấu và hiệu suất của đèn điện tín hiệu nhp nháy phải phù hợp với yêu cầu tương ứng. Cường độ chiếu sáng trong mặt phng nằm ngang của một lần nhp nháy không được nhỏ hơn trị s xác định theo công thức sau:

Trong đó:

tn: Thời gian nhấp nháy (giây).

l: Cường độ sáng được xác định theo công thức: I = 3,43.106.T.D2.K -D được nêu trong 8.3.5.6.1

8.3.1.3. Đèn tín hiệu ban ngày phải là đèn điện kín nước, được cấp điện từ mạng điện dùng chung của giàn và nguồn sự cố, nếu không có những ắc qui tương ứng. Đèn phải sử dụng an toàn, thay thế dễ ng và sử dụng thuận tiện.

8.3.1.4. Đèn nhp nháy phải là đèn điện và phi có khả năng truyền được tín hiệu nhấp nháy trong toàn bộ thời gian điều động giàn. Đm bo truyền tự động hoặc bằng tay liên tục cả chuỗi tín hiệu ánh sáng bao gồm hai tay chớp với:

1. Thời gian truyền của mỗi tia gần 0,75 giây và một tia chớp với thời gian truyền 4-6 giây;

2. Khoảng thời gian giữa các chuỗi tín hiệu ánh sáng là 30 giây (Chữ U theo mã tín hiệu quốc tế).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.1.6. Các đèn nhấp nháy phải làm việc liên tục trong vòng 96 giờ trong trường hợp di chuyển các nhân viên giàn.

8.3.2. Thiết bị tín hiệu âm thanh

8.3.2.1. Giàn phải được trang bị các hệ thống âm thanh liên hợp hoặc các thiết bị tín hiệu âm thanh (còi) đảm bảo truyền các tín hiệu âm thanh theo mọi phương.

8.3.2.2. Hệ thống âm thanh liên hợp hoặc còi phải đảm bảo truyền tự động hoặc bằng tay các chuỗi tín hiệu âm thanh bao gồm hai tín hiệu với thời gian truyền của mỗi tín hiệu gần 0,75 giây và một tín hiệu với thời gian truyền 4-6 giây, khoảng thời gian giữa các chuỗi tín hiệu ánh sáng 30 giây (Chữ U theo mã tín hiệu quốc tế).

8.3.2.3. Các thiết bị tín hiệu âm thanh phải làm việc liên tục trong vòng 96 giờ trong trường hợp di chuyển các nhân viên giàn.

8.3.2.4. Thiết b tín hiệu âm thanh phải đảm bảo tm nghe theo chỉ dẫn trong Bng 8.3.2:

Bảng 8.3.2 Đặc điểm của còi

Chiều dài của giàn (m)

Dải tn số cơ bản (Hz)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tầm nghe (hi lý)(2)

200 L

70 ÷ 200

143

2,0

75 L < 200

130 ÷ 350

138

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

250 ÷ 700

130

1,0

L < 20

120

0,5

Chú thích:

(1) Ở cách xa còi 1 mét theo hướng có cường độ âm thanh lớn nht, áp lực âm thanh tại vùng xung quanh trong phạm vi tần số từ 180 - 700 Héc (+1%) không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.2.5. Chuông và cồng, ở khoảng cách 1 mét phát ra âm thanh không nhỏ hơn 110 db.

8.3.2.6. Những thiết bị tín hiệu âm thanh được sử dụng trên giàn phải đảm bảo hoạt động liên tục, âm thanh của chúng phải riêng biệt.

8.3.2.7. Âm của còi phải là một âm đơn không b dao động, rít và những sai lệch khác, đầu và cuối của một tín hiệu không phụ thuộc vào thời gian phát, phải nghe rõ ràng thành từng hồi.

8.3.2.8. Để phát tín hiệu trong thời gian có sương mù bằng còi nên dùng bộ tự động đặc biệt, đảm bảo việc điều chỉnh phát tín hiệu theo thời gian, đồng thời đảm bảo khả năng phát tín hiệu điều khiển bằng tay khi ngắt điều khiển tự động, trong thời gian phát tín hiệu bng tay.

8.3.2.9. Chuông phải kêu to và rõ ràng, và phải chế tạo bng vật liệu không rỉ, không cho phép sơn chuông.

8.3.2.10. Chuông dùng trên các giàn có chiều dài 20 mét và lớn hơn phải có đường kính ngoài phần miệng không nhỏ hơn 300 mi-li-mét còn cho các giàn có chiều dài từ 12 mét tới 20 mét không nhỏ hơn 200 mi-li-mét. Khi lượng của dùi đánh chuông không được nhỏ hơn 3% khối lượng của chuông.

8.3.2.11. Cng phải được chế tạo bằng thép, đồng hoặc các vật liệu tương đương khác. Đường kính của cồng không được nhỏ hơn 500 mi-li-mét.

8.3.2.12. Phải trang bị dùi để gõ cồng và cồng phải có quai đ treo hoặc xách tay, nếu nó là loại có thể di động được.

8.3.2.13. Cồng được chế tạo bằng thép thì phải có lớp mạ chống rỉ. Không được phép sơn cồng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.3.1. Vật hiệu phải có màu đen và có kích thước không nhỏ hơn trị số nêu trong Bng 8.3.3 dưới đây.

8.3.3.2. Vt hiệu phải có những thiết bị phù hợp để cố định vào chỗ treo và để nối với nhau.

8.3.3.3. Loại vật hiệu hình xếp phải có thiết bị bảo vệ, bảo quản trong thời gian cất và phải ngăn ngừa các vật hiệu tự do xếp lại.

8.3.3.4. Thiết bị để nối các vật hiệu lại với nhau (trừ hình nón), phải đảm bảo khoảng cách giữa chúng với nhau không nhỏ hơn 1,5 mét đi với những giàn có chiều dài bằng và lớn hơn 20 mét và không nhỏ hơn 1 mét đối với các giàn có chiều dài nhỏ hơn 20 mét.

8.3.3.5. Hình nón phải có thiết bị để nối trực tiếp giữa chúng với nhau đỉnh với đỉnh, đáy với đáy.

Bảng 8.3.3 Kính thước của vật hiệu

Số

Vật hiệu

Chiều dài giàn (m)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

 

20 mét và lớn hơn

Nhỏ hơn 20 mét

1

Hình cầu

Đường kính 0,6 mét

Đường kính 0,3 mét

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính đáy và chiều cao 0,6 mét

Đường kính đáy và chiều cao 0,3 mét

3

Hình thoi

Đường chéo ngắn 0,6 mét

Đường chéo ngắn 0,3 mét

4

Hình trụ

Đường kính 0,6 mét chiều cao 1,2 mét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.4. Pháo hiệu

8.3.4.1. Quy định chung

Pháo hiệu phải có đặc tính nêu trong Bng 8.3.4 dưới đây và phải thỏa mãn những yêu cầu kỹ thuật sau đây:

1. Không bị hư hỏng khi bảo quản ở nhiệt độ không khí t - 30oC đến +65oC;

2. V phải chịu được nước biển và không bị ăn mòn;

3. Có ghi hướng dẫn ngắn gọn hoặc có sơ đồ chỉ dẫn rõ ràng phương pháp sử dụng pháo hiệu và không bị hư hỏng khi gặp nước;

4. Nếu như pháo hiệu sử dụng bằng tay thì nó phải được giật n từ phía gốc và về mặt an toàn phải giữ được trong 02 giây,

5. Có bộ phận ngòi nổ đơn giản và có thể sử dụng dễ dàng khi tay bị lạnh;

6. Có thiết bị ngòi nổ riêng (cho pháo và pháo hoa);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Việc đóng gói pháo hiệu phải cho phép nhìn thy mác của chúng, trong trường hợp không nhìn thấy mác của chúng thì mác được dán ngoài bao kiện đóng gói và phải thỏa mãn yêu cầu quy định (7).

8.3.4.2. Pháo dù

8.3.4.2.1. Pháo dù phải có kết cu sao cho không gây nguy hiểm cho người sử dụng và phải phù hợp với chỉ dẫn của Nhà chế tạo.

8.3.4.2.2. Ở điểm trên cùng hoặc gần điểm trên cùng thì pháo phải phát tín hiệu dù. Tín hiệu này phải:

1. Có tốc độ không nhỏ hơn 5 t/giây.

2. Không gây hư hỏng dù và sợi buộc dù trong thời gian cháy.

8.3.4.3. Pháo hoa

8.3.4.3.1. Kết cấu sao cho không gây tai nạn cho người sử dụng và không gây nguy hiểm do tàn pháo. Khi sử dụng phải phù hợp với chỉ dẫn của nhà chế tạo.

8.3.4.3.2. Tiếp tục cháy sau khi nhúng chìm trong nước 10 giây ở độ sâu 100 mi-li-mét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.4.4.1. Không bốc cháy khi sử dụng, phải phù hợp với chỉ dẫn của nhà chế tạo;

8.3.4.4.2. Không bốc cháy trong toàn bộ thời gian phát khói;

8.3.4.4.3. Không bị nhấn chìm trên sóng;

8.3.4.4.4. Tiếp tục phát khói khi bị nhấn chìm trong nước ở độ sâu 100 mi-li-mét trong thời gian 10 giây.

Bảng 8.3.4 Pháo hiệu

Số TT

Tên pháo hiệu

Màu sắc

Cường độ chiếu sáng tối thiểu (1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều cao bắn tối thiểu

(m)

Tầm xa nghe tối thiu(2)

(hải lý)

Thời gian cháy tối thiểu

(s)

Mục đích sử dụng

1

Pháo dù

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30.000

300

40

Phát tín hiệu tai nạn

2

Pháo sáng hoặc lựu đạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

nt

3

Pháo hoa

đ

10.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

nt

4

Pháo hoa

trắng

15.000

20

Để gây chú ý

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pháo sáng một tầng

xanh

3000

80

6

Tín hiệu cấp cứu

6

Pháo sáng một tầng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3000

80

6

nt

7

Mìn ni phát khói

da cam

3000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

180

Nt

Chú thích:

(1) Được xác định trong những điều kiện thí nghiệm.

(2) Được xác định trên mặt nước khi có gió tới cấp 1 và khi trời trong sáng, tiếng ồn trung bình không được vượt quá 45 đề-xi-ben.

8.3.5. Đèn tín hiệu hành trình

8.3.5.1. Những đặc điểm cơ bản riêng của các đèn phải phù hợp với chỉ dẫn ở Bng 8.3.5-1.

8.3.5.2. Yêu cầu về kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.5.2.2. Đèn phải đảm bảo làm việc tin cậy khi có thay đổi nhiệt độ của không khí bên ngoài từ -30o đến +45oC.

8.3.5.2.3. Đèn phải hoạt động bình thường và không bị hỏng khi giàn bị nghiêng dọc không nhỏ hơn 10o, và nghiêng ngang theo chu kỳ đến 45o.

Bảng 8.3.5-1 Những đặc tính cơ bản của các đèn tín hiệu hành trình

Số TT

Tên đèn

Màu sắc

Tm nhìn tối thiu, hải lý

Góc nhìn của đèn trong mặt phẳng nằm ngang

Góc chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Đèn cột

Đèn kéo

Trắng

6

225o

112,5o mỗi bên của mặt phẳng đối xứng nhìn từ mũi.

2

Đèn đuôi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

135o

Nhìn theo góc 67,50 mỗi mạn theo hướng từ đuôi giàn

3

Đèn hành trình mạn phải

Xanh

3

112,5o

112,5o về phía mạn phải nhìn thẳng từ mũi giàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn hành trình mạn trái

Đ

3

112,5o

Như trên từ phía trái.

5

Đèn hành trình kết hợp 2 màu

Xanh

Đ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

225o

112,5o về mỗi mạn nhìn thẳng từ mũi giàn, mạn phải góc xanh, mạn trái góc đ.

6

Đèn hành trình kết hợp 3 màu

Xanh

Đ

Trắng

360o

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Đèn kéo

Vàng

3

135o

Như trên

8

Đèn chiếu xung quanh

Trắng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xanh

3

360o

Nhìn theo mọi phía ở mặt phng ngang

9

Đèn chớp xung quanh

Vàng

3

360o

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.5.3. Thân đèn tín hiệu

8.3.5.3.1. Thân đèn tín hiệu và các chi tiết của nó phải được chế tạo bằng vật liệu chịu được nước biển, hoặc vật liệu không rỉ, kết cấu đèn điện phải kín nước.

8.3.5.3.2. Kết cấu đèn phải loại trừ khả năng gây nóng các chi tiết quang học hoặc thân đèn đến nhiệt độ giới hạn, và loại trừ khả năng làm hng các phần quang học hoặc biến dạng thân đèn do môi trường xung quanh.

8.3.5.3.3. Kết cấu thân đèn phải đảm bảo việc thay thế các bóng một cách nhanh chóng.

8.3.5.3.4. Thiết kế đèn phải sao cho tránh được hiện tượng ngưng kết ở trong đèn và đảm bảo lưu thông không khí vào đèn ở mức độ mà biện pháp bảo vệ đèn cho phép.

8.3.5.3.5. Đèn tín hiệu phải có tay xách để di chuyển và nâng lên vị trí sử dụng để cố định đèn vào vị trí của nó. Các đèn tín hiệu có góc nhìn 360o trong mặt phẳng nằm ngang nếu đặt chiếc nọ trên chiếc kia thì phải có tay xách thứ 2 phía dưới.

8.3.5.4. Thấu kính và kính phẳng

8.3.5.4.1. Các đèn tín hiệu hành trình có thể dùng thấu kính hoặc kính phẳng với điều kiện đèn phải đáp ứng yêu cầu trong Bng 8.3.5-1 ở trên.

8.3.5.4.2. Bề mặt bên trong và bên ngoài của thu kính và kính phẳng phải nhẵn, kính không được có tạp chất như bọt, vết xây xát làm ảnh hưởng đến cht lượng của đèn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Cường độ chiếu sáng không được nhỏ hơn những ch dẫn ở điều 8.3.5.6.1, trong gii hạn góc nhìn trong mặt phẳng đng 5o về c 2 phía của mặt phẳng nằm ngang đối xứng của thu kính.

2. Không dưới 60% cường độ ánh sáng quy định trong giới hạn của góc nhìn đến 7,5o về c 2 phía mặt phẳng nằm ngang đối xứng của thu kính.

8.3.5.4.4. Đường cong phân b ánh sáng theo phương nằm ngang của đèn mạn phải đảm bảo để khi bố trí trên giàn, các đèn tín hiệu có cường độ chiếu sáng như đã nói ở trên, nhìn theo hướng thẳng từ mũi, phải giảm và biến mất trong giới hạn từ 1o đến 3o nằm sau góc bao đã nói ở trên.

Đèn tín hiệu cột và đuôi, kể cả đèn mạn có góc nhìn 22,5o về phía sau của mỗi mạn, cường độ chiếu sáng phải giữ được trong giới hạn góc nhìn đến 5o so vi góc bao được giải thích trong Bng Những đặc tính cơ bản của các đèn tín hiệu hành trình. Bắt đầu từ 5o đến đường bao giới hạn thì cường độ ánh sáng phi được giảm từ t đến khi biến mất hoàn toàn trong giới hạn không quá 5o sau giới hạn mô tả trên.

8.3.5.5. Phin lọc màu

8.3.5.5.1. Màu sắc trong các đèn tín hiệu hành trình cho phép dùng các phin lọc màu sau đây:

1. Kính phẳng màu có th dùng nếu đảm bảo tính lọc màu của phin trên toàn bộ bề mặt.

2. Việc sử dụng thấu kính màu trong từng trường hợp riêng biệt phải được thẩm định.

8.3.5.5.2. Phin lọc màu dùng trong các đèn tín hiệu hành trình có thể chế tạo bằng cách dùng kính nhuộm màu toàn bộ bề dày hoặc chỉ sơn trên bề mặt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.5.5.3. Vùng giới hạn của màu sắc khác nhau được xác định bằng những tọa độ x và y của các điểm gốc của vùng cho phép đối với mỗi màu được đề cập ở Bảng 8.3.5-2 Tọa độ của các điểm gốc bề mặt màu.

Mầu sắc của đèn được sử dụng ở đây là kết quả của phin lọc ánh sáng và nguồn ánh sáng. Hệ số lọc màu của kính lọc màu phải có trị số thích hợp để đảm bảo tầm nhìn các đèn phù hợp với yêu cầu được chỉ dẫn ở Bảng 8.3.5-1 và điều 8.3.5.4.3.

8.3.5.5.4. Chiều cao và dài của vòng cung phin lọc ánh sáng màu phải bảo đảm để bộ lọc màu có thể bao tất cả bề mặt bên trong của thấu kính.

8.3.5.5.5. Bên trong và bên ngoài bề mặt của phin lọc ánh sáng không được có vết nứt, vết lõm, còn kính lọc màu không được có bọt và các khuyết tật làm ảnh hưởng đến chất lượng của đèn.

8.3.5.5.6. Phin lọc ánh sáng phải được đặt ở đèn sao cho nó có khả năng loại trừ việc tự dịch chuyển trong thời gian sử dụng.

8.3.5.5.7. Kết cấu đ cố định phin lọc ánh sáng của đèn mạn và đèn kết hợp 2 màu phải loại trừ được khả năng đặt một phin lọc màu màu đ thay thế màu xanh và ngược lại.

Bảng 8.3.5-2 Tọa độ của các điểm gốc bề mặt màu

Màu đèn

Tọa độ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

2

3

4

5

6

Đỏ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,680

0,660

0,735

0,721

 

y

0,320

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,265

0,259

Xanh

x

0,028

0,009

0,300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

y

0,385

0,723

0,511

0,356

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trắng

x

0,525

0,525

0,452

0,310

0,310

0,443

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,382

0,440

0,440

0,348

0,283

0,382

Vàng

x

0,612

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,575

0,575

 

y

0,382

0,382

0,425

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.5.6. Nguồn ánh sáng

8.3.5.6.1. Nguồn ánh sáng trong các đèn tín hiệu bằng điện phải là bóng đèn điện, còn ở các đèn dầu là bấc đèn. Cường độ sáng của đèn theo yêu cầu Bảng 8.3.5-1 Những đặc tính cơ bản của các đèn tín hiệu hành trình phụ thuộc vào tầm nhìn thấy phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:

l = 3,43.106. T.D2.K -D

Trong đó:

l : Cường độ sáng tính bằng can-de-la (cd).

T = 2.107 : Ngưng chiếu sáng (lux).

D : Tầm nhìn xa (hi lý).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.5.6.2. Giá trị cường độ ánh sáng được xác định theo Bảng 8.3.5-3 sau :

Bng 8.3.5-3 Giá trị cường độ ánh sáng

Tầm nhìn xa D (hải lý)

1

2

3

4

5

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k = 0,8

0,9

4,3

12

27

52

94

Lưu ý:

1. Cường độ ánh sáng cực đại cho phép có thể tăng lên đến 1,7 lần trị số cho trong Bảng trên nhưng không được vượt quá 150 cd.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.5.6.3. Nguồn ánh sáng được đặt theo chiều thẳng đứng trong đèn sao cho mặt phẳng nằm ngang của thấu kính chia phần chiếu sáng của nguồn sáng thành hai phần bng nhau.

8.3.5.6.4. Kết cấu chỗ đặt nguồn sáng ở trong đèn phải sao cho khi đặt nguồn sáng vào ch có thể ở một vị trí xác định và có khả năng loại trừ sự dịch chuyển vị trí trong khi sử dụng, đảm bảo dễ dàng thay đi nguồn sáng trong đèn.

8.3.5.6.5. Ở các đèn tín hiệu dùng điện phải dùng những bóng đèn đui ngạnh, bóng kiểu dùng trên tàu thủy hoặc các bóng đèn loại khác có thiết bị chống tháo lng.

8.3.5.6.6. Đèn tín hiệu dùng điện ch được dùng 01 bóng, không được dùng dây tóc kép (một dây dùng chiếu sáng bình thường, một dây dự phòng).

8.3.5.6.7. Kính đèn phải chế tạo bằng kính không màu và không có khuyết tật như vết xước, sứt mẻ, tuy nhiên nếu có vết xước nhỏ không làm ảnh hưởng đến cường độ sáng của đèn thì có thể chấp nhận.

8.4. Bố trí các thiết bị tín hiệu trên giàn

8.4.1. Chỉ dẫn chung

8.4.1.1. Thiết bị tín hiệu được trang bị hoặc bảo qun trên giàn phải đảm bảo sử dụng được ngay vào bất k lúc nào khi cần thiết.

8.4.1.2. Đối với các đèn tín hiệu chính và dự trữ phải có dự kiến nơi bố trí chúng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.1.4. Những đèn có góc nhìn trong mặt phẳng nằm ngang là 3600, trừ đèn neo, phải được bố trí sao cho ánh sáng của chúng không bị che khuất bởi các cột, đầu cột hoặc thượng tầng một góc lớn hơn 60.

Khi đó đèn được coi như một nguồn sáng tròn có đường kính bằng đường kính ngoài của nguồn sáng.

8.4.1.5. Khi đặt hai hoặc ba đèn theo chiều thng đứng cái nọ trên cái kia thì khoảng cách giữa chúng phải theo đúng quy định dưới đây:

1. Khoảng cách giữa các đèn không được nhỏ hơn 2 mét, còn chiếc đèn ở dưới cùng phải được bố trí ở độ cao không nhỏ hơn 4 mét k từ thân giàn.

2. Khi đặt 3 đèn theo 1 đường thẳng đứng thì khoảng cách giữa chúng phải như nhau.

8.4.2. Các đèn tín hiệu hành trình chính trên giàn

8.4.2.1. Đèn tín hiệu cột

8.4.2.1.1. Đèn tín hiệu cột ở phía trước phải đặt ở phía mũi giàn trong mặt phẳng đối xứng ở chiều cao không thấp hơn 6 mét phía trên thân giàn.

8.4.2.1.2. Đèn này phải đặt cao hơn thân giàn ở độ cao không quá 12 mét phía trên thân giàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.2.1.4. Khoảng cách thẳng đứng giữa các đèn tín hiệu cột không được nhỏ hơn 4,5 mét, ngoài ra ở tất cả trạng thái nghiêng dọc có thể xy ra trong điều kiện khai thác bình thường, đèn cột ở phía sau vẫn nhìn cao hơn đèn cột ở phía trước và vẫn có thể phân biệt được từ mặt trước trên biển cách mũi giàn 1000 mét.

8.4.2.1.5. Khoảng cách nm ngang giữa các đèn tín hiệu cột trước và sau không được nhỏ hơn 1/2 chiều i giàn nhưng khoảng cách từ đèn cột ở phía mũi đến đèn cột sau không cần ln hơn 100 mét.

8.4.2.1.6. Đèn cột phải bố trí cao hơn tất c các đèn tín hiệu khác, kể cả thượng tầng, để tránh nh hưng đến việc nhìn thấy các đèn đó. Phải sao cho phân biệt rõ ràng từng đèn một theo vị trí đặt chúng.

8.4.2.1.7. Dưới các đèn cột phải có miếng che bảo vệ nằm ngang có kích thước đủ để đèn không tỏa sáng xuống những lối đi và xuống các boong khác.

8.4.2.2. Đèn tín hiệu mạn

8.4.2.2.1. Đèn tín hiệu mạn giàn màu xanh phải bố trí ở phía bên mạn phải, còn đèn đỏ - phía mạn trái, c hai đèn phải bố trí song song và đối xứng qua mặt phng dọc tâm của giàn và cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đó và:

1. Đèn tín hiệu mạn phải bố trí sau đèn cột phía trước, trừ trường hợp khi kiến trúc giàn không cho phép. Các đèn tín hiệu mạn này phải bố trí ở độ cao trên thân giàn, không lớn hơn 3/4 chiều cao của đèn cột phía trước. Vị trí đèn tín hiệu mạn phải thích hợp đ không lần với các đèn khác trên boong và phải đảm bảo nước không hắt vào đèn.

2. Đèn mạn phải được bố trí trên cánh gà buồng lái với khoảng cách giữa hai đèn gần bằng chiều rộng của giàn, trừ trường hợp do kết cấu của giàn không cho phép.

8.4.2.2.2. Đèn mạn phải có tm chắn dọc phía trong song song với mặt phẳng dọc tâm để che và hai tấm chắn ngang (phía trước và phía sau) đặt thẳng góc với tấm chắn dọc và:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tm ngang phía sau phải có chiều rộng đ để che hoàn toàn về phía sau của đèn, song không làm gim góc nhìn 22,5o về phía sau giàn. Chiều cao của tấm chắn dọc và hai tấm ngang không được nhỏ hơn chiều cao thân đèn.

3. Phía trong bề mặt tm phẳng dọc phải sơn màu đen nhạt.

8.4.2.2.3. Tấm chắn của đèn phải bố trí sao cho cạnh ngoài không nhô ra ngoài mép mạn giàn và:

1. Tấm chắn của đèn phải cố định chặt vào chỗ đặt đèn, áp chặt vào tấm ngang phía sau và tì chặt vào đế đèn phía dưới.

2. Tấm chắn đèn tín hiệu mạn không được cố định bằng dây chằng.

8.4.2.2.4. Cho phép thay các tấm chắn đèn bằng cách tận dụng mạn hoặc thành của buồng lái, nhưng phải tuân th tất cả những yêu cầu đã đề ra ở điều từ 8.4.2.2.1 đến 8.4.2.2.3.

8.4.2.3. Đèn tín hiệu ở đuôi giàn

Đèn tín hiệu ở đuôi giàn phải bố trí ở mặt phẳng dọc tâm giàn trên mạn chắn sóng, trên lan can ở đuôi hoặc trên thành sau của thượng tầng đuôi.

8.4.2.4. Đèn neo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.2.4.2. Đèn neo có thể bố trí cố định trên các giá đặc biệt, hoặc dùng thiết bị để kéo lên. Đèn neo phải b trí ở phần mũi và đuôi giàn đm bo có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn một cách tốt nhất.

8.4.3. Đèn tín hiệu nhấp nháy

8.4.3.1. Đèn tín hiệu ban ngày

Đèn tín hiệu ban ngày phải được bo qun ở buồng lái hoặc buồng hoa tiêu và luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

8.4.3.2. Đèn tín hiệu nhấp nháy

8.4.3.2.1. Đèn tín hiệu nhấp nháy ch sự điều động giàn phải được bố trí ở cùng mặt phng dọc tâm giàn theo chiều thẳng đứng như đèn cột và cố gắng cao hơn đèn cột phía trước từ 2 mét tr lên, nhưng cao hơn hoặc thp hơn đèn cột phía sau không dưới 2 mét.

8.4.3.2.2. Trên giàn ch một đèn cột, nếu có đèn tín hiệu nhấp nháy ch sự điều động giàn thì nó phải được đặt ở chỗ dễ nhìn thấy với khoảng cách không nhỏ hơn 2 mét phía trên đèn cột chừng nào thực tế có thể được.

8.4.3.2.3. Đèn tín hiệu nhấp nháy ch sự điều động giàn phải được đặt thế nào để có th nhìn thấy từ mọi phía trong mặt phẳng nằm ngang.

8.4.3.2.4. Nếu quy định đồng thi phát tín hiệu ánh sáng và âm thanh thì nó phải có khả năng phát tín hiệu ánh sáng riêng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.4.1. Yêu cầu chung

8.4.4.1.1. Thiết bị tín hiệu âm thanh phải đặt thế nào để không một kết cấu hoặc trang thiết bị nào của giàn gây ra nhiễu âm và làm giảm cường độ, độ trong của âm thanh được phát ra.

8.4.4.1.2. Bộ phận tín hiệu âm thanh phải có kết cấu thế nào để loại trừ được khả năng tự phát ra tín hiệu âm thanh trong điều kiện có tác dụng của gió, tuyết, băng,.v.v.

8.4.4.2. Còi

8.4.4.2.1. Còi phải được bố trí ở chiều cao không nhỏ hơn 0,5 mét trên boong thượng tầng kéo dài từ mạn này sang mạn kia. Các kết cấu trên boong này không làm ảnh hưởng đến việc truyền âm của còi và:

1. Áp lực âm thanh phát ra của tín hiệu âm thanh đo được ở nơi nghe thấy trên giàn chạy ngược lại ( lu cao nht, buồng lái, cánh gà) không vượt quá 110 đề-xi-ben.

2. Còi đơn trên giàn phải được bố trí thế nào đ cường độ lớn nhất của âm thanh hướng theo chiều hành trình của giàn.

3. Trong mt phẳng nằm ngang ở giới hạn ±450 so với trục cơ bản của còi (theo hưng chiều giàn chạy) độ chênh lệch của áp lực âm thanh của còi so với phương truyền âm cơ bản không được vượt quá 4db. Còn ở tất cả các hướng còn lại trong mặt phng nm ngang độ chênh lệch áp lực âm thanh so với áp lực âm thanh phát ra theo hướng cơ bản không được vượt quá 10 db và khoảng cách nghe được ở bất kỳ hướng nào phải không được nhỏ hơn một nửa khoảng cách ở hướng cơ bản.

8.4.4.2.2. Hệ thống hơi và khi nén phải có kết cu sao cho sau khi truyền dẫn hơi và khí nén phải đảm bảo khí không bị ngưng tụ trong bất kỳ thời gian và điều kiện thời tiết nào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.4.2.4. Trên các giàn có chiều dài nhỏ hơn 20 mét có thể ch cn bố trí một nút bấm (hoặc một tay kéo).

8.4.4.2.5. Nếu trên các giàn đặt các còi cách nhau một khoảng lớn hơn 100 mét thì phải dùng biện pháp kết cấu đ chúng không đồng thời tác dụng (không ảnh hưởng đến nhau).

8.4.4.2.6. Nếu do có sự cản trở trong trường âm thanh của còi đơn hoặc của một trong các còi hiện có mà có thể xuất hiện vùng gim kêu của âm thanh một cách đáng kể thì nên trang bị một hệ thống còi kết hợp sao cho có thể ngăn cn được sự giảm âm thanh này. Hệ thống còi kết hợp phải coi như là một còi. Các còi của hệ thống này phải được bố trí cách nhau một khoảng cách không lớn hơn 100 mét và bố trí thế nào để chúng có thể đồng thời hoạt động. Tn số của một trong các còi này phải khác tần số của các còi còn lại ít nhất 10 Héc.

8.4.4.3. Chuông

Chuông phải được bố trí cố định ở boong mũi gần tời đứng. Chuông phải được treo sao cho đảm bảo chúng đu đưa tự do bất kỳ hướng nào dưi một góc 500 mà không gây hư hỏng các chi tiết và thiết bị của giàn.

8.4.4.4. Cồng

8.4.4.4.1. Cồng phải có tiếng kêu khác với tiếng kêu của chuông đặt trên giàn, cồng phải bố trí gần phần đuôi giàn ở chỗ không có gì cn trở việc truyền tiếng vang và phải được treo theo chỉ dẫn ở điều 8.4.4.3.

8.4.4.4.2. Cồng có trọng lượng nhỏ hơn 5 ki-lô-gam không bt buộc phải đặt cố định nhưng để bảo vệ phải có một ngăn riêng bố trí ở phần đuôi giàn. Dùi đ đánh cồng phải đ trong ngăn riêng biệt đặt trực tiếp ngay bên cạnh cồng.

8.4.5. Thiết bị đ kéo và bảo quản vật hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.5.2. Vật hiệu phải được để ở cánh gà cạnh buồng lái hoặc gần thiết bị để nâng lên chỗ treo nó. Các vật hiệu của giàn không tự hành và không có thuyền viên phải được để giàn kéo hoặc giàn phục vụ cho giàn không tự hành nói trên.

8.4.6. Thiết bị bảo quản pháo hiệu

Đ ct pháo hiệu phải dùng tủ kín nước đặt trong buồng lái, ngay lối ra cánh gà hoặc đặt trong hộp bằng kim loại cố định chặt vào boong cánh gà buồng lái.

8.4.6. Thiết bị bảo quản các đèn tín hiệu dự trữ

Đ bảo quản các bộ đèn tín hiệu dự trữ trên các giàn phải có các thiết bị đặc biệt đ có các tủ đèn đặc biệt để bảo quản chúng.

9. Thông tin liên lạc vô tuyến điện

9.1. Quy định chung

9.1.1. Phạm vi áp dụng

9.1.1.1. Các giàn phải được trang bị các thiết bị VTĐ thỏa mãn các yêu cầu cho trong 4.2 của TCVN 6278: 2003 và các yêu cầu nêu trong phn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1.1.3. Việc giám sát chế tạo mới các thiết bị vô tuyến điện đ lắp trên giàn theo các quy định của Tiêu chuẩn này sẽ được quy định riêng.

9.1.2. Thuật ngữ và định nghĩa

9.1.2.1. Áp dụng những định nghĩa và gii thích thuộc về thuật ngữ chung của Tiêu chuẩn cho trong mục 3.

9.1.2.2. Áp dụng những định nghĩa và giải thích thuộc về thuật ngữ của chuyên ngành, nghiệp vụ vô tuyến điện nói chung được định nghĩa như ở Thể lệ vô tuyến điện của ITU (Radio regulations - International Telecommunication Union). Anten cột là an ten bao gồm cột đã được cách điện với thân giàn mà một phần hoặc toàn bộ chiều cao của nó được dùng làm phn t bức xạ.

9.1.2.3. Thiết bị vô tuyến điện mới là thiết bị vô tuyến điện được chế tạo theo nhiệm vụ thư kỹ thuật được đề ra sau khi phần này của Tiêu chuẩn có hiệu lực. Thiết bị vô tuyến điện hiện có là thiết b không phải là thiết bị mới.

9.1.2.4. Thiết bị liên lạc vô tuyến là thiết bị dùng để phát và thu các tin tức bằng sóng vô tuyến điện (các tin tc có thể là: các bức điện báo, các cuộc đàm thoại, các bức facsimile và các số liệu). Thiết bị liên lạc vô tuyến của giàn có thể có phương tiện liên lạc vô tuyến điện chính và dự phòng.

9.1.2.5. Thiết bị liên lạc vô tuyến điện chính là phương tiện dùng để phát, thu các tín hiệu báo động, cấp cứu, khn cấp và an toàn, các tin về tai nạn, về phòng ngừa hàng hải, về chỉ báo khí tượng, lời khuyên y tế, các tín hiệu thời gian.v.v...

9.1.2.6. Thiết bị liên lạc vô tuyến dự phòng là thiết bị liên lạc vô tuyến dùng để liên lạc chủ yếu trong thời gian giàn bị tai nạn, hoặc các trường hợp khẩn cp khác mà không dùng thiết bị liên lạc vô tuyến chính được.

9.1.2.7. Thiết bị dự phòng bao gồm các máy thu, phát dự phòng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1.2.9. Các thiết bị như rađa, vô tuyến tầm phương, các máy thu hàng hải, máy đo sâu, v.v... đều thuộc loại thiết bị hàng hải vô tuyến.

9.1.2.10. Thiết bị thông tin vô tuyến dùng cho phương tiện cứu sinh tà những thiết bị sử dụng nguyên lý truyền lan của sóng điện từ giúp cho việc liên lạc, xác định vị trí tai nạn và phối hợp tìm cứu tai nạn. Thiết bị này bao gồm các VHF hai chiều, thiết bị phát báo rađa, và các phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố (EPIRB).

9.1.2.11. Thiết bị truyền thanh ch huy là phương tiện để truyền các mệnh lệnh công vụ của ban chỉ huy giàn tới các buồng ngủ, buồng làm việc, buồng máy và các nơi công cộng cũng như tới boong h của giàn.

9.1.2.12. NAVTEX: nghiệp vụ thông tin hàng hải phát các thông tin khn cấp, cảnh báo hàng hải và khí tượng tới các giàn bằng điện báo in trực tiếp băng hẹp trên tần số sóng trung 518 KHz. Từ các đài duyên hải cùng mục đích như trên có HF MSI trên tần số sóng ngắn và EGC thông qua tần số vệ tinh.

9.1.2.13. Gọi chọn số: Là kỹ thuật mã hóa tín hiệu vô tuyến điện phù hợp với những khuyến nghị tương ứng của ủy ban tư vấn vô tuyến điện Quốc tế CCIR.

9.2. Giàn tự hành

Mỗi giàn phải tuân theo các quy định phù hợp liên quan đến các trạm vô tuyến điện của tàu hàng trong chương IV của Solas.

9.3. Giàn không tự hành đang được kéo

9.3.1. Các quy định đối với các giàn không tự hành khi đang được kéo mà có người trên giàn phụ thuộc vào các thiết bị vô tuyến điện được trang bị trên tàu kéo, như đã nêu ở mục 9.3.2 và 9.3.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Được trang bị các thiết bị VHP theo yêu cầu bởi các quy định IV/7.1.1 và IV/7.1.2 của Solas và các thiết bị MF theo yêu cầu bởi quy định IV/9.1.1 và IV/9.1.2;

2. Được trang bị S.EPIRB hoặc EPIRB quy định tại IV/7.1.6 của Solas, một cách thích hợp, cho vùng bin giàn đang được kéo; và

3. Được trang bị cùng với thiết bị thu tự động các cnh báo hàng hải và khí tượng phù hợp với quy định IV/7.1.4 và IV/7.1.5 của Solas, một cách thích hợp.

9.3.3. Trong trường hợp tàu kéo không thỏa mãn đầy đ các yêu cầu áp dụng liên quan đến thông tin liên lạc vô tuyến điện cho tàu được quy định ở chương IV của SOLAS, giàn khi đang được kéo mà có người trên giàn phải tuân theo tất c các quy định áp dụng liên quan đến thông tin liên lạc vô tuyến điện được quy định ở chương IV của Solas.

9.4. Các giàn đang đứng yên hoặc đang thực hiện công tác khoan

9.4.1. Mỗi giàn đang đứng yên hoặc đang thực hiện công tác khoan, phải thỏa mãn các yêu cầu được quy định ở chương IV Solas áp dụng đối với các tàu đi qua vùng tương tự. Mỗi giàn phải báo cáo vị trí của nó cho Trung tâm điều phối nghiệp vụ Cảnh báo hàng hải quốc tế (World wide Navigation Warning Service Navarea coordinator) khi tới vị trí khai thác ngoài khơi, để Cảnh báo Hàng hải được truyền phát. Ngoài ra giàn phải thông báo cho trung tâm Navarea khi rời khỏi vị trí khai thác đó, để Cảnh báo hàng hải được hủy bỏ.

9.4.2. Đối với giàn không có lầu lái, phải có khả năng truyền các cảnh báo cứu nạn bằng thiết bị vô tuyến điện nêu trong các quy định IV/10.1.1, IV/10.1.2, IV/10.1.4, IV/10.2.1, và IV/10.2.3 của Solas, một cách thích hợp, từ một vị trí trong khu vực dễ tiếp cận và được bảo vệ và được Chính quyền hàng hải chấp nhận.

9.4.3. Nếu mức độ tiếng ồn trong buồng có trang bị các điều khiển hoạt động cho thiết bị vô tuyến điện ở mức độ quá cao hoặc có thể ở mức độ quá cao, trong các điều kiện hoạt động cụ thể, nó có thể làm ảnh hưởng hoặc cản trở việc sử dụng hợp lý các thiết bị vô tuyến điện, phải có đủ sự bảo vệ khỏi tiếng ồn bằng các thiết bị cơ khí hoặc các thiết bị khác, kết hợp với các điều khiển vận hành cho thiết bị vô tuyến điện.

9.5. Thông tin liên lạc máy bay trực thăng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6. Thông tin liên lạc nội bộ

Tất cả các kiểu giàn khoan di động trên biển phải có thiết bị thông tin liên lạc hoạt động hiệu quả giữa buồng điều khiển, lầu lái (nếu có) và với vị trí hoặc các vị trí đặt thiết bị vô tuyến.

9.7. Nguồn cung cp

9.7.1. Giàn phải có nguồn năng lượng lấy từ mạng điện chính của giàn đảm bảo đủ cung cấp điện cho toàn bộ thiết bị vô tuyến điện và đồng thời nạp điện cho ắc qui dùng cho thiết bị vô tuyến điện. Giá trị điện áp cung cấp không được thay đổi quá 10% giá trị danh định. Tần số dao động không được thay đổi quá 5% tần số định mức.

9.7.2. Thiết bị vô tuyến điện phải được cấp năng lượng từ nguồn điện chính và dự phòng. Nguồn dự phòng cần được dự tính cung cấp điện cho thiết bị vô tuyến điện làm việc liên tục trong thời gian ít nhất là 12 giờ.

9.7.3. Để xác định dung lượng ắc qui cung cấp cho các máy phát phi lấy tỉ số thời gian phát bằng 2/3 tổng số thời gian làm việc.

9.8. Thiết bị anten

9.8.1. Trên giàn phải có anten chính thích hợp cho máy thu phát vô tuyến điện chính của giàn.

9.8.2. Nếu không lắp đặt anten dự phòng thì trên giàn phải có sẵn anten dự trữ (gồm dây anten, sứ cách điện, dây chng buộc, v.v...) để sẵn sàng lắp đặt và sử dụng khi cn thiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.8.4. Anten của máy phát và máy thu phải được bố trí cách tháp khoan, cn cu và các kết cấu kim loại khác có khả năng gây ảnh hưởng tốt tới sự hoạt động của anten một khoảng cách lớn hơn 9m.

9.9. Phụ tùng dự trữ và cung cấp

Trên giàn phải có phụ tùng dự trữ và dụng cụ đồ nghề đủ đảm bảo cho việc bảo dưỡng và sửa chữa đơn gin thiết bị như sau:

1. Phụ kiện thay thế đơn giản: cu chì, dây ni, chi than của các môtơ điện, băng cách điện.

2. Đồ nghề tháo m máy: các loại tuốc nơ vít, kim điện.v.v. . .

3. M hàn, thiếc, nhựa thông.

4. Đèn chiếu sáng di động, dây điện, bóng đèn.

5. Đồng hồ đo điện: có thể đo vôn, ampe, điện tr.

9.10. Tài liệu, ấn phm ở trên giàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Thuyết minh kỹ thuật, sơ đồ nguyên lý, hướng dẫn sử dụng, Giấy chng nhận của từng loại thiết bị vô tuyến điện có trên giàn.

2. Sơ đồ lắp ráp của thiết bị vô tuyến điện trên giàn (Nếu thay đi phải có sự hiệu chnh lại cho phù hợp).

3. Bảng điều chỉnh tần số gọi và tần số làm việc của mỗi máy phát.

4. Bảng hướng dẫn trình tự gọi cấp cứu vô tuyến điện báo/thoại để người không có chuyên môn cũng sử dụng được khi cần thiết.

5. Các tài liệu về mã hiệu, hô hiệu, tần số làm việc của đài bờ trong vùng hoạt động của giàn.

6. Các tài liệu của ITU, của SOLAS 1974 có liên quan.

7. Sổ nht ký vô tuyến điện. Giàn phải có s nhật ký vô tuyến điện ghi chép đầy đủ các hoạt động của trạm VTĐ trên giàn theo đúng các quy định của ITU. Các bng hướng dẫn phải được treo nơi đ có thể nhìn thấy rõ ràng từ vị trí làm việc của nhân viên vô tuyến điện.

8. Giấy phép đài giàn còn hiệu lực.

9.11. Nhân viên vô tuyến điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.11.2. Nhân viên vô tuyến điện phải có đ trình độ và khả năng để sử dụng và khai thác các thiết bị thông tin vô tuyến điện hiện có trên giàn.

9.12. Bố trí thiết bị vô tuyến điện trên giàn

9.12.1. Việc bố trí trang thiết bị vô tuyến điện phải thỏa mãn yêu cầu của phần này và các yêu cầu tương ứng nêu trong 4.3.3 TCVN 6278: 2003.

9.12.2. Việc điều khiển các thiết bị vô tuyến điện phải được tiến hành từ vị trí điều khiển giàn trong trạng thái di chuyển hoặc trong trạng thái bão cực hạn và từ vị trí trực cố định khi giàn ở trạng thái vận hành.

9.12.3. Nếu việc vận hành giàn gây tiếng ồn trong buồng vô tuyến điện và làm nhiễu việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện thì phải cách âm cho phòng này.

9.13. Anten và nối đt

9.13.1. Yêu cầu chung

9.13.1.1. Anten lắp đặt trên giàn phải đảm bảo làm việc hiệu quả, chịu được các tác động cơ khí và khí hậu trong điều kiện vận hành giàn.

9.13.1.2. Mỗi dây anten phải là đoạn dây nguyên vẹn. Nếu kết cấu anten không cho phép chế tạo phần đi xuống và phần nằm ngang của dây anten bng đoạn dây nguyên thì cho phép nối ghép bng cách bện và hàn hoặc dùng khớp ni bảo đảm tiếp xúc v điện tốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.13.1.4. Thiết bị treo anten thu hình tia phải đảm bảo kh năng nâng hạ và điều chỉnh độ căng của anten mà không cần phải đưa người lên cột.

9.13.1.5. Khi lắp anten nhiều tia, khoảng cách giữa các tia không được nhỏ hơn 700 mi-li-mét.

9.13.1.6. Vật liệu cách điện của anten phải là cách điện cao tần được tính với điện cao áp làm việc và tải trọng cơ học tương ứng.

9.13.1.7. Điện tr cách điện của anten trong mọi trường hợp không được nhỏ hơn 1 Mohm.

9.13.1.8. Dây anten và phn đi xuống của anten không được nằm cách ống, cột và các phần kim loại khác của giàn dưới 1 mét, khoảng cách giữa các dây chằng cột và phần nm ngang của anten phải không nhỏ hơn 3mét. Anten phải được bố trí sao cho nó không có khả năng va chạm vào các phần kim loại của giàn ở bất kỳ điều kiện vận hành nào.

9.13.1.9. Trên giàn dầu cần phải có những miếng cách điện để phân đoạn các dây bng thép ở các cột (dây chng, giữ cột). Sự phân đoạn phải sao cho khoảng cách giữa các miếng cách điện không lớn hơn 6 mét còn khoảng cách từ boong đến miếng cách điện thp nht không nhỏ hơn 3 mét và không lớn hơn 4 mét.

9.13.1.10. Đầu dưới của các dây chng cố định bằng thép của cột và ống khói phải được ni về điện một cách tin cậy với v giàn.

9.13.1.11. Anten chính của giàn phải đảm bảo kh năng làm việc với c máy phát chính và dự phòng ở bất kỳ tn số nào. Phải có biện pháp bảo vệ anten bị gãy, đứt khi cần thiết.

9.13.1.12. Anten dự phòng phải có khả năng làm việc với máy phát chính và dự phòng tn s gọi cấp cứu và ít nhất một tần số làm việc khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.13.1.14. Anten rada phải được đặt ở độ cao sao cho mật độ công suất bức xạ cao tần trên boong h của giàn có thể có người qua lại không vượt quá mức cho phép. Trong mọi trường hợp phải đảm bảo khả năng sa chữa dễ dàng các bộ phận của anten khi cn thiết.

9.13.1.15. Việc lắp đặt rađa phải cố gắng sao cho chiều dài cáp dẫn sóng là ngắn nht.

9.13.1.16. Anten của máy thu phát VHF phải là loại anten phân cực thẳng đứng, và phải được đặt ở độ cao lớn nhất sao cho đường truyền lan của sóng điện từ không có tr ngại nào theo mọi hưng.

9.13.1.17. Đầu vào của an ten phát đi vào trong các buồng phải là dây dẫn cao tần có độ cách điện đặc biệt tương ng với điện áp làm việc.

9.13.1.18. Kết cấu đầu vào của anten phát phải có khả năng nối, ngắt nhanh chóng anten mà không phải dùng tới đồ nghề, đồng thời đảm bảo sự làm việc tin cậy

9.13.1.19. Đầu vào của anten phát phải được ưu tiên đặt ở chỗ sao cho đoạn cáp tới máy phát là ngắn nhất. Trường hợp đầu vào anten đặt ở chỗ dễ đi đến thì đu vào của anten và anten đấu với nó phải hoàn toàn loại trừ khả năng va chạm ngẫu nhiên trong phạm vi 1800 mi-li-mét cách boong, cu thang và những chỗ có người đi qua lại.

9.13.1.20. Các kết cấu kim loại để bảo vệ đầu vào anten phải được nối điện tin cậy vi thân giàn.

9.13.1.21. Phiđơ của anten phát sóng trung đặt trong phòng càng ngắn càng tt và làm bng các ống đồng đường kính không nhỏ hơn 8 mi-li-mét hoặc cáp cao tần được bọc kim.

9.13.1.22. Những phiđơ của anten phát không bọc kim, các bộ chuyển mạch anten có kết cấu không được bảo vệ nằm trong buồng vô tuyến điện phải được bố trí sao cho loại trừ khả năng vô ý chạm phải chúng khi vận hành thiết bị vô tuyến.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.13.1.24. Các anten phải có thiết bị chống sét thích hợp

9.13.2. Thiết bị chuyển mạch anten

9.13.2.1. Kết cấu của thiết bị chuyển mạch anten phải tránh được sự nối ngẫu nhiên giữa mạch anten phát với anten thu hoặc anten máy phát khác.

9.13.2.2. Thiết bị chuyển mạch anten phải có bộ phận điều khiển bằng tay.

9.13.2.3. Thiết b chuyển mạch anten phải được tính toán làm việc với mỗi máy phát mắc vào nó ở điện áp ra và công suất lớn nht.

9.13.3. Nối đất

9.13.3.1. Vỏ của các máy phát phải được ni đất bằng thanh dẫn đồng hoặc dây đồng mềm tại 2 v trí, khoảng cách từ máy đến thân giàn càng ngắn càng tốt. Tiết diện của thanh dẫn nối đất tùy thuộc vào công suất máy phát như ở Bng dưới đây:

Bảng 9.13.3 Tiết diện thanh dẫn

Công sut máy phát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dưới 50 W

25

Từ 50 W-100 W

50

Trên 100 W

100

9.13.3.2. Các máy thu cũng phải được nối v kim loại với đt bng dây đồng mềm hoặc thanh dẫn có thiết diện không nhỏ hơn 6 mi-li-mét vuông.

9.13.3.3. Trên giàn phi kim loại việc nối đất các thiết bị vô tuyến được thực hiện bằng cách nối vào một tấm đồng nguyên cht hoặc đồng thanh diện tích không nhỏ hơn 0,5 mét vuông và dày hơn 4 mi-li-mét gắn ở b mặt ngoài thân giàn dưới đường nước không ti.

10. Trang bị hàng hải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.1.1. Phần này của Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các giàn mà trang bị hàng hải của nó chịu sự giám sát kỹ thuật.

10.1.2. Phần này của Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật với trang bị hàng hải, xác định số lượng thiết bị hàng hải và việc bố trí chúng trên giàn.

10.1.3. Việc giám sát, chế tạo mới các thiết bị hàng hải để lắp đặt trên giàn theo các qui định quy định của phần Tiêu chuẩn này sẽ được quy định riêng.

10.1.4. Phần này của Tiêu chuẩn không áp dụng cho các thiết bị hàng hải vô tuyến mà những yêu cầu của chúng đã trình bày ở phn trang bị vô tuyến điện.

10.1.5. Tt cả các giàn trang bị hàng hải phải tuân theo chương V của Solas.

10.1.6. Chính quyền hàng hải có thể miễn giảm các yêu cầu trang bị hàng hải cho các giàn, theo quy định V/3 của Solas.

10.1.7. Thuật ngữ và định nghĩa

10.1.7.1. Trang bị hàng hải là tập hợp dụng cụ và thiết bị hàng hải lắp trên giàn dùng để thực hiện chạy giàn theo tuyến đường đã chọn và bảo đảm:

1. Chọn và xác định các yếu tố chuyển động của giàn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Xác định độ sâu;

4. Xác định được vị trí bản thân ở tư thế hoạt động và quan sát được ngoại cảnh xung quanh;

5. Xác định các điều kiện thủy văn trong khu vực hoạt động.

10.1.7.2. Dụng cụ hàng hải hoặc thiết bị hàng hi là dụng cụ hoặc thiết bị mà công dụng của nó nhằm đạt được một hoặc vài thông tin nêu trong định nghĩa của danh từ Trang bị hàng hải.

10.1.8. Yêu cầu về kỹ thuật

10.1.8.1. Các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải đơn gin về kết cấu và sơ đồ điện, thuận tiện cho sử dụng và an toàn khi làm việc.

10.1.8.2. Trang bị hàng hải phải có độ tin cậy cao và phải đảm bảo làm việc lâu dài trong các điều kiện ở trên giàn.

10.1.8.3. Một số dụng cụ và thiết bị hàng hải luôn luôn ở trạng thái làm việc (các la bàn, v.v. . .) phải được thiết kế để làm việc lâu dài liên tục.

10.1.8.4. Tt c các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải có kết cấu được bo vệ thích hợp với điều kiện làm việc của chúng ở trên giàn. Vỏ bảo vệ của chúng phải là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Kiểu chắn nước đối với boong hở và các hầm hàng.

3. Tất cả các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải có bộ phận để cố định tin cậy chúng ở vị trí quy định. Cho phép dùng các thiết bị giảm chn động thích hợp.

4. Mỗi tổ hợp thiết bị hàng hải phải được thiết kế sao cho chỉ cần một người có thể sử dụng được.

5. Tất cả các đầu nối phích cắm hoặc đu nối dễ tháo phải có kết cấu và bố trí sao cho loại trừ khả năng nhầm lẫn.

6. Toàn bộ thiết bị phải có bộ phận chuyên dùng hoặc khóa liên động nhằm bảo vệ cho người phục vụ không bị tai nạn bởi dòng cao áp khi m vỏ máy để kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết bên trong.

7. Dụng cụ hàng hải phải được thiết kế để dùng được các điện áp thông dụng của giàn như AC 110/200 V, DC 12-24 V.

8. Cho phép dùng dòng điện xoay chiều 3 pha 380V để cấp cho các động cơ điện, bộ biến đi trong tổ hợp dụng cụ và thiết bị hàng hải. Tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể xét riêng.

9. Tất cả các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải có kết cấu sao cho đảm bảo giữ nguyên các thông số kỹ thuật khi điện áp mạng điện giàn biến đi ±10 %, tần số biến đi ±5%.

10. Điện tr cách điện của mạng điện máy móc hàng hải trong điều kiện bình thường không được dưới 5 MW. Trong bt kỳ điều kiện nào không được dưới 1 MW.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Trên các bộ phận điều khiển kiểm tra và điều chỉnh ở bộ phận chỉ thị bằng mắt phải có nhãn hiệu, ký hiệu thường dùng chỉ rõ công dụng, sự hoạt động và tên gọi các đại lượng đo được.

13. Sơ đồ kết cấu của dụng cụ và thiết bị hàng hải phải loại trừ khả năng phát sinh hư hỏng do sử dụng không đúng trình tự các bộ phận điều khiển.

14. thiết bị hàng hải phải có tín hiệu nhìn thy bằng mắt để biểu thị rằng thiết bị đã được cp điện.

15. Màu sc của các đèn tín hiệu phải phù hợp với các quy định về trang bị điện ở trong buồng lái, cường độ ánh sáng của đèn phải điều chỉnh được.

16. Vỏ thiết bị hàng hải phải được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc bằng vật liệu có bọc cht chống ăn mòn.

10.2. Thành phần trang bị hàng hải của giàn

10.2.1. Đ xác định thành phần trang bị hàng hải, giàn được chia ra những nhóm sau:

1. Giàn tự hành;

2. Giàn không tự hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.2.3. Tất cả các giàn phải được trang bị đầy đ các tài liệu, ấn phẩm hàng hải cần thiết tùy theo vùng hoạt động của giàn như sau:

1. Hải đồ chạy giàn (hải đồ này phải đúng kích thước qui định quy định và phải được cập nhật thường xuyên);

2. Các bảng thủy triều vùng chạy giàn;

3. Các sách hướng dẫn đi biển;

4. Danh mục các đèn bin;

5. Lịch thiên văn hàng hải;

6. Mã hiệu quốc tế;

7. Thông báo hàng hải;

8. Bng hiệu chnh độ lệch la bàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 10.2 Thành phần trang bị hàng hải

Số TT

Tên thiết bị

S lượng theo nhóm giàn

Tự hành

Không tự hành

1

Máy đo vị trí nằm ngang của toàn bộ kiến trúc

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Máy đo vận tốc và hướng gió

*

1

3

Máy đo áp suất khí quyển

*

1

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

5

Máy đo các thông số của sóng

1

1

6

Máy đo vận tốc và hướng dòng chy của biển

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

ng nhòm hàng hải

*

1

8

Thiết bị báo độ sâu

*

1

Ghi chú: * Xem TCVN 6278: 2003 - Qui phạm trang bị an toàn tàu biển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3.1. Quy định chung

10.3.1.1. Toàn bộ thiết bị hàng hi trên giàn theo quy định của phần này của Tiêu chuẩn phải được cung cp điện suốt ngày đêm từ trạm điện giàn hoặc c qui đ đảm bảo sẵn sàng làm việc.

10.3.1.2. Trang bị hàng hải làm việc bằng nguồn năng lượng điện thì không được lắp đặt trong phòng phòng và khoảng không gian dễ n, nếu chúng không có kiểu kết cấu tạo chống nổ thích hợp.

10.3.1.3. Tất c các thiết bị hàng hải phải được lấy điện theo từng đường dây riêng từ một bảng điện (tủ điện) chung của các thiết bị hàng hải.

10.3.1.4. Ở mỗi đường dây riêng cấp cho mỗi thiết bị hàng hải phải có cái ngắt điện và cu chì hoặc thiết bị ngắt điện tự động.

10.3.1.5. Đường dây điện của các thiết bị hàng hải đều phải được bọc kim và phù hợp với các yêu cầu của phân thiết bị điện.

10.3.1.6. Việc bố trí lp đặt các thiết bị hàng hải và cáp điện của chúng không được tạo ra từ trường làm sai lệch la bàn từ quá ±1o.

10.3.1.7. V của các thiết bị hàng hải phải được nối đất tin cy.

10.3.1.8. Phải có phụ tùng dự trữ và đồ nghề cần thiết đ có thể bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thiết bhàng hải trên giàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Các Giấy chứng nhận.

2. Thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý, v.v...

3. Tất c các dụng cụ và thiết bị hàng hải sau khi được lắp đặt lên giàn phải được điều chnh phù hợp và thử tại bến, thử đường dài theo chương trình thử được thông qua.

10.3.2. Máy đo sâu siêu âm

10.3.2.1. Bộ ch thị của máy đo sâu phải được đặt tại buồng lái.

10.3.2.2. Anten của máy đo sâu phải được đặt ở chỗ ít rung động của đáy giàn, cách xa 2 mạn, đuôi và mũi giàn đ tránh lộ ra khi nước khi giàn chòng chành.

10.3.2.3. Phải có biện pháp chống ăn mòn thân giàn do việc đặt anten đo sâu.

10.3.2.4. Việc lắp đặt an ten đo sâu phải đảm bảo được tính kín nước và kết cấu của thân giàn.

10.3.2.5. Bề mặt bức xạ của an ten phải được bảo vệ, không được sơn phủ và tránh bị hư hỏng về cơ học (va đập, sứt sát).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3.3. Bố trí và bảo quản các trang bị hàng hải

Các trang bị hàng hải trong Bng 10.2 phải được bố trí và bảo quản tại các vị trí điều khiển giàn (buồng lái, buồng hoa tiêu, v.v...) khi đó phải thực hiện các yêu cầu sau:

1. Séc tăng hàng hải phải đủ bộ được đựng trong hộp riêng, bảo đảm sự làm việc tin cậy của nó.

2. Khí áp kế kim loại phải được bảo vệ tránh dao động đáng k của nhiệt độ vì vậy phải bố trí nó xa các nguồn nhiệt, xa cửa ánh sáng.

3. Ống nhòm phải được đựng trong hộp riêng để ở trong buồng lái hoặc buồng điều khiển.

10.3.4. Trạm điều khiển giàn

10.3.4.1. Trạm điều khiển giàn bao gồm các bộ phận điều khiển và kiểm tra dùng để:

1. Thay đổi hành trình giàn.

2. Truyền lệnh, ghi lệnh về sự thay đi hành trình giàn (chuông lệnh buồng máy, máy ghi hướng giàn).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Chỉ thị các yếu tố chuyển động giàn (bộ chỉ thị hướng, tốc độ chạy giàn, vị trí bánh lái, mớn nước.v.v..).

5. Điều khiển các phương tiện liên lạc (VHF, truyền thanh chỉ huy, tổng đài điện thoại).

6. Phát các tín hiệu âm thanh và ánh sáng ra ngoài (bộ phận điều khiển còi điện, còi hơi, đèn đỉnh cột, đèn hành trình, đèn tín hiệu ban ngày).

7. Phát các âm hiệu, tín hiệu chung chỉ đạo toàn giàn (tín hiệu báo cháy, tín hiệu báo động).

8. Thiết b phân phối, chuyển mạch, bảo vệ nguồn điện của các dụng cụ thiết bị kể trên.

10.3.4.2. Cho phép dùng trạm điều khiển ở dạng một kết cấu chung hoặc riêng biệt, các khối riêng có thể được đặt ở cả 2 bên cánh gà lu lái.

10.3.4.3. Kích thước của trạm điều khiển giàn phải đảm bảo việc đi lại thuận tiện trên lầu lái, đồng thời phải đảm bảo việc quan sát các dụng cụ chỉ thị, phương tiện tín hiệu và khả năng quan sát quang cnh xung quanh giàn qua cửa sổ buồng lái.

10.3.4.4. Tất c các bộ phận điều khin phải được bố trí trong phạm vi tầm với của người sử dụng, phải có chữ, nhãn đ rõ ràng công dụng và hướng tác dụng của chúng.

10.3.4.5. Trạm điều khin phải được chiếu sáng đầy đ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3.4.7. Việc đi cáp điện cung cấp cho các thiết bị điều khiển cũng như kết cấu bảo vệ chúng phải phù hợp với Phần 4 Trang b điện, TCVN 6259: 2003 - Qui phạm phân cp và đóng tàu biển vỏ thép.

11. Thiết bị phục vụ máy bay trực thăng

11.1. Quy định chung

11.1.1. Phạm vi áp dụng

11.1.1.1. Các trang thiết bị và việc bố trí sân bay trực thăng trên giàn phải thỏa mãn các quy định của CAP 437 - Tiêu chuẩn về bãi đáp trực thăng trên biển của Vương quốc Anh có liên quan cùng các yêu cầu dưới đây.

11.1.1.2. Các yêu cầu về tải trọng và độ bền của sân bay trực thăng được nêu trong phần Thân giàn.

11.1.2. Thuật ngữ và định nghĩa

11.1.2.1. Vùng không có cản trở là khoảng không nằm trong di góc 2100 và m rộng ra phía ngoài cho phép có một lối đi tiếp cận tới máy bay để phục vụ. Trong vùng này, không có vật nào được đặt cao hơn giới hạn cho phép.

11.1.2.2. Vùng có cản trở giới hạn là khoảng không nằm trong di góc 150o, trong vùng này việc bố trí vật cản phải được xem xét và chiều cao của những vật đó nm trong giới hạn cho phép.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2.1. Sân bay phải không có chướng ngại vật, trừ các đèn hạ cánh hoặc các vật cần thiết khác lắp xung quanh chu vi sân bay nếu chúng không nhô cao quá 0,05 m hoặc 0,25 m tùy từng trường hợp cụ thể.

11.2.2. Sân bay phải có điểm buộc đ giữ máy bay. Điểm này phải lõm xuống sân bay.

11.2.3. Lưới an toàn phải được lắp đặt xung quanh sân bay với mục đích bảo vệ người ngoại trừ các nơi đã có đầy đ kết cấu bảo vệ khác. Lưới an toàn phải là loại mềm, với mép trong của lưới an toàn được buộc chặt với mép dưới của sàn sân bay trực thăng. Lưới an toàn có chiều rộng kéo ra ngoài theo chiều ngang không nhỏ hơn 1,5 m và được bố trí sao cho mép ngoài của lưới không được vượt quá cao trình của sàn sân bay và độ dốc hướng lên phía trên và ra phía ngoài xấp xỉ khoảng 100.

11.2.4. Sân bay phải có tối thiểu hai lối xuống. Phải bố trí sao cho trong trường hợp xảy ra tai nạn trên hoặc có liên quan tới sàn sân bay trực thăng, hành khách phải thoát hiểm được theo chiều gió của khu vực hạ cánh. Việc bố trí đầy đủ các lối thoát hiểm sự cố phải được sử dụng trong bất kỳ trường hợp di tản, thoát hiểm và cấp cứu trên giàn, và có thể yêu cầu bố trí thêm một lối thoát hiểm thứ ba.

11.2.5. Phải có phương tiện để ngăn các chất lỏng đọng trên sân bay và ngăn chúng chy tràn ra hoặc rơi xuống các phần khác của giàn.

11.3. Trang thiết bị

11.3.1. Phải có thiết bị đo hướng gió đặt trên giàn, đặt càng xa sân bay càng tốt, ch hướng gió thực trên sân bay. Trên các giàn mà sân bay sử dụng cả ban đêm thì thiết bị đo hướng gió phải được chiếu sáng.

11.3.2. Sân bay phải được đánh các du hiệu sau:

11.3.2.1. Màu của sàn sân bay trực thăng phải là màu xanh xám. Đường bao ngoài của vùng đậu phải được k sơn trắng với chiều rộng 30 cm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.2.3. Tên giàn được ghi rõ ràng trên bề mặt sàn sân bay, nằm giữa điểm gốc của vùng không có cản trở và vòng tròn tiêu với chiều cao của ký hiệu không nhỏ hơn 1,2 m và có màu (thông thường là màu trắng) tương phản so với màu của sàn sân bay trực thăng.

11.3.2.4. Vòng tròn tiêu phải được sơn màu vàng với đường kính trong bằng 0,5 lần giá trị D-value (D-value đường kính lớn nht của máy bay trực thăng khi cánh quạt chính quay), chiều dày nét nét vẽ là 1 m và đồng tâm với sàn sân bay.

11.3.2.5. Phải có hình chữ H được sơn màu trng, đặt tại tâm vòng tròn tiêu với đường nm ngang nm dọc theo đường phân giác của vùng không cn trở (OFS). Chữ H” phải có chiều cao 4m, chiều rộng 3m và bề dày nét là 0,75 m.

11.3.2.6. Các khu vực cấm trực thăng lại gần trong quá trình hạ cánh và điều động ví dụ như vùng có cn trở giới hạn phải được đánh dấu bng các di sơn màu đ và trắng xen kẽ nhau.

11.3.3. Rìa sàn sân bay trực thăng (periphery of landing area) phải được gắn các đèn ánh sáng xanh (perimeter lights), có thể quan sát được nhiều hướng ở sàn sân bay hoặc phía trên sàn sân bay. Khoảng cách giữa các đèn này không được lớn hơn 3 m.

11.3.4. Đi với bất kỳ sàn sân bay có D - value lớn hơn 16 m, các đèn bao biên (perimeter lights) khi lắp đặt không được cao quá 25 cm so với bề mặt sàn sân bay. Đối với những sân bay có D - value không lớn hơn 16 m, các đèn bao biên khi lp đặt không được cao quá 5 cm so với bề mặt sàn sân bay.

11.3.5. Đèn pha sân bay, nếu có, phải được lp đặt sao cho không làm lóa mắt phi công. Bố trí và vùng chiếu sáng của đèn pha phải chiếu sáng được các dấu hiệu trên sân bay và ít tạo bóng nhất.

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Thay thế tương đương

5. Miễn giảm

6. Giám sát kỹ thuật

6.1. Quy định chung

6.2. Giám sát chế tạo, phục hồi và hoán cải

6.3. Thẩm định hồ sơ kỹ thuật

6.4. Bố trí và thử hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Quy định chung

7.2. Phương tiện cứu sinh

7.3. Bố trí tập trung và đưa người lên phương tiện cứu sinh

7.4. Các trạm hạ phương tiện cứu sinh

7.5. Cất giữ phương tiện cứu sinh

7.6. Bố trí hạ và thu hồi phương tiện cứu sinh

7.7. Xuồng cấp cứu

7.8. Cất giữ xuồng cấp cứu

7.9. Bố trí hạ, thu hồi và đưa người lên xuồng cp cứu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.11. Bộ quần áo bơi và bộ quần áo bảo vệ kín

7.12. Phao tròn cứu sinh

7.13. Thiết bị vô tuyến điện cứu sinh

7.14. Pháo hiệu cấp cứu

7.15. Thiết bị phóng dây

7.16. Hướng dẫn vn hành

7.17. Cáp hạ phương tiện cứu sinh

8. Thiết bị tín hiệu

8.1. Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3. Kết cấu các thiết bị tín hiệu

8.4. Bố trí các thiết bị tín hiệu trên giàn

9. Thông tin liên lạc vô tuyến điện

9.1. Quy định chung

9.2. Giàn tự hành

9.3. Giàn không tự hành đang được kéo

9.4. Các giàn đang đứng yên hoặc đang thực hiện công tác khoan

9.5. Thông tin liên lạc máy bay trực thăng

9.6. Thông tin liên lạc nội bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.8. Thiết bị anten

9.9. Phụ tùng dự tr và cung cấp

9.10. Tài liệu, n phm ở trên giàn

9.11. Nhân viên vô tuyến điện

9.12. Bố trí thiết bị vô tuyến điện trên giàn

9.13. Anten và nối đt

10. Trang bị hàng hải

10.1. Quy định chung

10.2. Thành phn trang bị hàng hi của giàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Thiết bị phục vụ máy bay trực thăng

11.1. Quy định chung

11.2. B trí

11.3. Trang thiết bị

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5319:2016 về Giàn di động trên biển - Trang bị an toàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74