Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN5309:2016 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2016 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TCVN 5309 : 2016

TCVN 5310 : 2016

TCVN 5311 : 2016

TCVN 5312 : 2016

TCVN 5313 : 2016

TCVN 5314 : 2016

TCVN 5315 : 2016

TCVN 5316 : 2016

TCVN 5317 : 2016

TCVN 5318 : 2016

TCVN 5319 : 2016

Giàn di động trên biển - Phân cấp

Giàn di động trên biển - Thân giàn

Giàn di động trên biển - Trang thiết bị

Giàn di động trên biển - Ổn định

Giàn di động trên biển - Phân khoang

Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy

Giàn di động trên biển - Hệ thống máy

Giàn di động trên biển - Trang bị điện

Giàn di động trên biển - Vật liệu

Giàn di động trên biển - Hàn

Giàn di động trên biển - Trang bị an toàn

 

GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIN - PHÂN CẤP

Mobile offshore units - Classification

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các giàn di động trên biển theo định nghĩa ở 3, tự hành và không tự hành. Các giàn phải thỏa mãn các yêu cầu về phân cấp và chế tạo của tiêu chuẩn này và các yêu cầu tương ứng được nêu trong TCVN 6259 : 2003. Cho phép áp dụng các yêu cầu trong các quy phạm, tài liệu kỹ thuật tương đương khác nếu được chấp nhận.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:

TCVN 6259 : 2003, Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép;

TCVN 5310 : 2016, Giàn di động trên biển - Thân giàn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 5312 : 2016, Giàn di động trên biển - Ổn định;

TCVN 5313 : 2016, Giàn di động trên biển - Phân khoang;

TCVN 5314 : 2016, Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy;

TCVN 5315 : 2016, Giàn di động trên biển - Hệ thống máy;

TCVN 5316 : 2016, Giàn di động trên biển - Trang bị điện;

TCVN 5317 : 2016, Giàn di động trên biển - Vật liệu;

TCVN 5318 : 2016, Giàn di động trên biển - Hàn;

TCVN 5319 : 2016, Giàn di động trên biển - Trang bị an toàn.

Với lưu ý rằng TCVN 6259 : 2003 đã được sử dụng để biên soạn QCVN 21 : 2010/BGTVT, Quy phạm phân cp và đóng tàu biển v thép với nội dung được bổ sung sửa đổi thường xuyên, khi sử dụng các viện dẫn tới TCVN 6259 : 2003 cần cập nhật các nội dung tương ứng trong QCVN 21 : 2010/BGTVT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ định nghĩa trong TCVN 6259 : 2003 và các thuật ngữ định nghĩa từ 3.1 đến 3.26.

3.1

Giàn di động trên biển

Giàn di động trên biển (viết tắt là giàn) là loại phương tiện có thể di chuyển trạng thái nổi, được dùng trong hoạt động dầu khí trên biển (thăm dò, khai thác, vn chuyển, x lý, chế biến, dịch vụ ...). Giàn di động trên biển gồm các kiểu sau:

1. Giàn tự nâng (Self-elevating unit): Giàn tự nâng là giàn có thân giàn đ lực nổi để nó có th di chuyển an toàn tới vị trí đã định, sau đó giàn được nâng lên trên mặt nước biển nhờ các chân chống xuống đáy biển. Các thiết bị và đồ dự trữ có thể đặt sẵn trên giàn hoặc đặt lên giàn khi nó ở vị trí nâng lên. Các chân giàn có th cắm trực tiếp xuống đáy biển hoặc được gắn với phần m rộng (enlarged section) hoặc đế (footing) để phân tán áp lực hoặc có thể được gn vào tấm chống lún cho từng chân (pad) hoặc tấm chống lún chung (mat).

2.  Giàn có cột ổn định (Column-stabilized unit): là giàn mà lượng chiếm nước của các cột đặt thưa được lợi dụng để bảo đm tính nổi và ổn định trong mọi trạng thái hoạt động, đồng thời nâng chúng lên và hạ chúng xuống. Phần trên các cột được nối với sàn chịu lực, phn dưới của các cột có thể làm thêm các thân ngầm (hay pông-tông) trong nước để tạo độ ni hoặc các đế chân nhằm tạo thêm bề mặt tiếp xúc đủ để giữ giàn trên đáy biển. Đ nối các cột, các thân ngầm hoặc các chân đế lại với nhau cũng như để giữ các sàn người ta sử dụng các thanh giằng có mặt cắt hình ống hoặc dạng kết cấu khác. Giàn có cột n định có thể thiết kế để tiến hành khai thác khi nó ở trạng thái nổi cũng như khi nó dựa hn vào đáy biển, gồm:

1) Giàn dạng chìm (giàn chìm): Giàn có cột ổn định, khi hoạt động giàn dựa hẳn vào đáy biển.

2) Giàn dạng bán chìm (giàn bán chìm): Giàn có cột ổn định, khi hoạt động giàn ở trạng thái nổi.

3. Giàn dạng tàu (Ship-type unit): Giàn dạng tàu là giàn có thân dạng tàu, có một hoặc nhiều thân được thiết kế hoặc hoán ci đhoạt động ở trạng thái nổi. Giàn loại này tự hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2 

Các trạng thái hoạt động (Modes of Operation)

Trạng thái hoạt động là trạng thái hoặc cách thức mà giàn có thể hoạt động hoặc thực hiện các chức năng khi đang ở tại chỗ hoặc đang di chuyn. Các trạng thái hoạt động của giàn được định nghĩa như sau:

1. Trạng thái vận hành (Operating condition)

Trạng thái vận hành là trạng thái mà giàn hoạt động tại chỗ và tải trọng t hợp của ti trọng môi trường và tải trọng vận hành nằm trong giới hạn thiết kế thích hợp được thiết lập cho vận hành. Giàn có thể hoạt động nổi hoặc dựa trên đáy biển.

2. Trạng thái bão cực đại (Severe storm condition)

Trạng thái bão cực đại là trạng thái mà trong đó giàn chịu tải trọng môi trường thiết kế lớn nhất và giàn ngừng vận hành. Giàn có thể nổi hoặc dựa trên đáy biển.

3. Trạng thái di chuyển (Transit condition)

Trạng thái di chuyển là trạng thái mà trong đó giàn di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, không vận hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trạng thái neo tạm là trạng thái mà ở đó giàn được neo tạm thời ở trạng thái nổi.

3.3

Chiều dài giàn (Length of unit) - L

1. Đối với giàn tự nâng và giàn dạng sà lan thì chiều dài giàn là khoảng cách, tính bằng mét, theo đường nước tải trọng mùa hè, giữa đầu mút trước và sau giàn, tính t phía trong tôn vỏ.

2. Đối với giàn có cột ổn định thì chiều dài giàn là khoảng cách lớn nht, tính bng mét, giữa đầu mút trước và sau của kết cấu thân chính chiếu lên đường tâm của thân.

3. Đối với giàn dạng tàu, chiều dài giàn là khoảng cách, tính bằng mét, theo đường nước tải trọng mùa hè, tính từ mép trước sống mũi đến tâm trục lái, hoặc 96% chiều dài trên đường nước tải trọng mùa hè, lấy giá trị nào lớn hơn. Nếu giàn không có bánh lái, thì chiều dài là 96% chiều dài dường nước tải trọng mùa hè.

3.4

Chiều rộng giàn - B

1. Đối với giàn có cột ổn định, chiều rộng giàn là khoảng cách theo phương ngang, tính bằng mét, đo vuông góc với đường tâm dọc, ở phần rộng nhất của kết cấu thân giàn chính.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5

Chiều cao mạn giàn (Depth of unit) D

1. Đối với giàn có cột ổn định, chiều cao mạn là khoảng cách theo phương thẳng đứng, tính bằng mét, từ mặt trên của tấm tôn giữa đáy của phần thân ngm hoặc đế chân tới mép trên của xà ngang boong liên tục trên cùng ở mạn đo tại giữa chiều dài L.

2. Đối với giàn tự nâng, giàn dạng tàu và giàn dạng sà lan, chiều cao mạn là khoảng cách theo phương thẳng đứng, tính bng mét từ đỉnh của tấm tôn giữa đáy tới mép trên của xà ngang boong liên tục trên cùng ở mạn đo tại giữa chiều dài L.

3.6

Đường nước tải trọng và đường nước tải trọng thiết kế lớn nhất (Load line and Designed maximum load line)

Đường nước tải trọng là đường nước tương ứng với từng mạn khô phù hợp với quy định trong TCVN 6259-11: 2003, cũng như các quy định trong tiêu chuẩn này.

Đường nước tải trọng thiết kế lớn nhất là đường nước tương ứng với điều kiện toàn tải thiết kế.

3.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều sâu nước (thiết kế) là khoảng cách theo phương thng đứng, tính bằng mét, đo t đáy biển tới mực nước trung bình thấp nhất cộng với cao độ thủy triều thiên văn và nước dâng do bão.

3.8

Khối lượng giàn không (Light ship weight)

Khối lượng giàn không là khối lượng toàn bộ giàn, tính bằng tn, với toàn bộ các máy móc, trang thiết bị lắp cố định trên giàn, kể cả lượng dằn cố đnh, phụ tùng thay thế trên giàn, chất lng trong máy và hệ thống ống công nghệ để giàn làm việc bình thường nhưng không k hàng hóa, chất lng trong kho chứa hoặc hàng trong két dự trữ, lương thực, thực phẩm, thuyền viên và tư trang của họ.

3.9 

Nhiệt độ làm việc thiết kế của vật liệu chế tạo giàn (Design service temperature of materials for unit)

Nhiệt độ làm việc thiết kế của vật liệu chế tạo giàn là nhiệt độ trung bình ngày thấp nht theo số liệu khí tượng, ở vùng hoạt động định trước. Nếu không có số liệu nhiệt độ trung bình ngày thấp nhất thì dùng nhiệt độ trung bình tháng thp nhất.

3.10

Kín thời tiết (Weathertight)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.11 

Kín nước (Watertight)

Kín nước có nghĩa là khả năng ngăn nước lọt vào kết cấu theo mọi phương khi kết cấu được thiết kế ngập dưới một cột nước.

3.12 

Vào nước (Downflooding)

Vào nước có nghĩa là khả năng ngập nước vào trong phần kết cấu nổi của giàn thông qua các lỗ khoét không th đóng kín nước hoặc không thể đóng kín thời tiết, hoặc phải để mở khi hoạt động.

3.13 

Trạm điều khiển (Control station)

Trạm kiểm soát là bung đ thiết bị radio, thiết bị hàng hi chính hoặc nguồn điện sự cố và bàn điều khiển tư thế giàn hoặc thiết bị điều chnh vị trí, thiết bị kiểm soát nâng hạ chân giàn, thiết bị phát hiện cháy trung tâm hoặc thiết bị báo động cháy trung tâm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vùng nguy hiểm (Hazardous area)

Vùng nguy hiểm là tất c những vùng có nguy cơ phát sinh khí cháy trong không khí có thể dẫn tới nguy cơ cháy n. Vùng nguy hiểm được chia ra làm ba vùng là vùng 0, vùng 1 và vùng 2, được định nghĩa như sau:

1. Vùng 0 là vùng khí cháy luôn luôn hoặc thường xuyên xuất hiện trong không khí.

2. Vùng 1 là vùng khí cháy có thể xuất hiện trong không khí trong trạng thái vận hành.

3. Vùng 2 là vùng khí cháy không thường xuyên xuất hiện trong không khí và nếu có xut hiện thì ch trong một thời gian ngắn.

3.15 

Vùng an toàn (Safety area)

Vùng an toàn là vùng không phải là vùng nguy hiểm.

3.16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Buồng kín là những không gian được bao bọc bởi các vách và boong, có thể có cửa, cửa sổ hoặc các lỗ khoét khác tương tự.

3.17 

Buồng nửa kín (Semi-Enclosed space)

Buồng nửa kín là những không gian mà trong điều kiện thông gió tự nhiên, thì có khác biệt đáng kể so với boong h do có mái, bình phong và vách ngăn và những không gian được bố trí để không cho phân tán khí.

3.48 

Máy móc và thiết bị dự phòng đm bảo an toàn cho giàn (Provisions or installations for safety of the unit)

Máy móc và thiết bị dự phòng đm bo an toàn cho giàn bao gồm các hạng mục t -1 đến -10 dưới đây:

1. Máy phụ dùng để điều khiển và phục vụ công tác an toàn như định nghĩa trong 1 1.1.5 TCVN 6259-3: 2003.

2. Hệ thống neo buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Hệ thống chiếu sáng

5. Hệ thống thông tin nội bộ

6. Hệ thng chữa cháy

7. Thiết bị radio

8. Hệ thống hàng hi

9. Hệ thống cấp nước và đốt cho nồi hơi cấp hơi nước cho một trong những hệ thống nêu từ 1 đến 8 trên đây

10. Các hệ thống khác nếu thấy cần thiết.

3.19 

Giàn hoạt động trong vùng hạn chế (Unit operation in restricted area)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.20 

Giàn tự hành (Unit for Self-Propulsion system)

Giàn tự hành là giàn có thể tự chạy mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

3.21 

Giàn định vị bán thường trực (Units fixed on seabed or positioned semi-permanent)

Giàn định vị bán thường trực là giàn được định vị tại chỗ hơn 36 tháng.

3.22 

Giàn định vị dài ngày (Units fixed on seabed or positioned for long periods of time)

Giàn định vị dài ngày là giàn được định v tại chỗ hơn 30 ngày.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sổ vận hành (Operating booklet/ Operation manual)

Sổ vận hành cho giàn để có thể hướng dẫn cho người vận hành có thể điều hành giàn một cách an toàn. Sổ vận hành phải bao gồm các thông tin sau:

1. Thuyết minh chung v giàn;

2. Các số liệu tương ứng với từng trạng thái hoạt động bao gồm tải trọng thiết kế và các hoạt tải, điều kiện môi trường, mớn nước,...

3. Nhiệt độ thp nhất của không khí và nước biển ở từng giai đoạn thiết kế;

4. Bố trí chung chỉ rõ các khoang kín nước, cửa kín nước, lỗ thông hơi, tải trọng cho phép trên boong....

5. Đường cong thủy tĩnh hoặc số liệu tương đương;

6. Bn vẽ chỉ rõ dung tích các két, trọng tâm, tính ảnh hưởng mặt thoáng chất lỏng,...

7. Hướng dẫn vận hành, dự tính ti thời tiết bất lợi, sự thay đổi dạng vận hành, những giới hạn vvận hành....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Sơ đồ tuyến ống của hệ thống dẫn dầu đốt;

10. Bản v vùng nguy hiểm;

11. Bản vẽ hệ thống điều khiển chống cháy;

12. Bố trí thiết bị cu sinh cùng với lối thoát;

13. Số liệu trọng lượng giàn không, dựa trên kết quả thử nghiêng,...

14. Thông báo n định

15. Các ví dụ tiêu biu về các điều kiện tải trọng cho từng trạng thái hoạt động cùng cách thức để đánh giá các trạng thái tải trọng khác;

16. Sơ đồ hệ thống mạch điện chính và phụ;

17. Thông số chi tiết về quy trình ngắt khẩn cấp thiết bị điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19. Ch dẫn vận hành hệ thống neo buộc;

20. Ch dẫn vận hành hệ thống định vị động;

21. Các chỉ dẫn khác nếu thấy cn thiết.

3.24 

Khoảng tĩnh không (Air gap)

Khoảng tĩnh không là khoảng cách từ phần thấp nhất của mặt sàn tới mực trung bình của mặt nước yên lặng có kể tới thủy triều do thiên văn và do bão.

3.25 

Vượt vùng (Area exceeding)

Vượt vùng là sự di chuyển giàn ra khỏi vùng khai thác đã định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Di chuyển (Moving)

Di chuyển là sự chuyển dịch của giàn ở tư thế hành trình nổi tới vị trí đã định thuộc vùng khai thác đã quy định cho giàn.

4  Cấp của giàn

4.1  Ký hiệu phân cp cơ bản của giàn

Các giàn sau khi được thiết kế, chế tạo và kiểm tra phù hợp với tiêu chun này sẽ được trao cp tương ứng và được ghi vào sổ đăng ký giàn.

VR : ký hiệu giàn thỏa mãn các yêu cầu trong quy phạm

* : ký hiệu giàn chế tạo mới được giám sát.

* : ký hiệu giàn chế tạo mới dưới sự giám sát của tổ chức phân cấp khác được ủy quyền và/ hoặc công nhận

(*): ký hiệu giàn chế tạo mới không có giám sát hoặc dưới sự giám sát của tổ chức phân cấp khác không được công nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các ký hiệu cấp của phần thân và máy giàn được cho theo quy định ghi trong điều 2 và 3, 2.1.3, TCVN 6259 - 1A : 2003.

4.3  Dấu hiệu về kiu của giàn

4.3.1  Nếu giàn có kết cấu tương tự như một trong các kiểu giàn đã định nghĩa ở 3.1 của tiêu chuẩn này và thỏa mãn các yêu cầu tương ứng của các TCVN 5309:2016 ÷ TCVN 5319:2016 và TCVN 6259:2003, thì trong ký hiệu cấp sẽ có ghi thêm một trong các đặc điểm sau, tùy thuộc vào kiểu kết cấu của giàn

Giàn tự nâng

Giàn cột ổn định

Giàn dạng tàu

Giàn dạng sà lan

Self-elevating unit

Column stabilized unit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Barge type unit

4.3.2  Nếu kết cấu giàn, về mặt nguyên lý có khác với những kiểu giàn đã được định nghĩa ở 3.1 của tiêu chuẩn này thì việc định nghĩa kiểu giàn và các đặc điểm được ghi thêm vào dấu hiệu cp của giàn trong từng trường hợp cụ thể sẽ được xét riêng.

4.4  Du hiệu về phân khoang và các du hiệu bổ sung

Các dấu hiệu bổ sung và dấu hiệu về phân khoang cho giàn được trong 4, 2.1.3 TCVN 6259 - 1A : 2003 cùng các dấu hiệu từ 4.4.1 đến 4.4.3 có thể được ghi trong dấu hiệu cấp giàn.

4.4.1  Du hiệu về công dụng của giàn

4.4.1.1  Nếu giàn có công dụng thỏa mãn các yêu cầu tương ứng của các TCVN 5309 : 2016 ÷ TCVN 5319 : 2016 và TCVN 6259 : 2003, thì trong ký hiệu cấp sẽ có thêm các dấu hiệu sau, tùy thuộc vào công dụng của giàn:

Giàn người ở

Giàn chữa cháy

Giàn cẩu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giàn rải ống

Giàn khai thác

Giàn phụ trợ

Accomodation

Fire fighter

Crane

Drilling

Pipe laying

Production

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4.1.2  Nếu giàn có công dụng khác với những công dụng đã được nêu ở 4.4.1.1 thì dấu hiệu về công dụng của giàn sẽ được xem xét bổ sung riêng trong từng trường hợp cụ thể.

4.4.2  Du hiệu về vùng và điều kiện khai thác

Nếu giàn được khai thác ở một vùng nht định và khi thiết kế đã xét tới tải trọng sóng, gió, băng và dòng chảy lớn nhất có thể xảy ra ở vùng đó thì vùng, tải trọng và gia cường chống băng này sẽ được ghi vào Giấy chứng nhận phân cấp.

4.4.3  Dấu hiệu về thiết bị và hệ thống đặc biệt

4.4.3.1  Nếu giàn có một hoặc nhiều thiết bị và/hoặc hệ thống đặc biệt thì trong ký hiệu cấp sẽ có thêm các dấu hiệu sau:

Sân bay trực thăng

HLDK

Cần cẩu

CRANE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DSV

Định vị động

DPS

Định vị bng hệ neo

POSMOOR

Thiết bị khai thác

PROD

Thiết bị khoan

DRILL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5  Duy trì cấp

4.5.1  Giàn đã được trao cp, cấp đó s được duy trì nếu các kết quả kiểm tra hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu cho trong tiêu chuẩn này.

4.5.2  Chủ giàn hay đại diện của họ có trách nhiệm báo cáo mọi hư hỏng hay khuyết tật có ảnh hưởng tới cấp đã trao cho giàn và phải yêu cầu tiến hành kiểm tra ngay.

4.6  Rút cấp và thay dải ký hiệu cấp giàn

4.6.1  Giàn đã được trao cấp sẽ bị rút cp trong các trường hợp sau:

1) Khi giàn không còn sử dụng được nữa;

2) Giàn không được kiểm tra để duy trì cấp theo quy định của tiêu chuẩn này theo đúng thời gian đã ghi trong giấy chng nhận;

3) Khi chủ giàn không sửa chữa những hư hỏng hay khuyết tật có ảnh hưởng đến cấp của giàn theo yêu cầu;

4.6.2  Giàn có thể được thay đi hoặc hủy bỏ các ký hiệu cấp đã ghi trong cp giàn nếu có sự thay đổi hoặc vi phạm các điều kiện làm cơ sở để trao cấp cho giàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7.1  Ch giàn có thể yêu cầu đăng ký phân cấp lại cho giàn đã b rút cp, theo trình tự thủ tục như phân cấp ln đầu. Cấp của giàn sẽ được quyết định sau khi kiểm tra trạng thái kỹ thut hiện tại và xem xét đến những đặc điểm của giàn và thiết bị vào lúc giàn bị rút cấp. Nếu giàn đã bị rút cấp muốn phục hồi cp thì phải tiến hành kiểm tra định kỳ vi khối lượng kiểm tra tùy thuộc vào tuổi và trạng thái kỹ thuật của giàn.

4.7.2  Nếu kết quả kiểm tra cho thấy trạng thái kỹ thuật của giàn hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì giàn có thể phục hồi cấp mà trước đây đã được trao hoặc trao cp khác nếu xét thấy cn thiết.

4.8  Giấy chứng nhn phân cp

4.8.1  Cấp giấy chứng nhận phân cấp

Sau khi hoàn thành giám sát quá trình chế tạo mới hoặc kiểm tra lần đầu để phân cấp hoặc kiểm tra để phân cp lại cho giàn, nếu giàn hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì s được cp giy chứng nhận phân cấp cho giàn.

4.8.2  Xác nhận hàng năm giy chứng nhận phân cấp

Giấy chứng nhận phân cấp cho giàn sẽ có giá trị nếu hàng năm giàn được tiến hành kiểm tra để duy trì cấp như quy định và kết quả kiểm tra chứng tỏ giàn hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

4.8.3  Cấp giy chứng nhận phân cấp tạm thời

Trong khi chờ đợi để cấp giấy chứng nhận phân cấp chính thức, nếu kết quả kiểm tra cho thấy giàn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, giàn sẽ được cấp giấy chứng nhận phân cấp tạm thời.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.8.4.1  Hiệu lực của Giấy chứng nhận phân cấp và Giấy chứng nhận phân cấp tạm thời tuân theo 2.4.2 khoản (1) và (3), TCVN 6259-1A : 2003.

4.8.4.2  Giấy chứng nhận phân cấp và Giấy chứng nhận phân cấp tạm thời sẽ bị mất hiệu lực khi giàn bị rút cấp theo quy định ở 4.6.

4.8.4.3  Giấy chứng nhận phân cấp sẽ bị mất hiệu lực nếu không thỏa mãn yêu cầu 4.6.1

4.8.5  Lưu trữ, cấp lại và trả lại giấy chứng nhận

Việc lưu trữ, cấp lại và trả lại giấy chứng nhận tuân theo các khoản tương ứng trong 2.4.3 TCVN 6259-1A : 2003.

5  Kiểm tra phân cấp giàn

5.1  Kiểm tra phân cấp chế tạo mới

5.1.1  Quy định chung

Trong quá trình kiểm tra phân cấp khi chế tạo mi, việc kiểm tra phải được tiến hành đối với phn thân, thiết bị, máy, phòng cháy, phương tiện thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, thiết bị điện, ổn định, mạn khô và hệ thống định vị nếu có để thỏa mãn các yêu cầu tương ứng của tiêu chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.2.1  Trước khi tiến hành kiểm tra phân cấp khi chế tạo mới, các bản vẽ và tài liệu trong các mục 1 và 2 dưới đây phải được nộp thẩm định:

1. Thân giàn

(a) Giàn dạng tàu và sà lan:

1) Bố trí chung;

2) Mặt cắt ngang ghi rõ kích thước;

3) Mặt cắt dọc ghi rõ kích thước;

4) Đường cong thủy lực hoặc các số liệu tương ứng;

5) Khai trin tôn v;

6) Kết cấu cơ bn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8) Kết cấu đáy đơn hoặc đáy đôi và kết cấu boong k cả chi tiết của sân bay trực thăng, các lỗ khoét như miệng hầm, giếng…;

9) Kết cấu vách kín nước và kín du và két sâu có ch ra chiều cao của phần cao nhất của két và ống tràn;

10) Kết cấu đuôi, khung đuôi, chân vịt và bánh lái;

11) Kết cấu thượng tầng và lầu, k cả các vách ngăn;

12) Các cơ cu chống va đập do sóng ở phần mũi, phần đuôi giàn và các vùng lân cận;

13) Bệ đỡ máy chính, nồi hơi, ổ đỡ chặn và các đỡ của trục trung gian, máy phát một chiều và các máy phụ quan trọng khác;

14) Kết cấu buồng máy, buồng bơm, và buồng mô-tơ kể c các thành quây và hầm trục chân vịt;

15) Cột, giá đỡ cột và kết cu máy làm hàng và hộp số cùng với bệ đ tời;

16) Btrí bơm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18) Kết cấu chống cháy bao gồm cả vật liệu chế tạo kết cấu thượng tầng, vách ngăn, boong, lầu, các đường ống chính, cầu thang, nắp đậy trên boong,... cùng với bố trí các nắp đậy lỗ khoét và phương tiện thoát hiểm;

19) Các thiết bị chữa cháy;

20) Chi tiết các thiết bị kiểm tra;

21) Chi tiết các quy trình hàn;

22) Chi tiết quy trình sơn và bảo vệ chống ăn mòn;

23) Chi tiết quy trình bảo dưỡng và kiểm tra;

24) Thông báo ổn định;

25) Tài liệu hướng dẫn xếp ti thỏa mãn các quy định ở TCVN 5310 - 2016;

26) Thiết bị neo tạm, thiết bị kéo, và các thiết bị của hệ thống định vi khi neo lâu dài;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

28) Bản vẽ chỉ rõ tải trọng thiết kế trên tất cả các boong;

29) Chi tiết phương án đưa giàn lên ụ và quy trình kiểm tra dưới nước;

(b) Giàn tự nâng:

Ngoài các các yêu cầu trong (a), còn phải nộp các tài liệu liên quan đến kết cấu tt c các chân giàn, chi tiết nối chân với đế chân hay đế chống lún, khoang két chân giàn và hệ thống nâng chân giàn hoặc các hệ thống nâng khác,...

(c) Giàn có cột ổn định

Ngoài các yêu cầu trong (a), còn phải nộp các tài liệu liên quan đến kết cấu tất cả các cột, thân ngầm, thân trên, thanh nhánh, đế chân.

(d) Ngoài các hồ sơ và bản vẽ quy định ở trên, có thể yêu cầu nộp thẩm định thêm các tài liệu và bản vẽ khác nếu thấy cần thiết.

2. Hệ thống máy và trang bị điện:

1) Bố trí buồng máy của giàn, buồng bơm, buồng mô-tơ và buồng máy phát và sơ đồ hệ thống thông tin nội bộ, kể cả sơ đồ hệ thống báo động cho người vận hành máy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Đi với những máy chỉ sử dụng đ vận hành các chức năng chính của giàn: Các hồ sơ và bản vẽ được nộp thẩm định như trong 2.1.2(1)(g), (i) và (k), TCVN 6259 : 2003 và chương 9 và 10 TCVN 6259 - 3 : 2003, và sơ đồ bố trí ống dẫn dầu như dầu đốt, dầu bôi trơn, dầu thủy lực trong số những sơ đồ bố trí ống nêu trong 13.1.2 Chương 13, TCVN 6259 - 3 : 2003

4) Các thông số và bố trí của hệ thống phát hiện, giám sát và báo động;

5) Đối với giàn tự nâng: Kết cấu và sơ đồ điều khiển hệ thống nâng chân giàn;

6) Đối với các giàn sử dụng hệ thống định vị động:

Kết cấu và sơ đồ điều khiển hệ thống định vị động;

7) Đối với những giàn hợp nhất từ nhiều giàn nh có cùng kết cấu, kích thước và bố trí;

Quy trình thử đối với máy và thiết bị điện hoặc thiết bị điện dự phòng;

8) Các hồ sơ và bản vẽ thiết bị điện nêu trong 1.1.6 TCVN 6259 - 4 : 2003;

9) Các hồ sơ bản v khác theo yêu cầu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.2.3  Trong quá trình kiểm tra phân cp khi chế tạo thì các hồ sơ bản vẽ sau đây phải được nộp thẩm định đ tham khảo:

1. Các thông số kỹ thuật;

2. Phương pháp và bản tính kết cấu trong điều kiện tải trọng thích hợp;

3. Số liệu và hồ sơ về điều kiện môi trường sử dụng để xác định tải trọng thiết kế, chỉ rõ số liệu đo đạc từ trước trong vùng hoạt động hoặc đi biển như sóng, gió, ảnh hưởng của sóng vỡ, phương pháp kéo, phương pháp tính ngoại lực và mômen do gió, sóng, dòng chảy và triều, phản lực neo hoặc hệ thống định vị và các tải trọng khác;

4. Các hồ sơ v ảnh hưởng của tải trọng, n định và diện tích tiếp xúc do tác động băng tuyết nếu có;

5. Bản tính ổn định nguyên vẹn và ổn định tai nạn trong tt c các trường hợp;

6. Các hồ sơ liên quan đến yêu cầu từ -3 đến -5 về tải trọng và ổn định phải được tính toán hoặc thử mô hình bng phương pháp thích hợp;

7. Bản tính các tải trọng hoạt động đáng k do cần cẩu, các thiết bị khác lên kết cấu khung đỡ;

8. Đối với giàn tự nâng, các bn tính chứng minh kết cấu đủ khả năng truyền lực giữa chân và thân giàn qua hệ thống nâng chân giàn hoặc các hệ thống nâng khác;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Đường hình dáng;

11. Đường cong ổn định;

12. Đường cong mômen phục hồi và mômen gây nghiêng do gió;

13. Sơ đồ bố trí két và bảng dung tích két;

14. Phương pháp và vị trí kiểm tra không phá hủy và quy trình đo độ dầy;

15. Bản vẽ các khoang kín nước, lỗ khoét, nắp đậy, thiết bị đóng cùng các bộ phận có liên quan cần thiết đ tính ổn định;

16. Đối với các máy sử dụng cho thiết bị an toàn hoặc động lực (nếu giàn có máy động lực chính): Các hồ sơ và bản vẽ được nộp như trong các chương tương ứng của TCVN 6259 - 3 : 2003;

17. Đối với những máy ch sử dụng để vận hành các chức năng của giàn: Các hồ sơ và bản vẽ được nộp thẩm đnh chương 9 và 10 TCVN 6259 - 3 : 2003;

18. Các hồ sơ và bản vẽ cho thiết bị điện được cho trong 1.1.6 TCVN 6259 - 4 : 2003;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20. Bản tính hệ thống neo và định vị động;

21. Đối với các giàn có kích thước lớn, phải có quy trình kiểm tra thủy lực, quy trình kiểm tra xác nhận phần thân và biên bản đánh giá các nắp đy cùng với quy trình kim tra định kỳ;

22. Quy trình thử đường dài, thử nghiêng, quy trình thử của hệ thống định vị động nếu có;

23. Các hồ sơ bn vẽ khác theo yêu cầu của đơn vị giám sát.

5.1.2.4  Tuy nhiên, các yêu cầu về hồ sơ và bn vẽ nêu trong 5.1.2.1 đến 5.1.2.3 có thể được miễn giảm một phn nếu xét thấy có thể hoặc trong trường hợp giãn được đóng ở cùng xưng với một giàn có cùng thiết kế đã đóng trước đó.

5.1.2.5  Các hồ sơ và bản vẽ có th nộp để kiểm tra trước khi chính thức nộp để phân cấp.

5.1.3  Sự có mặt của người giám sát

5.1.3.1  Người giám sát phải có mặt khi kiểm tra phần thân giàn và trang thiết bị trong các bước sau đây:

1. Khi kiểm tra vật liệu và trang thiết bị theo quy định ở Phần 7A và Phn 7B TCVN 6259 : 2003;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Khi kiểm tra hàn theo quy định ở 6 TCVN 6259 - 6 : 2003;

4. Khi yêu cầu kiểm tra trong xưởng hoặc kiểm tra lắp ráp từng phân đoạn;

5. Khi lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn;

6. Khi thử thủy lực, thử kín nước và khi kiểm tra không phá hủy;

7. Khi lắp ráp xong phần thân giàn;

8. Khi tiến hành thử hoạt động thiết bị đóng lỗ khoét, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị lái, thiết bị neo, thiết bị chằng buộc và đường ống công nghệ ...;

9. Khi lắp ráp bánh lái, kiểm tra độ bằng phẳng của dải tôn giữa đáy, đo các kích thước chính, đo độ biến dạng của thân giàn...;

10. Khi kẻ đường nước tải trọng lên giàn như quy định ở TCVN 6259 -11 : 2003;

11. Khi lắp đặt và thử hoạt động hệ thống neo;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Khi lắp đặt và thử hoạt động trang thiết bị chữa cháy;

14. Khi thử nghiêng;

15. Đối với giàn có cột ổn định, khi gắn thang mớn nước;

16. Khi thy cần thiết;

5.1.3.2  Người giám sát phi có mặt khi kiểm tra hệ thống máy trong các bước sau đây:

1. Khi thử vật liệu chế tạo các chi tiết chính của hệ thống máy theo quy định ở TCVN 6259 - 7 : 2003;

2. Khi kiểm tra các hạng mục được miêu tả ở 5.1.5;

3. Khi sử dụng vật liệu chế tạo các bộ phn thuộc hệ thống máy;

4. Khi kết thúc giai đoạn gia công các chi tiết chính nếu cần thiết có thể tiến hành kiểm tra vào thời gian thích hợp lúc đang gia công;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Khi tiến hành thử nội bộ;

7. Khi lắp đặt các thiết bị động lực quan trọng và thiết bị điện lên giàn;

8. Khi tiến hành thử hoạt động thiết bị đóng lỗ khoét điều khiển từ xa, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị lái, thiết bị neo, thiết bị chng buộc và đường ống công nghệ...;

9. Khi lắp đặt từng bộ phận của hệ thống định vị động và thử hoạt động của từng bộ phận;

10. Khi tiến hành thử đường dài;

11. Khi thấy cần thiết.

5.1.3.3  Có thể thay đổi những yêu cầu quy định ở 5.1.3.1 và 5.1.3.2 có lưu ý đến điều kiện thực tế của các thiết bị, khả năng kỹ thuật và quản lý chất lượng của xưởng chế tạo tr trường hợp thử đường dài và thử nghiêng.

5.1.4  Thử thủy lực và thử kín nước

5.1.4.1  Thử thủy lực và thử kín nước trong quá trình kiểm tra phân cấp phải tuân thủ các yêu cầu cho trong 2.1.5 TCVN 6259 - 1B : 2003.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.5  Kiểm tra máy và thiết bị điện

Kiểm tra máy và thiết bị điện phải tuân thủ các yêu cầu cho trong các phần tương ứng trong TCVN 5315 : 2016 và TCVN 5316 : 2016.

5.1.6  Thử đường dài

Với các giàn tự hành, ngoài các thử nghiệm như yêu cầu trong 2.3.2 Chương 2 TCVN 6259 - 1B : 2003, đối với từng loại giàn phải tiến hành thêm các thử nghiệm sau:

1. Đi với giàn tự nâng, kiểm tra nâng hạ chân giàn và thử hoạt động các thiết bị an toàn của giàn, nếu chân không có đế chống lún thì kiểm tra cht tải trước lên mỗi chân tới càng gần càng tốt mức tải trọng tính toán bn như nêu trong TCVN 5310 : 2016;

2. Đối với giàn có cột ổn định, thử chức năng của hệ thống dằn;

3. Với các giàn có hệ thống định vi động, phải tiến hành thử nghiệm theo quy trình thử nghiệm đã nêu trong 5.1.2.3 -22.

5.1.7  Thử nghiêng

5.1.7.1  Trong quá trình kiểm tra phân cấp, phải tiến hành thử nghiêng sau khi chế tạo xong giàn. Trên giàn phải có bn thông báo n định đã được tính toán dựa trên kết quả thử nghiêng của giàn và bản thông báo ổn định này phi được thẩm định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2  Kiểm tra phân cấp giàn được chế tạo không qua giám sát

5.2.1  Quy định chung

5.2.1.1  Khi kiểm tra các giàn được đóng không qua các bước giám sát, phải tiến hành đo kích thước cơ cấu thực tế thuộc các phần chính để bổ sung vào nội dung kiểm tra phân cấp thân giàn, trang thiết bị, hệ thống máy, trang thiết bị phòng cháy, phát hiện cháy và chữa cháy, phương tiện thoát nạn, trang bị điện, n định, đường mớn nước và hệ thống định vị như yêu cầu đối với đợt kiểm tra định kỳ theo tuổi của giàn đ xác nhận rằng chúng thỏa mãn những yêu cầu tương ứng quy định ở tiêu chuẩn này.

5.2.1.2  Đối với các giàn được kiểm tra theo quy định ở 5.2.1.1 trên, trước khi tiến hành kiểm tra, phải nộp thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật như quy định đối với kim tra phân cấp trong chế tạo mới.

5.2.2  Các thử nghiệm

5.2.2.1  Thử thủy lực và thử kín nước phải thỏa mãn các yêu cầu trong 5.1.4.

5.2.2.2  Thử đường dài phải được tiến hành thỏa mãn các yêu cầu trong 5.1.6. Tuy nhiên, có thể miễn thử đường dài nếu như nộp đủ các thông tin phù hợp về lần thử trước và các thay thế hoặc sửa cha ảnh hưởng tới việc thử đường dài được tiến hành sau lần thử trước.

5.2.2.3  Việc Thử nghiêng được tiến hành thỏa mãn các yêu cầu trong 5.1.7. Có thể miễn Thử nghiêng nếu như nộp đủ các thông tin phù hợp về đợt Thử nghiêng ln trước và các thay thế hoặc sửa chữa ảnh hưởng tới việc thử nghiêng được tiến hành sau ln thử trước. Miễn gim này không áp dụng với giàn có cột ổn định.

5.3   Kiểm tra chu kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.1.1  Tt cả các giàn được phân cấp cần được thực hiện các đợt kiểm tra chu kỳ sau đây:

1. Kiểm tra hàng năm;

2. Kiểm tra trên đà;

3. Kiểm tra trung gian;

4. Kiểm tra định kỳ;

5. Kiểm tra nồi hơi và thiết bị hâm dầu;

6. Kiểm tra hệ trục chân vịt.

5.3.1.2  Tất cả các công tác thử hoặc kiểm tra theo yêu cầu cho trong 5.5 tới 5.10 phải thỏa mãn các yêu cầu của người giám sát.

5.3.2  Thay đi các yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.3  Định nghĩa

Các định nghĩa được quy định từ -1 đến -9 dưới đây có giá trị trong mục 5:

1. Két dằn: Két dùng để chứa nước dằn, bao gồm két dằn cách ly, két dằn mạn, khoang dằn đáy đôi, két đỉnh mạn, két hông, két múi và két đuôi giàn. Một két được sử dụng vừa để dằn vừa đ chở hàng sẽ được coi như là một két dằn khi nó bị ăn mòn đáng kể.

2. Kiểm tra tiếp cận: Loại kiểm tra mà Người giám sát có thể kiểm tra được các chi tiết của kết cấu trong tầm nhìn gn, có nghĩa là trong tm chạm được của tay.

3. Cơ cu dọc trong mặt cắt ngang: Bao gồm tất cả các cơ cấu dọc như tôn bao, dầm dọc, sng dọc boong, sng dọc mạn, sống đáy dưới, sống đáy trên và các vách dọc tại mặt cắt ngang đang xét.

4. Két đại diện: Két có khả năng phản ánh được trạng thái k thuật của các két khác có kiểu và điều kiện làm việc tương tự và có hệ thống ngăn ngừa ăn mòn tương tự. Khi chọn s lượng két đại diện phải xét đến điều kiện làm việc, quá trình sửa chữa và các vùng nguy hiểm hoặc các vùng có nghi ngờ.

5. Vùng nghi ng: Những khu vực biểu hiện b ăn mòn nhiều và/hoặc những khu vực mà Người giám sát thấy có chiều hướng ăn mòn nhanh.

6. Ăn mòn đáng kể: Loại ăn mòn có mức độ hao mòn vượt quá 75% giới hạn cho phép nhưng vẫn nằm trong mc độ có thể chấp nhận được.

7. Hệ thống chống ăn mòn: Thường sử dụng một trong hai loại sau đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Một lớp phủ cứng hoàn toàn.

8. Trạng thái lớp ph được xác định như sau:

1) Tốt: Trạng thái chỉ có lớp gỉ lốm đốm nhỏ:

2) Trung bình: Trạng thái có lớp phủ bị hng cục bộ ở mép của các nẹp gia cường và các mối hàn và/hoặc gỉ nhẹ trong vùng nhiều hơn 20% diện tích khu vực khảo sát, nhưng ít hơn khu vực được định nghĩa có trạng thái kém dưới đây;

3) Kém: Trạng thái có lớp phủ bị hng hoàn toàn trong vùng nhiều hơn 20% diện tích hoặc có lớp gỉ dày nhiều hơn 10% diện tích khảo sát.

9. Dầu: Sản phẩm dầu mỏ, bao gồm du thô, dầu nặng, dầu bôi trơn, dầu hỏa, xăng ...

5.4  Thời hạn kiểm tra chu kỳ

5.4.1  Quy định chung

5.4.1.1  Kiểm tra định kỳ, kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian được coi như đã hoàn thành sau khi đã tiến hành kim tra xong c phần thân lẫn phần máy giàn trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.1.3  Khi thực tế cho phép, phải tiến hành đồng thời cả đợt kiểm tra định kỳ cấp giàn với các đợt kiểm tra định kỳ theo Công ước quốc tế.

5.4.1.4  Khi đợt kiểm tra trung gian và kiểm tra hàng năm trùng nhau thì chỉ cn thực hiện kiểm tra trung gian.

5.4.2  Kiểm tra hàng năm

Các đợt kiểm tra hàng năm phi được tiến hành trong khong thời gian ba tháng trước hoặc ba tháng sau tính từ ngày hết hạn hàng năm của đợt kiểm tra phân cấp hoặc đợt kiểm tra định kỳ trước đó.

5.4.3  Kiểm tra trên đà

5.4.3.1  Thi hạn kiểm tra:

Kiểm tra trên đà phải được thực hiện hai lần trong khoảng thời gian 5 năm. Khoảng cách giữa hai lần kim tra trên đà không vượt quá 36 tháng.

5.4.3.2  Gia hạn kiểm tra trên đà:

Trong trường hợp đặc biệt, có thể cho phép gia hạn đợt kiểm tra trên đà. Kiểm tra dưới nước bằng thợ lặn có thể được yêu cầu thực hiện để gia hạn đợt kiểm tra trên đà.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.4  Kiểm tra trung gian

Các đợt kiểm tra trung gian phải được tiến hành cho tất cả các giàn thay cho đợt kiểm tra hàng năm lần thứ hai hoặc thứ ba sau khi đã hoàn thành đợt kiểm tra phân cấp hoặc kiểm tra định kỳ.

5.4.5  Kiểm tra định kỳ

5.4.5.1  Thời hạn kiểm tra

Kiểm tra định kỳ phải được thực hiện trong khoảng thời hạn 5 năm. Kiểm tra định kỳ lần thứ nhất phải được thực hiện trong khoảng thời hạn 5 năm, tính từ ngày hoàn thành kiểm tra phân cấp lần đầu giàn chế tạo và sau đó cứ năm năm một lần, tính từ ngày kết thúc hoàn thành đợt kiểm tra định kỳ lần trước.

5.4.5.2  Thời điểm bắt đầu đợt kiểm tra định kỳ

Kiểm tra định kỳ có thể được bắt đầu vào đợt kiểm tra hàng năm lần thứ tư tính từ đợt kiểm tra giàn mới, kiểm tra lần đầu hoặc đợt kiểm tra định kỳ lần trước và được kéo dài trong cả năm để hoàn thành vào ngày kiểm tra hàng năm lần thứ năm. Tùy theo điều kiện thực tế, trong lần kiểm tra hàng năm lần thứ tư cần tiến hành đo chiều dày tôn như là phần chuẩn bị cho kim tra định k.

5.4.5.3  Kiểm tra định kỳ trước thời hạn

Kiểm tra định kỳ có thể được tiến hành trước thời hạn nhưng không được sớm hơn 12 tháng, trừ trường hợp đc biệt được cơ quan nhà nước có thm quyền chấp thuận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đợt kiểm tra định kỳ, nếu toàn bộ khối lượng kiểm tra không được thực hiện cùng lúc thì ngày hoàn thành đợt kiểm tra định kỳ sẽ là ngày mà tại đó các hạng mục kiểm tra về cơ bản đã thỏa mãn.

5.4.5.5  Trong các trường hợp đặc biệt hay giàn có thiết kế đặc biệt thì việc áp dụng các yêu cầu kiểm tra định kỳ có thể được xem xét đặc biệt. Việc gia hạn kiểm tra định kỳ có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trong trường hợp rất đặc biệt.

5.4.5.6  Kiểm tra liên tục

Kiểm tra liên tục thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Theo yêu cầu của chủ giàn và sau khi được chấp thuận thì có thể thực hiện một hệ thống kiểm tra liên tục, trong đó mọi yêu cầu của đợt kiểm tra định kỳ được tiến hành lần lượt để hoàn thành tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra định kỳ trong vòng 5 năm và khoảng thời gian kiểm tra kế tiếp của từng phần hoặc từng hạng mục không được vượt quá 5 năm.

2. Nếu phát hiện có khuyết tật trong đợt kiểm tra này thì phải mở thêm đ kiểm tra các chi tiết hoặc hạng mục khác nếu Người giám sát thy cần thiết và các khuyết tật này phải được sửa chữa thỏa mãn yêu cầu của Người giám sát.

3. Nếu như một số chi tiết máy được mở ra và kiểm tra như là công việc bo dưng hàng ngày của máy trưng tại nơi không có Ngưi giám sát hoặc trên biển thì trong những điều kiện nht định và theo yêu cầu của Ch giàn, Ngưi giám sát sẽ xem xét và có thể hoãn mở kiểm tra các chi tiết này với điều kiện phải thực hiện đợt kiểm tra xác nhận khi có mặt Người giám sát.

5.4.6  Kiểm tra dưới nước

5.4.6.1  Một đợt kiểm tra dưới nước được chấp thuận có thể được xét tương đương với một đợt kiểm tra trên đà, điều này chỉ được chp nhận tới và bao gồm đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 4. Kiểm tra dưới nước thay cho kiểm tra trên đà (UWILD) sau đt kiểm tra định kỳ lần thứ 4 sẽ được xem xét đặc biệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.6.3  Kết quả nhận được từ đợt kiểm tra dưới nước phải sát với kết quả kiểm tra trên đà một cách tốt nht có thể.

5.4.6.4  Đề nghị kiểm tra dưới nước phải được nộp trước khi yêu cầu kiểm tra để có thể xem xét và bố trí hợp lý.

5.4.6.5  Kiểm tra dưới nước phải được tiến hành tại vùng nước thích hợp với mn nước phù hợp với giàn; độ nhìn rõ dưới nước phải tốt và phần thân giàn chìm dưới nước phải sạch. Phương pháp hiện hình trên màn ảnh phải thỏa mãn yêu cầu của Quy chuẩn này. Phải có thông tin liên lạc hai chiu tốt giữa người giám sát và thợ lặn.

5.4.6.6  Công việc lặn và các hoạt động kiểm tra dưới nước phải do các hãng được công nhận thực hiện.

5.4.6.7  Nếu trong quá trình kiểm tra dưới nước mà phát hiện thy có hư hỏng thì Người giám sát có thể yêu cầu đưa giàn lên đà để kiểm tra kỹ lưng hơn và có biện pháp khắc phục, nếu cần.

5.4.6.8  Chỉ chấp nhận UWILD đối với các giàn có dấu hiệu IWS hoặc có áp dụng biện pháp chống ăn mòn phù hợp cho phần thân giàn chìm dưới nước. Nếu trạng thái của lớp sơn phủ được Người giám sát xác nhận là tốt qua mỗi đợt kiểm tra trên đà thì dấu hiệu này có thể vẫn được duy trì hoặc bổ sung nếu ch giàn yêu cầu.

5.4.7  Kiểm tra nồi hơi

Kiểm tra nồi hơi phải được thực hiện như quy định ở -1 và -2 dưới đây. Tuy nhiên, đối với các tàu chỉ được trang bị một nồi hơi chính, thì 8 năm sau khi tàu được đóng phải kiểm tra nồi hơi vào các đợt kiểm tra hàng năm, trung gian hoặc định kỳ.

1. Kiểm tra nồi hơi đồng thời với kiểm tra định kỳ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.8  Kiểm tra trục chân vịt và trục trong ng bao trục

Kiểm tra thông thường trục chân vịt và trục trong ống bao trục được tiến hành theo quy định từ -1 đến -4 sau đây:

1. Kiểm tra thông thường trục chân vịt loại 1 hoặc trục trong ống bao trục loại 1 (sau đây trong Chương này gọi là trục loại 1) phải được tiến hành trong khoảng thời gian 5 năm tính từ ngày hoàn thành kiểm tra phân cấp hoặc kiểm tra thông thường trục chân vịt trước đó;

2. Có thể hoãn kiểm tra thông thường trục chân vịt loại 1 (loại 1C) có lắp ổ đỡ trong ống bao trục được bôi trơn bng dầu, với thời hạn không quá 3 năm hoặc không quá 5 năm tính từ ngày hoàn thành đợt kiểm tra từng phần, với điều kiện là đợt kiểm tra từng phần quy định ở 3.9.1 TCVN 6259 - 1 : 2003 được thực hiện một cách tương ứng theo thời gian đưa ra ở -1 nói trên;

3. Trục chân vịt loại 1 áp dụng hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa phù hợp với các yêu cầu 3.9.3 TCVN 6259 - 1 : 2003, không cn phải rút trục ra trong đợt kiểm tra thông thường. Các trục phải được rút ra đ kiểm tra vào lúc được yêu cầu dựa trên cơ sở kết quả bảo dưỡng phòng ngừa;

4. Kiểm tra thông thưng trục chân vịt loại 2 và trục trong ống bao trục loại 2 (sau đây trong Chương này gọi là trục loại 2) phải được tiến hành như quy định ở (i) và (ii) dưới đây:

(i) Kiểm tra được tiến hành đồng thời với đợt kiểm tra định kỳ;

(ii) Kiểm tra được tiến hành trong vòng 36 tháng tính từ ngày hoàn thành kiểm tra phân cấp hoặc kiểm tra thông thường hệ trục trước đó. Tuy nhiên, nếu như phần kết cấu của trục ở trong đỡ trong ống bao tương ứng với trục loại 1 và kết cấu của trục giữa ống bao trục và giá đỡ trục tương ứng với trục loại 2, thì trục có thể được kiểm tra trong khoảng thời gian được đưa ra trong ở -1, với điều kiện là đã thực hiện việc kiểm tra từng phần tương ứng với trục loại 2 đúng theo thời gian được đưa ra ở (i) và (ii) nói trên.

5.5  Kiểm tra hàng năm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.1.1  Trong mỗi lần kiểm tra hàng năm vào giữa các đợt kiểm tra định kỳ, phải kiểm tra trạng thái chung của thân giàn và các trang thiết bị, hệ thống chữa cháy đến mức tối đa, đặc biệt phải lưu ý các đim sau đây:

1. Kiểm tra bên ngoài tôn v và hệ thống đường ống phía trên đường nước;

2. Phần kết cấu tiếp giáp với mực nước cần được tiến hành bng mắt, đảm bảo rằng không bị hư hỏng do va đập (bởi giàn hoặc các nguyên nhân khác);

3. Các lỗ khoét như cửa húp-lô, cửa... cùng với các nắp đậy kín nước hoặc kín thời tiết;

4. Từng boong;

5. những ch có nguy cơ gây phá hủy mi do tập trung ứng suất, có thể yêu cầu kiểm tra không phá hủy;

6. Kiểm tra các đèn hàng hi, các thiết bị báo hiệu, báo động kể c đèn trên sân bay trực thăng cùng các hệ thống an toàn khác.

7. Hệ thống neo:

1) Kiểm tra bên ngoài dây neo;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Kiểm tra bên ngoài của mỏ neo;

4) Kiểm tra bên ngoài ng thép của hệ thống neo căng;

5) Kiểm tra bên ngoài đệm chắn hoặc dây neo của hệ thống neo qu đệm;

8. Hệ thng thông gió, ống thông hơi và ống đo cùng với các thiết bị đóng;

9. Bộ phận bảo vệ cho thủy thủ, lan can, lối thoát hiểm, lối lên xuống và khu nhà ở;

10. Kết cấu chống cháy và phương tiện thoát him bao gồm c thử hoạt động nếu thực tế cho phép;

11. Hệ thống chữa cháy bao gồm c thử hoạt động và chức năng nếu thực tế cho phép;

12. Kiểm tra kế hoạch phòng cháy chữa cháy;

13. Kiểm tra ngẫu nhiên càng nhiều càng tốt các hệ thống phát hiện cháy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Kiểm tra các ống cứu hỏa, vòi phun, đầu nối và tay vặn đảm bảo chúng hoạt động tốt và đặt đúng vị t;

16. Kiểm tra hệ thống điều khiển chữa cháy cố định, đường ống, đèn hiệu, đảm bảo chúng được bảo dưỡng và hoạt động tốt;

17. Các bình chữa cháy được đặt đúng vị trí và được bảo dưỡng tốt;

18. Hệ thống dừng và điều khiển từ xa để dừng quạt, máy, ngừng cấp nhiên liệu cho buồng máy;

19. Hệ thống ngừng quạt thông gió, ống khói, cửa ly sáng, đường dẫn và các bộ phn có liên quan;

20. Kiểm tra đảm bảo dụng cụ cứu hỏa đầy đủ và hoạt động tt;

21. Kim tra tất cả các vùng nguy him, kể c các cửa kín nước và các ranh giới;

22. Đảm bảo các thiết bị sau phải ở trong tình trạng hoạt động tốt:

1) Hệ thống thông gió, ống dẫn, thiết bị dập la, quạt và các thiết bị liên quan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Các hệ thống an toàn khác như đèn báo động và hệ thống thông tin.

23. Đối với giàn cần có thông báo ổn định và bản hướng dẫn xếp hàng thì chúng phải có sẵn trên giàn.

5.5.1.2  Đối với giàn tự nâng, ngoài các yêu cầu nêu ở 5.5.1.1, còn phải kiểm tra thêm các hạng mục sau:

1. Phần chân giàn phía trên đường nước;

2. Kết cấu buồng chân giàn và phần gắn với thân trên hoặc sàn;

3. Kiểm tra bên ngoài hệ thống nâng chân giàn và dẫn hướng cho chân giàn;

4. Kết cấu tấm và kết cấu đỡ trong phạm vi giếng chân giàn.

5.5.1.3  Đối với giàn có cột ổn định, ngoài các yêu cầu nêu ở 5.5.1.1, còn phải kiểm tra thêm các hạng mục sau:

1. Phần thân trên và kết cấu đỡ phía trên mực nước;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.1.4  Đối với giàn dạng tàu và sà lan, ngoài các yêu cầu nêu ở 5.5.1.1, còn phải kiểm tra phần trên mặt nước các kết cấu ở khu vực lỗ khoét như hm khoan (moon pool).

5.5.1.5  Đối với giàn dùng để khoan thì phải kiểm tra:

1. Các bộ phận bên ngoài của tháp khoan, các kết cấu tháp khoan, kể c kết cấu nâng đỡ, giá đỡ m neo càng nhiều càng tốt. Cần lưu ý tới biến dạng và sự chùng hay lỏng của bulông, nếu là loại thiết kế dùng bulông.

2. Kiểm tra sàn khoan và các kết cấu phía dưới có chú trọng tới tính toàn vẹn của kết cấu và các kết cu đỡ các thiết bị phục vụ cho công tác khoan.

5.5.1.6  Đối với các giàn có chức năng khai thác, phải kim tra các thiết bị đ kết cấu và các mô - đun nặng phục vụ cho công tác khai thác.

5.5.2  Các yêu cầu về kiểm tra hàng năm phần máy và trang bị điện

5.5.2.1  Tại mỗi đợt kiểm tra hàng năm giữa các đợt kiểm tra định kỳ phần máy và trang bị điện, phải kiểm tra chung toàn bộ phần máy và điện trên giàn ngoài các yêu cầu kiểm tra dưới đây:

1. Máy động lực và các máy phụ quan trọng phải được kiểm tra. Người giám sát có thể yêu cầu mở ra để xem xét bên trong nếu thấy cn thiết.

2. Phải kiểm tra toàn bộ buồng máy, buồng nồi hơi và đường thoát nạn sự cố, đặc biệt chú ý đến nguy cơ cháy và nổ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Phải thử đ xác nhận rằng phương tiện thông tin liên lạc giữa lầu lái và trạm điều khiển máy cũng như giữa lầu lái và buồng đt máy lái đang ở trạng thái làm việc tốt.

5. Kiểm tra bên ngoài hệ thống bơm hút khô và giếng hút bao gồm các bơm, cn điều khiển từ xa và chuông báo mực nước, nếu lắp, đảm bảo sao cho chúng hoạt động tốt.

6. Kiểm tra bên ngoài nồi hơi, thiết bị hâm dầu, bình áp lực, bao gồm các thiết bị an toàn, bệ, thiết bị điều áp, ống điều áp và thoát hơi nước, thiết bị cách ly và đồng hồ. Người giám sát có thể yêu cầu xác nhận khả năng làm việc của các thiết bị an toàn của ni hơi và thiết bị hâm dầu nếu thy cần thiết.

7. Máy phát, nguồn điện dự phòng, thiết bị chuyển mạch và các thiết bị điện khác phải được kiểm tra và thử hoạt động nếu có thể. Nếu có hệ thống điều khiển tự động thì phải thử ở hai chế độ tự động và bằng tay.

8. Xác nhận khả năng hoạt động của tất cả các nguồn điện sự cố nhiều nhất có thể, nếu là tự động thì kiểm tra trong trạng thái hoạt động tự động.

9. Các bộ phận được mở ra bảo dưỡng theo lựa chọn của ch giàn cũng được kiểm tra nếu cần.

10. Nếu hệ thống điều khin từ xa hoặc tự động hoặc c hai được lp cho các máy quan trọng thì chúng phải được kiểm tra để xác nhận rằng vẫn hoạt động tốt.

11. Hệ thống định vị động nếu có phải được kiểm tra và thử hoạt động càng nhiều bộ phận càng tt.

5.5.2.2  Kiểm tra trạng thái của hệ thống điện ở vùng nguy him. Đối với các giàn từ 10 tuổi trở lên, phải đo độ cách điện. Nếu trên giàn đã có biên bản đo độ cách điện thỏa mãn rồi thì thôi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Tại những chỗ giao nhau giữa hệ thống ống dẫn phục vụ công tác khoan, thử giếng với hệ thống ống dẫn an toàn, nếu có, phải kiểm tra phương tiện chóng nhiễm các dung dịch nguy hiểm của hệ thống ống dẫn an toàn.

2. Kiểm tra và thử các thiết bị và hệ thống trong vùng nguy hiểm sau đây:

1) Hệ thống thông gió, k cả quá áp, lưu lượng và báo động;

2) Cửa kín khí tự đóng và khóa khí k c các lỗ khoét hay lỗ tiếp cn;

3) Bộ phận báo động, dừng của thiết bị điều áp;

4) Thiết bị điện và cấp;

5) Các thiết bị giám sát độ cách điện, rò điện ở xuống đt, kể cả bộ phận báo động;

6) Thiết bị bo vệ động cơ nhiệt;

7) Thiết bị dừng khẩn cấp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Hệ thống phát hiện cháy;

2) H thống phát hiện khí, kể cả khí cháy và khí độc;

3) Thiết bị báo động trạng thái khoan không bình thường;

4) Hệ thống báo động chung và liên lạc với trạm điều khiển.

4. Kiểm tra thiết bị th và thiết bị đo khí.

5.5.2.4  Các thiết bị khoan, nếu có, cần phải được kiểm tra thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Kiểm tra tổng quan các thiết bị liên quan đến khoan, các kết cấu và hệ thống, cn chú trọng đặc biệt tới tính toàn vẹn của kết cấu, nguy cơ cháy nổ và an toàn cho con người. Nếu cần, Người giám sát có thể yêu cầu chạy thử hoặc kiểm tra không phá hủy hay mở thiết bị ra đ kiểm tra.

2. Kiểm tra tổng quan các thiết bị khoan và thiết bị nâng phục vụ cho công tác khoan và các công tác liên quan, đặc biệt chú trọng tới tính toàn vẹn của kết cấu. Kiểm tra và thử chức năng phải được tiến hành nếu Người giám sát yêu cầu.

3. Kiểm tra cáp (kể cả phụ kiện đu cáp) và ròng rọc của hệ thống khoan căng (tensioning drilling) và các hệ thống có liên quan. Nếu cn, Người giám sát có thể yêu cầu kiểm tra không phá hủy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Kiểm tra hệ thng ống dẫn kể cả ống mềm. Phải đo độ dầy nếu Người giám sát yêu cầu. Van an toàn phải được kiểm tra và thử nếu Người giám sát yêu cầu.

6. Kiểm tra hệ thống bùn và ximăng cùng với kiểm tra bên ngoài và thử chức năng của bơm.

7. Kiểm tra bng mắt và xem xét độ ăn mòn, nứt và độ mài mòn đầu nối ống đứng trong phạm vi có thể tiếp cận được và hệ thống cửa r nhánh. Đo độ dầy nếu Ngưi giám sát thấy cần thiết.

8. Kiểm tra thiết bị chống phun và thử áp lực, nếu không thử được thì xem xét biên bản thử hiện có.

9. Kiểm tra hệ thống thử giếng.

5.5.2.5  Đối với các giàn có chức năng khai thác, cần phải tiến hành các kiểm tra sau:

1. Kiểm tra tổng quan:

1) Các lỗ khoét két cha hàng và các van chân không, van chịu áp lực;

2) Hệ thống ống dn dầu thô;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Lối thoát hiểm;

5) Hệ thống dập cháy trong khu vực két du thô và buồng bơm.

2. Kiểm tra và thử chức năng các bộ phận và hệ thống sau:

1) Hệ thống phát hiện khí cháy và khí độc,

2) Hệ thống phát hiện cháy;

3) Hệ thống đo mức dầu thô trong két;

4) Hệ thống báo động chính và liên lạc với trạm điều khiển chính.

3. Kiểm tra và thử chức năng các bộ phận và hệ thống trong vùng nguy hiểm sau:

1) Hệ thống thông gió, k cả thiết bị báo động quá áp;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Cáp và thiết bị điện;

4) Cửa kín khí tự đóng, khóa khí, lỗ khoét và lối tiếp cận;

5) Thiết bị bảo vệ cho các thiết bị và máy nhiệt (combustion equypment).

4. Kiểm tra và thử chức năng hệ thống dừng khn cấp của các bộ phận và thiết bị sau. Cần chú trọng cả thiết bị kích hoạt tự động và bằng tay, cấp năng lượng và báo động.

1) Hệ thống thông gió;

2) Thiết bị khai thác dầu và van đầu giếng;

3) Tất cả các thiết bị điện không thiết yếu và thiết yếu.

5. Tại những chỗ giao nhau giữa hệ thống ống dẫn khai thác dầu và hệ thống ống dẫn an toàn, nếu có, phải kiểm tra phương tiện ngăn nhiễm các dung dịch nguy him của hệ thống ống dẫn an toàn.

5.5.2.6  Đối với các thiết bị khai thác, cần phải tiến hành các kiểm tra sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Kiểm tra chung có chú trọng tới tính toàn vẹn kết cấu của:

1) Cần đốt;

2) Tháp khoan;

3) Bàn trượt.

3. Kiểm tra cáp (kể cả đầu cáp) và ròng rọc của hệ thống căng (tensioner) và các hệ thống có liên quan. Nếu cần, Người giám sát có thể yêu cầu kiểm tra không phá hủy bằng hạt t.

4. Kiểm tra bên ngoài các bình áp lực và thiết bị trao đổi nhiệt, kể cả bệ đỡ, hệ thống ống dẫn và phải xác định chắc chắn khả năng cách ly. Người giám sát có thể yêu cu m ra kiểm tra bên trong hoặc đo độ dy, hoặc thử để phát hiện vết nứt nếu thấy cần thiết. Các van an toàn, thiết bị đo và hệ thống ở các két và bình tách phải được kiểm tra và thử trong điều kiện hoạt động nếu Người giám sát thấy cần thiết.

5. Kiểm tra và thử áp lực tới áp suất thiết kế hệ thống ống dẫn k cả ống mềm. Đo độ dày ở những chỗ Người giám sát thấy cần thiết. Kiểm tra và thử van điều áp và giảm áp nếu Người giám sát thy cần thiết.

6. Kiểm tra bên ngoài và thử chức năng các bơm và máy nén có công suất cao, áp lực cao.

7. Kiểm tra bằng mắt ống đứng và kiểm tra v ăn mòn, gãy và mài mòn nhiều nhất có thể. Phải tiến hành thử áp lực với áp suất thiết kế cực đại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Kiểm tra tổng quan và thử chức năng các dụng cụ và thiết bị an toàn của các thiết bị giữ ống đứng và thiết bị nâng phục vụ công tác khai thác cũng như các công tác có liên quan khác nếu Người giám sát thy cần thiết. Phải xác nhận rằng các chứng ch của từng bộ phận là phù hợp.

10. Kiểm tra trong khai thác và thử chức năng, nếu Người giám sát yêu cầu, các hệ thống xử lý và hỗ trợ, có chú trọng tới:

1) Van ngắt;

2) Thiết bị ngắt;

3) Trình tự và lôgíc ngắt;

4) Những hệ thống ni liền với hệ thống dừng khẩn cấp;

5) Hệ thống điều khin, hệ thống điều chnh;

6) Hệ thống và thiết bị báo động;

11. Kiểm tra hệ thống tiêu thoát của các chất lng dùng trong sn xuất cả ở vùng nguy hiểm và vùng không nguy hiểm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.2.7  Các kiểm tra khác nếu thấy cần thiết.

5.6  Kiểm tra trên đà

5.6.1  Quy định chung

5.6.1.1  Giàn phải được đặt trên các căn có đ độ cao trong ụ khô hoặc trên triền đà.

5.6.1.2  Tuy nhiên, nếu đề xuất kiểm tra dưới nước của chủ giàn được chp nhận thay thế cho kiểm tra trong ụ khô hoặc trên triền đà thì có thể tiến hành kiểm tra dưới nước. Khi đó, sẽ tiến hành các kiểm tra thích hợp.

5.6.1.3  Tuy nhiên, kiểm tra trên đà đối với giàn đặt hẳn vào đáy biển thường trực hoặc bán thưng trực thì có thể thay thế bằng kiểm tra dưới nước hoặc miễn một phần.

5.6.1.4  Ngoài các yêu cầu trên đà, có thể ghép các yêu cầu kiểm tra định kỳ vào kiểm tra trên đà nếu Ngưi giám sát thấy cn.

5.6.2  Các yêu cầu đối với kim tra trên đà

5.6.2.1  Với tất cả các giàn, phải tiến hành kiểm tra theo yêu cầu nêu trong 3.2.1 TCVN 6259 - 1 : 2003.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Bề ngoài của kết cấu phía trên hoặc các sàn phía dưới đường nước;

2. B ngoài đế chống lún, khung đ, phần chân phía dưới nước cùng với các ch nối của chúng;

3. Sau khi kiểm tra, Người giám sát có thể yêu cầu tiến hành kiểm tra không phá hủy những khu vực nghi ngờ hoặc b ăn mòn đáng kể.

5.6.2.3  Đối với giàn có cột ổn định thì các bộ phận sau phải được làm sạch và kiểm tra:

1. B mặt phần thân trên hoặc sàn;

2. Chân, pông-tông hoặc thân ngầm, phần ngập nước của cột, thanh nhánh và các mối nối;

3. Người giám sát có thể yêu cầu tiến hành kiểm tra không phá hủy những mối nối quan trọng như phần ni giữa cột và thân ngầm, chỗ giao nhau giữa các thanh ngang và thanh chéo, np đậy các lỗ khoét thông ra ngoài nếu thấy cn thiết.

5.6.2.4  Cn lưu ý đặc biệt tới hệ thống kiểm soát ăn mòn trong két dằn đại diện, khoang thông mạn và các vùng khác chịu tác động của nước biển ở cả hai phía của giàn.

5.6.2.5  Kiểm tra hệ thống định vị động nếu nếu được trang bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Đối với giàn tự nâng: Các két dằn hoặc khoang thông mạn đại diện thuộc đế chng lún hoặc khung đỡ và ít nhất hai két được đặt ti trước nếu có thể.

2. Đối với giàn có cột ổn định: Các két dằn đại diện ở phần đế, thân ngầm hoặc khoang thông mạn và tối thiu hai két dn ở cột hoặc phn thân trên nếu có thể.

3. Đối với giàn dạng tàu và sà lan: Một két phía đầu và tối thiểu hai két dằn đại diện khác giữa vách khoang hai đầu dùng chủ yếu đ chứa nước dằn.

5.7  Kiểm tra trung gian

5.7.1  Quy định chung

5.7.1.1  Tại mỗi đợt kiểm tra trung gian, phải tiến hành tt cả các kiểm tra theo yêu cầu của kim tra hàng năm.

5.7.1.2  Ngoài những yêu cầu trên còn phải làm thêm các kiểm tra 5.7.2.

5.7.2  Kiểm tra trung gian phần thân giàn

5.7.2.1  Tt cả các giàn phải tuân thủ các yêu cầu sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống định vị trong thời gian dài cùng với hệ thống máy móc; và

3. Kiểm tra các giá đ neo, ống dẫn cáp neo phía trên đường nước cùng với phần nối với thân giàn của chúng.

4. Kiểm tra các thiết bị điện trong vùng nguy hiểm, đặc biệt lưu ý tới:

1) Các chỗ nối đt;

2) V phòng n của các thiết bị;

3) Vỏ điều áp và các chi tiết liên quan của các thiết bị;

4) Tình trạng của các thiết bị an toàn;

5) Tình trạng của các dây cáp;

6) Hệ thống ngắt điện cho những vùng có cửa chắn không khí;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7.2.2  Đối với giàn tự nâng, các hạng mục sau phải được kiểm tra càng nhiều càng tốt:

1. Các két dằn hoặc két mạn đại diện ở phần khung đỡ hoặc đế chống lún nếu có thể, và ít nhất hai két dằn mũi đại diện, một bên trong và một bên mạn. Tuy nhiên, nếu hệ thống chống ăn mòn của két còn tốt hoặc không thể kiểm tra bên trong các kết cấu đó hoặc chúng nm ở đáy biển, nếu được đng ý, có thể miễn kiểm tra bên ngoài.

2. Phần nối giữa chân (Leg) và khung đáy (Bottom mat) hoặc bệ (Footing). Nếu cần, có thể yêu cầu kiểm tra không phá hủy.

5.7.2.3  Đối với giàn có cột ổn định, các hạng mục sau phải được kiểm tra càng nhiu càng tốt:

1. Két dằn đại diện tại đế, thân ngầm hoặc két thông mạn nếu có thể và tối thiểu hai két dằn ở phn cột nếu có thể;

2. Kiểm tra bên ngoài cột, thanh nhánh, thân ngm, và đế;

3. Phần nối giữa thân trên và cột và cột với thân ngầm hoặc đế và thanh nhánh. Nếu cần, Người giám sát có thể yêu cầu kiểm tra không phá hủy.

5.7.2.4   Đối với giàn dạng tàu, kiểm tra bên ngoài các kết cấu xung quanh hm khoan (moon pool), phía trên đường nước phải được tiến hành ngoài các yêu cầu như ở 5.7.2.1.

5.8  Kiểm tra định kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.1.1  Kiểm tra định kỳ lần đầu tiên sau khi phân cấp trong chế tạo mới được gọi là "Kiểm tra định kỳ lần 1" và các kiểm tra định kỳ ln sau lần lượt được gọi là kiểm tra định kỳ ln 2, 3 ...

5.8.1.2  Lần kiểm tra định kỳ của giàn không được chế tạo dưới sự giám sát được xác định tương tự như 5.8.1.1 dựa trên lần kiểm tra định kỳ liên quan đến kiểm tra phân cấp.

5.8.2  Kiểm tra định kỳ phn thân giàn

5.8.2.1  Đối với tất cả các loại giàn, kiểm tra định kỳ lần 1 phần thân, thiết bị và hệ thống chữa cháy... thì phải tiến hành thử, kiểm tra các hạng mục dưới đây:

1. Kiểm tra bên trong và bên ngoài thân giàn, đặc biệt là buồng máy, ngăn cách ly, các két nước như két nước dằn và két dầu như két dầu đốt, theo yêu cầu, với mức độ phụ thuộc vào lần kiểm tra định kỳ.

2. Kiểm tra tổng quan kết cấu sân bay trực thăng, có chú trọng tới tính toàn vẹn của kết cấu phần sân đáp máy bay và kết cấu đỡ sân bay.

3. Các két được kim tra dưới áp suất tương ứng với cột áp cực đại có thể chịu trong hoạt động hoặc thiết kế. Người giám sát có thể bỏ qua việc kiểm tra áp lực nếu thấy kết quả kiểm tra bên trong và bên ngoài két là thỏa mãn.

4. Phải tiến hành đo độ dầy các phần tử kết cấu của các bộ phận nêu dưới đây. Để đo được chính xác, phải sử dụng các thiết bị đo siêu âm thích hợp hoặc các phương pháp được chp thuận khác. Kết quả đo được báo cáo cho Người giám sát:

1) Các phần tử kết cấu ở mọi vị trí được Người giám sát xem xét là dễ bị ăn mòn nhanh chóng hoặc th hiện ăn mòn quá giới hạn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Các phần đầy đ của các phần tử kết cấu để đánh giá chung và ghi các dạng ăn mòn.

5. Mỏ neo, cáp xích và dây cáp của neo tạm thời phải được trải ra, kim tra và đo kiểm.

6. Đối với hệ thống neo buộc, phải kiểm tra các hạng mục sau:

1) Kiểm tra kỹ toàn bộ dây neo

2) Kiểm tra kỹ toàn bộ thiết bị neo

3) Kiểm tra toàn bộ m neo và hệ thống neo

4) Kiểm tra toàn bộ ống thép dùng cho hệ thống neo căng, và đo độ dày của những phn đặc trưng của ống thép.

5) Kiểm tra đệm chắn hoặc dây neo của hệ thống neo buộc (Dolphin mooring system)

5.8.2.2  Đối với giàn tự nâng, phải tiến hành các kiểm tra sau. Tuy nhiên, nếu giàn được kiểm tra trong trạng thái nổi, thì việc kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Kiểm tra bên ngoài kết cấu buồng chân giàn và phần nối với thân trên hoặc sàn, hệ thống nâng hoặc kéo chân và bộ phận dn hướng, kết cấu v và khung đỡ trong khu vực giếng chân giàn.

3. Kiểm tra các phần nối giữa chân và khung đáy hoặc chân. Nếu cần Người giám sát có thể yêu cầu kiểm tra không phá hủy các bộ phn này.

4. Kiểm tra bên trong đế chống lún hoặc khung đỡ. Nếu chúng ngập một phần hoặc toàn phần trong bùn trong khi quá trình kim tra định kỳ hoàn tt rồi thì có thể xem xét chuyển việc kiểm tra đến lúc nhổ giàn đi.

5. Có thể kiểm tra không phá hủy những phần quan trọng trong số nhng hạng mục được nêu trong -1 , -2 và -3 nếu được yêu cầu.

5.8.2.3  Đối với giàn có cột ổn định, phải tiến hành các loại kiểm tra sau. Tuy nhiên, nếu giàn được kiểm tra trong trạng thái nổi thì các kiểm tra tuân theo yêu cầu.

1. Phần nối giữa cột và thanh nhánh với thân trên hoặc sàn và với thân ngầm hoặc pông tông phải được làm sạch để kiểm tra.

2. Các mối nối hoặc kết cấu đỡ kể cả thanh nhánh cùng với đế chân (pad) và công-xon và kết cấu liên tục hoặc đ cho chúng phải được kiểm tra.

3. Các bộ phận bên trong và bên ngoài của cột, thân ngầm hoặc chân và thanh nhánh phải được kiểm tra.

4. Có thể kiểm tra không phá hủy những vùng nghi ngờ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.2.4  Đối với giàn dạng tàu và sà lan, phải tiến hành các kiểm tra sau đây. Tuy nhiên, nếu tàu đã được kiểm tra ở trạng thái nổi rồi thì chỉ cần thỏa mãn các yêu cầu kiểm tra của tiêu chuẩn này.

(1) Phải kiểm tra phần phụ kết cấu và ống dn của hệ thống định vị.

(2) Phải kiểm tra kết cấu thân giàn xung quanh lỗ khoét như hầm khoan (moon pool).

(3) Kiểm tra không phá hủy ở những bộ phận quan trọng hoặc có tập trung ứng suất theo yêu cầu.

5.8.2.5  Trong những lần kiểm tra định kỳ sau kiểm tra định kỳ lần 1, phải đo chiều dầy két dằn theo yêu cầu từ 5.8.3.1 đến 5.8.3.4.

5.8.2.6  Đối với giàn dùng đ khoan, ngoài các kiểm tra theo yêu cầu của 5.5.1.5, còn phải đo độ dầy hoặc kiểm tra không phá hủy của các bộ phận kết cấu chính và kiểm tra các bulông sau khi tháo dỡ, nếu có thể, càng nhiều càng tốt theo yêu cầu.

5.8.3  Kiểm tra định kỳ phần máy và trang bị điện

5.8.3.1  Trong mỗi đợt kiểm tra định kỳ, cần tiến hành các kiểm tra sau:

1. Phải kiểm tra tất cả các trục, chặn và đỡ đường trục. Không cần thiết phải mở để kiểm tra phần dưới của các ổ đỡ nếu độ đồng tâm của hệ trục còn tốt và độ mài mòn còn nằm trong giới hạn cho phép.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Nếu cần thiết thì phải mở đ kim các máy nén khí, các bu làm mát trung gian, bu lọc hoặc các máy phân ly du hoặc cả hai, các cơ cấu an toàn và tất cả các bơm, các chi tiết có công dụng quan trọng.

4. Phải kiểm tra tất cả thiết bị lái chính và lái phụ kể cả thiết bị đi kèm và hệ thống điều khiển và phải xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt. Nếu cần thiết, thì các thiết bị trên phải được mở ra đ kiểm tra.

5. Các tời neo và tời buộc dây phải được kiểm tra và thử hoạt động. Nếu cần thiết, phải mở chúng để kiểm tra thêm.

6. Phải mở và kiểm tra các bầu bốc hơi. Phải kiểm tra các van an toàn trong điều kiện đang làm việc.

7. Phải kiểm tra các bu lông bệ đỡ và các căn của máy chính và máy phụ, hộp bánh răng, ổ đỡ chặn và ổ đỡ đường trục.

8. Phải tiến hành vệ sinh sạch sẽ bên trong để kiểm tra bên trong và bên ngoài tất c các bình chứa khí nén và bình chịu áp lực khác có công dụng quan trọng cùng với các chi tiết và van an toàn của chúng. Nếu các bình không được kiểm tra bên trong thì chúng phải được thử thủy lực đến 1,5 lần áp suất làm việc.

9. Hệ thống bơm và đường ống:

1) Hệ thống hút khô: Khi cần thiết, phải mở để kiểm tra các van, khóa vòi và bầu lọc của hệ thống hút khô k cả van hút khô sự cố. Phải thử hoạt động hệ thống hút khô bao gồm bơm, cn điều khiển từ xa và chuông báo động mức nước, nếu lắp, để xác nhn rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

2) Hệ thống du đốt, dầu bôi trơn và các đu nối của ống nước dn, và trang bị đóng của két sâu ch hàng lng hoặc hàng khô, cùng tất cả các bầu lọc áp lực, bình hâm và bình làm mát có công dụng quan trọng phi được mở đ kiểm tra hoặc phải được thử hoạt động khi cần thiết. Phải kiểm tra tất cả các cơ cấu an toàn của các mục đã nêu trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Phải kiểm tra phụ tùng dự trữ.

11. Điều khiển tự động và từ xa: Nếu trên giàn có lắp thiết bị điều khiển tự động, thiết bị điều khiển từ xa dùng cho các máy móc có công dụng quan trọng thì chúng phải được thử để chứng minh rng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

12. Máy hơi nước:

1) Tua bin hơi nước (chính và phụ có công dụng quan trọng): cánh tua bin, rô to, các ổ đỡ, vỏ tua bin, bầu ngưng và các khớp nối giữa tua bin và hộp giảm tốc phải được kiểm tra. Trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ nhất, đối với giàn có hai tua bin lai chân vịt chạy tiến trở lên có kiểu thông dụng và có lắp bộ ngắt sự cố thì không cần mở v tua bin ra đ kiểm tra với điều kiện có lắp đồng hồ đo dao động và đồng hồ chỉ báo vị trí của rô to và Người giám sát thy nht ký máy ghi lại quá trình hoạt động của thiết bị là tt. Van ngắt tại vách ngăn và van điều khiển phải được mở để kiểm tra.

2) Đường ống hơi chính cần kiểm tra các hạng mục sau:

(1) Lựa chọn một số ống hơi chính để tháo ra và kiểm tra bên trong. Trong trường hợp đường ống được nối với nhau bằng hàn và không có khả năng tháo ra được thì có thể chấp nhận cách kiểm tra qua các lỗ kiểm tra bằng dụng cụ quang học hoặc đo chiều dầy của thành ống bằng siêu âm. Trong trường hợp này phải kiểm tra mối hàn và phát hiện vết nứt ở mức độ Người giám sát thấy là cần thiết.

(2) Trong mỗi đt kiểm tra định kỳ lần thứ ba và các đợt kiểm tra định kỳ tiếp theo, các đường ống được đưa vào kiểm tra bên trong phải được thử thủy lực với áp suất thử bằng 1,5 lần áp suất làm việc.

(3) Khi nhiệt độ của hơi nước ở đầu ra của bầu sấy không lớn hơn 450°C thì không cn kiểm tra ống hơi nước trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ nhất.

13. Động cơ đốt trong (chính và phụ công dụng quan trọng):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Độ đng tâm của trục khuỷu cũng phải được kiểm tra.

14. Trang bị điện:

Trang bị điện sử dụng trên giàn phải được kiểm tra như sau:

1) Phải kiểm tra các chi tiết lắp ráp trên bảng điện chính, bảng điện khu vực và bảng điện nhánh, phải kiểm tra thiết bị bảo vệ quá tải dòng và cầu chì để xác nhn rng chúng được bảo vệ phù hợp với mạch điện tương ứng.

2) Cáp điện phải được kiểm tra khi thực tế cho phép mà không được làm xáo trộn nhiều đến vị trí của chúng.

3) Tất cả các máy phát điện phải được chạy ở điều kiện mang ti hoặc riêng biệt hoặc hòa ti. Nếu thực tế cho phép, phải thử hoạt động của bộ điều tốc, bộ ngắt dòng của máy phát và rơ le gắn vào chúng.

4) Phải thử điện trở cách điện của máy phát, bảng điện, động cơ, bầu hâm, mạng chiếu sáng, cấp điện và phải điều chỉnh nếu chúng không thỏa mãn yêu cầu quy định ở 2.18.1 TCVN 6259 - 4 : 2003.

5) Phải thử toàn bộ hệ thống cấp điện sự cố và các thiết bị có liên quan đ chứng minh rằng toàn bộ hệ thống làm việc tt và nếu chúng được tự động hóa thì phải thử ở chế độ tự động hóa.

6) Phải thử hệ thống đèn hành trình và phương tiện thông tin liên lạc giữa lầu lái và trạm điều khiển hệ thống máy giàn cũng như giữa lầu lái và buồng đặt máy lái để xác nhn rng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt, phải thử phương tiện ngắt sự cố của động cơ điện của bơm dầu đốt, bơm dầu hàng, quạt thông gió và quạt hút gió của nồi hơi để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt, phải thử khóa liên động phục vụ cho việc thao tác an toàn của thiết bị điện, động cơ và các thiết bị điều khiển chúng đ xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Thiết bị làm lạnh hàng

Nếu trên giàn có lắp các thiết bị làm lạnh hàng không được phân cấp thì phải tiến hành kiểm tra như sau:

1) Kiểm tra trạng thái của các cơ cu an toàn lắp vào thiết bị đ đảm bảo rằng chúng đang ở trạng thái tốt;

2) Phải kiểm tra các máy móc trong điều kiện làm việc;

3) Các chi tiết của các bầu ngưng, bầu bốc hơi và bình chứa tiếp xúc với cht làm lạnh sơ cấp phải được thử áp lực. Áp suất thử phải bằng 90% áp suất thiết kế. Tuy nhiên, có thể thay việc thử áp lực bằng phương pháp thử khác được công nhận là thích hợp. Nếu có lắp van an toàn và các van này được điều chnh hoạt động ở dưới áp suất thiết kế thì có thể giảm áp suất thử xuống đến 90% áp suất đặt van an toàn. Theo ý kiến của Người giám sát, có thể miễn giảm việc thử áp lực k trên, nếu không dùng NH3 (R717) làm công cht làm lạnh;

17. Đối với những giàn có vùng nguy hiểm được định nghĩa như trong 3.3.12 tất cả các thiết bị điện và cấp điện phải được kiểm tra và phải đo điện trở của mạch điện.

18. H thống định vị động

1) Kiểm tra tất cả các hệ thống đẩy;

2) Kiểm tra không phá hủy các bộ phận chính của hệ thống đy nếu thy cn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.3.2  Đối với các giàn có chức năng khoan, cần phải tiến hành các kiểm tra sau:

1. Kiểm tra các hạng mục nêu trong 5.5.2.3.

2. Thử chức năng các thiết bị đo và an toàn cho các thiết bị và hệ thống nêu ở 5.5.2.3 -3.

3. Các biển báo theo yêu cầu phải được đặt đúng chỗ.

4. Kiểm tra hệ thống thoát nước ở vùng nguy hiểm.

5. Kiểm tra các thiết bị và hệ thống liên quan đến khoan.

5.8.3.3  Các thiết bị khoan, nếu có, cần phải được kiểm tra thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Kiểm tra các hạng mục nêu trong 5.5.2.4.

2. Kiểm tra tháp khoan và cần đốt, chú trọng trạng thái kết cấu của các thanh nhánh, đặc biệt lưu ý tới biến dạng và chùng hoặc lỏng bulông (với các thiết kế sử dụng bu-lông). Đo độ dy và kiểm tra không phá hủy của các bộ phận kết cấu chính và có thể phải kiểm tra bulông sau khi tháo ra nếu thấy cần thiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Kiểm tra bên trong bình chịu áp lực, nếu không th được thì đo độ dầy. Kiểm tra các thiết bị có liên quan như van, ống và các thiết bị tương tự. Kiểm tra sự cài đt chính xác của các van an toàn bao gồm cả vận hành t xa đng thời sẽ được thực hiện. Thử áp lực với áp suất làm việc cực đại.

5. Kiểm tra đầu ra, vào cht lng của bơm xi-măng và bùn khoan và xem xét những vùng có nguy cơ bị nứt.

6. Kiểm tra hệ thống ống đứng k cả hệ thống cửa rẽ nhánh và van điều tiết phân dòng, ống bơm dung dịch dập giếng. Các vùng có khả năng nứt cao phi được kiểm tra không phá hủy bằng hạt từ hoặc thẩm thấu. Đo độ dầy những chỗ cần thiết. Thử áp lực với áp suất làm việc cực đại.

7. Thử toàn bộ chức năng của hệ thống chống phun. Thử áp lực với áp suất làm việc cực đại. Xem xét biên bản kiểm tra tháo rời.

8. Thử áp lực với áp suất làm việc cực đại cho hệ thống ống dẫn kể cả ống mềm.

5.8.3.4  Đối với các giàn có chức năng khai thác, cần phải tiến hành các kiểm tra sau:

1. Kiểm tra các hạng mục nếu trong 5.5.2.6 liên quan đến các giàn có chức năng khai thác;

2. Đối với các giàn có nồi hơi đốt bằng dầu thô hoặc các cht tương tự, phải kiểm tra và thử thiết bị điều khiển bao gồm hệ thống hệ thống giám sát và các chức năng dừng liên quan đến các hệ thống sau:

1) Hệ thống thông gió và kín khí, đường cấp nhiên liệu, và nồi hơi có tấm chắn nhiệt phía trước (boiler front lagging);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Máng ống tiêu nước và chỗ thu nước đóng tự động;

4) Hệ thống làm sạch và khí trơ;

5) Hệ thống dừng và đóng van nhanh tự động và bng tay;

6) Hệ thống thông gió v nồi hơi (boiler hood ventilation system);

7) Hệ thống thông gió từng ngăn nồi hơi;

8) Hệ thống làm tắt phía trước nồi hơi;

9) Cơ cu m đốt giữ lửa;

10) Thâm nhập vách ngăn kín khí (gastight bulkhead penetration);

11) Hệ thống phát hiện khí;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Đối với các giàn có tuabin, máy hay nồi hơi đốt bằng khí, phải kiểm tra và thử thiết bị điều khin và an toàn, báo động và các chức năng dừng liên quan đến các hệ thống sau:

(a) Thiết bị hâm nóng khí;

(b) Thiết bị thông gió:

(c) Lưới chắn lửa và bảo vệ;

(d) Hệ thống làm sạch và làm lạnh khí;

(e) Hệ thống dừng tự động và bằng tay;

(f) Hệ thống phát hiện khí;

(g) Cơ cấu m đốt giữ lửa của cn đốt;

(h) Hệ thống chuyn điều chỉnh từ khí đốt sang dầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Các hệ thống dập cháy sau đây phải được kiểm tra và thử chức năng:

(a) Vùng két dầu thô;

(b) Buồng bơm dầu thô;

(c) Buồng nồi hơi và máy;

(d) Sân bay trực thăng.

6. Các biển báo theo yêu cầu phải được đặt đúng chỗ;

7. Kiểm tra hệ thống thoát nước ở vùng nguy hiểm;

8. Kiểm tra độ cách điện của các thiết bị điện ở vùng nguy hiểm;

9. Kiểm tra bộ quần áo chữa cháy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Kiểm tra các hạng mục nêu trong 5.5.2 6 liên quan đến các thiết bị khai thác;

2. Kiểm tra tháp khoan có chú trọng tới trạng thái kết cấu của các thanh nhánh đặc biệt là biến dng và trùng, lỏng của bulông (nếu sử dụng thiết kế bulông). Đo độ dầy và/hoặc kiểm tra không phá hủy các bộ phận kết cấu chính và có thể phải kiểm tra bulông sau khi tháo ra nếu Người giám sát thấy cần thiết.

3. Kiểm tra không phá hủy các bộ phận chịu lực chính của thiết bị khai thác bằng hạt từ. Đo độ dầy theo yêu cầu của Người giám sát. Phải đo độ dầy và/hoặc kiểm tra không phá hủy các bộ phận kết cấu nhiu nhất có thể theo mức cần thiết.

4. Kiểm tra bên trong bình chịu áp lực và thiết bị trao đổi nhiệt. Nếu không thể được thì đo độ dầy. Kiểm tra các thiết bị có liên quan như van, ống và các thiết bị tương tự. Kiểm tra sự cài đặt chính xác của các van an toàn. Thử áp lực với áp suất làm việc cực đại cho phép.

5. Các bơm và máy nén có công suất, áp lực cao phải được mở toàn bộ hoặc từng phần đ kiểm tra nếu Ngưi giám sát thy cần thiết. Phải thử áp lực nếu cần thiết.

6. Kiểm tra tiếp cận hệ thống ống đứng. Các vùng có khả năng nứt cao phải được kiểm tra không phá hủy bằng hạt từ hoặc thm thấu. Đo độ dầy những chỗ cần thiết.

7. Kiểm tra toàn bộ và thử toàn bộ chức năng của hệ thống chống phun. Thử áp lực với áp suất làm việc cực đại.

8. Đo độ dầy của các bộ phận kết cấu thiết bị nâng càng nhiều càng tốt. Phải thử không phá hủy các bộ phận kết cấu chính nhiu nhất nếu cần thiết.

9. Hệ thống bảo vệ bng nước cố định trong vùng thiết bị xử lý phải được kiểm tra và thử chức năng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.3.6  Ngoài ra còn phải tiến hành các kiểm tra khác nếu cần thiết.

5.9  Kiểm tra nồi hơi và thiết bị hâm dầu

Kiểm tra ni hơi và thiết bị hâm dầu phải được tiến hành tuân thủ các yêu cầu nêu trong 3.8. TCVN 6259 - 1 : 2003.

5.10  Kiểm tra trục chân vịt

Kiểm tra trục chân vịt phải được tiến hành tuân thủ các yêu cầu nêu trong 3.9 TCVN 6259 -1 : 2003.

 

MỤC LỤC

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4  Cp của giàn

4.1  Ký hiệu phân cấp cơ bản của giàn

4.2  Ký hiệu phân cấp thân và máy giàn

4.3  Du hiệu về kiểu ca giàn

4.4  Dấu hiệu về phân khoang và các du hiệu b sung

4.5  Duy trì cấp

4.6  Rút cấp và thay đổi ký hiệu cấp giàn

4.7  Phục hồi cp

4.8  Giy chứng nhận phân cp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1  Kim tra phân cấp chế tạo mới

5.2  Kiểm tra phân cấp giàn được chế tạo không qua giám sát

5.3  Kim tra chu kỳ

5.4  Thi hạn kim tra chu kỳ

5.5  Kiểm tra hàng năm

5.6  Kim tra trên đà

5.7  Kiểm tra trung gian

5.8  Kiểm tra định kỳ

5.9  Kiểm tra nồi hơi và thiết bị hâm dầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5309:2016 về Giàn di động trên biển - Phân cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106