Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12090-4:2017 về Ứng dụng đường sắt - Tương thích điện từ - Phần 4

Số hiệu: TCVN12090-4:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2017 Ngày hiệu lực:
ICS:29.280, 33.100.01, 45.020 Tình trạng: Đã biết

AC

Dòng điện xoay chiều

AM

Điều biến biên độ

DC

Dòng điện một chiều

E

Điện (trường)

EMC

Tương thích điện từ

EMI

Giao thoa điện từ

I/O

Đầu vào / đầu ra

ITU

Liên minh Viễn thông Quốc tế

S&T

Tín hiệu và thông tin liên lạc

 

4  Mô tả vị trí

Môi trường đường sắt được xác định theo TCVN 12090-1 (EN 50121-1).

5  Giới hạn phát xạ điện từ của tổng thành thiết bị

Phải thỏa mãn các giá trị độ phát xạ điện từ lớn nhất cho phép trong EN 61000-6-4. Phải áp dụng các giới hạn phát xạ điện từ dẫn điện cho c các cổng nguồn AC và DC. Nếu tổng thành thiết bị được sử dụng trong môi trường không phải môi trưng đường sắt, khi đó phải áp dụng các giới hạn độ phát xạ điện từ đưa ra trong các tiêu chun phù hợp.

6  Miễn nhiễm điện từ

6.1  Tiêu chí tính năng

Sự đa dạng và sự khác nhau của tổng thành thiết bị trong phạm vi của tiêu chuẩn này sẽ gây khó khăn cho việc xác định tiêu chí chính xác để đánh giá các kết quả th nghiệm độ miễn nhiễm điện từ. Do đó sử dụng 3 mức tiêu chí tính năng chung theo quy định trong TCVN 12090-1 (EN 50121-1).

6.2  Các yêu cầu thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các th nghiệm phải được thực hiện theo phương thức xác định rõ ràng và có thể lặp lại. Các thử nghiệm phải được tiến hành như các thử nghiệm độc lập trong chuỗi các thử nghiệm. Thử tự chuỗi thử nghiệm là tùy chọn. Thuyết minh mô tả thử nghiệm, chuẩn bị th nghiệm, phương pháp th nghiệm và thiết lập thử nghiệm được đưa ra trong các tiêu chuẩn cơ bản tham chiếu tới các bảng từ 1 đến 5.

Nếu tng thành thiết bị có s lượng lớn các cổng giống nhau hoặc các cng có nhiều kết nối giống nhau, khi đó phải lựa chọn vừa đ số lượng cổng để mô phỏng các điều kiện vận hành thực tế và để đảm bảo tất cả các loại đấu nối khác nhau được th nghiệm (ví dụ: 20 % số cổng hoặc ít nhất 4 cổng).

Nội dung trong các tiêu chuẩn cơ bản này không được nhắc lại đây, tuy nhiên mục này đưa ra các thông tin bổ sung cần thiết cho các ứng dụng thử nghiệm thực tế nếu phù hợp.

Các điện áp cảm ứng do các dòng điện kéo sinh ra không được xem xét ở đây. Các điện áp này phải được đề cập tới trong tài liệu quy định kỹ thuật chức năng.

Bảng 1 - Độ miễn nhiễm - Cổng hộp kín

 

Hiện tượng môi trường

Quy định th nghim

Tiêu chun cơ bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú ý v khả năng áp dụng

Ghi chú

Tiêu chí tính năng

1.1

Trường điện từ tần số vô tuyến. Điều biến biên độ

80 MHz đến 800 MHz

10 V/m (rms)

80 % AM, 1 kHz

Sóng mang không điều biến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN 61000-4-3

 

Mức độ thử nghim được quy định là giá trị rms của sóng mang không điều biến

A

1.2

Trường điện từ tần số vô tuyến, từ các thiết bị thông tin digital

80 MHz đến 1000 MHz

20 V/m (rms)

80 % AM, 1 kHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN 61000-4-4

EN 61000-4-4

 

Mức độ th nghiệm được quy định là giá trị rms của sóng mang không điều biến

A

1400 MHz đến 2000 MHz

10 V/m (rms)

80 % AM, 1 kHz

Sóng mang không điều biến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 V/m (rms)

80 % AM, 1 kHz

Sóng mang không điều biến

5100 MHz đến 6000 MHz

3 V/m (rms)

80 % AM, 1 kHz

Sóng mang không điều biến

1.3

Từ trường công sut - tần số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100 A/m

 

EN 61000-4-8

EN 61000-4-8

Xem a

Phải thử nghiệm tất cả tần số

Thời gian thử nghiệm là 10s

A

50 Hz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0 Hz

300 A/m

1.4

Xả tĩnh điện

± 6 kV

± 8 kV

Xả kiu tiếp xúc

Xả kiu phóng tia lửa điện

EN 61000-4-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem b

 

B

a Chỉ áp dụng thử nghiệm cho thiết bị nhạy cảm với từ trường, ví dụ: thiết bị có các phần tử Hall, các microphone điện động. Các màn hình CRT không có bảo vệ có thể bị tác động nhiễu vượt quá 1 A/m (rms). Không được che phủ thiết bị được lắp trực tiếp trên ray chạy do có thể xuất hiện từ trường lớn.

b Chỉ có thể áp dụng cho các thiết bị sử dụng công cộng và có thể được tiếp cận bởi nhân viên vận hành (không phải nhân viên bảo trì), trừ khi áp dụng các mức quy định trong EN 61000-6-2.

Bảng 2 - Độ miễn nhiễm - cổng I/O

 

Hiện tượng môi trường

Quy định th nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết lập th nghiệm

Chú ý v khả năng áp dụng

Ghi chú

Tiêu chí tính năng

2.1

Chế độ ph biến tần s vô tuyến

0,15 MHz đến 80 MHz

10 V (rms)

80 % AM, 1 k Hz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN 61000-4-6

EN 610004-6

Xem a, b, e

Mức độ thử nghiệm được quy định là giá trị rms của sóng mang không điều biến

A

2.2

Hiện tượng quá độ xảy ra nhanh

± 2 kV

5/50 ns

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đỉnh

Tr/Th

Tần s lặp

EN 61000-4-4

EN 61000-4-4

Xem e

Sử dụng kẹp điện dung (capacity clamp)

A

2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,2/50 µs

 

EN 61000-4-5

EN 61000-4-5

Xem c, d, e

Tt cả các mức nguy hiểm nh hơn mức nguy him cho trước phải được thử nghiệm với cả 5 xung. Tuần tự thí nghiệm không đan xen nhau mà thử cực đu tiên, sau đó đến cực còn lại.

Th nghiệm với điện áp cung cấp không đi lớn nhất như quy định trong EN 50155

B

± 2 kV 42 Ω, 0,5 µF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±1 kV 42 Ω, 0,5 µF

Điện áp thử nghiệm mạch h, từ dây tới dây

a Ch có thể áp dụng cho các cổng nối dây cable có tng chiều dài theo quy định của nhà sản xuất là vượt quá 3 m.

b Mức độ thử nghiệm có thể được xác định là khi dòng điện tương đương đi vào tải 150 Ω.

c Quy định tr kháng đầu ra là 42 Ω (40 Ω và 2 Ω phát ra) và điện dung đấu nối là 0,5 µF.

d Không yêu cầu thử nghim theo đường dây đối với các cổng thông tin liên lạc và các cng kết nối khác có độ cân bằng cao.

e Các cổng được nối trực tiếp với các cổng nguồn hoặc mạng điện áp thấp (công cộng) cũng được phân loại là các cổng nguồn.

Bảng 3 - Độ miễn nhiễm - Các cổng nguồn DC

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy định th nghiệm

Tiêu chun cơ bản

Thiết lập th nghiệm

Chú ý v khả năng áp dụng

Ghi chú

Tiêu chí tính năng

3.1

Chế độ phổ biến tần số vô tuyến

0,15 MHz đến 80 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80 % AM, 1 k Hz

Sóng mang không điều biến

EN 61000-4-6

EN 610004-6

Xem a

Mức độ thử nghiệm được quy định là giá trị rms của sóng mang không điều biến

A

3.2

Hiện tượng quá độ xảy ra nhanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5/50 ns

5 kHz

Đỉnh

Tr/Th

Tần s lặp

EN 61000-4-4

EN 61000-4-4

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3

Đột biến điện

1,2/50 µs

 

EN 61000-4-5

EN 61000-4-5

Xem b

Tt cả các mức nguy hiểm nh hơn mức nguy him cho trước phải được thử nghiệm với cả 5 xung và thứ tự th nghiệm không đan xen nhau mà thử cực đu tiên, sau đó đến cực còn lại.

B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp thử nghiệm mạch h, từ dây tới đất

±1 kV

Điện áp thử nghiệm mạch h, từ dây tới dây

a Mức độ th nghiệm có thể được xác định là khi dòng điện tương đương đi vào tải 150 Ω.

b Khi nguồn cấp được cô lập với đất, khuyến nghị tr kháng đầu ra là 42 Ω (40 Ω và 2 Ω phát ra) và điện dung đấu nối là 0,5 µF.

Bảng 4 - Độ miễn nhiễm - Các cổng nguồn AC

 

Hiện tượng môi trường

Quy định th nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết lập th nghiệm

Chú ý v khả năng áp dụng

Ghi chú

Tiêu chí tính năng

3.1

Chế độ phổ biến

0,15 MHz đến 80 MHz

10 V (rms)

80 % AM, 1 k Hz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN 61000-4-6

EN 610004-6

Xem a

Mức độ thử nghiệm được quy định là giá trị rms của sóng mang không điều biến

A

3.2

Hiện tượng quá độ xảy ra nhanh

± 2 kV

5/50 ns

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đỉnh

Tr/Th

Tần s lặp

EN 61000-4-4

EN 61000-4-4

 

 

A

3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,2/50 µs

 

EN 61000-4-5

EN 61000-4-5

 

Tt cả các mức nguy hiểm nh hơn mức nguy him cho trước phải được thử nghiệm với cả 5 xung và thứ tự th nghiệm không đan xen nhau mà thử cực đu tiên, sau đó đến cực còn lại.

B

± 2 kV

Điện áp thử nghiệm mạch h, từ dây tới đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp thử nghiệm mạch h, từ dây tới dây

a Mức độ th nghiệm có thể được xác định là khi dòng điện tương đương đi vào tải 150 Ω.

Bảng 5 - Độ miễn nhiễm điện từ của thiết bị tín hiệu và thông tin liên lạc - Cổng nối đất

 

Hiện tượng môi trường

Quy định th nghiệm

Tiêu chun cơ bản

Thiết lập th nghiệm

Chú ý v khả năng áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiêu chí tính năng

5.1

Chế độ phổ biến

0,15 MHz đến 80 MHz

10 V (rms)

80 % AM, 1 k Hz

Sóng mang không điều biến

EN 61000-4-6

EN 610004-6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức độ thử nghiệm được quy định là giá trị rms của sóng mang không điều biến

A

5.2

Hiện tượng quá độ xảy ra nhanh

± 2 kV

5/50 ns

5 kHz

Đỉnh

Tr/Th

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN 61000-4-4

EN 61000-4-4

 

 

A

MỤC LỤC

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2  Từ viết tắt

4  Mô tả v trí

5  Giới hạn phát xạ điện từ của tổng thành thiết bị

6  Miễn nhiễm điện từ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12090-4:2017 (EN 50121-4:2015) về Ứng dụng đường sắt - Tương thích điện từ - Phần 4: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của thiết bị tín hiệu và thông tin liên lạc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.955

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!