Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11215:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:13.040.50, 43.140 Tình trạng: Đã biết

Giá trị nhỏ nhất đo được

Giá trị lớn nhất đo được

Giá trị trung bình cộng

COa ………………. % thể tích

HCab ……………. ppm thể tích

………………. % thể tích

……………. ppm thể tích

………………. % thể tích

……………. ppm thể tích

Ch dành cho động cơ được kết hợp với hệ thống không khí phụ:

Giá trị nhỏ nhất đo được

Giá trị lớn nhất đo được

Giá trị trung bình cộng

COa ………………. % thể tích

CO2a ………………. % thể tích

HCab ……………. ppm thể tích

………………. % thể tích

………………. % thể tích

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………. % thể tích

………………. % thể tích

……………. ppm thể tích

Nếu các giá trị đo được hiệu chnh, phương pháp hiệu chỉnh: ..................................................

Giá trị trung bình cộng được hiệu chỉnh

COa ………………. % thể tích

HCab ……………. ppm thể tích

a Gạch bỏ phn không áp dụng;

b Đại lượng n-hexan/đại lượng metan (gạch b phần không áp dụng).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC B

(Tham khảo)

Ví dụ về phương pháp hiệu chỉnh phát thải chất khí

B.1. Quy định chung

Cơ quan có thm quyền của quốc gia quy định hai loại phương pháp hiệu chnh các phát thải chất khí. Hai phương pháp hiệu chỉnh được đưa ra trong phụ lục này dùng để tham khảo. Đó là phương pháp hiệu chỉnh các phát thi chất khí dùng cho động cơ có lắp hệ thống không khí phụ cho cacbon monoxit và hyđrocacbon và phương pháp hiệu chỉnh các phát thi chất khí cho cacbon monoxit.

B.2. Phương pháp hiệu chnh phát thải chất khí dùng cho động cơ có lắp hệ thống không khí phụ

Đối với động cơ có lắp hệ thống không khí phụ, các chất phát thải cacbon monoxit và hyđrocacbon được hiệu chỉnh theo công thức (B.1) và công thức (B.2).

(B1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(B2)

Trong đó

cCO

là nồng độ đo được của cacbon monoxit, tính bng % thể tích;

cCO2

là nồng độ đo được của cacbon đioxit, tính bằng % thể tích;

cCO2corr

là nồng độ đo được hiệu chỉnh đối với cacbon monoxit, tính bằng % thể tích;

cHC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

cHC2corr

nồng độ đo được hiệu chỉnh đối với hyđrocacbon, tính bằng ppm thể tích, được biểu thị bằng đương lượng metan CH4;

a

là 1,8 khi nồng độ của hyđrocacbon được đo bằng NDIR (vùng hồng ngoại không tán xạ) và a là 1 khi nồng độ của hyđrocacbon được đo bằng FID (máy đo ion hóa ngọn lửa);

b

là m khi nồng độ của hyđrocacbon được hiệu chỉnh bằng ppm Cm (ví dụ b là 6 đối với đương lượng C6H14 n-hexan hoặc b là 1 đối với đương lượng metan C1H4).

B.3. Phương pháp hiệu chnh phát thải chất khí đối với cacbon monoxit

Nồng độ được hiệu chỉnh đối với cacbon monoxit cCOcorr tính bằng phần trăm theo thể tích được tính toán theo công thức sau:

a) Đi với động cơ hai kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(B3)

b) Đối với động cơ bốn kỳ

(B4)

Không cần thiếu phải hiệu chỉnh nồng độ của cCO được đo theo Điều 9 nếu tổng của các nồng độ được đo (cCO + cCO2) ít nht phải bằng 10 đối với động cơ hai kỳ và 15 đối với động cơ bốn kỳ.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 6529 (ISO 1176), Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ, định nghĩa và mã hiệu).

[2] TCVN 6204 (ISO 3929), Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí thải trong kim tra hoặc bảo dưỡng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[4] Council Directive 92/55/EEC of 22 June 1992 amending Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (exhaust emissions).

1) Tài liệu đng tác giả của ISO và OIML (International Organization of Legal Metrology - T chức quốc tế về đo lường pháp định)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11215:2015 (ISO 17479:2013) về Mô tô – Phương pháp đo phát thải chất khí trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43