Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10832:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Màu

Những tọa độ màu vào ban ngày (nhũng điểm góc)

1

2

3

4

x

y

x

y

x

y

x

y

Màu trắng

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

Màu vàng

0,560

0,440

0,490

0,510

0,420

0,440

0,460

0,400

Màu đ

0,480

0,300

0,690

0,315

0,620

0,380

0,480

0,360

Màu xanh lam

0,105

0,100

0,220

0,180

0,200

0,260

0,060

0,220

CHÚ THÍCH 2:

Thời gian vào ban ngày, Góc hình học quan sát - 45°/0° (0°/45°), nguồn chiếu sáng theo CIE là D65 với quan sát viên chuẩn CIE 1931 (2°)

Bảng 2 - Màu vào ban đêm

Màu

Những tọa độ màu vào ban đêm (những điểm góc)

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y

x

y

x

y

x

y

Màu trắng

0,480

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,430

0,380

0,405

0,405

0,455

0,435

Màu vàng

0,575

0,425

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,415

0,473

0,453

0,510

0,490

CHÚ THÍCH 3:

Thời gian vào ban đêm, Góc hình học quan sát là 1,05° và góc chiếu sáng là 88,76°. Nguồn chiếu sáng theo CIE là A với quan sát viên chuẩn CIE 1931 (2°).

4.1.1  Bng 1 - Các tọa độ màu (x,y) trong điều kiện ban ngày của những điểm góc của các vạch kẻ đường có màu trng, vàng, xanh lam và đỏ (xem Hình 1).

4.1.2  Bảng 2 - Các tọa độ màu (x,y) trong điều kiện ban đêm của những điểm góc của các vạch kẻ đường có màu trắng và vàng (xem Hình 2).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HÌNH 1 - Tọa độ màu vào ban ngày của các vạch kẻ đường

HÌNH 2 - Tọa độ màu vào ban đêm của các vạch k đường

4.2  Giới hạn về độ sáng ban ngày (Tọa độ 3 giá trị kích thích Y)

Giới hạn về độ sáng này tuân theo Bng 3 (Hình học 45°/0° và 0°/45° là thực hành chun hiện nay đối với các số đo này)

CHÚ THÍCH 4:

Việc kiểm tra độ sáng vào ban ngày cho các vạch k đường phi loại đi các vật liu đã kẻ trên đường. Chúng phải được kim tra dưới góc nhìn thực tế sử dụng nguồn sáng n xạ và góc nhìn 87.71°, mà tiêu chuẩn này không đ cập tới.

5  Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu cần kiểm tra được đặt lên một tấm panel bng phẳng có diện tích vùng kiểm tra tối thiểu là 0,1 m2. Thông thường các tm panel kim tra có kích thước 100 x 1000 (mm).

Đ ổn định mẫu mới, xem tiêu chuẩn ASTM D7585/ASTM D7585M. Đối với các vật liệu đang thực hiện thao tác thí nghiệm, phải làm sạch những vết bn hay bất kỳ cht ô nhiễm gây bẩn nào khác nhìn thy trên mu.

5.2  Màu sắc vào ban ngày

Phải đo màu sắc vào ban ngày theo tiêu chuẩn ASTM E1349, bằng cách sử dụng hình học 45°/0° (0°/45°), nguồn chiếu sáng chuẩn theo CIE là D65 và quan sát viên chuẩn CIE 1931(2°). (Xem Phụ lục A đối với các hệ số hiệu chnh khi sử dụng nguồn sáng C).

Bảng 3- Hệ số độ sáng, YA

Màu

Có bi thủy tinh

Y

Y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tối đa)

Trắng

35

...

Vàng

25

...

Đỏ

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xanh lam

5

14

CHÚ THÍCH 5:

A: Giới hạn hệ số độ sáng lúc đang làm việc vào ban ngày (trị số màu kích thích Y biểu th bằng %) kế theo s áp dụng lúc đo theo hình hc 45°/0° (0°/45°) và nguồn chiếu sáng D65 với việc sử dụng quan sát viên chuẩn CIE1931 2°

5.3  Màu sắc vào ban đêm

Phép đo tọa độ màu vào đêm phải theo tiêu chuẩn ASTM E811, sử dụng dung sai v hình học và định vị mẫu (gồm cả những kỹ thuật b trí góc) như được mô tả trong tiêu chuẩn ASTM D4061.

CHÚ THÍCH 6:

Phương pháp thử nghiệm đo màu sắc vào ban đêm được tham khảo là một quy trình được thực hiện trong phòng thí nghiệm, và có thể không thuận tiện đ sử dụng ở hiện trường để đo kiểm các vật liệu đang trong quá trình sử dng. Những dụng cụ, thiết b kiểm tra ở hiện tờng tuân theo phương pháp kim tra này được kỳ vng sẽ xut hiện trong tương lai gần.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vào thi điểm hiện tại, mức độ chính xác của tiêu chuẩn quy định này chưa được phát triển một cách đầy đ. Do đó, không nên dùng tiêu chuẩn này đ chp nhận hay loại b một vật liệu vì các mc đích mua bán chúng. Trong tiêu chuẩn này không đưa ra các phương pháp thử nghiệm cụ thể, nhưng có viện dẫn đến tiêu chuẩn ASTM E1349 và tiêu chuẩn ASTM E811, c hai đều không có nội dung những báo cáo v độ chụm và độ chệch. Tiểu ban đã thành lập một nhóm đặc biệt để triển khai một báo cáo v độ chụm và độ chệch cho việc đo đạc, định lượng màu của các vật liệu k đường, s kết hp với y ban E12 v việc gộp cả tiêu chuẩn ASTM E1349 vào cùng. Yêu cầu nghiên cu b sung đối với việc phát triển phương pháp thử nghiệm từ tài liệu thực hành chuẩn trong tiêu chuẩn ASTM E811 đối với việc đo màu sc vào ban đêm của các vạch kẻ đường.

 

PHỤ LỤC A

(quy định)

Thay đổi về các hệ số chiếu sáng

Các hệ số hiệu chỉnh nêu trong Bảng A là hệ s hiệu chnh khi thay đổi các phép đo sử dụng nguồn sáng chuẩn C sang các phép đo gần đúng sử dụng nguồn sáng chuẩn D65.

Bảng A- Hệ số hiệu chnh

Màu

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Y

Trắng

+ 0,003

+ 0,014

0,00

Vàng

+ 0,001

+ 0,002

0,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,000

+ 0,001

0,00

Xanh lam

- 0,001

+ 0,008

0,00

CHÚ THÍCH 8:

Ví dụ đối với một mẫu có màu xanh lam đo được các giá tr (x,y,Y) = (0,150; 0,150; 5,0) khi chiếu bằng nguồn sáng C, thì khi chiếu bằng nguồn sáng D65 s được chuyn đổi thành (0,149; 0,158; 5,0).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dn

3  Thuật ngữ, định nghĩa, chữ viết tắt

4  Các quy định về màu sắc

5  Phương pháp thử

5.1  Chuẩn bị mẫu

5.2  Màu sắc vào ban ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A (quy định)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10832:2015 về Vật liệu kẻ đường phản quang – Màu sắc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74