Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quy chuẩn quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT về Báo động và chỉ báo trên tàu biển

Số hiệu: QCVN94:2016/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: ***
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chức năng

Quy định IMO

Quy định trong Quy chuẩn áp dụng

Âm thanh

Ánh sáng

Lưu ý

Thiết bị

Màu sắc

Ký hiệu *

Báo động sự cố chung

LSA 7.2.1

SOLAS III/6.4

SOLAS II-2/7.9.4

QCVN 42:2015/BGTVT

2.2.1-3; 2.6-22

QCVN 54:2015/BGTVT

Phần 8

1.2.1-2

Còi hơi

Còi ủ

Chuông

Còi kèn

Còi tù và

1a; 1b

 

Xanh/trắng

Các vị trí tập trung hành khách

 

Các vị trí trập trung xuống xuồng cứu sinh của thuyền viên.

Cường độ âm thanh phải phù hợp với 7.2.1.2, 7.2.1.3 của LSA và 2.6-22 của QCVN 42:2015/BGTVT

Báo động cháy

SOLAS II-2/7.9.4

 

Chuông

Còi kèn

Còi ủ

Còi tù và

2; 1b

Đỏ

 

FSS 9.2.5.1

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 5

29.2.5.1

Chuông

Còi kèn

Còi ủ

Còi tù và

2; 3c; 3d

Đỏ

 

Báo động trước khi xả chất dập cháy

FSS5.2.1.3

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 5

25.2.1-3

Còi ủ, Còi tù và

2

Đỏ

CO2

Tín hiệu xuất hiện trước khi xả.

Báo động âm thanh phân biệt với các tín hiệu khác.

Khi sử dụng công chất dập cháy khác, chúng phải được phân biệt rõ ràng

 

Bảng 2/1 Báo động sự cố (tiếp theo)

Chức năng

Quy định IMO

Quy định trong Quy chuẩn áp dụng

Âm thanh

Ánh sáng

Lưu ý

Thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu sắc

Ký hiệu *

Báo động đóng cửa kín nước dạng trượt hoạt động bằng cơ giới

SOLAS II-1/13.7.1.6 và 13.8.2

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 8F

3.6.4-2(6) và 3.6.4-4(2)

Còi tù và

Còi kèn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Đỏ, xanh

Không có ký hiệu

Tín hiệu xuất hiện tại của trước và liên tục trong quá trình đóng cửa.

Tại vị trí điều khiển từ xa: đèn báo cửa mở màu đỏ; đèn báo cửa đóng màu xanh.

Chỉ báo màu đỏ tại buồng lái nhấp nháy trong quá trình cửa đóng

Báo động nước xâm nhập mức cao

SOLAS XII/12.1, 12.2 và II-1/23-3

QCVN 21:2015/BGTVT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.8.5-1

 13.8.5-2

Chuông

Còi con ve

Còi tù và

2

Đỏ

Đối với các khoang hàng dùng để dằn, có thể lắp đặt các thiết bị loại bỏ báo động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 2. Mã âm thanh được nêu trong Bảng 2/4.

 

Bảng 2/2 Báo động

Chức năng

Quy định IMO

Quy định trong Quy chuẩn áp dụng

Âm thanh

Ánh sáng

Lưu ý

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu sắc

Ký hiệu *

Báo động hệ thống máy

SOLAS II-1/51.1

QCVN 60:2013/BGTVT

4.3.3-1(5)

Còi tù và

Còi con ve

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng thẫm

Còi tù và trong buồng máy. Còi con ve ở các nơi khác

Báo động máy lái

SOLAS

II-1/29.5.2

II-1/29.8.4

II-1/29.12.2

II-1/30.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 3

15.2.4-5;15.2.7-5;

15.2.7-7;15.3.1-2(4)

Còi tù và

Còi con ve

3

Vàng thẫm

Còi tù và trong buồng máy. Còi con ve ở các nơi khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOLAS

II-1/29.8.4

II-1/49.5

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 3

15.3.1-2(4)

18.3.2-3(1)

Còi tù và

Còi con ve

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng thẫm

Không có ký hiệu

Còi tù và trong buồng máy. Còi con ve ở các nơi khác

Báo động nước la canh

SOLAS

II-1/48

QCVN 60:2013/BGTVT

4.2.3-1(2)

Còi tù và

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Vàng thẫm

Còi tù và trong buồng máy. Còi con ve ở các nơi khác

Báo động thợ máy

SOLAS

II-1/38

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Còi tù và

Còi con ve

3

Vàng thẫm

Còi tù và/còi con ve trong hành lang khu vực thợ máy. Còi con ve trong khu buồng ở.

Báo động người

A.481(XII),

Phụ lục 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Còi tù và

Còi con ve

3

Vàng thẫm

Còi tù và trong buồng máy. Còi con ve ở các nơi khác

Báo động phát hiện cháy

FSS 8.2.5.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 5

28.2.5-1

Chuông

Còi tù và

Còi con ve

2

Đỏ

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOLAS II-2/7.4.2

FSS 9.2.5.1

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 5

7.4.2

29.2.5-1

Chuông

Còi tù và

Còi con ve

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đỏ

Phải tự động phát tín hiệu báo động cháy nếu không được phát hiện sau 2 phút. Còi tù và/chuông trong buồng máy, còi con ve/chuông ở các nơi khác

FSS10.2.4.1.3

30.2.4-1(3)

Chuông

Còi tù và

Còi con ve

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Kích hoạt hệ thống dập cháy cố định cục bộ

SOLAS II-2/10.5.6.4

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 3

10.5.5-4

Chuông

Còi tù và

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Đỏ

 

Báo động nước xâm nhập mức thấp

SOLAS XII/12.1, 12.2 và II-1/23-3

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 3

13.8.5-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuông

Còi tù và

Còi con ve

2

Vàng

Đối với các khoang hàng dùng để dằn, có thể lắp đặt các thiết bị loại bỏ báo động.

Báo động lỗi hệ thống báo động

SOLAS II-1/51.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3.3-1(2)

Còi tù và

Còi con ve

3

Vàng

Không có ký hiệu

Còi tù và trong buồng máy, còi con ve nơi khác.

Đèn chớp/đèn quay

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

Trắng

Không có ký hiệu

 

Báo động hàng

IBC

BCH

IGC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 8D

Phần 8E

Còi tù và

Còi con ve

3

Vàng thẫm

Không có ký hiệu

Còi tù và trong buồng máy, còi con ve trong buồng điều khiển máy, trạm điều khiển hàng và trong buồng lái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí hợp chất Clo

IGC17.14.4.3, 17.14.1.4

GC

17.12.5(d)(iii)

17.12.5(a)(iv)

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 8D

17.14.1.4

17.14.4.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Còi tù và

Còi con ve

2

Đỏ

 

Khí khác

IGC 13.6, 17.9, 16.2.1.2, 16.2.9

GC13.6, 17.11, 16.2(b), 16.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 8D

13.6; 17.9

Còi tù và

Còi con ve

3

Vàng thẫm

xxx ký hiệu của khí

Báo động hư hỏng các cửa trượt kín nước hoạt động bằng cơ giới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II-1/13.7.3

II-1/13.7.8

QCVN 21:2015/BGTVT

Phần 8F

3.6.4-3(1)(a)

3.6.4-3(6)(b)

Còi tù và

Còi con ve

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có ký hiệu

Còi tù và trong buồng máy, còi con ve ở nơi khác

Chú thích: 1. * Áp dụng cho các cột chỉ báo, báo động (xem phụ lục).

2. Mã âm thanh được nêu trong Bảng 2/4.

 

Bảng 2/3 Tín hiệu gọi

Chức năng

Quy định IMO

Quy định trong Quy chuẩn áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ánh sáng

Lưu ý

Thiết bị

Màu sắc

Ký hiệu *

Điện thoại

SOLAS II-1/50

QCVN 60:2013/BGTVT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Còi tù và

Còi con ve

Chuông

3.a

Trắng

Còi tù và/chuông trong buồng máy và khu vực sinh hoạt của thợ máy. Còi con ve/chuông trong buồng điều khiển máy, buồng lái và trong các buồng ở của thợ máy

Chuông truyền lệnh

SOLAS II-1/37

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.7

Còi tù và

Còi con ve

Chuông

2., 3.a

Trắng

Còi tù và/chuông trong buồng máy. Còi con ve/chuông trong buồng điều khiển máy và buồng lái.

Ghi chú: 1. * Áp dụng cho các cột chỉ báo, báo động (xem phụ lục).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bảng 2/4 Các dạng sóng tín hiệu báo động âm thanh và gọi

Mã âm thanh

Dạng sóng

Ghi chú

1.a

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.b

Các mã riêng cho vị trí tập trung

Báo động sự cố chung

2

Báo động liên tục cho đến khi được xóa hoặc được chấp nhận

 

3.a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3.b

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.c

 

 

 

3.d

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các dạng sóng lựa chọn để phân biệt giữa các báo động, được sử dụng cho các báo động và thứ cấp. Tần số sung từ 0,5 Hz đến 2,0 Hz

Chương 3 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN NHÓM VÀ TẬP HỢP BÁO ĐỘNG, CHỈ BÁO

3.1  Quy định chung

3.1.1  Mục đích

1  Nhằm giảm sự khác nhau về kiểu, số lượng các báo động bằng âm thanh, ánh sáng và các chỉ báo sao cho thông tin được đưa ra nhanh chóng và chính xác tới người có trách nhiệm về hoạt động của tàu.

2  Trong buồng lái, để:

(1) Sỹ quan tập trung toàn bộ sự chú ý đến an toàn hàng hải của tàu;

(2) Dễ dàng phát hiện ra bất kỳ tình trạng hoặc trạng thái không bình thường nào yêu cầu phải có hành động nhằm duy trì điều kiện an toàn hàng hải của tàu; và

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3  Trong buồng máy hoặc buồng điều khiển máy hay bất kỳ vị trí điều khiển máy nào, để dễ dàng phân biệt và định vị được bất kỳ khu vực nào có tình trạng không bình thường (ví dụ: máy chính, máy lái, mức nước la canh v.v…) và để có thể xác định được mức độ khẩn thiết của hành động khắc phục.

4  Trong khu sinh hoạt công cộng của thợ máy và từng buồng ở của thợ máy trên tàu có buồng máy hoặc buồng điều khiển máy không có người trực ca thường xuyên, để thông báo cho sỹ quan máy trực ca về bất kỳ tình huống báo động nào mà yêu cầu sỹ quan máy phải có mặt ngay lập tức tại buồng máy hoặc buồng điều khiển.

3.2  Yêu cầu chung về phân nhóm và bố trí báo động, chỉ báo

3.2.1  Yêu cầu chung về phân nhóm

1  Người có trách nhiệm đối với hoạt động an toàn của tàu phải nắm được toàn bộ các thông tin cần thiết về phân nhóm và tập hợp các báo động và chỉ báo.

2  Nếu các báo động bằng âm thanh, ánh sáng và các chỉ báo yêu cầu được bố trí ở các vị trí quan trọng (ví dụ, tại buồng lái, buồng máy hoặc buồng điều khiển máy), thì các báo động và chỉ báo phải được bố trí thành các nhóm tới mức có thể được, trừ báo động sự cố.

3  Khi các báo động bằng ánh sáng được nhóm hoặc tập hợp phù hợp với 1.2.2-8 và 1.2.2-9 Mục I thì các báo động riêng rẽ phải được bố trí ở những vị trí thích hợp để phân biệt các trạng thái báo động đặc trưng.

4  Số lượng các báo động và chỉ báo là khác nhau, tùy thuộc vào kiểu tàu và kiểu máy tàu. Việc phân nhóm và tập hợp các báo động được dựa trên nguyên tắc như chỉ ra ở các bảng 3/1.1 đến bảng 3/1.3.

3.2.2  Bố trí các báo động, chỉ báo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2  Việc áp dụng các yêu cầu của IMO phải phù hợp với các yêu cầu bổ sung.

3  Khi áp dụng các bảng từ 3/2.1 đến bảng 3/2.8 cần lưu ý:

(1) Ký hiệu của các cấp độ báo động, chỉ báo và phát báo:

EM: Báo động sự cố

A: Báo động

W: Cảnh báo

C: Lưu ý

I: Chỉ báo/chỉ dẫn

AU: Báo động bằng âm thanh (có thể thêm bằng ánh sáng ở nơi có độ ồn lớn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V: Báo động bằng cả âm thanh và ánh sáng

VI: Chỉ báo bằng ánh sáng

MI: Thiết bị đo

W/H: Buồng lái

CCR: Trạm điều khiển làm hàng

FWBLAFFS: Hệ thống chữa cháy cố định cục bộ

(2) “Trạm điều khiển làm hàng” là vị trí mà từ đó có thể điều khiển được các bơm hàng và các van. Nếu không bố trí trạm điều khiển hàng trung tâm, thì báo động và chỉ báo phải được đặt ở vị trí thích hợp cho người vận hành (chẳng hạn tại vị trí kiểm soát thiết bị).

(3) Nếu trên tàu không bố trí trạm điều khiển hàng, báo động hoặc chỉ báo phải được đặt ở vị trí bố trí thiết bị chỉ báo phát hiện khí.

(4) Nếu báo động không phải là kiểu theo quy định của IMO, thì có thể sử dụng các khuyến nghị được đưa ra bởi Tiểu ban chở xô hàng hóa chất, và được để trong ngoặc đơn, ví dụ (A,V).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 3/1.1 Phân nhóm/ tập hợp các báo động, chỉ báo: Buồng máy có người trực ca thường xuyên, không bố trí điều khiển từ xa máy chính từ lầu lái

Lầu lái 1

Thiết bị báo động âm thanh chung, trừ các báo động sự cố

Buồng máy

Thiết bị báo động âm thanh phù hợp với 1.2.2 Mục I, 2.2.1 và 2.4 Chương 2 Mục II

Trạm điều khiển và điều động tàu trên lầu lái

Các vị trí khác trên lầu lái

Buồng máy hoặc buồng điều khiển

Các báo động bằng ánh sáng và chỉ báo riêng đối với:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mất nguồn cấp chính

- Mất nguồn điều khiển

- Báo động mức chất lỏng thủy lực

- Chỉ báo hoạt động

- báo động hư hỏng hệ thống báo động

2. Chuông truyền lệnh

3. Chỉ báo góc lái

4.Tốc độ/chiều quay/bước chân vịt

5. Điện thoại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Các báo động và chỉ báo như được chỉ ra ở cột ghi chú Bảng 3/2.1

2. Bất kỳ báo động hoặc chỉ báo không phải là yêu cầu của Chính quyền hành chính cần thiết đối với sỹ quan trực ca.

3. Báo động phát hiện cháy

Các báo động bằng ánh sáng và chỉ báo được phân nhóm tại vị trí trong buồng máy, hoặc trong buồng điều khiển máy trong trường hợp tàu có bố trí buồng điều khiển. Việc bố trí báo động máy đồng bộ cần thỏa mãn 3.1.1-3.

Các báo động và chỉ báo như được nêu ở cột ghi chú Bảng 3/2.2

Chuông truyền lệnh.

Chú thích: 1 Hoặc trung tâm an toàn tàu khách

 

Bảng 3/1.2 Phân nhóm/ tập hợp các báo động, chỉ báo: Buồng máy có người trực ca thường xuyên, có bố trí điều khiển từ xa máy chính từ lầu lái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị báo động âm thanh chung, trừ các báo động sự cố (ví dụ: còi, liên tục)

Buồng máy

Thiết bị báo động âm thanh phù hợp với 1.2.2 Mục I, 2.2.1 và 2.4 Chương 2 Mục II

Trạm điều khiển và điều động tàu trên lầu lái

Các vị trí khác trên lầu lái

Buồng máy hoặc buồng điều khiển

Các báo động bằng ánh sáng và chỉ báo riêng như nêu ở cột 1 Bảng 3/1.1 và bổ sung thêm:

Hư hỏng hệ thống điều khiển từ xa máy chính

Áp lực khí khởi động thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các báo động bằng ánh sáng và chỉ báo ở bất kỳ vị trí nào trên lầu lái ngoài trạm điều khiển và điều động tàu trên lầu lái như nêu ở cột 2 Bảng 3/1.1 và bổ sung thêm:

Báo động máy, nếu có

Các báo động bằng ánh sáng và chỉ báo như nêu ở cột 3 Bảng 3/1.1 và bổ sung thêm:

Hư hỏng hệ thống điều khiển từ xa máy chính

Áp lực khí khởi động thấp

Trạm điều khiển máy chính đang hoạt động

Chỉ báo máy chính đang được điều khiển từ lầu lái.

Các báo động chỉ báo như được nêu ở cột ghi chú Bảng 3/2.2

Chú thích: 2 Hoặc trung tâm an toàn tàu khách

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 3/1.3 Phân nhóm/ tập hợp các báo động, chỉ báo: Buồng máy không có người trực ca thường xuyên, có bố trí điều khiển từ xa máy chính từ lầu lái

Lầu lái 2

Thiết bị báo động âm thanh chung, trừ các báo động sự cố (ví dụ: còi, liên tục)

Buồng máy

Thiết bị báo động âm thanh phù hợp với 1.2.2 Mục I, 2.2.1 và 2.4 Chương 2 Mục II

Trạm điều khiển và điều động tàu trên lầu lái

Các vị trí khác trên lầu lái

Buồng máy hoặc buồng điều khiển

Các khu vực công cộng và khu ở của thợ máy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại bỏ chức năng dừng tự động máy chính, nếu có.

 

Các báo động bằng ánh sáng và chỉ báo ở bất kỳ vị trí nào trên lầu lái ngoài trạm điều khiển và điều động tàu trên lầu lái như nêu ở cột 2 Bảng 3/1.1 và Bảng 3/1.2, bổ sung thêm:

Báo động phát hiện cháy buồng máy.

Các trạng thái báo động yêu cầu phải có hành động hoặc chú ý của sỹ quan trực ca tại lầu lái.

Các báo động và chỉ như nêu ở cột ghi chú Bảng 3/2.1

Như cột 3 Bảng 3/1.1 và Bảng 3/1.2, bổ sung thêm:

Các báo động và chỉ báo như nêu ở cột ghi chú bảng 3/2.2.

Báo động mất nguồn cấp cho hệ thống báo động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo động phát hiện cháy buồng máy.

Báo động máy*.

Báo động máy lái*.

Báo động nước la canh buồng máy.

Báo động mất nguồn cấp cho hệ thống báo động.

Các báo động và chỉ báo như nêu ở cột ghi chú Bảng 3/2.5.

Chú thích: 2 Hoặc trung tâm an toàn tàu khách

 *Có thể là báo động tập trung trong buồng máy

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy định IMO/Quy chuẩn áp dụng

Chức năng

Cấp độ

Kiểu

Ghi chú

SOLAS II-1/QCVN 21: 215/BGTVT

Chỉ báo góc lái

I

MI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hư hỏng nguồn cấp máy lái

A

AU, V

Như trên

Hư hỏng hệ thống điều khiển lái

A

AU, V

Như trên

Mức dầu thủy lực máy lái thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

Như trên

Máy lái đang hoạt động

I

VI

Như trên

Quá tải/mất pha máy lái

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hư hỏng điều khiển từ xa máy chính

A

AU, V

Cột 1, bảng 3/1.2 và bảng 3/1.3

Áp lực khí khởi động máy chính thấp

A

AU, V

Như trên

Chuẩn bị giảm tải hoặc dừng máy chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

Cột 1, bảng 3/1.2

Ngắt chức năng dừng tự động máy chính

I

VI

Cột 1, bảng 3/1.3

Dừng tự động máy chính

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hư hỏng cần có hành động hoặc chú ý của sỹ quan trực ca

A

AU, V

Cột 1, bảng 3/1.3 (báo động máy bao gồm cả 53.4.2 và 53.4.3)

Tốc độ/chiều quay/bước chân vịt

I

MI

Cột 1, bảng 3/1.2

Tốc độ/chiều quay/bước chân vịt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MI

Cột 1, bảng 3/1.3

Chuông truyền lệnh

I

VI

Như trên

Vị trí cửa kín nước

I

VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức dầu thủy lực điều khiển cửa kín nước thấp

A

AU, V

Như trên

Áp lực khí điều khiển cửa kín nước thấp, mất nguồn năng lượng dự trữ

A

AU, V

Như trên

Mất nguồn điện điều khiển cửa kín nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

Như trên

SOLAS II-1/QCVN 21: 215/BGTVT

Báo động mức nước cao

A

AU

!, Nếu yêu cầu

Chỉ báo đóng mở

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 2, bảng 3/1.1

Chỉ báo vị trí cửa kín nước thuộc vỏ tàu

I

VI

Cột 2, bảng 3/1.1

Tàu khách có khoang ro-ro hoặc khoang đặc biệt.

Khuyến nghị về màu sắc: Đỏ- cửa chưa kín/chặt; Xanh-cửa kín/chặt

Chỉ báo phát hiện rò rỉ nước

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 2, bảng 3/1.1

Tàu khách có khoang ro-ro hoặc khoang đặc biệt (chi tiết tại 17-1.3)

Báo động bắt đầu phát hiện mức nước thấp

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.1

Tàu chở xô hàng rời hoặc tàu có 1 khoang hàng (chi tiết tại MSC.188(79)

Báo động mức nước cao

EM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Như trên

Trạm điều khiển máy chính đang hoạt động

I

VI

Cột 1, bảng 3/1/2

Mất nguồn cấp thông thường hệ thống báo động

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phát hiện khí hydrocarbon trong buồng bơm hàng tàu dầu

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.1

Phát hiện cháy tại buồng máy không có người trực ca thường xuyên hoặc máy chính được điều khiển tự động hoặc từ xa

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.2

Mất thông gió được yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.1

Vị trí cửa chống cháy

I

VI

Cột 2, bảng 3/1.1

Kích hoạt hệ thống dập cháy cố định tại chỗ

A

AU,V,VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ báo vùng được kích hoạt

SOLAS XII/QCVN 21:2015/BGTVT

Báo động bắt đầu phát hiện mức nước thấp

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.1

Tàu chở xô hàng rời hoặc tàu có 1 khoang hàng (chi tiết tại MSC.188(79)

Báo động mức nước cao

EM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 2, bảng 3/1.1

Tàu chở xô hàng rời hoặc tàu có 1 khoang hàng (chi tiết tại MSC.188(79)

A.481(XII)

Báo động người

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.1

MSC.128(75)/QCVN 42:2015/BGTVT

Kết thúc thời gian dừng BNWAS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI

Có thể thấy được từ tất cả các vị trí trên lầu lái nơi sỹ quan trực ca thường ở đó

Báo động bằng âm thanh ở giai đoạn đầu của BNWAS

A

AU

Phải có thể điều chỉnh được đặc tính âm thanh và mức âm lượng trong khi trực ca

Hư hỏng BNWAS hoặc mất nguồn cấp BNWAS

W

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOLAS III/QCVN 42:2015/BGTVT

Vị trí vây giảm lắc

I

VI

Cột 2, bảng 3/1.1

SOLAS V/QCVN 42:2015/BGTVT

Góc lái, vòng quay chân vịt, lực và hướng thiết bị đẩy (nếu có), lực và hướng chân vịt mũi, bước và chế độ hoạt động của chân vịt

I

MI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IBC, IGC Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Nhiệt độ cao và thấp của hàng và nhiệt độ cao của công chất trao đổi nhiệt

A

AU, V

Hợp chất Ammonium nitrate

Nhiệt độ cao trong các két

A

AU,V,MI

Hợp chất Hydrogen peoxide trên 60% nhưng không quá 70%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU,V,MI

Hợp chất Hydrogen peoxide trên 60% nhưng không quá 70%.

Mất chức năng kiểm soát nhiệt độ của hệ thống làm mát

A

(AU,V)

!, Propylene oxide

Áp suất cao và thấp trong các két hàng

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo động áp suất cao và thấp

Phát hiện khí

A

AU, V

 

Nhiệt độ thân tàu hoặc lớp cách nhiệt

A

AU, (V), MI

!

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Hợp chất Methyl accetylene-propadiene

Hệ thống phát hiện khí để kiểm soát tích tụ khí clo

A

AU, V

!

Áp suất cao trong két hàng chứa khí clo

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

!

Nhiệt độ cao trong các két

A

AU,V,MI

Dung dịch Hydrogen perodixide lớn hơn 8% như không quá 60%.

Khí ôxy động lại trong các két trống

A

AU, V, MI

Dung dịch Hydrogen perodixide lớn hơn 8% như không quá 60%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

(AU, V)

!, Sulphur (molten)

Hàng lỏng trong hệ thống thông gió

A

(AU, V)

 

Bảo vệ chân không các két hàng

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

!

Kiểm soát áp suất khí trơ

A

(AU, V)

!

Thiết bị phát hiện khí

A

AU, V

!

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

(AU, V)

!

HSC 2000/QCVN 54:2015/BGTVT

Hệ thống báo khói tự động ở các khu vực có nguy cơ cháy cao và không cao, và các không gian kín khác trong khu vực sinh hoạt không thường xuyên có người

I

VI

!, Cột 2, bảng 3/1.2

Hệ thống báo khói và báo cháy tự động (với các cảm biến không nhạy cảm khói) ở buồng máy chính được giám sát bổ sung bằng camera theo dõi từ buồng điều khiển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI

Cột 2, bảng 3/1.2

Tình trạng hư hỏng hoặc mất nguồn điện của hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy cố định +

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.2

Tín hiệu phát hiện cháy +

A

AU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ báo nhóm khu vực có điểm phát hiện cháy bằng tay

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.3

Phát hiện cháy ở buồng máy không thường xuyên có người trực ca

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.3;

II-2/7.4.2*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

VI

Cột 2, bảng 3/1.2;

II-2/9.6.4*

Mất thông gió bắt buộc

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.2;

II-2/20.3.1.3*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

VI

!Cột 2, bảng 3/1.2;

II-2/9.6.4*

Báo động hệ thống phun nước điều khiển bằng tay

I

M, I

!, Cột 2, bảng 3/1.2

Hệ thống báo khói cho các khoang hàng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI

!, Cột 2, bảng 3/1.2

Hư hỏng hệ thống làm mát bằng chất lỏng

A

AU, V

!

Hệ thống báo cháy tự động

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II-2/7.4.1.2;7.4.2*

HSC 2000/QCVN 54:2015/BGTVT

Báo động nước la canh

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.3;

II-1/48.1; 48.2*

Hệ thống báo động máy từ xa

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 2, bảng 3/1.3

Hư hỏng đường ống nhiên liệu

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.2

Áp suất hoặc mức dầu bôi trơn giảm xuống dưới mức an toàn

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, v

Cột 2, bảng 3/1.2

Báo động la canh buồng máy không có người trực ca

A

AU, V

!, Cột 2, bảng 3/1.2;

II-1/48.1*

Hư hỏng bất kỳ hệ thống tự động điều khiển và từ xa nào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.3

Hư hỏng chức năng hoặc trạng thái mất an toàn

A

AU, V

!, Cột 2, bảng 3/1.2

Chỉ báo trạng thái yêu cầu có ngay biện pháp hành động

EM

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các báo động được phân biệt rõ đối với thuyền viên

Chỉ báo các trạng thái yêu cầu phải có hành động để ngăn ngừa tình trạng giảm xuống mức mất an toàn

C

V

Cột 2, bảng 3/1.2

Chỉ báo bằng ánh sáng phân biệt với các báo động ở hàng trên

Phóng điện của ắc quy sự cố

I

VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II-1/42.5.3; 43.5.3*

Quá tải hệ thống lái (điện)

A

AU, V

!, Cột 2, bảng 3/1.2; II-1/30.3*

Mất pha hệ thống lái (điện)

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.2;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện trở cách điện của hệ thống phân phối điện thấp

A hoặc I

AU hoặc VI

!, Cột 2, bảng 3/1.2;

II-1/45.4.2*

Chỉ báo góc lái và tốc độ quay trở

I

VI

Cột 2, bảng 3/1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ báo hệ động lực đẩy tàu

I

VI

Cột 2, bảng 3/1.2

Chỉ báo số đọc la bàn vị trí lái sự cố

I

VI

Cột 2, bảng 3/1.2

FSS Code/QCVN 21:2015/BGTVT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.1

Hư hỏng hệ thống phát hiện cháy

A

AU, V

Cột 2, bảng 3/1.1

Mất nguồn cấp hệ thống phát hiện khói

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 2, bảng 3/1.1

Phát hiện khói

A

I

A, V,

VI

Cột 2, bảng 3/1.1

Áp suất trong đường ống cấp khí trơ chính

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 2, bảng 3/1.1

Phía trước van 1 chiều

Áp suất khí trơ

I

MI

Cột 2, bảng 3/1.1

Trong các két lắng ở tàu chở hỗn hợp

Chú thích:

* Tham khảo quy định của SOLAS.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

! Khuyến nghị áp dụng.

 

Bảng 3/2.2 Bố trí báo động, chỉ báo tại buồng máy/buồng điều khiển máy

Quy định IMO/Quy chuẩn áp dụng

Chức năng

Cấp độ

Kiểu

Ghi chú

SOLAS II-1/QCVN 21:2015/BGTVT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.1

Máy lái đang hoạt động

I

VI

Cột 3, bảng 3/1.1

Mất pha hoặc quá tải máy lái

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 3, bảng 3/1.1

Hư hỏng điều khiển từ xa máy chính

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.2 và bảng 3/1.3

Áp suất khí khởi động thấp

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.2 và bảng 3/1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.1

Mức nước cao trong nồi hơi chính

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.1

Trạm điều khiển máy chính đang hoạt động

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 3, bảng 3/1.2

Chuông truyền lệnh

I

VI

Cột 3, bảng 3/1.1

Điều khiển máy chính từ buồng lái

I

VI

Cột 3, bảng 3/1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Giám sát động cơ đốt trong

I

MI

Cột 3, bảng 3/1.3

Giám sát nước la canh

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 3, bảng 3/1.3

Lỗi nguồn cấp thông thường cho hệ thống báo động

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Các thông số của máy chính và máy quan trong

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3 (Báo động máy)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

VI

Cột 3, bảng 3/1.1

Dừng tự động máy chính

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Bỏ qua chức năng dừng tự động máy chính

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 3, bảng 3/1.3

Chuyển đổi tự động các máy phụ phục vụ máy chính

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Điện trở cách điện của hệ thống phân phối điện thấp

A hoặc I

AU hoặc I

!, Cột 3, bảng 3/1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phát hiện cháy trong buồng máy không có người trực ca thường xuyên, buồng máy có bố trí điều khiển tự động hoặc từ xa máy chính

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.2

Rò rỉ đường dầu cao áp

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Nhiệt độ trong két FO trực nhật cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Phát hiện khí hydrocarbon trong buồng bơm hàng tàu hàng lỏng

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.1

Kích hoạt hệ thống dập cháy cố định tại chỗ

A

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

Cột 3, bảng 3/1.1

Chỉ báo vùng được kích hoạt

IGC Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Mất áp lực khí trơ giữa các đường ống

A

AU, V

!, Cột 3, bảng 3/1.1

Phát hiện khí trong hệ thống nhiên liệu/ khí hàng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

!, Cột 3, bảng 3/1.1

khí dễ cháy trong đường ống thông gió

A

(AU, V)

!, Cột 3, bảng 3/1.1

Khí dễ cháy trong các hộp thông gió

A

(AU, V)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.481(XII)

Báo động người

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.1

Marpol 73/78/QCVN 26: 2014/BGTVT

Hàm lượng dầu trong nước xả ra biển cao

A

(AU, V)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HSC 2000/QCVN 54:2015/BGTVT

Tín hiệu phát hiện cháy

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.2

Phát hiện cháy trong các buồng máy không có người trực ca thường xuyên

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo động nước la canh

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.

II-1/48.1;48.2*

Hệ thống báo động máy từ xa

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.2

Áp suất hoặc mức dầu bôi trơn giảm xuống dưới mức an toàn

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.2

Mất nguồn cấp hoặc mất áp lực dầu bôi trơn

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cột 3, bảng 3/1.2

Báo động nhiệt độ cao (két dầu đốt hoặc két lắng)

A

V

!

Báo động la canh khu vực không có người trực ca

A

V

!, Cột 3, bảng 3/1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hư hỏng bất kỳ hệ thống điều khiển tự động hoặc từ xa nào

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Mất chức năng hoặc trạng thái không an toàn

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.3

Chỉ báo trạng thái ở 11.4.1.1 HSC 2000 yêu cầu phải có hành động tức thời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

 

Chỉ báo trạng thái ở 11.4.1.2 HSC 2000 yêu cầu phải có hành động để ngăn ngừa tình trạng giảm tới mức không an toàn

A

AU, V

Cột 3, bảng 3/1.2

Chỉ báo bằng ánh sáng khác biệt với báo động nêu ở 10.4.1.1

Kích hoạt hệ thống dừng máy

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

!, Cột 3, bảng 3/1.2

Quá tải điện máy lái

A

AU, V

!, Cột 3, bảng 3/1.2

II-1/30.3*

Mất pha điện máy lái

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II-1/30.3*

Điện trở cách điện hệ thống phân phối điện thấp

A hoặc I

AU hoặc VI

!, Cột 3, bảng 3/1.2

II-1/45.4.2*

FSS Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Hệ thống khí trơ

- Dòng chảy/áp lực nước thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nhiệt độ khí cao

- Hỏng quạt gió

- Hàm lượng oxy

- Hỏng nguồn cấp điện

- Mức nước trong van nước thấp

- Áp suất khí thấp

- Áp suất khí cao

Hư hỏng thiết bị tạo khí:

- Nguồn cấp nhiên liệu thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mất nguồn điều khiển

Hàm lượng oxy trong khí trơ

 

A

A

A

A

A

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

A

A

A

A

A

I

 

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

MI

Cột 3, bảng 3/1.1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Cột 3, bảng 3/1.1

Chú thích:

 * Tham khảo quy định của SOLAS.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bảng 3/2.3 Bố trí báo động, chỉ báo tại trung tâm kiểm soát cháy, nếu có

Quy định IMO/Quy chuẩn áp dụng

Chức năng

Cấp độ

Kiểu

Ghi chú

SOLASII-2/QCVN 21:2015/BGTVT

Phát hiện cháy trong buồng máy không có người trực ca thường xuyên, buồng máy có bố trí điều khiển tự động và từ xa máy chính +

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

 

HSC 2000/QCVN 54:2015/BGTVT

Hư hỏng hoặc mất nguồn cấp điện của hệ thống báo cháy cố định +

A

AU, V

 

Tín hiệu phát hiện cháy +

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FSS Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Áp suất hệ thống phun nước tự động

I

MI

 

Phát hiện cháy hoặc vòi phun nước hoạt động tự động +

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hư hỏng hệ thống phát hiện cháy +

A

AU, V

 

Mất nguồn cấp điện hệ thống phát hiện khói +

A

AU, V

 

Phát hiện khói +

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

AU, V

VI

 

Chú thích:

 + Những báo động này có thể loại bỏ nếu chúng có bố trí tại trung tâm kiểm soát cháy.

 

Bảng 3/2.4 Bố trí báo động, chỉ báo tại thiết bị hoặc vị trí được giám sát

Quy định IMO/Quy chuẩn áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấp độ

Kiểu

Ghi chú

SOLASII-1/QCVN 21:2015/BGTVT

Chỉ báo góc lái

I

MI

Tại buồng máy lái

Van thông mạn ở trạng thái đóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

 

Mức nước trong nồi hơi chính

I

MI

 

Cửa kín nước ở trạng thái đóng

EM

AU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mất nguồn năng lượng dự trữ đóng mở cửa kín nước

A

AU, V

Tại mỗi vị trí điều khiển tại chỗ

Áp suất hơi

I

MI

 

SOLAS II-2/QCVN 21:2015/BGTVT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EM

AU

Buồng bơm hàng

Mức két dầu đốt

I

MI

Nếu có trang bị

IGC, IGS Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Hàm lượng oxy trong khí trơ/xuất hiện oxy trong khí ni tơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(AU, V) MI

 

Cảnh báo ở cả hai phía khóa không khí

A

AU, V

 

Chỉ báo van giảm áp không được sử dụng

I

VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xả công chất dập cháy/khí trơ

EM

AU

Các không gian kín tích tụ khí nguy hiểm

Áp suất hàng

I

MI

Đo tại chỗ, nếu yêu cầu

Phát hiện khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

 

Chỉ báo vị trí van xả hút khô

I

VI

!

Cảm biến áp suất trong két

I

MI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VEC system/QCVN 21:2015/BGTVT

Chỉ báo vị trí van cách ly

I

VI

 

Chỉ báo mức chất lỏng

I

MI

Tại vị trí kiểm soát vận chuyển hàng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

MI

Thiết bị đo di động trên két

Chỉ báo vị trí van chặn hơi hàng

I

VI

Gần với bích nối ống hơi hàng đầu cuối

Thiết bị cảm biến áp suất hơi đầu cuối

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

! (3)

Báo động áp suất hơi đầu cuối

A

AU, V

! (3)

Tín hiệu về đóng tuần tự bơm hàng trên bờ và van chặn hơi hàng được điều khiển từ xa

A

(AU, V)

! (3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ kiểm soát hàng nhỏ hơn +25oC

A

AU, V

!, Báo động độc lập với nguồn cấp điện của hệ thống làm lnh

HSC 2000/QCVN 54:2015/BGTVT

Xả công chất dập cháy

EM

AU, V

Các buồng thường xuyên có người làm việc hoặc qua lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EM

AU

Báo động bằng âm thanh trước khi cửa bắt đầu dịch chuyển đến khí đóng hoàn toàn

Báo động hệ thống phun nước được điều khiển bằng tay

I

M, I

!, Cột 2, bảng 3/1.2

Chỉ báo vị trí van và vòi la canh

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ báo vị trí đóng hoặc mở

Diving Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Áp lực trong chuông lặn

I

MI

!, Tại vị trí kiểm soát hoạt động lặn

Chuông lặn không bình thường (ví dụ quá áp)

A

AU,V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phát hiện cháy trong thiết bị lặn

A

AU, V

!, Tại vị trí kiểm soát hoạt động lặn

FSS Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Xả công chất dập cháy

EM

AU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

MI

Tại mỗi van chặn nhánh

Mức nước trong két của hệ thống phun nước tự động

I

MI

 

Tình trạng đóng/mở của van cách ly thông hơi

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Áp suất/nhiệt độ khí trơ

I

MI

Được đo ở đầu xả quạt thổi khí trơ

Chú thích:

 ! Khuyến nghị áp dụng.

 

Bảng 3/2.5 Bố trí báo động, chỉ báo tại khu vực sinh hoạt của sĩ quan máy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chức năng

Cấp độ

Kiểu

Ghi chú

SOLAS II-1/QCVN 21:2015/BGTVT

Báo động sĩ quan máy

A

AU

Cột 4, bảng 3/1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Cột 4, bảng 3/1.3

(báo động máy)

SOLAS II-2/QCVN 21:2015/BGTVT

Phát hiện cháy trong buồng máy không có người trực ca thường xuyên, có bố trí điều khiển tự động và từ xa máy chính

A

AU, V

Cột 4, bảng 3/1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo động trực ca buồng máy

A

AU, V

Cột 4, bảng 3/1.3

(khi lầu lái không có người trực ca)

HSC 2000/QCVN 54:2015/BGTVT

Phát hiện cháy trong buồng máy không có người trực ca thường xuyên

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II-2/7.4.1.1;7.4.2*

Chú thích:

 * Tham khảo quy định của SOLAS.

 

Bảng 3/2.6 Bố trí báo động, chỉ báo tại các vị trí khác

Quy định IMO/Quy chuẩn áp dụng

Chức năng

Cấp độ

Kiểu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOLAS II-1/QCVN 21:2015/BGTVT

Vị trí cửa kín nước

I

VI

Tại vị trí điều khiển không nhìn thấy cửa.

Tại vị trí điều khiển từ xa

Vị trí vòi và van la canh

I

VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOLAS II-2/QCVN 21:2015/BGTVT

Phát hiện cháy trong buồng máy không có người trực ca theo chu kỳ, buồng máy có trang bị điều khiển tự động và từ xa máy chính

A

AU, V

Báo động tại nơi thường xuyên có người, khi lầu lái không có người trực ca

Báo động phát hiện cháy

A

AU, V

Báo động tại vị trí đảm bảo bất cứ báo động phát hiện cháy khởi đầu nào thì người có trách nhiệm nhận được ngay lập tức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EM

AU

Có thể là một phần của báo động sự cố chung

Phát hiện khí hydrocarbon trong buồng bơm hàng tàu hàng lỏng

A

AU, V

Trong buồng bơm

Thiết bị cảm biến nhiệt độ cho các bơm được lắp đặt trong buồng bơm tàu hàng lỏng +

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong buồng bơm

Kích hoạt hệ thống dập cháy cố định tại chỗ

A

AU, V

Tại từng khu vực được bảo vệ.

Khu vực được bảo vệ là không gian buồng máy có lắp đặt FWBLAFSS

Báo động cháy

EM

AU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOLAS III/QCVN 42:2015/BGTVT

Báo động sự cố chung

EM

AU

Toàn bộ khu vực buồng ở và khu vực làm việc của thuyền viên

MSC.128(75)/QCVN 42:2015/BGTVT

Báo động bằng âm thanh giai đoạn hai của BNWAS

A

AU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo động bằng âm thanh giai đoạn ba của BNWAS

A

AU

Tại vị trí mà Thuyền trưởng, các sỹ quan và thuyền viên có khả năng thực hiện hành động khắc phục.

HSC 2000/QCVN 54:2015/BGTVT

Báo động sự cố chung

EM

AU

Báo động rõ ràng bằng âm thanh ở toàn bộ khu vực sinh hoạt, không gian làm việc bình thường và boong hở 8.2.2.2 III/6.4.2 *

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU

Báo động rõ ràng bằng âm thanh ở toàn bộ khu vực sinh hoạt, không gian làm việc

Chỉ báo nhóm khu vực có điểm phát hiện cháy bằng tay

A

AU, V

Báo động ở nơi thuyền viên dễ dàng tiếp cận

Diving Code 1995/QCVN 21:2015/BGTVT

Áp suất trong buồng nén khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MI

Tại trạm điều khiển tập trung

Áp suất ngoài chuông lặn

I

MI

Trong chuông lặn

Báo động phát hiện cháy thiết bị lặn

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tham số buồng nén khí/chuông lặn

I

MI

Tại trạm điều khiển tập trung

Mức O2 và CO2 trong chuông lặn

I

MI

Trong chuông lặn

FSS Code/QCVN 21:2015/BGTVT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

Báo động tại vị trí có người ngoài khu vực lầu lái và trạm kiểm soát cháy trung tâm

Báo động phát hiện cháy

A

AU, V

Báo động tại vị trí thuyền viên dễ dàng tiếp cận mọi thời điểm

Báo động phát hiện cháy không nhận được sự chú ý

EM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo cho thuyền viên, có thể là một phần của báo động sự cố chung

LSA Code/QCVN 42:2015/BGTVT

Báo động sự cố chung

EM

AU

Toàn bộ khu vực buồng ở và khu vực làm việc bình thường của thuyền viên

Chú thích:

 * Tham khảo quy định của SOLAS.

 + Những báo động này có thể loại bỏ nếu chúng được bố trí tại trạm điều khiển làm hàng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 3/2.7 Bố trí báo động, chỉ báo tại trạm điều khiển làm hàng

Quy định IMO/Quy chuẩn áp dụng

Chức năng

Cấp độ

Kiểu

Ghi chú

SOLASII-2/QCVN 21:2015/BGTVT

Đo và báo động mức cao trong khoang hàng +

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MI

!, Nếu yêu cầu

Thiết bị cảm biến nhiệt độ cho các bơm được lắp đặt trong buồng bơm hàng tàu hàng lỏng +

A

AU, V

 

Phát hiện khí hydrocarbon trong buồng bơm hàng tàu hàng lỏng

A

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IBC, IGC Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Mức chất lỏng cao trong bất kỳ khoang nào

A

AU, V MI

!, (2)

Hư hỏng hệ thống thông gió cưỡng bức để giảm tích tụ khí trong khoang hàng

A

AU, V

!, Sulphur

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

!, (2)

Báo động mức cao (khoang hàng)

A

AU, V

!, (2)

Mức hàng

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)

Áp suất cao và thấp (khoang hàng)

A

MI, AU, (V)

(2)

Thiết bị phát hiện khí

A

AU, (V)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

(2), hỗn hợp Methlacetylene-propandien

Ngắt các bơm hàng chìm

A

(AU, V)

 

Hệ thống phát hiện khí giám sát mức tích tụ khí clo

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

!, (3)

Áp suất trong khoang hàng cao (khí clo)

A

AU, (V)

! (2)

Mức chất lỏng trong khoang hàng cao

A

AU, V

! (2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

MI

! (2)

IBC, IGC Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Nhiệt độ thân tàu hoặc lớp cách nhiệt

I

A

MI

AU, (V)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ khoang hàng

I

MI

!, (2)

Thiết bị phát hiện khí

A

AU, V

MI

!, (3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

(A, V)

MI

!, (2)

Mức phốt pho cao

A

(AU, V)

!, (2)

Báo động tràn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

!

Có hàng lỏng trong hệ thống thông gió

A

(AU, V)

! (2)

Kiểm soát áp suất khí trơ

A

(AU, V)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ báo vị trí các van xả ra ngoài

I

VI

!

Cảm biến áp suất két

I

MI

! Nếu yêu cầu

VEC Sytem/QCVN 21:2015/BGTVT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

AU, V

!, (2)

Tín hiệu ngắt tuần tự các bơm hàng trên bờ hoặc các van hoặc cả hai và các van trên tàu

A

(AU, V)

!, (2)

Báo động tràn và tín hiệu ngắt

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tại vị trí có người trực

!, (2)

Mất nguồn cấp hệ thống báo động

A

(AU, V)

!, (2)

Hư hỏng mạch điện cảm biến mức két

A

(AU, V)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất đường ống gom hơi chính

I

MI

!, (2) VEC được trang bị, chung cho 2 hoặc nhiều két

Báo động áp suất hơi cao

A

(AU, V)

!, (2) VEC được trang bị, chung cho 2 hoặc nhiều két

Báo động áp suất hơi thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(AU, V)

!, (2) VEC được trang bị, chung cho 2 hoặc nhiều két

FSS Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Áp suất khí trơ

I

MI

 

Hàm lượng O2 trong khí trơ

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hệ thống khí trơ

- Dòng chảy/áp lực nước thấp

- Mức nước cao

- Nhiệt độ khí cao

- Hỏng quạt gió

- Hàm lượng oxy

- Hỏng nguồn cấp điện

- Mức nước trong van nước thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Áp suất khí cao

Hư hỏng thiết bị tạo khí

- Nguồn cấp nhiên liệu thấp

- Mất nguồn cấp điện

- Mất nguồn điều khiển

 

A

A

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

A

A

A

A

A

A

A

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

AU, V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AU, V

AU, V

AU, V

 

Chú thích:

 * Tham khảo quy định của SOLAS.

 + Những báo động này có thể loại bỏ nếu chúng có bố trí tại trung tâm kiểm soát cháy.

 ! Khuyến nghị áp dụng (2) và (3) xem lưu ý ở 3.2.2-3.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy định IMO/Quy chuẩn áp dụng

Chức năng

Cấp độ

Kiểu

Ghi chú

SOLASII-1/QCVN 21:2015/BGTVT

Chỉ báo chiều chìm

I

MI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí khuyến nghị: W/H

SOLAS II-2/QCVN 21:2015/BGTVT

Báo động mức nước la canh cao trong buồng bơm

A

AU, V

Vị trí khuyến nghị: W/H hoặc ECR

Kiểm soát khí dễ cháy

I

MI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IBC Code/QCVN 21:2015/BGTVT

Báo động và kiểm soát nhiệt độ hàng

A

A, V, MI

Chỉ yêu cầu hệ thống báo động nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây nên tình trạng nguy hiểm

Vị trí khuyến nghị: CCR

Mức két hàng

I

MI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ chất phốt pho cao

A

AU, V

Vị trí khuyến nghị: W/H hoặc CCR

Chú thích: * Tham khảo quy định của SOLAS.

III  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

1  Quy định về kiểm tra, chứng nhận của Đăng kiểm

1.1  Hệ thống báo động và chỉ báo phải được Đăng kiểm công nhận kiểu phù hợp với QCVN 64:2015/BGTVT để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu tương ứng quy định ở Mục II của Quy chuẩn này.

1.2  Đối với các hệ thống báo động và chỉ báo thuộc một phần của thiết bị an toàn và báo động được trang bị theo yêu cầu của các quy chuẩn áp dụng thì việc kiểm tra, chứng nhận hệ thống báo động và chỉ báo phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn này được thực hiện theo các quy chuẩn áp dụng để kiểm tra, chứng nhận đối với các thiết bị an toàn và báo động đó, mà không cần thực hiện riêng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1  Lưu giữ hồ sơ kiểm tra

Tất cả hồ sơ do Đăng kiểm cấp cho hệ thống báo động và chỉ báo phải được lưu giữ và bảo quản tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1  Trách nhiệm của các chủ tàu

Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng kiểm và duy trì trạng thái làm việc tốt của các hệ thống báo động và chỉ báo trên tàu biển nêu trong Quy chuẩn này.

2  Trách nhiệm của các cơ sở chế tạo và lắp đặt hệ thống báo động và chỉ báo

2.1  Tuân thủ các quy định về kiểm tra của Đăng kiểm được quy định trong Quy chuẩn này trong quá trình chế tạo, lắp đặt hệ thống báo động và chỉ báo trên biển.

3  Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

3.1  Thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận các hệ thống báo động và chỉ báo trên tàu biển phù hợp với các yêu cầu có liên quan của Quy chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1  Áp dụng Quy chuẩn

1.1  Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Quy chuẩn này với quy định của quy chuẩn áp dụng thì áp dụng quy định của quy chuẩn áp dụng.

1.2  Trường hợp công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Quy chuẩn này thì các tàu biển chạy tuyến quốc tế áp dụng quy định của công ước quốc tế đó.

1.3  Khi có các văn bản tài liệu được viện dẫn trong quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới.

1.4  Trừ khi có quy định chi tiết về thời điểm áp dụng cho các tàu đã hoạt động, Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tàu trong giai đoạn đầu của quá trình đóng mới vào hoặc sau ngày các thông tư ban hành chúng có hiệu lực.

 

PHỤ LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT về Báo động và chỉ báo trên tàu biển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.244

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!