Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-10:2013 Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông

Số hiệu: TCVN9729-10:2013 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2013 Ngày hiệu lực:
ICS:27.020, 17.140.20, 29.160.40 Tình trạng: Đã biết

ΔL

dB

K1AB

dB

Cấp độ

3

4

5

3,0

2,2

1,7

3

6

7

8

9

10

>10

1,3

1,0

0,7

0,6

0,5

0,0

2

a Được trừ từ áp suất âm được đo trong quá trình tổ máy phát điện đang vận hành.

13.2. Tính toán các cấp áp suất âm của bề mặt đo

Cấp áp suất âm đo được Lp phải được lấy trung bình trên mặt phẳng đo và hiệu chỉnh khi tính đến độ ồn nền và môi trường bằng cách sử dụng các công thức sau:

trong đó:

LpAi là cấp áp suất âm thanh gia quyền A tại điểm đo thứ i;

Lpi là cấp áp suất âm quãng 8 hoặc 8 1/3 tại điểm đo thứ i;

 là cấp áp suất âm thanh gia quyền A trung bình (dB) sau khi hiệu chỉnh với độ ồn nền và ảnh hưởng của môi trường;

là cấp áp suất âm quãng 8 hoặc 8 1/3 trung bình (dB) sau khi hiệu chỉnh với độ ồn nền và ảnh hưởng của môi trường;

n là tổng số các vị trí đo;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hệ số hiệu chỉnh K2A hoặc K2 đối với khu vực đo phải được giới hạn, sử dụng ISO 3744 và ISO 3746.

CHÚ THÍCH 1: Nếu dải của Lpi nằm trong khoảng tối thiểu 5 dB, một phép tính số học đơn giản có thể được sử dụng. Giá trị này sẽ không sai khác nhiều hơn 0,7 dB so với giá trị được tính toán khi sử dụng công thức (2) và (3).

CHÚ THÍCH 2: Đối với dãy thiết bị đo gồm năm vị trí như 10.4, cấp áp suất bề mặt được tính toán theo công thức sau:

Trong đó n = 5.

13.3. Diện tích bề mặt đo S, kích thước bề mặt đo LS và cấp áp suất âm LWA

Hình dạng của bề mặt đo phụ thuộc vào bề mặt của hình hộp tham chiếu.

Diện tích của bề mặt đo S (m2) được tính theo công thức

S = 2 x 2ac + 2 x 2bc + 2a x 2b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S = 2 x 2a(c + d) + 2 x 2b(c + d) + 2 x 2a x 2b

Đối với mặt sàn rỗng. Trong cả hai ví dụ:

2a là chiều dài hình hộp đo (chiều dài hình hộp tham chiếu (l1) + 2 x khoảng cách đo);

2b là chiều rộng hình hộp đo (chiều rộng hình hộp tham chiếu (l2) + 2 x khoảng cách đo);

2c là chiều cao hình hộp đo (chiều cao hình hộp tham chiếu (l3) tới mặt sàn + khoảng cách đo).

Diện tích mặt phẳng đo chỉ cần xác định một cách gần đúng. Với sai lệch 5 % diện tích bề mặt đo gây sai số 0,2 dB.

Khoảng cách bề mặt đo LS và cấp công suất âm thanh gia quyền A LWA hoặc công suất âm trong quãng tám hoặc quãng tám một phần ba LW1/3 hoặc LWoct được tính toán theo ISO 3744 và ISO 3746.

                                                                    (5)

Trong đó:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 là cấp áp suất âm bề mặt;

S là diện tích bề mặt đo (m2);

S0 = 1 m2.

14. Xác định cấp phát thải áp suất âm

Trong tiêu chuẩn này cấp phát thải áp suất âm Lp, được xác định theo ISO 11203.

Không cần đo bổ sung để xác định Lp, Lp được tính toán trực tiếp từ cấp độ âm xác định từ Điều 13:

trong đó S là diện tích của bề mặt đo bao quanh máy (hộp hoặc hình hộp tham chiếu) với khoảng cách 1 m.

S0 = 1m2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Độ chính xác của quá trình và độ không đảm bảo của các kết quả đo

Phải tham chiếu với ISO 3744 và ISO 3746. Cho đến nay vẫn chưa có đủ các phép đo để đưa ra một công bố về độ lệch chuẩn của việc tái lặp lại dành riêng cho tổ máy phát - động cơ.

16. Báo cáo kết quả đo (biên bản đo)

16.1. Yêu cầu chung

Báo cáo kết quả đo được thực hiện theo tiêu chuẩn này phải bao gồm việc công bố trình tự theo Điều 6 và các thông số được nêu từ 16.2 đến 16.5.

16.2. Thông tin về tổ máy phát điện thử nghiệm

- Nhà sản xuất

- Kiểu

- Số hiệu máy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tài liệu chi tiết, nếu áp dụng

- Công suất danh định (kW)

- Tốc độ tổ máy phát điện

- Quá trình lắp ráp

- Hãng sản xuất động cơ đốt trong

- Kiểu động cơ đốt trong

- Số hiệu động cơ

- Kiểu và cách lắp ráp các hệ thống bên trong

- Kiểu và cách lắp ráp hệ thống thải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kiểu và cách lắp ráp hệ thống làm mát động cơ

- Loại nhiên liệu

- Hãng sản xuất máy phát

- Kiểu máy phát bao gồm hướng dẫn lắp ráp tổ máy phát điện

- Số hiệu máy phát

16.3. Thông tin về điều kiện đo

(Xem Điều 9, Điều 10 và Điều 11).

- Công suất điện ra trung bình (kW)

- Tốc độ tổ máy phát điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Độ ẩm

- Quá trình đo và các điều kiện âm có liên quan của nền, trần và tường xung quanh

- Bố trí tổ máy phát điện trong khu vực đo

- Thông tin chi tiết về thời tiết khi đo ở bên ngoài, bao gồm tốc độ gió.

16.4. Thiết bị đo đã dùng

- (Các) hãng sản xuất

- (Các) kiểu của thiết bị

- (Các) số hiệu

- Trình tự hiệu chuẩn đã làm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16.5. Các giá trị và kết quả đo

(Xem Điều 13).

- Cấp áp suất âm LpAi tại tất cả các điểm đo

- Hệ số hiệu chỉnh mức độ độ ồn nền K1A

- Hệ số hiệu chỉnh môi trường K2A

- Cấp công suất âm thanh gia quyền trung bình A

- Diện tích bề mặt đo S và kích thước bề mặt đo LS

- Cấp độ ồn gia quyền A LWA

- Địa điểm, ngày tháng thực hiện các quá trình đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo cáo kết quả đo phải bao gồm ít nhất các thông tin sau

a) Các tài liệu viện dẫn của tiêu chuẩn này; ví dụ TCVN 9729-10 (ISO 8528-10);

b) Các đặc điểm của các quy trình theo Điều 5;

c) Địa điểm, ngày tháng và tên của những người có trách nhiệm tiến hành quá trình đo;

d) Chi tiết quá trình thử nghiệm đối với tổ máy phát điện (bao gồm cả kết cấu);

e) Hãng sản xuất;

f) Phân loại;

g) Các yêu cầu chi tiết, nếu áp dụng;

h) Kiểu hệ thống nạp động cơ đốt trong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

j) Các thông số điện đầu ra trong quá trình đo (theo Điều 9);

k) Tốc độ tổ máy phát điện trong quá trình đo;

l) Các kết quả đo;

m) Cấp công suất âm thanh LWA.

 

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

Mối quan hệ với các qui định EEC đang hiện hành

Phương pháp đo được quy định trong tiêu chuẩn này, cho việc thiết lập cấp độ ồn của tổ máy phát điện dựa trên các yêu cầu được quy định trong ISO 3744 và ISO 3746. Phương pháp đo được mô tả trong các quy định EEC, 84/535/EEC và 84/536/EEC quy định phương pháp đo áp suất âm thanh trong một khối bán cầu với khoảng cách đo lớn hơn. Các kết quả trước thể hiện rằng việc đo đạc áp suất âm thanh trên toàn bộ một hình hộp, với một khoảng cách đo d = 1 m, đạt được độ chính xác yêu cầu đối các kết quả đo với chi phí thấp. Các điều kiện biên cần thiết đối với phương pháp này, ví dụ diện tích đo đủ lớn, mức độ ồn bên ngoài thấp, làm cho sự sai khác đối với các thử nghiệm tuân thủ theo các điều chỉnh. Việc mở rộng các thử nghiệm phải thể hiện rằng với cả hai phương pháp, việc so sánh các kết quả đo có thể thực hiện được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

máy phát sử dụng trong công nghệ hàn) và 84/536/EEC (đối với công suất máy phát) phải được chú ý.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 7144-3:2007(ISO 3046-3:2006), Động cơ đốt trong kiểu pit tông – Đặc tính - Phần 3: Các phép đo thử.

[2] TCVN 7144-4:2008 (ISO 3046-4:1997), Động cơ đốt trong kiểu pit tông – Đặc tính - Phần 4: Điều chỉnh vận tốc.

[3] 84/535/EEC, Council Directive of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power levels of welding generators (Ngày 17-9-1984 văn bản ngang luật của các thành viên quốc gia liên quan đến công suất ồn cho phép đối với máy phát sử dụng trong lĩnh vực hàn)

[4] 84/536/EEC, Council Directive of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power levels of power generators (Ngày 17-9-1984 văn bản ngang luật của các thành viên quốc gia liên quan đến công suất ồn cho phép đối với công suất máy phát).

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Ký hiệu

5. Các quy định khác và yêu cầu bổ sung

6. Ký hiệu phương pháp

7. Thiết bị đo

8. Đối tượng đo

9. Điều kiện vận hành của tổ máy phát điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2. Tổ máy phát điện (công suất máy phát)

9.3. Tổ máy phát điện (máy hàn điện)

9.4. Lắp đặt tổ máy phát điện

10. Bề mặt đo, khoảng cách đo và các điểm đo

10.1. Mặt dạng bán cầu và bề mặt đo tham chiếu

10.2. Khối hình hộp và bề mặt đo tham chiếu

10.3. Khoảng cách đo

10.4. Số lượng và bố trí các điểm đo

11. Môi trường đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2 Các tiêu chí về độ ồn nền

12 Quy trình đo

12.1. Yêu cầu chung

12.2. Chú ý khi đo bằng máy đo độ ồn

12.3. Chú ý khi đo với một thiết bị đo độ ồn tích hợp

12.4 Đo trong trong khi vận hành tổ máy phát điện

12.5 Đo độ ồn nền

13. Xác định cấp âm thanh gia quyền A

13.1. Hệ số hiệu chỉnh độ ồn nền K1A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.3. Diện tích bề mặt đo S, kích thước bề mặt đo LS và cấp áp suất âm LWA

14. Xác định cấp phát thải áp suất âm

15. Độ chính xác của quá trình và độ không đảm bảo của các kết quả đo

16. Báo cáo kết quả đo (biên bản đo)

16.1. Yêu cầu chung

16.2. Thông tin về tổ máy phát điện thử nghiệm

16.3. Thông tin về điều kiện đo

16.4. Thiết bị đo đã dùng

16.5. Các giá trị và kết quả đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A (tham khảo) Mối quan hệ với các qui định EEC đang hiện hành

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.058

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!