Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8781:2015 về Môđun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng - Quy định về an toàn

Số hiệu: TCVN8781:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:29.140.99, 31.080.99 Tình trạng: Đã biết

Rth, module + Rth, luminaire + Rth, ambient = Rth, system

(D.1)

Điện trở nhiệt bất kỳ có thể tính toán từ chênh lệch nhiệt độ và dòng nhiệt, ví dụ:

Rth, system = (tc - ta)/Pd

(D.2)

Rth, module = (tc - td)/Pd

(D.3)

Độ tự do thiết kế của đèn điện được cho bởi tổng Rth, luminaire + Rth, ambient. Độ tự do có thể được tính như sau:

Rth, luminaire + Rth, ambient = (td - ta)/Pd

(D.4)

D.3. Thử nghiệm trong đèn điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chi tiết về quy trình thử nghiệm đang được xem xét.

D.4. Đánh giá nguy hiểm ánh sáng xanh

D.4.1. Môđun LED có rủi ro nhóm 0 và rủi ro nhóm 1

Nếu việc đánh giá theo IEC TR 62778 dẫn đến phân loại rủi ro nhóm 0 và ri ro nhóm 1 của môđun LED liên quan đến nguy hiểm ánh sáng xanh thì đèn điện bất kỳ có một hoặc nhiều môđun LED như vậy cũng cần được phân loại là cùng nhóm rủi ro về nguy hiểm ánh sáng xanh, không kể các bộ phận phn quang và khoảng cách quan sát.

Tuy nhiên, cần tham vấn nhà chế tạo đèn điện để áp dụng IEC TR 62778 trực tiếp cho đèn điện, mà có thể dẫn đến phân loại nhóm rủi ro thấp hơn.

D.4.2. Môđun LED có độ sáng ngưỡng Ethr

Nếu đánh giá theo IEC TR 62778 dẫn đến phân loại môđun LED có độ sáng ngưỡng Ethr, đèn điện có một hoặc nhiều môđun LED này cần được phân loại là có cùng độ sáng ngưỡng Ethr. Khong cách quan sát đạt đến ngưỡng độ sáng này cn được tính toán theo 7.1 của IEC TR 62778 từ phép đo phân bố quang thông của đèn điện.

Tuy nhiên, cần tham vấn nhà chế tạo đèn điện để áp dụng IEC TR 62778 trực tiếp cho đèn điện, mà có thể dẫn đến độ sáng ngưỡng Ethr lớn hơn so với môđun LED.

CHÚ THÍCH: Ngoài nguồn sáng và các linh kiện của nó, nếu đèn điện có lắp các linh kiện quang thụ động ví dụ như thấu kính và bộ phản xạ thì chúng không làm thay đi Ethr.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 8095-845:2009 (IEC 60050-845:1987), Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 845: Chiếu sáng

[2] TCVN 7672 (IEC 60968), Bóng đèn có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng - Yêu cầu an toàn

[3] TCVN 9892 (IEC 62384), Bộ điều khiển điện t nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các môđun LED - Yêu cầu về tính năng

[4] IEC 62471, Photobiological safety of lamps and lamp systems (An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn)

[5] TCVN 9894 (IEC/TS 62504), Chiếu sáng thông dụng - LED và môđun LED - Thuật ngữ và định nghĩa

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Yêu cầu chung

5. Yêu cầu thử nghiệm chung

6. Phân loại

7. Ghi nhãn

8. Đầu nối

9. Quy định cho nối đất bảo vệ

10. Bảo vệ chống tiếp xúc ngẫu nhiên với các bộ phận mang điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Độ bền điện

13. Điều kiện sự cố

14. Thử nghiệm sự phù hợp trong quá trình chế tạo

15. Kết cấu

16. Chiều dài đường rò và khe hở không khí

17. Vít, bộ phận mang dòng và các mối nối

18. Khả năng chịu nhiệt, chịu cháy và chịu phóng điện

19. Khả năng chịu ăn mòn

20. Thông tin về thiết kế đèn điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22. An toàn quang sinh học

Phụ lục A (quy định) - Thử nghiệm

Phụ lục B (tham khảo) - Tng quan về hệ thống có môđun LED và bộ điều khiển

Phụ lục C (tham khảo) - Thử nghiệm sự phù hợp trong quá trình chế tạo

Phụ lục D (tham khảo) - Thông tin về thiết kế đèn điện

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8781:2015 (IEC 62031:2014) về Môđun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng - Quy định về an toàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.492

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!