Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8656-4:2012 Thuật ngữ chung liên quan đến truyền thông radio

Số hiệu: TCVN8656-4:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2012 Ngày hiệu lực:
ICS:01.040.35, 35.040 Tình trạng: Đã biết

SỐ DẢI TẦN

(CHÚ THÍCH 1)

VIẾT TẮT

DẢI TẦN SỐ
(không gồm giới hạn dưới, không gồm giới hạn trên)

HỆ MÉT


(CHÚ THÍCH 4)

VIẾT TẮT THEO HỆ MÉT của băng tần
(CHÚ THÍCH 3)

DẢI BƯỚC SÓNG
(không gồm giới hạn dưới, không gồm giới hạn trên)

-1

(CHÚ THÍCH 2)

0,03 đến 0,3 Hz

Gigametric

B.Gm

1 đến 1 Gm

0

(CHÚ THÍCH 2)

0,3 đến 03 Hz

hectomegametric

B.hMm

100 đến 1000 Mm

1

(CHÚ THÍCH 2)

3 đến 30 Hz

decamegametric

B.daMm

10 đến 100 Mm

2

(CHÚ THÍCH 2)

30 đến 300 Hz

megametric

B.Mm

1 đến 10 Mm

3

ULF

300 đến 3000 Hz

hectokilometric

B.hkm

100 đến 1000 km

4

VLF

3 đến 30 kHz

myriametric

B.Mam

10 đến 100 km

5

LF

30 đến 300 kHz

kilometric

B.km

1 đến 10 km

6

MF

300 đến 3000 kHz

hectometric

B.hmm

100 đến 1000 m

7

HF

3 đến 30 MHz

decametric

B.dam

10 đến 100 m

8

VHF

30 đến 300 MHz

metric

B.m

1 đến 10 m

9

UHF

300 đến 3000 MHz

decimetric

B.dm

100 đến 1000 m

10

SHF

3 đến 30 GHz

centimetric

B.cm

10 đến 100 mm

CHÚ THÍCH 1 "Dải tần số N" mở rộng từ 0,3 x 10 N đến 3 x 10 N Hz.

CHÚ THÍCH 2 Chữ viết tắt ELF ký hiệu cho các dải tần từ -1 đến 2.

CHÚ THÍCH 3 Trong tiếng Pháp, chữ cái O (Ondes) đôi khi được dùng (ví dụ O.km "Ondes kilomètriques") thay cho chữ cái B (Bandle - dải) trong cột "Viết tắt theo hệ mét" trong Bảng.

CHÚ THÍCH 4 Hệ mét và các viết tắt không phải là tên hoặc ký hiệu đơn vị, và do vậy có thể dùng kết hợp với các tiếp đầu tố trong một số trường hợp.

Trích từ IEC 60050-713.

06.01.17

Kilohertz (kHz)

Số đo tần số bằng một nghìn (1 000) chu kỳ trên giây.

06.01.18

Megahertz (MHz)

Số đo tần số bằng một triệu (1 000 000) chu kỳ trên giây.

06.01.19

Gigahertz (GHz)

Số đo tần số bằng một tỷ (1 000 000 000) chu kỳ trên giây.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sóng liên tục (Continuous wave)

Sóng hình sin điển hình tại một tần số nào đó, nhưng tổng quát hơn thì sóng liên tục là bất kỳ dạng sóng nào của một bộ thẩm định phù hợp với việc cấp năng lượng cho một thẻ bị động không có phương pháp mã phủ điều chế pha hoặc/ và điều chế biên độ mà nhờ phương pháp một bộ thẩm định sẽ che chắn thông tin đang được truyền tới một thẻ.

CHÚ THÍCH Để mã phủ dữ liệu hoặc một mật khẩu, trước tiên bộ thẩm định yêu cầu một số ngẫu nhiên từ thẻ, sau đó thực hiện EXOR từng bit của dữ liệu hoặc mật khẩu với số ngẫu nhiên nhận được, và cuối cùng, truyền chuỗi mã hóa phủ (còn gọi là ciphertext-văn bản mật mã) tới thẻ; thẻ này mở dữ liệu hoặc mật khẩu bằng cách thực hiện EROX từng bit của chuỗi mã phủ nhận được với số ngẫu nhiên gốc.

06.01.21

Điều chế (Modulation)

Quá trình mà ít nhất một đại lượng của sóng mang bị biến đổi theo đại lượng của tín hiệu sẽ được truyền đi.

[ISO/IEC 2382-9:1995, 09.05.10]

CHÚ THÍCH 1 Các dạng điều chế thông thường bao gồm điều chế biên độ (AM), điều chế pha (PM), điều chế tần số (FM), điều chế vị trí xung (PPM), điều chế độ rộng xung (PWM)

CHÚ THÍCH 2 Các phương pháp điều chế số chủ yếu có khóa dịch biên độ (ASK), khóa dịch tần (FSK), khóa dịch pha (ASK) hoặc các biến thể.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.22

Điều chế biên độ (Amplitude modulation)

Sự điều chế trong đó biên độ của sóng mang tuần hoàn là một hàm, thường là tuyến tính, của giá trị tức thời của tín hiệu điều chế.

06.01.23

Điều chế pha (Phase modulation - PM)

Sự điều chế trong đó dữ liệu được gắn với những thay đổi về pha của sóng mang và trong đó pha tức thời thay đổi theo một hàm số, nói chung là tuyến tính, của giá trị tức thời của tín hiệu điều chế.

[ISO 60050-702, 702-06-36]

06.01.24

Điều chế vị trí xung (1) (Pulse position modulation (1) - PPM)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Điều chế thời gian xung trong đó các vị trí theo thời gian của xung khác với vị trí ban đầu của nó theo hàm của giá trị tín hiệu điều chế.

[ISO 60050-702, 702-06-56]

06.01.25

Điều chế độ rộng xung (1) (Pulse duration modulation (1) - PDM)

Điều chế thời gian xung trong đó độ rộng xung thay đổi theo hàm của giá trị hiệu điều chế.

[ISO 60050-702, 702-06-57]

06.01.26

Điều chế độ rộng xung (2) (Pulse duration modulation (2) - PDM)

Dữ liệu được chứa trong khoảng thời gian của các xung trong đó độ rộng xung thay đổi theo một hàm của giá trị tín hiệu điều chế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.27

Điều chế vị trí xung (2) (Pulse position modulation (2) - PPM)

Dữ liệu được chứa trong vị trí xung so với điểm tham chiếu.

06.01.28

Điều chế độ rộng xung (Pulse width modulation - PWM)

Xem điều chế độ rộng xung tại điều 06.01.26

06.01.29

Điều chế trải phổ (Spread spectrum modulation)

Sự điều chế trong đó mật độ phổ công suất trung bình của tín hiệu cần truyền được trải rộng ngẫu nhiên hoặc gần như ngẫu nhiên trên một băng thông rộng hơn nhiều so với băng thông cần thiết để truyền thông tin.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[IEC 60050-725, 725-14-30]

06.01.30

Chuỗi trải phổ (Spreading sequence)

Thành phần các chip của chuỗi giả ngẫu nhiên trong dữ liệu mã hóa được sử dụng để mã hóa từng bít logic.

06.01.31

Điều chế trải phổ chuỗi trực tiếp (Direct sequence spread spectrum modulation - DSSS)

Điều chế trải phổ trong đó mỗi phần tử của tín hiệu thông tin số được truyền đi như là một chuỗi các số giả ngẫu nhiên có tốc độ số cao hơn nhiều so với tốc độ bit của tín hiệu thông tin.

CHÚ THÍCH Tín hiệu điều chế sóng mang thường có được bằng cách thêm tín hiệu số giả ngẫu nhiên vào tín hiệu thông tin.

[IEC 60050-725, 725-14-31]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều chế trải phổ nhảy tần (Frequency hopping spread spectrum modulation - FHSS)

Dạng điều chế trải phổ trong đó tần số sóng mang tự động thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, việc lựa chọn được thực hiện theo cách giả ngẫu nhiên từ một tập các tần số trong một băng tần rộng hơn băng thông cần thiết để truyền thông tin.

CHÚ THÍCH Trích từ IEC 50 (725), 725-14-32

06.01.33

Tốc độ nhảy tần (Frequency hop rate)

Tần số tại đó một hệ thống trải phổ nhảy tần (FHSS) di chuyển giữa các tần số phát, bằng nghịch đảo của thời gian dừng tại tần số trung tâm của FHSS.

06.01.34

Tốc độ nhảy (Hop rate)

Nghịch đảo của thời gian dừng lại tại một tần số nhảy tần FHSS.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuỗi nhảy tần (Frequency hop sequence)

Chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên (PRBS) xác định các tần số nhảy tần được dùng trong các hệ thống trải phổ nhảy tần (FHSS).

06.01.36

Chuỗi nhảy (Hop sequence)

Danh sách có thứ tự các tần số nhảy tần giả ngẫu nhiên được máy phát FHSS sử dụng để chọn một kênh FHSS.

06.01.37

Tốc độ chip (Chip rate)

Tần số tại đó chuỗi trải phổ điều chế sóng mang.

06.01.38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình chuyển từ một chip sang một chip khác trong một quá trình phát truyền trải phổ, mỗi chip đại diện một thành phần phổ hoặc tone khác nhau trong băng tần trải phổ.

06.01.39

Khóa dịch biên độ (Amplitude shift keying - ASK)

Điều chế trong đó tín hiệu số điều chế thay đổi biên độ của tín hiệu đầu ra trong số những số cố định các giá trị cho trước.

06.01.40

Khóa dịch tần (1) (Frequency shift keying (1) - FSK)

Điều chế góc trong đó mỗi trạng thái của tín hiệu điều chế rời rạc theo thời gian được thể hiện bằng một bộ giá trị rời rạc xác định của tần số tín hiệu điều chế.

[IEC 60050-702, 702-06-47]

06.01.41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều chế trong đó tín hiệu số điều chế biến đổi tần số của tín hiệu ra trong số xác định các giá trị định trước.

[ISO/IEC 2382-9, 09.05.13]

06.01.42

Khóa dịch tối thiểu Gauss (Gaussian minimum shift keying - GMSK)

Xung gauss dạng MSK.

06.01.43

Khóa dịch pha nhị phân (Binary phase shift keying - BPSK)

Sơ đồ điều chế của điều chế pha trong đó chỉ có hai điểm trong sơ đồ chòm sao được sử dụng.

06.01.44

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khóa dịch pha nhị phân mà trước đó dữ liệu đã được xử lý vi sai.

06.01.45

Khóa dịch tối thiểu (Minimum shift keying - MSK)

Dạng của khóa dịch tần hai trạng thái với chỉ số điều chế bằng 0,5 trong đó sự biến thiên là liên tục.

[IEC 60050-702, 702-06-49]

06.01.46

Khóa dịch pha (Phase shift keying - PSK)

Điều chế góc trong đó mỗi trạng thái tín hiệu điều chế rời rạc theo thời gian được thể hiện bằng sự khác nhau xác định giữa pha của tín hiệu điều chế và pha của sóng mang khi không có điều chế.

[IEC 60050-702, 702-06-40]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số tăng ích tuyệt đối (Absolute gain)

Hệ số tăng ích đẳng hướng (Isotropic gain)

Tỷ số, thường biểu diễn bằng đề-xi-ben, của cường độ bức xạ bởi một ang-ten theo một hướng nhất định và cường độ bức xạ sẽ đạt được nếu công suất đưa vào ang-ten được bức xạ đều nhau trên tất cả các hướng.

CHÚ THÍCH 1 Nếu không quy định hướng nào thì áp dụng hướng cường độ bức xạ cực đại của ang-ten.

CHÚ THÍCH 2 Nếu ang-ten không suy hao, hệ số tăng ích tuyệt đối của nó bằng độ định hướng của nó trong cùng một hướng.

[IEC 60050 (712):1992, 712-02-43]

06.01.48

Tín hiệu báo nhận (Acknowledgment signal)

Tín hiệu gửi theo một hướng để xác nhận đã nhận tín hiệu theo hướng ngược lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.49

Truyền dị bộ(1) (truyền không đồng bộ) (Asynchronous transmission(1))

Phương pháp truyền dữ liệu không yêu cầu thông tin định thời hoặc đồng hồ kèm theo dữ liệu.

CHÚ THÍCH Việc truyền được thực hiện nhờ máy thu tham chiếu các bít bắt đầu và kết thúc đặt tại đầu và cuối mỗi kí tự hoặc nhóm các kí tự. Khoảng thời gian khác nhau có thể tồn tại giữa các kí tự hoặc nhóm kí tự.

06.01.50

Truyền dị bộ(2) (truyền không đồng bộ) (Asynchronous transmission(2))

Truyền dữ liệu trong đó bắt đầu mỗi kí tự hoặc nhóm các kí tự là tùy ý nhưng, một khi đã bắt đầu, các phần tử tín hiệu được truyền đi tại một tốc độ cố định định trước.

06.01.51

Xác thực (Authentication)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.52

Băng thông nhân thời gian (Bandwidth times time)

Tích của băng thông và thời gian dùng cho 1 bit, xác định băng thông chiếm dụng tại một tốc độ dữ liệu nhất định.

06.01.53

Sóng mang (Carrier)

Sóng hoặc dao động mà đại lượng đặc trưng của nó có thể bị biến đổi bởi tín hiệu.

CHÚ THÍCH Sóng hoặc dao động, ví dụ, có thể là sóng hình sin hoặc một dãy xung. Trong điều chế, nó là một dao động hoặc sóng, thường là tuần hoàn, một số đặc trưng của nó đi theo bởi điều chế tín hiệu của dao động hoặc sóng khác.

[ISO/IEC 2382-9, 09-05-09] [IEC 60050-702, 702-06-03] [ IEC 60050-704, 704-10-02]

06.01.54

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tín hiệu tương tự có biên độ và tần số cố định

06.01.55

Tín hiệu mang (Carrier signal)

Tín hiệu tần số đã chọn để mang dữ liệu, thường được sử dụng để truyền khoảng cách xa.

CHÚ THÍCH Tín hiệu mang không mang thông tin trước khi dữ liệu được thêm vào tín hiệu này nhờ điều chế, sau đó được giải mã tại đầu nhận bằng giải điều chế.

06.01.56

Kênh (Channel)

Đường truyền (Transmission path)

Đường đi của tín hiệu khi truyền đi giữa hai điểm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.57

Mã hóa kênh (Channel encoding)

Sử dụng các sơ đồ mã hóa để kênh truyền hiệu quả dữ liệu mã hóa nguồn.

Cf. Mã hóa nguồn, giải mã kênh

06.01.58

Giải mã kênh (Channel decoding)

Quá trình tách bản tin nhận được để có dữ liệu mã hóa nguồn tự dạng mã hóa kênh.

Cf. Giải mã nguồn, Mã hóa kênh

06.01.59

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình tái tạo lại dữ liệu nguồn hoặc gốc từ chuỗi bit đã mã hóa nguồn nhận được

Cf. Mã hóa nguồn

06.01.60

Mã hóa nguồn (Source encoding)

Quá trình thực hiện với dữ liệu nguồn hoặc gốc để cho ra thông điệp mã hóa để truyền đi.

Cf. Giải mã nguồn

[IEC 60050-702, 702-04-40]

06.01.61

Tránh xung đột (Collision avoidance)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Ví dụ các thuật toán tìm cây và các phương pháp ALOHA, kể cả CSMA.

06.01.62

Xung đột (1) (Collision (1))

Giao tiếp đồng thời với hai hay nhiều thẻ trong vùng hoạt động của bộ thẩm định gây ra truyền thiếu hoặc sai.

CHÚ THÍCH Những giao tiếp như vậy có thể không tách rời được nếu không có một số công cụ chống xung đột, hoặc quản lý tranh chấp.

06.01.63

Xung đột (2) (Collision (2))

Tình trạng xảy ra do truyền cùng một lúc trên môi trường truyền dẫn.

CHÚ THÍCH Trong trạng thái băm, sự xuất hiện một giá trị băm cho hai hoặc nhiều chìa khóa khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đã truy nhập cảm nhận sóng mang (1) (Carrier.Sense Multiple Access (1) - CSMA)

Giao thức đa truy nhập cho phép thẻ "cảm nhận" liệu có hay không một thẻ khác đang dùng kênh trước khi nó truyền.

06.01.65

Đa truy nhập cảm nhận sóng mang (2) (Carrier.Sense Multiple Access (2) - CSMA)

Kĩ thuật đa truy nhập trong đó các trạm dữ liệu tự dàn xếp sử dụng tài nguyên chung dựa trên sự có mặt hoặc vắng mặt của sóng mang của người dùng khác.

06.01.66

Đa truy nhập cảm nhận sóng mang có phát hiện xung đột (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - CSMA/CD)

Giao thức đa truy nhập cho phép thẻ "cảm nhận" liệu có hay không một thẻ khác đang dùng kênh trước khi bản thân nó truyền, và phát hiện xung đột nếu xảy ra.

06.01.67

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kĩ thuật cắt mỗi bản tin thành các gói và cấp cho mỗi gói một mã đơn nhất.

CHÚ THÍCH Sau đó tất cả các gói đã mã hóa được tổ hợp lại thành một tín hiệu và mỗi bộ thu (hướng tới/đích) chỉ tách lấy các gói dữ liệu của nó dựa vào mã đã được cấp.

06.01.68

Đa truy nhập phân mã (2) (Code division multiple access (2) - CDMA)

Đa truy nhập phụ thuộc vào việc dùng các mã điều chế độc lập trong một kênh đơn.

06.01.69

ALOHA ngẫu nhiên (ALOHA random)

Giao thức đa truy nhập trong đó các thẻ đáp ứng bộ thẩm định sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên.

06.01.70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giao thức đa truy nhập trong đó các thẻ đáp ứng bộ thẩm định sau khi chọn một khe thời gian ngẫu nhiên.

06.01.71

Độ định hướng (Directivity)

Tỷ số, thường thể hiện bằng đề-xi-ben, giữa cường độ bức xạ phát ra bởi một ang-ten theo hướng nhất định và giá trị cường độ bức xạ trung bình theo tất cả các hướng trong không gian.

CHÚ THÍCH 1 Nếu không quy định rõ hướng nào thì áp dụng hướng có cường độ bức xạ cực đại của ang-ten.

CHÚ THÍCH 2 Độ định hướng không phụ thuộc suy hao của ang-ten và bằng độ tăng ích tuyệt đối trong cùng một hướng nếu ang-ten không suy hao.

[IEC 60050 (712): 1992, 712-02-42]

06.01.72

Đường xuống (Down-link)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[IEC 60050-725, 725-12-24]

06.01.73

Truyền song công (hai chiều) (Duplex transmission)

Truyền dữ liệu đồng thời cả hai hướng trong cùng một thời gian.

[ISO/IEC 2382-9:1995, 09-03-07]

06.01.74

Truyền song công hoàn toàn (1) (Full-duplex transmission (1))

Truyền dữ liệu trong khi bộ thu phát phát trường kích hoạt.

06.01.75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Truyền song công hoàn toàn bằng một bộ thẩm định, thẻ hoạt động bán song công.

06.01.76

Phát xạ (Emission)

Các sóng hoặc tín hiệu radio sinh ra bởi một trạm phát radio.

CHÚ THÍCH 1 Trong truyền thông radio, thuật ngữ "phát xạ" không dùng với nghĩa phổ biến "phát xạ tần số radio". Ví dụ, một phần của năng lượng điện từ từ bộ dao động nội của máy thu vô tuyến truyền ra không gian bên ngoài là một bức xạ, không phải là "phát xạ".

CHÚ THÍCH 2 Trong truyền thông radio, thuật ngữ tiếng Pháp "émission" chỉ áp dụng cho bức xạ có chủ ý.

[IEC 60050-702, 702-02-05]

06.01.77

Nhiễu điện từ (Electromagnetic interference - EMI)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[IEC 600500-161-01-06 (702-08-29)]

06.01.78

Tạp âm điện từ (Electromagnetic noise)

Hiện tượng điện từ không mang thông tin thay đổi theo thời gian và nó có thể thêm vào hoặc kết hợp với tín hiệu mong muốn.

[IEC 60050-161, 161-01-02]

06.01.79

Miễn nhiễm (Immunity)

Khả năng của một thiết bị, dụng cụ hoặc hệ thống hoạt động không bị suy giảm khi có mặt nhiễu loạn điện từ.

[IEC 60050-161, 161-02-20]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiễu loạn tần số radio (Radio frequency disturbance)

Hiện tượng điện từ có các thành phần trong dải tần số radio, các thành phần này có thể làm suy giảm hoạt động của thiết bị, dụng cụ hoặc hệ thống, hoặc ảnh hưởng xấu đến đời sống hoặc vật chất.

CHÚ THÍCH Nhiễu loạn tần số radio có thể là một tạp âm tần số radio, một tín hiệu không mong muốn hoặc một thay đổi trong bản thân môi trường truyền.

[IEC 60050-713:1998, 713-11-04]

06.01.81

Nhiễu tần số radio (Radio frequency interference - RFI)

Sự suy giảm tín hiệu mong muốn, gây ra bởi nhiễu loạn tần số radio.

[IEC 60050-713:1998, 713-11-05]

CHÚ THÍCH Các tín hiệu điện từ không mong muốn, có trong môi trường hệ thống nhận dạng bằng tần số radio, gây ra các nhiễu loạn trong hoạt động bình thường, có thể gây ra lỗi bit và làm suy giảm tính năng của hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tạp âm tần số radio (Radio frequency noise)

Hiện tượng điện từ thay đổi theo thời gian có các thành phần trong dải tần số radio, không mang thông tin và nó có thể thêm vào hoặc kết hợp với tín hiệu mong muốn.

[IEC 60050-713:1998, 713-11-03]

06.01.83

Giảm điều hưởng (De-tuning)

Hiệu ứng thay đổi tần số cộng hưởng của một thẻ RF hoặc một máy đọc/bộ thẩm định gây ra do gần vật liệu kim loại hoặc cách điện, nên làm giảm tính năng của các bộ phát đáp.

06.01.84

Báo cáo viễn thông Châu Âu (ETR - European Telecommunications Report)

Tài liệu ETSI là kết quả của đề mục công tác trong chương trình công tác của ETSI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.85

Tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETS - European Telecommunications Standard)

Tài liệu ETSI là kết quả của đề mục công tác trong chương trình công tác của ETSI, và là tiêu chuẩn của Châu Âu

06.01.86

Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI - European Telecommunications Standards Institute)

Tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực viễn thông.

06.01.87

Hài (Harmonics)

Cường độ của thành phần số nguyên lần tần số cơ bản tại đầu ra của máy phát có biên độ nhỏ hơn và không thay đổi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.88

Bộ bức xạ đẳng hướng (Isotropic radiator)

Một ang-ten giả định, không suy hao, có cường độ bức xạ như nhau ở tất cả các hướng và dùng làm tham chiếu cho tính định hướng của các ang-ten thực.

[IEC 50(712), 712-03-01]

06.01.89

Không nhiễu (Non interference)

Trạng thái của RFID khi các bộ phận thiết bị có xuất xứ từ các loại khác nhau hoặc của các nhà cung cấp khác nhau cùng tồn tại ở cùng một địa điểm mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bộ phận thiết bị khác.

CHÚ THÍCH Không yêu cầu các bộ phận thiết bị phải truyền thông với nhau như là một phần của cơ sở hạ tầng chung, mà chỉ cùng tồn tại hòa bình.

06.01.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng của các sóng điện từ truyền vào hoặc truyền qua vật liệu.

CHÚ THÍCH 1 Vật liệu cách điện về cơ bản là trong suốt đối với sóng điện từ, nhưng cơ chế hấp thụ, nhất là ở các tần số cao, làm giảm năng lượng truyền qua vật liệu này.

CHÚ THÍCH 2 Kim loại tạo ra những vật phản xạ sóng điện từ truyền tự do, chỉ rất ít sóng tới có khả năng truyền vào trong bề mặt kim loại.

CHÚ THÍCH 3 Hệ thống thẻ tần số thấp có khả năng xuyên qua tốt vì thẻ của nó có thể đọc được khi ở phía sau hoặc bị bọc trong các vật liệu khác.

CHÚ THÍCH 4 Hệ thống thẻ sóng vi ba có dải rộng hơn nhưng khả năng xuyên qua vật liệu kém hơn.

06.01.91

Phân cực (Polarization)

Thuộc tính của sóng điện từ được đặc trưng bởi đường cong mô tả theo thời gian qua điểm cuối của vec-tơ mật độ thông lượng điện tại một điểm cố định và bởi hướng của đường cong này.

[IEC 50(705), 705-01-13]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giản đồ phân cực (Polarization summary)

Sự phân cực của sóng truyền được xác định bởi quỹ tích hoặc đường mô tả vec-tơ điện trường theo thời gian.

CHÚ THÍCH Phân cực là một thuật ngữ thường xuất hiện trong tài liệu và khi nghiên cứu truyền thông radio và RFID. Nếu ta gán một hệ tọa độ x, y, z vào một sóng lan truyền như minh họa dưới đây, hướng truyền là trục z, vec-tơ điện trường E trên mặt phẳng x và y. Nếu E duy trì trên cùng một hướng theo thời gian, quỹ tích của nó vẽ ra đường thẳng thì sóng đó được gọi là phân cực tuyến tính. Nhưng nếu quỹ tích vẽ ra chuyển động tròn theo thời gian, thì sóng đó được gọi là phân cực tròn. Khi quỹ tích này vẽ lên đường e-lip, sóng này được gọi là phân cực e-lip.

Hình 2 - Trường điện từ

Phân cực tròn thường được dùng trong các hệ thống truyền thông vì hướng của ang-ten phát và thu ít quan trọng hơn so với sóng phân cực thẳng. Vec-tơ từ trường H luôn luôn vuông góc với vec-tơ E. Sử dụng quy ước IEEE, mặt đầu sóng quay tròn theo chiều kim đồng hồ tiếp cận máy thu được xác định là phân cực tròn trái (LHC). Năng lượng trong mặt đầu sóng thể hiện dưới dạng vec-tơ Poynting, P:

P = (E x H) = E x H sin q

Trong đó q là góc pha giữa E và H

06.01.93

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hướng của thẻ đối với ang-ten máy đọc, dưới dạng thay đổi các vị trí x, y, và z của thẻ.

06.01.94

Phân cực của ang-ten (Ang-tenna polarization)

(Hệ thống ang-ten) tiêu điểm của đầu mút của vec-tơ cường độ điện trường trong một mặt phẳng vuông góc với vec-tơ truyền.

06.01.95

Hỏi lần lượt (Poling)

Quá trình mà các trạm dữ liệu được mời để truyền tại một thời điểm.

CHÚ THÍCH Nói chung được dùng cho kết nối đa điểm, hỏi lần lượt có thể dùng cho kết nối điểm - điểm.

[ISO/IEC 2382-9, 09.06.24]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mật độ thông lượng công suất (Power flux density)

Công suất đi qua bề mặt một phần tử theo hướng năng lượng truyền lan của một sóng điện từ chia cho diện tích của phần tử đó.

[IEC 50(705), 705-02-03]

06.01.97

Độ tăng ích công suất (Power gain)

Theo một hướng đã cho, cường độ trường bức xạ bởi một ang-ten phát so với cường độ trường bức xạ bởi một ang-ten đẳng hướng khi cung cấp cùng một công suất đầu vào.

CHÚ THÍCH 1 Độ tăng ích công suất bao gồm cả suy hao tiêu tán, trái với độ tăng ích định hướng.

CHÚ THÍCH 2 Độ tăng ích công suất không gồm các suy hao do không phù hợp phân cực.

06.01.98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng đưa dữ liệu vào và thay đổi dữ liệu và các chức năng chứa trong bộ phát đáp.

06.01.99

Lập trình (Programming)

Hành động nhập hoặc thay đổi dữ liệu chứa trong bộ phát đáp.

06.01.100

Thời gian sống thiết kế (Projected life)

Thời gian sống ước lượng cho một bộ phát đáp thường thể hiện dưới dạng số chu kỳ đọc và/ hoặc ghi, hoặc đối với các bộ phát đáp chủ động tính bằng năm, dựa trên thời gian sống của pin và hoạt động đọc/ ghi.

06.01.101

Tán sắc xung (pulse dispersion)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.102

Hệ số Q (Q factor)

Hệ số chất lượng (Quality factor)

Tỷ số của tần số trung tâm và băng thông.

06.01.103

Trường bức xạ gần (Radiating near field)

Vùng không gian giữa vùng trường gần hoạt động và vùng trường xa, ở đó thành phần chiếm ưu thế của trường điện từ là các vùng không gian mà thể hiện sự truyền năng lượng và trong không gian đó phân bố trường theo góc không phụ thuộc khoảng cách tới ang-ten.

CHÚ THÍCH Nếu ang-ten có kích thước chung cực đại không lớn hơn bước sóng, thì khu vực trường gần bức xạ không thể xác định trong thực tế.

[IEC 50(712), 712-02-04]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bức xạ (Radiation)

Hiện tượng mà nhờ nó năng lượng ở dạng sóng điện từ phát ra từ một nguồn vào không gian.

CHÚ THÍCH Thuật ngữ có liên quan: động từ bức xạ.

[IEC 50(705), 705-02-01]

06.01.105

Hiệu suất bức xạ (Radiation efficiency)

Tỷ số của tổng công suất bức xạ bởi một ang-ten với công suất thực mà ang-ten đó nhận được.

[IEC 50(712), 712-02-50]

06.01.106

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(ang-ten loại mở với độ rọi mở quy định) Tỷ số của tổng diện tích hiệu dụng cực đại và diện tích hình học của độ mở.

[IEC 50(712), 712-02-06]

06.01.107

Giản đồ xạ (Radiation pattern)

Biểu đồ bức xạ (Radiation diagram)

Thể hiện bằng hình của hàm phân bổ trong không gian của trường điện từ.

CHÚ THÍCH Ví dụ, mẫu bức xạ có thể là một biểu đồ của độ lớn của một thành phần trường xa, hoặc là một đường viền của giá trị tương đương của một thành phần trường xa, tại một khoảng cách nào đó tới ang-ten, như một hàm số của hướng.

[IEC 50(712), 712-02-15]

06.01.108

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách (tối thiểu hoặc tối đa) giữa ang-ten của bộ thẩm định và (các) thẻ.

CHÚ THÍCH Trường hợp nhiều thẻ, khoảng này được đo từ tâm hình học của quần thể thẻ.

06.01.109

Đọc/ghi (Read/write)

Khả năng đọc dữ liệu từ bộ phát đáp và thay đổi dữ liệu (quá trình ghi) khi dùng một thiết bị lập trình thích hợp.

Cf. Máy đọc/bộ thẩm định

06.01.110

Bộ chỉ thị cường độ tín hiệu thu (Receiving signal strength indicator - RSSI)

Giá trị của công suất nhận được ở đầu vào, nó có thể được thể hiện bằng dữ liệu số hoặc điện áp analog tùy theo ứng dụng phần cứng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chắn (Screening)

Quá trình chắn truyền dẫn RF để tránh những tác động không mong muốn của thẻ bên ngoài vùng hoạt động mong muốn.

CHÚ THÍCH Quá trình tránh hoặc giảm thiểu những nhiễu điện từ bằng cách dùng các vật liệu hấp thụ và phản xạ điện từ có cấu trúc hoặc vị trí thích hợp để giảm tương tác giữa nguồn nhiễu tiềm tàng và mạch điện được bảo vệ.

06.01.112

Phần tử tín hiệu (Signal element)

Một phần tử của một tín hiệu rời rạc về thời gian phân biệt với các phần khác bởi một hoặc nhiều đặc tính như khoảng thời gian, vị trí tương đối, dạng sóng, độ lớn của nó.

[IEC 60050-702, 702-05-01]

CHÚ THÍCH Mỗi phần tạo thành một tín hiệu rời rạc và phân biệt với các phần khác bởi một hoặc nhiều đại lượng đặc trưng.

CHÚ THÍCH Ví dụ về các đại lượng đặc trưng là biên độ, dạng sóng, khoảng thời gian và vị trí theo thời gian.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.113

Tín hiệu trên tạp âm và méo (Signal to noise & distortion - SINAD)

Viết tắt của tỷ số giữa tổng của tín hiệu, tạp âm và méo với tổng của tạp âm và méo, thường thể hiện bằng đê-xi-ben (dB).

CHÚ THÍCH SINAD được tính bằng tỷ số giữa tổng công suất nhận được, tức là công suất tín hiệu-cộng-tạp âm-cộng méo nhận được, và tỷ số tín hiệu trên tạp âm của công suất tạp âm-cộng-méo nhận được.

06.01.114

Tỷ số tín hiệu/tạp âm (Signal/noise ratio - S/N)

Tỷ số, thường được thể hiện bằng đề-xi-ben, của công suất tín hiệu mong muốn trên công suất của tạp âm cùng tồn tại một điểm xác định trên kênh truyền (thường là tại đầu ra của máy thu) trong những điều kiện xác định.

CHÚ THÍCH 1 Nói chung, tín hiệu này không thể tách khỏi tạp âm và trong thực tế tỷ số này (tín hiệu tạp âm) trên tạp âm là đo được.

CHÚ THÍCH 2 Các điều kiện quy định gồm bản chất và các đặc tính của tín hiệu mong muốn, bản chất và đặc tính của tạp âm, các đặc tính của ang-ten và máy thu như độ rộng băng, và các quy định khác nữa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.115

Sóng mang hình sin (Sinuasoidal carrier)

Dạng sóng cơ bản, được đặc trưng bởi tần số đơn và bước sóng, được dùng để mang dữ liệu hoặc thông tin bằng cách điều chế một số đặc tính của dạng sóng này.

Cf. Điều chế

06.01.116

Mặt nạ phổ (Spectrum-mask)

Mật độ công suất cực đại của một phát xạ thể hiện bằng một hàm của tần số.

06.01.117

Song công phân chia theo thời gian (Time division duplexing - TDD)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VÍ DỤ Bộ thẩm định và thẻ không hoạt động đồng thời.

06.01.118

Ghép kênh phân chia theo thời gian (Time division multiplexing - TDM)

Ghép kênh trong đó một số tín hiệu độc lập được phân bổ vào những khoảng thời gian tuần hoàn tách biệt để truyền trên một kênh chung.

[IEC 60050-704, 704-08-07]

06.01.119

Đường lên (Up-link)

Kết nối radio giữa một trạm phát mặt đất và trạm thu không gian.

[IEC 60050-725 , 725-12-23]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kênh truyền (Transmission channel)

Các phương tiện truyền phát tín hiệu theo một hướng giữa hai điểm.

CHÚ THÍCH Một số kênh có thể chia sẻ một đường truyền chung: ví dụ, mỗi kênh được cấp một dải tần cụ thể hoặc một khe thời gian cụ thể. Ở một số nước, thuật ngữ "kênh truyền thông" hoặc gọi tắt "kênh" cũng được dùng để chỉ "mạch viễn thông", tức là bao quanh hai hướng truyền. Cách dùng này bị phản đối. Một kênh truyền có thể đủ điều kiện nhờ bản chất của các tín hiệu được truyền phát, hoặc là độ rộng dải hoặc tốc độ số của nó, ví dụ, kênh điện thoại, kênh điện tín, kênh dữ liệu. Kênh 10 MHz. Kênh 34 Mbit/s.

[IEC 60050-704, 704-04-02]

06.01.121

Trường mở (Open field)

Đường từ bộ phát tới bộ thu là đường ngắm LOS (Line Of Sight).

06.01.122

Môi trường làm việc (Operating environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Trong không gian tự do, môi trường làm việc là một hình cầu có bán kính khoảng 1000 m với bộ thẩm định đặt ở tâm; trong một tòa nhà hoặc một môi trường đóng khác, kích thước và hình dáng của môi trường làm việc phụ thuộc vào các yếu tố như bản chất của vật liệu, hình dáng của tòa nhà và có thể nhỏ hơn 1000 m ở một số hướng và lớn hơn 1000 m ở các hướng khác.

06.01.123

Quy trình hoạt động (Operating procedure)

Tập các chức năng và lệnh được một bộ thẩm định dùng để nhận dạng và sửa đổi các thẻ (còn gọi là lớp nhận dạng thẻ).

06.01.124

Phiên (Session)

Quá trình kiểm tra gồm có một bộ thẩm định và một mẫu thẻ có liên quan.

VÍ DỤ Một bộ thẩm định chọn một trong bốn phiên và kiểm tra các thẻ trong phiên này; bộ thẩm định và quần thể thẻ liên quan làm việc trong một và chỉ một phiên trong khoảng một vòng kiểm tra (đã xác định ở trên), ở mỗi phiên, các thẻ duy trì một cờ hiệu kiểm tra tương ứng; các phiên cho phép thẻ giữ dấu trạng thái kiểm tra của chúng một cách riêng biệt cho mỗi một trong bốn quá trình kiểm tra xem kẽ về thời gian có thể được, bằng cách sử dụng một cờ hiệu kiểm tra độc lập cho mỗi quá trình.

06.01.125

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tập các lệnh được dùng để phát hiện và sửa đổi một mẫu thẻ.

06.01.126

Yêu cầu lặp tự động (Automatic repeat request - ARQ)

Giao thức bao gồm phát hiện lỗi và nhắc lại truyền phát này sau đó để sửa lỗi nếu cần.

CHÚ THÍCH Tần số được dùng để mang dữ liệu bằng cách điều chế dạng sóng mang thích hợp, trong hệ thống dạng bằng tần số radio là khóa dịch biên (ASK), Khóa dịch tần số (FSK), khóa dịch pha (PSK) hoặc các cách khác. Tín hiệu mang không mang thông tin trước khi dữ liệu được thêm vào tín hiệu nhờ điều chế.

06.01.127

Tính tương thích (Compatibility)

Sự kết hợp cùng nhau của sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ trong các điều kiện cụ thể để hoàn thành các yêu cầu có liên quan mà không gây ra các phản ứng không chấp nhận được.

CHÚ THÍCH Tính đổi lẫn, tính tương thích, và tính không gây nhiễu là các mức độ tương thích khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dải tần số (Frequency range)

Tập các tần số (của thiết bị) mà nhờ đó có thể điều chỉnh các thiết bị hoạt động một cách hiệu quả.

CHÚ THÍCH Dải tần của thiết bị có thể được chia thành các khoảng nhỏ ngắt quãng có thể liền nhau hoặc ngắt quãng.

[IEC 60050-702, 702-09-68]

06.01.129

Tính đổi lẫn (Interchangeability)

Tình trạng giữa các thiết bị hoặc các hệ thống có chức năng, đặc tính giao diện và hoạt động tương đương nhau có thể hoán đổi cho nhau mà không cần thay đổi và vẫn đạt được cùng một dịch vụ hoạt động như cũ.

06.01.130

Thiết bị cự ly ngắn (Short range device - SRD)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Dưới đây là một số loại SRD:

- Điều khiển từ xa

- Đo từ xa

- Báo động

- Thoại và video.

06.01.131

Cơ sở kĩ thuật cho quy định (Technical basis for regulation - TBR)

Một phần của các ETS (các quy định kĩ thuật và thử nghiệm) do ETSI xây dựng, được dùng làm nền tảng cho các quy định kỹ thuật chung.

06.01.132

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần thời gian (của các liên lạc radio số) của tín hiệu thể hiện một kí tự, được truyền đi với các đặc điểm được phân biệt với các đặc điểm của các phần khác của cùng tín hiệu, tuân theo một quy tắc đã định.

CHÚ THÍCH Trích từ IEC 60050-713, 713-07-04.

06.01.133

Vùng/khu vực/trường thu nhận (Capture field/ area/ zone)

Vùng của trường điện từ, được xác định bởi ang-ten của bộ thẩm định/máy đọc, trong đó bộ phát đáp được báo hiệu để thực hiện một đáp ứng.

06.01.134

Chống xung đột (Anti-clash)

Đặc tính nhờ đó tránh được xung đột tại bộ thu của máy đọc/bộ thẩm định để đối phó với phát sinh từ các bộ phát đáp có mặt đồng thời trong vùng thẩm định hoặc đọc của một hệ thống nhận dạng bằng tần số radio và cạnh tranh sự chú ý tại cùng một thời điểm mà không tạo ra một báo lỗi hoặc một khóa phiên.

CHÚ THÍCH Còn gọi là chống tranh chấp và chống xung đột.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tầm hoạt động (Field of view - FoV)

Khu vực/vùng/trường thu nhận (Capture field/area/zone)

Vùng xung quanh bộ thẩm định/máy đọc mà trong vùng đó bộ thẩm định/máy đọc có khả năng liên lạc với bộ phát đáp.

06.01.136

Đường xuống (Forward link)

Liên lạc từ bộ thẩm định/máy đọc tới bộ phát đáp.

CHÚ THÍCH Còn được biết đến là đường xuống.

Cf. Đường lên.

06.04.01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dây trời (kháng) (Aerial (deprecated))

Một phần của hệ thống thu hoặc phát radio được thiết kế để ghép nối giữa một máy phát hoặc một máy thu với môi trường mà sóng radio truyền lan.

[IEC 60050 (712), 712-01-01]

CHÚ THÍCH 1 Cấu trúc ang-ten thường gặp trong các hệ thống nhận dạng bằng tần số radio, có thể được dùng để cả nhận và truyền năng lượng điện từ, đặc biệt là năng lượng điện từ đã được điều chế dữ liệu.

CHÚ THÍCH 2 Xem thêm ang-ten lưỡng cực.

06.04.02

Ang-ten lưỡng cực (Dipole ang-tenna)

Ang-ten đối xứng gồm các vật dẫn điện thẳng và được cấp năng lượng bởi một đường dẫn cân bằng

CHÚ THÍCH 1 Từ "lưỡng cực" đôi khi được dùng để mô tả các ang-ten không phù hợp ở mọi khía cạnh với định nghĩa trên. Trong những trường hợp đó, cần có từ nói rõ thêm, ví dụ "lưỡng cực bất đối xứng".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2 Ang-ten lưỡng cực gồm một dây dẫn đơn có chiều dài bằng khoảng nửa bước sóng của sóng mang.

CHÚ THÍCH 3 Ang-ten lưỡng cực là cơ sở cho các kiểu ang-ten phức tạp hơn.

06.04.03

Bộ kích thích (Exciter)

Mạch điện tử được dùng để điều khiển ang-ten.

CHÚ THÍCH Kết hợp bộ kích thích và ang-ten thường được gọi là bộ truyền phát hoặc máy quét.

06.04.04

Thẻ nhớ (1) (Memory card (1))

Thẻ đọc/ ghi hoặc có thể lập trình lại có kích cỡ bằng thẻ tín dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.04.05

Thẻ nhớ (2) (Memory card (2))

Từ ngược nghĩa với thẻ nhớ flash.

[IEC 60050-713:1998, 713-06-03].

06.04.06

Bộ phát đáp (Transponder)

Tổ hợp của máy phát radio và máy thu nhận radio tự động phát tín hiệu đáp ứng một tín hiệu kích thích tương ứng.

CHÚ THÍCH Tín hiệu được phát đáp ứng là một phần được xác định trước và nói chung khác với đáp ứng với một tín hiệu kích thích tương ứng.

[IEC 60050-713, 713-08-04]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị tích hợp trên bo mạch (On-board equipment - OBE)

Bộ phát đáp tích hợp trên bo mạch (On-board transponders)

Bộ phát đáp gắn vào phương tiện hoặc vật phẩm sẽ được nhận dạng và chứa số nhận dạng duy nhất hoặc rõ ràng và dữ liệu liên kết.

06.04.08

Mạng ang-ten phẳng (Planar array)

Ang-ten tấm phẳng (Flat panel ang-tenna)

Mạng ang-ten trong đó các điển tương ứng của các phần tử phát xạ nằm trên một mặt phẳng.

[IEC 50(712), 712-01-07]

CHÚ THÍCH Có thể được đặc trưng là các ang-ten tấm dẫn phẳng, thường làm bằng tấm hoặc lá kim loại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị lập trình (Programmer)

Thiết bị điện tử để nhập hoặc thay đổi dữ liệu lập trình trong bộ phát đáp, thông thường qua một kết nối gần, bằng truyền dữ liệu hoặc ghép cảm biến.

06.04.10

Bộ cảm biến (Sensor)

Thiết bị điện tử nhậy cảm với trạng thái vật lý hoặc một hợp chất hóa học và gửi đi một tín hiệu "điện tử  tương ứng với đặc tính quan trắc được.

06.04.11

Bộ thu phát (Transceiver)

Máy phát-máy thu (Transmitter-receiver)

Sự kết hợp trong một đơn vị đơn lẻ của máy thu và máy phát radio có những thành phần mạch chung và thường dùng chung một ang-ten cho cả thu và phát.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.04.12

Máy phát (Transmitter)

Thiết bị điện tử để tạo sóng điện từ và để truyền trường điện từ thông qua một ang-ten để truyền năng lượng và/ hoặc truyền thông tới một thẻ nhờ thông tin dữ liệu đã được điều chế.

CHÚ THÍCH Thường được xem xét tách biệt với ang-ten như là công cụ nhờ đó ang-ten được cấp năng lượng. Về mặt này nó cũng còn được gọi là bộ kích thích.

06.04.13

Sóng âm bề mặt (Surface acoustic wave - SAW)

Công nghệ được dùng để nhận dạng tự động trong đó tín hiệu tần số radio vi ba công suất thấp được chuyển thành tín hiệu siêu âm bởi một vật liệu tinh thể áp điện trong thẻ.

CHÚ THÍCH Sự biến thiên dịch pha trong tín hiệu phản xạ có thể được dùng để cung cấp một phân định đơn chất.

4. Chữ viết tắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TBR

SRD

PWM

PDM

PSK

MSK

GMSK

FSK

FHSS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DBPSK

BPSK

ARQ

ASK

TDM

TDD

S/N

SINAD

RSSI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RF/DC

PPM

PM

MHz

kHz

GHz

ETSI

ETS

ETR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EMI

CDMA

CSMA/CD

CSMA

SAW

Thiết bị trên bo mạch (On-board equipment)

Cơ sở kĩ thuật cho luật lệ (Technical basic for rgulation)

Thiết bị cự ly ngắn (Short range devise)

Điều chế độ rộng xung (Pulse width modulation)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khóa dịch xung (Pulse shift keying)

Khóa dịch tối thiểu (Minimum shift keying)

Khóa dịch tối thiểu Gauss (Guassian minimum shift keying)

Khóa dịch tần số (Frequency shift keying)

Điều chế trải phổ nhảy tần (Frequency Hopping Spread Spectrum modulation)

Điều chế trải phổ chuỗi trực tiếp (Direct sequence spread spectrum modulation)

Điều chế khóa dịch pha nhị phân vi sai (Differential binary phase shift keying)

Điều chế khóa dịch pha nhị phân (Binary phase shift keying)

Yêu cầu lặp lại tự động (Automatic repeat request)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ghép kênh phân chia theo thời gian (Time division multiplexing)

Song công phân chia theo thời gian (Time division duplexing)

Tỷ số tín hiệu/ tạp âm (Signal/noise ratio)

Tín hiệu trên tạp âm & méo (Signal to noise & distortion)

Bộ chỉ thị cường độ tín hiệu thu (Receiving signal strength indicator)

Nhiễu tần số vô tuyến (Radio-frequency interference)

Truyền thông dữ liệu bằng tần số vô tuyến (Radio-frequency data communication)

Điều chế vị trí xung (Pulse position modulation)

Điều pha (Phase modulation)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kilohertz

gigahertz

Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (European Telecommunication Standards Institute)

Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (European Telecommunication Standard)

Báo cáo Viễn thông Châu Âu (European Telecommunications Report)

Công suất bức xạ hiệu dụng (Effective radiated power)

Nhiễu điện từ (Electromagnetic interference)

Đa truy nhập phân chia theo mã (Code division multiple access (2))

Đa truy nhập cảm nhận sóng mang phát hiện xung đột (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sóng âm bề mặt (Surface acoustical wave)

Mục lục tra cứu

Absolute gain

Acknowledgment signal

Air interface

Alignment

ALOHA random

ALOHA slotted

Amplitude modulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ang-tenna

Ang-tenna polarization

Anti-clash

Asynchronous transmission (1)

Asynchronous transmission (2)

Authentication

Automatic repeat request

Bandwidth times time

Binary phase shift keying

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Carrier

Carrier frequency

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access (1)

Carrier Sense Multiple Access (2)

Carrier signal

Channel

Channel decoding

Channel encoding

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chip rate

Chipping

Code division multiple access (1)

Code division multiple access (2)

Collision avoidance

Collision (1)

Collision (2)

Command set

Compatibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

De-tuning

Differential binary phse shift keying

Dipole ang-tenna

Direc sequence spread spectrum modulation

Directivity

Down-link

Duplex transmission

Effective radiated power

Electric field

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electromagnetic field

Electromagnetic interference

Electromagnetic noise

Electromagnetic spectrum

Electromagnetic wave

Emission

Equivalent isotropically radiated power

European Telecommunications Report

European Telecommunications Standard

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Exciter

Far field region

Field of view

Field strength

Forward link

Frequency

Frequency band

Frequency hop rate

Frequency hop sequence

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Frequency range

Frequency shift keying (1)

Frequency shift keying (2)

Full-duplex transmission (1)

Gaussian minimun shift keying

Gigahertz

Harmonics

Hop rate

Hop sequence

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Inductive coupling

Interchangeability

Interlaced half duplex

Isotropic radiator

Kilohertz

Magnetic field

Megahertz

Memory card (1)

Memory card (2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Modulatioin

Non interference

On-board equipment

Open field

Operating environment

Operating procedure

Penetration

Phase modulation

Phase shift keying

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Polarization

Polarization summary

Polling

Power flux density

Power gain

Programmability

Programmer

Programming

Projected life

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pulse duration modulation (1)

Pulse duration modulation (2)

Pulse position modulation (1)

Pulse position modulation (2)

Pulse width modulatioin

Q factor

Radiating near field

Radiation

Radiation efficiency

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Radio frequency

Radio frequency data communication

Radio frequency noise

Radio frequency disturbance

Radio frequency interference

Range

Read/write

Receiving signal strength indicator

Screening

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Session

Short range device

Signal element

Signal to noise & distortion

Signal/noise ratio

Sinusoidal carrier

Source decoding

Source encoding

Spectrum mask

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Spreading sequence

Surface acoustic wave

Technical basis for regulation

Time division duplexing

Time division multiplexing

Transceiver

Transmission channel

Transmitter

Transponder

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số tăng ích tuyệt đối

Tín hiệu báo nhận

Giao diện không dây

Chuẩn trực

ALOHA ngẫu nhiên

ALOHA có chia khe

Điều chế biên độ

Khóa dịch biên độ

Ang-ten

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chống xung đột

Truyền dị bộ (1)

Truyền dị bộ (2)

Xác thực

Yêu cầu lặp tự động

Băng thông nhân thời gian

Khóa dịch pha nhị phân

Vùng/khu vực/trường thu nhận

Sóng mang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đa truy nhập cảm nhận sóng mang có phát hiện xung đột

Đa truy nhập cảm nhận sóng mang (1)

Đa truy nhập cảm nhận sóng mang (2)

Tín hiệu mang

Kênh/đường truyền

Giải mã kênh

Mã hóa kênh

Chip

Tốc độ chip

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đa truy nhập phân chia theo mã

Đa truy nhập phân chia theo mã

Tránh xung đột

Xung đột

Xung đột

Tập lệnh

Tính tương thích

Sóng liên tục

Giảm điều hưởng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ang-ten lưỡng cực

Điều chế trải phổ chuỗi trực tiếp

Độ định hướng

Đường xuống

Truyền song công (hai chiều)

Công suất bức xạ hiệu dụng

Điện trường

Ghép điện từ

Trường điện từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tạp âm điện từ

Phổ điện từ

Sóng điện từ

Phát xạ

Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương

Báo cáo viễn thông Châu Âu

Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu

Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu

Bộ kích thích

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tầm hoạt động

Cường độ trường

Đường xuống

Tần số

Băng tần

Tốc độ nhảy tần

Chuỗi nhảy tần

Điều chế trải phổ nhảy tần

Dải tần số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khóa dịch tần (2)

Truyền song công hoàn toàn

Khóa dịch tối thiểu Gauss

 

Hài

Tốc độ nhảy

Chuỗi nhảy

Miễn nhiễm

Ghép cảm ứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bán song công xen kẽ

Bộ bức xạ đẳng hướng

 

Từ trường

 

Thẻ nhớ (1)

Thẻ nhớ (2)

Khóa dịch tối thiểu

Điều chế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị tích hợp trên bo mạch

Trường mở

Môi trường làm việc

Quy trình hoạt động

Xuyên qua

Điều chế pha

Khóa dịch pha

Mạng ang-ten phẳng

Phân cực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hỏi lần lượt

Mật độ thông lượng công suất

Độ tăng ích công suất

Khả năng lập trình

Thiết bị lập trình

Lập trình

Thời gian sống thiết kế

Tán sắc xung

Điều chế độ rộng xung (1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều chế vị trí xung (1)

Điều chế vị trí xung (2)

Điều chế độ rộng xung

Hệ số Q (hệ số chất lượng)

Trường bức xạ gần

Bức xạ

Hiệu suất bức xạ

Giản đồ xạ

Tần số radio

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tạp âm tần số radio

Nhiễu loạn tần số radio

Nhiễu tần số radio

Khoảng

Đọc/ghi

Bộ chỉ thị cường độ tín hiệu thu

Chắn

Bộ cảm biến

Phiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử tín hiệu

Tín hiệu trên tạp âm và méo

Tỷ số tín hiệu/tạp âm

Sóng mang hình sin

Giải mã nguồn

Mã hóa nguồn

Mặt nạ phổ

Điều chế trải phổ

Chuỗi trải phổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ sở kĩ thuật cho quy định

Song công phân chia theo thời gian

Ghép kênh phân chia theo thời gian

Bộ thu phát

Kênh truyền

Máy phát

Bộ phát đáp

Đường lên

06.01.47

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.04

06.01.93

06.01.69

06.01.70

06.01.22

06.01.39

06.04.01

06.01.94

06.01.134

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.50

06.01.51

06.01.126

06.01.52

06.01.43

06.01.133

06.01.53

06.01.54

06.01.66

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.65

06.01.55

06.01.56

06.01.58

06.01.57

06.01.132

06.01.37

06.01.38

06.01.67

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.61

06.01.62

06.01.63

06.01.125

06.01.127

06.01.20

06.01.83

06.01.44

06.04.02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.71

06.01.72

06.01.73

06.01.14

06.01.07

06.01.11

06.01.03

06.01.77

06.01.78

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.06

06.01.76

06.01.13


06.01.84

06.01.85

06.01.86

06.04.03

06.01.08

06.01.135

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.136

06.01.15

06.01.16

06.01.33

06.01.35

06.01.32

06.01.128

06.01.40

06.01.41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.42

06.01.19

06.01.87

06.01.34

06.01.36

06.01.79

06.01.10

06.01.129

06.01.75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.17

06.01.09

06.01.18

06.04.04

06.04.05

06.01.45

06.01.21

06.01.89

06.04.07

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.122

06.01.123

06.01.90

06.01.23

06.01.46

06.04.08

06.01.91

06.01.92

06.01.95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.97

06.01.98

06.04.09

06.01.99

06.01.100

06.01.101

06.01.25

06.01.26

06.01.24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.28

06.01.102

06.01.103

06.01.104

06.01.105

06.01.107

06.01.01

06.01.02

06.01.82

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.81

06.01.108

06.01.109

06.01.110

06.01.111

06.04.10

06.01.124

06.01.130

06.01.112

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.114

06.01.115

06.01.59

06.01.60

06.01.116

06.01.29

06.01.30

06.04.13

06.01.131

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

06.01.118

06.04.11

06.01.120

06.04.12

06.04.06

06.01.119

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO/IEC 8824-1, Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation (Công nghệ thông tin - Chú giải cú pháp trừu tượng 1 (ASN.1): Quy định kĩ thuật về chú giải cơ bản).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[3] ISO/IEC 15962, Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management - Data protocol: data encoding rules and logical memory functions (Công nghệ thông tin - Phân định bằng tần số radio (RFID) để quản lý vật phẩm - Giao thức dữ liệu: Các quy tắc mã hóa dữ liệu và các chức năng bộ nhớ logic).

[4] TCVN 8656-1 (ISO/IEC 19762-1), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ  hài hòa - Phần 1: Thuật ngữ chung liên quan đến AIDC.

[5] TCVN 8656-2 (ISO/IEC 19762-2), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 2: Phương tiện đọc quang học (ORM).

[6] TCVN 8656-3 (ISO/IEC 19762-3), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 3: Nhận dạng bằng tần số radio.

[7] TCVN 8656-5 (ISO/IEC 19762-5), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 5: Các hệ thống định vị.

[8] ISO/IEC 18000-6, Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz (Công nghệ thông tin - Phân định bằng tần số radio để quản lý vật phẩm - Phần 6: Các thông số để truyền thông giao diện không dây tại 860 MHz đến 960 MHz).

[9] IEC 60050-712, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 712: Ang-tennas. (Thuật ngữ kĩ thuật điện quốc tế - Chương 712: Ang-ten)

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lời giới thiệu

1 Phạm vi áp dụng

2 Phân loại các mục

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Chữ viết tắt

Mục lục tra cứu

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8656-4:2012 (ISO/IEC 19762-4:2008) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 4: Thuật ngữ chung liên quan đến truyền thông radio

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.353

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!