Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8656-3:2012 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động

Số hiệu: TCVN8656-3:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2012 Ngày hiệu lực:
ICS:01.040.35, 35.040 Tình trạng: Đã biết

AFI

Số phân định họ ứng dụng (Application family identifier)

BER

Quy tc mã hóa cơ bản (Basic encoding rules)

FE

Thiết bị RFID cố định (Fixed RFID equipment)

OID

Số phân định đi tượng (Object identifier)

RFID

Nhận dạng bằng tần số radio (Radio frequency identification)

RTF

Máy đọc “nói” trước (Reader talks first)

TSC

Chuỗi luyện tập (Training sequence)

TTF

Th “nói” trước (Tag talks first)

WORM

Ghi một lần/ đọc nhiều lần (Write once/read many)

 

MỤC LỤC TRA CỨU

Abstract syntax

Cú pháp trừu tượng

05.02.21

Active tag

Thẻ ch động

05.04.02

Addressability

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.02.51

AFI tag

Thẻ AFI

05.04.15

Annunciator

Bộ thông báo

05.04.06

Application command

Lệnh ứng dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Application family identifier

Số phân định họ ứng dụng

05.02.29

Application memory

Bộ nhớ ứng dụng

05.02.61

Arc

Cung

05.02.62

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ không đồng bộ

05.04.04

Automatic equipment identification

Phân định thiết bị tự động

05.04.13

Awake

Thức

05.01.04

Backscatter (1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.01.02

Backscatter (2)

Tán xạ ngược (2)

05.01.03

Basic encoding rules

Quy tắc mã hóa cơ bản

05.02.63

Batch reading

Đọc theo lô

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bi-directional

Lưỡng hướng

05.02.70

Block

Khối

05.02.64

Command/response unit

Đơn vị đáp ứng/lệnh

05.02.33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo cáo liên tục

05.02.52

Data compaction

Nén dữ liệu

05.02.34

Data compactor

Bộ nén dữ liệu

05.02.35

Data field protection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.02.53

Data format

Định dạng dữ liệu

05.02.30

Data protocol processor

Bộ xử lý giao thức dữ liệu

05.02.36

Dense-interrogator environment

Môi trường dày đặc bộ thẩm định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dense-interrogator mode

Chế độ dày đặc bộ thẩm định

05.05.02

Electronic label

Nhãn điện tử

05.04.07

Element name

Tên phần tử

05.02.37

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự kết nạp

05.01.05

EPC tag

Thẻ EPC

05.04.16

Factory programming

Lập trình gốc

05.02.15

False activation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.01.06

Family of tag

Họ th

05.01.07

Field programming

Lập trình hiện trường

05.02.14

Field protection

Bảo vệ trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fixed RFID equipment

Thiết bị RFID cố định

05.04.08

Formatter

Bộ định dạng

05.02.38

Identification range

Giải phân định

05.02.02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ phân định

05.02.03

Identify

Phân định

05.02.01

In field reporting

Báo cáo tại hiện trường

05.01.08

INCITS T6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.01.17

Interoperability (1)

Tính tương thích (1)

05.02.55

Interoperability (2)

Tính tương thích (2)

05.02.56

Interrogation

Thm định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Interrogation zone

Vùng thm định

05.01.11

Interrogator

Bộ thẩm định

05.04.09

In-use programming

Lập trình đang dùng

05.02.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C đã kiểm kê

05.02.22

Inventory round

Vòng kiểm kê

05.02.23

Logical memory

Bộ nh logic

05.02.78

Logical memory map

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.02.79

Manufacturer tag ID

Số phân định thẻ của nhà sản xuất

05.01.14

Memory capacity

Dung lượng bộ nhớ

05.02.57

Memory modules

Mô-đun bộ nhớ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Monolithic memory structure

Cấu trúc bộ nhớ nguyên khối

05.02.72

Multiple readings

Đọc nhiều

05.02.50

Multiple-interrogator environment

Môi trường nhiều bộ thẩm định

05.05.04

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tượng

05.02.43

Object identifier

Số phân định đối tượng

05.02.44

Object identifier type

Loại số phân định đối tượng

05.02.45

Octet

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.02.42

Orientation sensitivity

Độ nhậy hướng

05.01.15

Out of field reporting

Báo cáo bên ngoài hiện trường

05.01.09

Passive tag

Thẻ bị động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Permalocked

Khóa cố định

05.02.24

Persistent flag

Cờ tạm thời

05.02.26

Persistent memory

Bộ nhớ tạm thời

05.02.25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giao dịch ảo

05.01.16

Pick rate

Tốc độ chọn

05.02.10

Proximity

Gần

05.02.71

Proximity sensor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.04.17

Radio frequency identification

Nhận dạng bằng tần số radio

05.01.01

Radio frequency identification system

Hệ thống nhận dạng bằng tần số radio

05.04.14

Random-slotted collision arbitration

Phân xử xung đột ngẫu nhiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rate

Tốc độ

05.01.18

Read

Đọc

05.02.04

Read only

Chỉ đọc

05.02.13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giải đọc

05.02.05

Read rate

Tốc độ đọc

05.02.06

Reader talks first

Máy đọc “nói” trước

05.02.66

Reader/interrogator

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.04.10

Relative OID

OID liên quan

05.02.46

Re-programmability

Khả năng tái lập trình

05.02.12

Response

Đáp ứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Return link (up-link)

Kết nối tr về (kết nối tr lại)

05.02.16

RF module/stage

Mô đun/ tầng RF

05.04.12

RF tag

Thẻ RF

05.05.05

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuyển vùng

05.02.17

Root-OID

Gốc OID

05.02.47

Segmented memory structure

Cu trúc bộ nhớ phân đoạn

05.02.73

Selection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.02.18

Separation

Ngăn cách

05.02.19

Shadowing

Che chắn

05.02.20

Signalling technique

Kĩ thuật tạo tín hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Single-interrogator environment

Môi trưng một bộ thm định

05.05.03

Singulation

Tách đơn lẻ

05.02.39

Sleep cycle

Chu kỳ ngủ

05.02.65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khe

05.02.40

Synchronous tag

Th đồng bộ

05.04.05

System information

Thông tin hệ thống

05.02.74

Tag driver

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.02.75

Tag ID

Số phân định thẻ

05.01.12

Tag initiated communication

Truyền thông thẻ khởi sự

05.02.68

Tag talks first

Thẻ “nói" trước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag identification layer

Tầng phân định thẻ

05.02.41

Tag-to-tag communication

Truyền thông thẻ tới thẻ

05.02.69

Training sequence

Chuỗi luyện tập

05.02.76

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cú pháp truyền

05.02.27

Tree algorithm

Thuật toán hình cây

05.02.59

Type reference

Tham chiếu điển hình

05.02.28

Unitized active tag

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05.04.03

User tag ID

Số phân định thcủa người dùng

05.01.13

Write

Ghi

05.02.07

Write once/read many

Ghi một lần /đọc nhiều lần

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Write protection

Chống ghi

05.02.32

Write range

Giải ghi

05.02.08

Write rate

Tốc độ ghi

05.02.09

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO/IEC 8824-1, Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): specification of basic notation (Công nghệ thông tin - Chú giải cú pháp trừu tượng 1 (ASN.1): Quy định kĩ thuật về chú giải cơ bản).

[2] ISO/IEC 9834-1, Information technology - Open systems interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: General procedures and top arcs of the ASN.1 Object Identifier tree (Công nghệ thông tin - Kết nối các hệ thống mở - Thủ tục cho hoạt động ủy quyền đăng ký OSI: Thủ tục chung và các cung đỉnh của cây số phân định đối tượng ASN. 1).

[3] ISO/IEC 15962, Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management - Data protocol: data encoding rules and logical memory functions (Công nghệ thông tin - Phân định bằng tần số radio (RFID) đ quản lý vật phẩm - Giao thức dữ liệu: các quy tắc mã hóa dữ liệu và các chức năng bộ nhớ logic).

[4] TCVN 8656-1 (ISO/IEC 19762-1), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 1: Thuật ngữ chung liên quan đến AIDC.

[5] TCVN 8656-2 (ISO/IEC 19762-2), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ng hài hòa - Phần 2: Phương tiện đọc quang học (ORM).

[6] TCVN 8656 (ISO/IEC 19762-4), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 4: thuật ngữ chung liên quan đến truyền thông radio.

[7] TCVN 8656 (ISO/IEC 19762-5), Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 5: Các hệ thống định vị.

[8] ISO/IEC 18000-3, Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz (Công nghệ thông tin - Phân định bng tần số radio đ quản lý vật phẩm - Phần 3: Các thông số đ truyền thông giao diện không dây tại 13,56 MHz).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[10] IEC 60050-712, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 712: Antennas. (Thuật ngữ kĩ thuật điện quốc tế - Chương 712: An-ten).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………..

Lời giới thiệu …………………………………………………………………………………………...

1. Phạm vi áp dụng ………………………………………………………………………………………

2. Phân loại các mục …………………………………………………………………………………….

3. Thuật ngữ và định nghĩa ……………………………………………………………………………..

4. Chữ viết tắt ……………………………………………………………………………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thư mục tài liệu tham khảo …………………………………………………………………………..

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8656-3:2012 (ISO/IEC 19762-3:2008) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 3: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.063

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.6.58