Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN8094-8:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160 Tình trạng: Đã biết

Khí

Màu của v bọc

Axetylen và các khí dễ cháy khác (trừ LPG, MPS, khí tự nhiên, metan đ)

Đỏ

Oxy

Xanh

Không khí, nitơ, agon, CO2

Đen

LPG, MPS, khí tự nhiên, metan cam

Cam

Tất cả các loại khí nhiên liệu (bao gồm trong bn này) đỏ - cam

Đỏ - cam

CHÚ THÍCH 1: Nhà chế tạo cần quan tâm đến tính phù hợp của ống dùng cho hydro hoặc propylen.

CHÚ THÍCH 2: Bảng này được lấy từ TCVN 6363 (ISO 3821). [8]

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bằng mắt và thử nghiệm cho trong 10.3.

10.2  Đu nối ống khí

Đầu nối ống cấp khí không được có kh năng lắp lẫn (ví dụ, cỡ, kiểu ren) đ tránh trộn lẫn khí nhiên liệu với khí trơ hoặc oxy/không khí.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bằng mắt.

10.3  Thử nghiệm rò r

Các bộ phận ở nơi có khí đi qua phải có khả năng vận hành ở áp suất đầu vào danh định tại nhiệt độ vận hành danh định, mà không xảy ra rò rỉ nguy hiểm như quy định của nhà chế tạo.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm do nhà chế tạo quy định đ đảm bảo cụm lắp ráp đã an toàn.

CHÚ THÍCH: Không khí hoặc khí trơ sử dụng trong thử nghiệm này không nên chứa tạp cht làm thoái hóa các linh kiện sdụng O2.

11  Mạch điều khiển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Điện áp làm việc của mạch điều khiển không được vượt quá 250 V.

b) Máy biến áp có các cuộn dây riêng rẽ phải được sử dụng để cấp điện cho mạch điều khin.

c) Phải có bảo vệ quá điện áp.

d) Phải có bảo vệ quá dòng.

e) Phải đánh giá điều kiện sự cố đơn có th làm giảm an toàn.

f) Mạch thứ cấp của biến áp, trừ loại dùng cho SELV, phải được nối đất.

g) Cách điện của bó dây dẫn phải được tính theo điện áp cao nhất của dây dẫn bất kỳ.

h) Phần mềm và mạch logic không được ảnh hưng tiêu cực đến an toàn.

i) Mạch điều khiển nằm bên ngoài vỏ ngoài phải được cách ly với mạch sơ cấp bằng cách điện kép hoặc cách điện tăng cường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng phép đo hoặc phân tích, khi thích hợp.

CHÚ THÍCH 2: Các kiểu mạch điều khiển:

a) Mạch điều khiển bên trong vỏ ngoài của thiết b hàn/cắt;

b) Mạch điều khiển dùng làm giao diện giữa nguồn điện và thiết bị ngoại vi được nhà chế tạo thiết kế;

c) Mạch điều khiển được đặt giữa nguồn điện và các loại thiết bị b sung khác;

d) Mạch điều khiển được đặt bên trong bộ điều khiển khí.

12  Tấm thông số

12.1  Bộ điều khiển khí bên ngoài

Như quy định trong Điều 15 của TCVN 8094-1 (IEC 60974-1), với điều chỉnh sau (nếu thuộc đối tượng áp dụng):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) áp suất khí đầu vào lớn nhất;

c) lưu lượng lớn nhất cho mỗi loại khí.

Xem Phụ lục B đối với ví dụ bố trí tấm thông số có thể được sử dụng cho bộ điều khiển khí bên ngoài.

12.2  Bộ điều khiển khí bên trong

Đối với bộ điều khin khí bên trong v của nguồn điện hàn, thông số về nguồn điện hàn quy định trong Điều 15 của TCVN 8094-1 (IEC 60974-1) phải được sử dụng với những bổ sung sau:

a) tham chiếu đến tiêu chuẩn;

b) loại khí được sử dụng;

c) áp suất khí đầu vào lớn nhất;

d) lưu lượng lớn nhất cho mỗi loại khí.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từng bộ điều khiển khí phải được cung cấp kèm hướng dẫn và ghi nhãn.

13.1  Hướng dẫn

Như quy định trong 17.1 của TCVN 8094-1 (IEC 60974-1), với bổ sung sau (nếu thuộc đối tượng áp dụng):

a) thông tin để lựa chọn và nối ống khí và cáp l/O;

b) thông tin về EMC đặc trưng cho việc lắp đặt và vận hành thiết bị quy định trong tiêu chuẩn này;

c) thông tin liên quan đến làm sạch khí (ví dụ, sau mỗi lần thay đổi trong việc dẫn khí);

d) yêu cầu về thông khí khi lắp đặt;

e) lưu lượng khí và áp suất lớn nhất;

f) thông tin liên quan đến nguồn khí (ví dụ, độ tinh khiết);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) tuổi thọ và việc thay ống mềm bên trong được khuyến cáo cho khí dễ cháy và oxy;

i) thông tin về sự nhiễm bẩn của đường ống oxy;

j) thông tin chung đặc trưng cho việc lắp đặt và vận hành thiết bị quy định trong tiêu chun này (ví dụ vị trí mỏ hàn liên quan đến bộ điều khiển khí và nguồn cấp của nó).

CHÚ THÍCH: M hàn được sử dụng trong hàn hồ quang, cắt và tạo lỗ plasma là một nguồn đánh lửa hiển nhiên cần thiết cho chức năng dự kiến của nó.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bng mắt.

13.2  Ghi nhãn

Như quy định trong 17.2 của TCVN 8094-1 (IEC 60974-1), (nếu thuộc đối tượng áp dụng) với b sung sau.

Từng mối nối khí phi được ghi nhãn một cách rõ ràng và không tẩy xóa được. Các mối nối khí phải được ghi nhãn với áp suất lớn nht và loại khí.

Kim tra sự phù hợp bằng xem xét bằng mắt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A

(tham khảo)

Sơ đồ hệ thống plasma cơ khí hóa

Hình A.1 - Ví dụ về hệ thống plasma cơ khí hóa

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Ví dụ về bố trí tấm thông số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN

1 Tên hoặc địa chỉ của nhà chế tạo hoặc nhà phân phối hoặc nhà nhập khu, và nhãn hiệu thương mại và nước xuất xứ, nếu có yêu cầu

2 Tham chiếu đến tiêu chun này để khẳng định bộ điều khiển khí đáp ứng với các yêu cầu trong tiêu chun

3 Kiểu (mã nhận biết) do nhà chế tạo cung cấp và khả năng truy xut nguồn gốc của dữ liệu thiết kế và chế tạo, ví dụ số sêri

4 Loại khí được sử dụng (ví dụ, H2 hoặc O2)

5 Điện áp nguồn danh định: V

6 Dòng điện nguồn ln nht danh định: A

7 Áp suất khí đầu vào lớn nhất: MPa (bar)

8 Lưu lượng khí lớn nhất đối với mỗi khí: l/min

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình B.1 - Nguyên tắc của tấm thông số

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] IEC 60050-426:2008, International Electrotechnical Vocabulary - Part 426: Equipment for explosive atmospheres

[2] IEC 60204-1, Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

[3] IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests

[4] TCVN 8094-2 (IEC 60974-2), Thiết bị hàn hồ quang - Phần 2: Hệ thống làm mát bằng chất lỏng

[5] TCVN 8094-3 (IEC 60974-3), Thiết b hàn hồ quang - Phần 3: Thiết bị mồi và thiết bị n định hồ quang

[6] TCVN 8094-7 (IEC 60974-7), Thiết bị hàn hồ quang - Phần 7: Mỏ hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[8] TCVN 6363 (ISO 3821), Thiết bị hàn khí - ng mềm bằng cao su dùng cho hàn, cắt và quá trình liên quan

[9] ISO 12170, Gas welding equipment - Thermoplastic hoses for welding and allied processes

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Điều kiện môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Bảo vệ chng điện giật

7  Yêu cầu về nhiệt

8  Mối nối dùng cho m cắt bằng plasma

9  Yêu cầu về cơ

10  Đường dn khí

11  Mạch điều khiển

12  Tấm thông số

13  Hướng dẫn và ghi nhãn

Phụ lục A (tham khảo) - Sơ đồ hệ thống plasma cơ khí hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thư mục tài liệu tham khảo

1) Con số trong ngoặc vuông tham chiếu đến Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-8:2015 (IEC 60974-8:2009) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 8: Bộ điều khiển khí dùng cho hệ thống hàn và cắt bằng plasma

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228