Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN8094-5:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160 Tình trạng: Đã biết

Bộ phận

Thiết kế để sử dụng trong nhà

Thiết kế đ sử dụng ngoài trời

Động cơ và bộ điều khiển được cấp điện áp ≤ SELV

IP2X

IP23S

Động cơ và bộ điều khiển được cp điện áp > SELV

IP21S

IP23S

Phần mang dòng ở điện thế hàn dùng cho bộ cấp dây hàn với mỏ hàn dẫn hướng bằng tay (ví dụ, dây hàn, ống cuộn dây, con lăn truyền động)

IPXX

IPX3

Phần mang dòng ở điện thế hàn dùng cho bộ cấp dây hàn với mỏ hàn dẫn hướng bng máy (ví dụ, dây hàn, ống cuộn dây, con lăn truyền động)

IPXX

IPXX

CHÚ THÍCH: Yêu cầu bổ sung đối với các mối nguy hiểm cơ học được cho trong 10.8.

Bộ cấp dây hàn với cp bảo vệ IP23S có thể được bo quản nhưng không được dự kiến để sử dụng ngoài trời khi mưa nếu không được che chắn.

Vỏ ngoài phải tạo thoát nước đủ. Lượng nước còn lại không được gây ảnh hưởng đến sự vận hành đúng của thiết bị hoặc làm giảm sự an toàn. Không giới hạn lượng nước có th vào vỏ bọc trong quá trình thử nghiệm sau đây.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm sau:

Dây hàn phải được cấp đến hệ thống truyền động và tất c các bộ nối bên ngoài phải được kết nối hoặc được che phủ.

Bộ cấp dây hàn phải chịu thử nghiệm chng nước thích hợp trong trạng thái không được cấp điện. Ngay sau thử nghiệm, bộ cấp dây hàn phải được đưa đến môi trường an toàn và chịu thử nghiệm điện trở cách điện trong 5.4 g) và thử nghiệm độ bền điện môi trong 5.4 h).

Khi các phần mang dòng ở điện thế hàn được bảo vệ chống mưa, dây hàn phi cho thy không bị ướt nhìn thấy được sau thử nghiệm.

6.2.2  Tụ điện

Như quy định trong 6.2.2 của IEC 60974-1:2012.

6.2.3  Tự động phóng điện của tụ điện mạch nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.4  Cách ly của mạch điện hàn

Như quy định trong 6.2.4 của IEC 60974-1:2012.

6.2.5  Dòng điện chạm của mạch điện hàn

Như quy định trong 6.2.5 của IEC 60974-1:2012 đối với các bộ cấp dây hàn độc lập cấp I.

6.2.6  Dòng diện chạm trong điều kiện bình thường

Như quy định trong 6.2.6 của IEC 60974-1:2012.

6.3  Bảo vệ chống điện giật trong điều kiện sự cố (tiếp xúc gián tiếp)

6.3.1  Quy định về bảo vệ

Bộ cấp dây hàn phải là thiết bị cấp I, cấp II hoặc cấp III theo IEC 61140, ngoại trừ mạch điện hàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Như quy đnh trong 6.3.2 của IEC 60974-1:2012.

6.3.3  Dây dẫn và đấu nối bên trong

Như quy định trong 6.3.3 của IEC 60974-1:2012.

6.3.4  Cách ly giữa mạch điện hàn và khung

Các phần mang dòng ở điện thế hàn (ví dụ dây hàn, cuộn dây, con lăn truyền động) phải được cách ly khỏi khung của bộ cấp dây hàn hoặc kết cấu khác mà chúng được gắn vào bằng cách điện chính (Khe hở không khí tối thiểu như quy định trong Bng 1 của IEC 60974-1:2012 và chiều dài đường rò tối thiểu được quy định trong Bng 2 của IEC 60974-1:2012).

Kiểm tra sự phù hợp như quy định trong 6.1.2 và 6.1.3 của IEC 60974-1:2012.

6.3.5  Dòng điện chạm trong điều kiện sự cố

Như quy định trong 6.3.6 của IEC 60974-1:2012 đối với các bộ cấp dây hàn độc lập cấp I.

6.4  Điện áp nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5  Quy định về bảo vệ

Đấu nối của các phần dẫn đ h với dây dẫn bảo vệ là không bắt buộc nếu điện áp nguồn được cấp bởi mạch điện hàn hoặc điện áp cực thấp an toàn (SELV).

Đu nối của các phần dẫn đ h với dây dẫn bảo vệ là bắt buộc nếu bộ cấp dây hàn có điện áp nguồn danh định cao hơn SELV. Đấu nối của dây dẫn bảo vệ phải được cố định vào khung hoặc vỏ ngoài bằng vít hoặc cơ cấu giữ mà không phải tháo ra trong quá trình vận hành. Không được s dụng một mình hợp kim hàn để cố định các đầu nối của dây dẫn bảo vệ.

Mạch điện hàn và các phần dẫn điện được nối với mạch điện hàn không được nối với dây dẫn bảo vệ.

Khi dây dẫn bảo vệ được sử dụng, nó phi được bảo vệ khi các hư hại gây ra bởi dòng điện hàn tạp tán, ví dụ, bởi thiết bị dùng để dò dòng điện hàn trong đây nối đất bảo vệ trong điều kiện sự cố và để ngắt điện mạch điện hàn hoặc bởi cách điện của các phần kim loại liên quan, ví dụ, bởi vỏ ngoài.

Kim tra s phù hợp bằng xem xét bằng mắt và thực hiện các mô phỏng sự cố sau:

a) s dụng dòng điện không lớn hơn giá trị dòng điện danh định của dây dẫn bảo vệ;

b) cho dòng diện hàn danh định lớn nhất đi qua dây dẫn bảo vệ mà không bị hư hại.

6.6  Bảo vệ quá dòng của mạch nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu bộ cấp dây hàn được thiết kế để sử dụng với một nguồn điện hàn cụ thể, thì thiết bị bảo vệ quá dòng có thể nằm bên trong nguồn điện hàn.

Kim tra sự phù hợp bằng xem xét bằng mắt.

6.7  Cơ cấu chặn cáp

Cơ cấu chặn cáp cấp nguồn của bộ cấp dây hàn được cp điện áp vượt quá điện áp cực thấp an toàn (SELV) phải đáp ứng 10.6 của IEC 60974-1:2012, trừ trường hợp được cp điện từ mạch điện hàn.

6.8  Nguồn điện phụ

Như quy định trong 11.6 của IEC 60974-1:2012.

6.9  Lối vào cáp

Như quy định trong 10.7 của IEC 60974-1:2012.

6.10  Mạch điều khiển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.11  Cách ly của phương tiện treo

Nếu có phụ kiện để treo bộ cấp đây hàn trong quá trình hàn, thì phụ kiện đó phải được cách điện khi vỏ ngoài của bộ cấp dây hàn.

Trong hướng dẫn phi có cảnh báo rằng, nếu có một phương pháp đỡ thay thế, thì phải có sự cách điện giữa vỏ ngoài của bộ cấp dây hàn và giá đỡ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bằng mắt.

7  Hệ thống làm mát bằng chất lỏng

Các bộ phận của bộ cấp dây hàn, những nơi có chất lng làm mát chảy qua, phải có khả năng làm việc với áp suất đầu vào đến 0,5 MPa (5 bar) và với nhiệt độ môi cht lạnh lên đến 70 °C mà không bị rò r.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bằng mắt trong khi duy trì áp suất 0,75 MPa (7,5 bar) trong 120 s ở điều kiện thử nghiệm quy định trong 5.1.

8  Nguồn cấp khí bảo vệ

Các bộ phận của bộ cấp dây hàn, những nơi có khí bảo vệ đi qua và chịu áp lực khi van khí b đóng, phải có khả năng làm việc với áp suất đầu vào đến 0,5 MPa (5 bar) mà không bị rò r. Trong trường hợp van nhiều ngả được sử dụng, chúng phải được thử nghiệm độc lập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9  Yêu cầu về nhiệt

Bộ cấp dây hàn được thiết kế để sử dụng với mỏ hàn bằng tay phải có khả năng vận hành với ti lớn nhất xác định theo 10.7 trong chu kỳ làm việc 60 % (6 min bật và 4 min “tắt) mà không làm cho bt kỳ bộ phận nào vượt quá nhiệt độ danh định của nó.

Khi bộ cấp dây hàn và nguồn điện được nằm trong cùng một vỏ ngoài, bộ cáp dây hàn phải có kh năng vận hành ở tải lớn nhất xác định theo 10.7 với chu kỳ làm việc tương ứng với dòng điện hàn danh định tối đa của nguồn điện hàn.

Bộ cp dây hàn được thiết kế để sử dụng với mỏ hàn dẫn hướng bằng máy phải có khả năng vận hành với tải ln nhất xác định theo 10.7 trong chu kỳ làm việc 100 % mà không làm cho bất kỳ bộ phận nào vượt quá nhiệt độ danh định của nó.

Đối với thiết bị được làm mát bằng chất lng, thử nghiệm phải được thực hiện với lưu lượng nhỏ nhất và nhiệt độ lớn nhất của cht làm mát, như khuyến cáo của nhà chế tạo.

Ngoài ra, bộ cấp dây hàn phải đáp ứng các yêu cầu quy định ở trên, khi được làm việc theo chu kỳ 4 s “bật’’ và 2 s “tắt trong thời gian 6 min “bật của chu kì làm việc quy định ở trên.

Các bộ phận mang dòng phải có khả năng mang dòng điện hàn danh định mà không làm cho nhiệt độ bề mặt bên ngoài của bộ cấp dây hàn vượt quá nhiệt độ quy định trong Bảng 7 của IEC 60974-1:2012. Nhiệt độ bề mặt ngoài của khu vực hạn chế tiếp cận, ví dụ các ứng dụng tự động, hoặc các khu vực bị che phủ trong sử dụng bình thường, ví dụ mạch điện hàn, có thể vượt qua giới hạn trong Bảng 7 của IEC 60974-1:2012 lên đến 60 °C so với nhiệt độ môi trường, nếu được ghi nhãn bằng ký hiu IEC 60417-5041 sau đây:

Kiểm tra sự phù hợp bằng phép đo theo 7.2 của IEC 60974-1:2012 vi bộ cấp dây hàn được mang tải lớn nhất xác định theo 10.7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.1  Bộ cấp dây hàn

Bộ cấp dây hàn phải được kết cu và lắp ráp sao cho có độ bền và độ cứng cần thiết để chịu được vận hành bình thường. Phải có bảo vệ các bộ phận chuyển động nguy hiểm (như ròng rọc, dây cu roa, quạt, bánh răng, v.v...).

Các bộ phận tiếp cn được không được có cạnh sắc, bề mặt gồ ghề hoặc các phần nhô ra có thể gây thương tích.

Sau các thử nghiệm theo 10.2 đến 10.4, bộ cấp dây hàn phải đáp ứng các quy định trong tiêu chuẩn này. Cho phép có một số biến dạng của các bộ phận kết cấu hoặc vô ngoài với điều kiện không làm giảm mức độ bảo vệ an toàn.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bằng mắt sau khi đáp ứng các yêu cầu của 10.2 đến 10.7.

10.2  Độ bền vỏ ngoài

Như quy định trong 14.2.2 của IEC 60974-1:2012.

10.3  Phương tiện nâng hạ

Như quy định trong 14.3 của IEC 60974-1:2012.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.4  Chịu rơi

Như quy định trong 14.4 của IEC 60974-1:2012.

Kim tra sự phù hợp với bộ cấp dây hàn được lắp với khối lượng tối đa của dây hàn mà bộ cấp dây hàn được thiết kế, và không lắp bất kỳ phụ kiện nào khác.

Với các bộ cấp dây hàn được thiết kế để lắp cố định, ví dụ trên thiết bị được cơ giới hóa, thì không cần thử nghiệm.

10.5  Độ n định chống lật

Như quy định trong 14.5 của IEC 60974-1.

10.6  Nguồn cấp dây hàn

10.6.1  Giá đỡ nguồn cấp dây hàn

Giá đỡ nguồn cp dây hàn phải có độ bền và độ cứng vng cần thiết đ đỡ khối lượng tối đa của dây hàn, như khuyến cáo của nhà chế tạo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.6.2  Thiết bị giữ ống cuộn dây

Thiết bị giữ ống cuộn dây phải được thiết kế để, trong quá trình quay bình thường, khởi động và dừng, thiết bị giữ không bị nới lng hoặc để cho ống cuộn dây rơi khỏi giá đ, trong tất c các cấu hình đỡ bộ cp dây hàn như xác định của nhà chế tạo.

CHÚ THÍCH 1: Các bộ cấp đây hàn được thiết kế đ được đỡ trên mặt phng nằm ngang, treo hoặc cả hai.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bằng mt theo sau thử nghiệm dưới đây.

Nguồn cấp dây hàn được lắp với khối lượng tối đa của dây do nhà chế tạo khuyến cáo. Bộ cấp dày hàn được đặt ở gốc 15° so vi phương ngang theo hướng tạo ra tải lớn nhất lên thiết bị giữ ống cuộn dây và trong trường hợp cấu hình đỡ bộ cp dây hàn xu nhất như quy định bởi nhà chế tạo. Bộ cấp dây hàn được vận hành ở tốc độ tối đa với 100 lần khi động và dừng trong tất cả các cấu hình đỡ quy định. Không được có sự lng lo của thiết bị giữ nhìn thấy được.

CHÚ THÍCH 2: Các trường hợp xấu nhất bao gồm cả các bộ cấp dây hàn với cửa hoặc nắp mở.

10.6.3  Rút dây hàn quá mức

Thiết bị phải giới hạn dây hàn bị rút ra quá mức khỏi ống cuộn dây, trong quá trình quay, khi động và dừng bình thường, và phi bo đm khe h không khí tối thiểu như quy định trong Bảng 1 của IEC 60974-1:2012.

Kiểm tra sự phù hợp bng phép do trong quá trình thử nghiệm của 10.7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ cấp dây hàn phải có khả năng cấp dây hàn thông qua mỏ hàn, như quy định của nhà chế tạo. Ti lớn nhất được xác định trong điều kiện thử nghiệm mô tả dưới đây.

Kiểm tra sự phù hợp bng th nghim dưới đây sử dụng kiểu và cỡ dây hàn trong trường hợp xấu nht, kiểu và khối lượng ống cuộn trong trường hợp xấu nhất, như quy định của nhà chế tạo.

Đo tốc độ cấp dây hàn (ví dụ bằng tốc độ kế, bộ mã hóa hoặc đo độ dài dây trong khoảng thời gian đo) ở giá trị đặt điều khiển tối thiểu và tối đa trong các điều kiện sau.

a) cụm ống cáp, khi được sử dụng, phải được cố định sao cho có vòng bán kính 0,3 m bắt đầu từ bộ cp dây hàn. Nếu ống dẫn đ dài để tạo thành một vòng hoàn chnh, thì đoạn còn lại phải được để thẳng.

b) thiết bị giữ ống cuộn dây và thiết bị giới hạn dây hàn phải được điều chỉnh theo 10.6.2 và 10.6.3;

c) tất cả các bộ phận, ví dụ, con lăn truyền động, thiết bị nắn thẳng dây, đầu mỏ hàn, ống dn dây hàn, v.v... được đặt đúng chỗ, được điều chỉnh và ở điều kiện cấp dây bình thường cho việc hàn.

Sự phù hợp được đáp ứng nếu dây được cấp và tốc độ đo được tại giá trị đặt điều khiển tối thiểu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị nh nhất của dải tốc độ danh định và tốc độ đo được tại giá trị đặt điều khiển tối đa lớn hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất của dải tốc độ danh định.

10.8  Bảo vệ chống các nguy hiểm về cơ

Bộ cấp dây hàn phải được bảo vệ chống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Tiếp xúc với bộ phn chuyển động không nht thiết là nguy hiểm.

VÍ DỤ 1: Bảo vệ có thể đạt được bằng cách thiết kế hộp giảm tốc của bộ cấp dây hàn hoặc xẻ rãnh phần phía sau mặt tiếp cận hoặc sử dụng nắp đậy bản lề hay tấm chắn bảo vệ.

b) kẹp các bộ phận của cơ thể trong quá trình

1) mắc dây hàn vào bộ cấp dây hàn;

VÍ DỤ 2: Bảo vệ có thể đạt được bằng cách

- sử dụng tốc độ chậm đ mc dây vào bộ cấp dây hàn;

- sự trôi nhất thời của dây hàn ch xảy ra khi công tắc được kích hoại (điều khiển kiểu nhấp);

- cơ cấu cấp dây được thiết kế để mắc dây hàn vào hệ thống truyền động mà không cần bật nguồn động cơ truyền động.

2) vận hành của ống cuộn dây;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảo vệ có thể đạt được bng cách thiết kế vỏ ngoài của ống cuộn dây với hướng dẫn rằng bộ cp dây hàn có thể được vận hành với vỏ ngoài được đặt đúng chỗ.

Bảo vệ đi với ống cuộn dây không có vỏ ngoài đ tránh ngón tay bị kẹp giữa khung và ống cuộn dây có th đạt được bằng cách có ít nht một trong các điều kiện sau:

- khong cách lớn nht giữa khung và ống cuộn dây không được vượt quá 6 mm;

- khoảng cách nhỏ nhất giữa khung và ống cuộn dây tối thiểu là 30 mm;

- cơ cấu chặn, ví dụ bộ làm lệch, đ tránh các điểm bị kẹt (khong cách giữa khung và ống cuộn dây nh hơn 30 mm).

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bằng mắt.

11  Tấm thông số

11.1  Quy định chung

Tấm thông số có ghi nhãn rõ ràng và khó phai mờ phải được gắn cố định hoặc in lên từng bộ cấp dây hàn độc lập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2  Mô tả

Tấm thông số phải được chia thành hai phần:

a) nhận biết bộ cấp dây hàn độc lập;

b) nguồn điện của bộ cấp dây hàn độc lập.

Việc bố trí và trình tự dữ liệu phải tuân theo nguyên tắc cho trên Hình 1 (ví dụ xem Phụ lục B).

Không quy định kích thước của tấm thông số và có thể tùy chọn.

CHÚ THÍCH: thể cho thêm thông tin bổ sung nếu cần thiết trên tấm thông số đặc biệt. Thông tin hữu ích sau này có thể được cho trong văn bản kỹ thuật do nhà chế tạo cung cấp (như quy định trong Điều 13).

a) Nhận biết

1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3)

4)

b) Nguồn điện

5)

6)

7)

8)

9)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 1 - Nguyên tắc tấm thông số của bộ cấp dây hàn độc lập

11.3  Nội dung

a) Nhận biết

Ô 1

Tên và địa chỉ của nhà chế tạo hoặc nhà phân phối hoặc nhà nhập khu, nếu có yêu cầu, nhãn thương mại và nước xuất xứ.

Ô 2

Kiểu (nhãn nhận biết) do nhà chế tạo cung cấp,

Ô 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ô 4

Số hiệu tiêu chuẩn này để khẳng định rằng bộ cấp dây hàn phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn.

b) Nguồn điện

Ô 5

Kí hiệu nguồn điện cung cấp (như quy định trong 6.4)

Ô 6

U1

(Các) điện áp nguồn danh định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I1

(Các) dòng điện cung cấp danh định ở ti lớn nhất (không yêu cầu đối với bộ cấp dây hàn độc lập dành riêng cho một nguồn điện hàn cụ thể).

Ô 8

IP

Cấp bảo vệ đối với động cơ và bộ điều khiển.

Ô 9

I2

Dòng điện hàn danh định ở chế độ làm việc 100 % (tải liên tục) hoặc 60 % hoặc cả hai trong điều kiện nhiệt độ môi trường 40 °C. Ô này chỉ áp dụng nếu bộ cấp dây hàn là 1 phần của mạch điện hàn.

12  Chỉ báo tốc độ cấp dây hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) giữa 100 % và 25 % của giá trị đặt lớn nhất: ± 10 % của giá trị thực;

b) dưới 25 % của giá trị đặt lớn nhất: ± 2,5 % của giá trị đặt lớn nhất.

Khi các dữ liệu khác được đưa ra cho biến thiên lớn nhất của tốc độ cấp dây hàn so với ti, cho điện áp nguồn và cho độ tăng nhiệt, chúng được xác định theo Phụ lục A.

Kiểm tra sự phù hợp bằng phép đo và tính toán trên khoảng điều chnh, sử dụng các điều kiện như quy định trong 10.7.

13  Hướng dẫn và ghi nhãn

13.1  Hướng dẫn

Hướng dn đi kèm với từng bộ cấp dây hàn phải bao gồm các nội dung sau đây, nếu thuộc đối tượng áp dụng:

a) mô tả chung;

b) phương pháp nâng hạ đúng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) các yêu cầu về giao diện của nguồn điện hàn hồ quang, ví dụ, công suất điều khiển, tín hiệu điều khiển, đặc tính tĩnh và các phương pháp đu nối;

e) cỡ, kiểu và khối lượng tối đa của các ống cuộn dây thích hợp;

f) đưng kính lớn nht và nh nhất của dây hàn;

g) dải tốc độ danh định;

h) áp suất khi lớn nhất, tức là 0,5 MPa (5 bar);

i) sự vn hành đúng của bộ cấp dây hàn, ví dụ, đường kính dây, kiu dây, con lăn truyền động và đặc điểm kỹ thuật của mỏ hàn;

j) khả năng hàn, giới hạn ti và giải thích về bảo vệ nhiệt;

k) giới hạn sử dụng liên quan đến cp bảo vệ;

I) sự bo dưỡng bộ cấp dây hàn, như khuyến cáo về chu kỳ cho các thử nghiệm một phần và thử nghiệm toàn phần và các công đoạn khác (ví dụ lau chùi);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n) biện pháp chống lật, nếu bộ cấp dây hàn phải đặt trên một mặt nghiêng;

o) hướng dẫn cơ bản liên quan đến bảo vệ chống các nguy hiểm cơ khí cho người vận hành, ví dụ, không đeo găng tay trong quá trình mắc dây hàn và thay ống cuộn dây;

p) phân loại tương thích điện từ (EMC) theo TCVN 8094 (IEC 60974-10) (chỉ đi với bộ cp dây hàn độc lập).

Có thể cung cấp thêm các thông tin hữu ích khác, ví dụ, cp cách điện, độ nhiễm bẩn, cách kết nối tới hệ thống máy tính điều khiển, v.v...

Kiểm tra sự phù hợp bng cách đọc các hướng dẫn.

13.2  Ghi nhãn

Đầu ni vào và đầu nối ra của cht lng làm mát và khí bảo vệ phải được ghi nhãn rõ ràng và khó phai mờ với những ký hiệu sau:

Cho phép sử dụng mã màu để thay thế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép s dụng mã màu để thay thế

 

Phụ lục A

(quy định)

Xác định sự biến thiên của tốc độ cấp dây hàn

A.1  Liên quan đến tải thay đổi

Sự biến thiên của tốc độ cấp dây hàn trong phạm vi giá trị đặt tốc độ danh định, khi ti được thay đổi trong khoảng từ một nửa ti lớn nhất đến tải lớn nhất xác định trong 10.7, được xác định bởi công thức sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

rl là biến thiên của tốc độ cấp dây hàn do tải thay đi (%);

vl1 là tốc độ cấp dây hàn ở một nửa tải lớn nhất (m/min);

vl2 là tốc độ cấp dây hàn ở tải lớn nhất (m/min);

Bộ cấp dây hàn phải được vận hành ít nhất 0,5 h ở một nửa tải lớn nhất trước khi tiến hành thử nghiệm này.

Lấy giá trị lớn nhất của biến thiên rl.

A.2  Liên quan đến điện áp nguồn thay đổi

Sự biến thiên của tốc độ cấp dây hàn xuyên suốt tất cả các tải trong phạm vi giá trị đặt tốc độ danh định, khi điện áp nguồn thay đi trong khoảng ± 10 % điện áp nguồn danh định, được xác định bởi công thức sau:

trong đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

vU1 là tốc độ cấp dây hàn tại ± 10 % điện áp nguồn danh định (m/min);

vU2 là tốc độ cấp dây hàn tại điện áp nguồn danh định (m/min);

Bộ cp dây hàn phải được vận hành ít nhất 0,5 h ở một nửa ti lớn nhất trước khi tiến hành thử nghiệm này.

Ly giá trị lớn nhất của biến thiên rU.

A.3  Liên quan đến nhiệt độ tăng

Sự biến thiên của tốc độ cấp dây hàn ở ti lớn nhất trong giá trị đặt tốc độ danh định, do sự tăng nhiệt độ của bộ cấp dây hàn từ nhiệt độ không khí môi trường đến nhiệt độ vận hành, được xác định bởi công thức sau:

trong đó

rt là biến thiên của tốc độ cấp dây hàn do sự tăng nhiệt (%);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

vt2 là tốc độ cấp dây hàn ở nhiệt độ vận hành (m/min);

Nhiệt độ không khí môi trường phải nằm trong khoảng nhiệt độ như quy định tại Điều 4 và duy trì với dung sai ± 5 °C trong suốt thử nghiệm.

Lấy giá trị ln nht của sự biến thiên rt.

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Ví dụ về tấm thông số của bộ cấp dây hàn độc lập

a) Nhận biết

1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Địa chỉ

Nhãn hiệu thương mại

2) Kiểu

3) Số sê ri

4) TCVN 8094-5 (IEC 60974-5)

b) Nguồn điện

5)

6)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7)

I1 = 2 A

8)

IP 23S

9)

I2 = 500 A (60%) / 400 A (100%)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[1] TCVN 8094-6 (IEC 60974-6), Thiết bị hàn hồ quang - Phần 6: Thiết bị làm việc hạn chế

[2] IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (available at <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Điều kiện môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Bảo vệ chống điện giật

7  Hệ thống làm mát bằng chất lỏng

8  Nguồn cấp khí bảo vệ

9  Yêu cầu về nhiệt

10  Quy định về cơ

11  Tm thông số

12  Chỉ báo tốc độ cấp dây hàn

13  Hướng dẫn và ghi nhãn

Phụ lục A (quy định) - Xác định sự biến thiên của tốc độ cấp dây hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thư mục tài liệu tham kho

1 Hiện nay hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đã có TCVN 8094-1:2009 tương đương IEC 60974-1:2005.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-5:2015 (IEC 60974-5:2013) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 5: Bộ cấp dây hàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.125.76