Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7674:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2007 Ngày hiệu lực:
ICS:29.140.30 Tình trạng: Đã biết

 

BIẾN SỐ

GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH (balát xuất xưởng)

GIÁ TRỊ ĐẶT LẠI

DẢI HIỆU LỰC

BỘ NHỚb

 

"MỨC ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG THỰC TẾ"

???? ????

254

0,

nhỏ nhất - lớn nhất

1 byte RAM

a

"MỨC ĐÓNG NGUỒN"

254

254

1 - 254

1 byte

b

"MỨC LỖI HỆ THỐNG"

254

254

0 - 255 ("MASK")

1 byte

 

"MỨC NHỎ NHẤT"

"MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ"

"MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ"

MỨC NHỎ NHẤT - LỚN NHẤT VẬT LÝ

1 byte

 

"MỨC LỚN NHẤT"

254

254

Mức nhỏ nhất - 254

1 byte

 

"TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG"

7

(45 nấc/s)

7

(45 nấc/s)

1 - 15

4 bytes

 

"THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG"

0 (không điều chỉnh)

0 (không điều chỉnh)

0 - 15

4 bytes

 

"ĐỊA CHỈ TẮT"

255 ("MASK") không có địa chỉ

không thay đổi

0 - 63, 255 ("MASK")

1 byte

 

"ĐỊA CHỈ TÌM KIẾM"

FF FF FF

FF FF FF

00 00 00 - FF FF FF

3 bytes RAM

 

"ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN"

FF FF FF

FF FF FF

00 00 00 - FF FF FF

3 bytes

 

"NHÓM 0-7"

0000 0000 (không có nhóm)

0000 0000 (không có nhóm)

0 - 255

1 byte

 

"NHÓM 8-15"

0000 0000 (không có nhóm)

0000 0000 (không có nhóm)

0 - 255

1 byte

 

"ĐOẠN 0-15"

255 ("MASK")

255 ("MASK")

255 ("MASK")

16 bytes

 

''THÔNG TIN TRẠNG THÁI"

???? ????

0?100???

0 - 255

1 byte RAM

 

"SỐ PHIÊN BẢN"

xem lệnh 151

không thay đổi

0 - 255

1 byte ROM

 

"KIỂU THIẾT BỊ"

0

0

0 - 255

1 byte ROM

 

"MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ"

thử nhanh tại xưởng

thử nhanh tại xưởng

1 - 254

1 byte ROM

 

? = không xác định

a Công suất phóng điện thực tế phải được giới hạn trong dải mức nhỏ nhất/lớn nhất (xem E.4.2.1).

b Bộ nhớ lưu giữ (thời gian lưu giữ vô hạn) nếu không có qui định khác.

E.4.3.2. Địa chỉ

Tất cả các balát tiêu chuẩn phải có khả năng tác động trở lại với địa chỉ rút gọn, 16 địa chỉ nhóm và quảng bá. Phải sử dụng sơ đồ địa chỉ dưới đây.

Kiểu địa chỉ:

byte địa chỉ

Địa chỉ rút gọn hoặc nhóm

YAAAAAAS

64 địa chỉ rút gọn

0 - 63

0AAAAAAS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0 - 15

100AAAAS

quảng bá

1111111S

Lệnh đặc biệt:

byte địa chỉ

Một phần của lệnh địa chỉ

101CCCC1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A: bit địa chỉ có nghĩa

S: bit chọn: S = "0"  theo mức công suất phóng điện trực tiếp

S = "1"  theo lệnh

C: bit "LỆNH ĐỊA CHỈ" có nghĩa

Y: địa chỉ rút gọn hoặc địa chỉ nhóm hoặc Y = "0" địa chỉ rút gọn

quảng bá     Y = "1" địa chỉ nhóm hoặc quảng bá

Bit thứ tám của byte đầu tiên phải được dùng làm bit chọn. Bit này định ra điều khiển mức công suất phóng điện trực tiếp hay lệnh diễn ra tiếp theo ở byte thứ hai.

Việc mở rộng không gian địa chỉ sau này phải tránh ba bit đầu tiên quan trọng nhất là 101 và 110. Các tổ hợp này được dùng làm lệnh đặc biệt (xem E.4.3.3.4).

Khi balát được lắp vào hệ thống, nó đã có sẵn một địa chỉ rút gọn hoặc chỉ tác động trở lại với lệnh quảng bá. Địa chỉ rút gọn được cho bởi phần cứng hoặc sử dụng lệnh xác định. Các địa chỉ nhóm phải được lập trình sử dụng lệnh xác định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong các byte lệnh dưới đây "X" thay cho "0" hoặc "1". Lời giải thích được viết nghiêng.

Mỗi lệnh mới phải được xử lý ngay lập tức sau khi nhận nếu không có qui định nào khác.

E.4.3.3.1. Lệnh điều khiển công suất phóng điện

Lệnh điều khiển công suất phóng điện nhận được trong quá trình điều chỉnh độ sáng phải dừng được quá trình điều chỉnh và lệnh này được xử lý ngay lập tức.

Nếu phải tắt điện một bóng đèn đang sáng thì nấc từ "MỨC NHỎ NHẤT" đến "TẮT" phải được xem xét để tính thời gian điều chỉnh độ sáng.

Nếu phải mồi và điều chỉnh độ sáng bóng đèn đến giá trị nhất định thì nấc từ "TẮT" đến "MỨC NHỎ NHẤT" không cần xem xét khi tính thời gian điều chỉnh độ sáng.

Khi mức cần đạt đến nhỏ hơn mức nhỏ nhất thì phải đặt thời gian điều chỉnh độ sáng với mức cần đạt đến là mức nhỏ nhất.

Khi mức cần đạt đến lớn hơn mức lớn nhất thì phải đặt thời gian điều chỉnh độ sáng với mức cần đạt đến là mức lớn nhất.

CHÚ THÍCH: Để có hoạt động đồng nhất, khối điều khiển cần quan tâm đến chênh lệnh giữa các thời gian mồi của các kiểu balát khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặt mức công suất phóng điện trực tiếp với thời gian điều chỉnh độ sáng thực tế theo công thức sau

Lệnh điều khiển trực tiếp ở ngoài "MỨC LỚN NHẤT" và "MỨC NHỎ NHẤT" phải đặt mức công suất phóng điện đến mức lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng. Nếu bóng đèn đang ở trạng thái tắt thì nó phải được mồi bằng lệnh này.

Có hai lệnh điều khiển trực tiếp có ý nghĩa đặc biệt:

— 0000 0000 balát điều khiển giảm độ sáng xuống "MỨC NHỎ NHẤT” với thời gian điều chỉnh thực tế rồi tắt điện.

— 1111 1111 nghĩa là "MASK” hoặc "NGỪNG ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG"; giá trị này phải được bỏ qua, và do đó, không lưu trong bộ nhớ. Nếu nhận được "MASK" trong quá trình nung nóng trước thì balát phải duy trì ở vị trí tắt điện.

E.4.3.3.1.2. Các lệnh điều khiển công suất phóng điện gián tiếp

Lệnh 0: YAAA AAA1 0000 0000 "TẮT"

Bóng đèn tắt ngay mà không điều chỉnh độ sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tăng độ sáng trong thời gian 200 ms (thời gian thực hiện) sử dụng lệnh 'TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG' được chọn.

Không thay đổi nếu đầu ra công suất phóng điện đang ở "MỨC LỚN NHẤT"

Nếu lệnh này được nhận lại trong khi đang thực hiện nó thì thời gian thực hiện phải được bắt đầu lại.

Lệnh này chỉ có hiệu lực với balát có bóng đèn đang sáng. Bóng đèn không được mồi bằng lệnh này.

Lệnh 2:  YAAA AAA1 0000 0010 "GIẢM"

Giảm độ sáng trong thời gian 200 ms (thời gian thực hiện) sử dụng lệnh 'TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG' được chọn.

Không thay đổi nếu đầu ra công suất phóng điện luôn ở "MỨC NHỎ NHẤT"

Nếu lệnh này được nhận lại trong khi đang thực hiện nó thì thời gian thực hiện phải được bắt đầu lại. Bóng đèn không được tắt điện bởi lệnh này.

Lệnh 3:  YAAA AAA1 0000 0011 "TĂNG THEO NẤC"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không thay đổi nếu đầu ra công suất phóng điện đang ở "MỨC LỚN NHẤT"

Lệnh này chỉ ảnh hưởng đến balát có bóng đèn đang sáng. Bóng đèn không được mồi bằng lệnh này.

Lệnh 4:  YAAA AAA1 0000 0100 "GIẢM THEO NẤC"

Đặt mức công suất phóng điện thực tế xuống thấp hơn một nấc ngay lập tức mà không điều chỉnh độ sáng.

Bóng đèn không được tắt điện bởi lệnh này.

Không thay đổi nếu đầu ra công suất phóng điện đang ở "MỨC NHỎ NHẤT"

Lệnh 5:  YAAA AAA1 0000 0101 "GỌI LẠI MỨC LỚN NHẤT"

Đặt mức công suất phóng điện thực tế đến "MỨC LỚN NHẤT" mà không điều chỉnh độ sáng. Nếu bóng đèn đang tắt thì nó phải được mồi bằng lệnh này.

Lệnh 6:  YAAA AAA1 0000 0110 "GỌI LẠI MỨC NHỎ NHẤT"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh 7:  YAAA AAA1 0000 0111 "GIẢM THEO NẤC VÀ TẮT"

Đặt mức công suất phóng điện thực tế xuống thấp hơn một nấc ngay lập tức mà không điều chỉnh độ sáng.

Nếu mức công suất phóng điện đang ở "MỨC NHỎ NHẤT" thì bóng đèn phải được tắt bởi lệnh này.

Lệnh 8:  YAAA AAA1 0000 1000 "BẬT VÀ TĂNG THEO NẤC"

Đặt mức công suất phóng điện thực tế đến một nấc cao hơn ngay lập tức mà không điều chỉnh độ sáng.

Nếu bóng đèn tắt thì nó phải được mồi bằng lệnh này và phải được đặt ở "MỨC NHỎ NHẤT”.

Lệnh 9-15: YAAA AAA1 0000 1XXX

Dự trữ dùng cho các mục đích sau này.

Lệnh 16-31: YAAA AAA1 0001 XXXX "THUỘC VỀ ĐOẠN"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu balát không thuộc đoạn XXXX thì mức công suất phóng điện giữ nguyên không đổi.

Nếu bóng đèn tắt thì nó phải được mồi bằng lệnh này.

Nếu giá trị lưu giữ cho đoạn XXXX bằng không và bóng đèn đang sáng thì bóng đèn phải tắt bởi lệnh này sau thời gian điều chỉnh độ sáng.

E.4.3.3.2. Lệnh cấu hình

Mỗi lệnh cấu hình (32-128) phải được nhận lần thứ hai trong 100 ms tiếp theo trước khi nó được tiến hành để tăng xác suất nhận đúng. Giữa hai lệnh này không được nhận bất kỳ lệnh nào khác ấn định địa chỉ của cũng balát đó, nếu có thì các lệnh này phải được bỏ qua và trình tự cấu hình tương ứng phải hủy bỏ.

Tất cả các giá trị của DTR phải được kiểm tra dựa trên các giá trị đề cập ở E.4.3.1, DẢI HIỆU LỰC, tức là giá trị phải được đặt đến giới hạn trên/dưới nếu nó cao hơn/thấp hơn dải hiệu lực xác định trong E.4.3.1.

E.4.3.3.2.1. Lệnh cấu hình chung

Lệnh 32: YAAA AAA1 0010 0000 "ĐẶT LẠI"

Sau lần thứ hai nhận lệnh này, các biến số trong bộ nhớ lưu giữ (xem E.4.3.1) phải được thay đổi đến các giá trị đặt lại của chúng. Không nhất thiết là bất kỳ lệnh nào mà balát nhận được chính xác trong 300 ms tiếp theo đều làm theo lệnh này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức công suất phóng điện thực tế được lưu vào DTR mà không thay đổi cường độ sáng.

CHÚ THÍCH: Nếu balát đang trong quá trình điều chỉnh độ sáng thì đó là mức tạm thời, không phải là mức cuối cùng được lưu giữ.

Lệnh 34-41: YAAA AAA1 0010 XXXX

Dự trữ dùng cho các mục đích sau này.

E.4.3.3.2.2. Đặt các tham số công suất phóng điện

Lệnh 42: YAAA AAA1 0010 1010 ’’LƯU DTR LÀ MỨC LỚN NHẤT"

Lưu giá trị trong "thanh ghi truyền dữ liệu" là "MỨC LỚN NHẤT" mới.

Lệnh 43: YAAA AAA1 0010 1011 "LƯU DTR LÀ MỨC NHỎ NHẤT"

Lưu giá trị trong "thanh ghi truyền dữ liệu" là "MỨC NHỎ NHẤT" mới. Nếu giá trị này thấp hơn "MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ" của balát thì lưu "MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ" là "MỨC NHỎ NHẤT'' mới.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu giá trị trong "thanh ghi truyền dữ liệu" là "MỨC LỖI HỆ THỐNG" mới.

Lệnh 45: YAAA AAA1 0010 1101 "LƯU DTR LÀ MỨC ĐÓNG NGUỒN"

Lưu giá trị trong "thanh ghi truyền dữ liệu" là "MỨC ĐÓNG NGUỒN" mới.

Lệnh 46: YAAA AAA1 0010 1110 "LƯU DTR LÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG"

Đặt "THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG" đến giá trị theo công thức sau:

với X = 1 - 15;

(dung sai: ±  nấc; đơn điệu). Xem E.4.3.10: Thời gian điều chỉnh và tốc độ điều chỉnh độ sáng.

X = 0 nghĩa là không điều chỉnh (< 0,7 s).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thời gian điều chỉnh độ sáng mới phải có hiệu lực sau khi nhận lệnh công suất phóng điện tiếp theo.

Nếu thời gian điều chỉnh độ sáng mới được tải về trong khi thực hiện quá trình điều chỉnh thì quá trình này phải kết thúc trước khi sử dụng giá trị mới.

Lệnh 47: YAAA AAA1 0010 1111 "LƯU DTR LÀ TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH"

Đặt "TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG" đến giá trị theo công thức sau:

(nấc/s)

với X = 1 - 15;

(dung sai: ±  nấc; đơn điệu). Xem E.4.3.10: Thời gian điều chỉnh và tốc độ điều chỉnh độ sáng.

Tốc độ điều chỉnh độ sáng qui định tốc độ, tính theo nấc/s, để thay đổi mức công suất phóng điện.

Tốc độ điều chỉnh độ sáng mới phải có hiệu lực sau khi nhận lệnh công suất phóng điện tiếp theo. Nếu tốc độ điều chỉnh độ sáng mới được tải về trong khi thực hiện quá trình điều chỉnh thì quá trình này phải kết thúc trước khi sử dụng giá trị mới.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dự trữ dùng cho các mục đích sau này.

Lệnh 64-79: YAAA AAA1 0100 XXXX "LƯU DTR LÀ ĐOẠN"

Lưu giá trị trong thanh ghi truyền dữ liệu là mức mới của đoạn XXXX.

E.4.3.3.2.3. Đặt tham số hệ thống

Lệnh 80-95: YAAA AAA1 0101 XXXX "XÓA KHỎI ĐOẠN"

Loại balát ra khỏi đoạn XXXX.

Loại balát ra khỏi đoạn XXXX nghĩa là lưu giữ 1111 1111 ("MASK" hoặc "KHÔNG THAY ĐỔI") trong thanh ghi đoạn XXXX.

Lệnh 96-111: YAAA AAA1 0110 XXXX "THÊM VÀO NHÓM"

Thêm balát vào nhóm XXXX.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại balát ra khỏi nhóm XXXX.

Loại balát ra khỏi nhóm XXXX nghĩa là lưu 0 trong thanh ghi nhóm.

Lệnh 128: YAAA AAA1 1000 0000 "LƯU DTR LÀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN"

Lưu giá trị trong DTR là địa chỉ rút gọn mới.

Kết cấu của DTR phải là: XXXX XXXX = 0AAA AAA1 hoặc 1111 1111 ("MASK"). MASK sẽ xóa địa chỉ rút gọn.

Lệnh 129-143: YAAA AAA1 1000 XXXX

Dự trữ dùng cho các mục đích sau này.

E.4.3.3.3. Lệnh hỏi

Lệnh hỏi phải được ấn định địa chỉ cho từng balat cụ thể. Nếu ấn định địa chỉ cho nhóm hoặc quảng bá thì câu trả lời có thể chồng chéo khi tất cả các balát được ấn định địa chỉ đều trả lời.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

— "Có": 1111 1111

— "Không": Balát không tác động trở lại

— 8 bit thông tin: XXXX XXXX

E.4.3.3.3.1. Câu hỏi liên quan đến thông tin trạng thái

Nếu các tham số liệt kê trong E.4.3.1 có các giá trị đặt lại của chúng thì balát phải ở "TRẠNG THÁI ĐẶT LẠI".

Lệnh 144: YAAA AAA1 1001 0000 "TRẠNG THÁI HỎI"

Câu trả lời là byte "THÔNG TIN TRẠNG THÁI" như sau:

bit 0 Trạng thái của balát; "0" = đạt;

bit 1 Sự cố bóng đèn; "0" = đạt;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bit 3 Hỏi: Lỗi giới hạn; "0" = mức năng lượng vừa yêu cầu nằm trong khoảng MỨC NHỎ NHẤT và MỨC LỚN NHẤT hoặc TẮT;

bit 4  Sẵn sàng điều chỉnh độ sáng; "0" = sẵn sàng điều chỉnh độ sáng; "1" = đang trong chế độ điều chỉnh độ sáng;

bit 5 Hỏi: "TRẠNG THÁI ĐẶT LẠI"? "0" = "không";

bit 6 Hỏi: thiếu địa chỉ rút gọn? "0" = "không";

bit 7  Hỏi: "SỰ CỐ NGUỒN"? "0" = "Không"; Nhận lệnh "ĐẶT LẠI" hoặc lệnh điều khiển công suất phóng điện sau lần đóng nguồn cuối cùng.

"THÔNG TIN TRẠNG THÁI" phải sẵn có trong RAM của balát và phải được balát cập nhật thường xuyên theo tình huống thực tế.

Lệnh 145: YAAA AAA1 1001 0001 "HỎI VỀ BALÁT"

Hỏi nếu balát có địa chỉ cho trước có khả năng kết nối. Câu trả lời phải là "có" hoặc "không".

Lệnh 146: YAAA AAA1 1001 0010 "HỎI VỀ SỰ CỐ BÓNG ĐÈN"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh 147: YAAA AAA1 1001 0011 "HỎI VỀ ĐÓNG NGUỒN CHO BÓNG ĐÈN"

Hỏi nếu bóng đèn làm việc ở địa chỉ cho trước. Câu trả lời phải là "có" hoặc "không"

Lệnh 148: YAAA AAA1 1001 0100 "HỎI VỀ LỖI GIỚI HẠN"

Hỏi nếu không thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng về mức công suất phóng điện ở địa chỉ cho trước, vì nó cao hơn MỨC LỚN NHẤT hoặc thấp hơn MỨC NHỎ NHẤT. Câu trả lời phải là "có" hoặc "không".

Lệnh 149: YAAA AAA1 1001 0101 "HỎI VỀ TRẠNG THÁI ĐẶT LẠI"

Hỏi nếu balát có ở "trạng thái đặt lại”. Câu trả lời phải là "có" hoặc "không".

Lệnh 150: YAAA AAA1 1001 0110 "HỎI VỀ THIẾU ĐỊA CHỈ RÚT GỌN”

Hỏi nếu balát không có "địa chỉ rút gọn". Câu trả lời phải là "có" hoặc "không".

Câu trả lời phải là "có" nếu balát không có địa chỉ rút gọn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hỏi về số phiên bản của tiêu chuẩn IEC phù hợp với phần mềm và phần cứng của balát hiện hành. "SỐ PHIÊN BẢN" phải được lưu ở ROM. Câu trả lời phải là 'SỐ PHIÊN BẢN’ là một số 8 bit 'XXXX 0000'. 4 bit đầu (XXXX) thể hiện số phiên bản của tiêu chuẩn này.

'SỐ PHIÊN BẢN' thực tế là 0000 0000.

Lệnh 152: YAAA AAA1 1001 1000 "HỎI VỀ NỘI DUNG CỦA DTR"

Câu trả lời phải là nội dung của DTR là một số 8 bit.

Lệnh 153: YAAA AAA1 1001 1001 "HỎI VỀ KIỂU THIẾT BỊ"

Câu trả Iời phải là một số 8 bit (x = từ 0 đến 255). Kiểu thiết bị tiêu chuẩn phải cho câu trả lời 0 (kiểu thiết bị này phải không tác động trở lại với việc đặt lệnh mở rộng từ 224 đến 255).

Xem lệnh 272 để có danh mục các kiểu thiết bị.

Lệnh 154: YAAA AAA1 1001 1010 "HỎI VỀ MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ"

Câu trả lời phải là "MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ" là một số 8 bit. "MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ" phải được lưu trong ROM.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Câu trả lời phải là "có" nếu balát không nhận được lệnh "ĐẶT LẠI" hoặc một trong các lệnh điều khiển công suất phóng điện dưới đây từ lúc đóng nguồn cuối cùng: "ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN TRỰC TIẾP", "TẮT", "GỌI LẠI MỨC LỚN NHẤT", "GỌI LẠI MỨC NHỎ NHẤT", "GIẢM THEO NẤC VÀ TẮT", "BẬT VÀ TĂNG THEO NẤC", "THUỘC VỀ ĐOẠN"

Lệnh 156-159: YAAA AAA1 1001 11XX

Dự trữ dùng cho các mục đích sau này.

E.4.3.3.3.2. Các câu hỏi liên quan đến chế độ đặt tham số công suất phóng điện

Lệnh 160: YAAA AAA1 1010 0000  "HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ"

Câu trả lời phải là mức năng lượng này là một số 8 bit. Trong quá trình nung nóng trước và nếu xảy ra sự cố với bóng đèn thì câu trả lời phải là "MASK".

Lệnh 161: YAAA AAA1 1010 0001 "HỎI về MỨC LỚN NHẤT"

Câu trả lời phải mức này là một số 8 bit.

Lệnh 162: YAAA AAA1 1010 0010 "HỎI VỀ MỨC NHỎ NHẤT"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh 163: YAAA AAA1 1010 0011 "HỎI VỀ MỨC NGUỒN"

Câu trả lời phải mức này là số 8 bit.

Lệnh 164: YAAA AAA1 1010 0100 "HỎI VỀ MỨC LỖI HỆ THỐNG"

Câu trả lời phải mức này là số 8 bit.

Lệnh 165: YAAA AAA1 1010 0101 "HỎI VỀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG"/TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG"

Câu trả lời phải là XXXX YYYY trong đó XXXX ứng với con số của lệnh 46 và YYYY ứng với con số của lệnh 47.

Giá trị nhận được phải là giá trị sử dụng cho lần điều chỉnh độ sáng tiếp theo, không nhất thiết phải là giá trị của lần điều chỉnh hiện thời.

Lệnh 166-175: YAAA AAA1 1010 XXXX

Dự trữ dùng cho các mục đích sau này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh 176-191: YAAA AAA1 1011 XXXX  "HỎI VỀ MỨC ĐOẠN (CÁC ĐOẠN 0-15)"

Câu trả lời phải là mức công suất phóng điện của đoạn XXXX là một số 8 bit.

Lệnh 192: YAAA AAA1 1100 0000 "HỎI VỀ CÁC NHÓM TỪ 0-7"

Một bit cho mỗi nhóm ở kênh sau của byte dữ liệu. Lsb = nhóm 0.

"0" = không thuộc nhóm. ”1" thuộc nhóm.

Lệnh 193: YAAA AAA1 1100 0001 "HỎI VỀ CÁC NHÓM TỪ 8-15"

Một bit cho mỗi nhóm ở kênh sau của byte dữ liệu. Lsb = nhóm 8.

"0" = không thuộc nhóm. "1" thuộc nhóm.

Lệnh 194: YAAA AAA1 1100 0010 "HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (H)"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh 195: YAAA AAA1 1100 0011 "HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (M)"

8 bit giữa của địa chỉ ngẫu nhiên.

Lệnh 196: YAAA AAA1 1100 0100 "HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (L)"

8 bit thấp của địa chỉ ngẫu nhiên.

Lệnh 197-223: YAAA AAA1 110X XXXX

Dự trữ dùng cho các mục đích sau này.

E.4.3.3.3.4. Lệnh mở rộng ứng dụng

Lệnh 224-255: YAAA AAA1 11XX XXXX  "HỎI VỀ LỆNH MỞ RỘNG ỨNG DỤNG"

Các lệnh này phải được xác định trong các phụ lục về các kiểu thiết bị đặc biệt liên quan. Xem lệnh 272 để có thêm giải thích.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.4.3.3.4. Lệnh đặc biệt

Các lệnh đặc biệt phải được quảng bá và nhận bởi tất cả các balát. Điều này nghĩa là địa chỉ chính phải là 101C CCC1 hoặc 110C CCC1. CCCC là "LỆNH ĐẶC BIỆT” quan trọng.

E.4.3.3.4.1. Kết thúc các qui trình đặc biệt

Lệnh 256: 1010 0001 0000 0000  "KẾT THÚC"

Tất cả các qui trình trong chế độ đặc biệt phải được kết thúc.

E.4.3.3.4.2. Tải các thông tin vào DTR

Lệnh 257: 1010 0011 XXXX XXXX "THANH GHI TRUYỀN DỮ LIỆU (DTR)"

Lưu giá trị 8 bit XXXX XXXX vào DTR.

E.4.3.3.4.3. Lệnh ấn định địa chỉ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có các lệnh ấn định địa chỉ trong đó balát sẽ đáp ứng như một lệnh hỏi.

Lệnh 258: 1010 0101 XXXX XXXX "KHỞI ĐỘNG"

Lệnh này phải được nhận lần thứ hai trong 100 ms tiếp theo. Giữa hai lệnh này không được nhận bất kỳ lệnh ấn định địa chỉ nào khác của cũng balát đó, nếu có thì các lệnh này và lệnh 258 phải được bỏ qua.

Lệnh này phải khởi động hoặc khởi động lại bộ hẹn giờ trong 15 min; các lệnh ấn định địa chỉ từ 259 đến 270 phải được xử lý chỉ trong thời gian này. Tất cả các lệnh khác vẫn phải được xử lý trong thời gian này.

Giai đoạn này phải được hủy bỏ bằng lệnh "KẾT THÚC".

Sự tác động trở lại của balát khi nhận được lệnh này tùy thuộc vào nội dung của byte thứ hai.

XXXX XXXX = 0000 0000 Tất cả các balát sẽ tác động trở lại

XXXX XXXX = 0AAA AAA1 Balát có địa chỉ AAA AAA sẽ tác động trở lại

XXXX XXXX = 1111 1111 Balát không có địa chỉ rút gọn sẽ tác động trở lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh này phải được nhận lần thứ hai trong 100 ms tiếp theo. Giữa hai lệnh này không được nhận bất kỳ lệnh ấn định địa chỉ nào khác của cũng balát đó, nếu có thì các lệnh này và lệnh 259 phải được bỏ qua.

Balát phải tạo ra một địa chỉ mới ngẫu nhiên theo yêu cầu của lệnh này.

Địa chỉ mới ngẫu nhiên phải sẵn có trong thời gian 100 ms.

Lệnh 260: 1010 1001 0000 0000 "SO SÁNH"

Balát sẽ so sánh địa chỉ ngẫu nhiên của nó với địa chỉ tìm kiếm tổ hợp lưu trong SEARCHADDRH, SEARCHADDRM và SEARCHADDRL. Nếu địa chỉ ngẫu nhiên của nó nhỏ hơn hoặc bằng địa chỉ tìm kiếm tổ hợp lưu trong SEARCHADDRH, SEARCHADDRM và SEARCHADDRL và balát không bị hủy bỏ thì balát phải tạo ra câu trả lời "có".

Lệnh 261: 1010 1011 0000 0000 "HỦY BỎ"

Balát có địa chỉ ngẫu nhiên của nó bằng với địa chỉ tìm kiếm tổ hợp lưu trong SEARCHADDRH, SEARCHADDRM và SEARCHADDRL không được tác động trở lại lệnh so sánh. Balát này phải được loại ra khỏi quá trình khởi động.

Lệnh 262: 1010 1101 0000 0000 Dự trữ dùng cho các mục đích sau này

Lệnh 263: 1010 1111 0000 0000 Dự trữ dùng cho các mục đích sau này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8 bit cao của địa chỉ tìm kiếm.

Lệnh 265: 1011 0101 MMMM MMMM "SEARCHADDRM".

8 bit giữa của địa chỉ tìm kiếm.

Lệnh 266: 1011 0111 LLLL LLLL "SEARCHADDRL".

8 bit thấp của địa chỉ tìm kiếm.

Tổ hợp của ba địa chỉ từ lệnh 264 đến 266 thể hiện 24 bit địa chỉ tìm kiếm HHHHHHHHMMMMMMMMLLLLLLLL.

Lệnh 267: 1011 0111 0AAA AAA1  "LẬP TRÌNH ĐỊA CHỈ RÚT GỌN"

Balát lưu 6 bit địa chỉ nhận được là địa chỉ rút gọn của nó nếu nó được chọn.

"Được chọn" nghĩa là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

— lựa chọn vật lý đối với từng địa chỉ riêng của balát. Balát phải phát hiện việc lựa chọn vật lý nếu bóng đèn bị ngắt điện khỏi balát sau khi nhận lệnh 270.

Địa chỉ rút gọn phải được xóa bằng cách thực hiện lệnh 267 sau đây: 1011 0111 1111 1111 "XÓA ĐỊA CHỈ RÚT GỌN"

Lệnh 268: 1011 1001 0AAA AAA1  "KlỂM TRA ĐỊA CHỈ RÚT GỌN"

Balát phải cho câu trả lời "có" nếu địa chỉ rút gọn nhận được bằng với địa chỉ rút gọn của riêng nó.

Lệnh 269: 1011 1011 0000 0000 "HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN"

Balát phải gửi địa chỉ rút gọn nếu địa chỉ ngẫu nhiên giống như địa chỉ tìm kiếm hoặc balát được chọn vật lý. Kết cấu của câu trả lời phải có dạng 0AAA AAA1.

Nếu không lưu địa chỉ rút gọn thì câu trả lời phải là "MASK"

Lệnh 270:  1011 1101 0000 0000  "LỰA CHỌN VẬT LÝ"

Nếu balát nhận được lệnh này thì nó sẽ hủy lựa chọn vật lý của nó và đặt balát ở "chế độ lựa chọn vật lý". Trong chế độ này, việc so sánh ĐỊA CHỈ TÌM KIẾM và ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN phải mất khả năng hoạt động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh 271: 1011 1111 XXXX XXXX Dự trữ dùng cho các mục đích sau này

E.4.3.3.4.4. Mở rộng các lệnh đặc biệt

Lệnh 272: 1100 0001 XXXX XXXX "KÍCH HOẠT THIẾT BỊ KIỂU X"

X = từ 0 đến 255. Lệnh này phải được gửi trước lệnh mở rộng ứng dụng (224-255).

Lệnh này có thể được xử lý mà không sử dụng lệnh KHỞI ĐỘNG.

Lệnh này không được sử dụng cho thiết bị kiểu 0 vì không sử dụng các lệnh mở rộng ứng dụng 224-255 cho thiết bị kiểu này.

Liệt kê các kiểu thiết bị x:

x = 0  thiết bị dùng cho bóng đèn huỳnh quang;

Khuyến cáo dùng cho các tiêu chuẩn khác:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x = 2  thiết bị dùng cho bóng đèn HID;

x = 3  thiết bị dùng cho bóng đèn halogen điện áp thấp;

x = 4  thiết bị điều chỉnh độ sáng bóng đèn nung sáng;

x = 5  thiết bị chuyển tín hiệu số theo E.4 sang tín hiệu một chiều theo E.2;

x = 6  thiết bị dùng cho điốt phát sáng (LED);

x = 7...255 dự trữ dùng cho các kiểu thiết bị về sau.

Hạn chế:

— thiết bị có thể không tác động trở lại với các lệnh thuộc các lệnh mở rộng ứng dụng của các thiết bị khác;

— tất cả các thiết bị phải có khả năng đáp ứng theo cách thích hợp với dãy lệnh tiêu chuẩn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh 273-287:  110X XXX1 XXXX XXXX

Dự trữ dùng cho các lệnh đặc biệt sau này.

E.4.3.4. Ví dụ về thuật giải đối với lệnh ấn định địa chỉ

CHÚ THÍCH: Trước khi các chuỗi lệnh này được gửi đi, tất cả các balát phải được nối vào đường truyền giao diện đến bóng đèn một cách chính xác.

Balát trong hệ thống điều khiển chiếu sáng có phân bổ địa chỉ ngẫu nhiên:

1) Sau khi "ĐÓNG NGUỒN", tất cả các balát phải có 100 % mức công suất phóng điện (giá trị mặc định sau khi "ĐẶT LẠI").

2) Bắt đầu thuật toán bằng lệnh 258 "KHỞI ĐỘNG", kích hoạt lệnh ấn định địa chỉ trong 15 min.

3) Gửi lệnh: 259 "NGẪU NHIÊN": tất cả các balát chọn con số nhị phân ngẫu nhiên (BRN) sao cho 0 ≤ BRN ≤ +224 - 1.

4) Khối điều khiển tìm kiếm balát có BRN thấp nhất bằng phương pháp thuật toán sử dụng các lệnh từ 264 đến 266 và lệnh 260 "SO SÁNH". Tìm được balát có BRN thấp nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6) Kiểm tra "ĐỊA CHỈ RÚT GỌN" lập trình bằng lệnh 268 "KIỂM TRA ĐỊA CHỈ RÚT GỌN".

7) Balát tìm được phải được rút ra khỏi quá trình tìm kiếm bằng lệnh 261 "HỦY BỎ".

8) Nếu không tìm thấy tất cả các balát thì lặp lại bước 4) cho đến khi không tìm thấy thêm balát nào.

9) Dừng quá trình xử lý bằng lệnh 256 "KẾT THÚC".

10) Gọi lại, ví dụ, mức nhỏ nhất và lớn nhất bằng địa chỉ rút gọn sử dụng và ghi lại vị trí cục bộ của balát tương ứng.

11) Trong trường hợp hai hoặc nhiều balát có cùng địa chỉ rút gọn, chỉ khởi động lại quá trình ấn định địa chỉ cho các balát này bằng lệnh "KHỞI ĐỘNG" (sử dụng địa chỉ rút gọn trong byte thứ hai) sau đó là các bước từ 3) đến 9) và cuối cùng là bước 10).

Đối với phương pháp ấn định địa chỉ đơn giản hóa, chỉ một balát được nối riêng rẽ với khối điều khiển như sau:

Đầu tiên, gửi địa chỉ rút gọn mới (0AAA AAA1) bằng lệnh 257 "THANH GHI TRUYỀN DỮ LIỆU (DTR)", kiểm tra nội dung của DTR và gửi lệnh 128 "LƯU DTR LÀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN" hai lần.

Balát trong hệ thống điều khiển chiếu sáng có phân bổ địa chỉ bằng phương pháp lựa chọn vật lý:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Khối điều khiển gửi lệnh 270: LỰA CHỌN VẬT LÝ.

3) Khối điều khiển lặp lại lệnh 259: HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN định kỳ cho đến khi balát trả lời (balát này được lựa chọn vật lý).

4) Khối điều khiển gửi lệnh 267: LẬP TRÌNH ĐỊA CHỈ RÚT GỌN, có chứa địa chỉ của balát.

5) Khối điều khiển gửi GỌI LẠI MỨC NHỎ NHẤT và GỌI LẠI MỨC LỚN NHẤT sử dụng địa chỉ rút gọn đối với phản hồi quang trong một vài giây.

6) Lặp lại các bước từ 2 đến 5 cho tất cả các balát.

7) Khối điều khiển gửi lệnh 256: KẾT THÚC. Từ đó, balát sẽ chuyển từ CHẾ ĐỘ LỰA CHỌN VẬT LÝ sang hoạt động bình thường.

Áp dụng các lệnh kiểu thiết bị đặc biệt

1) Quá trình khỏi động (bắt đầu ấn định địa chỉ).

2) Phân bổ địa chỉ riêng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Khối điều khiển gửi lệnh 272 "KÍCH HOẠT THIẾT BỊ KIỂU X".

5) Sau lệnh này, phải theo lệnh mở rộng ứng dụng.

E.4.3.5. Bảng tóm tắt tập hợp các lệnh

Số lệnh

Mã lệnh

Tên lệnh

-

YAAA AAA0 XXXX XXXX

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN TRỰC TIẾP (DIRECT ARC POWER CONTROL)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YAAA AAA1 1000 0000

TẮT (OFF)

1

YAAA AAA1 0000 0001

TĂNG (UP)

2

YAAA AAA1 0000 0010

GIẢM (DOWN)

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TĂNG THEO NẤC (STEP UP)

4

YAAA AAA1 0000 0100

GIẢM THEO NẤC (STEP DOWN)

5

YAAA AAA1 0000 0101

GỌI LẠI MỨC LỚN NHẤT (RECALL MAX LEVEL)

6

YAAA AAA1 0000 0110

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

YAAA AAA1 0000 0111

GIẢM THEO NẤC VÀ TẮT (STEP DOWN AND OFF)

8

YAAA AAA1 0000 1000

BẬT VÀ TĂNG THEO NẤC (ON AND STEP UP)

9-15

YAAA AAA1 0000 1XXX

DỰTRỮ (RESERVED)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YAAA AAA1 0001 XXXX

THUỘC VỀ ĐOẠN (GO TO SCENE)

32

YAAA AAA1 0010 0000

ĐẶT LẠI (RESET)

33

YAAA AAA1 0010 0001

LƯU MỨC HỒ QUANG THỰC TẾ TRONG DTR (STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR)

34-41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DỰTRỮ (RESERVED)

42

YAAA AAA1 0010 1010

LƯU DTR LÀ MỨC LỚN NHẤT (STORE THE DTR AS MAX LEVEL)

43

YAAA AAA1 0010 1011

LƯU DTR LÀ MỨC NHỎ NHẤT (STORE THE DTR AS MIN LEVEL)

44

YAAA AAA1 0010 1100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45

YAAAAAA1 0010 1101

LƯU DTR LÀ MỨC ĐÓNG NGUỒN (STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL)

46

YAAA AAA1 0010 1110

LƯU DTR LÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG (STORE THE DTR AS FADE TIME)

47

YAAA AAA1 0010 1111

LƯU DTR LÀ TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG (STORE THE DTR AS FADE RATE)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YAAA AAA1 0011 XXXX

DỰ TRỮ (RESERVED)

64-79

YAAA AAA1 0100 XXXX

LƯU DTR LÀ ĐOẠN (STORE THE DTR AS SCENE)

80-95

YAAAAAA1 0101 XXXX

XÓA KHỎI ĐOẠN (REMOVE FROM SCENE)

96 - 111

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THÊM VÀO NHÓM (ADD TO GROUP)

112-127

YAAA AAA1 0111 XXXX

XÓA KHỎI NHÓM (REMOVE FROM GROUP)

128

YAAA AAA1 1000 0000

LƯU DTR LÀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN (STORE DTR AS SHORT ADDRESS)

129-143

YAAA AAA1 1000 XXXX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

144

YAAA AAA1 1001 0000

HỎI VỀ TRẠNG THÁI (QUERY STATUS)

145

YAAAAAA1 1001 0001

HỎI VỀ BALÁT (QUERY BALLAST)

146

YAAA AAA1 1001 0010

HỎI VỀ SỰ CỐ BÓNG ĐÈN (QUERY LAMP FAILURE)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YAAA AAA1 1001 0011

HỎI VỀ ĐÓNG NGUỒN CHO BÓNG ĐÈN (QUERY LAMP POWER ON)

148

YAAAAAA1 1001 0100

HỎI VỀ LỖI GIỚI HẠN (QUERY LIMIT ERROR)

149

YAAA AAA1 1001 0101

HỎI VỀ TRẠNG THÁI ĐẶT LẠI (QUERY RESET STATE)

150

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ THIẾU ĐỊA CHỈ RÚT GỌN (QUERY MISSING SHORT ADDRESS)

151

YAAAAAA1 1001 0111

HỎI VỀ SỐ PHIÊN BẢN (QUERY VERSION NUMBER)

152

YAAAAAA1 1001 1000

HỎI VỀ NỘI DUNG DTR (QUERY CONTENT DTR)

153

YAAA AAA1 1001 1001

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

154

YAAA AAA1 1001 1010

HỎI VỀ MỨC VẬT LÝ NHỎ NHẤT (QUERY PHYSICAL MINIMUM LEVEL)

155

YAAAAAA1 1001 1011

HỎI VỀ SỰ CỐ NGUỒN (QUERY POWER FAILURE)

156-159

YAAA AAA1 1001 11 XX

DỰ TRỮ (RESERVED)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YAAA AAA1 1010 0000

HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ (QUERY ACTUAL LEVEL)

161

YAAA AAA1 1010 0001

HỎI VỀ MỨC LỚN NHẤT (QUERY MAX LEVEL)

162

YAAA AAA1 1010 0010

HỎI VỀ MỨC NHỎ NHẤT (QUERY MIN LEVEL)

163

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ MỨC ĐÓNG NGUỒN (QUERY POWER ON LEVEL)

164

YAAA AAA1 1010 0100

HỎI VỀ MỨC LỖI HỆ THỐNG (QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL)

165

YAAA AAA1 1010 0101

HỎI VỀ THỜI GIAN/TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG (QUERY FADE TIME/FADE RATE)

166-175

YAAA AAA1 1010 XXXX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

176- 191

YAAA AAA1 1011 XXXX

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN (ĐOẠN 0-15) (QUERY SCENE LEVEL (SCENES 0-15))

192

YAAA AAA1 1100 0000

HỎI VỀ NHÓM 0-7 (QUERY GROUPS 0-7)

193

YAAA AAA1 1100 0001

HỎI VỀ NHÓM 8-15 (QUERY GROUPS 8-15)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YAAA AAA1 1100 0010

HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (H) (QUERY RANDOM ADDRESS (H))

195

YAAA AAA1 1100 0011

HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (M) (QUERY RANDOM ADDRESS (M))

196

YAAA AAA1 1100 0100

HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (L) (QUERY RANDOM ADDRESS (L))

197-223

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DỰ TRỮ (RESERVED)

224- 255

YAAA AAA1 11 XX XXXX

HỎI VỀ LỆNH MỞ RỘNG ỨNG DỤNG (QUERY APPLICATION EXTENDED COMMANDS)

255

1010 0001 0000 0000

KẾT THÚC (TERMINATE)

257

1010 0011 XXXX XXXX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

258

1010 0101 XXXX XXXX

KHỞI ĐỘNG (INITIALISE)

259

1010 0111 0000 0000

NGẪU NHIÊN (RANDOMISE)

260

1010 1001 0000 0000

SO SÁNH (COMPARE)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1010 1011 0000 0000

HỦY BỎ (WITHDRAW)

262

1010 1101 0000 0000

DỰ TRỮ (RESERVED)

263

1010 1111 0000 0000

DỰ TRỮ (RESERVED)

264

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SEARCHADDRH (SEARCHADDRH)

265

1011 0011 MMMM MMMM

SEARCHADDRM (SEARCHADDRM)

266

1011 0101 LLLL LLLL

SEARCHADDRL (SEARCHADDRL)

267

1011 0111 0AAA AAA1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

268

1011 1001 0AAAAAA1

KIỂM TRA ĐỊA CHỈ RÚT GỌN (VERIFY SHORT ADDRESS)

269

1011 1011 0000 0000

HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN (QUERY SHORT ADDRESS)

270

1011 1101 0000 0000

LỰA CHỌN VẬT LÝ (PHYSICAL SELECTION)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1011 1111 XXXX XXXX

DỰ TRỮ (RESERVED)

272

1100 0001 XXXX XXXX

KÍCH HOẠT THIẾT BỊ KIỂU X (ENABLE DEVICE TYPE X)

273-287

110X XXX1 XXXX XXXX

DỰ TRỮ (RESERVED)

E.4.3.6. Sơ đồ xung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.4.3.7. Đường cong logarit điều khiển độ sáng có mức công suất phóng điện nhỏ nhất bằng 0,1% - Bảng

n

X

n

X

n

X

n

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n

X

1

0,100

52

0,402

103

1,620

154

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

205

26,241

2

0,103

53

0,414

104

1,665

155

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

206

26,967

3

0,106

54

0,425

105

1,711

156

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

207

27,713

4

0,109

55

0,437

106

1,758

157

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

208

28,480

5

0,112

56

0,449

107

1,807

158

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

209

29,269

6

0,115

57

0,461

108

1,857

159

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

210

30,079

7

0,118

58

0,474

109

1,908

160

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

211

30,911

8

0,121

59

0,487

110

1,961

161

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

212

31,767

9

0,124

60

0,501

111

2,015

162

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

213

32,646

10

0,128

61

0,515

112

2,071

163

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

214

33,550

11

0,131

62

0,529

113

2,128

164

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

215

34,479

12

0,135

63

0,543

114

2,187

165

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

216

35,433

13

0,139

64

0,559

115

2,248

166

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

217

36,414

14

0,143

65

0,574

116

2,310

167

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

218

37,422

15

0,147

66

0,590

117

2,374

168

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

219

38,457

16

0,151

67

0,606

118

2,440

169

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

220

39,522

17

0,155

68

0,623

119

2,507

170

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

221

40,616

18

0,159

69

0,640

120

2,577

171

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

222

41,740

19

0,163

70

0,658

121

2,648

172

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

223

42,895

20

0,168

71

0,676

122

2,721

173

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

224

44,083

21

0,173

72

0,695

123

2,797

174

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

225

45,303

22

0,177

73

0,714

124

2,874

175

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

226

46,557

23

0,182

74

0,734

125

2,954

176

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

227

47,846

24

0,187

75

0,754

126

3,035

177

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

223

49,170

25

0,193

76

0,775

127

3,119

178

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

229

50,531

26

0,198

77

0,796

128

3,206

179

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

230

51,930

27

0,203

78

0,819

129

3,294

180

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

231

53,367

28

0,209

79

0,841

130

3,386

181

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

232

54,844

29

0,215

80

0,864

131

3,479

182

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

233

56,362

30

0,221

81

0,888

132

3,576

183

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

234

57,922

31

0,227

82

0,913

133

3,675

184

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

235

59,526

32

0,233

83

0,938

134

3,776

185

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

236

61,173

33

0,240

84

0,964

135

3,881

186

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

237

62,866

34

0,246

85

0,991

136

3,988

187

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

238

64,607

35

0,253

86

1,018

137

4,099

188

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

239

66,395

36

0,260

87

1,047

138

4,212

189

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

240

68,233

37

0,267

88

1,076

139

4,329

190

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

241

70,121

38

0,275

89

1,105

140

4,449

191

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

242

72,062

39

0,282

90

1,136

141

4,572

192

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

243

74,057

40

0,290

91

1,167

142

4,698

193

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

244

76,107

41

0,298

92

1,200

143

4,828

194

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

245

78,213

42

0,306

93

1,233

144

4,962

195

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

246

80,378

43

0,315

94

1,267

145

5,099

196

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

247

82,603

44

0,324

95

1,302

146

5,240

197

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

248

84,889

45

0,332

96

1,338

147

5,385

198

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

249

87,239

46

0,342

97

1,375

148

5,535

199

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

250

89,654

47

0,351

98

1,413

149

5,688

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

251

92,135

48

0,361

99

1,452

150

5,845

201

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

252

94,686

49

0,371

100

1,492

151

6,007

202

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

253

97,307

50

0,381

101

1,534

152

6,173

203

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

254

100,000

51

0,392

102

1,576

153

6,344

204

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

E.4.3.8. Đường cong logarit điều khiển độ sáng có mức công suất phóng điện nhỏ nhất là 0,1% - Đồ thị

Đường cong logarit điều chỉnh độ sáng có mức điều khiển độ sáng nhỏ nhất là 0,1 %

E.4.3.9. Thông số điện áp

Phương thức hoạt động

Truyền đi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khối truyền

Khối điều khiển

Balát

Khối nhận

Balát

Khối điều khiển

E.4.3.10. Thời gian điều chỉnh độ sáng và tốc độ điều chỉnh độ sáng

X

THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

(nấc/s)

0

<0,707

Không áp dụng

1

0,707

357,796

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

253,000

3

1,414

178,898

4

2,000

126,500

5

2,828

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

4,000

63,250

7

5,657

44,725

8

8,000

31,625

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11,314

22,362

10

16,000

15,813

11

22,627

11,181

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,906

13

45,255

5,591

14

64,000

3,953

15

90,510

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC F

(tham khảo)

HƯỚNG DẪN ĐỂ NÊU RA TUỔI THỌ VÀ TỶ LỆ LỖI CỦA SẢN PHẨM

F.1. Giới thiệu

Khuyến cáo rằng nhà chế tạo cần cung cấp dữ liệu xác định trong F.2.1 và F.2.2 trong catalô sản phẩm để cho phép người sử dụng so sánh tuổi thọ và tỷ lệ lỗi của các sản phẩm điện tử khác nhau.

F.2. Dữ liệu xác định

F.2.1. Nhiệt độ bề mặt lớn nhất

Nhiệt độ bề mặt lớn nhất, ký hiệu là tl (t - tuổi thọ) của sản phẩm điện tử hoặc nhiệt độ phần lớn nhất ảnh hưởng đến tuổi thọ sản phẩm, được đo trong điều kiện làm việc bình thường và ở điện áp danh nghĩa hoặc giá trị lớn nhất của dải điện áp danh định để cho phép tuổi thọ đạt đến 50 000 h.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F.2.2. Tỷ lệ lỗi

Tỷ lệ lỗi khi sản phẩm điện tử hoạt động liên tục ở nhiệt độ lớn nhất tl (xác định ở F.2.1). Tỷ lệ lỗi cần được nêu dưới dạng số sản phẩm lỗi theo thời gian.

F.3. Sử dụng

Nhà chế tạo cần cung cấp hồ sơ dữ liệu đầy đủ có chứa thông tin chi tiết phương pháp sử dụng để có được thông tin cho trong F.2.1 và F.2.2 (phân tích toán học, thử nghiệm độ tin cậy, v.v...), khi có yêu cầu.

 

PHỤ LỤC G

(tham khảo)

QUI TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI BALÁT CÓ GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ THEO ĐIỀU E.4

G.0. Giới thiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống thử nghiệm gồm có một máy tính được lập trình theo qui trình thử nghiệm và bộ chuyển đổi phần cứng, được nối vào cổng giao diện điều khiển của thiết bị cần thử nghiệm (DUT).

Trình tự thử nghiệm chính gồm có giai đoạn kích hoạt (đầu ra lệnh) và một giai đoạn hiệu lực. Trong giai đoạn kích hoạt, lệnh cần thử nghiệm được gửi đến DUT và ở giai đoạn hiệu lực, trạng thái bên trong của DUT được kiểm tra bằng lệnh hỏi.

Trạng thái ban đầu của DUT trước qui trình thử nghiệm:

- (các) bóng đèn được nối;

- nguồn được đóng (tđóng ³ thời gian nung nóng trước);

- các quy trình đặc biệt được kết thúc;

- DUT không có địa chỉ rút gọn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các trình tự thử nghiệm có thể được sử dụng độc lập với nhau.

Nếu sử dụng trình tự thử nghiệm qui định riêng rẽ thì phải đảm bảo rằng DUT thực hiện lệnh 'KHỞI ĐỘNG' đúng (xem G.2.1.1).

Chú ý rằng có thể có các thông báo lỗi do các vấn đề khác nhau. Ví dụ, trả lời sai lệnh HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ có thể chỉ ra rằng lệnh hỏi này không được thực hiện đúng chức năng hoặc lệnh điều khiển công suất phóng điện được gửi trước đó không có hiệu quả. Vì vậy, cần phải theo trật tự các trình tự.

Một số trình tự thử nghiệm sử dụng tham số thời gian nung nóng trước. Thời gian nung nóng trước được nhà chế tạo DUT qui định. Để có kết quả thử nghiệm đúng, thời gian nung nóng trước phải được đưa vào chương trình thử nghiệm.

SDL (Ngôn ngữ qui định và mô tả) được sử dụng để mô tả các trình tự thử nghiệm; Xem ITU-T: Z.100 CCITT[2].

Truyền dữ liệu:

Tất cả các lệnh đều đề cập đến chế độ ấn định địa chỉ sử dụng và tên của lệnh.

Khi tất cả các lệnh cấu hình được nhận lần lượt hai lần trong thời gian 100 ms, thủ tục con GỬI HAI LẦN được xác định để sử dụng trong giai đoạn kích hoạt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ở các LỆNH DỰ TRỮ (ví dụ lệnh 9) của tập hợp lệnh, số lệnh được ghi thay cho tên lệnh:

Trong một số chuỗi các LỆNH DỰ TRỮ, các giá trị của cả hai byte của mã lệnh được nêu như sau:

Có thể gộp hai cách mô tả ở trên với nhau.

Các nhánh:

Các nhánh trong trình tự thử nghiệm theo tham số thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham số được gán giá trị quy định.

Chờ:

Trình tự thử nghiệm tạm dừng trong thời gian quy định

Quy trình bên ngoài:

Mô tả quy trình bên ngoài, như đóng cắt, nối hoặc ngắt dây dẫn, các phép đo bên ngoài, v.v…

Thông báo:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ở các lệnh nhất định, cần có các tham số. Tải giá trị bằng 200 vào DTR được ghi như ví dụ sau: DTR (200).

Nếu tham số là biến thì ghi: DTR (<biến>)

Ở tất cả các trình tự, giả thiết rằng việc giao tiếp với DTU được thực hiện đúng chức năng, tức là, không có các lỗi giao tiếp do méo trên đường truyền giao diện trong khi tiến hành thử nghiệm.

Giả thiết rằng kết quả của từng trình tự thử nghiệm được ghi lại. Các thông báo lỗi chỉ ra DUT gặp sự cố ở bước nào.

Nếu không có qui định nào khác thì các mức điện áp trên dây dữ liệu là giá trị danh nghĩa (Vcao = 16,0 V; Vthấp = 0,0 V; ttăng = tgiảm = 50 ms).

Nếu không có chú thích khác thì tất cả các số sử dụng trong trình tự thử nghiệm là số thập phân. Các số cơ số 16 được cho dưới dạng 0xVV, trong đó VV là giá trị. Các số nhị phân được cho dưới dạng XXXXXXXXb, trong đó X là 0 hoặc 1, "x" ở số nhị phân nghĩa là có thể lấy giá trị bất kỳ 0 hoặc 1.

Trong các qui trình thử nghiệm, sử dụng các chữ viết tắt sau đây:

MC = Bộ điều khiển chủ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DTR = THANH GHI TRUYỀN DỮ LIỆU;

PHM = MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ;

ST. ACT LEV. DTR = LƯU MỨC THỰC TẾ TRONG DTR;

SYS. FAIL. LEV = MỨC LỖl HỆ THỐNG;

POW. ON LEVEL = MỨC ĐÓNG NGUỒN;

STORE DTR AS SHORT ADDR. = LƯU DTR LÀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN;

DAPC = ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN TRỰC TIẾP.

Lệnh 272 KÍCH HOẠT KIỂU THIẾT BỊ không được thử nghiệm vì không xác định lệnh kiểu thiết bị.

G.1. Trình tự thử nghiệm "tham số hoạt động vật lý"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

— Nhiệt độ: theo A.1.1.

— Nguồn cung cấp: điện áp lưới danh nghĩa.

— Nguồn cung cấp cho giao diện: đặc tính điện áp - dòng điện tuyến tính giữa các giá trị cố định (® ghi chú).

— Sử dụng mức điện áp điển hình; ttăng = tgiảm = 50 ms.

— Lệnh 145 "HỎI VỀ BALÁT" được dùng để kiểm tra việc nhận lệnh và dạng kênh truyền về đúng của DUT. (Câu trả lời đúng là: "có").

— Điện áp và dòng điện được đo ở các đầu nối vào của balát.

Độ chính xác của phép đo:

— Phép đo dòng điện một chiều: cấp chính xác bằng 1 hoặc tốt hơn (đồng hồ đo đa năng RS ≤ 10 W)

— Khác: cấp chính xác bằng 5 hoặc tốt hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ghi chú:

"Bộ điều khiển chủ" (MC): cần tác động trở lại với tuyến theo cách giống như balát (lmax = 2 mA)

"Nguồn cung cấp cho giao diện” (IPS): Được thiết kế cho n balát và 1 MC.

Mức điện áp VIPS: 11,5 V £ VIPS £ 22,5 V do mức nhỏ nhất/lớn nhất của khối truyền 15 V ≤ VIPS £ 17 V qui định.

Đặc tính lIPS-VIPS:

VIPS ³ 11,5 V ở lIPS £ (n+1) x 2 mA  mức cao ở dòng điện ổn định lớn nhất

VIPS £ 4,5 V ở IIPS ³ 2 x 0,9 x (n+1) x 2 mA  mức thấp ở hai lần dòng điện ổn định lớn nhất; giảm 10 % dung sai

Thời gian đáp ứng của mạch hạn chế dòng điện < 10 ms

G.1.1. Trình tự thử nghiệm 'dạng sóng'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IPS được lập trình đến VIPS = 22,5. MC không tác động (không có giao tiếp với DUT).

G.1.1.2. Trình tự thử nghiệm 'thông số điện áp'

Giao tiếp với DUT được thử nghiệm ở ba tổ hợp khác nhau của Vcao, Vthấp và ttăng/tgiảm:

Vcao = 22,5 V; Vthấp = - 6,5 V; ttăng = tgiảm = 10 ms

Vcao = 9,5 V; Vthấp = 6,5 V; ttăng = tgiảm = 10 ms

Vcao = 9,5 V; Vthấp = 6,5 V; ttăng = tgiảm = 10 ms

Đối với thử nghiệm này, sử dụng lệnh 145 "HỎI VỀ BALÁT". Câu trả lời đúng là 'có’ (0xFF).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giao tiếp với DUT được thử nghiệm bằng hai tổ hợp khác nhau của VIPS và IIPS:

Vcao = 17,0 V; Vthấp = 0,0 V; ttăng = tgiảm = 50 ms; IIPS = 250 mA (lớn nhất)

Vcao = 15,0 V; Vthấp = 0,0 V; ttăng = tgiảm = 50 ms; IIPS = 8 mA (lớn nhất)

Trong cả hai trường hợp, phải kiểm tra các tham số vật lý của câu trả lời kênh phản hồi của DUT:

Vcao > 11,5 V; Vthấp < 4,5 V; 10 ms < ttăng < 100 ms; 10 ms < tgiảm < 100 ms;

Đối với thử nghiệm này, sử dụng 145 "HỎI VỀ BALÁT". Câu trả lời đúng là 'có' (0xFF).

G.1.1.4. Trình tự thử nghiệm 'tốc độ truyền'

Trình tự dưới đây thử nghiệm giao tiếp với DUT ở tốc độ truyền nhỏ nhất và lớn nhất (1 200 Hz ± 10%).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.1.1.5. Trình tự thử nghiệm 'độ rộng xung'

Trình tự này thử nghiệm giao tiếp với dung sai độ rộng xung trong khung truyền đi

Ô bit A:  bit bắt đầu

Ô bit B đến I:  bit địa chỉ (0xFF = 1111 1111b)

Ô bit K đến S:  bit lệnh (0x91 - 1001 0001b)

Ô bit T, U:  bit kết thúc

Te - 10%
365,0
ms

Te - 10%
458,3
ms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2Te ± 10%
833,3
ms

2Te ± 10%
916,7
ms

 

A1

 

 

A1 + A2

 

B1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

B1 + B2

C1

 

 

C1 + C2

 

 

D1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

D1 + D2

 

E1

 

E1 + E2

 

F1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

G1

 

 

G1 + G2

 

H1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

I1

 

I1 + I2

 

 

 

K1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

K1 + K2

 

L1

 

 

L1 + L2

 

M1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M1 + M2

 

 

N1

 

 

N1 + N2

 

O1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O1 + O2

 

 

P1

 

P1 + P2

 

R1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

S1

 

 

S1 + S2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T1 + T2

 

 

 

 

U1 + U2

 

G.1.1.6. Trình tự thử nghiệm 'vi phạm mã'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Bảng về dạng sóng: xem trang sau

Dạng sóng đối với thử nghiệm 'vi phạm mã'

G.1.2. Trình tự thử nghiệm 'hẹn giờ kết cấu khung'

Việc hẹn giờ của kênh nhận về được thử nghiệm trong phần đầu tiên của trình tự thử nghiệm (2 920 ms < ttrả lời < 9 170 ms). Ở phần sau, thử nghiệm sự tác động trở lại của DUT ở thời gian nhỏ nhất giữa hai khung truyền đi.

G.1.3. Thử nghiệm cách điện

Thử nghiệm theo TCVN 7590-1 (IEC 61347-1) và TCVN 7590-2-3 (IEC 61347-2-3) (cách điện chính):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- nguồn ở gần các đầu nối bóng đèn;

- điện thế đất

G.1.4. Trình tự thử nghiệm tùy chọn

G.1.4.1. Trình tự thử nghiệm 'cực tính'

Giao tiếp với DUT được thử nghiệm ở cả hai cực tính của dây dữ liệu.

Lệnh 145 "HỎI VỀ BALÁT" được dùng cho thử nghiệm này. Câu trả lời đúng là 'có' (0xFF).

G.1.4.2. Trình tự thử nghiệm 'bảo vệ quá điện áp'

Ở thử nghiệm này, không nối nguồn lưới với các đầu nối nguồn cung cấp cho DUT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.1.5. Trình tự thử nghiệm 'thời gian đáp ứng'

Thời gian đáp ứng được xác định là thời gian để thay đổi quang thông đầu ra từ MỨC LỚN NHẤT đến MỨC NHỎ NHẤT ở THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG lập trình bằng 0. Thời gian này cũng quan trọng đối với các trình tự thử nghiệm khác.

Phép đo được thực hiện sử dụng máy hiện sóng nối với đầu ra analog của quang kế.

G.2. Trình tự thử nghiệm 'lệnh cấu hình'

G.2.1. Trình tự thử nghiệm 'lệnh cấu hình chung'

Để đảm bảo có kết quả đúng từ quy trình thử nghiệm, đầu tiên phải thử nghiệm lệnh 'ĐẶT LẠI'.

G.2.1.1. Trình tự thử nghiệm 'ĐẶT LẠI'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Bảng các tham số: xem trang sau!

Các tham số dùng cho thử nghiệm "ĐẶT LẠI':

i

<lệnh (i)>

 

k

<hỏi (k)>

<giá trị (k)>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

THÊM VÀO NHÓM 0

1

HỎI VỀ NHÓM 0-7

0x00

NHÓM 0-7

2

THÊM VÀO NHÓM 1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0x00

NHÓM 8-15

3

THÊM VÀO NHÓM 2

3

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 0

255

ĐOẠN 0

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 1

255

ĐOẠN 1

5

THÊM VÀO NHÓM 4

5

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 2

255

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

THÊM VÀO NHÓM 5

6

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 3

255

ĐOẠN 3

7

THÊM VÀO NHÓM 6

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

255

ĐOẠN 4

8

THÊM VÀO NHÓM 7

8

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 5

255

ĐOẠN 5

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 6

255

ĐOẠN 6

10

THÊM VÀO NHÓM 9

10

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 7

255

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

THÊM VÀO NHÓM 10

11

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 8

255

ĐOẠN 8

12

THÊM VÀO NHÓM 11

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

255

ĐOẠN 9

13

THÊM VÀO NHÓM 12

13

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 10

255

ĐOẠN 10

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 11

255

ĐOẠN 11

15

THÊM VÀO NHÓM 14

15

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 12

255

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

THÊM VÀO NHÓM 15

16

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 13

255

ĐOẠN 13

17

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 0

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

255

ĐOẠN 14

18

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 1

18

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 15

255

ĐOẠN 15

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

HỎI VỀ MỨC LỚN NHẤT

254

MỨC LỚN NHẤT

20

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 3

20

HỎI VỀ MỨC NHỎ NHẤT

PHM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 4

21

HỎI VỀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

254

MỨC LỖI HỆ THỐNG

22

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 5

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

254

ĐÓNG NGUỒN

23

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 6

23

HỎI VỀ THỜI GIAN/TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

0x07

THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH/TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ

24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ

254

MỨC THỰC TẾ

25

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 8

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 9

 

 

 

 

27

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

28

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 11

 

 

 

 

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

30

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 13

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 14

 

 

 

 

32

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

33

LƯU DTR LÀ MỨC LỚN NHẤT

 

 

 

 

34

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

35

LƯU DTR LÀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

LƯU DTR LÀ MỨC ĐÓNG NGUỒN

 

 

 

 

37

LƯU DTR LÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

38

LƯU DTR LÀ TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

 

 

 

 

39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

G.2.1.2. Trình tự thử nghiệm 'ĐẶT LẠI: thời gian tạm ngừng/lệnh ở giữa'

Lệnh ĐẶT LẠI cần được tiến hành chỉ khi nó được nhận hai lần trong khoảng thời gian 100 ms. Không được gửi lệnh ấn định địa chỉ cho cùng một balát giữa hai lệnh ĐẶT LẠI, nếu có thì phải bỏ qua cả hai lệnh ĐẶT LẠI và lệnh còn lại. Ba lệnh này phải được gửi trong khoảng thời gian 100 ms.

G.2.1.3. Trình tự thử nghiệm 'thời gian tạm ngừng - 100 ms'

Trong trình tự thử nghiệm này, cần cố gắng đặt tất cả các tham số lập trình được của DUT là (PHM +1) sử dụng lệnh cấu hình với thời gian tạm ngừng là 150 ms. Không được có thay đổi tham số do thời gian tạm ngừng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Bảng các tham số: xem trang sau!

Tham số dùng cho thử nghiệm 'thời gian tạm dừng 100 ms'

i

<lệnh (i)>

 

k

<hỏi (k)>

<giá trị (k)>

<đoạn lỗi (k)>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THÊM VÀO NHÓM 0

1

HỎI VỀ NHÓM 0-7

0x00

NHÓM 0-7

2

THÊM VÀO NHÓM 1

2

HỎI VỀ NHÓM 8-15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NHÓM 8-15

3

THÊM VÀO NHÓM 2

3

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 0

255

ĐOẠN 0

4

THÊM VÀO NHÓM 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 1

255

ĐOẠN 1

5

THÊM VÀO NHÓM 4

5

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 2

255

ĐOẠN 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THÊM VÀO NHÓM 5

6

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 3

255

ĐOẠN 3

7

THÊM VÀO NHÓM 6

7

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐOẠN 4

8

THÊM VÀO NHÓM 7

8

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 5

255

ĐOẠN 5

9

THÊM VÀO NHÓM 8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 6

255

ĐOẠN 6

10

THÊM VÀO NHÓM 9

10

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 7

255

ĐOẠN 7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THÊM VÀO NHÓM 10

11

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 8

255

ĐOẠN 8

12

THÊM VÀO NHÓM 11

12

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐOẠN 9

13

THÊM VÀO NHÓM 12

13

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 10

255

ĐOẠN 10

14

THÊM VÀO NHÓM 13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 11

255

ĐOẠN 11

15

THÊM VÀO NHÓM 14

15

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 12

255

ĐOẠN 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THÊM VÀO NHÓM 15

16

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 13

255

ĐOẠN 13

17

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 0

17

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐOẠN 14

18

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 1

18

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 15

255

ĐOẠN 15

19

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ MỨC LỚN NHẤT

254

MỨC LỚN NHẤT

20

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 3

20

HỎI VỀ MỨC NHỎ NHẤT

PHM

MỨC NHỎ NHẤT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 4

21

HỎI VỀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

254

MỨC LỖI HỆ THỐNG

22

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 5

22

HỎI VỀ MỨC ĐÓNG NGUỒN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐÓNG NGUỒN

23

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 6

23

HỎI VỀ THỜI GIAN/TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

0x07

THỜI GIAN / TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

24

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

25

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 8

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 9

 

 

 

 

27

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 10

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

28

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 11

 

 

 

 

29

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

30

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 13

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 14

 

 

 

 

32

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 15

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

33

LƯU DTR LÀ MỨC LỚN NHẤT

 

 

 

 

34

LƯU DTR LÀ MỨC NHỎ NHẤT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

35

LƯU DTR LÀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LƯU DTR LÀ MỨC ĐÓNG NGUỒN

 

 

 

 

37

LƯU DTR LÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

38

LƯU DTR LÀ TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

 

 

 

 

G.2.1.4. Trình tự thử nghiệm 'lệnh ở giữa'

Trong trình tự thử nghiệm này, cố gắng thay đổi tham số người sử dụng lập trình được của DUT bằng cách sử dụng các lệnh cấu hình. Trong khoảng giữa hai lệnh cấu hình, gửi lệnh GIẢM THEO NẤC. Ba lệnh này được gửi trong thời gian 100 ms. Các tham số không được có thay đổi do đưa lệnh giảm theo nấc vào. Mức sáng thực tế ở cuối thử nghiệm phải là 254 vì lệnh ở giữa cũng được DUT bỏ qua. Nếu lệnh ở giữa được ấn định địa chỉ cho DUT khác thì phải thực hiện lệnh cấu hình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Bảng các tham số: xem trang sau!

i

<lệnh (i)>

<mức (i)>

 

K

<hỏi (k)>

<giá trị (k)>

<đoạn lỗi (k)>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a ¹ 1

1

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 0

10

 

1

HỎI VỀ NHÓM 0-7

0x00

0xFF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 1

10

 

2

HỎI VỀ NHÓM 8-15

0x00

0xFF

NHÓM 8-15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 2

10

 

3

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 0

255

10

ĐOẠN 0

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

4

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 1

255

10

ĐOẠN 1

5

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 2

255

10

ĐOẠN 2

6

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 5

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 3

255

10

ĐOẠN 3

7

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 6

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 4

255

10

ĐOẠN 4

8

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 7

10

 

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

255

10

ĐOẠN 5

9

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 8

10

 

9

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

ĐOẠN 6

10

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 9

10

 

10

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 7

255

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐOẠN 7

11

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 10

10

 

11

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 8

255

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 11

10

 

12

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 9

255

10

ĐOẠN 9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 12

10

 

13

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 10

255

10

ĐOẠN 10

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

14

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 11

255

10

ĐOẠN 11

15

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

15

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 12

255

10

ĐOẠN 12

16

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 15

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 13

255

10

ĐOẠN 13

17

LƯU DTR LÀ MỨC LỚN NHẤT

PHM +1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 14

255

10

ĐOẠN 14

18

LƯU DTR LÀ MỨC NHỎ NHẤT

PHM +1

 

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

255

10

ĐOẠN 15

19

LƯU DTR LÀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

10

 

19

HỎI VỀ MỨC LỚN NHẤT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHM+1

MỨC LỚN NHẤT

20

LƯU DTR LÀ MỨC ĐÓNG NGUỒN

10

 

20

HỎI VỀ MỨC NHỎ NHẤT

PHM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỨC NHỎ NHẤT

21

LƯU DTR LÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

10

 

21

HỎI VỀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

254

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

LƯU DTR LÀ TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

10

 

22

HỎI VỀ MỨC ĐÓNG NGUỒN

254

10

ĐÓNG NGUỒN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THÊM VÀO NHÓM 0

10

 

23

HỎI VỀ THỜI GIAN/TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

0x07

0xAA

THỜI GIAN / TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

24

HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ

254

PHM+1

MỨC THỰC TẾ

25

THÊM VÀO NHÓM 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

26

THÊM VÀO NHÓM 3

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

27

THÊM VÀO NHÓM 4

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<địa chỉ (a)>

 

 

 

28

THÊM VÀO NHÓM 5

10

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

29

THÊM VÀO NHÓM 6

10

 

2

Địa chỉ rút gọn 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

30

THÊM VÀO NHÓM 7

10

 

3

NHÓM 15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

31

THÊM VÀO NHÓM 8

10

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

THÊM VÀO NHÓM 9

10

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THÊM VÀO NHÓM 10

10

 

 

 

 

 

 

34

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

 

 

 

 

 

35

THÊM VÀO NHÓM 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

36

THÊM VÀO NHÓM 13

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

37

THÊM VÀO NHÓM 14

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

38

THÊM VÀO NHÓM 15

10

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

G.2.1.5. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ SỐ PHIÊN BẢN'

Đọc số phiên bản của DUT.

G.2.1.6. Trình tự thử nghiệm 'LƯU MỨC THỰC TẾ Trong DTR'

Lệnh này được thử nghiệm ở ba trạng thái khác nhau của DUT: MỨC LỚN NHẤT, MỨC NHỎ NHẤT và TẮT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trình tự thử nghiệm này, bộ nhớ lưu giữ của DUT được thử nghiệm. Tất cả các tham số lập trình được bị thay đổi (kể cả địa chỉ rút gọn). Nguồn lưới được ngắt trong 5 s trước khi các tham số được kiểm tra. Lệnh ĐẶT LẠI không được xóa địa chỉ rút gọn.

CHÚ THÍCH: Bảng các tham số: xem trang sau!

Các tham số đối với thử nghiệm 'bộ nhớ lưu giữ'

i

<lệnh (i)>

<mức (i)>

 

K

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<giá trị (k)>

<đoạn lỗi (k)>

1

THÊM VÀO NHÓM 0

10

 

1

HỎI VỀ NHÓM 0-7

0xFF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

THÊM VÀO NHÓM 1

10

 

2

HỎI VỀ NHÓM 8-15

0xFF

NHÓM 8-15

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

3

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 0

10

ĐOẠN 0

4

THÊM VÀO NHÓM 3

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 1

10

ĐOẠN 1

5

THÊM VÀO NHÓM 4

10

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

ĐOẠN 2

6

THÊM VÀO NHÓM 5

10

 

6

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 3

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

THÊM VÀO NHÓM 6

10

 

7

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 4

10

ĐOẠN 4

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

8

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 5

10

ĐOẠN 5

9

THÊM VÀO NHÓM 8

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 6

10

ĐOẠN 6

10

THÊM VÀO NHÓM 9

10

 

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

ĐOẠN 7

11

THÊM VÀO NHÓM 10

10

 

11

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 8

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

THÊM VÀO NHÓM 11

10

 

12

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 9

10

ĐOẠN 9

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

13

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 10

10

ĐOẠN 10

14

THÊM VÀO NHÓM 13

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 11

10

ĐOẠN 11

15

THÊM VÀO NHÓM 14

10

 

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

ĐOẠN 12

16

THÊM VÀO NHÓM 15

10

 

16

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 13

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 0

10

 

17

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 14

10

ĐOẠN 14

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

18

HỎI VỀ MỨC ĐOẠN 15

10

ĐOẠN 15

19

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 2

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

HỎI VỀ MỨC LỚN NHẤT

PHM+1

MỨC LỚN NHẤT

20

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 3

10

 

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHM+1

MỨC NHỎ NHẤT

21

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 4

10

 

21

HỎI VỀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 5

10

 

22

HỎI VỀ MỨC ĐÓNG NGUỒN

10

ĐÓNG NGUỒN

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

23

HỎI VỀ THỜI GIAN/TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

0xAA

THỜI GIAN / TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

24

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 7

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

25

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 8

10

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

26

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 9

10

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 10

10

 

 

 

 

 

28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

 

 

 

 

29

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 12

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

30

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 13

10

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

31

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 14

10

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

LƯU DTR LÀ ĐOẠN 15

10

 

 

 

 

 

33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHM +1

 

 

 

 

 

34

LƯU DTR LÀ MỨC NHỎ NHẤT

PHM +1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

35

LƯU DTR LÀ MỨC LỖI HỆ THỐNG

10

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

36

LƯU DTR LÀ MỨC ĐÓNG NGUỒN

10

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37

LƯU DTR LÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

10

 

 

 

 

 

38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

 

 

 

 

39

LƯU DTR LÀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

G.2.2. Trình tự thử nghiệm 'chế độ đặt tham số công suất phóng điện'

Trong trình tự thử nghiệm dưới đây, các giá trị được nạp vào DTR. Sau đó, nội dung của DTR được lưu vào các tham số bên trong tương ứng của DUT bằng lệnh cấu hình và có hiệu lực nhờ các lệnh câu hỏi.

G.2.2.1. Trình tự thử nghiệm 'LƯU DTR LÀ MỨC LỚN NHẤT'

Thử nghiệm được thực hiện bằng ba giá trị thử nghiệm:

Bước thử nghiệm 0: mức thử nghiệm > MỨC LỚN NHẤT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước thử nghiệm 2: MỨC NHỎ NHẤT < mức thử nghiệm < MỨC LỚN NHẤT

Bước thử nghiệm i

<giá trị (i)>

<max (i)>

<mức (i)>

0

255

254

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

0

PHM + 1

PHM + 1

2

253

253

PHM + 1

G.2.2.2. Trình tự thử nghiệm 'LƯU DTR LÀ MỨC NHỎ NHẤT'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước thử nghiệm 0: MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ < mức thử nghiệm < MỨC LỚN NHẤT

Bước thử nghiệm 1: mức thử nghiệm > MỨC LỚN NHẤT

Bước thử nghiệm 2: mức thử nghiệm < MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ

Bước thử nghiệm i

<giá trị (i)>

<min (i)>

<mức (i)>

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHM + 1

PHM + 1

1

254

253

253

2

0

PHM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.2.2.3. Trình tự thử nghiệm 'LƯU DTR LÀ MỨC LỖI HỆ THỐNG'

Trong trình tự này, việc lập trình MỨC LỖI HỆ THỐNG được thử nghiệm. Cũng kiểm tra hoạt động đúng của DUT trong thời gian bị lỗi hệ thống.

Thử nghiệm được thực hiện với năm giá trị thử nghiệm.

Bước thử nghiệm 0: MỨC NHỎ NHẤT < mức thử nghiệm < MỨC LỚN NHẤT

Bước thử nghiệm 1: mức thử nghiệm = MASK

Bước thử nghiệm 2: mức thử nghiệm > MỨC LỚN NHẤT

Bước thử nghiệm 3: mức thử nghiệm = TẮT

Bước thử nghiệm 4: mức thử nghiệm < MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<giá trị (i)>

<hệ thống (i)>

<mức (i)>

0

252

252

252

1

255

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

252

2

254

254

253

3

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

PHM + 1

G.2.2.4. Trình tự thử nghiệm 'LƯU DTR LÀ MỨC ĐÓNG NGUỒN'

Trong trình tự này, chương trình MỨC ĐÓNG NGUỒN được thử nghiệm. Cũng kiểm tra hoạt động đúng của DUT trong trường hợp đóng nguồn.

Thử nghiệm được thực hiện với ba giá trị thử nghiệm:

Bước thử nghiệm 0: MỨC NHỎ NHẤT < mức thử nghiệm < MỨC LỚN NHẤT

Bước thử nghiệm 1: mức thử nghiệm > MỨC LỚN NHẤT

Bước thử nghiệm 2: mức thử nghiệm < MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước thử nghiệm i

<giá trị (i)>

<nguồn (i)>

<mức (i)>

0

252

252

252

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

254

253

2

0

1

PHM +1

G.2.2.5. Trình tự thử nghiệm 'LƯU DTR LÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG'

Thời gian điều chỉnh độ sáng phải nằm trong phạm vi từ 0 đến 15.

Thử nghiệm được thực hiện với bốn giá trị thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước thử nghiệm 1: giá trị thử nghiệm = 0

Bước thử nghiệm 2: 0 < giá trị thử nghiệm < 15

Bước thử nghiệm 3: giá trị thử nghiệm > 15

Bước thử nghiệm i

<giá trị (i)>

<thời gian/tốc độ (i)>

0

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

0

0x07

2

5

0x57

3

128

0xF7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ điều chỉnh độ sáng phải nằm trong phạm vi từ 1 đến 15.

Thử nghiệm được thực hiện với năm giá trị thử nghiệm:

Bước thử nghiệm 0: giá trị thử nghiệm = 15

Bước thử nghiệm 1: giá trị thử nghiệm = 0

Bước thử nghiệm 2: 1 < giá trị thử nghiệm < 15

Bước thử nghiệm 3: giá trị thử nghiệm > 15

Bước thử nghiệm 4: giá trị thử nghiệm = 1

Bước thử nghiệm i

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<thời gian/tốc độ (i)>

0

15

0x0F

1

0

0x01

2

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

128

0x0F

4

1

0x01

G.2.2.7. Trình tự thử nghiệm 'lưu DTR là đoạn / 'thuộc về đoạn'

Trong trình tự thử nghiệm này, các giá trị khác nhau được lưu trong thanh ghi đoạn của DUT. Kiểm tra nội dung của thanh ghi đoạn và sử dụng lệnh THUỘC VỀ ĐOẠN để thử nghiệm đoạn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<giá trị (k)>

<đoạn (k)>

<mức (k)>

0

1

1

PHM + 1

1

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

2

255

255

0

3

252

252

252

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

254

254

253

G.2.3. Trình tự thử nghiệm 'Chế độ đặt tham số hệ thống'

G.2.3.1. Trình tự thử nghiệm 'XÓA KHỎI ĐOẠN'

Giá trị 127 được lưu trong mỗi thanh ghi đoạn của DUT. Sau đó gửi lệnh 'xóa khỏi đoạn'. Hoạt động đúng của lệnh hỏi về trạng thái khởi động và hỏi về trạng thái cũng được thử nghiệm.

G.2.3.2. Trình tự thử nghiệm 'THÊM VÀO NHÓM' / 'XÓA KHỎI NHÓM'

Thử nghiệm được thực hiện cho mỗi nhóm. Balát được thêm vào nhóm. Sau đó, thử nghiệm hoạt động đúng của lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI ĐẶT LẠI' và 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI'. Sau đó, balát được xóa khỏi nhóm sử dụng địa chỉ nhóm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước thử nghiệm i

0

1

2

3

4

5

6

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

10

11

12

13

14

15

<nhóm (i)>

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

8

16

32

64

128

1

2

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

32

64

128

G.2.3.3. Trình tự thử nghiệm 'LƯU DTR LÀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN'

Trong trình tự thử nghiệm này, các địa chỉ rút gọn khác nhau được lập trình sử dụng địa chỉ rút gọn lập trình ở bước trước đó. Lệnh HỎI VỀ THIẾU ĐỊA CHỈ RÚT GỌN và bit địa chỉ rút gọn của câu trả lời của lệnh HỎI VỀ TRẠNG THÁI cũng được thử nghiệm. Hai lệnh 'lưu DTR là địa chỉ rút gọn' và lệnh ở giữa cũng được gửi trong khoảng giữa thời gian 100 ms.

Bước thử nghiệm i

<giá trị (i)>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<địa chỉ 2 (i)>

<thử nghiệm 1 (i)>

<thử nghiệm 2 (i)>

0

3

Quảng bá

địa chỉ rút gọn 1

Không

x0xxxxxxb

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

127

địa chỉ rút gọn 1

địa chỉ rút gọn 63

Không

x0xxxxxxb

2

31

địa chỉ rút gọn 63

địa chỉ rút gọn 15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x0xxxxxxb

3

129

địa chỉ rút gọn 15

địa chỉ rút gọn 15

Không

x0xxxxxxb

4

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

địa chỉ rút gọn 15

Không

x0xxxxxxb

5

1

địa chỉ rút gọn 15

địa chỉ rút gọn 0

Không

x0xxxxxxb

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

255

địa chỉ rút gọn 0

quảng bá

x1xxxxxxb

G.3. Trình tự thử nghiệm 'lệnh điều khiển công suất phóng điện'

G.3.1. Trình tự thử nghiệm 'hẹn giờ'

Kiểm tra tính chính xác của THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG và TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG lập trình được bằng các quy trình thử nghiệm dưới đây.

G.3.1.1. Trình tự thử nghiệm 'THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i

1

2

3

4

5

6

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

10

11

12

13

14

15

Tmin (i) [s]

0,64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,27

1,8

2,55

3,6

5,09

7,20

10,18

14,40

20,36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40,73

57,60

81,46

Tmax (i) [s]

0,78

1,1

1,56

2,20

3,11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,22

8,80

12,45

17,60

24,89

35,20

49,78

70,40

99,56

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước thử nghiệm k

0

1

2

3

<giá trị (k)>

1

254

Trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.3.1.2. Trình tự thử nghiệm 'TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG'

Thử nghiệm này được thực hiện với TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG từ 1 đến 15. Lệnh 'GIẢM' được lặp lại với một số lần nhất định n(i). Số bước mà DUT được điều chỉnh được đo bằng lệnh HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ. Thử nghiệm được lặp lại với lệnh 'TĂNG'.

i

1

2

3

4

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

8

9

10

11

12

13

14

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

5

7

11

15

22

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

63

90

127

181

255

Smin (i)

64

68

64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

64

67

63

64

62

63

61

60

58

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51

Smax (i)

78

83

78

83

79

84

79

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

82

81

83

85

88

91

G.3.2. Trình tự thử nghiệm 'đường cong điều khiển độ sáng'

Mục đích của các thử nghiệm này là để kiểm tra đường cong lôgarit điều khiển độ sáng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.3.2.1. Trình tự thử nghiệm 'đường cong lôgarit điều khiển độ sáng'

Trong thử nghiệm này, quang thông đầu ra được đo ở các mức công suất phóng điện xác định. Giá trị đo được nằm trong phạm vi dung sai cho trước.

Bước thử nghiệm i

mức [i]

min [i]

danh nghĩa [i]

max [i]

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40 %

50 %

71 %

2

195

15 %

20 %

30 %

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,0 %

10 %

15 %

4

126

2,0 %

3,0 %

4,5 %

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5 %

1,0 %

2,0 %

6

60

0,25 %

0,5 %

1,0 %

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 0 %

0,1 %

0,2 %

G.3.2.2. Trình tự thử nghiệm 'đường cong điều khiển độ sáng: ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN TRỰC TIẾP'

DUT được lập trình với THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG bằng 2,82 s. DUT được điều chỉnh độ sáng về MỨC NHỎ NHẤT và sau đó điều chỉnh độ sáng lên MỨC LỚN NHẤT bằng cách gửi các lệnh 'ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN TRỰC TIẾP'. Đường cong điều khiển độ sáng phải là liên tục.

G.3.2.3. Trình tự thử nghiệm 'đường cong điều khiển độ sáng: TĂNG/GIẢM'

Gửi lệnh GIẢM (TĂNG) 61 lần với thời gian 100 ms giữa các lệnh điều chỉnh độ sáng của DUT xuống MỨC NHỎ NHẤT (MỨC LỚN NHẤT). Đường cong điều khiển độ sáng phải liên tục.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DUT được điều chỉnh độ sáng từ MỨC LỚN NHẤT xuống MỨC NHỎ NHẤT bằng cách lặp lại lệnh GIẢM THEO NẤC. Sau đó, điều chỉnh độ sáng trở lại MỨC LỚN NHẤT sử dụng lệnh TĂNG THEO NẤC. Đường cong điều khiển độ sáng phải liên tục.

G.3.3. Trình tự thử nghiệm 'các lệnh về công suất phóng điện'

Các trình tự thử nghiệm dưới đây kiểm tra các lệnh ảnh hưởng trực tiếp đến công suất phóng điện và chưa được thử nghiệm ở các trình tự thử nghiệm khác ở trước.

G.3.3.1. Trình tự thử nghiệm 'TẮT'

Lệnh 'TẮT' được gửi đến DUT. Sau đó, kiểm tra lệnh 'TRẠNG THÁI' và thử nghiệm câu trả lời của lệnh 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' có giá trị đúng là 0.

G.3.3.2. Trình tự thử nghiệm 'ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN TRỰC TIẾP'

Các mức công suất phóng điện khác nhau được đặt bằng cách sử dụng lệnh 'ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN TRỰC TIẾP'. Hàm đúng của lệnh này được thử nghiệm bằng lệnh 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ'.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước thử nghiệm i

<giá trị (i)>

<mức (i)>

1

0

0

2

1

PHM + 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trung bình

trung bình

4

255

trung bình

5

254

253

G.3.3.3. Trình tự thử nghiệm 'TĂNG'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.3.3.4. Trình tự thử nghiệm 'GIẢM'

Lệnh GIẢM được thử nghiệm ở MỨC LỚN NHẤT và MỨC NHỎ NHẤT. Trình tự này cũng thử nghiệm để xem lệnh GIẢM bật hay tắt DUT. Các lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI' và 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' được dùng để kiểm tra hoạt động đúng của lệnh GIẢM.

G.3.3.5. Trình tự thử nghiệm 'TĂNG THEO NẤC'

Lệnh TĂNG THEO NẤC được thử nghiệm ở MỨC LỚN NHẤT và MỨC NHỎ NHẤT. Trình tự này cũng thử nghiệm để xem lệnh TĂNG THEO NẤC bật hay tắt DUT. Các lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI' và 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' được dùng để kiểm tra hoạt động đúng của lệnh TĂNG THEO NẤC.

G.3.3.6. Trình tự thử nghiệm 'GIẢM THEO NẤC'

Lệnh GIẢM THEO NẤC được thử nghiệm ở MỨC LỚN NHẤT và MỨC NHỎ NHẤT. Trình tự này cũng thử nghiệm để xem lệnh GIẢM THEO NẤC bậc hay tắt DUT. Các lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI' và 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' được dùng để kiểm tra hoạt động đúng của lệnh GIẢM THEO NẤC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

G.3.3.7. Trình tự thử nghiệm 'GỌI LẠI MỨC LỚN NHẤT'

Hàm đúng của lệnh GỌI LẠI MỨC LỚN NHẤT được kiểm tra trong thử nghiệm này. Tại thời điểm bắt đầu trình tự, MỨC LỚN NHẤT bằng 253 được lập trình. Lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI' và 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' được dùng để kiểm tra hoạt động đúng của lệnh.

G.3.3.8. Trình tự thử nghiệm 'GỌI LẠI MỨC NHỎ NHẤT'

Hàm đúng của lệnh GỌI LẠI MỨC NHỎ NHẤT được kiểm tra trong thử nghiệm này. Tại thời điểm bắt đầu trình tự, MỨC NHỎ NHẤT bằng (MỨC NHỎ NHẤT VẬT LÝ + 1) được lập trình. Lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI' và 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' được dùng để kiểm tra hoạt động đúng của lệnh.

G.3.3.9. Trình tự thử nghiệm 'BẬT VÀ TĂNG THEO NẤC'

Lệnh BẬT VÀ TĂNG THEO NẤC được thử nghiệm ở MỨC LỚN NHẤT, ở MỨC NHỎ NHẤT và khi DUT được tắt. Lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI' và 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' được dùng để kiểm tra hoạt động đúng của lệnh BẬC VÀ TĂNG THEO NẤC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.3.3.10. Trình tự thử nghiệm 'GIẢM THEO NẤC VÀ TẮT'

Lệnh GIẢM THEO NẤC VÀ TẮT được thử nghiệm ở MỨC LỚN NHẤT, ở MỨC NHỎ NHẤT và khi DUT được tắt. Lệnh 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI' và 'HỎI VỀ MỨC THỰC TẾ' được dùng để kiểm tra hoạt động đúng của lệnh GIẢM THEO NẤC VÀ TẮT.

G.4. Trình tự thử nghiệm 'phân bổ địa chỉ vật lý'

Trình tự này thử nghiệm việc lập trình địa chỉ rút gọn bằng phương pháp lựa chọn vật lý của DUT.

Các lệnh KHỞI ĐỘNG, LỰA CHỌN VẬT LÝ, HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN, LẬP TRÌNH ĐỊA CHỈ RÚT GỌN và KẾT THÚC được dùng trong trình tự này.

Lệnh HỎI VỀ BALÁT được thử nghiệm trong trình tự này vì nó được dùng để chỉ ra đạt được lập trình địa chỉ rút gọn.

G.5. Trình tự thử nghiệm 'phân bổ địa chỉ ngẫu nhiên'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.5.1. Trình tự thử nghiệm 'KHỞI ĐỘNG/KẾT THÚC'

Các lệnh KHỞI ĐỘNG và KẾT THÚC cũng như 15 min khởi động bộ hẹn giờ được thử nghiệm bằng các trình tự dưới đây.

G.5.1.1. Trình tự thử nghiệm 'KHỞI ĐỘNG: bộ hẹn giờ 15 min'

Trình tự này thử nghiệm hoạt động đúng của bộ hẹn giờ 15 min. Lệnh KHỞI ĐỘNG được ấn định địa chỉ cho tất cả các balát (byte thứ hai là 0x00).

G.5.1.2. Trình tự thử nghiệm 'KẾT THÚC'

Lệnh kết thúc được thử nghiệm bằng trình tự thử nghiệm dưới đây.

G.5.1.3. Trình tự thử nghiệm 'KHỞI ĐỘNG: địa chỉ rút gọn'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.5.1.4. Trình tự thử nghiệm 'KHỞI ĐỘNG: không có địa chỉ rút gọn'

Trình tự này thử nghiệm hoạt động đúng của lệnh KHỞI ĐỘNG, ấn định địa chỉ cho DUT không có địa chỉ rút gọn.

G.5.1.5. Trình tự thử nghiệm 'KHỞI ĐỘNG: thời gian tạm ngừng 100ms'

Trình tự này thử nghiệm hoạt động đúng của lệnh KHỞI ĐỘNG, ấn định địa chỉ cho DUT có địa chỉ rút gọn xác định. Trình tự này thử nghiệm bộ hẹn giờ đối với thời gian tạm ngừng này.

G.5.1.6. Trình tự thử nghiệm 'KHỞI ĐỘNG: lệnh ở giữa'

Lệnh KHỞI ĐỘNG phải được nhận hai lần trong 100 ms trước khi được thực hiện. Không cho phép có lệnh nào khác chen vào giữa, nếu có thì phải bỏ qua cả lệnh KHỞI ĐỘNG và lệnh này. Trình tự thử nghiệm này kiểm tra hoạt động đúng của DUT trong trường hợp này. Ba lệnh phải được gửi trong thời gian 100 ms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.5.2. Trình tự thử nghiệm 'NGẪU NHIÊN'

Chức năng, các giá trị đặt lại của địa chỉ ngẫu nhiên và bộ nhớ lưu giữ dùng cho địa chỉ ngẫu nhiên được thử nghiệm theo các trình tự dưới đây.

G.5.2.1. Trình tự thử nghiệm 'NGẪU NHIÊN: các giá trị đặt lại'

Hoạt động đúng của lệnh ngẫu nhiên và các lệnh HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (H), HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (M) VÀ HỎI VỀ ĐỊA CHỈ NGẪU NHIÊN (L) được thử nghiệm.

G.5.2.2. Trình tự thử nghiệm 'NGẪU NHIÊN: thời gian tạm ngừng 100 ms'

Lệnh NGẪU NHIÊN phải được nhận hai lần trong 100 ms trước khi thực hiện. Các trình tự này thử nghiệm bộ hẹn giờ trong thời gian tạm ngừng này.

G.5.2.3. Trình tự thử nghiệm 'NGẪU NHIÊN': lệnh ở giữa'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.5.3. Trình tự thử nghiệm 'SO SÁNH/HỦY BỎ'

Hoạt động đúng của lệnh SO SÁNH và lệnh HỦY BỎ được thử nghiệm bằng các trình tự dưới đây.

G.5.3.1. Trình tự thử nghiệm 'SO SÁNH'

Hoạt động đúng của lệnh SO SÁNH được kiểm tra bằng thử nghiệm này.

k

<r(k)>

<s(k)>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<thử nghiệm(k)>

<đoạn lỗi (k)>

1

x + 1

y

z

Không trả lời tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y + 1

z

Không trả lời tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

3

x

y

z + 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

x - 1

y

z

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

5

x

y - 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

6

x

y

z - 1

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y

z

Không trả lời tại địa chỉ tìm kiếm = địa chỉ ngẫu nhiên

G.5.3.2. Trình tự thử nghiệm 'HỦY BỎ'

Kiểm tra hoạt động đúng của lệnh HỦY BỎ bằng thử nghiệm này. Lệnh KHỞI ĐỘNG không được đặt lại quá trình so sánh, nếu có thì việc kích hoạt lại bộ hẹn giờ khởi động sẽ làm nhiễu quá trình tìm kiếm. Việc này cũng được thử nghiệm trong trình tự này.

k

<r(k)>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<t(k)>

<thử nghiệm(k)>

<đoạn lỗi (k)>

1

x + 1

y

z

Thực hiện lệnh hủy bỏ tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

y + 1

z

Thực hiện lệnh hủy bỏ tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

3

x

y

z + 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thực hiện lệnh hủy bỏ tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

4

x - 1

y

z

Thực hiện lệnh hủy bỏ tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

5

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

z

Thực hiện lệnh hủy bỏ tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

6

x

y

z - 1

Thực hiện lệnh hủy bỏ tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

y

z

Không

Không thực hiện lệnh hủy bỏ tại địa chỉ tìm kiếm = địa chỉ ngẫu nhiên

G.5.4. Trình tự thử nghiệm 'LẬP TRÌNH/KIỂM TRA/ HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN'

Kiểm tra hoạt động đúng của các lệnh LẬP TRÌNH ĐỊA CHỈ RÚT GỌN, KIỂM TRA ĐỊA CHỈ RÚT GỌN và HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN bằng các trình tự thử nghiệm dưới đây.

G.5.4.1. Trình tự thử nghiệm 'LẬP TRÌNH ĐỊA CHỈ RÚT GỌN'

Thử nghiệm hoạt động đúng của lệnh LẬP TRÌNH ĐỊA CHỈ RÚT GỌN.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k

<r(k)>

<s(k)>

<t(k)>

<thử nghiệm(k)>

<đoạn lỗi (k)>

1

x + 1

y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Thực hiện lệnh tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

2

x

y + 1

z

Không

Thực hiện lệnh tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y

z + 1

Không

Thực hiện lệnh tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

4

x - 1

y

z

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

x

y - 1

z

Không

Thực hiện lệnh tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

6

x

y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Thực hiện lệnh tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

7

x

y

z

Không thực hiện lệnh tại địa chỉ tìm kiếm = địa chỉ ngẫu nhiên

G.5.4.2. Trình tự thử nghiệm 'KIỂM TRA ĐỊA CHỈ RÚT GỌN'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.5.4.3. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN'

Thử nghiệm hoạt động đúng của lệnh 'HỎI VỀ ĐỊA CHỈ RÚT GỌN'.

k

<r(k)>

<s(k)>

<t(k)>

<thử nghiệm(k)>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

x + 1

y

z

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

2

x

y + 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

3

x

y

z + 1

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm > địa chỉ ngẫu nhiên

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y

z

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

5

x

y - 1

z

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

x

y

z - 1

Không

Trả lời tại địa chỉ tìm kiếm < địa chỉ ngẫu nhiên

7

x

y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không trả lời tại địa chỉ tìm kiếm = địa chỉ ngẫu nhiên

G.5.4.4. Trình tự thử nghiệm 'ĐỊA CHỈ TÌM KIẾM: giá trị đặt lại'

Thử nghiệm kiểm tra giá trị đặt lại của ĐỊA CHỈ TÌM KIẾM.

G.6. Trình tự thử nghiệm 'Các câu hỏi và các lệnh dự trữ"

Các trình tự dưới đây thử nghiệm hoạt động đúng của các lệnh chưa được thử nghiệm ở một trình tự nào trong các trình tự thử nghiệm trong tiêu chuẩn này.

G.6.1. Trình tự thử nghiệm 'các câu hỏi'

Thử nghiệm hoạt động đúng của các lệnh HỎI VỀ KIỂU THIẾT BỊ, HỎI VỀ SỰ CỐ BÓNG ĐÈN, HỎI VỀ VIỆC ĐÓNG NGUỒN CHO BÓNG ĐÈN, HỎI VỀ GIỚI HẠN LỖI và HỎI VỀ SỰ CỐ NGUỒN bằng các trình tự dưới đây.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm này kiểm tra hoạt động của lệnh hỏi về KIỂU THIẾT BỊ.

G.6.1.2. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ SỰ CỐ BÓNG ĐÈN'

Thử nghiệm này kiểm tra hoạt động của lệnh HỎI VỀ SỰ CỐ BÓNG ĐÈN. Bit tương ứng trong câu trả lời của lệnh HỎI VỀ TRẠNG THÁI cũng được thử nghiệm.

G.6.1.3. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ ĐÓNG NGUỒN CHO BÓNG ĐÈN'

Thử nghiệm này kiểm tra hoạt động của lệnh HỎI VỀ ĐÓNG NGUỒN CHO BÓNG ĐÈN. Bit tương ứng trong câu trả lời của lệnh HỎI VỀ TRẠNG THÁI cũng được thử nghiệm.

G.6.1.4. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ LỖI GIỚI HẠN'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.6.1.5. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ SỰ CỐ NGUỒN'

Thử nghiệm này kiểm tra hoạt động của lệnh HỎI VỀ SỰ CỐ NGUỒN. Bit tương ứng trong câu trả lời của lệnh HỎI VỀ TRẠNG THÁI cũng được thử nghiệm.

G.6.1.6. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI: balát đạt'

Thử nghiệm kiểm tra trạng thái của bit 0, 'balát đạt' trong câu trả lời của lệnh hỏi về trạng thái.

G.6.1.7. Trình tự thử nghiệm 'HỎI VỀ TRẠNG THÁI: hoạt động điều chỉnh độ sáng'

Thử nghiệm kiểm tra hoạt động đúng của bit 4, 'hoạt động điều chỉnh độ sáng' trong câu trả lời của lệnh HỎI VỀ TRẠNG THÁI.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G.6.2. Trình tự thử nghiệm 'các lệnh dự trữ'

Các trình tự dưới đây thử nghiệm CÁC LỆNH DỰ TRỮ của lệnh được đặt để không sử dụng. Balát không được trả lời LỆNH DỰ TRỮ và phải duy trì ở trạng thái đặt lại.

G.6.2.1. Trình tự thử nghiệm 'DỰ TRỮ': các lệnh tiêu chuẩn'

Trình tự này thử nghiệm các lệnh từ 9 đến 15, từ 34 đến 41, từ 48 đến 63, từ 129 đến 143, từ 156 đến 159, từ 166 đến 175 và từ 197 đến 223.

Bước thử nghiệm i

<offset [i]>

<số đếm [i]>

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

1

34

7

2

48

15

3

129

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

156

3

5

166

9

6

197

26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trình tự này thử nghiệm các lệnh từ 224 đến 244. DUT có KIỂU THIẾT BỊ = 0 không được tác động trở lại với các lệnh này.

G.6.2.3. Trình tự thử nghiệm 'DỰ TRỮ: các lệnh đặc biệt'

Trình tự này thử nghiệm các lệnh 262, 263, 271 và từ 273 đến 287.

Bước thử nghiệm i

<offset [i]>

<số đếm lớn nhất [i]>

<giá trị lớn nhất [i]>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

1

0

1

15

0

255

2

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

255

TÀI LIỆU THAM KHẢO

IEC 60050(845) : 1987, International Electrotecnical Vocabulary (IEV) - Chapter 845: Lighting (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Chương 845: Chiếu sáng)

IEC 60410 : 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attribtes (Kế hoạch và quy trình lấy mẫu để kiểm tra bằng thuộc tính).

IEC 61000-3-2 : 2000, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current £ 16 A per phase (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 3-2: Giới hạn đối với phát xạ dòng điện hài (dòng điện vào thiết bị £ 16 A mỗi pha).

IEC 6100-4-30 : 2003, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-30: Kỹ thuật thử nghiệm và đo - Phương pháp đo chất lượng nguồn).

IEC 61547, Equiment for general lighting purposes - EMC immunity requirements (Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng thông dụng - Yêu cầu miễn nhiễm EMC).

ITU-T Recommendation Z.100 : 200, Specification and description language (SDL) (Ngôn ngữ quy định và mô tả (SDL))

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Lưu ý chung đối với các tuyên truyền

5. Ghi nhãn

6. Quy định chung

7. Điều kiện khởi động

8. Điều kiện làm việc

9. Hệ số công suất mạch điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Dòng điện lớn nhất trên dây dẫn bất kỳ vào catốt

12. Dạng sóng dòng điện làm việc của bóng đèn

13. Trở kháng âm tần

14. Thử nghiệm hoạt động ở điều kiện không bình thường

15. Độ bền

Phụ lục A (quy định) - Các thử nghiệm

Phụ lục B (quy định) - Balát chuẩn

Phụ lục C (quy định) - Điều kiện đối với bóng đèn chuẩn

Phụ lục D (tham khảo) - Giải thích các điều kiện khởi động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục F (tham khảo) - Hướng dẫn để nêu ra tuổi thọ và tỷ lệ lỗi của sản phẩm

Phụ lục G (tham khảo) - Quy trình thử nghiệm đối với balát có giao diện điều khiển kỹ thuật số theo điều E.4

Tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7674:2007 (IEC 60929 : 2006) về Balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dang ống - Yêu cầu về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.394

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60