Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7568-13:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:13.220.20 Tình trạng: Đã biết

A

Chức năng tự động phát hiện đám cháy

B

Chức năng điều khiển và ch báo

C

Chức năng báo cháy

D

Chức năng bt đầu bằng tay

E

Chức năng truyn tín hiệu báo cháy

F

Chức năng nhận tín hiệu báo cháy

G

Chức năng điu khiển đối với chức năng cha cháy tự động

H

Chức năng chữa cháy tự động

J

Chức năng truyền tín hiệu cnh báo lỗi

K

Chức năng nhận tín hiệu cảnh báo lỗi

L

Chức năng cung cấp điện

Hình A.1 - Các chức năng của một hệ thống báo cháy

 

Phụ lục B

(Tham kho)

Phương pháp phân tích lý thuyết

B.1. Lời giới thiệu

Các bộ phận tạo thành một hệ thống báo cháy (f.d.a.s) là các bộ phận trong đó mỗi bộ phận được thiết kế để cung cấp một hệ thống với một khía cạnh riêng biệt của tính chức năng chung của bộ phận. Chỉ khi tất cả các bộ phận được liên kết với nhau thì hệ thống mới có thể hoạt động theo cách mong muốn và sau đó ch nếu các bộ phận trao đổi thông tin với nhau một cách có hiệu quả thì hệ thống mới hoạt động có hiệu qu.

Để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn này, trung tâm báo cháy (c.i.e) là tiêu điểm của hệ thống và tất cả các bộ phận khác được đòi hỏi phải truyền đạt thông tin có hiệu quả với c.i.e. Không phải chỉ có sự truyền đạt thông tin đòi hỏi phải có các thủ tục truyền đạt thông tin mà các khía cạnh khác như yêu cầu về cung cấp điện và các đặc tính truyền dữ liệu cũng nên được xem xét.

B.2. Phương pháp th

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân tích lý thuyết nên bắt đầu với việc xem xét lại tài liệu về cu hình của hệ thống. Mục tiêu của xem xét lại là để hiểu được các cu hình nặng nề, phức tạp nhất và phân tích đặc tính của chúng. Sau đó nên tuân theo phương pháp cấu trúc để phân tích ít nhất là các đc tính sau:

- Các liên kết cơ khí;

- Nguồn cung cấp điện;

- Trao đổi dữ liệu;

- Tính vận hành;

- Tính tương thích điện từ.

Khi có thể thực hiện được, nên tiến hành phân tích theo thứ tự đã được phân bố. Tuy nhiên nên xem xét tính tương thích của môi trường trong suốt quá trình phân tích và có thể cần phải quan tâm đến việc phân tích bổ sung.

B.2.2. Danh mục các đặc tính

B.2.2.1. Cần cân nhắc xem sự gá đặt cơ khí cho đầu cuối của đường truyền và đu nối của đường truyền tới bộ phận có tương thích hay không với dây dẫn (cáp dẫn) và bất cứ phụ tùng nào được quy định cho đường truyền.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2.2.2.1. Di điện áp

Cần cân nhắc xem:

- Điện áp lớn nhất của nguồn cp điện trong tất cả các điều kiện phụ tải có nhỏ hơn hoặc bằng hay không so với điện áp lớn nhất được quy định của các bộ phận được cp điện.

- Điện áp nhỏ nht được cung cp từ nguồn cấp điện trong tất cả các điều kiện phụ tải có lớn hơn hoặc bằng hay không so với điện áp nh nhất được quy định của các bộ phận được cp điện, có tính đến các tác động của sự sụt điện áp trong các đường truyền.

B.2.2.2.2. Dòng điện

Cần cân nhắc xem dòng điện có được từ mạng lưới cp điện có đủ để đáp ng được hay không các nhu cầu lớn nht và các giá trị đo thích hợp được sử dụng để hạn chế dòng điện có thể chạy qua toàn mạch đạt tới mức an toàn hay không.

B.2.2.2.3. Đường đặc tính cung cấp

Cần cân nhắc xem bộ phận có thể vận hành đúng hay không với nguồn điện được cung cấp nghĩa là bộ phận sẽ vận hành với các đường đặc tính xu nhất của nguồn cấp điện v mặt tn số ra, sự điều biến, sự méo (biến dạng) và góc pha.

B.2.2.2.4. Dung sai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2.2.2.5. Đặc tính của lỗi

Cần cân nhắc xem lỗi ngắn mạch xảy ra trên một đường truyn được sử dụng cho phân phối điện s được xử lý theo cách chấp nhận được hay không, ví dụ các bộ phận hạn chế dòng điện thích hợp được trang bị để ngăn ngừa sự mất điện không chấp nhận được trong các điu kiện quá tải dòng điện.

B.2.2.3. Phân tích s trao đi các dữ liệu

B.2.2.3.1. Quy định chung

Tt c các bộ phận hoạt động được kết nối vào các đường truyền dựa trên các dữ liu thu nhận được hoặc được truyền đ thực hiện các chức năng của chúng. Các dữ liệu có thể được trao đi trên cùng một đường truyền như sự cung cấp điện hoặc có thể được trao đổi thông qua một đường truyền riêng biệt. Tuy nhiên sự phân tích nên theo cùng một phương pháp cho cả hai trưng hợp.

B.2.2.3.2. Đặc tính của quá trình truyền

B.2.2.3.2.1. Quy định chung

Cần cân nhắc xem các đặc tính v điện của các tín hiệu truyền có tương thích hay không với các yêu cầu về thu nhận thành công các dữ liệu bởi các bộ phận khác trên đường truyn. Tối thiểu nên phân tích các đặc tính sau.

B.2.2.3.2.2. Dải điện áp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Điện áp lớn nhất của tín hiệu được truyền trong tất cả các điều kiện phụ tải bình thường có nhỏ hơn hoặc bng hay không so với điện áp lớn nht được quy định cho các bộ phận thu nhận.

- Điện áp nhỏ nhất của tín hiệu được truyền trong tất cả các điều kiện phụ tải bình thường có lớn hơn hoặc bằng hay không so với điện áp được quy định cho các bộ phận thu nhận, có tính đến các ảnh hưởng của sự sụt điện áp trong các đường truyền.

B.2.2.3.2.3. Dòng điện

Cần cân nhắc xem:

- Dòng điện của tín hiệu chạy qua do hoạt động của bộ của bộ phận truyền có đủ để đáp ứng cho các nhu cầu của các bộ phận thu (nhận) hay không.

- Các phương tiện hạn chế dòng điện của tín hiệu có được trang bị đủ để bảo vệ các bộ phận chống lại các điều kiện dòng điện siêu tải hay không.

B.2.2.3.2.4. Định mức thời gian

Cần cân nhắc xem các đường đặc tính liên quan đến thời gian của các tín hiệu đường truyền có trong các giới hạn của các đường đặc tính do các bộ phận thu (nhận) yêu cầu hay không.

B.2.2.3.2.5. Sự méo (biến dạng/góc pha)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2.2.3.2.6. Dung sai

Cần cân nhắc xem các bộ phận thu (nhận) có thể thu nhận thành công hay không các dữ liệu ngay cả trong trường hợp các dung sai lớn nhất của các dữ liệu được truyền và các đặc tính của đường truyền.

B.2.2.3.2.7. Đặc tính của lỗi

Cần cân nhắc xem một lỗi do h mạch hoặc ngắn mạch xảy ra trên đường truyền sẽ được xử lý theo yêu cầu của tiêu chuẩn này hay không.

B.2.2.3.3. Thủ tục truyền

Cần cân nhắc xem:

- Các dữ liệu được trao đổi giữa các bộ phận trên đường truyền có ở dạng cho phép tất cả các bộ phận truyền và/hoặc nhận có hiệu quả các dữ liệu có liên quan hay không.

- Có một th tục cho mỗi đường truyền sẽ cho phép tất cả các đường truyền trao đổi các dữ liệu và các chức năng như đã quy định hay không.

B.2.2.4. Tính vận hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả các bộ phận được kết nối trên một đường truyền nên có tính vận hành được quy định trong tài liệu được lưu giữ.

B.2.2.4.2. Dữ liệu thu nhận

Cần cân nhắc xem các dữ liệu do bộ phận thu nhận có đủ để cho phép hoạt động như đã quy định trong tài liệu được lưu giữ hay không.

B.2.2.4.3. Dữ liu truyền

Cần cân nhắc xem các dữ liệu do bộ phận truyn đi có đ để cho phép các bộ phận khác trên cùng một đường truyền hoạt động như đã quy định trong tài liệu được lưu giữ hay không.

 

Phụ lục C

(Tham khảo)

Phân loại các chức năng của hệ thống báo cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục tiêu của phụ lục này là trợ giúp cho sự phân loại các bộ phận là bộ phận loại 1 và bộ phận loại 2.

C.2. Chức năng phát hiện đám cháy

Tất c các đầu báo cháy (ví dụ đầu báo cháy nhiệt, đầu báo cháy khói, đầu báo cháy lửa, đầu báo cháy kiểu đim hoặc kiểu dây) và các hộp nút ấn báo cháy nên được xem là thiết bị cơ bản và do đó được phân loại là bộ phận loại 1. Tất cả các dạng bộ phận cho phép các đầu báo cháy hoạt động như các bộ cách điện cho ngắn mạch, các giao diện để liên kết các đầu báo cháy được nối dây theo mạch nhánh thành một vòng ...nên được phân loi là bộ phận loại 1.

C.3. Chức năng báo cháy

C.3.1. Báo động cháy cho dân cư trong một tòa nhà

Báo động cháy cho dân cư trong một tòa nhà là một chức năng cơ bản, vì vậy tất cả các bộ phận như còi, bộ phận dò tiếng nói, bộ phận báo động bằng tiếng nói,...phát ra tín hiệu báo động cháy cho dân cư chúng nên được phân loại là bộ phận loại 1.

Khi một tín hiệu báo động cháy được truyền qua máy điện thoại hoặc các bộ phận thu nhận cuộc điện đàm thì cn phải có thiết bị xuất và thiết bị này được phân loại là bộ phận loại 1, nhưng tất cả các bộ phận được kết nối như máy tính, các bng chuyển mạch điện thoại các máy ghi dùng cho các bn tin không được xem như một thành phần của hệ thống báo cháy (f.d.a.s).

C.3.2. Báo động cháy gọi sự trợ giúp bên ngoài (thường là đội chữa cháy)

Nếu hệ thống báo cháy được cu tạo để gọi cho một tổ chức bên ngoài thì bộ phận nên được phân loại là bộ phận loại 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.4.1. Thiết b được khi động trực tiếp với f.d.a.s

Chức năng xut (các thiết bị đầu cuối của trung tâm báo cháy hoặc thiết bị xuất) được sử dụng để điều khiển các thiết bị giữ cửa ra vào ở trạng thái m, đóng kín các van điều tiết, quạt ki, điều khin thông gió... được xem là chức năng cơ bản. Mỗi bộ phận được sử dụng để khởi động các thiết bị này được phân loại là bộ phận loại 1.

C.4.2. Hệ thng được dẫn động bằng thông tin đến từ f.d.a.s

Các thiết bị xut dẫn động các hệ thống chữa cháy, hệ thống điều khiển khói, hệ thống chia ngăn (khoang), ngắt hệ thống điều khiển truy cập... được xem là các thiết bị cơ bản. Mỗi bộ phận được sử dụng để khởi động một hệ thống đã nêu trên được xem là bộ phận loại 1.

C.5. Ch báo bên ngoài 1 (các panel điều khiển từ xa, các panel của đội chữa cháy...)

Bộ phận phân loại loại 1 hoặc bộ phận loại 2 có thể phụ thuộc vào quy định của địa phương.

Các panel của đội chữa cháy nên được phân loại là bộ phân loại 1 nếu một panel của đội chữa cháy là một bộ phận bắt buộc.

Các panel điều khin từ xa nên được phân loại là bộ phận loại 1 nếu trung tâm báo cháy (c.i.e) ở một vị trí riêng nào đó trong tòa nhà và panel điều khiển t xa thường là phương tiện để truy cập thông tin.

Các panel điều khiển từ xa nên được phân loi là bộ phận loại 2 khi chúng được sử dụng để cung cấp thông tin quá mức, ví dụ, một panel được đặt trong văn phòng của người quản lý tòa nhà.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bộ phận không khn cấp nên được phân loại là bộ phận loại 2.

DỤ: Các thiết bị để truyền thông tin đến h thống quản lý tòa nhà hoặc đến tt c các ứng dụng không an toàn khác.

C.7. Chức năng nhập

Các thiết bị thực hiện một chức năng nhập nên được gọi là bộ phận loại 2. Các thiết bị này có th phân loại là bộ phận loại 1 nếu chúng được sử dụng để nhận thông tin báo động cháy đến từ các loại thiết bị phát hiện khác như một hệ thống sprinkler (phun nước).

C.8. Chức năng xuất

Các thiết bị thực hiện một chức năng xuất nên được gọi là bộ phận loại 2. Các thiết b này có thể phân loại là bộ phận loại 1 nếu chúng được sử dụng để gửi thông tin báo động cháy đến hệ thống phòng cháy.

C.9. Các thiết b liên kết giữa các đường truyền (cổng nối)

Các thiết bị liên kết giữa các đường truyền nên được phân loại là một bộ phận loại 1.

CHÚ THÍCH: Nếu không cn thiết phải xem xét đến mối ni, các khớp nối được xem là bộ phận loại 1 hoặc loại 2.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-13:2015 (ISO 7240-13:2005) về Hệ thống báo cháy - Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.40.195