Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-7-717:2011 Hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - điện hạ áp

Số hiệu: TCVN7447-7-717:2011 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2011 Ngày hiệu lực:
ICS:29.020, 91.140.50 Tình trạng: Đã biết

1c

Đấu nối đến tổ máy phát điện hạ áp phù hợp với TCVN 7447-5-55 (IEC 60364-5-55), Điều 551

2

Vỏ bọc Cấp II hoặc cách điện tương đương bọc đến thiết bị bảo vệ đầu tiên cung cấp bảo vệ ngắt nguồn tự động

4

Bậc lên xuống dẫn điện, nếu có

5

Đấu nối điểm trung tính (hoặc dây pha nếu không có sẵn điểm trung tính) với kết cấu dẫn điện của khối

6

Các ổ cắm chỉ để sử dụng bên trong khối

7

Dây liên kết bảo vệ dùng để nối với đầu nối đất chính phù hợp với 717.411.3.1.2

7a

Đến cột ăngten, nếu có

7b

Đến các bậc lên xuống dẫn điện bên ngoài, nếu có, tiếp xúc với đất

7c

Đến điện cực nối đất chức năng, nếu có yêu cầu

7d

Đến vỏ ngoài dẫn điện của khối

7e

Đến điện cực đất dùng cho mục đích bảo vệ, nếu có

10

Ổ cắm dùng cho thiết bị sử dụng dòng để sử dụng bên ngoài khối

13

Thiết bị sử dụng dòng chỉ để sử dụng bên trong khối

14

Thiết bị bảo vệ quá dòng, nếu có yêu cầu

15

Thiết bị bảo vệ quá dòng (ví dụ áptômát)

16a

Thiết bị bảo vệ dòng dư có dòng dư tác động danh định không lớn hơn 30 mA dùng để bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn cung cấp cho các mạch điện của thiết bị để sử dụng bên ngoài khối

16b

Thiết bị bảo vệ dòng dư dùng để bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn cung cấp cho các mạch điện của thiết bị để sử dụng bên trong khối (xem 411.4.4, 411.5.3 và 411.6.4)

18

Đầu nối đất chính hoặc thanh nối đất

Hình 717.3 - Ví dụ về việc đấu nối đến kiểu hệ thống nối đất bất kỳ của hệ thống lắp đặt điện cố định có biện pháp bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn bằng thiết bị bảo vệ dòng dư (RCD), có hoặc không có điện cực đất

Chú dẫn cho Hình 717.3

1b

Đấu nối khối với nguồn cung cấp trong đó có các biện pháp bảo vệ hiệu quả

2

Vỏ bọc Cấp II hoặc cách điện tương đương bọc đến thiết bị bảo vệ đầu tiên cung cấp bảo vệ ngắt nguồn tự động

4

Bậc lên xuống dẫn điện, nếu có

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các ổ cắm chỉ để sử dụng bên trong khối

7

Dây liên kết bảo vệ dùng để nối với đầu nối đất chính phù hợp với 717.411.3.1.2

7a

Đến cột ăngten, nếu có

7b

Đến các bậc lên xuống dẫn điện bên ngoài, nếu có, tiếp xúc với đất

7c

Đến điện cực nối đất chức năng, nếu có yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đến vỏ ngoài dẫn điện của khối

7e

Đến điện cực đất dùng cho mục đích bảo vệ, nếu có

10

Ổ cắm dùng cho thiết bị sử dụng dòng để sử dụng bên ngoài khối

13

Thiết bị sử dụng dòng chỉ để sử dụng bên trong khối

14

Thiết bị bảo vệ quá dòng, nếu có yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị bảo vệ quá dòng (ví dụ một áptômát L hoặc LN)

16a

Thiết bị bảo vệ dòng dư có dòng dư tác động danh định không lớn hơn 30 mA dùng để bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn cung cấp cho các mạch điện của thiết bị để sử dụng bên ngoài khối

16b

Thiết bị bảo vệ dòng dư dùng để bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn cung cấp

18

Đầu nối đất chính hoặc thanh nối đất chính

Hình 717.4 - Ví dụ về việc đấu nối với hệ thống lắp đặt điện cố định có kiểu hệ thống nối đất bất kỳ sử dụng máy biến áp có cách ly đơn giản và hệ thống IT có điện cực đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 717.5 - Ví dụ về việc đấu nối có cách ly đơn giản và hệ thống IT có thiết bị giám sát cách điện và ngắt nguồn cung cấp sau khi xảy ra chạm đất một điểm

Hình 717.6 - Ví dụ về việc đấu nối có cách ly đơn giản và hệ thống TN có hoặc không có điện cực đất

Chú dẫn cho Hình 717.4, 717.5 và 717.6

1a

Đấu nối khối với nguồn cung cấp qua một máy biến áp có cách ly đơn giản phù hợp 717.313 c)

2

Vỏ bọc Cấp II hoặc cách điện tương đương bọc đến thiết bị bảo vệ chạm đất một điểm (xem điểm 8 hoặc 9) có biện pháp bảo vệ tự động ngắt nguồn

4

Bậc lên xuống dẫn điện, nếu có

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nối điểm trung tính (hoặc dây pha, nếu không có sẵn điểm trung tính) với kết cấu dẫn điện của khối

6

Các ổ cắm chỉ để sử dụng bên trong khối

7

Dây liên kết bảo vệ dùng để nối với đầu nối đất chính phù hợp với 717.411.3.1.2

7a

Đến cực anten, nếu có

7b

Đến các bậc lên xuống dẫn điện bên ngoài, nếu có, tiếp xúc với đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đến điện cực nối đất chức năng, nếu có yêu cầu

7d

Đến vỏ ngoài dẫn điện của khối

7e

Đến điện cực đất dùng cho mục đích bảo vệ, nếu có

8

Thiết bị bảo vệ, nếu có yêu cầu, để bảo vệ quá dòng và/hoặc bảo vệ bằng cách ngắt nguồn cung cấp khi xảy ra chạm đất điểm thứ hai

9

Thiết bị bảo vệ quá dòng và bảo vệ bằng tự động ngắt nguồn khi xảy ra chạm đất điểm thứ hai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ổ cắm ba pha dùng cho thiết bị sử dụng dòng bên ngoài khối

10b

Ổ cắm một pha dùng cho thiết bị sử dụng dòng bên ngoài khối

13

Thiết bị sử dụng dòng chỉ để sử dụng bên trong khối

14

Thiết bị bảo vệ quá dòng, nếu có yêu cầu

16a

Thiết bị bảo vệ dòng dư có dòng dư tác động danh định không lớn hơn 30 mA dùng để bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn cung cấp cho các mạch điện của thiết bị để sử dụng bên ngoài khối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị bảo vệ dòng dư dùng để bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn cung cấp

18

Đầu nối đất chính hoặc thanh nối đất chính

21

Máy biến áp dùng cho, ví dụ, thiết bị sử dụng dòng có điện áp 230 V

25

Thiết bị giám sát cách điện

Hình 717.7 - Ví dụ về việc đấu nối với hệ thống lắp đặt điện cố định có kiểu hệ thống nối đất bất kỳ bằng cách sử dụng hệ thống IT không tự động ngắt nguồn khi xảy ra chạm đất một điểm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1b

Đấu nối khối với nguồn cung cấp qua một máy biến áp có cách ly đơn giản phù hợp 717.313 c); chỉ yêu cầu nối với dây N/PEN trong trường hợp có lắp SPD (không thể hiện trong hình vẽ)

2

Vỏ bọc cấp II hoặc cách điện tương đương bọc đến một thiết bị bảo vệ chạm đất một điểm có biện pháp bảo vệ tự động ngắt nguồn

5a

Nối đầu nối đất chính hoặc thanh nối đất chính (thanh PE) với vỏ ngoài dẫn điện của khối

6a

Ổ cắm chỉ để sử dụng trong khối vì sự liên tục của nguồn cung cấp khi xảy ra chạm đất một điểm

6b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Thiết bị bảo vệ, nếu có yêu cầu, dùng để bảo vệ quá dòng và/hoặc để bảo vệ bằng cách ngắt nguồn cung cấp khi xảy ra chạm đất điểm thứ hai

10

Ổ cắm dùng cho thiết bị sử dụng dòng để sử dụng bên ngoài khối

16c

Thiết bị bảo vệ dòng dư có dòng dư tác động danh định không lớn hơn 30 mA để bảo vệ bổ sung cho ổ cắm theo 411.3.3

18

Đầu nối đất chính hoặc thanh nối đất chính (thanh PE); không yêu cầu nối đất

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Thiết bị giám sát cách điện hoặc hệ thống xác định vị trí hỏng cách điện kể cả giám sát dây N nếu được dẫn theo dây pha (chỉ ngắt điện khi xảy ra chạm đất điểm thứ hai)

28

Điểm nối có thể có để nối với hệ thống bảo vệ chống sét hiện có trong khu vực lân cận (nếu có) để bảo vệ chống xung điện từ do sét (nếu cần)

Hình 717.8 - Ví dụ về việc đấu nối với hệ thống lắp đặt điện cố định có kiểu hệ thống nối đất bất kỳ bằng cách sử dụng cách ly về điện được cung cấp bởi máy biến áp cách ly

Chú dẫn cho Hình 717.8

1a

Đấu nối khối với nguồn cung cấp qua một máy biến áp có cách ly về điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vỏ bọc Cấp II hoặc cách điện tương đương bọc đến thiết bị bảo vệ chạm đất một điểm có biện pháp bảo vệ tự động ngắt nguồn

4

Bậc lên xuống dẫn điện, nếu có

6

Ổ cắm chỉ để sử dụng trong khối

8

Thiết bị bảo vệ để tự động ngắt nguồn khi xảy ra chạm đất điểm thứ hai và, nếu có yêu cầu, để bảo vệ chống quá dòng

10

Ổ cắm dùng cho thiết bị sử dụng dòng để sử dụng bên ngoài khối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Liên kết đẳng thế cục bộ không nối đất có cách điện phù hợp với Điều C.2 của TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41)

13

Thiết bị sử dụng dòng để sử dụng bên trong khối

14

Thiết bị bảo vệ quá dòng, nếu có yêu cầu

21

Máy biến áp dùng cho, ví dụ, thiết bị sử dụng dòng có điện áp 230 V.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7447-6 (IEC 60364-6), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra

IEC 60092-507, Electrical installations in ships - Part 507: Small vessels (Hệ thống lắp đặt điện trên tàu thủy - Phần 507: Thuyền nhỏ)

IEC 60204-1:2005, Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 1: Yêu cầu chung)

IEC 61558-1, Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests (An toàn của máy biến áp, nguồn cung cấp điện, cuộn kháng và các thiết bị tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

717. Các khối di động hoặc vận chuyển được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

717.2. Tài liệu viện dẫn

717.30. Đánh giá các đặc tính chung

717.31. Mục đích, nguồn cung cấp và kết cấu

717.312. Bố trí dây dẫn và nối đất hệ thống

717.313. Nguồn cung cấp

717.4. Bảo vệ an toàn

717.41. Bảo vệ chống điện giật

717.411. Biện pháp bảo vệ: tự động ngắt nguồn cung cấp

717.413. Biện pháp bảo vệ: cách ly về điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

717.43. Bảo vệ chống quá dòng

717.431. Yêu cầu theo bản chất của mạch điện

717.5. Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện

717.51. Qui tắc chung

717.514. Nhận biết

717.52. Hệ thống đi dây

717.55. Thiết bị khác

Thư mục tài liệu tham khảo

1) Hiện nay đã có TCVN 6610-3:2000 tương đương với IEC 60227-3:1997.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-7-717:2011 (IEC 60364-7-717:2009) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Các khối di động vận chuyển được

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.530

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!