Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-51:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện

Số hiệu: TCVN7447-5-51:2010 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2010 Ngày hiệu lực:
ICS:13.260, 91.140.50 Tình trạng: Đã biết

AA Nhiệt độ môi trường

AA4

AB Độ ẩm không khí

AB4

Các điều kiện môi trường khác (AC đến AR)

XX1 cho từng tham số

Việc sử dụng và kết cấu của công trình (B và C)

XX1 cho từng tham số

XX2 cho tham số BC

CHÚ THÍCH 2: Từ "bình thường" ở cột thứ ba của bảng 51A có nghĩa là thiết bị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn có thể áp dụng của IEC.

Bảng 51A - Đặc tính ảnh hưởng bên ngoài

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

A

Điều kiện môi trường

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AA

Nhiệt độ môi trường

Nhiệt độ môi trường là nhiệt độ của không khí xung quanh nơi lắp đặt thiết bị

Giả thiết là nhiệt độ môi trường bao gồm ảnh hưởng của thiết bị khác được đặt trong cùng vị trí đó

Nhiệt độ môi trường được xem xét đối với thiết bị là nhiệt độ tại nơi thiết bị cần được lắp đặt, do ảnh hưởng của tất cả các thiết bị khác trong cùng vị trí, khi làm việc, không tính đến nhiệt do thiết bị cần lắp đặt sinh ra.

Giới hạn trên và giới hạn dưới của dải nhiệt độ môi trường:

 

 

AA1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc bố trí thích hợp a

Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K8 có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến -60 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến + 5 oC

AA2

- 40 oC + 5 oC

Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Bao gồm một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K3, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

AA3

- 25 oC + 5 oC

Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K1, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

AA4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bình thường (trong những trường hợp nhất định có thể cần có các biện pháp dự phòng đặc biệt)

Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K5, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +40 oC

AA5

+ 5 oC + 40 oC

Bình thường

Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K3

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

AA6

+ 5 oC + 60 oC

Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc bố trí thích hợp a

Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến + 5oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +60 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến +5oC

AA7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc bố trí thích hợp a

- Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6

AA8

-50 oC + 40 oC

- Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K3

 

Cấp nhiệt độ môi trường chỉ áp dụng được khi không có ảnh hưởng về độ ẩm

Nhiệt độ trung bình trong vòng 24 h không được vượt quá nhiệt độ giới hạn trên trừ đi 5 °C

Cần kết hợp cả hai dải nhiệt độ để xác định một số môi trường. Hệ thống lắp đặt chịu nhiệt độ nằm ngoài hai dải này cần được xem xét riêng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AB

Độ ẩm không khí

 

 

 

Nhiệt độ không khí

oC

a) phía thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ ẩm tương đối

%

c) phía thấp

d) phía cao

Độ ẩm tuyệt đối

g/m3

e) phía thấp

f) phía cao

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AB1

-60    +5

3      100

0,003    7

Các vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường cực thấp

Phải có thỏa thuận thích hợp c

Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K8, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến -60 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

AB2

-40    +5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1        7

Các vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường thấp

Phải có thỏa thuận thích hợp c

Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến -60 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

Bảng 51A (tiếp theo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

 

Nhiệt độ không khí

oC

a) phía thấp

b) phía cao

Độ ẩm tương đối

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) phía cao

Độ ẩm tuyệt đối

g/m3

e) phía thấp

f) phía cao

 

 

AB3

-25    +5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5    7

Các vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường thấp

Phải có thỏa thuận thích hợp c

Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K1, có dải nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

AB4

-5     +40

5         95

1      29

Vị trí được bảo vệ về thời tiết không có khống chế nhiệt độ cũng như độ ẩm. Có thể gia nhiệt để làm tăng nhiệt độ môi trường thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K5. Nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +40 oC

AB5

+5    +40

5     85

1         25

Vị trí được bảo vệ về thời tiết có khống chế nhiệt độ

Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K3

AB6

+5    +60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1         35

Cần tránh vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường cực cao, bị ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lạnh. Có bức xạ mặt trời và bức xạ nhiệt.

Phải có thỏa thuận thích hợp c

Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn ở +5 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +60 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn ở +5 oC

AB7

-25   +55

10   100

0,5      29

Vị trí trong nhà được bảo vệ về thời tiết không có khống chế nhiệt độ cũng như độ ẩm, vị trí có thể thông trực tiếp ra không khí bên ngoài và chịu bức xạ mặt trời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6

AB8

-50   +40

15   100

0,04    36

Vị trí ngoài trời và không được bảo vệ về thời tiết, có nhiệt độ thấp và cao

Phải có thỏa thuận thích hợp c

Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K3

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

CHÚ THÍCH 1: Tất cả các giá trị quy định là giá trị lớn nhất hoặc giá trị giới hạn có khả năng bị vượt quá thấp.

CHÚ THÍCH 2: Độ ẩm tương đối thấp và cao được giới hạn bởi độ ẩm tuyệt đối thấp và cao, để, ví dụ đối với các tham số môi trường a và c, hoặc b và d, các giá trị giới hạn đưa ra không xuất hiện đồng thời. Do đó, Phụ lục B chứa các biểu đồ mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối đối cấp khí hậu quy định.

Bảng 51A (tiếp theo)

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

AC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AC1

≤ 2000 m

Bình thường b

 

AC2

> 2000 m

Có thể cần đến các biện pháp dự phòng đặc biệt như áp dụng hệ số giảm thông số đặc trưng

Đối với một số thiết bị, có thể cần có bố trí đặc biệt ở độ cao 1000 m trở lên so với mực nước biển

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có nước

AD1

Không đáng kể

Xác suất có nước là không đáng kể.

Vị trí trong đó các vách thường không cho thấy có vệt nước, nhưng có thể có trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ ở dạng hơi có bay hơi tốt làm khô nhanh chóng.

IPX0

IEC 60721-3-4 cấp 4Z6

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 4255 (IEC 60529)

AD2

Nước rơi tự do

Có khả năng có các giọt nước rơi thẳng đứng

Vị trí đôi khicó hơi nước ngưng tụ thành giọt hoặc đôi khi có hơi nước

IPX1 hoặc IPX2

IEC 60721-3-3 cấp 3Z7

 


TCVN 4255 (IEC 60529)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tia nước

Có khả năng nước chảy thành tia ở góc đến 60o so với phương thẳng đứng

Vị trí mà tia nước tạo thành lớp màng liên tục trên sà và/hoặc các vách

IPX3

IEC 60721-3-3 cấp 3Z8


IEC 60721-3-4 cấp 4Z7


TCVN 4255 (IEC 60529)

AD4

Nước bắn vào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí mà thiết bị có thể bị nước bắn vào, điều này áp dụng, ví dụ, đối với một số đèn điện bên ngoài, thiết bị ở công trường xây dựng

IPX4

IEC 60721-3-3 cấp 3Z9


IEC 60721-3-4 cấp 4Z7

TCVN 4255 (IEC 60529)

AD5

Nước phun vào

Có khả năng có nước phun vào ở mọi hướng

Vị trí mà vòi nước được sử dụng thường xuyên (xưởng, bãi rửa xe ôtô)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-3 cấp 3Z10

IEC 60721-3-4 cấp 4Z8

TCVN 4255 (IEC 60529)

AD6

Sóng

Có khả năng có sóng nước

Vị trí ở bờ biển như bến tàu, bãi biển, bến cảng v.v…

IPX6

IEC 60721-3-4 cấp 4Z9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66


TCVN 4255 (IEC 60529)

AD7

Ngập nước

Có khả năng nước phủ một phần hoặc hoàn toàn gián đoạn

Vị trí có thể bị ngập và/hoặc vị trí mà thiết bị bị ngâm như sau:

• thiết bị có độ cao nhỏ hơn 850 mm được đặt sao cho điểm thấp nhất của thiết bị không được thấp hơn mặt nước quá 1 000 mm

• thiết bị có độ cao lớn hơn hoặc bằng 850 mm được đặt sao cho điểm cao nhất của thiết bị không thấp hơn mặt nước quá 150 mm

IPX7

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

TCVN 4255 (IEC 60529)

AD8

Ngâm nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí như bể bơi, nơi thiết bị điện ngập hoàn toàn và lâu dài trong nước ở áp suất lớn hơn 10 kPa

IPX8

 
TCVN 4255 (IEC 60529)

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

Bảng 51A (tiếp theo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

AE

Có vật rắn từ bên ngoài hoặc bụi

AE1

Không đáng kể

Lượng hoặc bản chất của bụi hoặc vật rắn từ bên ngoài không đáng kể

IP0X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-4 cấp 4S1

TCVN 4255 (IEC 60529)

AE2

Vật rắn nhỏ

(2.5 mm)

Có vật rắn từ bên ngoài có kích thước nhỏ nhất ≥ 2,5 mm

IP3X

Dụng cụ và vật rắn nhỏ là những ví dụ về vật rắn xâm nhập có kích thước nhỏ nhất ≥ 2,5 mm

IEC 60721-3-3 cấp 3S2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 4255 (IEC 60529)

AE3

Vật rắn rất nhỏ

(1 mm)

Đó là ví dụ về vật rắn có kích thước nhỏ nhất ≥ 1 mm

IP4X

Các sợi dây là những ví dụ về vật rắn bên ngoài có kích thước nhỏ nhất ≥ 1 mm

IEC 60721-3-3 cấp 3S3

IEC 60721-3-4 cấp 4S3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AE4

Bụi nhẹ

Có lắng đọng bụi nhẹ

10 < bụi lắng ≤ 35 mg/m2 trong một ngày

IP5X hoặc thiết bị IP6X nếu bụi không xâm nhập được vào thiết bị

IEC 60721-3-3 cấp 3S2

IEC 60721-3-4 cấp 4S2

TCVN 4255 (IEC 60529)

AE5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có lắng đọng bụi trung bình:

35 < bụi lắng ≤ 350 mg/m2 trong một ngày

IP5X hoặc thiết bị IP6X nếu bụi không xâm nhập được vào thiết bị.

IEC 60721-3-3 cấp 3S3

IEC 60721-3-4 cấp 4S2

TCVN 4255 (IEC 60529)

AE6

Bụi nhiều

Có lắng đọng bụi nhiều:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IP6X

IEC 60721-3-3 cấp 3S4

IEC 60721-3-4 cấp 4S4

TCVN 4255 (IEC 60529)

AF

Có chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn

AF1

Không đáng kể

Lượng hoặc bản chất của chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn không đáng kể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-3 cấp 3C1

IEC 60721-3-4 cấp 4C1

AF2

Khí quyển

Chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn có nguồn gốc từ khí quyển là đáng kể

Hệ thống lắp đặt trên biển hoặc gần khu công nghiệp gây ô nhiễm khí quyển nghiêm trọng, như xưởng hóa chất, sản xuất xi măng; loại ô nhiễm này đặc biệt xuất hiện trong quá trình phát sinh bụi mài mòn, cách điện hoặc dẫn điện

Theo tính chất của các chất (ví dụ, thỏa mãn thử nghiệm sương muối theo TCVN 7699-2-11 (IEC 60068-2-11))

IEC 60721-3-3 cấp 3C2

IEC 60721-3-4 cấp 4C2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gián đoạn hoặc ngẫu nhiên

Gián đoạn hoặc ngẫu nhiện chịu chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn hóa học được sử dụng hoặc được chế tạo

Vị trí mà một số sản phẩm hóa được xử lý với lượng nhỏ và nơi các sản phẩm này chỉ có thể ngẫu nhiên tiếp xúc với thiết bị điện; những điều kiện này thường có ở phòng thí nghiệm của nhà máy, các phòng thí nghiệm khác hoặc ở những nơi sử dụng hyđrocacbon (gian đặt nồi hơi, nhà để ô tô…)

Bảo vệ chống ăn mòn theo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị

IEC 60721-3-3 cấp 3C3

IEC 60721-3-4 cấp 4C3

AF4

Liên tục

Liên tục chịu chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn hóa học với lượng đáng kể, ví dụ các xưởng hóa chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-3 cấp 3C4

IEC 60721-3-4 cấp 4C4

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

Bảng 51A (tiếp theo)

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AG

Ứng xuất cơ (xem Phụ lục C)

AG1

Mức khắc nghiệt thấp

Bình thường, ví dụ như thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự

IEC 60721-3-3
cấp 3M 1/3M2/3M3

IEC 60721-3-4
cấp 4M1/4M2/4M3

AG2

Mức khắc nghiệt trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-3
cấp 3M4/3M5/3M6

IEC 60721-3-4
cấp 4M4/4M5/4M6

AG3

Mức khắc nghiệt cao

Bảo vệ tăng cường

IEC 60721-3-3
cấp 3M7/3M8

IEC 60721-3-4
cấp 4M7/4M8

AH

Rung (xem phụ lục C)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức khắc nghiệt thấp

Dùng trong gia đình hoặc điều kiện tương tự mà ảnh hưởng của rung thường không đáng kể

Bình thườnga

IEC 60721-3-3
cấp 3M1/3M2/3M3

IEC 60721-3-4
cấp 4M1/4M2/4M3

AH2

Mức khắc nghiệt trung bình

Điều kiện công nghiệp thông thường

Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc có thỏa thuận riêng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-4
cấp 4M4/4M5/4M6

AH3

Mức khắc nghiệt cao

Hệ thống lắp đặt công nghiệp chịu các điều kiện khắc nghiệt

Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc có thỏa thuận riêng

IEC 60721-3-3
cấp 3M7/3M8

IEC 60721-3-4
cấp 4M7/4M8

AK

Có thực vật và hoặc nấm mốc phát triển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không nguy hiểm

Không có nguy hiểm gây hại từ sự phát triển của thực vật và/hoặc nấm mốc

Bình thường a

IEC 60721-3-3, cấp 3B1

IEC 60721-3-4, cấp 4B1

AK2

Nguy hiểm

Có nguy hiểm gây hại từ sự phát triển của thực vật và/hoặc nấm mốc

Nguy hiểm phụ thuộc vào điều kiện cục bộ và bản chất của thực vật. Phải phân biệt giữa sự phát triển gây hại của thực vật hoặc các điều kiện để nấm mốc phát triển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- tăng cấp bảo vệ (xem AE)

- vật liệu đặc biệt hoặc lớp bảo vệ của vỏ bọc

- bố trí để loại bỏ thực vật khỏi vị trí

IEC 60721-3-3, cấp 3B2

IEC 60721-3-4, cấp 4B2

 

a Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

CHÚ THÍCH: Ở Pháp, tham khảo mã IK xác định trong IEC 62262 áp dụng như sau:

AG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AG1

Mức khắc nghiệt thấp

Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 0,2 J

IK02

Hệ thống lắp đặt gia dụng bình thường

Cho phép các bóng đèn không có chụp

IEC 60721-3-3
cấp 3M1/3M2/3M3

IEC 60721-3-4
cấp 4M1/4M2/4M3

AG2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 2 J

IK07

Hệ thống lắp đặt công nghiệp tiêu chuẩn và tương tự

IEC 60721-3-3
cấp 3M4/3M5/3M6

IEC 60721-3-4
cấp 4M4/4M5/4M6

AG3

Mức khắc nghiệt cao

Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 5 J

IK08

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-3
cấp 3M7/3M8

IEC 60721-3-4
cấp 4M7/4M8

AG4

Mức khắc nghiệt rất cao

Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 20 J

IK10

Hệ thống lắp đặt công nghiệp nặng nề và tương tự

 

Bảng 51A (tiếp theo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

AL

Có động vật

AL1

Không nguy hiểm

Không có nguy hiểm gây hại từ động vật

Bình thường b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60721-3-4, cấp 4B1

AL2

Nguy hiểm

Có nguy hiểm gây hại từ động vật (côn trùng, chim, động vật nhỏ)

Nguy hiểm phụ thuộc vào bản chất của động vật. Phải phân biệt giữa:

- sự có mặt của côn trùng với số lượng có hại hoặc có bản chất hung dữ

- có mặt động vật nhỏ hoặc chim với số lượng có hại hoặc có bản chất hung dữ

Bảo vệ có thể gồm:

- cấp bảo vệ thích hợp chống lại sự xâm nhập của vật rắn (xem AE)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- biện pháp dự phòng để loại trừ động vật khỏi vị trí (như giữ sạch, sử dụng thuốc trừ động vật gây hại)

- thiết bị đặc biệt hoặc lớp phủ bảo vệ của vỏ bọc

IEC 60721-3-3, cấp 3B2

IEC 60721-3-4, cấp 4B2

AM

Ảnh hưởng về điện từ, tĩnh điện hoặc iôn hóa (xem Bộ TCVN 7909-2 (IEC 61000-2) và bộ TCVN 8241-4 (61000-4))

Hiện tượng điện từ tần số thấp (dẫn hoặc bức xạ)

 

Sóng hài, hài tương hỗ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức kiểm soát được

Cần chú ý là tình trạng có thể kiểm soát không bị suy giảm

 

AM-1-2

Mức bình thường

Có biện pháp đặc biệt trong thiết kế lắp đặt, ví dụ như bộ lọc

Phù hợp với Bảng 1 của TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

AM-1-3

Mức cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Điện áp báo hiệu

AM-2-1

Mức kiểm soát được

Khả năng: Mạch chặn

Thấp hơn quy định dưới đây IEC 61000-2-1 và TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

AM-2-2

Mức trung bình

Không có yêu cầu bổ sung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức cao

Có biện pháp thích hợp

 

Biến thiên biên độ điện áp

AM-3-1

Mức kiểm soát được

 

 

AM-3-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phù hợp với TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)

 

AM-4

Mất cân bằng điện áp

Phù hợp với TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

AM-5

Biến thiên tần số nguồn

± 1 Hz theo TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AM-6

Không phân loại

Liên quan đến TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)

Chịu mức cao của hệ thống tín hiệu và điều khiển của cơ cấu đóng cắt và điều khiển

ITU-T

 

Dòng điện một chiều trong mạng điện xoay chiều

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không phân loại

Có biện pháp hạn chế sự có mặt của dòng điện này về mức độ và thời gian ở thiết bị sử dụng dòng điện hoặc vùng lân cận

 

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

Bảng 51A (tiếp theo)

Ảnh hưởng bên ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham khảo

 

Từ trường bức xạ

 

 

AM-8-1

Mức trung bình

Bình thườngb

Mức 2 của TCVN 8241-4-8 (IEC 61000-4-8)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức cao

Bảo vệ bằng biện pháp thích hợp, ví dụ như màn chắn và/hoặc cách ly

Mức 4 của TCVN 8241-4-8 (IEC 61000-4-8)

 

Điện trường

 

 

AM-9-1

Mức không đáng kể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AM-9-2

Mức trung bình

Liên quan đến IEC 61000-2-5

IEC 61000-2-5

AM-9-3

Mức cao

Liên quan đến IEC 61000-2-5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức rất cao

Liên quan đến IEC 61000-2-5

 

 

Hiện tượng điện từ tần số cao loại dẫn, cảm ứng hoặc bức xạ (liên tục hoặc quá độ)

 

Điện áp hoặc dòng điện dao động cảm ứng

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không phân loại

Bình thườngb

TCVN 8241-4-6
(IEC 61000-4-6)

 

Quá độ loại dẫn đơn hướng, thang đo thời gian nanô giây

 

IEC 61000-4-4

AM-22-1

Mức không đáng kể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức 1

AM-22-2

Mức trung bình

Cần có biện pháp bảo vệ (xem 321.10.2.2)

Mức 2

AM-22-3

Mức cao

Thiết bị thông thừng

Mức 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức rất cao

Thiết bị có khả năng miễn nhiễm cao

Mức 4

 

Quá độ dẫn đơn hướng, thang đo thời gian micrô giây đến miligiây

AM-23-1

Mức kiểm soát được

Thiết bị chịu xung và biện pháp bảo vệ quá điện áp được chọn có tính đến điện áp nguồn danh nghĩa và cấp chịu xung theo TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)

TCVN 7447-4-44
(IEC 60364-4-44)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AM-23-2

Mức trung bình

AM-23-3

Mức cao

 

Quá độ dao động dẫn

AM-24-1

Mức trung bình

Liên quan đến IEC 61000-4-12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AM-24-2

Mức cao

Liên quan đến IEC 60255-22-1

IEC 60255-22-1

 

Hiện tượng bức xạ tần số cao

TCVN 8241-4-3
(IEC 61000-4-3)

AM-25-1

Mức không đáng kể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức 1

AM-25-2

Mức trung bình

Bình thường b

Mức 2

AM-25-3

Mức cao

Mức tăng cường

Mức 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phóng điện tĩnh điện

TCVN 8241-4-2
(IEC 61000-4-2)

AM-31-1

Mức thấp

Bình thường b

Mức 1

AM-31-2

Mức trung bình

Bình thường b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AM-31-3

Mức cao

Bình thường b

Mức 3

AM-31-4

Mức rất cao

Mức tăng cường

Mức 4

AM-41-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không phân loại

Bảo vệ đặc biệt như:

- Cách ly với nguồn

- Xen giữa các màn chắn và vỏ bọc bằng vật liệu đặc biệt

 

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

Bảng 51A (tiếp theo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

AN

Bức xạ mặt trời

AN1

Thấp

Cường độ ≤ 500 W/m2

Bình thường b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AN2

Trung bình

500 W/m2 < Cường độ ≤ 700 W/m2

Phải có thỏa thuận thích hợp c

IEC 60721-3-3

AN3

Cao

700 W/m2 < Cường độ ≤ 1120 W/m2

Phải có thỏa thuận thích hợp c

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- vật liệu chống bức xạ tia cực tím

- lớp phủ màu đặc biệt

- xen kẽ các màn chắn

IEC 60721-3-4

AP

Ảnh hưởng địa chấn

AP1

Không đáng kể

Gia tốc ≤ 30 Gal (1 Gal = 1 cm/s2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AP2

Mức khắc nghiệt thấp

30 Gal < Gia tốc ≤ 300 Gal

Đang xem xét

 

AP3

Mức khắc nghiệt trung bình

300 Gal < Gia tốc ≤ 600 Gal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AP4

Mức khắc nghiệt cao

600 Gal < Gia tốc

Đang xem xét

Chấn động có thể làm phá hủy công trình không nằm trong phân loại

Khi phân loại không xét đến tần số, tuy nhiên, nếu sóng địa chấn cộng hưởng với công trình thì ảnh hưởng của địa chấn phải được xem xét riêng. Nói chung, tần số của gia tốc địa chấn là từ 0 Hz đến 10 Hz

 

AQ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AQ1

Không đáng kể

≤ 25 ngày trong một năm hoặc kết quả đánh giá rủi ro theo Điều 443 của TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)

 

AQ2

Chịu gián tiếp

> 25 ngày trong một năm hoặc kết quả đánh giá rủi ro theo Điều 443 của TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)

Bình thường

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chịu trực tiếp

Nguy hiểm do thiết bị bị phơi nhiễm

Nếu cần có bảo vệ chống sét thì phải bố trí theo IEC 61024-1

 

AR

Lưu thông không khí

AR1

Thấp

Tốc độ ≤ 1 m/s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AR2

Trung bình

1 m/s < Tốc độ ≤ 5 m/s

Phải có thỏa thuận thích hợp c

 

AR3

Cao

5 m/s < Tốc độ ≤ 10 m/s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

Bảng 51A (tiếp theo)

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gió

AS1

Nhẹ

Tốc độ ≤ 20 m/s

Bình thườngb

 

AS2

Trung bình

20 m/s < Tốc độ ≤ 30 m/s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AS3

Mạnh

30 m/s < Tốc độ ≤ 50 m/s

Phải có thỏa thuận thích hợpc

 

B

Sử dụng

BA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

BA1

Thông thường

Người chưa qua đào tạo

Bình thườngb

 

BA2

Trẻ em

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhà trẻ

Thiết bị có cấp bảo vệ cao hơn IP2X

ổ cắm phải được cung cấp tối thiểu là IP2X hoặc IPXXB và tăng bảo vệ theo TCVN 6188-1 (IEC 60884-1)

Không tiếp cận được thiết bị có nhiệt độ bề mặt vượt quá 80oC (60oC đối với nhà trẻ và nơi tương tự)

 

BA3

Người tàn tật

Người không điều khiển được tất cả các khả năng vật lý và trí tuệ (người bị ốm, người già)

Bệnh viện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

BA4

Được đào tạo

Người được hướng dẫn và giám sát thích hợp bởi người có kỹ năng để cho phép họ tránh các nguy hiểm do điện tạo ra (nhân viên vận hành và bảo trì)

Khu vực có vận hành điện

 

BA5

Có kỹ năng

Người có kiến thức kỹ thuật hoặc đủ kinh nghiệm để cho phép họ tránh nguy hiểm do điện tạo ra (kỹ sư và kỹ thuật viên)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

BB

Điện trở của thân người (đang xem xét)

BC

Tiếp xúc của người với điện thế đất

BC1

Không

Cấp thiết bị theo IEC 61140

413.3 của TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người ở tình trạng cách điện để không dẫn điện

BC2

Thấp

A              Y              A                   A

Người ở tình trạng không bình thường gây tiếp xúc với các bộ phận dẫn từ bên ngoài hoặc đứng trên bề mặt dẫn

A              A               A                  A

 

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d Cấp này không nhất thiết phải áp dụng cho khu vực nhà ở gia đình. Ở Nauy, nhà ở được xem là mã BA2

Bảng 51A (tiếp theo)

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

BC3

Thường xuyên

Người thường xuyên chạm vào các bộ phận dẫn từ bên ngoài hoặc đứng trên bề mặt dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      X              A                    A                      A

A  Cho phép thiết bị

X  Cấm thiết bị

Y  Cho phép nếu sử dụng cấp 0

 

BC4

Liên tục

Người phải làm việc trong nước hoặc tiếp xúc dài hạn với kim loại bao quanh và đối với người khó mà hạn chế tiếp xúc

Môi trường kim loại như nồi hơi và thùng chứa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

BD

Điều kiện sơ tán khẩn cấp

BD1

(Mật độ thấp/dễ thoát)

Mật độ chiếm giữ thấp, điều kiện dễ dàng sơ tán

Tòa nhà để cư trú có độ cao bình thường hoặc thấp

Bình thường

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Mật độ thấp/khó thoát)

Mật độ chiếm giữ thấp, điều kiện khó sơ tán

Tòa nhà cao tầng

 

BD3

(Mật độ cao/dễ thoát)

Mật độ chiếm giữ cao, điều kiện dễ dàng sơ tán

Các địa điểm công cộng (nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại v.v…)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Mật độ cao/khó thoát)

Mật độ chiếm giữ cao, điều kiện khó sơ tán

Tòa nhà công cộng cao tầng (khách sạn, bệnh viện, v.v…)

 

BE

Bản chất của vật liệu gia công hoặc lưu giữ

BE1

Không có rủi ro đáng kể

Bình thường b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BE2

Rủi ro về cháy

Chế tạo, gia công hoặc lưu giữ vật liệu dễ cháy có bụi

Nhà kho, xưởng gia công gỗ, nhà máy giấy

Thiết bị làm bằng vật liệu làm chậm sự lan rộng của ngọn lửa. Các bố trí làm tăng nhiệt độ đáng kể hoặc tia lửa điện giữa các thiết bị không thể gây cháy bên ngoài

IEC 60364-4-42

TCVN 7447-5-52

(IEC 60364-5-52)

BE3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gia công hoặc lưu giữ vật liệu nổ hoặc có điểm chớp cháy thấp có bụi dễ nổ

Lọc dầu, lưu giữ hyđro cácbon

Yêu cầu đối với thiết bị điện sử dụng trong khí quyển có chất dễ nổ (IEC 60079)

Đang xem xét

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

d Cấp này không nhất thiết phải áp dụng cho khu vực nhà ở gia đình. Ở Nauy, nhà ở được xem là mã BA2

Bảng 51A (tiếp theo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ảnh hưởng bên ngoài

Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị

Tham khảo

BE4

Rủi ro nhiễm bẩn

Có thực phẩm, dược phẩm không được bảo vệ và các sản phẩm tương tự không được bảo vệ

Công nghiệp thực phẩm, nhà bếp:

Cần có các phòng ngừa nhất định, trong trường hợp có sự cố, để ngăn ngừa các vật liệu đã chế biến bị nhiễm bẩn bởi thiết bị điện, ví dụ bởi các bóng đèn bị vỡ.

Bố trí thích hợp, như:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- màn chắn chống bức xạ có hại như tia hồng ngoại hoặc tia cực tím

 

C

Kết cấu của tòa nhà

CA

Vật liệu kết cấu

 

IEC 60364-4-42

CA1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bình thườngb

CA2

Cháy

Tòa nhà có kết cấu phần lớn bằng các vật liệu cháy

Tòa nhà bằng gỗ

Đang xem xét

CB

Thiết kế của tòa nhà

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CB1

Rủi ro không đáng kể

Bình thườngb

 

CB2

Cháy lan

Tòa nhà có hình dạng và kích thước thuận tiện cho việc cháy lan (ví dụ như ảnh hưởng của ống khói)

Tòa nhà cao tầng. Hệ thống thông gió cưỡng bức

Thiết bị làm bằng vật liệu làm chậm sự lan truyền ngọn lửa, bao gồm cả cháy không bắt nguồn từ hệ thống lắp đặt điện. Rào cản cháyd

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7447-5-52

(IEC 60364-5-52)

CB3

Chuyển động

Rủi ro do dịch chuyển kết cấu (ví dụ, dịch chuyển giữa các bộ phận khác nhau của tòa nhà hoặc giữa tòa nhà và nền hoặc móng tòa nhà)

Tòa nhà có chiều dài đáng kể hoặc được xây dựng trên nền không ổn định

Các mối nối co giãn trong hệ thống đi dây điện

Mối nối co hoặc giãn

TCVN 7447-5-52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CB4

Dễ thay đổi hoặc không ổn định

Kết cấu yếu hoặc phải chịu chuyển động (ví dụ như dao động)

Lều, kết cấu đỡ bằng không khí, trần giả, vách ngăn dịch chuyển được. Hệ thống lắp đặt có kết cấu tự đỡ.

Đang xem xét

Hệ thống dây mềm (đang xem xét)

TCVN 7447-5-52

(IEC 60364-5-52)

a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

d Cấp này không nhất thiết phải áp dụng cho khu vực nhà ở gia đình. Ở Nauy, nhà ở được xem là mã BA2

513 Khả năng tiếp cận

513.1 Quy định chung

Tất cả các thiết bị, kể cả hệ thống dây, buộc phải được bố trí sao cho dễ dàng thao tác, kiểm tra, bảo dưỡng và tiếp cận các mối nối của thiết bị. Những yếu tố này không được suy giảm đáng kể khi lắp đặt thiết bị trong vỏ bọc hoặc ngăn chứa.

514 Nhận biết

514.1 Quy định chung

Nhãn hoặc phương tiện nhận biết thích hợp khác phải được cung cấp để chỉ ra mục đích của thiết bị đóng cắt và điều khiển, trừ khi không thể nhầm lẫn.

Nếu người vận hành không thể quan sát được hoạt động của thiết bị đóng cắt và điều khiển và nếu điều này gây nguy hiểm thì phải đặt một bộ chỉ thị phù hợp tuân thủ IEC 60073 và IEC 60447, nếu áp dụng được, ở vị trí người vận hành nhìn thấy được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống dây phải được bố trí hoặc đánh dấu sao cho có thể nhận biết để kiểm tra, thử nghiệm, sửa chữa hoặc thay đổi hệ thống lắp đặt.

514.3 Nhận biết dây trung tính và dây bảo vệ

514.3.1 Việc nhận biết dây trung tính và dây bảo vệ riêng rẽ phải tuân thủ IEC 60446.

514.3.2 Dây dẫn PEN, nếu được cách điện, phải được đánh dấu bằng một trong hai phương pháp sau:

- màu xanh lục/vàng trên suốt chiều dài dây, ngoài ra, đánh dấu bằng màu xanh da trời nhạt ở các đầu nối, hoặc

- màu xanh da trời nhạt trên suốt chiều dài dây, ngoài ra, đánh dấu bằng màu xanh lục/vàng tại các đầu nối.

CHÚ THÍCH: Ban kỹ thuật của quốc gia thực hiện việc lựa chọn một hoặc nhiều phương pháp.

514.4 Thiết bị bảo vệ

Thiết bị bảo vệ phải được bố trí và nhận biết sao cho có thể dễ dàng nhận ra mạch bảo vệ; với mục đích này, nên tập hợp các thiết bị bảo vệ này thành nhóm trong tủ phân phối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

514.5.1 Khi thích hợp, phải cung cấp các sơ đồ, biểu đồ hoặc bảng phù hợp với IEC 61346-1 và bộ IEC 61082, chỉ ra cụ thể:

- loại và thành phần mạch điện (các điểm sử dụng, số lượng và kích cỡ dây dẫn, loại dây);

- các đặc tính cần thiết để nhận biết các thiết bị thực hiện chức năng bảo vệ, cách ly và đóng cắt cũng như vị trí đặt của chúng.

Đối với hệ thống lắp đặt đơn giản, có thể nêu các thông tin trong một bản liệt kê.

514.5.2 Các ký hiệu phải được chọn theo TCVN 7922 (IEC 60617).

515 Ngăn ngừa ảnh hưởng bất lợi lẫn nhau

515.1 Thiết bị phải được chọn và lắp đặt sao cho tránh mọi ảnh hưởng có hại giữa hệ thống lắp đặt điện và các hệ thống lắp đặt không có điện khác.

Thiết bị không có tấm đỡ phía sau thì không được lắp đặt trên bề mặt tòa nhà nếu không thỏa mãn các yêu cầu dưới đây:

- ngăn ngừa điện áp truyền đến bề mặt công trình;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu bề mặt của tòa nhà là phi kim loại và không bắt cháy thì không cần có các biện pháp bổ sung. Nếu không thì có thể thỏa mãn các yêu cầu này bằng một trong các biện pháp sau:

- nếu bề mặt công trình là kim loại thì phải nối dây bảo vệ (PE) hoặc nối với dây dẫn liên kết đẳng thế của hệ thống lắp đặt, phù hợp với 413.1.6 của TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41) và TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54).

- nếu bề mặt công trình có thể cháy thì phải cách ly với thiết bị bằng một lớp vật liệu cách điện trung gian thích hợp có tốc độ cháy FH1 theo IEC 60707.

515.2 Nếu thiết bị mang các dòng điện thuộc loại khác nhau hoặc ở điện áp khác nhau tập trung trên một khối lắp ráp chung (ví dụ như tủ đóng cắt, ngăn kỹ thuật hay bàn hoặc hộp điều khiển) thì thiết bị thuộc một loại dòng điện bất kỳ hoặc một điện áp bất kỳ phải cách ly hiệu quả ở những nơi cần thiết để tránh ảnh hưởng bất lợi lẫn nhau.

515.3 Tương thích điện từ

515.3.1 Lựa chọn mức miễn nhiễm và phát xạ

515.3.1.1 Mức miễn nhiễm của thiết bị phải tính đến các ảnh hưởng điện từ (xem Bảng 51A) có thể xuất hiện khi đầu nối và lắp đặt như trong sử dụng bình thường, cũng như tính đến mức phục vụ liên tục cần thiết mong muốn đối với ứng dụng.

515.3.1.2 Thiết bị phải được chọn với mức phát xạ đủ thấp sao cho không thể gây ra nhiễu điện từ do việc dẫn hoặc truyền điện trong không khí với các thiết bị điện khác bên trong hay bên ngoài công trình. Nếu cần, phải lắp đặt phương tiện giảm nhẹ để giảm thiểu mức phát xạ (xem TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44))

CHÚ THÍCH: Thiết bị cần tuân thủ TCVN 6988 (CISPR 11), CISPR 12, TCVN 7600 (CISPR 13), TCVN 7492 (CISPR 14), TCVN 7186 (CISPR 15), TCVN 7189 (CISPR 22) và các tiêu chuẩn của ban kỹ thuật 77 của IEC (bộ IEC 61000), khi có liên quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ phát ra từ thiết bị điện trong các điều kiện làm việc bình thường và thiết kế hệ thống lắp đặt điện phải tương thích để tạo an toàn và để đảm bảo sử dụng bình thường.

Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ cho phép đối với thiết bị được quy định ở 7.5.2 của IEC 61140 và được giới thiệu lại trong Phụ lục E và phải được lưu ý đến khi nhà chế tạo không sẵn có các thông tin.

CHÚ THÍCH 1: Với mục đích của Điều 516, dòng điện trong dây dẫn bảo vệ là dòng điện chạy trong dây bảo vệ khi thiết bị không gặp sự cố và vận hành bình thường.

CHÚ THÍCH 2: Để ngăn ngừa nhả không mong muốn của cơ cấu bảo vệ dòng dư do dòng điện trong dây dẫn bảo vệ, xem 531.2.1.3.

CHÚ THÍCH 3: Người lắp đặt cần thông báo cho chủ của hệ thống lắp đặt rằng tốt nhất là cần chọn thiết bị mà nhà chế tạo đã cung cấp thông tin liên quan đến giá trị của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ. Cần chọn thiết bị có giá trị thấp để tránh nhả không mong muốn.

CHÚ THÍCH 4: Đối với dây dẫn bảo vệ tăng cường, xem 543.7.

516.1 Máy biến áp

Có thể cần thực hiện các biện pháp trong hệ thống lắp đặt điện để hạn chế dòng điện trong dây dẫn bảo vệ như cung cấp máy biến áp cuộn dây riêng rẽ trong khu vực có giới hạn.

516.2 Hệ thống truyền tín hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Đối với việc sử dụng dây dẫn trở về một chiều, xem các yêu cầu ở 543.5.1 của TCVN 7447-5-54:2005 (IEC 60364-5-54:2002).

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Danh mục tóm tắt các ảnh hưởng bên ngoài

A

Môi trường

 

Điều kiện môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AK1

AK2

Thực vật

Không nguy hiểm

Nguy hiểm

AM22

Quá độ loại dẫn đơn hướng, thang đo thời gian nanô giây

 

AA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ (oC)

AM22-1

Mức không đáng kể

 

AA1

AA2

AA3

AA4

AA5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AA7

AA8

 

-60

-40

-25

-5

+5

+5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-50

 

+5

+5

+5

+40

+40

+60

+55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AM22-2

Mức trung bình

 

 

 

AL

AL1

AL2

Động vật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguy hiểm

AM22-3

Mức cao

 

 

 

AM22-4

Mức rất cao

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AM23

Quá độ dẫn đơn hướng, thang đo thời gian micro giây đến miligiây

 

 

 

AM23-1

Mức kiểm soát được

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AM

Ảnh hưởng về điện từ, tĩnh điện hoặc iôn hóa. Hiện tượng điện từ tần số thấp (dẫn hoặc bức xạ)

AM23-2

Mức trung bình

 

 

 

AM23-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

AM24

Quá độ dao động dẫn

 

AB

Nhiệt độ và độ ẩm

AM24-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AB1

AB2

AB3

AB4

AB5

AB6

AB7

AB8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-40 oC

-25 oC

-5 oC

+5 oC

+5 oC

-25 oC

-50 oC

+5 oC

+5 oC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+40 oC

+40 oC

+60 oC

+55 oC

+40 oC

3 %

10%

10%

5%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10%

10%

15%

100%

100%

100%

95%

85%

100%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100%

 

 

AM24-2

Mức cao

 

AM1

Sóng hài, hài tương hỗ

AM25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AM1-1

Mức kiểm soát được

AM25-1

Mức không đáng kể

 

AM1-2

Mức bình thường

AM25-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AM1-3

Mức cao

AM25-3

Mức cao

 

AM2

Điện áp báo hiệu

AM31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AM2-1

Mức kiểm soát được

AM31-1

AM31-2

AM31-3

AM31-4

Mức thấp

Mức trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức rất cao

 

AM2-2

AM2-3

Mức bình thường

Mức cao

 

AC

Độ cao so với mực nước biển (m)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biến thiên biên độ điện áp

 

AC1

≤2000

 

 

 

AM3-1

Mức kiểm soát được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ion hóa

 

AC2

>2000

 

 

 

AM3-2

Mức bình thường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

AD

AD1

AD2

AD3

AD4

Nước

Không đáng kể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tia nước

Nước bắn vào

AM4

Mất cân bằng điện áp

 

 

 

AM5

Biến thiên tần số nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

AM6

Điện áp cảm ứng tần số thấp

 

 

 

AM7

Dòng điện một chiều trong mạng điện xoay chiều

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

AD5

AD6

AD7

AD8

Nước phun vào

Sóng

Ngập nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

AM8

AM8-1

AM8-2

Từ trường bức xạ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức cao

 

 

 

 

AN

Mặt trời

 

AE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

Vật liệu từ bên ngoài

Không đáng kể

Nhỏ

Rất nhỏ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bụi trung bình

Bụi nhiều

AM9

Điện trường

AN1

Thấp

 

AM9-1

Mức không đáng kể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình

 

AM9-2

Mức trung bình

AN3

Cao

 

AM9-3

Mức cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

AM9-4

Mức rất cao

AP

Địa chấn

 

 

Hiện tượng điện từ tần số cao loại dẫn, cảm ứng hoặc bức xạ (liên tục hoặc quá độ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không đáng kể

 

AP2

Nhẹ

 

AF

AF1

Ăn mòn

Không đáng kể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AP3

Trung bình

 

AM21

Điện áp hoặc dòng điện dao động cảm ứng

AP4

Mạnh

 

AF2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AF4

Không khí

Gián đoạn

Liên tục

AQ

Sét

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không đáng kể

 

 

 

AQ2

Gián tiếp

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AQ3

Trực tiếp

 

 

Ứng suất cơ

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AG

AG1

AG2

AG3

Va đập

Mức khắc nghiệt thấp

Mức khắc nghiệt trung bình

Mức khắc nghiệt cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AR

Lưu thông không khí

 

 

 

AR1

Thấp

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

AR2

Trung bình

 

 

 

AR3

Cao

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rung

 

 

AS

Gió

 

AH1

Mức khắc nghiệt thấp

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AS1

Nhẹ

 

AH2

Mức khắc nghiệt trung bình

 

 

AS2

Trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AH3

Mức khắc nghiệt cao

 

 

AS3

Mạnh

B

Sử dung

Sử dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiếp đất

BE

Bản chất của vật liệu gia công hoặc lưu giữ

 

BA

BA1

BA2

BA3

BA4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng của con người

Thông thường

Trẻ em

Người tàn tật

Người được đào tạo

Người có kỹ năng

BC1

BC2

BC3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Thấp

Thường xuyên

Liên tục

 

BE1

Không có rủi ro đáng kể

 

BE2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

BE3

Rủi ro nổ

 

 

 

BE4

Rủi ro nhiễm bẩn

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều kiện sơ tán

 

 

 

BB

Điện trở của cơ thể người

BD1

Mật độ thấp/Dễ thoát

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

BD2

Mật độ thấp/Khó thoát

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

BD3

Mật độ cao/Dễ thoát

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

BD4

Mật độ cao/Khó thoát

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Tòa nhà

 

Kết cấu và tòa nhà

CB

Thiết kế tòa nhà

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vật liệu kết cấu

CB1

Rủi ro không đáng kể

 

 

 

CA1

Không cháy

CB2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

CA2

Có thể cháy

CB3

Chuyển động

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

CB4

Mềm dẻo hoặc không ổn định

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B

(Phụ lục B của IEC 60364-3)

(tham khảo)

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối

Phụ lục này đưa ra biểu đồ khí hậu đối với từng cấp điều kiện khí hậu môi trường, thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối bằng các đường cong biểu diễn độ ẩm tuyệt đối không đổi và các đường thẳng biểu diễn nhiệt độ và độ ẩm tương đối.

Trong chừng mực liên quan đến nhiệt độ, biểu đồ khí hậu cho thấy chênh lệch nhiệt độ lớn nhất có thể đối với vị trí bất kỳ liên quan đến cấp đó.

Trong chừng mực liên quan đến độ ẩm không khí, biểu đồ khí hậu bao gồm phân bố đầy đủ các giá trị độ ẩm không khí tương đối theo nhiệt độ không khí bất kỳ xuất hiện trong phạm vi dải liên quan đến cấp đó. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ và độ ẩm được xác định bằng các giá trị độ ẩm không khí tuyệt đối xuất hiện trong phạm vi dải của cấp đó.

Như đã nêu trong các chú thích của bảng 51A, giá trị giới hạn, ví dụ, của nhiệt độ không khí phía cao và độ ẩm không khí tương đối sao cho trong các cấp thường không cùng xuất hiện. Thông thường, giá trị nhiệt độ không khí phía cao hơn sẽ xuất hiện kết hợp với giá trị độ ẩm không khí tương đối thấp hơn.

Nguyên tắc này không áp dụng cho các cấp AB1, AB2 và AB3, trong đó giá trị độ ẩm tương đối bất kỳ quy định cho dải đó có thể kết hợp với giá trị nhiệt độ không khí phía cao nhất. Cần xem xét thực tế này cùng với giá trị thấp hơn của độ ẩm tuyệt đối với giá trị giới hạn nhiệt độ không khí phía cao trong các cấp này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hiệu cấp

Giá trị giới hạn độ ẩm không khí tương đối

Giá trị nhiệt độ không khí cao nhất có thể xuất hiện cùng với giá trị giới hạn độ ẩm không khí tương đối

AB1

100 %

+ 5 oC

AB2

100 %

+ 5 oC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100 %

+ 5 oC

AB4

95 %

+ 31 oC

AB5

85 %

+ 28 oC

AB6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ 33 oC

AB7

100 %

+ 27 oC

AB8

100 %

+ 33 oC

Trên thực tế, có thể sử dụng biểu đồ khí hậu như sau:

Giá trị độ ẩm không khí tương đối liên quan tại một giá trị nhiệt độ không khí nhất định trong phạm vi dải nhiệt độ của một cấp có thể thấy tại điểm mà đường cong biểu diễn hằng số độ ẩm không khí tuyệt đối cắt đường thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí và đường thẳng biểu diễn độ ẩm không khí tương đối tương ứng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một sản phẩm có thể được chọn theo điều kiện lắp đặt thuộc cấp AB6. Để tìm ra độ ẩm không khí tương đối mà sản phẩm phải chịu ở mức tối đa, ví dụ, ở 40 oC, trong biểu đồ khí hậu dành cho cấp AB6, theo đường thẳng thẳng đứng biểu diễn nhiệt độ không khí 40 oC lên đến điểm đường thẳng này gặp đường cong biểu diễn độ ẩm không khí tuyệt đối 35 g/m3 là giá trị giới hạn về độ ẩm không khí tuyệt đối cao của cấp này. Từ điểm này, kẻ một đường thẳng nằm ngang theo thang độ ẩm không khí tương đối, khi đó, ta sẽ tìm được giá trị độ ẩm không khí tương đối là 67%.

Bằng cách sử dụng phương pháp này, có thể tìm được khả năng kết hợp bất kỳ khác giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm không khí tương đối trong phạm vi dải của cấp đó, ví dụ, ở cấp AB6, sẽ tìm ra giá trị độ ẩm không khí tương đối là 27% tại giá trị giới hạn nhiệt độ không khí phía cao 60 oC.

Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB1

Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB3

Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB4

Biểu đồ khí hậu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấp AB5

Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB6

Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB8

 

Phụ lục C

(Phụ lục C của IEC 60364-3)

(quy định)

Phân loại điều kiện cơ học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị

Cấp

AG1/AH1

AG2/AH2

AG3/AH3

3M1

4M1

3M2

4M2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4M3

3M4

4M4

3M5

4M5

3M6

4M6

3M7

4M7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4M8

Rung động tĩnh tại, hình sin

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm

0,3

 

1,5

 

1,5

 

3,0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7,0

 

10

 

15

 

Biên độ gia tốc

m/s²

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

5

 

5

 

10

 

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

30

 

50

Dải tần

Hz

2-9

9-200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9-200

2-9

9-200

2-9

9-200

2-9

9-200

2-9

9-200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9-200

2-9

9-200

Rung động không tĩnh tại, kể cả xóc

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Phổ đáp tuyến xóc loại L (â)

m/s2

40

40

70

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

Phổ đáp tuyến xóc loại I (â)

m/s2

-

-

-

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

Phổ đáp tuyến xóc loại II (â)

m/s2

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

250

250

250

CHÚ THÍCH: â = gia tốc lớn nhất

Phổ loại L         Thời gian 22 ms

Phổ loại I          Thời gian 11 ms

Phổ loại II         Thời gian 6 ms

Hình C.1 - Kiểu phổ đáp tuyến của xóc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục D

(Phụ lục D của IEC 60364-3)

(quy định)

Phân loại môi trường rộng

Loại môi trường

Điều kiện khí hậu

Tính chất có ảnh hưởng về hóa học và cơ học a

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3K3

AF2/AE1

3C2/3S1

II

AB4

3K5, nhưng nhiệt độ không khí phía cao giới hạn ở + 40 oC

AF1/AE4

3C1/3S2

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3K6

AF2/AE5

3C2/3S3

IV

AB8

4K3

AF3/AE6

3C3/3S4

a Trong mỗi ô, dòng thứ nhất chỉ ra mã của cấp theo bảng 51A.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Môi trường rộng là môi trường của phòng hoặc vị trí khác trong đó thiết bị được lắp đặt hoặc sử dụng.

 

Phụ lục E

(tham khảo)

Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ cho phép đối với thiết bị

Để bổ sung thông tin cho Điều 516, IEC 61140:2001 quy định dòng điện trong dây dẫn bảo vệ và các giới hạn của chúng như dưới đây.

CHÚ THÍCH: Các điều từ 7.5.2 đến 7.5.2.5 được lấy từ IEC 61140:2001.

7.5.2 Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ

Phải có các biện pháp trong hệ thống lắp đặt và trong thiết bị để ngăn ngừa dòng điện trong dây dẫn bảo vệ bị vượt quá làm ảnh hưởng đến an toàn hoặc sử dụng bình thường của hệ thống lắp đặt điện. Phải đảm bảo sự tương thích đối với các dòng điện ở tất cả các tần số cung cấp cho thiết bị và được tạo ra từ thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yêu cầu đối với thiết bị điện, trong điều kiện làm việc bình thường, gây ra dòng điện chạy trong dây dẫn bảo vệ phải cho phép sử dụng bình thường và tương thích với các yêu cầu bảo vệ. Các yêu cầu ở 7.5 (xem IEC 61140) có tính đến thiết bị được thiết kế để được cấp điện bằng hệ thống phích cắm và ổ cắm hoặc bằng mối nối cố định hoặc trong trường hợp là thiết bị tĩnh tại.

7.5.2.2 Giới hạn xoay chiều lớn nhất của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ của thiết bị sử dụng dòng điện

CHÚ THÍCH: Phương pháp đo dòng điện trong dây dẫn bảo vệ có tính đến thành phần tần số cao có trọng số theo IEC 60479-2, đang được xem xét bởi TC 108.

Phép đo phải được thực hiện trên thiết bị như được giao.

Các giới hạn dưới đây được áp dụng cho thiết bị được cấp nguồn ở tần số danh định bằng 50 Hz hoặc 60 Hz.

a) Thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm được lắp cùng hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha đến và bằng 32 A. Giá trị giới hạn được nêu ở Phụ lục B của IEC 61140.

b) Thiết bị sử dụng dòng điện để đấu nối cố định và thiết bị tĩnh tại sử dụng dòng điện, cả hai đều không có biện pháp đặc biệt cho dây dẫn bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm được lắp với hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha, có giá trị danh định lớn hơn 32A. Giá trị giới hạn được nêu ở Phụ lục B của IEC 61140.

c) Thiết bị sử dụng dòng điện để đấu nối cố định được thiết kế để nối vào dây dẫn bảo vệ tăng cường theo 7.5.2.4 (xem IEC 61140). Ban kỹ thuật về sản phẩm cần quy định giá trị lớn nhất đối với dòng điện trong dây dẫn bảo vệ, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được vượt quá 5% dòng điện vào danh định trên mỗi pha.

Tuy nhiên, ban kỹ thuật về sản phẩm phải cân nhắc xem, vì lý do bảo vệ, có thể cung cấp thiết bị bảo vệ dòng dư trong hệ thống lắp đặt được không, trong trường hợp có thể thì dòng điện trong dây dẫn bảo vệ phải tương thích với biện pháp bảo vệ được cung cấp. Một cách khác, phải sử dụng máy biến áp có cuộn dây riêng rẽ và có ít nhất một vách ngăn bảo vệ đơn giản.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong sử dụng bình thường, thiết bị xoay chiều không được tạo ra dòng điện có thành phần một chiều trong dây dẫn bảo vệ làm ảnh hưởng đến chức năng đúng của thiết bị bảo vệ dòng dư hoặc thiết bị khác.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu liên quan đến dòng điện sự cố có thành phần một chiều đang được xem xét.

7.5.2.4 Dự phòng trong thiết bị trong trường hợp nối với mạch dây dẫn bảo vệ tăng cường đối với dòng điện trong dây dẫn bảo vệ quá 10 mA

Phải có dự phòng dưới đây trong thiết bị sử dụng dòng điện:

- đầu nối được thiết kế để nối dây dẫn bảo vệ, kích cỡ ít nhất là 10 mm2 đối với dây đồng hoặc 16 mm2 đối với dây nhôm.

- đầu nối thứ hai được thiết kế để nối dây dẫn bảo vệ có cùng mặt cắt với mặt cắt của dây dẫn bảo vệ bình thường để nối dây dẫn bảo vệ thứ hai với thiết bị sử dụng dòng điện.

7.5.2.5 Thông tin

Đối với thiết bị được thiết kế để nối cố định với dây dẫn bảo vệ tăng cường, giá trị của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ phải do nhà chế tạo cung cấp trong tài liệu và phải có chỉ thị trong hướng dẫn lắp đặt rằng thiết bị phải được lắp đặt như quy định ở 7.5.3.2 (xem IEC 61140)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tham khảo)

Giá trị giới hạn xoay chiều lớn nhất của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ trong các trường hợp ở 7.5.2.2 a) và 7.5.2.2 b)

7.5.2.6 Giá trị giới hạn xoay chiều lớn nhất của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ trong các trường hợp ở 7.5.2.2 a) và 7.5.2.2 b)

Các giá trị này để ban kỹ thuật về sản phẩm xem xét để ngăn ngừa dòng điện trong dây dẫn bảo vệ bị vượt quá và để cung cấp phối hợp giữa thiết bị điện và biện pháp bảo vệ bên trong hệ thống lắp đặt điện.

Ban kỹ thuật về sản phẩm được khuyến khích sử dụng các giá trị thực tế thấp nhất của các giới hạn dòng điện trong dây dẫn bảo vệ.

Ban kỹ thuật về sản phẩm cần biết rằng việc chấp nhận các giới hạn không vượt quá các giá trị dưới đây có thể tránh cho thiết bị bảo vệ dòng dư nhả không mong muốn trong hầu hết các trường hợp.

Giá trị đối với 7.5.2.2 a)

Giá trị đối với thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm lắp cùng hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha đến và bằng 32 A.

Dòng điện danh định của thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 4 A

2 mA

> 4 A nhưng ≤ 10 A

0,5 mA/A

> 10 A

5 mA

Giá trị đối với 7.5.2.2b)

Giá trị đối với thiết bị sử dụng dòng điện để đấu nối cố định và thiết bị tĩnh tại sử dụng dòng điện, cả hai đều không có biện pháp đặc biệt cho dây dẫn bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm lắp với hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha, có giá trị danh định lớn hơn 32 A.

Dòng điện danh định của thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 7 A

3,5 mA

> 7 A nhưng ≤ 20 A

0,5 mA/A

> 20 A

10 mA

 

Phụ lục F

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng F.1 - Quan hệ giữa các phần kết cấu lại và phần ban đầu

Số xuất bản theo kết cấu

Tiêu chuẩn cũ nằm trong phần mới

Tên gọi

Năm xuất bản

Sửa đổi (năm)

Phần 1

Nguyên tắc cơ bản

IEC 60364-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 1: Phạm vi áp dụng, đối tượng và nguyên tắc cơ bản

1992

 

IEC 60364-2-21 TR3

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 2: Định nghĩa – Chương 21: Hướng dẫn các thuật ngữ chung

1993

 

IEC 60364-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung

1993

Sửa đổi 1 (1994)

Sửa đổi 2 (1995)

Phần 4-41

Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống điện giật

IEC 60364-4-41

Xuất bản lần 3

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 41: Bảo vệ chống điện giật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sửa đổi 1 (1996)

Sửa đổi 2 (1999)

IEC 60364-4-46

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 46: Cách ly và đóng cắt

1981

 

IEC 60364-4-47

Xuất bản lần 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1981

Sửa đổi 1 (1993)

IEC 60364-4-481

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 48: Chọn biện pháp bảo vệ là hàm số của các ảnh hưởng từ bên ngoài – Chương 481: Chọn các biện pháp bảo vệ chống điện giật liên quan đến các ảnh hưởng từ bên ngoài

1993

 

Phần 4-42

Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 41: Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt

1980

 

IEC 60364-4-482

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 48: Chọn biện pháp bảo vệ là hàm số của các ảnh hưởng từ bên ngoài – Mục 482: Bảo vệ chống cháy.

1982

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng

IEC 60364-4-43

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 43: Bảo vệ chống quá dòng

1977

Sửa đổi 1 (1997)

IEC 60364-4-473

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 47: Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn – Mục 473: Biện pháp bảo vệ chống quá dòng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sửa đổi 1 (1998)

Phần 4-44

Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện từ và nhiễu điện áp

IEC 60364-4-442

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá áp – Mục 442: Bảo vệ hệ thống lắp đặt điện hạ áp khỏi sự cố giữa hệ thống cao áp và đất

1993

Sửa đổi 1 (1995)

Sửa đổi 2 (1999)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xuất bản lần 2

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá áp – Mục 443: Bảo vệ chống quá áp có nguồn gốc từ không khí hoặc do đóng cắt

1995

Sửa đổi 1 (1998)

IEC 60364-4-444

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá áp – Mục 444: Bảo vệ chống nhiễu điện từ (EMI) trong hệ thống lắp đặt của tòa nhà

1996

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 45: Bảo vệ chống thấp áp.

1984

 

Phần 5-51

Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị điện – Qui tắc chung

IEC 60364-5-51

Xuất bản lần 3

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 51: Qui tắc chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IEC 60364-3

Xuất bản lần 2

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung

1993

Sửa đổi 1 (1994)

Sửa đổi 2 (1995)

Phần 5 -52

Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 52: Hệ thống đi dây

1993

Sửa đổi 1 (1997)

IEC 60364-5-523

Xuất bản lần 2

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 52: Hệ thống đi dây – Mục 523: Khả năng mang dòng

1999

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

IEC 60364-4-46

Xuất bản lần 1 (trừ điều 461 nằm trong phần 4-41)

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn –Chương 46: Cách ly và đóng cắt

1981

 

IEC 60364-5-53

Xuất bản lần 2

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IEC 60364-5-534

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển – Mục 534: Thiết bị dùng để bảo vệ chống quá áp

1997

 

IEC 60364-5-537

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển – Mục 537: Thiết bị dùng cho cách ly và đóng cắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sửa đổi 1 (1989)

Phần 5-54

Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất

IEC 60364-5-54

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 54: Bố trí nối đất và các dây bảo vệ

1980

Sửa đổi 1 (1982)

IEC 60364-5-548

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Mục 548: Bố trí nối đất và liên kết đẳng thế dùng cho hệ thống lắp đặt công nghệ thông tin

1996

Sửa đổi 1 (1998)

Phần 5-55

Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Thiết bị khác

IEC 60364-5-551

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 55: Thiết bị khác – Mục 551: Máy phát điện hạ áp

1994

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60364-5-559

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 55: Thiết bị khác – Mục 559: Đèn điện và hệ thống chiếu sáng

1999

 

IEC 60364-5-56

Xuất bản lần 1

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 56: Dịch vụ an toàn

1980

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 60364-3

Xuất bản lần 2

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung

1993

Sửa đổi 1 (1994)

Sửa đổi 2 (1995)

Phần 6-61

Kiểm tra và thử nghiệm – Kiểm tra ban đầu

IEC 60364-6-61

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 6: Kiểm tra – Chương 61: Kiểm tra ban đầu

1986

Sửa đổi 1 (1993)

Sửa đổi 2 (1997)

 

Bảng F.2 – Quan hệ giữa cách đánh số điều mới và cũ

Số điều kết cấu lại

Trước đây, nếu có khác biệt

Năm xuất bản gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 1

 

 

 

12

3.2

1993

Tài liệu viện dẫn

Phụ lục B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1993

Định nghĩa, hướng dẫn các thuật ngữ chung

B1.0

21.0

1993

Phạm vi áp dụng

B1.1

21.1

1993

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B1.2

21.2

1993

Điện áp

B1.3

21.3

1993

Điện giật

B1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1993

Nối đất

B1.5

21.5

1993

Mạch điện

B1.7

21.7

1993

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B1.8

21.8

1993

Cách ly và đóng cắt

Phần 4-41

 

 

 

410

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1992

Giới thiệu

410.2

Mới

 

Tài liệu viện dẫn

410.3

470

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 4-42

 

 

 

421

422

1980

Bảo vệ chống cháy

422

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1982

Bảo vệ chống cháy ở những nơi có các rủi ro đặc biệt

422.1

482.0

1982

Qui định chung

422.2

482.1

1982

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

422.3

482.2

1982

Bản chất của vật liệu gia công hoặc lưu trữ

422.4

483.3

1982

Vật liệu có kết cấu dễ cháy

422.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1982

Kết cấu cháy lan

Phần 4-43

 

 

 

431

473.3

1977

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

431.1

473.3.1

1977

Bảo vệ của dây pha

431.2

473.3.2

1977

Bảo vệ của dây trung tính

431.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1977

Ngắt và đấu nối tại dây trung tính

433.1

433.1

1977

Sư kết hợp giữa các dây dẫn và cơ cấu bảo vệ chống quá tải

433.2

473.1.1

1977

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

433.3

473.1.2

1977

Không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải

433.4

473.1.3

1977

Lắp hoặc không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải trong hệ thống IT

433.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1977

Các trường hợp khuyến cáo không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải vì lý do an toàn

433.6

473.1.5

1977

Bảo vệ chống quá tải cho dây dẫn mắc song song

434.1

434.2

1977

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

434.2

473.2.1

1977

Lắp cơ cấu bảo vệ chống ngắn mạch

434.3

473.2.3

1977

Không lắp cơ cấu bảo vệ chống ngắn mạch

434.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1977

Bảo vệ chống ngắn mạch dây dẫn mắc song song

434.5

434.3

1977

Đặc tính của thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch

Phần 4-44

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

440

 

1993, 1995 và 1996 tương ứng

Giới thiệu – Biên soạn từ lời giới thiệu của phần 4-442 (một phần), 4-443 và 4-444 (một phần)

440.1

442.1.1

1993

Phạm vi áp dụng

440.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1993

Tài liệu viện dẫn

445

45

1984

Bảo vệ chống thấp áp

445.1

451

1984

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 5-51

 

 

 

510

51

1997

Giới thiệu

511

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1993

Điều kiện làm việc và các ảnh hưởng từ bên ngoài

 

320.2

 

 

Phần 5-52

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 52-1

52F

1993

Chọn hệ thống đi dây

Bảng 52-2

52G

1993

Lắp đặt hệ thống đi dây

Bảng 52-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1993

Ví dụ về các phương pháp lắp đặt

Bảng 52-4

52-A

1993

Nhiệt độ làm việc lớn nhất đối với các loại cách điện

523.5

523.4

1993

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

523.6

523.5

1993

Số lượng dây dẫn mang tải

523.7

523.6

1993

Dây dẫn mắc song song

523.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1993

Sự thay đổi điều kiện lắp đặt dọc theo tuyến lắp đặt

Bảng 52-5

52J

1993

Diện tích mặt cắt nhỏ nhất của dây dẫn

Phụ lục C

Phụ lục B

1993

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục D

Phụ lục C

1993

Ảnh hưởng của dòng điện hài lên hệ thống ba pha cân bằng

Phần 5-53

 

 

 

534.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1997

Cơ cấu bảo vệ chống thấp áp

535

539

1981

Sự phối hợp của các cơ cấu bảo vệ khác nhau

535.1

539.1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

535.2

539.2

 

Sự kết hợp các thiết bị bảo vệ bằng dòng dư

535.3

539.3

 

Phân biệt giữa các thiết bị bảo vệ bằng dòng dư

536

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1981

Cách ly và đóng cắt

536.0

460

1981

Giới thiệu

536.1

461

1981

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

536.2

462

1981

Cách ly

536.3

463

1981

Ngắt điện để bảo dưỡng về cơ

536.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1981

Chuyển mạch khẩn cấp

536.5

465

1981

Chuyển mạch chức năng

Phần 5-54

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 5-55

 

 

 

550.2

551.1.2

1994

Tài liệu viện dẫn

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

556

56

1980

Dịch vụ an toàn

556.1

352

1980

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

556.4

562

1980

Nguồn an toàn

556.5

563

1980

Mạch điện

556.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1980

Thiết bị sử dụng

556.7

565

1980

Yêu cầu đặc biệt đối với dịch vụ an toàn có các nguồn không có khả năng làm việc song song

556.8

566

1980

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 6-61

 

 

CHÚ THÍCH: Không có thay đổi về cách đánh số điều

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TCVN 6988:2006 (CISPR 11:2004), Thiết bị tần số rađiô dùng trong công nghiệp, nghiên cứu khoa học và y tế (ISM). Đặc tính nhiễu điện từ - Giới hạn và phương pháp đo.

CISPR 12:1997, Vehicles, motorboats and spark-ignited engine-driven devies - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Phương tiện giao thông đường bộ, xuồng máy và các thiết bị khởi động động cơ bằng cách đánh lửa - Đặc tính nhiễu radiô - Giới hạn và phương pháp đo)

TCVN 7600:2010 (CISPR 13:2009), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu rađiô của máy thu thanh và thu hình quảng bá và các thiết bị đi kèm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7492-2:2010 (CISPR 14-2:2008), Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 2: Miễn nhiễm - Tiêu chuẩn họ sản phẩm.

TCVN 7186:2002 (CISPR 15:1999), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.

TCVN 7189:2002 (CISPR 22:1997), Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số rađiô - Giới hạn và phương pháp đo.

TCVN 7447-5-53:2005 (IEC 60364-5-53:2002), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển

IEC 60479-2:1987, Effects of current passing through the human body - Part 2: Special aspects - Chapter 4: Effects of alternating current with frequencies above 100 Hz - Chapter 5: Effects of special waveforms of current - Chapter 6: Effects of unidirectional single impulse currents of short duration (ảnh hưởng của dòng điện đi qua cơ thể người - Phần 2: Khía cạnh đặc biệt - Chương 4: Ảnh hưởng của dòng điện xoay chiều có tần số lớn hơn 100 Hz - Chương 5: Ảnh hưởng của dạng sóng dòng điện - Chương 6: Ảnh hưởng của dòng điện xung thời gian ngắn đơn đơn hướng).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

510.1 Phạm vi áp dụng

510.2 Tài liệu viện dẫn

510.3 Quy định chung

511 Sự phù hợp với tiêu chuẩn

512 Điều kiện làm việc và ảnh hưởng bên ngoài

512.1 Điều kiện làm việc

512.2 Ảnh hưởng bên ngoài

513 Khả năng tiếp cận

513.1 Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

514.1 Quy định chung

514.2 Hệ thống đi dây

514.3 Nhận biết dây trung tính và dây bảo vệ

514.4 Thiết bị bảo vệ

514.5 Sơ đồ điện

515 Ngăn ngừa ảnh hưởng bất lợi lẫn nhau

516 Biện pháp liên quan đến dòng điện trong dây dẫn bảo vệ

516.1 Máy biến áp

516.2 Hệ thống truyền tín hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B (tham khảo) - Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối

Phụ lục C (quy định) - Phân loại điều kiện cơ học

Phụ lục D (quy định) - Phân loại môi trường rộng

Phụ lục E (tham khảo) - Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ cho phép đối với thiết bị

Phụ lục F (tham khảo) - IEC 60364 - Phần từ 1 đến 6: Kết cấu lại

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Hiện đã có TCVN 7447-1:2010 (IEC 60364-1:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

[2] Hiện đã có TCVN 7447-4-41:2010 (IEC 60364-4-41:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật

[3] Hiện đã có TCVN 7447-4-44:2010 (IEC 60364-4-44:2007), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-51:2010 (IEC 60364-5-51:2005) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.803

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!