Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-7:2014 về Cáp cách điện - Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên

Số hiệu: TCVN6610-7:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:29.060.20 Tình trạng: Đã biết

1

2

3

4

5

6

7

8

S lượng và diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn

Chiều dày cách điện, giá trị qui định

Chiều dày vỏ bọc bên trong, giá trị qui định

Đường kính lớn nht của các sợi dây làm màn chắn

Chiều dày v ngoài, giá trị qui định

Đường kính ngoài trung bình

Đin trở cách điện nhỏ nhất ở 70 °C

Giới hạn dưới

Giới hạn trên

mm2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

MW.km

2 x 0,5

0,6

0,7

0,16

0,9

7,7

9,6

0,013

2 x 0,75

0,6

0,7

0,16

0,9

8,0

10,0

0,011

2 x 1

0,6

0,7

0,16

0,9

8,2

10,3

0,010

2 x 1,5

0.7

0,7

0,16

1,0

9,3

11,6

0,010

2 x 2,5

0,6

0,7

0,16

1,1

10,7

13,3

0,009

3 x 0,5

0,6

0,7

0,16

0,9

8,0

10,0

0,013

3 x 0,75

0,6

0,7

0,16

0,9

8,3

10,4

0,011

3 x 1

0,6

0,7

0,16

1,0

8,8

11,0

0,010

3 x 1,5

0,7

0,7

0,16

1,0

9,7

12,1

0,010

3 x 2,5

0,8

0,7

0.10

1,1

11.3

14,0

0,009

4 x 0,5

0,6

0,7

0,16

0,9

8,5

10,7

0,013

4 x 0,75

0,6

0,7

0,16

1.0

9,1

11,3

0,011

4 x 1

0,6

0,7

0,16

1,0

9,4

11.7

0,010

4 x 1,5

0,7

0,7

0,16

1,1

10,7

13,2

0,010

4 x 2,5

0,8

0,8

0,16

1,2

12,6

15,5

0,009

5 x 0,5

0,6

0,7

0,16

1,0

9,3

11,6

0t013

5 x 0,75

0,6

0.7

0,16

1,0

9,7

12,1

0,011

5 x 1

0,6

0,7

0,16

1,1

10,3

12,8

0,010

5 x 1,5

0,7

0,8

0,16

1,2

11,8

14,7

0,010

5 x 2,5

0,8

0,8

0,21

1,3

13,9

17,2

0,009

6 x 0,5

0,6

0,7

0,16

1,0

9,9

12,4

0,013

6 x 0,75

0,6

0,7

0,16

1,1

10,5

13,1

0,011

6 x 1

0,6

0,7

0,16

1,1

11,0

13,6

0,010

6 x 1,5

07

0,8

0,16

1,2

12,7

15,7

0,010

6 x 2,5

0,8

0,8

0,21

1,4

15,2

18,7

0,009

7 x 0,5

0,6

0,7

0,16

1,1

10,8

13,5

0,013

7 x 0,75

0,6

0,7

0,16

1,2

11,5

14,3

0,011

7 x 1

0,6

0,8

0,16

1,2

12,2

15,1

0,010

7 x 1,5

0 7

0,8

0,21

1,3

14,1

17,4

0,010

7 x 2,5

0,8

0,8

0,21

1,5

16,5

20,3

0,009

12 x 0,5

0,6

0,8

0,21

1.3

13t3

16,5

0,013

12 x 0,75

0,6

0,8

0,21

1,3

139

17,2

0,011

12 x 1

0,6

0,8

0,21

1,4

14,7

18,1

0,010

12 x 1,5

0,7

0,8

0,21

1,6

16,7

20,5

0,010

12 x 2,5

0,8

0,9

0,21

1,7

19,9

24,4

0,009

18 x 0,5

0,6

0,8

0,21

1,3

15,1

18,6

0,013

18 x 0,75

0,6

0,8

0,21

1,5

16,2

19,9

0,011

18 x 1

0,6

0,8

0,21

1,5

16,9

20,8

0,010

18 x 1,5

0,7

0,9

0,21

1,7

19,6

24,1

0,010

18 x 2,5

0,8

0,9

0,21

2,0

23,3

28,5

0,009

27 x 0,5

0,6

0,8

0,21

1,6

18,0

22,1

0,013

27 x 0,75

0,6

0,9

0,21

1,7

19,3

23,7

0,011

27 x 1

0,6

0,9

0,21

1,7

20,2

24,7

0,010

27 x 1,5

0,7

0,9

0,21

2,0

23,4

28,6

0,010

27 x 2,5

0,8

1,0

0,26

2,3

28,2

34,5

0,009

36 x 0,5

0,6

0,9

0,21

1,7

20,1

24,7

0,013

36 x 0,75

0,6

0,9

0,21

1,8

21,3

26,2

0,011

36 x 1

0,6

0,9

0,21

1,9

22,5

27,6

0,010

36 x 1,5

0,7

1,0

0,26

2,2

26,6

32,5

0,010

36 x 2,5

0,8

1,1

0,26

2,4

31,5

38,5

0,009

48 x 0,5

0,6

0,9

0,26

1,9

23,1

28,3

0,013

48 x 0,75

0,0

1,0

0,26

2,1

24,9

30,4

0,011

48 x 1

0,6

1,0

0,20

2,1

26,1

31,9

0,010

48 x 1,5

0,7

1,1

0,26

2,4

30,4

37,0

0,010

48 x 2,5

0,8

12

0,31

2,4

359

43,7

0,009

60 x 0,5

0,6

1,0

0,26

2,1

25,5

31,1

0,013

60 x 0,75

0,6

1,0

0,26

2,2

27,0

32,9

0,011

60 x 1

0,6

1,0

0,26

2,3

28,5

34,7

0,010

60 x 1,5

0,7

1,1

0,26

2,4

32,7

39,9

0,010

60 x 2,5

0,8

1,2

0,31

2,4

38,6

47,2

0,009

Bảng 2 - Dữ liệu chung đối với kiểu 6610 TCVN 75 hoặc 60227 IEC 75

1

2

3

4

5

6

Số lượng và diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn

Chiều dày cách điện, giá trị qui định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính ngoài trung bình

Điên trở cách điện nhỏ nhất ở 70 °C

Giới hạn dưới

Giới hạn trên

mm2

mm

mm

mm

mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 x 0,5

0,6

0,7

5,2

6,6

0,013

2 x 0,75

0,6

0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,2

0,011

2 x 1

0,6

0,8

5,9

7 5

0,010

2 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,8

6,8

3,6

0,010

2 x 2,5

0,8

0,9

8,2

10,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 x 0,5

0,6

0,7

5,5

7,0

0,013

3 x 0,75

0,6

0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,6

0,011

3 x 1

0,6

0,8

6,3

8,0

0,010

3 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9

7,4

9,4

0,010

3 x 2,5

0,8

1,0

9,0

11,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 x 0,5

0,6

0,8

6,2

7,9

0,013

4 x 0,75

0,6

0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8,3

0,011

4 x 1

0,6 1

0,8

6,9

8,7

0,010

4 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9

8,2

10,2

0,010

4 x 2,5

0,8

1,1

10,1

12,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 x 0,5

0,6

0,8

6,8

8,6

0,013

5 x 0,75

0,6

0,9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9,3

0,011

5 x 1

0,6

0,9

7,8

9,8

0,010

5 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0

9,1

11,4

0,010

5 x 2,5

0,8

1,1

11,0

13,7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6 x 0,5

0,6

0,9

7,6

9,6

0,013

6 x 0,75

0,6

0,9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,1

0,011

6 x 1

0,6

1,0

8,7

10,8

0,010

6 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,1

10,2

12,6

0,010

6 x 2,5

0,8

1,2

12,2

15,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 x 0,5

0,6

0,9

e,3

10,4

0,013

7 x 0,75

0,6

1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11,3

0,011

7 x 1

0,6

1,0

9,5

11,8

0,010

7 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,2

11,3

14,1

0,010

7 x 2,5

0,8

1,3

13,6

16,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12 x 0,5

0,6

1,1

10,4

12,9

0,013

12 x 0,75

0,6

1,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13,7

0,011

12 x 1

0,6

1,2

11,8

14,6

0,010

12 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,3

13,6

17,0

0,010

12 x 2,5

0,8

1,5

16,8

20,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18 x 0,5

0,6

1,2

12,3

15,3

0,013

18 x 0,75

0,6

1,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16,4

0,011

18 x 1

0,6

1,3

14,0

17,2

0,010

18 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,5

16,5

20,3

0,010

18 x 2,5

0 8

1,8

20,2

24,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27 x 0,5

0,6

1,4

15,1

18,6

0,013

27 x 0,75

0,6

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19,9

0,011

27 x 1

0,6

1,5

17,0

21,0

0,010

27 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,8

20,3

24,9

0,010

27 x 2,5

0,8

2,1

24,7

30,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36 x 0,5

0,6

1,5

17,0

20,9

0,013

36 x 0,75

0,6

1,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22,4

0,011

36 x 1

0,6

1,7

19,4

23,8

0,010

36 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,0

23,0

28,2

0,010

36 x 2,5

0,8

2,3

28,0

34,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

48 x 0,5

0,6

1,7

19,8

24,3

0,013

48 x 0,75

0,6

1,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25,9

0,011

48 x 1

0,6

1.9

22,5

27,6

0,010

48 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,2

262

32.5

0,010

48 x 2,5

0,8

2,4

32,1

39,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60 x 0,5

0,6

1,8

21,7

26,6

0,013

60 x 0,75

0,6

2,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

28,7

0,011

60 x 1

0,6

2,1

24,9

30,5

0,010

60 x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,4

29,5

35,8

0,010

60 x 2,5

0,8

2,4

35,0

42,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 3 - Thử nghiệm đối với kiểu 6610 TCVN 74 hoặc 60227 IEC 74 và 6610 TCVN 75 hoặc 60227 IEC 75

1

2

3

4

5

Điều

Thử nghiệm

Loại thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiêu chuẩn

Điều

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm điện

Điện trở ruột dẫn

Thử nghiệm điện áp trên lõi theo chiều dày cách điện quy định

- ở 1 500 V, ≤ 0,6 mm

- ở 2 000 V, > 0,6 mm

Thử nghiệm điện áp trên cáp hoàn chỉnh ở 2 000 V

Điện trở cách điện ở 70 oC

Trở kháng truyền đối với cáp có chống nhiễu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66T

T

T, S

T

T

 

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

IEC 62153-4-3

 

2.1

 


2.3

2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4

5.2 và 6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu về kết cấu

Đo chiều dày cách điện

Đo chiều dày vỏ bọc, vỏ bọc bên trong hoặc vỏ ngoài

Đo đường kính ngoài

Giá trị trung bình

Độ ôvan

T, S

T, S

T, S

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66T, S

T, S

TCVN 6610-1 (IEC 60227-1) và TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

TCVN 6610-1 (IEC 60227-1)

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

 

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 


Xem xét và đo

1.9

1.10

 

1.11

1.11

3

3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3

Đặc tính cơ của cách điện

Thử nghiệm kéo trước lão hóa

Thử nghiệm kéo sau lão hóa

Thử nghiệm tổn hao khối lượng

 

T

T

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6614-1-1 (IEC 60811-1-1)

TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2)

TCVN 6614-3-2 (IEC 60811-3-2)

 

9.1

8.1.3

8.1

4

4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính cơ của vỏ bọc bên trong

Thử nghiệm kéo trước lão hóa

Thử nghiệm kéo sau lão hóa

 

T

T

 

TCVN 6614-1-1 (IEC 60811-1-1)

TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2

8.1.3.1

5

5.1

5.2

5.3

Đặc tính cơ của vỏ bọc hoặc vỏ ngoài

Thử nghiệm kéo trước lão hóa

Thử nghiệm kéo sau lão hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

T

T

T

 

TCVN 6614-1-1 (IEC 60811-1-1)

TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2)

TCVN 6614-3-2 (IEC 60811-3-2)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1

8.2

6

Thử nghiệm tính tương thích a)

T

TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2)

8.1.4

7

7.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao

Cách điện

Vỏ bọc hoặc vỏ ngoài

 

T

T

 

TCVN 6614-3-1 (IEC 60811-3-1)

TCVN 6614-3-1 (IEC 60811-3-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1

8.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4

Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp

Thử nghiệm uốn đối với cách điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm độ giãn dài đối với vỏ bọc hoặc vỏ ngoài c)

Thử nghiệm va đập d)

 

T

T

T

T

 

TCVN 6614-1-4 (IEC 60811-1-4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6614-1-4 (IEC 60811-1-4)

TCVN 6614-1-4 (IEC 60811-1-4)

 

8.1

8.2

8.4


8.5

9

9.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm sốc nhiệt

Cách điện

Vỏ bọc hoặc vỏ ngoài

 

T

T

 

TCVN 6614-3-1 (IEC 60811-3-1)

TCVN 6614-3-1 (IEC 60811-3-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1

9.2

10

10.1

Độ bền cơ của cáp hoàn chỉnh

Thử nghiệm độ mềm dẻo đối với cáp không chống nhiễu e)

 

T

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.1

11

Thử nghiệm tính chậm cháy

T

TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2)

-

12

Khả năng chịu dầu khoáng của vỏ bọc hoặc vỏ ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6614-2-1 (IEC 60811-2-1)

10

a) Xem 5.3.1 của TCVN 6610-1 (IEC 60227-1), nếu thuộc đối tượng áp dụng.

b) Chỉ áp dụng cho các cáp có đường kính ngoài trung bình đến và bằng 12,5 mm.

c) Chỉ áp dụng cho cáp có đường kính ngoài trung bình lớn hơn 12,5 mm.

d) Vỏ bọc bên trong của cáp có chống nhiễu cũng phải kiểm tra.

e) Không áp dụng cho cáp có nhiều hơn 18 lõi.

 

PHỤ LỤC A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu mã

Cáp thuộc các kiểu thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này được ký hiệu bằng hai chữ số đứng sau số hiệu tiêu chuẩn.

Chữ số thứ nhất chỉ cấp cáp cơ bản; chữ số thứ hai chỉ kiểu cụ thể thuộc cấp cáp cơ bản.

Các cấp và kiểu cáp như sau:

0. Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đt cố định.

01 . Cáp không có vỏ bọc mt lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung (6610 TCVN 01 hoặc 60227 IEC 01).

02. Cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn mềm công dụng chung (6610 TCVN 02 hoặc 60227 IEC 02).

05. Cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn đặc và nhiệt độ ruột dẫn là 70 oC dùng để lắp đặt bên trong (6610 TCVN 05 hoặc 60227 IEC 05).

06. Cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn mềm và nhiệt độ ruột dẫn là 70 oC dùng để lắp đặt bên trong (6610 TCVN 06 hoặc 60227 IEC 06).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

08. Cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn mềm và nhiệt độ ruột dẫn là 90 oC dùng để lắp đặt bên trong (6610 TCVN 08 hoặc 60227 IEC 08).

1. Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

10. Cáp có vỏ bọc bng PVC nhẹ (6610 TCVN 10 hoặc 60227 IEC 10).

4. Cáp mềm không có vỏ dùng trong chế độ nhẹ

41. Dây tinsel dẹt (6610 TCVN 41 hoặc 60227 IEC 41).

43. Dây mềm dùng để mắc đèn chiếu sáng trang trí trong nhà (6610 TCVN 43 hoặc 60227 IEC 43).

5. Cáp mềm có vỏ bọc dùng trong chế độ bình thường

52. Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC nhẹ (6610 TCVN 52 hoặc 60227 IEC 52).

53. Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC thông dụng (6610 TCVN 53 hoặc 60227 IEC 53).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

57. Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC thông dụng chịu nhiệt dùng ở nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn bằng 90 oC (6610 TCVN 57 hoặc 60227 IEC 57).

7. Cáp mềm có vỏ bọc dùng trong chế độ đặc biệt.

71f. Cáp dẹt có vỏ bọc bằng PVC dùng cho thang máy và cáp dùng cho các đoạn nối chịu uốn (6610 TCVN 71f hoặc 60227 IEC 71f).

74. Cáp mềm có vỏ bọc bằng PVC chịu dầu, có chống nhiễu (6610 TCVN 74 hoặc 60227 IEC 74).

75. Cáp mềm có vỏ bọc bằng PVC chịu dầu, không chống nhiễu (6610 TCVN 75 hoặc 60227 IEC 75).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1 Phạm vi áp dụng

1.2 Tài liệu viện dẫn

2 Cáp mềm chịu dầu, có vỏ bọc bằng polyninyl clorua, có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu

2.1 Ký hiệu mã

2.2 Điện áp danh định

2.3 Kết cấu

2.4 Thử nghiệm

2.5 Hướng dẫn sử dụng

Phụ lục A (quy định) - Ký hiệu mã

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-7:2014 (IEC 60227-7:2012) về Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.166

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!