Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6479:2010 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2010 Ngày hiệu lực:
ICS:29.140.30, 29.140.99 Tình trạng: Đã biết

Bóng đèn

Balát dùng cho bóng đèn theo các tờ dữ liệu

Kiểu

Tờ dữ liệu

2 x 7 W

7863-TCVN-0007

(60901-IEC-0007)

11 W

7863-TCVN-0011

(60901-IEC-0011)

2 x 9 W

7863-TCVN-0009

(60901-IEC-0009)

2 x 15 W, T8

7670-TCVN-2120

(60081-IEC-2120)

30 W, T8

7670-TCVN-2320

(60081-IEC-2320)

2 x 18 W

7670-TCVN-2220

(60081-IEC-2220)

40 W

7670-TCVN-2440

(60081-IEC-2440)

2 x 20 W

7670-TCVN-2240

(60081-IEC-2240)

 

PHỤ LỤC C

(quy định)

BALÁT CHUẨN

C.1. Ghi nhãn

Balát chuẩn phải được ghi nhãn rõ ràng và bền như sau:

a) các chữ "balát chuẩn" phải ghi đầy đủ,

b) nhãn xuất xứ; nhãn này có thể thương hiệu, tên của nhà chế tạo hoặc tên đại lý được ủy quyền,

c) số sêri,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) điện áp nguồn và tần số danh định.

C.2. Đặc tính thiết kế

C.2.1. Thiết kế chung

Balát chuẩn là một cuộn dây tự cảm, có hoặc không có điện trở bổ sung, được thiết kế để có các đặc tính làm việc như Điều C.3.

Balát chuẩn có thể sử dụng trong mạch có tắcte hoặc nếu thuộc đối tượng áp dụng, thì sử dụng trong mạch có nguồn điện riêng biệt để nung nóng catốt của bóng đèn.

Đối với các kiểu bóng đèn dùng với mạch không có tắcte mà trên tờ dữ liệu bóng đèn tương ứng trong TCVN 7670 (IEC 60081) quy định hai phương pháp thay thế để đo đặc tính quang và đặc tính điện, thì nhà chế tạo phải nêu rõ đã sử dụng phương pháp nào.

C.2.2. Bảo vệ

Balát phải được bảo vệ, ví dụ bằng vỏ thép thích hợp, để tránh ảnh hưởng của từ trường, sao cho tỷ số giữa điện áp và dòng điện đối với dòng điện chuẩn không được thay đổi quá 0,2 % khi đặt một tấm thép cán thông thường có chiều dày 12,5 mm cách bề mặt bất kỳ của vỏ balát 25 mm.

Ngoài ra, balát phải được bảo vệ tránh hỏng về cơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo A.2.

C.3.1. Điện áp và tần số nguồn danh định

Điện áp và tần số nguồn danh định của balát chuẩn phải phù hợp với các giá trị cho trên tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng trong TCVN 7670 (IEC 60081) hoặc TCVN 7863 (IEC 60901).

C.3.2. Tỷ số điện áp/dòng điện

Tỷ số giữa điện áp và dòng điện của balát chuẩn phải có giá trị như cho trên tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng trong TCVN 7670 (IEC 60081) hoặc TCVN 7863 (IEC 60901) và thỏa mãn các dung sai sau đây:

a) ±0,5 % ở giá trị dòng điện chuẩn;

b) ±3 % ở các giá trị dòng điện bất kỳ từ 50 % đến 115 % dòng điện chuẩn.

C.3.3. Hệ số công suất

Hệ số công suất của balát chuẩn được xác định ở dòng điện chuẩn phải phù hợp với quy định trên tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng trong TCVN 7670 (IEC 60081) hoặc TCVN 7863 (IEC 60901), với dung sai ±0,005.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi balát chuẩn làm việc ở nhiệt độ môi trường không khí từ 20 oC đến 27 oC, ở dòng điện hiệu chuẩn và tần số danh định, và sau khi đã ổn định nhiệt, độ tăng nhiệt của cuộn dây balát không được vượt quá 25 oC khi đo bằng phương pháp "thay đổi điện trở".

 

PHỤ LỤC D

(quy định)

BÓNG ĐÈN CHUẨN

Bóng đèn sau khi đã qua thời gian luyện ít nhất 100 h được coi là bóng đèn chuẩn nếu, khi lắp với balát chuẩn trong điều kiện như quy định ở Phụ lục A và làm việc ở nhiệt độ môi trường là 25 oC, nếu không có quy định nào khác trong tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng, công suất của bóng đèn, điện áp trên các đầu nối của bóng đèn hoặc dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi quá 2,5 % so với giá trị khách quan hoặc giá trị danh nghĩa tùy trường hợp được ghi trong TCVN 7670 (IEC 60081).

Trong trường hợp bóng đèn được đo trong mạch mà mạch đó đảm bảo nung nóng catốt riêng biệt (xem A.3.2) thì chính công suất phát xạ chứ không phải công suất tổng phải nằm trong phạm vi 2,5 % giá trị tương ứng trong TCVN 7670 (IEC 60081).

Đối với các bóng đèn làm việc không có tắcte, cũng đòi hỏi điện trở của catốt không được sai khác vượt quá 10 % so với giá trị khách quan của bóng đèn. Nếu điện trở của chúng lớn hơn thì có thể giảm đi bằng cách mắc một điện trở song song.

Phải luôn sử dụng bóng đèn chuẩn loại thích hợp với balát thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Điều này giới hạn sự phát sinh của các hài bậc chẵn do hiệu ứng chỉnh lưu.

CHÚ THÍCH 2: Quy trình để lựa chọn bóng đèn chuẩn, xem Điều A.3.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TCVN 6482 (IEC 60115), Tắcte chớp sáng dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 7590-2-3 (IEC 61347-2-3), Bộ điều khiển bóng đèn - Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes (Kế hoạch và quy trình lấy mẫu để kiểm tra bằng thuộc tính)

IEC 60927, Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements (Thiết bị khởi động (không phải là tắcte chớp sáng) - Yêu cầu về tính năng)

IEC 61000-3-2:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current equal to or less then 16 A per phase) (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 3: Giới hạn - Mục 2: Giới hạn đối với phát xạ dòng điện hài (Dòng điện vào thiết bị bằng hoặc nhỏ hơn 16 A cho mỗi pha))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Lưu ý chung đối với các thử nghiệm

5. Ghi nhãn

6. Điện áp tại các đầu nối của bóng đèn hoặc tắcte (nếu có)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Công suất và dòng điện qua bóng đèn

9. Hệ số công suất của mạch điện

10. Dòng điện cung cấp

11. Dòng điện lớn nhất trên các dây dẫn vào catốt

12. Dạng sóng của dòng điện

13. Màn chắn từ

14. Trở kháng tần số âm thanh

Phụ lục A (quy định) - Thử nghiệm

Phụ lục B (tham khảo) - Làm việc nối tiếp của hai bóng đèn huỳnh quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục D (quy định) - Bóng đèn chuẩn

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2010 (IEC 60921:2006) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.607

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196