Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN3257:1986 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1986 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Tên phân xưởng, gian phòng khu vực sản xuất

Mặt làm việc

Mt xác định độ rọi tiêu chuẩn

Cấp công việc

Độ rọi nhỏ nhất khi chiếu sáng bng đèn huỳnh quang, lux

Ghi chú

Hệ thng chiếu sáng chung

Hệ thng chiếu sáng hn hợp

Chiếu sáng chung và cục bộ

Riêng chiếu sáng chung

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Phân xưởng chun bị

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Bàn kiểm tra vi

Trên mặt bàn

Ngang

IIa

400

1000

200

 

1.2. Khu vực thiết kế mẫu quần áo

Bàn thiết kế

Ngang

IIIa

200

-

-

 

1.3. Bộ phận thực nghiệm

Bàn may

Ngang

IIa

400

-

-

 

1.4. Bộ phận giác sơ đồ

Bàn giác

Ngang

IIIa

200

-

-

 

1.5. Bàn ct bng máy cắt di động

Bàn ct

Ngang

IIIb+1

200

 

 

Độ rọi tăng một cấp vì nơi sản xuất có mức độ nguy hiểm cao

1.6. Máy ct c định khu vực

Khu vực lưỡi dao

Ngang

IIIb+1

 

500

100

Độ rọi tăng một cấp vì nơi sản xuất có mức độ nguy hiểm cao

2. Phân xưởng may

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Máy may

Máy thùa

Máy đính

Bàn may

Ngang

IIa

400

-

-

Có thể sử dụng hệ thống chiếu sáng hỗn hợp, chiếu sáng cục bộ bằng đèn nung sáng

2.2. Bàn thu hóa

Mặt bàn

Ngang

IIa

400

1000

200

Có độ rọi không nhỏ hơn 750 lux và chiếu sáng chung bằng đèn huỳnh quang, có độ rọi không nhỏ hơn 150 lux.

3. Phân xưỏng gia công nhiệt

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Máy là ép

Bàn máy

Ngang

IIIa

200

-

-

 

3.2. Máy là tay

Bàn

Ngang

IIIa+1

300

-

-

Độ rọi tăng một cấp vì nơi sản xuất có mức độ nguy hiểm cao

4. Phân xưởng hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Kiểm tra cht lượng sn phẩm

Bàn kim

 

 

 

 

 

 

4.2. Đóng gói sản phẩm

Trên bàn

Ngang

IIIa

200

-

-

 

5. Các quá trình công nghệ phụ

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Kho vải

Trên giá để vải

Ngang

Vc

75

-

-

Có thể sử dụng đèn nung sáng đ chiếu sáng chung với độ rọi không nhỏ hơn 30 lux.

5.2. Phòng trưng bày mu qun áo

Tủ mu

Đứng

IVc

 

 

 

 

5.3. Khu vực giặt

Sàn nhà

Ngang

IVc

100

-

-

Có thể sử dụng đèn nung sáng đ chiếu sáng chung với độ rọi không nhỏ hơn 50 lux.

5.4. Bộ phận phân loại phế liệu ct

Mt bàn

Ngang

IIIb

150

-

-

Có thể sử dụng hệ thống chiếu sáng hỗn hợp:

5.5. Bộ phận gia công phế liệu thành mặt hàng phụ

Bàn may

Ngang

IIa

400

-

-

Chiếu sáng cục bộ bng đèn nung sáng có độ rọi không nhỏ hơn 750 lux và chiếu sáng chung bng đèn huỳnh quang có độ rọi không nhỏ hơn 150 lux.

5.6. Kho phế liệu

Sàn nhà

Ngang

Vc

75

-

-

Có thể sử dụng đèn nung sáng để chiếu sáng chung với độ rọi không nhỏ hơn 30 lux.

Chú thích: Trong các xí nghiệp may xuất khẩu, độ rọi tiêu chuẩn thuộc cấp IIA được phép tăng lên 1 bậc theo thang độ rọi

Bảng 2: Hệ số dự trữ và thời hạn lau đèn

Tên phân xưởng

Hệ s dự trữ

Thời hạn lau đèn, ln/năm

Phân xưởng chun bị

1,5

4

Phân xưởng may

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Phân xưởng gia công nhiệt

1,5

4

Phân xưởng hoàn thành

1,5

4

Các quá trình công nghệ phụ

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC 1

Hệ thống chiếu sáng trong xí nghiệp may công nghiệp

c) Chiếu sáng chung đều phân xưởng may có trần và có diện tích lớn

d) Chiếu sáng phân xưởng cắt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Góc bảo vệ của đèn

a) Đèn nung sáng nhìn thấy dây tóc bóng đèn

b) Đèn nung sáng bóng mờ

c) Đèn huỳnh quang không có bộ phận tán xạ ánh sáng

d) Đèn huỳnh quang có bộ phận tán xạ ánh sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC 3

Mẫu sổ theo dõi tình hình sử dụng và bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng

a) Mu trang đầu của sổ

Tên phân xưởng

Ngày đưa vào sử dụng các hệ thống chiếu sáng

Tên hệ thống chiếu sáng

Đèn

Ngun sáng

Tổng công suất trong hệ thống chiếu sáng, kW

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu loại

Tổng số

Kiểu loại

Công suất, W, điện thế, V

Tổng số

Chiếu sáng chung

Chiếu sáng cục bộ

Chiếu sáng sự c

Chiếu sáng phân tán người

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ theo dõi bảo dưng
xưởng
thiết bị chiếu sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quản đốc phân xưởng

b) Mẫu bảng theo dõi tình hình hư hỏng thiết bị chiếu sáng

Ngày tháng năm

Số nguồn sáng hư hỏng

Số đèn hư hng, cái

Lí do

Bóng đèn nung sáng

Bóng đèn huỳnh quang

Hệ thống chiếu sáng chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thng chiếu sáng chung

Hê thống chiếu sáng cục bộ

Hệ thống chiếu sáng chung

Hệ tháng chiếu sáng cục bộ

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

c) Mẫu bng theo dõi tình hình thay thế thiết bị chiếu sáng

Ngày tháng năm

Thay ngun sáng

Thay đèn

Ghi chú

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn huỳnh quang

Số lượng, cái

Kiểu loại

Slượng, cái

Công suất, W, điện thế, V

Slượng, cái

Công suất, W, điện thế, V

Hệ thng chiếu sáng chung

Hệ thống chiếu sáng cục bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống chiếu sáng cục bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

d) Mẫu bảng theo dõi tình hình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng

Ngày tháng năm

Số đèn được lau theo định kì, cái

S đèn đã sửa chữa, cái

Kim tra

Ghi chú

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện thế mạng điện chiếu sáng trong phân xưởng, V

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3257:1986 về Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


911
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60