Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12679:2019 (IEC 61517:2009) về Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung

Số hiệu: TCVN12679:2019 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2019 Ngày hiệu lực:
ICS:29.020, 29.140.01, 33.100.10 Tình trạng: Đã biết

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Phóng điện qua không khí

± 8 kV

Phóng điện tiếp xúc

±4 kV

5.3 Trường điện từ tần số radio

Các thử nghiệm này được thực hiện theo IEC 61000-4-3, với các mức thử nghiệm như đã cho trong Bảng 2 của tiêu chuẩn này.

Bảng 2 - Trường điện từ tần số radio - Mức thử nghiệm tại cổng vỏ

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Dải tần

80 MHz đến 1 000 MHz

Mức thử nghiệm

3 V/m (không điều chế)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 kHz, 80 % AM, sóng hình sin

5.4  Trường từ tần số nguồn

Các thử nghiệm này được thực hiện theo IEC 61000-4-8, với các mức thử nghiệm như đã cho trong Bảng 3 của tiêu chuẩn này và chỉ cần đặt lên thiết bị có thành phần dễ bị nhiễm trường từ, ví dụ như phần từ Hall hoặc các cảm biến trường từ. Trường hợp của cơ cấu hoạt động bằng nguồn lưới, tần số thử nghiệm phải khóa ở tần số nguồn lưới.

Bảng 3 - Trường từ tần số nguồn - Mức thử nghiệm tại cổng vỏ

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Tần số trưng

50/60 Hz

Mức thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5  Quá độ nhanh

Các thử nghiệm này được thực hiện theo IEC 61000-4-4, với các mức thử nghiệm như đã cho trong các bảng từ Bảng 4 đến Bảng 6 của tiêu chuẩn này. Quá độ nhanh được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 2 min với cực tính dương và tối thiểu là 2 min với cực tính âm.

Bảng 4 - Quá độ nhanh - Mức thử nghiệm tại cổng dùng cho đường dây tín hiệu và điều khiển

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Mức thử nghiệm

± 0,5 kV (đỉnh)

Thi gian tăng/thời gian giữ

5/50 ns

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 kHz

CHÚ THÍCH 1: Chỉ áp dụng được cho các cổng có giao diện đi kèm với cáp có chiều dài tổng, theo quy định kỹ thuật của nhà chế tạo, có thể vượt quá 3 m.

CHÚ THÍCH 2: Các lệnh thay đổi trạng thái không áp dụng trong khi thử nghiệm.

Bảng 5 - Quá độ nhanh - Mức thử nghiệm tại đầu vào và đầu ra của cổng nguồn một chiều

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Mức thử nghiệm

± 0,5 kV (đnh)

Thời gian tăng/thời gian giữ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tần số lặp

5 kHz

CHÚ THÍCH: Không áp dụng cho thiết bị không được kết nối với nguồn lưới trong khi sử dụng.

Bảng 6 - Quá độ nhanh - Mức thử nghiệm tại đầu vào và đầu ra của cng nguồn xoay chiều

Đặc tính

Mức th nghiệm

Mức thử nghiệm

± 1 kV (đnh)

Thời gian tăng/thi gian giữ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tn số lặp

5 kHz

5.6  Dòng điện chèn (phương thức chung tần số radio)

Các thử nghiệm này được tiến hành theo IEC 61000-4-6, với các mức thử nghiệm như đã cho trong các bảng từ Bảng 7 đến Bảng 9 của tiêu chuẩn này. Ví dụ về cơ cấu ghép và cơ cấu tách:

Lưới điện xoay chiều: CDN - Mn

Cáp tín hiệu được bọc chống nhiễu: CDN - Sn

Cáp tín hiệu không được bọc chống nhiễu: CDN - AFn / CDN - Tn

Bảng 7 - Phương thức chung tần số radio - Mức thử nghiệm tại các cổng dùng cho các đường dây tín hiệu và điều khiển

Đặc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dải tần

0,15 MHz đến 80 MHz

Mức thử nghiệm

3 V hiệu dụng (không điều chế)

Điu chế

1 kHz, 80 % AM, sóng hình sin

Trở kháng nguồn

150 Ω

CHÚ THÍCH: Chỉ áp dụng cho các cổng có giao diện với cáp có chiều dài tổng, theo quy định kỹ thuật của nhà chế tạo, có thể vượt quá 3 m.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Dải tần

0,15 MHz đến 80 MHz

Mức thử nghiệm

3 V hiệu dụng (không điều chế)

Điều chế

1 kHz, 80 % AM, sóng hình sin

Tr kháng nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Chỉ áp dụng cho thiết bị được kết nối với nguồn lưới trong khi sử dụng.

Bảng 9 - Phương thức chung tần số radio - Mức thử nghiệm tại đầu vào và đầu ra của cổng nguồn xoay chiều

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Dải tần

0,15 MHz đến 80 MHz

Mức th

3 V hiệu dụng (không điều chế)

Điều ché

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trở kháng nguồn

150 Ω

CHÚ THÍCH: Chỉ áp dụng cho các cổng có giao diện với cáp có chiều dài tổng, theo quy định kỹ thuật của nhà chế tạo, có thể vượt quá 3 m.

5.7  Đột biến

Thử nghiệm này được thực hiện theo IEC 61000-4-5, với các mức thử nghiệm được cho trong Bảng 10 của tiêu chuẩn này. Không cần phải thử nghiệm các mức thấp hơn. Các xung phải được đặt vào sóng điện áp xoay chiều như sau: năm xung cực tính dương ở góc pha 90°, năm xung cực tính âm ở góc pha 270°. Hai mức thử nghiệm được đưa ra đối với các loại thiết bị chiếu sáng khác nhau.

Bảng 10 - Đột biến - Mức thử nghiệm tại đầu vào của cổng nguồn xoay chiều

Đặc tính

Mức thử nghim

Thiết b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện và các phụ kiện độc lập

Công suất vào

25W

> 25 W

Dữ liệu dạng sóng

1,2/50 µs

1,2/50 µs

1,2/50 µs

Mức thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

± 0,5 kv

± 0,5 kV

± 1,0 kV

 

pha - đất

± 1,0 kV

± 1,0 kV

± 2,0 kV

CHÚ THÍCH: Bổ sung cho mức thử nghiệm quy định, tất cả các mức thử nghiệm thấp hơn như đã nêu trong IEC 61000-4-5 cũng phải được thỏa mãn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thử nghiệm được thực hiện theo IEC 61000-4-11, với các mức thử nghiệm như đã cho trong Bảng 11 và Bảng 12 của tiêu chuẩn này. Sự thay đổi về mức điện áp phải xảy ra ở dạng sóng điện áp xoay chiều đi qua điểm không.

Bảng 11 - Sụt áp - Mức thử nghiệm tại đầu vào của cổng nguồn xoay chiều

Đặc tính

Mức thử nghiệm

Mức điện áp thử nghiệm

Số chu kỳ

70%

10

Bảng 12 - Gián đoạn ngắn điện áp - Mức thử nghiệm tại đầu vào cổng nguồn xoay chiều

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức thử nghiệm

Mức điện áp thử nghiệm

0%

Số chu kỳ

0,5

5.9  Biến động điện áp

Các thử nghiệm liên quan đến biến động điện áp là một phần của tiêu chuẩn sản phẩm thiết bị.

6  Áp dụng quy định kỹ thuật thử nghiệm

6.1  Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- bóng đèn có balát lắp liền và nửa đèn điện;

- phụ kiện độc lập;

- đèn điện hoặc thiết bị tương đương.

Không áp dụng yêu cầu miễn nhiễm đối với bóng đèn không phải bóng đèn có balát lắp liền, hoặc các phụ kiện được lắp trong đèn điện, trong bóng đèn có balát lắp liền hoặc trong nửa đèn điện. Tuy nhiên, nếu các thử nghiệm riêng rẽ đã được chứng minh rằng các phụ kiện lắp trong và dụ như balát hoặc bộ chuyển đổi phù hợp với các yêu cầu đã đặt ra đối với phụ kiện độc lập thì đèn điện được coi là phù hợp và không cần thử nghiệm.

6.2  Thiết bị chiếu sáng không có linh kiện điện tử

Thiết bị chiếu sáng, ngoại trừ đèn điện chiếu sáng khẩn cấp, trong đó nguồn sáng có tần số nguồn lưới hoặc hoạt động bằng pin/acquy và khống chứa các linh kiện điện tử tích cực nào thì được coi là đáp ứng các yêu cầu miễn nhiễm mà không cần thử nghiệm.

6.3  Thiết bị chiếu sáng có linh kiện điện tử

6.3.1  Quy định chung

Đối với thiết bị chiếu sáng có chứa các linh kiện điện tử tích cực, ví dụ như, chuyển đổi hoặc điều chỉnh điện áp làm việc và/hoặc tần số của nguồn sáng, các yêu cầu được cho trong các điều từ 6.3.2 đến 6.3.4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn có balát điện tử lắp liền phải được thử nghiệm theo Điều 5 và phù hợp với tiêu chí tính năng của Bảng 13.

Bảng 13 - Áp dụng các thử nghiệm đối với bóng đèn có balát lắp liền

 

Thử nghiệm và tiêu chí tính năng

Điều

5.2

5.3

5.4

5.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7

5.8

Bảng 11

5.8

Bảng 12

Bóng đèn có balát lắp liền

B

A

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

C

C

B

6.3.3  Phụ kiện độc lập

Các phụ kiện độc lập này như được định nghĩa trong tiêu chuẩn sản phẩm liên quan của chúng, phải được thử nghiệm theo Điều 5 và phù hợp với các tiêu chí tính năng của Bảng 14.

Bảng 14 - Áp dụng các thử nghiệm đối với phụ kiện độc lập

 

Thử nghiệm và tiêu chí tính năng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Bảng 11

5.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ kiện điện tử độc lập

B

A

A

B

A

C

C

B*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.4  Đèn điện

Đèn điện phải được thử nghiệm theo Điều 5 và phải phù hợp với tiêu chí tính năng của Bảng 15.

Bảng 15 - Áp dụng các thử nghiệm đối với đèn điện

 

Thử nghiệm và tiêu chí tính năng

Điều

5.2

5.3

5.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6

5.7

5.8

Bảng 11

5.8

Bảng 12

Đèn điện bao gồm các linh kiện điện tử tích cực

B

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B

A

C

C

Ba

Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp c

Bb

A

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

Bb

d

d

a Đối với đèn điện mà trong đó bóng đèn không thể khởi động lại trong thời gian 1 min, do các ràng buộc về vật lý của bóng đèn thì áp dụng tiêu chí tính năng C.

b Đối với đèn điện khẩn cấp được thiết kế để hoạt động trong các khu vực công việc có rủi ro cao, sau khi thử nghiệm, cường độ sáng phải được khôi phục về giá trị ban đầu trong thời gian 0,5 s.

c Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp phải được thử nghiệm ở cả chế độ làm việc bình thường và cả chế độ làm việc khẩn cấp.

d Không áp dụng các thử nghiệm này vì chúng được đề cập theo thử nghiệm trong TCVN 7722-2-22 (IEC 60598-2-22).

7  Điều kiện thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị có cơ cấu điều chỉnh phải được thử nghiệm ở mức đầu ra ánh sáng là 50 % ± 10 %. Tải bóng đèn của thiết bị cần thử nghiệm phải lớn nhất cho phép.

Đèn điện và các phụ kiện độc lập phải được thử nghiệm cùng với bóng đèn mà chúng được thiết kế. Trong trường hợp thiết bị có thể hoạt động với các bóng đèn có công suất khác nhau thì phải sử dụng bóng đèn có công suất lớn nhất. Bóng đèn phải là bóng đèn thử nghiệm như mô tả trong Phụ lục B của TCVN 7722-1 (IEC 60598-1).

Đối với các phụ kiện độc lập, chiều dài của cáp giữa cơ cấu và bóng đèn phải là 3 m trừ khi nhà chế tạo quy định chiều dài khác.

Cấu hình và chế độ làm việc trong khi thử nghiệm phải được ghi lại cẩn thận trong báo cáo thử nghiệm.

8  Đánh giá sự phù hợp

Thiết bị được chế tạo hàng loạt phải được kiểm tra xác nhận bằng cách thực hiện thử nghiệm điển hình trên một mẫu đại diện hoặc trên một thiết bị được sản xuất hàng loạt. Nhà chế tạo hoặc nhà cung cấp phải đảm bảo bằng hệ thống kiểm soát chất lượng của mình rằng mẫu hoặc thiết bị được thử nghiệm là đại diện của thiết bị sản xuất hàng loạt.

Tất cả các thiết bị không được sản xuất hàng loạt phải được thử nghiệm trên trên cơ sở riêng lẻ.

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Tiêu chí tính năng

5  Quy định kỹ thuật về thử nghiệm

5.1  Quy định chung

5.2  Phóng điện tĩnh điện

5.3  Trường điện từ tần số radio

5.4  Trường từ tần số nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6  Dòng điện chèn

5.7  Đột biến

5.8  Sụt áp và gián đoạn ngắn

5.9  Biến động điện áp

6  Ứng dụng yêu cầu kỹ thuật thử nghiệm

6.1  Biến động điện áp

6.2  Thiết bị chiếu sáng không có linh kiện điện tử

6.3  Thiết bị chiếu sáng có linh kiện điện tử

7  Điều kiện thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12679:2019 (IEC 61517:2009) về Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung - Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.616

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!