Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12237-2-13:2018 về An toàn của máy biến áp - Phần 2-13

Số hiệu: TCVN12237-2-13:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:29.180 Tình trạng: Đã biết

Hình 101 - Các cuộn dây

Hình 102 - Các đầu điều chỉnh

Hình 103 - Các cuộn dây được cách điện bằng cách điện chức năng

3.5.101

Công suất lõi (core power)

Công suất được biến đi bi lõi, nếu lõi này đã được sử dụng trong máy biến áp có các cuộn dây riêng rẽ cùng điện áp nguồn, điện áp đầu ra, tần số, hệ số công suất và các đặc tính nhiệt.

4  Yêu cầu chung

Áp dụng Điều 4 của IEC 61558-1.

5  Lưu ý chung đối với các thử nghiệm

Áp dụng Điều 5 của IEC 61558-1.

6  Thông số đặc trưng

Thay thế:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.102  Công suất đầu ra danh định không được vượt quá:

- 40 kVA đối với máy biến áp một pha;

- 200 kVA đối với máy biến áp nhiều pha.

Máy biến áp không gii hạn công suất đầu ra phải theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà chế tạo.

6.103  Tần số nguồn danh đnh và các tần số làm việc bên trong không được vượt quá 500 Hz.

6.104  Điện áp nguồn danh định không được vượt quá 1 100 V xoay chiều.

6.105  Công suất lõi không được vượt quá:

- 2 kVA đối với máy biến áp một pha;

- 10 kVA đối với máy biến áp nhiều pha.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mối quan hệ giữa công suất lõi và công suất đầu ra danh định được cho theo công thức sau:

Công suất lõi  công suất đầu ra danh định (VA)

trong đó Vmax và Vmin là giá trị cao nhất và thấp nhất (điện áp nguồn danh đnh hoặc điện áp đầu ra danh định).

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp này, giới hạn của công suất lõi được áp dụng cho công suất đầu ra danh định.

Công thức này không áp dụng đối với máy biến áp có các cuộn dây riêng rẽ được đấu nối điện (xem Hình 103). Trong trường hợp này, công suất lõi của máy biến áp bằng công suất đầu ra danh định.

Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu của 6.101 đến 6.105 bằng việc xem xét ghi nhãn.

7  Phân loại

Áp dụng Điều 7 của IEC 61558-1.

8  Ghi nhãn và các thông tin khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1  h) Thay thế

Các máy biến áp phải được ghi nhãn với một trong các ký hiệu đồ họa được nêu trong 8.11;

8.11  Bổ sung:

Ký hiệu hoặc ký hiệu đồ họa

Giải thích hoặc tiêu đề

Nhận biết

Máy biến áp tự ngẫu hỏng một cách an toàn

60417-5941

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy biến áp tự ngẫu không chịu ngắn mạch

60417-5942

Máy biến áp tự ngẫu chịu ngắn mạch (vốn có hoặc không vốn có)

60417-5943

8.101  Nếu có đầu nối để đấu nối tới điểm nối sao thì dòng điện lớn nhất đến điểm nối sao đó phải đưc ghi nhãn.

9  Bảo vệ chống điện giật

Áp dụng Điều 9 của IEC 61558-1.

10  Thay đổi cài đặt điện áp đầu vào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11  Điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra có tải

Áp dụng Điều 11 của IEC 61558-1.

12  Điện áp đầu ra không tải

Áp dụng Điều 12 của IEC 61558-1, ngoài ra:

Bổ sung:

Điện áp đu ra không tải được đo khi máy biến áp được nối với điện áp nguồn danh định tần số nguồn danh định và ở nhiệt độ môi trường.

12.101  Điện áp đầu ra không tải đối với máy biến áp độc lập phải lớn hơn 50 V xoay chiều hoặc 120 V một chiều không nhấp nhô nhưng không vượt quá 1 000 V xoay chiều hoặc 1 415 V một chiều không nhấp nhô.

Đối với máy biến áp độc lập, giới hạn điện áp đầu ra này áp dụng cả khi các cuộn dây đầu ra, không được thiết kế để đu nối, được nối nối tiếp.

CHÚ THÍCH: Một máy biến áp tự ngẫu có thể có nhiều hơn một cuộn dây đầu ra cho mục đích điều chỉnh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sai lệch được tính bằng % của điện áp đầu ra có tải và được tính theo công thức:

trong đó Uno-Ioad là điện áp đầu ra không tải và Uload là điện áp đầu ra có tải.

Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu của 12.101 và 12.102 bằng cách đo điện áp ra không tải nhiệt độ môi trường khi máy biến áp được nối với điện áp nguồn danh định tần số nguồn danh định.

Sai lệch không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 101.

Bảng 101 - Sai lệch điện áp đầu ra

Loại máy biến áp tự ngẫu
Công suất ra danh đnh
VA

Sai lệch giữa điện áp ra không tải và điện áp ra có tải
%

Máy biến áp tự ngẫu chịu ngắn mạch vốn có

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đến 63 VA

100

Lớn hơn 63 VA đến 630 VA

50

Lớn hơn 630 VA

20

Máy biến áp tự ngẫu khác:

 

Đến 10 VA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớn hơn 10 VA đến 25 VA

50

Lớn hơn 25 VA đến 63 VA

20

Lớn hơn 63 VA đến 250 VA

15

Lớn hơn 250 VA đến 630 VA

10

Lớn hơn 630 VA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13  Điện áp ngắn mạch

Áp dụng Điều 13 của IEC 61558-1.

14  Phát nóng

Áp dụng Điều 14 của IEC 61558-1.

15  Bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Áp dụng Điều 15 của IEC 61558-1.

16  Độ bền cơ

Áp dụng Điều 16 của IEC 61558-1.

17  Bảo vệ chống lại tác hại do sự xâm nhập của bụi, vật rắn, và độ ẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18  Điện trở cách điện, độ bền điện môi và dòng điện rò

Áp dụng Điều 18 của IEC 61558-1, ngoài ra:

18.2  Bảng 7: Không áp dụng các giá trị giữa mạch đầu vào và mạch đầu ra, giữa từng mạch đầu vào và tất cả các mạch đầu vào khác, giữa từng mạch đầu ra và tất cả các mạch đầu ra khác.

18.3  Bảng 8a: Không áp dụng dòng 1) và 2).

19  Kết cấu

Áp dụng Điều 19 của IEC 61558-1, ngoài ra:

Bổ sung:

19.106  Máy biến áp tự ngẫu được nối bằng phích cắm có điện áp đầu vào danh định cao hơn điện áp đầu ra danh định không được có bất cứ điện thế nào so với đất ổ cắm đầu ra cao hơn điện áp đầu ra danh định.

Yêu cầu này phải được đáp ứng bằng cách sử dụng một trong những phương pháp sau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp này, phải có hướng dẫn để không sử dụng máy biến áp này với hệ thống ổ cắm và phích cắm không phân cực.

19.106.2  Thiết bị phát hiện tính phân cực (đối với hệ thống ổ cắm và phích cắm đầu vào và đầu ra không phân cực)

Một thiết bị phát hiện tính phân cực chỉ cấp nguồn cho mạch đầu ra khi điện thế với đất ở các cực của ổ cắm đầu ra không vượt quá điện áp đầu ra danh định. Sự phân cách tiếp điểm của thiết bị cắt phải ít nhất là 3 mm mỗi cực.

CHÚ THÍCH: Rơle từ là một ví dụ về thiết bị phát hiện tính phân cực.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm sau.

Máy biến áp tự ngẫu được đấu nối với nguồn lưới 1,06 lần điện áp danh định trong điều kiện bất lợi nhất của tải và điện áp đầu ra. Thử nghiệm được lặp lại vi cực tính của đầu vào được đảo ngược. Trong suốt thử nghiệm, điện thế với đất đo được của mỗi cực không được vượt quá giá trị điện áp đầu ra lớn nhất có tải (1,06 lần điện áp đầu ra danh định có tính tới sai lệch cho phép ca Điều 11).

Kiểm tra sự phù hợp bằng phép đo.

Nếu thiết bị phát hiện tính phân cực sử dụng dòng điện chạy xuống đất để phát hiện, dòng điện này không được vượt quá 0,75 mA và chỉ chạy trong khoảng thời gian đo đến khi cực tính được đảo ngược.

Kiểm tra sự phù hợp bằng phép đo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kim tra sự phù hợp bằng phép đo.

19.111  Phải đảm bảo bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với bộ phận mang điện (tuyến tiếp xúc và điều khiển).

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

20  Linh kiện

Áp dụng Điều 20 của IEC 61558-1.

21  Dây dẫn bên trong

Áp dụng Điều 21 của IEC 61558-1.

22  Đấu nối nguồn, cáp hoặc dây nguồn mềm bên ngoài

Áp dụng Điều 22 của IEC 61558-1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng Điều 23 của IEC 61558-1.

24  Quy định đối với nối đất bảo vệ

Áp dụng Điều 24 của IEC 61558-1.

25  Vít và các mối nối

Áp dụng Điều 25 của IEC 61558-1.

26  Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện

Áp dụng Điều 26 của IEC 61558-1, ngoài ra:

Bổ sung:

26.101  Giá trị của chiều dài đường rò, khe h không khí và khoảng cách qua cách điện đối với điện áp làm việc trên 1 000 V có thể được xác định bằng ngoại suy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng Điều 27 của IEC 61558-1.

28  Khả năng chống g

Áp dụng Điều 28 của IEC 61558-1.

 

Các phụ lục

Áp dụng Phụ lục của IEC 61558-1, ngoài ra:

 

Phụ lục C

(quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vật liệu nhóm II (400 ≤ CTI < 600)

Áp dụng Phụ lục C của IEC 61558-1, ngoài ra:

B sung:

Giá trị của chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện đối với điện áp làm việc trên 1 000 V có thể được xác định bằng ngoại suy.

 

Phụ lục D

(quy định)

Chiều dài đường rò (cr), khe hở không khí (cl) và khoảng cách qua cách điện (dti)

Vật liệu nhóm I (CTI ≥ 600)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bổ sung:

Giá trị của chiều dài đường rò, khe h không khí và khoảng cách qua cách điện đối với điện áp làm việc trên 1 000 V có thể được xác định bằng ngoại suy.

 

Phụ lục R

(quy định)

Giải thích việc áp dụng 4.2 của IEC 60664-1:2007 (xem IEC 61558-1, 26.2)

Áp dụng Phụ lục R của IEC 61558-1, ngoài ra:

Bổ sung:

Các giá trị đối với điện áp làm việc trên 1 000 V có thể được xác định bằng ngoại suy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] IEC 61558-2-16, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1100V - Part 2-16: Particular requirements and test for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply unit

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Thông số đặc trưng

7  Phân loại

8  Ghi nhãn và các thông tin khác

9  Bảo vệ chống điện giật

10  Thay đổi cài đặt điện áp đầu vào

11  Điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra có tải

12  Điện áp đầu ra không tải

13  Điện áp ngắn mạch

14  Phát nóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16  Độ bền cơ

17  Bảo vệ chống thâm nhập có hại của bụi, vật rắn và ẩm

18  Điện trở cách điện, độ bền điện môi và dòng điện rò

19  Kết cấu

20  Linh kiện

21  Dây dẫn bên trong

22  Đấu nối nguồn, cáp hoặc dây nguồn mềm bên ngoài

23  Đấu nối cho ruột dẫn bên ngoài

24  Quy định đối với nối đất bảo vệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26  Chiều dài đường rò, khe h không khí và khoảng cách qua cách điện

27  Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện tạo vết

28  Khả năng chống gỉ

Phụ lục C (quy định) - Chiều dài đường rò (cr), khe h không khí (cl) và khoảng cách qua cách điện (dti) Vật liệu nhóm II (400 CTI < 600)

Phụ lục D (quy định) - Chiều dài đường rò (cr), khe h không khí (cl) và khoảng cách qua cách điện (dti) Vật liệu nhóm II (CTI 600)

Phụ lục R (quy định) - Giải thích ứng dụng 4.2 ca IEC 60664-1:2007 (xem IEC 61558-1, 26.2)

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12237-2-13:2018 (IEC 61558-2-13:2009) về An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các sản phẩm tương tự dùng cho điện áp nguồn đến 1100V - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm dùng cho máy biến áp tự ngẫu và bộ cấp nguồn kết hợp với máy biến áp tự ngẫu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


775

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.239.1