Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12230:2018 về Bộ nghịch lưu quang điện nối lưới

Số hiệu: TCVN12230:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:27.160 Tình trạng: Đã biết

Thiết bị đo

Độ chính xác

Thiết bị thu thập dữ liệu

0,2 % toàn thang đo

Bộ biến đổi điện áp

0,5 % toàn thang đo

Bộ biến đổi dòng điện

0,5 % toàn thang đo

4.3.2  Nguồn một chiều

Một dàn PV, bộ mô phỏng dàn PV hoặc nguồn một chiều có điều khiển có các đặc tính PV có thể được sử dụng làm nguồn điện một chiều để cung cấp năng lượng đầu vào cho thử nghiệm LVRT. Là nguồn đầu vào EUT, nguồn điện một chiều phải có khả năng cung cấp công suất vào tối đa cho EUT và các mức công suất khác trong quá trình thử nghiệm, điện áp vận hành đầu vào tối thiểu và tối đa ca EUT.

Bộ mô phỏng PV mô phỏng đặc tính dòng điện/điện áp của môđun PV hoặc dàn PV mà EUT được thiết kế. Thời gian đáp ứng của bộ mô phỏng PV không được dài hơn thời gian đáp ứng theo dõi MPP của EUT.

Đối với EUT không có cách ly điện giữa phía DC và phía AC, đầu ra của bộ mô phỏng PV không được nối đất.

Điện dung tương đương giữa đầu ra của bộ mô phỏng PV và đất phải càng thấp càng tốt để giảm thiểu tác động lên EUT.

Một dàn PV được sử dụng làm nguồn đầu vào EUT phải có khả năng phù hợp với mức công suất đầu vào EUT được quy định bi các điều kiện th nghiệm, cần chọn một khoảng thời gian đ bức xạ mặt trời ổn định và không thay đổi nhiều hơn 5 % trong quá trình thử nghiệm.

4.3.3  Bộ mô phỏng ngắn mạch

Là một phn của thiết bị mô phỏng lưới, bộ mô phỏng ngắn mạch được sử dụng để tạo ra sụt điện áp do ngắn mạch giữa hai hoặc ba pha, hoặc giữa một hoặc hai pha chạm đất, thông qua mạng trở kháng Z1Z2 như thể hiện trong cách bố trí thiết bị th nghiệm trên Hình 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trở kháng Z1 được s dụng để giới hạn ảnh hưng ca ngắn mạch lên dịch vụ cấp nguồn cho mạch thử nghiệm. Do đó, kích thước của Z1 sẽ gii thích cho tất cả các chuỗi thử nghiệm được thực hiện và giới hạn dòng ngắn mạch được lấy từ lưới tới các giá trị mà không làm giảm điện áp lưới quá mức. Xem xét giảm điện áp có thể chấp nhận được tối đa 5 % khi thực hiện thử nghiệm, giá trị nhỏ nhất của Z1 phải bằng ít nhất 20 x Zgrid, khi Zgrid là trở kháng ngắn mạch lưới đo được tại điềm nối mạch thử nghiệm.

Để đảm bảo rằng thử nghiệm là thực tế, tuy nhiên, công suất ngắn mạch biểu kiến (SEUT) có sẵn tại nút kết nối EUT NEUT phải ít nhất bằng 3 x Pn, trong đó Pn là công suất danh định của EUT (giá trị nh nhất SEUT > 3 x Pn, và giá trị được khuyến nghị là SEUT = 5 đến 6 x Pn). Điều này có nghĩa là trong các thử nghiệm ngắn mạch, sự đóng góp ca dòng điện qua Z1 và Z2 từ lưới điện vẫn chiếm ưu thế so với dòng điện được đóng góp bởi EUT. Theo cách này, dòng biến đổi không tạo ra sự gia tăng điện áp đáng kể trong suốt thời gian thử nghiệm liên quan đến sụt điện áp khi không tải.

Hai điu kiện được mô tả ở trên xác định giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất ca Z1. Hai điều kiện kết hợp cũng xác định các tiêu chí giới hạn cho sự lựa chọn của một cơ sở hạ tầng lưới điện phù hợp để thực hiện các th nghiệm với các mạch trở kháng. Nếu cơ s hạ tầng lưới điện không thể đáp ứng các yêu cầu trên, thì một mạch thử nghiệm thay thế sử dụng bộ chuyển đổi tựa lưng được cho phép, như trên Hình 2 và có thể được thêm vào để giảm trở kháng ngắn mạch lưới ZGrid

Nói chung, giá trị X/R của cuộn cảm Z1Z2 đối với bộ mô phỏng ngắn mạch có thể gần với các giá trị tr kháng truyền cho các quốc gia và khu vực khác nhau. Cũng thích hợp đối với tr kháng cảm kháng Z1 và Z2 được đặc trưng bởi tỷ lệ X/R ít nhất bằng 3, để tái lập các giá tr tối thiểu điển hình của X/R tìm thấy trong đường dây điện HV cũng như MV.

CHÚ THÍCH 1: X là trở kháng tương đương của cuộn cảm.

CHÚ THÍCH 2: R là điện trở tương đương của cuộn cảm.

Một đấu nối rẽ nhánh (công tắc St) của Z1 thường được sử dụng để ngăn ngừa quá nhiệt của trở kháng Z1 trước và sau khi thực hiện của từng trình tự thử nghiệm.

Sụt điện áp được tạo ra bằng cách đấu nối trở kháng Z2 bằng công tắc S2. Nếu sụt điện áp được yêu cầu phải để được tạo ra hai lần trong một khoảng thời gian ngắn (đối với các thử nghiệm sụt điện áp kép), thì thường sử dụng công tắc song song S2'. Giá trị của Z2/(Z1 + Z2 + ZGrid) phải được điều chnh theo biên độ điện áp yêu cầu. Ví dụ, khi biên độ điện áp yêu cầu là 50 % điện áp danh định, giá trị của Z2/(Z1 + Z2 + ZGrid) là khoảng 0,5.

Công tắc S2 phải có khả năng điều khiển chính xác thời gian giữa nối và ngắt của Z2 đối với các thử nghiệm một pha, hai pha hoặc ba pha. Nếu pha của công tắc S2 không th điều khiển độc lập, có thể sử dụng công tắc ni tiếp B1 để chọn pha sự cố. B2 được sử dụng để chọn xem sự cố có phải là chạm đất hay không. Tất cả các công tắc có thể là bộ ngắt mạch cơ học hoặc thiết bị điện tử công suất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo cáo thử nghiệm phải xác định các giá trị của các tr kháng Z1Z2, tỷ lệ X/R liên quan và mô tả mạch được sử dụng. Ngoài ra, công suất ngắn mạch lưi có sẵn ở mức điện áp mà tại đó phép thử được thực hiện phải đưc ghi lại.

Trạng thái của các công tắc và các loại sự cố được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2 - Loại sự cố và trạng thái chuyn đổi

Loại sự cố

Trạng thái chuyển đổi

Pha A của B1

Pha B của B1

Pha C của B1

B2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đã đóng

M

M

Đã đóng

Pha B chạm đất

Mở

Đã đóng

Mở

Đã đóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mở

Mở

Đã đóng

Đã đóng

Pha A và B chạm đất

Đã đóng

Đã đóng

M

Đã đóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mở

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

Pha C và A chạm đất

Đã đóng

Mở

Đã đóng

Đã đóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đã đóng

Đã đóng

Mở

Mở

Pha B và C

M

Đã đóng

Đã đóng

Mở

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đã đóng

Mở

Đã đóng

Mở

Pha A, B và C

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong thời gian phục hồi điện áp, S2 nên được mở trước. S1 nên được đóng sau khi S2 được m. Khoảng thời gian giữa hai thao tác trên phải rất ngắn.

4.3.4  Bộ chuyn đi dựa trên bộ mô phỏng lưới

Mạch thử nghiệm được đề cập ở 4.3.3 được khuyến cáo để mô phỏng các sự cố lưới điện. Tuy nhiên, nếu không thể đáp ứng các điều kiện thử nghiệm, thì một mạch th nghiệm thay thế sử dụng bộ chuyển đổi tựa lưng được cho phép, như trên Hình 3.

Mạch thử nghiệm về cơ bản gồm một nguồn điện áp có điện trở trong thấp kết hợp với các bộ khuếch đại băng thông rộng (loại đóng cắt tuyến tính hoặc cưỡng bức) có khả năng tái lập chính xác ba điện áp hình sin với thành phần hài điều khiển được, và biên độ có thể điều chỉnh, mối quan hệ về tần số cơ bản và pha bên trong các biên rộng.

Khi bộ chuyển đi được sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phải có kh năng điều khiển độc lập ba pha theo biên độ và góc pha.

Phải kết hợp các trở kháng ZA, ZB và ZC, có th được điều chỉnh đ tái lập các thành phần điện trở và điện cảm của các trở kháng ngắn mạch điển hình ca lưới điện.

c) Phải có khả năng tái lập các điện áp pha và góc pha liên quan xuất hiện ở phía điện áp thấp của máy biến áp trong trường hợp của từng loại sự cố khác nhau. (Xem Phụ lục A đối với cách thể hiện vectơ cho từng sự c).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu nguồn điện áp có thể lập trình là loại điện áp đầu ra hai chiều, được điều khiển và có kh năng tái tạo nh hưởng của các trở kháng ngắn mạch đin hình của lưới, các trở kháng ZA, ZB, ZC có th đưc bỏ qua.

5  Thử nghiệm

5.1  Giao thức thử nghiệm

Giao thức thử nghiệm LVRT được thiết kế để xác minh rằng EUT đáp ứng một cách thích hợp với các sụt điện áp (do các sự cố lưới). Trong quá trình thử nghiệm, EUT phi chứng minh rằng nó có thể:

● Phát hiện sự cố mô phỏng một cách thích hợp.

● Bỏ qua sự cố và tiếp tục hoạt động như được quy định trong các đường cong áp dụng.

● Không phải chịu hư hại bất kỳ t sự c này.

CHÚ THÍCH: Các mức công suất tác dụng và công suất phản kháng được yêu cầu trong khoảng thời gian sụt điện áp có thể khác nhau tùy thuộc quy phạm ca quốc gia.

Đáp ứng với sụt điện áp được quy định trong Bảng 3 phải được ghi lại trong khoảng thời gian vận hành EUT với hai dải công suất đầu ra:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) trên 0,9 Pn

và với hai điều kiện sự cố:

c) sụt điện áp ba pha;

d) sụt điện áp hai pha hoặc sụt điện áp một pha.

Các thử nghiệm nên được thực hiện ít nhất hai lần tại từng điểm thử nghiệm được liệt kê trong Bảng 3.

Bảng 3 - Quy định kỹ thuật thử nghiệm đối với LVRT (chỉ định)

Số lần sụt điện áp

Độ sụt điện ápb

Pha sụt điện ápc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sụt điện áp đơn

A1

Ba pha

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha chạm đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Một pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Ba pha

Tài toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải một phần (0,1 PPn và 0,3 Pn)

Hai pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Một pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

An

Ba pha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha

Ti toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Một pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sụt điện áp képa

A1

Ba pha

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha chạm đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Một pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Ba pha

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Một pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

An

Ba pha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Hai pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

Tải một phần (0,1 Pn và 0,3 Pn)

Một pha chạm đất

Tải toàn bộ (trên 0,9 Pn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a Thử nghiệm sụt điện áp kép có thể được yêu cu ở một số nước hoặc khu vực. Đối với các thiết bị cần th nghiệm không yêu cầu thử nghiệm sụt điện áp kép, các điểm thử nghiệm trên có thể được bỏ qua.

b Độ sụt điện áp là điện áp dư trong thời gian thử nghiệm LVRT mà có thể được quyết định theo yêu cầu được quy định bởi các quốc gia hoặc khu vực khác nhau (Xem Điều B.2 để tính tỷ lệ độ sụt điện áp).

c Pha sụt điện áp có th được quyết định theo yêu cầu được quy định bởi các quốc gia hoặc khu vực khác nhau; giá trị của điện áp hai pha là điện áp dây.

d Thử nghiệm phải được thực hiện theo hệ số K được quy định bi nhà chế tạo.

5.2  Đường cong thử nghiệm

Đặc tính đáp ứng LVRT phải đáp ứng các yêu cầu của đường cong LVRT được quy định bi các quốc gia và khu vực khác nhau khi cần thiết. Ví dụ về đường cong LVRT được cho trên Hình 4.

Hình 4 - Ví dụ đường cong LVRT

Đường cong ví dụ cho thấy EUT cn tiếp tục vận hành trong các điều kiện vận hành được chỉ ra trong khu vực phía trên đường cong LVRT. Cụ thể, EUT cần tiếp tục vận hành trong (t1 - t0) giây mà không ngắt kết ni khỏi lưới điện khi điện áp liên kết sụt xuống 0 % điện áp danh định; trong (t2-t0) giây khi điện áp sụt xuống 30 % điện áp danh định; và trong (t3-t0) giây khi điện áp giảm xuống 70 % điện áp danh định. EUT cần được ngắt kết nối khỏi lưới điện trong khi điều kiện vận hành được chỉ ra bên trong các vùng được đánh bóng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3  Quy trình thử nghiệm

5.3.1  Thử nghiệm sơ bộ

Trước khi thử nghiệm mô phỏng sự cố, EUT chạy chế độ vận hành bình thường. Đường cong LVRT đã chọn được sử dụng đ xác định các điểm sụt điện áp, bao gồm điểm thấp nhất và điểm uốn, cũng như các điểm ngẫu nhiên khác trong đường cong. Việc chọn thời gian sụt điện áp phải tuân theo yêu cầu ca quốc gia hoặc khu vực áp dụng.

5.3.2  Thử nghiệm không tải

Trước khi thử tải, điều chỉnh bộ mô phỏng sự cố để mô phỏng sụt điện áp đối xứng và không đối xứng mà không nối EUT và xác nhận rằng các kết quả đo được là như dự kiến. Bước này đảm bảo rằng biên độ điện áp và thời gian sụt điện áp tuân theo các yêu cầu trên Hình 5.

5.3.3  Dung sai

Dung sai của độ sụt điện áp và thời gian khi thử nghiệm không tải phải tham chiếu yêu cầu của Hình 6 trong TCVN 10687-21:2018 (IEC 61400-21:2008), và không vượt quá các giá trị được chỉ ra trên Hình 5.

Dung sai biên độ điện áp là ± 5 % điện áp danh định trong thời gian trước và trong khi sụt điện áp. Dung sai biên độ điện áp là + 10 % điện áp danh định trong thời gian sau khi điện áp được phục hồi. Dung sai phải được đo giữa 0 và + 5 % điện áp danh định đối với điểm thấp nhất và điểm uốn trong điều kiện không tải.

Thời gian ca từng sụt điện áp được xác định theo các yêu cu ca đường cong LVRT áp dụng. Dải dung sai cho cả thời gian sụt điện áp và thời gian tăng lên là 40 ms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 5 - Dung sai sụt điện áp

5.3.4  Th nghiệm có tải

Các thử nghiệm có tải phải được thực hiện sau khi kết quả th nghiệm không tải đáp ứng tốt các yêu cầu tính năng. Các thông s của bộ mô phng sự cố lưới phải nhất quán với thử nghiệm không tải.

Với EUT được nối với các thiết bị mô phỏng sự cố lưới và bộ mô phỏng PV (hoặc dàn PV), công suất đầu ra cần được đặt đến (0,1 đến 0,3) Pn và trên 0,9Pn riêng rẽ. Các th nghiệm tải bổ sung ở các mức công suất khác phải được thực hiện như được xác định theo yêu cầu của quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Trong thử nghiệm LVRT, MP1, MP2 và MP3 (thể hiện trong Hình 1) phải được chọn làm đim thử nghiệm đ đo và ghi lại các giá trị của điện áp và dòng điện.

Dạng sóng và dữ liệu của điện áp và dòng điện đo được tại các điểm đo phải được ghi lại bởi thiết bị thu thập dữ liệu từ thời điểm A trước khi sụt điện áp đến thời gian B sau khi điện áp tiếp theo tăng lên.

Đối với “A” và “B, dữ liệu cụ thể được xác định bởi các quốc gia hoặc khu vực khác nhau.

6  Tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá khác nhau được xác định bi các yêu cu ca các quốc gia hoặc khu vực khác nhau. Các đặc tính và tiêu chí tính năng sử dụng được nêu trong Phụ lục B và có thể được tham chiếu bi người dùng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A

(tham khảo)

Sự cố mạch điện và sụt điện áp

A.1  Kiểu sự cố

Các sự cố lưới điện của đường dây truyền tải điện cao áp thường được chia thành bốn kiểu khác nhau: sự cố chạm đất một pha, sự cố ngắn mạch hai pha, sự cố chạm đất hai pha và sự c ngắn mạch ba pha. Phổ biến nhất là sự cố chạm đất một pha, chiếm hơn 90 % tổng s sự cố.

Xem xét các pha sự cố khác nhau, các tuyến ngắn mạch cho tất cả các kiu sự c được thể hiện trong Bảng A.1.

Bảng A.1 - Tuyến ngắn mạch đối với các kiểu sự cố khác nhau

Kiểu số

Kiểu ngắn mạch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công thức toán học

1

Sự c chạm đất ngắn mạch một pha (A)

Vfa = 0

Ifa 0

Ifb = Ifc = 0

2

Sự c chạm đất ngắn mạch một pha (B)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vfb = 0

Ifb 0

Ifa = Ifc = 0

3

Sự cố chạm đất ngắn mạch một pha (C)

Vfc = 0

Ifc 0

Ifb = Ifb = 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự cố cách ly ngắn mạch hai pha (AB)

Vfa = Vfb 0

Ifc = 0

Ifa + Ifb = 0

5

Sự cố cách ly ngắn mạch hai pha (BC)

Vfb = Vfc 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ifb + Ifc = 0

6

Sự cố cách ly ngắn mạch hai pha (CA)

Vfa = Vfc 0

Ifb = 0

Ifa + Ifc = 0

7

Sự cố chạm đất ngắn mạch hai pha (AB)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vfa = Vfb = 0

Ifc = 0

Ifa + Ifb 0

8

Sự cố chạm đất ngắn mạch hai pha (BC)

Vfb = Vfc = 0

Ifa = 0

Ifb + Ifc 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự c chạm đất ngắn mạch hai pha (CA)

Vfa = Vfc = 0

Ifb = 0

Ifa + Ifc 0

10

Sự cố ngắn mạch ba pha

Vfa = Vfb = Vfc = 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Vfa, Vfb và Vfc là điện áp sự cố của pha A, pha B, pha C ở điểm sự c riêng rẽ.

CHÚ THÍCH 2: Ifa, IfbIfc là dòng điện sự cố ca pha A, pha B, pha C ở điểm sự cố riêng rẽ.

CHÚ THÍCH 3: Kiểu số 1, 2, 3, 7, 8 và 9 không áp dụng cho hệ thống IT.

A.2  Sụt điện áp

A.2.1  Quy đnh chung

Khi xảy ra sự cố, biên độ điện áp trong pha bị sự cố bị giảm. Khi xảy ra sự cố giữa hai pha, góc pha cần thay đổi phía đầu ra của bộ nghịch lưu. Do các kiu nối dây khác nhau của máy biến áp, biên độ và pha của điện áp AC của bộ nghịch lưu sẽ thay đổi. Hình A.1 chỉ ra cấu trúc liên kết mạch trong điều kiện sự cố.

Hình A.1 - Sơ đồ sự cố lưới

Như chỉ ra trong Bảng A.1, giá trị điện áp pha sự cố tại điểm sự c là zero. (Nếu kiu sự c lưới là sự cố ngắn mạch hai pha không chạm đt, điện áp dây giữa hai pha sự cố bằng zero.) Vì PCC là điểm ghép nối chung không xác định của lưới, Z1 giữa điểm sự cố và PCC có thể được coi là không xác định. Biên độ sụt điện áp và độ lệch pha ở phía AC của bộ nghịch lưu PV được xác định bởi giá trị của Zp và kiểu máy biến áp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Trong th nghiệm này, mạch điện ví dụ là một hệ thống ba pha có điểm trung tính nổi và không có phụ tải điện.

CHÚ THÍCH 2: Đối với các loại hệ thống khác, sơ đồ ngắn mạch có thể khác với ví dụ.

A.2.2  Sự c ngắn mạch ba pha

Hình A.2 minh họa sự thay đổi về biên độ và pha điện áp AC của bộ nghịch lưu khi xây ra sự cố ngắn mạch ba pha:

Hình A.2 - Sơ đồ vector điện áp cho sự c ngắn mạch ba pha

Hình A.2 (a) thể hiện trạng thái góc và pha với đấu nối máy biến áp Yn/Yn12. Hình A.2 (b) thể hiện trạng thái góc và pha với đấu nối máy biến áp Δ/Yn11. Mối quan hệ tương ứng giữa pha sự cố và hai pha còn lại được cho trong Bảng A.2 dưới đây.

Bảng A.2 - Biên độ và pha thay đổi trong sự c ngắn mạch ba pha

Điện áp dư của pha sự cố

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Với máy biến áp Yn / Yn12

Với máy biến áp Δ/Yn11

Pha A

Pha B

Pha C

Pha A

Pha B

Pha C

Am.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

1

0

1

0

1

0

1

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

1

30

50

0,5

0

0,5

0

0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5

30

0,5

30

0,5

30

20

0,2

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0,2

0

0,2

30

0,2

30

0,2

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

0

-

0

-

0

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

CHÚ THÍCH: Am. là biên độ và Ph. Là pha ban đầu

A.2.3  Sự c ngắn mạch hai pha chạm đất

Có ba sự cố chạm đất ngắn mạch hai pha có thể xảy ra tùy thuộc vào các pha sự cố. Lấy sự cố chạm đất ngắn mạch hai pha (BC) làm ví dụ, sự thay đổi biên độ và pha của điện áp xoay chiều của bộ nghịch lưu và được chỉ ra dưới đây:

Hình A.3 - Sơ đồ vec tơ điện áp ca sự cố ngắn mạch hai pha (BC) chạm đất

Hình A.3 (a) th hiện trạng thái góc và pha với đấu nối máy biến áp Yn/Yn12. Hình A.3 (b) th hiện trạng thái góc và pha với đấu ni máy biến áp Δ/Yn11. Mối quan hệ tương ứng giữa các pha bị sự cố và các pha còn lại được thể hiện trong Bng A.3.

Bảng A.3 - Biên độ và pha thay đổi trong sự c ngắn mạch hai pha (BC) chạm đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

%

Vi máy biến áp Yn/Yn12

Với máy biến áp Δ/Yn11

Pha A

Pha B

Pha C

Pha A

Pha B

Pha C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ph.

100

1

0

1

0

1

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

30

1

30

50

1

0

0,5

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0,76

19

0,5

30

0,76

41

20

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,2

0

0,2

0

0,64

9

0,2

30

0,64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

0

0

-

0

-

0,58

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

0,58

60

CHÚ THÍCH: Am. là biên độ và Ph. là pha ban đầu

A.2.4  Sự cố ngắn mạch hai pha không chạm đất

Có ba sự cố ngắn mạch hai pha (không chạm đt) có thể xảy ra tùy thuộc vào các pha sự cố. Lấy sự cố ngắn mạch hai pha (BC) làm ví dụ, sự thay đổi biên độ và pha điện áp AC bộ nghịch lưu và được ch ra dưới đây:

Hình A.4 - Sơ đồ vec tơ điện áp của sự cố ngắn mạch hai pha (BC)

Hình A.4 (a) thể hiện trạng thái góc và pha với đấu nối máy biến áp Yn/Yn12. Hình A.4 (b) thể hiện trạng thái góc và pha vi đấu nối máy biến áp Δ/Yn11. Mối quan hệ tương ứng giữa các pha bị sự cố và các pha còn lại được th hiện trong Bảng A.4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp dư của pha sự c

%

Với máy biến áp Yn/Yn12

Với máy biến áp Δ/Yn11

Pha A

Pha B

Pha C

Pha A

Pha B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Am.

Ph.

100

1

0

1

0

1

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

1

30

1

30

50

1

0

0,66

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,66

-19

0,9

16

0,5

30

0,9

44

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0,53

41

0,53

-41

0,87

7

0,2

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

53

0

1

0

0,5

60

0,5

-60

0,866

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

0,866

60

CHÚ THÍCH: Am. là biên độ và Ph. là pha ban đầu

A.2.5  Sự c ngắn mạch một pha chạm đất

Có ba sự cố ngắn mạch một pha chạm đất có thể xảy ra, tùy thuộc vào pha bị sự cố. Lấy sự cố ngắn mạch một pha (A) làm ví dụ, sự thay đổi biên độ và pha của điện áp xoay chiều của bộ nghịch lưu được chỉ ra dưới đây:

Hình A.5 - Sơ đồ vec tơ điện áp của sự cố ngắn mạch một pha (A) chạm đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng A.5 - Biên độ và pha thay đổi trong sự c ngắn mạch một pha (A) chạm đất

Điện áp dư của pha sự cố

%

Với máy biến áp Yn/Yn12

Với máy biến áp Δ/Yn11

Pha A

Pha B

Pha C

Pha A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pha C

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

Am.

Ph.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ph.

Am.

Ph.

100

1

0

1

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

30

1

30

1

30

50

0,5

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

0

0,76

41

0,5

30

0,76

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,2

0

1

0

1

0

0,64

51

0,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,64

9

0

1

0

1

0

1

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

0

-

0,58

0

CHÚ THÍCH: Am. là biên độ và Ph. là pha ban đầu

 

Phụ lục B

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1  Quy định chung

Phụ lục này đưa ra các phương pháp được đề xuất để xác định một số giá trị tính năng quan trọng trong thử nghiệm LVRT. Các quốc gia và khu vực khác nhau có thể chọn phương pháp thay thế theo yêu cầu của tiêu chuẩn của quốc gia, khu vực đó.

B.2  Tỷ lệ độ sụt điện áp

Do Vì điện áp của mạch thử nghiệm có thể khác với điện áp danh nghĩa của hệ thống, nên sử dụng điện áp danh định của EUT làm điện áp tham chiếu để tính toán t lệ độ sụt điện áp, như trong công thức B.1. Vì vậy, Không nên s dụng giá trị của điện áp thực tế được đo trước khi thử nghiệm sụt điện áp để tính toán độ sụt điện áp.

trong đó:

An  là tỷ lệ điện áp dư;

Udip  là điện áp thực trong quá trình thử nghiệm sụt điện áp;

Un  là điện áp xoay chiều danh định của EUT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong khoảng thi gian sụt điện áp, EUT phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian b qua tương ứng với độ sụt điện áp có thể áp dụng. Các yêu cầu này sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và khu vực, tuy nhiên tính năng LVRT phải đáp ứng hoặc vượt quá hầu hết các yêu cầu về nhu cầu đối với khu vực quy định.

Các chức năng LVRT được thử nghiệm thành công theo các yêu cầu bỏ qua cụ thể chỉ nên được áp dụng các quốc gia và khu vực tương ứng, nơi các yêu cầu đó được áp dụng.

B.4  Dòng điện phản kháng

Nếu EUT tạo ra dòng điện phản kháng là hàm của độ sụt điện áp trong thời gian sụt điện áp, thì thay đổi điện áp gia tăng trong các pha không bị sự cố gây ra bởi dòng điện phản kháng tăng không được vượt quá bất kỳ giá tr nào được quy định bi hầu hết các yêu cầu về nhu cầu của quốc gia hoặc khu vực khác nhau.

Nếu yêu cầu đòng điện phản kháng ra của EUT thay đổi động theo sự thay đổi điện áp trong thời gian sụt điện áp thì khoảng thời gian để ước tính giá trị của dòng điện phản kháng được chọn từ khi bắt đầu sụt điện áp đến khi bắt đầu phục hồi điện áp. Điều này được thể hiện là thời gian giữa t1t2 trong Hình B.1. Nói chung, khoảng thời gian giữa t2 t3 không quá 20 ms.

Hình B.1 - Xác định dòng điện phản kháng ra

Đầu ra của dòng điện phản kháng ra có thể dao động trong khi thử nghiệm. Dao động này có thể dẫn đến các giá trị dòng điện phản kháng cao hơn hoặc thp hơn so với yêu cầu tiêu chuẩn trong quá trình thử nghiệm, đặc biệt là trong khoảng thời gian sụt điện áp. Do đó, phép đo giá trị dòng điện phản kháng cần được tính trung bình trong toàn bộ thời gian sụt điện áp.

B.5  Công suất tác dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công suất tác dụng (p1) có th dao động trong khoảng thời gian sụt điện áp, đặc biệt là tại điểm (ps) nơi bắt đầu phục hồi điện áp hệ thống. Do đó dễ gây hiu lầm khi sử dụng giá trị của công suất tác dụng ghi được tại ps đ đánh giá điều khiển công suất tác dụng. Khuyến nghị thay vào đó, xác định giá trị trung bình của công suất tác dụng trong khoảng thời gian giữa t1 và t2 để đánh giá các đặc tính của phục hồi công suất tác dụng.

Hỉnh B.2 - Xác định sự phục hồi của công suất tác dụng

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary - Part 161: Bectromagnetic compatibility

[2] IEC 60364-1:2005, Electrical installation of buildings - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

[3] EN 50530:2010, Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt

3.1  Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

3.2  Chữ viết tắt

4  Thử nghiệm mạch và thiết bị

4.1  Quy định chung

4.2  Mạch thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5  Thử nghiệm

5.1  Giao thức thử nghiệm

5.2  Đường cong thử nghiệm

5.3  Quy trình thử nghiệm

6  Tiêu chí đánh giá

Phụ lục A (tham khảo) - Sự cố mạch điện và sụt điện áp

Phụ lục B (tham khảo) - Xác định các giá tộ tính năng quan trọng trong thử nghiệm LVRT

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12230:2018 (IEC TS 62910:2015) về Bộ nghịch lưu quang điện nối lưới - Quy trình thử nghiệm dùng cho các phép đo khả năng bỏ qua điện áp thấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.138

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.239.1