Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12223:2018 về Chảo rán ngập dầu dùng cho mục đích gia dụng

Số hiệu: TCVN12223:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:97.040.20, 97.040.50 Tình trạng: Đã biết

Thời gian thực hiện =

Tổng thời gian rán ba mẻ

min/kg

Tổng số lượng khoai tây được rán

Bảng 1 - Thời gian biu để thực hin quy trình rán

Số mẻ

Thời gian

Quy trình ca du/m

Các bước thực hiện

Mẻ thứ 1

Thời gian tăng nhiệt

Tăng nhiệt du mỡ

Đổ đầy giỏ đựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……………………………Bộ điều nhiệt ngắt điện

Rán và

thời gian thực hiện

Nhúng gi ngập dầu

Rán thực phm

…………………………………………………………………

Nhấc giỏ lên

M thứ 2

Thời gian gia nhiệt lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để ráo dầu/mỡ (15 s)

Làm trống giỏ đựng

Làm đầy giỏ

 

…………………………………..Bộ điều nhiệt ngắt

Rán và

thời gian thực hiện

Nhúng giỏ ngập du

Rán thực phm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhc giỏ lên

Mẻ thứ 3

Thời gian gia nhiệt lại

Gia nhiệt lại du/mỡ

Đráo du/m(15 s)

Làm trng gi

Làm đầy gi

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

………………………………….Cảm biến nhiệt tắt

Rán và

thời gian thực hiện

Nhúng giỏ ngập du

Rán thực phm

 ………………………………………………………………

Nhc giỏ n

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Làm trống gi

16  Mức tiêu thụ điện năng

Trong thử nghiệm tại Điều 15, mức tiêu thụ điện năng được đo bằng máy đo oát-gi và được thể hiện bằng kWh, được làm tròn đến 0,01 kWh gần nhất. Phải nêu rõ mức tiêu thụ điện năng để thực hiện ba mẻ rán có dung tích rán tối đa.

CHÚ THÍCH: Trong trưng hợp th nghiệm so sánh, thời gian rán của một lượng khoai tây chiên được tính bng công thức sau:

Mức tiêu thụ năng lượng =

tổng năng lượng tiêu thụ

kWh / kg

tổng số lượng khoai tây đã rán

17  Kết quả rán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- độ chín vàng đo được trong 17,1;

- hàm lượng chất béo đo được trong 17.2;

- kết cấu đo được trong 17.3.

Các đánh giá liên quan đến mục a) và c) phải được thực hiện trên khoai tây chiên được lấy t mỗi mẻ đã thực hiện trong thử nghiệm ở Điều 15.

CHÚ THÍCH: Khoai tây chiên được xem xét để đánh giá kết quả, phải là đại diện cho từng m rán. Đ đạt được điều này, loại bỏ 10% số lượng khoai của mi mẻ rán có màu sắc quá mức (quá tối hoặc quá nhạt). B qua các ảnh hưởng ở phần đầu và cnh. Phải nêu rõ nếu mẻ rán có màu sắc nằm giữa hai giá trị của biểu đồ.

17.1  Xác định độ chín vàng

Việc xác định độ chín vàng của khoai tây chiên được thực hiện bằng biểu đồ sắc thái được phát triển bi V.A.V.I - Vereniging voor de Aardappeiverwerkende Industrie - (Hiệp hội công nghiệp chế biến khoai tây Hà Lan)

Biểu đồ sắc thái này có thể được cung cấp riêng bi Văn phòng trung tâm IEC tại Geneve.

Biểu đ sắc thái cho thấy khoai tây chiên có màu sắc khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sau quá trình rán, mỡ thừa được loại b bằng cách lắc, và sau 2 phút các mẫu được so sánh với biểu đồ sắc thái.

- Việc xác định màu sắc được thực hiện bằng cách đặt miếng khoai tây chiên trên bề mặt biểu đồ và bằng cách so sánh màu của nó với hình ảnh bên dưới.

- Việc so sánh màu sắc của khoai tây chiên với biểu đồ sắc thái nên được thực hiện trong một căn phòng nhiều ánh sáng.

- Khoai tây chiên sau khi so sánh với biểu đồ sắc thái được phân loi thành các mức độ chín, 000, 00, 0, 1, 2, 3 và 4 được đánh dấu trên biểu đồ. Nếu từ 5 mm đến một nửa chiều dài của một miếng khoai tây chiên có màu ti hơn phn còn lại (đốm nâu), nó phải được phân loại cao hơn một bậc trong thang màu phần nht nhất. Nếu hơn một nửa khoai tây chiên có màu đậm hơn, nó phải được phân loại theo màu sắc tối hơn.

Chỉ số chín vàng được tính toán trên cơ sở cp độ và phân b của 20 miếng khoai tây đã rán tạo thành mẻ mẫu để phân biệt các mức độ khác nhau của độ chín vàng.

VÍ DỤ:

Mức độ chín vàng:

000,

00,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,

2,

3,

4

Số lượng khoai tây đã rán:

 

2,

9,

7,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hệ số nhân:

0,

1,

2,

3,

4,

5,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ số màu nâu:

(2 x 1) + (9 x 2) + (7 x 3) + (2 x 4)

= 2,45

20

CHÚ THÍCH: Để bảo toàn màu được in trên biểu đ không bị nhạt màu, cần phải giữ biểu đ trong khu vực tối. Theo quan điểm về độ bền màu, biu đồ được coi là có tuổi thọ hữu dụng trong 12 tháng.

Biểu đồ sắc thái phải sử dụng theo tiêu chuẩn này, không tính đến hướng dẫn ở mặt sau.

17.2  Xác định hàm lưng cht béo

CHÚ THÍCH: Nếu lượng khoai tây chiên được lấy từ th nghiệm của Điu 15, sau khi lấy khoai tây rán ra để đánh giá theo 17.1 và 17.3, không đủ đ xác định hàm lượng cht béo, thì cần chuẩn bị thêm một lượng nữa đ xác định hàm lượng chất béo và theo quy trình tương tự của Điều 15.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một mẫu khoai tây chiên được sấy khô trước và chất béo được chiết xuất với dầu ete trong thiết bị Soxhlett, xác đnh trọng lượng của chất béo chiết xuất được.

17.2.2  Thiết bị yêu cầu

- máy cắt;

- cân có số đọc trực tiếp;

- tủ sấy;

- máy xay phân tích (ví dụ: máy trộn hoặc máy xay cà phê);

- cân phân tích;

- lò sấy (chân không);

- bình hút ẩm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thiết bị Soxhlett có bộ phận gia nhiệt tương ứng và ng lót bằng giấy (đường kính 33mm, chiều dài 118mm);

- bông xơ không có chất béo;

- túi lọc.

17.2.3  Chất thử

Dầu ete, tinh khiết về mặt hóa học, nhiệt độ sôi t 40 °C đến 60 °C.

17.2.4  Quy trình

Khoảng 1 kg mẫu khoai tây chiên được cắt bằng máy cắt và đng nhất cho đến khi các miếng đã đạt được chiều dài tối đa là 0,5cm.

Sn phẩm thô (500 ± 5) g được đo bằng cân có số chỉ trực tiếp (với độ chính xác 0,01g) (W1 và sấy trước trên vỉ trong 15 giờ ở nhiệt độ 60 °C trong tủ sấy. Sau khi làm nguội xuống nhiệt độ phòng, mẫu được đo lại khối lượng (W2). Sản phẩm được sấy bước này là nguyên liệu ban đầu để xác định hàm lượng chất béo.

Bình đáy tròn (250 mL), chứa một vài túi lọc, được sy khô trong 30 phút trong lò sấy ở nhiệt độ là 105 °C. Sau khi làm mát trong bình hút ẩm, đo khối lượng của nó (g1).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lắp đặt thiết bị Soxhlett, thêm vào 200 ml dầu ete và mu được chiết xuất trong 3 giờ ở tốc độ ít nhất 3 giọt/s.

Sau khi kết thúc quy trình chiết, các túi giấy được lấy ra bằng nhíp và dầu ete còn lại trong bình đáy tròn được chưng cất cho đến khi không còn bong bóng nào xuất hiện trong phần còn sót lại.

Cuối cùng, thành phần còn lại trong bình được sy trong 1 giờ ở 105 °C trong tủ sấy và sau khi làm nguội trong bình hút ẩm, đo khối lượng của nó (g3).

17.2.5  Tính toán

Hàm lượng chất béo của khoai tây chiên sau đó được tính bằng một trong hai công thức sau:

1) % chất béo trong sản phẩm sấy khô (A)

(g3 – g1)

x 100 (%)

g2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đó:

g1 là trọng lượng của bình đáy tròn + miếng xốp;

g2 là trọng lượng của sn phẩm sy khô trong túi giấy;

g3 là trọng lượng của bình + miếng xốp + chất béo;

W1 là trọng lượng ban đầu trước khi sy khô;

W2 là trọng lượng còn lại sau khi sấy khô.

17.3  Kết cấu

Một nhóm gồm tối thiểu ba người thử nghiệm đánh giá kết cu của khoai tây chiên và phải được chỉ ra phương pháp đánh giá.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Bởi vì các kết cu phụ thuộc vào thời gian khoai tây chiên được cắt sau khi được rán, do đó khuyến cáo việc đánh giá kết cấu trong vòng 2 phút sau mỗi thời gian chiên.

CHÚ THÍCH 2: Thử nghiệm phải được thực hiện với 10 miếng khoai tây chiên cho mỗi thử nghiệm.

CHÚ THÍCH 3: Danh sách tương tự cũng có th đánh giá th nghim trong 17.1

18  Khả năng tràn và hiệu quả của thiết bị lọc dầu/mỡ

Khả năng tràn được xác định bằng cách đ hết lượng dầu ti đa, nhiệt độ khoảng 50 °C, vào bát có đường kính ti đa là 15 cm.

(10 ± 0,1) g vụn bánh mỳ có sẵn cho mỗi lít được thêm vào đ làm lại thử nghiệm thông thường trong khi rót và đ kiểm tra hiệu quả ca thiết bị lọc chất bẩn, nếu có.

18.1  Quy trình

Sau khi dầu đã được đun nóng đến nhiệt độ rán, các mẩu vụn bánh mỳ được thêm vào, khuấy đều trong dầu, giữ ở điều kiện này trong 10 min và sau đó đ nguội đến khoảng 50°C để thực hiện phép thử một cách cẩn thận.

Nếu có bộ lọc tạp chất, dầu được lọc theo hướng dẫn của nhà chế tạo trước khi đổ dầu ra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sau khi dầu lọc đã được khuấy kỹ, đổ ra từ chảo rán vào bát.

Dầu chưa được lọc không được khuấy và đổ ra có càng ít mẩu bánh mì càng tốt.

18.2  Kết quả

Các thông tin sau phải được ghi lại:

- Khả năng đ dầu trực tiếp vào bát;

- Khả năng dầu có chảy dọc theo bề mt bên ngoài của cho rán, bỏ qua giọt cuối cùng;

- Việc vận hành cho rán ngập dầu có dễ dàng trong quá trình thử nghiệm;

- Lượng dầu trong bát sau khi rót;

- Trọng lượng của dầu có trước trong thiết bị lọc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Đối với thử nghiệm này, nên sử dụng dầu đ tránh đông mỡ trong các bộ lọc.

CHÚ THÍCH 2: Nếu bộ lọc dầu/m không có sẵn thì chỉ kiểm tra khả năng rót dầu/m ra.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Danh mục các phép đo

5  Điều kiện chung đối với phép đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7  Khối lượng

8  Chiều dài dây nguồn và bộ dây

9  Nhiệt độ dầu/mỡ

10  Lượng dầu/mỡ tối thiểu

11  Lượng dầu/mỡ tối đa

12  Lượng rán tối đa

13  Lượng rán quy định

14  Thời gian tăng nhiệt

15  Thời gian thực hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17  Kết quả rán

18  Kh năng tràn và hiệu quả của thiết bị lọc dầu/m

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12223:2018 (IEC 61309:1995) về Chảo rán ngập dầu dùng cho mục đích gia dụng - Phương pháp đo tính năng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130