Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11237-3:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Mã tùy chọn:

OPTION_DNS_SERVERS (mã 23)

Option-len:

Độ dài Danh sách các máy chủ tên miền DNS đệ quy tính bằng octet và phải là bội của 16

DNS-recursive-name-server:

Địa chỉ IPv6 của mỗi máy chủ tên miền DNS đệ quy

5. Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền

Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền xác định danh sách tìm kiếm miền mà máy khách sử dụng khi phân giải tên máy ch (hostname) với DNS. Tùy chọn này không áp dụng đối với các cơ chế phân giải tên khác.

Định dạng của Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền như sau:

Mã tùy chọn: OPTION_DOMAIN_LIST (mã 24)

option-len: Độ dài của trường “searchlist" tính bng octet

searchlist: Bn danh sách tên miền trong danh sách tìm kiếm miền

Danh sách tên miền trong “searchlist” PHẢI được mã hóa như quy định trong Điều 8 - Biểu diễn và sử dụng các tên miền trong TCVN 11237-1:2015.

6. Sự xut hiện của các tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền KHÔNG ĐƯỢC xuất hiện trong các bản tin trừ các bản tin sau đây: Solicit, Advertise, Request, Renew, Rebind, Information-Request và Reply.

7. Vấn đề bảo mật

Tùy chọn máy chủ tên miền DNS đệ quy có thể được sử dụng bi một máy ch DHCP xâm nhập làm cho các máy khách DHCP gửi các yêu cầu DNS đến máy chủ tên miền DNS đệ quy xâm nhập. Kết quả là các yêu cầu DNS sai hướng có thể được sử dụng để giả mạo các tên DNS.

Để tránh các cuộc tấn công bằng Tùy chọn máy chủ tên miền DNS đệ quy, máy khách DHCP NÊN yêu cầu xác thực DHCP (xem Điều 21 - Xác thực các bản tin DHCP trong TCVN 11237-1:2015) trước khi cài đặt danh sách các máy chủ tên miền DNS đệ quy có được thông qua DHCP đã xác thực.

Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền có thể được sử dụng bi một máy ch DHCP thâm nhập làm cho các máy khách DHCP tìm kiếm thông qua các miền không hợp lệ với các tên miền được xác định một cách chưa hoàn chnh. Kết quả là các quá trình tìm kiếm sai hướng này có thể được sử dụng để gi mạo máy ch DNS. Chú ý rằng việc hỗ trợ cho DNSSEC sẽ không ngăn chặn việc tấn công này, bi vì các bản ghi tài nguyên trong các miền không chính xác có thể được xác định là hợp pháp.

Mức độ mà máy chủ dễ bị tấn công thông qua tùy chọn tìm kiếm miền không chính xác được xác định một phần bi bộ phân giải DNS. RFC 1535 cha thông tin về các điểm yếu bo mật liên quan đến ẩn hoặc hiện các danh sách tìm kiếm miền và cung cấp các khuyến nghị liên quan đến việc xử lý danh sách tìm kiếm của bộ phân giải. Điều 6 của RFC 1536 cũng chỉ ra phn dễ bị tấn công này và khuyến nghị đối với các bộ phân giải:

- Sử dụng các danh sách tìm kiếm chỉ khi đã hiện rõ; không cần sử dụng các danh sách tìm kiếm ẩn.

- Phân giải tên chứa các chấm (.) bất kỳ bằng việc đầu tiên thử tên miền đó như một FQDN và nếu không thành công thì thêm các tên trong danh sách tìm kiếm.

- Phân giải tên không chứa các dấu chấm (.) bằng cách thêm danh sách tên hợp lý, nhưng một lần nữa không cần sử dụng các danh sách tìm kiếm ẩn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các máy chủ triển khai tùy chọn tìm kiếm tên cũng NÊN triển khai các khuyến nghị danh sách tìm kiếm trong Điều 6 của RFC 1536;

- Nếu các tham số DNS như là danh sách miền hoặc các máy ch DNS được cấu hình nhân công, thì các tham số này KHÔNG NÊN bị kiểm soát bởi DHCP;

- Máy chủ NÊN yêu cầu sử dụng xác thực DHCP (xem Điều 21 - Xác thực các bn tin DHCP trong TCVN 11237-1:2015) trước khi chấp nhận tùy chọn tìm kiếm min.

8. Vấn đề liên quan đến IANA

IANA ấn định một mã tùy chọn cho Tùy chọn máy chủ tên miền DNS đệ quy (mã 23) và Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền (mã 24) từ không gian mã tùy chọn DHCP quy định trong Điều 24 - Các vấn đề về IA_NA trong TCVN 11237-1:2015.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. IETF RFC 1034, Domain names - concepts and facilities, 1987 (Tên miền - các khái niệm và thiết bị);

2. IETF RFC 1535, A Security Problem and Proposed Correction With Widely Deployed DNS Software, 1993 (Vấn đề an ninh và hiệu chỉnh được đề xuất đối với phần mềm DNS triển khai diện rộng);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Tùy chọn máy chủ tên miền DNS đệ quy

5. Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền

6. Sự xuất hiện của các tùy chọn

7. Vấn đề bảo mật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11237-3:2015 về Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNS

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249