Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11167-4:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:35.240.15 Tình trạng: Đã biết

AID

Định danh ứng dụng

AMB

Byte chế độ truy cp

AMF

Trường chế độ truy cập

APDU

Đơn v dữ liệu giao thức ứng dụng

ARR

Tham chiếu quy tắc truy cập

ASN.1

Ký hiệu cú pháp trừu tượng 1 (xem ISO/IEC 8825-1)

AT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với việc xác thực

ATR

Answer-to-Reset (Trả lời-để-Thiết lập)

BER

Quy tắc mã hóa cơ bản ASN.1 (xem ISO/IEC 8825-1)

CCT

Khuôn mẫu tham chiếu điu khiển đối với kiểm tra tng mt mã

CLA

Byte lớp

CRT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển

CT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển dành cho bảo mật

CP

Thông số kiểm soát (thông số kiểm soát tệp hoặc thông số kiểm soát đối tượng dữ liệu)

CP DO

Đối tượng dữ liệu BER-TLV thông số kiểm soát

C-RP

Cặp lệnh-hồi đáp (command-response)

DF

Tệp dành riêng

DIR

Thư mục

DO

Đối tượng dữ liệu BER-TLV

DO'…

Đối tượng dữ liệu BER-TLV, Thẻ bài có giá trị hệ cơ số 16 giữa các du nháy đơn

DST

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đi với chữ ký số

EF

Tệp cơ s

EF.ARR

Tệp tham chiếu quy tắc truy cập

EF.ATR/INFO

Tệp tr lời-để-thiết lập (Answer-to-Reset), hoặc tệp thông tin

EF.DIR

Tệp thư mục

FCI

Thông tin điều khiển tệp

FCP

Thông số kiểm soát tệp

FMD

Dữ liệu qun lý tệp

HT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với mã-băm

INS

Byte ch dẫn

KAT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với thỏa thuận v khóa

Trường Lc

Trường độ dài đối với mật mã số Nc

LCS

Trạng thái vòng đời

Trường Le

Trường độ dài đối với mật mã số Ne

MF

Tệp chủ

Nc

Số byte trong trường dữ liệu lệnh

Ne

Số byte tối đa của byte được mong đợi trong trường dữ liệu hi đáp

Nr

S byte trong trường dữ liệu hồi đáp

OID

Định danh đối tượng, như được xác định bởi ISO/IEC 8825-1

PIX

M rộng định danh ứng dụng độc quyền

P1-P2

Byte thông số (được chèn với mục đích làm sáng tỏ, dấu gạch ngang không quan trọng)

RFU

Được giữ lại cho mục đích sử dụng trong tương lai

RID

Định danh nhà cung cấp ứng dụng đã đăng ký

SC

Điều kiện an toàn

SCB

Byte điều kiện an toàn

SCQL

Ngôn ngữ truy vn thẻ có cu trúc

SE

Môi trường an toàn

SEID

Định danh môi trường an toàn

SM

Thông điệp an toàn

SPT

Khuôn mẫu thông số an toàn

SW1-SW2

Byte trạng thái (được chèn với mục đích làm sáng tỏ, dấu gạch ngang không quan trọng)

TLV

Tệp, độ dài, giá trị

{T-L-V}

Đối tượng dữ liệu (được chèn với mục đích làm sáng tỏ, dấu gạch ngang và du ngoặc không quan trọng)

VA

Vùng hiệu lực

'XY'

Ký hiệu mà chữ in hoa từ G đến Z đại diện cho số hệ cơ số 16 từ ‘0’ đến '9' hoặc 'A' đến 'F, tương đương với XY đến 16

5  Cặp lệnh-hồi đáp

5.1  Điều kiện hoạt động

Giao diện vật lý giữa th và mọi đối tượng bên ngoài phải có khả năng hỗ trợ xử lý cặp lệnh-hồi đáp. Việc đảm bảo quá trình được xác định bng các giao thức giao diện-cụ thể. Với các từ ca các giao thức đó (giữa các ngoặc kép), các tiêu chuẩn sau xác định các th tục trợ giúp:

- TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3) xác định “kích hoạt tiếp xúc”, “thiết lập nguội" hoặc “thiết lập nóng", và có thể “lựa chọn thông s và giao thức".

- TCVN 11167-12 (ISO/IEC 7816-12) xác định “kết nối điện” tiếp xúc tham chiếu với thông số USB, trạng thái “định dạng" và “ban đầu” ca thiết bị, và “ATR".

- ISO/IEC 14443 (tt cả các phần) xác định cách thiết lập thẻ gần với trạng thái “ACTIVE”.

Các tiêu chun này cũng xác định thủ tục và tình huống vô hiệu hóa giao diện vật lý. Một giao diện vật lý bị vô hiệu hóa không hỗ trợ việc xử lý cặp lệnh-hồi đáp.

5.2  Cú pháp

Bảng 1 thể hiện cặp lệnh-hồi đáp (viết tắt trong tiêu chun này là C-RP), được đặt tên là APDU lệnh theo sau bởi một APDU hồi đáp theo hướng ngược lại (xem TCVN 11167-3). Không được có C-RP chen vào qua giao diện đó, nghĩa là APDU hồi đáp phải được nhận trước khi bắt đầu C-RP khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu thẻ ch rõ khả năng xử lý “các trường LeLc được mở rộng" (xem Bảng 119, Bảng chức năng phần mềm thứ ba) trong các byte lịch s (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2), thì thẻ xử lý trường độ dài mở rộng và ngắn. Mặt khác (giá trị mặc định), thẻ chỉ xử lý các trường độ dài ngắn. Trong một APDU lệnh dài hơn 5 byte, việc sử dụng trường độ dài m rộng L được biểu thị bng byte đầu tiên sau P2 bằng '00'.

Nc biểu thị số byte trong trường dữ liệu lệnh. Trường Lc mã hóa Nc.

- Nếu không có trường Lc, thì Nc bằng 0;

- Trường Lc ngắn bao gồm một byte không được đặt là '00'. Từ '01' đến 'FF', byte mã hóa Nc từ 1 đến 255.

- Trường Lc m rộng bao gồm ba byte: một byte đặt là '00' sau 2 byte không đặt là '0000’. Từ ‘0001’ đến ‘FFFF’, 2 byte mã hóa Nc từ 1 đến 65 535.

Bảng 1 - Cặp lệnh-hồi đáp (C-RP)

Trường

Mô tả

Số byte

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiêu đề lệnh

Byte lớp được biu thị là CLA

1

Đến thẻ

Byte ch dẫn được biu thị là INS

1

Byte thông số được biểu thị là P1-P2

2

Trường Lc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0, 1 hoặc 3

Trường dữ liệu lệnh

Không có nếu Nc = 0, có khi là chuỗi byte Nc nếu Nc > 0

Nc

Trường Le

Không có đối với mã hóa Ne = 0, có đối với mã hóa Ne > 0

0, 1, 2 hoặc 3

Trường dữ liệu hồi đáp

Không có nếu Nr = 0, có khi là chuỗi byte Nr nếu Nr > 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từ thẻ

Người dò hi đáp

Byte trạng thái được biểu thị SW1- SW2

2

Ne biểu thị số byte tối đa trong trường dữ liệu hồi đáp, bất kể bất kỳ cấu trúc dữ liệu nào trong trường này. Trường Le mã hóa là Ne.

- Nếu không có trường Le, khi đó Ne là 0.

- Trường Le ngắn bao gồm một byte có giá trị bt kỳ.

- Từ ‘01' đến 'FF’, byte mã hóa Ne từ 1 đến 255

- Nếu byte được đặt là '00', khi đó Ne là 256

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Từ '0001’ đến FFFF', 2 byte mã hóa Ne từ 1 đến 65 535

- Nếu 2 byte được đặt là '0000', khi đó Ne là 65 536

Nr biểu thị số byte trong trường dữ liệu hi đáp. Nr phải nhỏ hơn hoặc bằng Ne. Vì vậy trong bt kỳ C-RP, việc không có trường Le là cách thức tiêu chuẩn đối với nhận trường dữ liệu không hồi đáp. Nếu trường Le bao gồm chỉ các byte đặt là ‘00’, khi đó Ne là tối đa, nghĩa là trong giới hạn 256 đối với trường Le ngắn, hoặc 65 536 đối với trường Le mở rộng, tất cả các byte có sẵn phải được hoàn lại.

Nếu thủ tục bị hủy bỏ, khi đó thẻ có thể không hồi đáp. Tuy nhiên, nếu APDU hồi đáp diễn ra, khi đó trường dữ liệu hồi đáp phải không có và SW1- SW2 phải biểu thị lỗi.

P1-P2 biu thị sự điều khiển và lựa chọn đối với xử lý lệnh. Byte thông số P1 hoặc P2 đặt là '00' thường không cung cấp nhiều định tính. Không có quy ước chung khác đối với mã hóa byte thông số. Quy ước chung được xác định sau đây đối với mã hóa byte lớp được biểu thị CLA (xem 5.4), Byte ch dẫn được biểu thị INS (xem 5.5) và byte trạng thái được biểu thị SW1- SW2 (xem 5.6). Trong các byte này, bit RFU phải được đặt là 0 trừ khi có quy định khác.

5.3  Thủ tục nối chuỗi

5.3.1  Tổng quát

Th tục nối chuỗi được sử dụng hoặc đ giúp phân đoạn dữ liệu hoặc đối với thủ tục liên quan đến một số C-RP liên tiếp.

5.3.2  Phân đoạn dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nối chuỗi lệnh hỗ trợ truyền đến thẻ dữ liệu lệnh quá tải. Dữ liệu được phân đoạn; mỗi đoạn là một trường dữ liệu lệnh tuân theo giới hạn kích cỡ.

- Nối chuỗi hồi đáp hỗ trợ phục hồi từ th dữ liệu hồi đáp quá tải. Dữ liệu đưc phân đoạn; mỗi đoạn là một trường dữ liệu hồi đáp tuân theo giới hạn kích cỡ.

Bộ nhận phải ni với đoạn được truyền tải thành công để phục hồi dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Cú pháp APDU giới hạn kích c ca trường dữ liệu. Nhiều gii hạn kích cỡ hơn có th được chỉ ra (xem 12.7.1); nếu trường Le ('0000' hoặc '000000') biểu th Ne = '010000', khi đó tt cả các thông tin được yêu cầu phải được phục hồi, đến 65 536 byte. Phân đoạn phải xảy ra với trường độ dài có đnh dạng ngắn nếu d liệu lệnh vượt quá 255 byte và/hoặc dữ liệu hồi đáp vượt quá 256 byte. Phân đoạn không xảy ra với trường có độ dài định dạng m rộng nếu dữ liệu tuân theo giới hạn kích cỡ đã được ch ra (xem 12.7.1).

5.3.3  Nối chuỗi lệnh

Điều này xác định cơ chế mà nhờ đó trong lớp liên ngành (CLA < ‘80’, xem Bảng 2 và Bảng 3) C-RP liên tiếp có thể được nối chuỗi. Nếu thẻ hỗ trợ cơ chế này, khi đó thẻ phải biểu thị (xem Bảng 119, Bng chức năng phần mềm thứ ba) trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2).

CHÚ THÍCH: Nội dung ca điều này không phụ thuộc vào giao thức truyền. TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3) mô t nối chuỗi khi sử dụng giao thức T=0.

Đối với lập chuỗi trong lớp liên ngành, bit b5 ca CLA phải được sử dụng trong khi bảy bit khác không đổi.

- Nếu bit b5 được đặt là 0, khi đó lệnh là duy nhất hoặc lệnh cuối cùng của chuỗi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ chế có thể được sử dụng:

- Để truyền dữ liệu lệnh quá tải:

- Tất cả các byte CLA ca lệnh phải giống nhau, ngoại tr bit b5 (xem ở trên).

- Nếu bit b5 được đặt là 1, khi đó trường Le phải không có.

- Nếu bit b5 được đặt là 0, khi đó trường Le phải có.

- Tt cả byte INS P1 P2 của lệnh phải giống nhau.

- Như đã được quy định trong tiêu chuẩn này (xem ví dụ trong phụ lục C)

- Đối với bất kỳ th tục xác định ứng dụng liên quan đến một số C-RP liên tiếp

- Bit b5 ca CLA phải được sử dụng như được xác định trên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Không có sự ràng buộc về giá trị của byte INS P1 P2 của lệnh.

Tiêu chun này xác định hoạt động ca thẻ ch trong trường hợp, khi được kích hoạt, chuỗi C-RP được xử lý thành công trước khi bắt đầu C-RP không phải là một phần của chuỗi. Nếu điều kiện này không được tuân theo, hoạt động của thẻ không thuộc phạm vi của tiêu chun này, nhưng có thể được mô ttrong đặc tả.

Để hồi đáp lệnh không phải là lệnh cuối cùng ca chuỗi, thiết lập SW1- SW2 đến ‘9000’ nghĩa là quá trình đã được hoàn thành; sử dụng các ch dấu cảnh báo được xác đnh trong điều 5.6; các điều kiện lỗi cụ thể sau có thể xảy ra.

- Nếu SW1- SW2 được đặt là ‘6883’, khi đó lệnh cuối cùng ca chuỗi được chờ đợi.

- Nếu SW1- SW2 được đặt là '6884', khi đó nối chuỗi lệnh không được hỗ trợ.

5.3.4  Ni chuỗi hồi đáp

SW1 = ‘61’ và GET RESPONSE hỗ trợ truyền dữ liệu hồi đáp quá tải:

- Tất cả các byte CLA của lệnh liên quan đến hồi đáp, nối chuỗi phải giống nhau. Nối chuỗi hồi đáp xác định bắt đầu với C-RP trong đó SW1 được đặt là '61.

- Ngoại trừ lệnh đầu tiên APDU của dãy, tất cả các byte INS P1-P2 của APDU lệnh phải là 'C0 00 00' (GET RESPONSE).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ngược với nối chuỗi lệnh, sự kết thúc có thể xảy ra này là bình thường khi mọi đối tượng bên ngoài coi rằng nó đã nhận đủ dữ liệu: sự trao đổi tiếp tục xảy ra bình thường với C-RP tùy ý.

- Tuy nhiên, tiêu chun này không xác định hoạt động của thẻ nếu mọi đối tượng bên ngoài cố nối lại nối chuỗi hồi đáp sau khi thực hiện lệnh trên kênh lô-gic khác. Hoạt động này có thể được xác định bng ứng dụng.

Nếu được xác định bằng ứng dụng, nối chuỗi hồi đáp có thể được sử dụng để kiểm tra tính sẵn sàng của dữ liệu, mà việc này không cần thiết. Th có thể biểu thị tính sẵn sàng bằng SW1- SW2 = '61XY', không gửi bất kỳ dữ liệu hi đáp; mọi đối tượng bên ngoài phải hoặc phải không gửi (a) GET RESPONSE (s).

Trong hình 1, c = 0 và c = 1 biểu thị giá tr của bit b5 ca CLA. Lcmax biểu thị giá trị tối đa của trường Lc mở rộng hoặc ngắn ICC hỗ trợ.

Cảnh báo: Đây là mẫu mà thiết bị giao diện chọn để gửi trường dữ liệu lệnh dài nhất th hỗ trợ và để phục hồi tất cả các dữ liệu đã có sẵn của thẻ. Tất c các lựa chọn này đều không được ủy quyền.

Hình 1 - Việc truyền đến thẻ dữ liệu lệnh quá kích cỡ sử dụng nối chuỗi lệnh, tiếp theo bởi việc truyền bởi thẻ dữ liệu hồi đáp quá kích cỡ có sử dụng nối chuỗi hồi đáp.

5.4  Byte lớp

5.4.1  Mã hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bit b8 đặt là 0 biểu thị lớp liên ngành

- Bit b8 đặt là 1 biểu thị lớp dành riêng, ngoại trừ giá trị ‘FF’ không có hiệu lực do quy định về đặc tính kỹ thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3). Bối cảnh ứng dụng xác định các bit khác ca CLA trong lớp dành riêng.

Giá trị 000x xxxx và 01xx xxxx được xác định sau đây. Giá trị 001x xxxx là RFU.

Bảng 2 xác định 000x xxxx là giá trị liên ngành đầu tiên.

- Bit b8, b7 và b6 được đặt là 000.

- Bit b5 điều khiển nối chuỗi lệnh (xem 5.3.3)

- Bit b4 và b3 biểu thị thông điệp an toàn (xem Điều 10)

- Bit b2 và b1 mã hóa số kênh lô-gic từ 0 đến 3 (xem 5.4.2).

Bảng 2 - Giá tr liên ngành đu tiên của CLA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

X

-

-

-

-

Điều khin nối chui lệnh (xem 5.3.3)

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

-

-

- lệnh là lệnh cuối cùng hoặc lệnh duy nht của chuỗi

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

- lệnh không phải là lệnh cuối cùng của chuỗi

0

0

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

-

-

Ch báo thông điệp an toàn

0

0

0

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

- không SM hoặc không ch báo

0

0

0

-

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

- định dạng SM độc quyn

0

0

0

-

1

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- SM theo Điều 10,

Tiêu đề lệnh không được xử lý theo 10.2.3.1

0

0

0

-

1

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- SM theo Điều 10,

Tu đề lệnh được xác thực theo 10.2.3.1

0

0

0

-

-

-

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số kênh lô-gic từ không đến ba (xem 5.4.2)

Bảng 3 - Giá trị liên ngành tiếp theo của CLA

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ý nghĩa

0

1

x

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

0

-

-

-

-

-

- Không SM hoặc không chỉ báo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

-

-

-

-

-

- SM theo Điều 10,

Tiêu đề lệnh không được xử lý theo 10.2.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

x

-

-

-

-

Điều khin nối chuỗi lệnh (xem 5.3.3)

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

0

-

-

-

-

- lệnh là lệnh cuối cùng hoặc lệnh duy nhất của chuỗi

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

- lệnh không phải là lệnh cuối cùng của chuỗi

0

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

Số kênh lô-gic từ bốn đến mười chín (xem 5.4.2)

Bảng 3 xác định 01xx xxxx là giá trị liên ngành hơn nữa

- Bit b8 và b7 được đặt là 01

- Bit b6 biểu thị thông điệp an toàn (xem Điều 10)

- Bit b5 điều khiển nối chuỗi lệnh (xem 5.3.3).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.2  Kênh lô-gic

Điều này xác định cơ chế mà nhờ đó trong lớp liên ngành, C-RP có thể tham chiếu kênh lô-gic. Mỗi kênh lô-gic có trạng thái an toàn riêng (xem 9.3) và vùng hiệu lực (xem 7.2). Cách chia sẻ trạng thái an toàn không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

Nếu thẻ hỗ trợ cơ chế này, khi đó thẻ phải biểu th số tối đa ca kênh lô-gic có sẵn (xem Bảng 119, Bảng chc năng phần mềm thứ ba) trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2).

- Nếu số được biểu thị là bốn hoặc ít hơn, khi đó ch áp dụng Bảng 2

- Nếu số được biểu thị là năm hoặc nhiều hơn, khi đó áp dụng Bảng 3.

Để tham chiếu kênh lô-gic trong lớp liên ngành, áp dụng các quy tắc sau.

- CLA mã hóa số kênh lô-gic của C-RP

- Giúp giao diện vật lý (xem 5.1) mở kênh lô-gic cơ bản mà kênh này phi mở cho đến khi làm mất khả năng hoạt động của giao diện vật lý. Nó có thể được thiết lập lại (xem bên dưới). Số kênh lô-gic cơ bản là 0.

- Thẻ không hỗ trợ kênh lô-gic bổ sung (giá trị mặc định) ch sử dụng kênh lô-gic cơ bản.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bất kỳ kênh lô-gic bổ sung nào đều có thể bị đóng bng cách hoàn tt lệnh MANAGE CHANNEL có hàm đóng. (xem 11.1.2). Sau khi đóng, kênh lô-gic phải luôn sẵn sàng cho việc sử dụng lại.

- Thậm chí nếu có nhiều kênh lô-gic được mở, không có sự đan xen ca C-RP (xem 5.2).

- Nếu không loại bỏ hoàn toàn khả năng có thể chia sẻ bng byte bộ mô tả tệp (xem bit b7 trong Bảng 11), thì kênh lô-gic nhiu có thể được mở cho cùng một cu trúc (xem Điều 7), như là: cho DF, có th cho DF ứng dụng, và có thể cho một EF.

- Nếu không loại bỏ hoàn toàn khả năng có thể chia sẻ bằng byte bộ mô tả tệp (xem bit b7 trong Bảng 13), thì kênh lô-gic nhiều có thể được mở cho cùng một DO

- Bất kỳ kênh lô-gic nào cũng có thể được thiết lập lại bằng cách hoàn tất lệnh MANAGE CHANNEL có hàm thiết lập lại (xem 11.1.2).

5.5  Byte chỉ dẫn

INS biểu thị lệnh xử lý. Do các đặc tính kỹ thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), giá trị '6X’ và ‘9X’ không có hiệu lực.

Bảng 4 liệt kê tt cả các lệnh được quy định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) tại thời điểm ban hành.

- Bảng 4.1, nghĩa là, bên trái, liệt kê các tên lệnh theo thứ tự Bảng chữ cái.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) quy định sử dụng các lệnh này trong lớp liên ngành.

- Tiêu chun này xác định lệnh đối với giao diện (xem Điều 11).

- TCVN 11167-7 (ISO/IEC 7816-7) quy định các lệnh đối với ngôn ngữ hỏi thẻ cu trúc (SCQL).

- TCVN 11167-8 (ISO/IEC 7816-8) quy định các lệnh đối với thao tác an toàn.

- TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9) quy định các lệnh đối với quản lý thẻ.

- TCVN 11167-13 (ISO/IEC 7816-13) quy định các lệnh đối vi quản lý ứng dụng trong môi trường nhiều ứng dụng.

Lớp liên ngành, bit b1 của INS biu thị định dạng trường dữ liệu như sau.

- Nếu bit b1 được đặt là 0 (thậm chí mã INS), khi đó không cung cấp chỉ báo

- Nếu bit b1 được đặt là 1 (mã INS lẻ), dữ liệu (nếu có) phải được mã hóa trong BER-TLV (xem 8.1).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SW1- SW2 biểu thị trạng thái xử lý. Do đặc tính k thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), mọi giá trị khác với ‘6XXX’ và '9XXX' không có hiệu lực; bất kỳ giá trị ‘60XX’ cũng không có hiệu lực.

Các giá trị ‘61XX, ‘62XX’, '63XX', '64XX', '65XX', 66XX’, 68XX‘, 69XX’, ‘6AXX’ và '6CXX' là liên ngành.

Do các đặc tính kỹ thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), các giá trị ‘67XX', '6BXX', '6DXX, '6EXX', ‘6FXX' và ‘9XXX’ là độc quyền, ngoại trừ giá trị '6700', ‘6701’, '6702', ‘6B00', ‘6D00’, '6E00', '6F00' và '9000' là liên ngành.

Hình 2 biểu thị sơ đồ cu trúc ca các giá tr '9000' và ‘61XX’ đến ‘6FXX’ đối với SW1- SW2.

Hình 2 - Sơ đồ cấu trúc các giá trị SW1- SW2

Tt cả các giá trị liên ngành SW1- SW2 không phụ thuộc với bất kỳ giao thức truyền nào. Bảng 5 liệt kê tt cả các giá trị liên ngành ca SW1- SW2 và cho biết ý nghĩa chung ca chúng. Tiểu ban SC 17 giữ lại cho mục đích sử dụng trong tương lai bt kỳ giá trị liên ngành của SW1- SW2 không được xác định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816). Bảng 6 liệt tất cả điều kiện lỗi và cảnh báo liên ngành cụ thể được sử dụng trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) tại thời điểm công bố.

Bảng 4.1 - Lệnh theo thứ tự Bảng chữ cái

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên lệnh

INS

Tham

khảo

 

INS

Tên lệnh

Tham

Khảo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

44'

Phn 9

 

04

DEACTIVATE FILE

Phn 9

ACTIVATE RECORD

08'

11.3.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘06’

DEACTIVATE RECORD

11.3.10

APPEND RECORD

E2

11.3.6

 

08'

ACTIVATE RECORD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION MANAGEMENT REQUEST

‘40’, ‘41’

Phần 13

 

'0C

ERASE RECORD (S)

11.3.8

CHANGE REFERENCE DATA

‘24’, ‘25’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

‘0E’, ’0F’

ERASE BINARY

11.2.7

COMPARE

33'

11.6.1

 

‘10’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 7

CREATE FILE

‘E0’

Phần 9

 

'12

PERFORM TRANSACTION OPERATION

Phn 7

DEACTIVATE FILE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phn 9

 

14‘

PERFORM USER OPERATION

Phần 7

DELETE FILE

‘E4’

7.6.2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VERIFY

11.5.6

DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT

26'

11.5.9

 

‘22’

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

11.5.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

28'

0

 

‘24'

CHANGE REFERENCE DATA

11.5.7

ENVELOPE

‘C2’, ‘C3’

11.7.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26'

DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT

11.5.9

ERASE BINARY

‘0E’, ‘0F’

11.2.7

 

'28

ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ERASE RECORD (S)

'0C'

11.3.8

 

2A’,’2B'

PERFORM SECURITY OPERATION

Phn 8

EXTERNAL (/MUTUAL) AUTHENTICATE

'82’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2C’,’2D’

RESET RETRY COUNTER

11.5.10

GENERAL AUTHENTICATE

86', 87’

11.5.5

 

‘2E’,’2F’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phn 8

GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR

'46', '47'

Phần 8

 

33’

COMPARE

11.6.1

GET ATTRIBUTE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.6.2

 

'34’,’35'

GET ATTRIBUTE

11.6.2

GET CHALLENGE

'84'

11.5.3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION MANAGEMENT REQUEST

Phn 13

GET DATA/GET NEXT DATA

‘CA’/’CC’

11.4.3

 

'44

ACTIVATE FILE

Phần 9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘CB’/’CD’

11.4.4

 

'46’,’47’

GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR

Phần 8

GET RESPONSE

'C0'

11.7.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70'

MANAGE CHANNEL

11.1.2

INTERNAL AUTHENTICATE

'88'

11.5.2

 

'82'

EXTERNAL (/MUTUAL) AUTHENTICATE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LOAD APPLICATION

'EA‘,'EB'

Phần 13

 

'84'

GET CHALLENGE

11.5.3

MANAGE CHANNEL

70'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

'86', '87’

GENERAL AUTHENTICATE

11.5.5

MANAGE DATA

CF

Phn 9

 

88'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.5.2

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

22'

11.5.11

 

‘A0’, ‘A1’

SEARCH BINARY

11.2.6

PERFORM BIOMETRIC OPERATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 8

 

A2

SEARCH RECORD

11.3.7

PERFORM SCQL OPERATION

‘10’

Phần 7

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SELECT

11.1.1

PERFORM SECURITY OPERATION

‘2A’,‘2B’

Phn 8

 

'A5'

SELECT DATA

11.4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Phần 7

 

‘B0’, ‘B1’

READ BINARY

11.2.3

PERFORM USER OPERATION

14'

Phn 7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘B2’, ‘B3’

READ RECORD (S)

11.3.3

PUT DATA

DA', ‘DB

11.4.6

 

‘C0’

GET RESPONSE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PUT NEXT DATA

D8’, ‘D9’

11.4.7

 

‘C2’, ‘C3’

ENVELOPE

11.7.2

READ BINARY

‘B0’, ‘B1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

‘CA’/’CC’

GET DATA/GET NEXT DATA

11.4.3

READ RECORD (S)

‘B2’, 'B3‘

11.3.3

 

‘CB’/’CD’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.4.4

REMOVE APPLICATION

'EC’,‘ED'

Phần 13

 

'CF

MANAGE DATA

Phn 9

RESET RETRY COUNTER

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.5.10

 

‘D0’, ‘D1’

WRITE BINARY

0

SEARCH BINARY

'A0', 'A1'

11.2.6

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

WRITE RECORD

11.3.4

SEARCH RECORD

‘A2

11.3.7

 

‘D6’, ‘D7’

UPDATE BINARY

11.2.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'A4'

11.1.1

 

‘D8’, ‘D9’

PUT NEXT DATA

11.4.7

SELECT DATA

'A5'

11.4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘DA’, ‘DB’

PUT DATA

11.4.6

TERMINATE CARD USAGE

FE'

Phn 9

 

'DC', 'DD’

UPDATE RECORD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TERMINATE DF

'E6'

Phn 9

 

‘DE’, ‘DF’

UPDATE DATA

11.4.8

TERMINATE EF

E8'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

‘E0’

CREATE FILE

Phn 9

UPDATE BINARY

'D6', 'D7’

11.2.5

 

‘E2’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.6

UPDATE DATA

DE’,’DF’

11.4.8

 

‘E4’

DELETE FILE

Phn 9

UPDATE RECORD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.5

 

‘E6’

TERMINATE DF

Phần 9

VERIFY

‘20’, ‘21’

11.5.6

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TERMINATE EF

Phần 9

WRITE BINARY

‘D0’, ‘D1’

0

 

‘EA’, ‘EB’

LOAD APPLICATION

Phần 13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘D2’

11.3.4

 

’EE’

DELETE DATA

Phần 9

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘EC’,ED’

REMOVE APPLICATION

Phần 13

 

 

 

 

‘FE’

TERMINATE CARD USAGE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Trong lớp liên ngành, bất kỳ mã INS có hiệu lực nào không được xác định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) đều là RFU.

Bảng 5 - Ý nghĩa tổng quát của giá trị liên ngành ca SW1- SW2

 

SW1 - SW2

Ý nghĩa

Xử lý thông thường

9000’

Không thêm định tính

‘61XX'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xử lý cảnh báo

‘62XX’

Trạng thái bộ nhớ không khả biến không thay đi

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'63XX'

Trạng thái bộ nhớ không khả biến có thể đã thay đổi

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

Lỗi thực hiện

'64XX'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'65XX'

Trạng thái bộ nhớ không khả biến có thể đã thay đổi

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'66XX’

Các vấn đề liên quan đến an toàn

(thêm định tính trong SW2 là RFU)

Lỗi kiểm tra

'67XX’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'68XX’

Hàm trong CLA không hỗ trợ

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'69XX'

Lệnh không được phép

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

‘6AXX’

Thông số sai P1-P2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘6B00’

Thông số sai P1-P2

‘6CXX’

Trường Le sai: SW2 mã hóa số chính xác của byte d liệu có sẵn (xem bên dưới)

’6D00’

Mã ch báo không hỗ trợ hoặc không có hiệu lực

'6E00'

Lớp không hỗ trợ

‘6F00'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 6 - Các điều kiện lỗi và cảnh báo liên ngành cụ thể

SW1

SW2

Ý nghĩa

62' (cnh báo)

00'

Không có thông tin được đưa ra

02' đến '80'

Gây ra bằng thẻ (xem 12.5.1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần dữ liệu phục hồi có thể bị lỗi

82’

Phần cuối của tệp hoặc bản ghi đạt được trước khi đọc byte Ne, hoặc tìm kiếm không thành công

83’

Tệp được lựa chọn bị giải hoạt

'84'

Tệp hoặc thông tin điều khin dữ liệu không được định dạng theo 7.4

'85'

Tệp được lựa chọn trong trạng thái kết thúc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu đu vào không có sẵn từ cảm biến trên thẻ

87'

Ít nhất một trong các bản ghi được tham chiếu b giải hoạt

63' (cảnh báo)

'00'

Không có thông tin được đưa ra

'40'

So sánh không thành công (ý nghĩa chính xác phụ thuộc vào lệnh)

81’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'CX'

Máy đếm từ 0 đến 15 được mã hóa bng ‘X (ý nghĩa chính xác phụ thuộc vào lệnh)

'64’ (lỗi)

‘00’

Không có thông tin được đưa ra

01'

Hi đáp ngay theo yêu cầu ca thẻ

02’ đến ’80'

Gây ra bng thẻ (xem 12.5.1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Truy cập chia sẻ kênh lô-gic bị từ chối

‘82’

Mở kênh lô-gic bị từ chối

‘65’ (lỗi)

00’

Không có thông tin được đưa ra

'81

Bộ nhớ lỗi

‘66’ (lỗi)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có thông tin được đưa ra, các giá tr khác là RFU

‘67’ (lỗi)

'00'

Không có thông tin được đưa ra

01’

Định dạng APDU lệnh không theo tiêu chun này (xem 5.1)

02'

Giá trị Lc không phải là giá trị được mong đợi

68’ (lỗi)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có thông tin được đưa ra

81

Kênh lô-gic không được hỗ trợ

82'

Thông điệp an toàn không được hỗ trợ

‘83’

Lệnh cuối cùng ca chuỗi được mong đợi

'84'

Nối chuỗi lệnh không được h trợ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘00’

Không có thông tin được đưa ra

'81

Lệnh không tương thích với cu trúc tệp

82’

Trạng thái an toàn không thỏa đáng

83'

Phương pháp xác thực b ngăn chặn

'84'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

85’

Điu kiện sử dụng không thỏa đáng

86’

Lệnh không được phép (không EF hiện hành)

87’

DO thông điệp an toàn được mong đợi bị thiếu

88

DO thông điệp an toàn không đúng

6A' (lỗi)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có thông tin được đưa ra

‘80’

Thông số không đúng trong trường dữ liệu lệnh

81’

Hàm không được hỗ trợ

‘82’

Tệp hoặc ứng dụng không tìm thy

83'

Bản ghi không tìm thấy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không đủ dung lượng bộ nh trong tệp

'85'

Nc mâu thun với cấu trúc TLV

86'

Thông số không đúng P1-P2

87'

Nc mâu thun với thông số P1-P2

88'

Dữ liệu đã được tham chiếu hoặc dữ liệu tham chiếu không tìm thấy (ý nghĩa chính xác phụ thuộc vào lệnh)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tệp đã tồn tại

'8A'

Tên DF đã tồn tại

Mọi giá trị khác của SW2 là RFU

6  Đối tượng dữ liệu

Mục này xác định hai loại đối tượng dữ liệu: đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV và đối tượng dữ liệu BER-TLV, đối tượng dữ liệu BER-TLV được viết tắt là DO trong tiêu chun này.

6.1  Đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV

Mỗi đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV bao gồm hai hoặc ba trường liên tiếp: trường thẻ bắt buộc, trường độ dài bắt buộc và trường giá tr điều kiện. Bản ghi (xem 11.3.1) có thể là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV.

- Trường th bao gồm một byte đơn nht mã hóa số thẻ từ 1 đến 254. Giá tr ‘00’ và ‘FF’ không có hiệu lực đối với trường thẻ. Nếu bản ghi là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV, khi đó thẻ có thể được sử dụng là định danh bản ghi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu byte đầu tiên không được đặt là 'FF’, khi đó trường độ dài bao gồm một byte đơn nhất mã hóa số từ không đến 254 và được biểu thị là N.

- Nếu byte đầu tiên được đặt là 'FF’, khi đó trường độ dài tiếp tục trên 2 byte tiếp sau có bt kỳ giá trị nào mã hóa số từ không đến 65 535 và được biểu thị là N.

- Nếu N là 0, không có trường giá trị, nghĩa là đối tượng dữ liệu trống. Mặt khác (N > 0), trường giá trị bao gồm các byte N liên tiếp.

CHÚ THÍCH: Tiêu chun này không xác định giá tr thẻ cũng không xác định trường giá trị của đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV. Do đó, xử lý đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV không thể dùng được đi với sự hoán đổi.

6.2  Đối tượng dữ liệu BER-TLV

Mỗi đối tượng dữ liệu BER-TLV (DO) bao gồm hai hoặc ba trường liên tiếp (xem quy tắc mã hóa cơ bản của ASN.1 trong ISO/IEC 8825-1): trường thẻ bắt buộc, trường độ dài bắt buộc và trường giá trị điều kiện. Bt kỳ DO không trống nào đều được biểu thị {T-L-V}.

Trường thẻ bao gồm một hoặc nhiều byte liên tiếp. Nó biểu th một lớp và một mã hóa và mã hóa số thẻ. Giá trị '00’ không có hiệu lực đối với byte đầu tiên của trường thẻ. ISO/IEC 7816 hỗ trợ trường thẻ của một, hai và ba byte; trường thẻ dài hơn là RFU.

Trường độ dài mã hóa độ dài, nghĩa là một s được biểu thị N, theo ISO/IEC 8825-1. Nếu N là 0, không có trường giá tr, nghĩa là DO trống, và được Chú thích {T-‘00’}. Mặt khác (N > 0), trường giá tr bao gồm các byte liên tiếp N, và DO được Chú thích {T-L-V}. TCVN 11167 (ISO/IEC 7816).

a) Ngăn ngừa sử dụng "độ dài không xác định” (mã hóa '80’), theo quy tắc mã hóa DER;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Sử dụng trường độ dài bao gồm một đến 5 byte, trường độ dài dài hơn là RFU.

Chú thích 1: Đ xác định độ dài ca trường độ dài, đặc tả có thể theo khuyến ngh b), nghĩa là sdụng trường độ dài ngắn nht đối với mã độ dài được cho.

Chú thích 2: TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4) sử dng '80' có ý nghĩa cụ th trong trường giá tr của DO tiêu đề mở rộng (xem 8.4.5)

Chú thích 3: Phụ lục E cung cp mã chi tiết của thẻ và trường độ dài.

6.3  DO được xây dựng so với DO ban đầu

Như được được xây dựng, DO không trống được biểu thị {T-L-{T1-L1-V1}...-{Tn-Ln-Vn}}. Thẻ T biểu thị cu trúc ca trường giá trị (xem phụ lục E). Trường giá trị này được gọi là bản mẫu, có thể:

- Hoặc bao gồm một DO, được gọi là “t" trong DO được xây dựng.

- Hoặc bao gồm sự kết ni ca một số DO tổ, (n DO trong ví dụ ở trên), mà không có phần đệm (xem 8.1.1).

Trừ khi có quy định khác (ví dụ trình bao (xem 8.4.8) hoặc bộ bọc thẻ (xem 8.4.9), TCVN 11167-15 (ISO/IEC 7816-15), ISO/IEC 24727), thứ tự của DO trong bản mu không được xác định trong tiêu chun này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7  Cấu trúc đối với ứng dụng và dữ liệu

7.1  Cấu trúc có sẵn

Mục này xác định cấu trúc đối với các ứng dụng và dữ liệu, như được nhận biết tại giao diện khi xử lý lệnh trong lớp liên công nghiệp. Vị trí lưu giữ thực sự của dữ liệu và thông tin cấu trúc ngoài cái được miêu tả trong mục này không thuộc phạm vi ca ISO/IEC 7816. Cấu trúc sau được hỗ trợ:

- Tệp dành riêng (DF):

DF chủ các ứng dụng và/hoặc tập hợp tệp và/hoặc lưu giữ các DO. DF ứng dụng là DF chủ một ứng dụng. Một DF có th là cha của các cấu trúc khác mà loại ca chúng thuộc về tập hợp sau {DF, EF, DO}. Những cấu trúc khác này được cho là ngay dưới DF.

- Tệp cơ s (EF)

EF lưu giữ dữ liệu. Một EF có thể là cha của các cu trúc khác mà loại ca chúng thuộc về tập hợp sau {DO, Record, DataString}. Những cu trúc khác này được cho là ngay dưới EF. Hai loại EF được xác định.

- EF trong lưu giữ dữ liệu được thực hiện bởi thẻ, nghĩa là dữ liệu được s dụng bi thẻ dành cho mục đích điều khiển và quản lý.

- EF hoạt động lưu giữ dữ liệu không được thực hiện bởi thẻ, nghĩa là dữ liệu được sử dụng bởi mọi đối tượng bên ngoài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản ghi lưu giữ dữ liệu. Một bản ghi có thể là cha ca các cu trúc khác mà loại ca chúng thuộc về tập hợp sau {DO}. Những cu trúc khác này được cho là ngay dưới bản ghi.

- Chuỗi dữ liệu:

Chuỗi dữ liệu lưu giữ dữ liệu. Một chuỗi dữ liệu là một chuỗi các byte trong EF trong suốt. Một chuỗi dữ liệu có thể là cha của các cấu trúc khác mà loại của chúng thuộc về tập hợp sau {DO}. Những cấu trúc khác này được cho là ngay dưới chuỗi dữ liệu.

- Đối tượng dữ liệu (DO)

DO lưu giữ dữ liệu. Một DO có thể là cha của các cấu trúc khác mà loại của chúng thuộc về tập hợp sau {DO}. Những cấu trúc khác này được cho là ngay dưới DO.

Hai loại tổ chức lô-gic được cung cp.

Hình 3 miêu t hệ phân cp của DF có cu trúc an toàn tương ứng (xem mục 9). Trong tổ chức thẻ như vậy, DF tại gốc được gọi là tệp ch (MF); bt kỳ DF nào cũng có thể là DF ứng dụng, có hoặc không có hệ phân cp ca chính nó thuộc các DF.

Hình 3 - Ví dụ về hệ phân cấp của các DF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 4 - Ví dụ về các DF ứng dụng độc lập

7.2  Vùng hiệu lực

7.2.1   Định nghĩa và thuộc tính

Vùng hiệu lực (VA) trên kênh lô-gic là kết quả của tất cả các lựa chọn thành công được thực hiện trên kênh lô-gic đó. Nó tạo ra khái niệm v tệp hiện hành được xác định trong bản trước thuộc TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4). VA xác định sự giải của thẻ DO và định danh tệp. VA bao gồm:

- curAppDF: tham chiếu hoặc DF hoặc DF ứng dụng. Luôn được thiết lập.

- curDF: tham chiếu DF, cái mà có thể là DF ứng dụng. Luôn được thiết lập.

- curEF: tham chiếu EF thuộc về DF hiện hành. Không luôn được thiết lập.

- curFile: tham chiếu tệp, luôn được thiết lập. Giá trị của nó phải đồng nhất với curDF nếu curDF không được thiết lập và đồng nht với curEF nếu curEF được thiết lập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- curDataString: tham chiếu chuỗi các byte là phần của EF hiện hành trong suốt. Không luôn được thiết lập.

- curConstructedDO: được thiết lập để xử lý DO. Khi được thiết lập, nó tham chiếu DO được xây dựng. Không luôn được thiết lập.

- curPrimitiveDO: tham chiếu DO ban đầu mà cha của DO ban đầu được tham chiếu bằng curConstructedDO. Không luôn được thiết lập.

- curDO: được thiết lập để xử lý DO. Khi được thiết lập, nó tham chiếu một DO, giá tr của nó phải đồng nhất với curConstructedDO nếu curPrimitiveDO không được thiết lập, và đồng nht với curPrimitiveDO nếu curPrimitiveDO được thiết lập.

Chú thích 1: curFile có th được tính từ curDF và curEF và ngược lại. Do vậy hoặc là curFile có th bỏ qua hoặc curDF curEF có thể bỏ qua. Lý do cho việc dư thừa này là một số hàm dễ dàng hơn mô tả bng curFile (ví dụ ACTIVATE, DEACTIVATE) và các hàm khác dễ dàng hơn mô tả bng curDF và curEF.

Chú thích 2: curDo có thể được tính từ curConstructedDO và curPrimitiveDO và ngược lại. Do vậy hoặc curDo có th bỏ qua hoặc curConstructedDO và curPrimitiveDO có thể bỏ qua. Lý do cho việc dư thừa này là một s hàm dễ dàng hơn mô tả bằng curDO và các hàm khác dễ dàng hơn mô tả bng curConstructedDO và curPrimitiveDO.

Chú thích 3: SE hiện hành không thuộc VA hiện hành.

7.2.2  Quy tắc cơ bản đối với sử dụng và xử lý VA

Liệt kê sau bao gồm liệt kê đầy đ các quy tắc mô tả việc sử dụng VA. Các quy tắc khác được đưa ra trong các điều bao gồm sự mô tả lệnh:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Việc thiết lập lại kênh lô-gic thiết lập lại VA đến cùng tập hợp giá trị khi mở kênh lô-gic đó. Xem đối với các kết quả thiết lập lại khác.

c) M kênh lô-gic thiết lập các giá trị ca curAppDF và curDF đến giá trị đồng nhất (xem 11.1.1 và 11.1.2).

d) Lựa chọn một DF ứng dụng thiết lập curDF và curAppDF sao cho chúng tham chiếu DF ứng dụng được lựa chọn.

e) Lựa chọn một DF không phải là DF ứng dụng thiết lập curDF sao cho nó tham chiếu DF được lựa chọn. Nó thiết lập hoặc xác nhận curAppDF sao cho curAppDP tham chiếu hoặc DF ứng dụng gần nhất (nếu có) trong các tệp thủy tổ (cha, ông...) của DF được lựa chọn, hoặc MF nếu DF không ứng dụng tồn tại trong tệp thủy tổ.

f) Lựa chọn một EF thiết lập curEF sao cho nó tham chiếu EF được lựa chọn, và curDF sao cho nó tham chiếu tệp cha của EF được lựa chọn (xem quy tắc e)). Khi lựa chọn EF xuất hiện là tác động phụ ca C-RP sử dụng tham chiếu bằng định danh EF ngắn, curEF có thể thay đổi trong khi curDF không thay đi.

g) Lựa chọn bản ghi thiết lập curRecord sao cho nó tham chiếu bản ghi được lựa chọn làm bn ghi hiện hành, và curEF sao cho nó tham chiếu cha ca bản ghi lựa chọn (xem quy tắc f)

h) Lựa chọn chuỗi dữ liệu trong EF trong suốt thiết lập curDataString sao cho nó tham chiếu DataString được lựa chọn và curEF sao cho nó tham chiếu cha của chuỗi dữ liệu được lựa chọn (xem quy tắc f).

a. Lựa chọn cấu trúc bao gồm DO thiết lập curConstructedDO sao cho nó tham chiếu DO được lựa chọn theo cấu trúc quy định. Nếu cu trúc được lựa chọn là DO được xây dựng, nó thiết lập curConstructedDO sao cho nó tham chiếu DO được lựa chọn. Nếu cu trúc được quy định là {Application DF, DF, EF, record or DataString}, lựa chọn cu trúc thiết lập curConstructedDO sao cho nó tham chiếu gốc ảo DO’7F70‘ làm DO được xây dựng hiện hành. DO này kết hợp với cấu trúc ... cuối cùng hỗ trợ DO trong danh sách trên.

i) Lựa chọn DO ban đầu thiết lập curPrimitiveDO sao cho nó tham chiếu DO xác định là Primitive DO hiện hành, và curConstructionDo sao cho nó tham chiếu cha của DO ban đầu được lựa chọn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lựa chọn hiện có thể thay đổi các phn tử ca VA ngoài lựa chọn hiện do sự đệ quy. Lựa chọn n có cùng kết quả như lựa chọn hiện.

Ví dụ: Lựa chọn DO được xây dựng trong bản ghi phi thiết lập curConstructed DO (quy tc i) hiện. Nó phải thiết lập n hoặc xác nhận curRecord (quy tắc g)), curEF (quy tc f)), curDF (quy tc e)) và curAppDF (quy tắc d)).

7.3  Lựa chọn cấu trúc

7.3.1  Phương pháp lựa chọn cu trúc

Lựa chọn cu trúc cho phép truy cập dữ liệu và kết cu bên dưới, nếu có. Các cu trúc có thể được lựa chọn n, nghĩa là tự động (xem 7.2.2, quy tắc a), g)) sau khi cho phép giao diện vật lý (xem 5.1). Khi một cu trúc không thể được lựa chọn n, nó phải được lựa chọn hiện, nghĩa là ít nhất một trong bốn phương pháp sau.

Lựa chọn theo tên DF - tên DF có thể tham chiếu bất kỳ DF. Nó là một chuỗi đến 16 byte. Bất kỳ định danh ứng dụng nào (AID, xem 12.2.3) có thể được sử dụng làm tên DF. Để lựa chọn rõ ràng theo tên DF, ví dụ khi lựa chọn theo phương thức định danh ứng dụng, mỗi tên DF phải đơn nhất trong thẻ được cho.

Lựa chọn theo định danh tệp - định danh tệp có thể tham chiếu bất kỳ tệp nào. Nó bao gồm 2 byte. Giá tr '3F00' được lưu trữ (xem phần dưới và 11.4.1). giá trị ‘0000’ được lưu trữ (xem 11.2.2 và 11.4.1). Để lựa chọn trong suốt bt kỳ tệp nào bằng định danh của chúng, tất cả các EF và DF ngay dưi DF được cho phi có định danh tệp khác nhau.

Lựa chọn theo đường dẫn - đường dẫn có th tham chiếu bất kỳ tệp nào. Nó là sự kết nối định danh tệp. Đường dẫn bắt đầu bằng định danh DF (MF đối với đường dẫn tuyệt đối hoặc DF hiện hành đối với đường dẫn tương đối) và kết thúc bằng định danh của chính tệp đó. Giữa hai định danh này, đường dẫn bao gồm định danh ca DF cha kế tiếp, nếu có. Thứ tự của định danh tệp luôn theo hướng cha đến con. Nếu định danh của DF hiện hành không biết, khi đó giá trị '3FFF' (giá trị lưu trữ) có thể được sử dụng tại điểm đầu tiên của đường dẫn, giá trị ‘3F002F00 và ‘3F002F01’ được lưu trữ (xem và 12.2.2). Đường dẫn cho phép lựa chọn rõ rệt bất kỳ tệp nào từ MF hoặc từ DF hiện hành (xem 12.3).

Lựa chọn theo định danh EF ngắn - đnh danh EF ngắn có th tham chiếu bất kỳ EF nào. Nó bao gồm năm bit không bằng nhau, nghĩa là bất kỳ số nào từ 1 đến bao mươi. Khi được sử dụng làm định danh EF ngắn, số không, nghĩa là 00000 trong nhị phân, tham chiếu EF hiện hành. Tại mức MF, số ba mươi, nghĩa là 11110 trong nhị phân, được lưu trữ (xem 12.2.1). Định danh EF ngắn không thể được sử dụng trong đường dẫn hoặc làm định danh EF (ví dụ trong lệnh SELECT). Tt c các định danh EF ngắn của EF ngay dưới DF được cho cùng với tất cả định danh EF ngắn được biểu thị trong FCP DO’A2’ đi cùng với DF này phải đơn nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu Bảng chức năng phần mềm đầu tiên (xem Bảng 117) có trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2), khi đó chỉ báo có hiệu lực tại mức thẻ.

- Nếu định danh EF ngắn DO'88’ (xem 10.2.3.1 và Bảng 10) có trong CP của EF, khi đó chỉ báo có hiệu lực tại mức EF.

Lựa chọn theo thẻ - DO có thể được lựa chọn theo thẻ đơn nhất, mà không cần thêm thông tin trên VA, nếu và chỉ khi nó thuộc về khuôn mẫu cơ sở của khuôn mẫu hiện hành nghĩa là giá trị của DO được xây dựng hiện hành.

Lựa chọn theo số bản ghi - nếu EF được chỉ theo curEF có hỗ trợ bn ghi, khi đó số bản ghi tham chiếu một bn ghi cụ thể trong EF đó. Số bn ghi là số nguyên dương.

Lựa chọn theo khoảng cha trống - nếu EF được chỉ theo curEF trong suốt, khi đó khoảng chừa trống tham chiếu khởi đầu chuỗi của các byte trong EF đó. Khoảng chừa trống là số nguyên 0.

7.3.2  Phần tử dữ liệu tham chiếu tệp và DO

DO’51’ liên ngành này (xem Bảng 7) tham chiếu một tệp. nó có thể có độ dài bất kỳ.

- DO trống tham chiếu MF

- Nếu độ dài là một và nếu bit b8 đến b4 của phần t dữ liệu không bằng nhau và nếu bit b3 đến b1 được đặt là 000, khi đó bit b8 đến b4 mã hóa một số từ 1 đến ba mươi đó là định danh EF ngắn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu độ dài nhiều hơn hai, khi đó phần tử dữ liệu là đường dẫn.

- Nếu độ dài chẵn và nếu 2 byte đầu tiên được đặt là '3F00', khi đó đường dẫn là tuyệt đối. Phần tử dữ liệu là kết nối của ít nht hai định danh tệp bít đầu bng định danh MF.

- Nếu độ dài chẵn và nếu 2 byte đầu tiên không được đặt là ‘3F00’, khi đó đường dẫn là tương đối. Phần tử dữ liệu là kết nối ca ít nhất hai định danh tệp bắt đầu bng định danh DF hiện hành.

- Nếu độ dài lẻ, khi đó đường dẫn được định tính. Phần tử dữ liệu hoặc là đường dẫn tuyệt đối không có ‘3F00', hoặc là đường dẫn tương đi không có định danh của DF hiện hành, theo sau byte sử dụng làm P1 trong một hoặc nhiều lệnh SELECT (xem 11.1.1 và 12.3).

Bảng 7 - Mã tham chiếu tệp DO'51

Thẻ

Độ dài

Giá trị

51’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tượng dữ liệu trống tham chiếu MF

1

Định danh EF ngắn (bit b8 đến b4 mã hóa một số từ 1 đến ba mươi; bit b3 đến b1 được đặt là 000)

2

Định danh tệp

 

Đường dẫn tuyệt đối (2 byte đu tiên được đặt là '3F00')

 

Đường dẫn tương đối (2 byte đu tiên không được đặt là ‘3F00’)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường dẫn định tính (byte cuối cùng được sử dụng làm P1 trong một hoặc nhiều lệnh SELECT)

7.3.3  Phần tử dữ liệu tham chiếu chung và DO

DO’60' liên ngành này (xem Bảng 86) và DO'7F72’ (xem bng 37) có thể tham chiếu bt kỳ cấu trúc nào trong thẻ. Giá trị của DO'60’ được sử dụng trong trường dữ liệu lệnh của nhiều CR-P xử lý DO (xem 11.4.2). Trong một số trường hợp, các lệnh này tác động tạm thời VA; trong các trường hợp khác, chúng sửa đổi VA.

7.3.4  Phương pháp tham chiếu d liệu trong tệp cơ s

1) Cấu trúc trong suốt

2) Cấu trúc tuyến tính với bản ghi có kích cỡ cố đnh

3) Cấu trúc tuyến tính với bản ghi có kích cỡ thay đổi

4) Cấu trúc tuần hoàn với bản ghi có kích cỡ cố định (mũi tên tham chiếu bản ghi được viết gần nht)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 5 - Cấu trúc EF

Phương pháp tham chiếu dữ liệu là một đặc tính phụ thuộc EF. EF hỗ trợ ít nhất một trong số các cấu trúc sau:

- Cấu trúc trong suốt - EF được nhận biết tại giao diện là chuỗi đơn đánh số, liên tục ca đơn v dữ liệu có thể truy cập được bằng lệnh xử lý đơn vị dữ liệu (xem 11.2). Kích cỡ đơn vị dữ liệu là một đặc tính phụ thuộc EF.

- Cấu trúc bản ghi - EF được nhận biết tại giao diện là chuỗi đơn liên tục ca bản ghi định danh được có thể truy cập được bằng lệnh xử lý bản ghi (xem 11.3). Phương pháp đánh số bản ghi, cấu trúc SIMPLE-TLV hoặc BER-TLV của bản ghi là các đặc tính phụ thuộc EF. Ba đặc tính này được xác định: kích c bản ghi, tổ chức bản ghi và bản ghi LCS.

- Kích cỡ của bản ghi hoặc cố định, hoặc thay đổi

- T chức bn ghi hoặc chuỗi (cấu trúc tuyến tính) hoặc hình tròn (cấu trúc tuần hoàn).

- Bản ghi có thể có vòng đời bn ghi. Khi bản ghi có vòng đời, bản ghi LCS phân biệt ít nhất các trạng thái sau: ACTIVATED và DEACTIVATED. Mã bản ghi LCS không thuộc phạm vi của phần này thuộc ISO/IEC 7816. Trong phạm vi EF được cho, hoặc tất cả các bản ghi có vòng đời bản ghi hoặc không có bn ghi nào có vòng đời bản ghi. Sự có mặt của vòng đời bản ghi được biểu thị bằng CP (xem Bảng 10).

- Cấu trúc SIMPLE-TLV - EF được nhận biết tại giao diện khi tập hợp các đối tượng dữ liệu SIMPLE- TLV có thể truy cập được bằng các lệnh xử lý đối tượng dữ liệu (xem 11.4). Cấu trúc này ngăn cn cu trúc BER-TLV

- Cấu trúc BER-TLV - EF được nhận biết tại giao diện khi tập hợp các DO có thể truy cập được bng các lệnh xử lý DO (xem 11.4). Cấu trúc này ngăn cn cu trúc SIMPLE-TLV.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4  Thông tin điều khiển dữ liệu và tệp

7.4.1  Phục hồi thông tin điều khiển tệp

Theo định nghĩa, thông tin điều khiển tệp là chuỗi byte có sẵn hồi đáp lệnh SELECT (xem 11.1.1); nó có thể có mặt trong bất kỳ tệp nào, nghĩa là bt kỳ DF và bất kỳ EF.

- Nếu byte đu tiên được trị số từ '00' đến 'BF’, khí đó chuỗi byte phải là BER-TLV được mã hóa. Tổ chức có trách nhiệm lưu trữ cho mục đích sử dụng trong tương lai tất cả các giá trị trong dãy '00' đến 'BF’ các giá trị không được xác định trong tiêu chun này.

- Nếu byte đầu tiên được trị số từ ‘C0’ đến ‘FF’, khi đó chuỗi byte không được mã hóa theo tiêu chun này.

Bảng 8 cho thấy ba khuôn mẫu liên ngành:

- Khuôn mẫu FCP là tập hợp ca CP DO thích hợp với các tệp, nghĩa là các thuộc tính an toàn và cấu trúc, lô-gic như được liệt kê trong ‘Bảng 10’ và được xác định sau đây. Trong khuôn mẫu FCP, lớp ngữ cnh cụ thể được lưu trữ đối với FCP; thẻ ‘85’ và 'A5' tham chiếu thông tin độc quyền.

- Khuôn mẫu FMD là tập hợp của dữ liệu quản lý tệp, nghĩa là DO liên ngành như định danh ứng dụng như được xác định trong 12.2.3 và nhãn ứng dụng như được xác đnh trong 12.2.4 và ngày hết hạn ứng dụng như được xác định trong ISO/IEC 7816-6, khả năng lồng vào trong khuôn mẫu ứng dụng như được xác định trong 12.2.4. trong khuôn mẫu FMD, thẻ ‘53’ và '73' tham chiếu dữ liệu tùy ý.

- Khuôn mẫu FCI là tập hợp ca tệp CP và dữ liệu quản lý tệp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Giá trị

62'

Tập hợp các thông số kiểm soát tệp (khuôn mẫu FCP)

'64'

Tập hợp d liệu quản lý tệp (khuôn mu FMD)

‘6F'

Tập hợp các thông số kim soát tệp và dữ liệu quản lý tệp (khuôn mẫu FCI)

Ba khuôn mẫu có thể phục hi theo lựa chọn của lệnh SELECT (xem Bảng 62).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu lựa chọn CP hoặc FMD được thiết lập, khi đó thẻ tương ứng bắt buộc đưa vào khuôn mẫu. Phần thông tin điều khiển của DF có thể có mt bổ sung trong EF dưới điều khiển ứng dụng và được tham chiếu bằng thẻ '87' trong tệp CP. Nếu có EF, thông tin điều khiển tệp phải được đưa vào bng thẻ thích hợp, hoặc thẻ CP, hoặc thẻ FCI.

7.4.2  Phục hồi thông tin điều khiển dữ liệu

Theo định nghĩa, thông tin điều khin dữ liệu là chuỗi byte có sẵn hồi đáp lệnh SELECT có P1='10' hoặc P1='13’ (xem 11.1.1) hoặc lệnh SELECT DATA nếu bit b3 của P2 được đặt là 1 (xem 11.4.2); nó có thể có mặt đối với bất kỳ DO.

Bảng 9 - Khuôn mẫu liên ngành đối với thông tin điu khiển d liệu

Th

Giá trị

'62'

Tập hợp thông số kiểm soát dữ liệu (CP DO, có khả năng bao gồm DO'62')

DO’62’ xếp lồng CP DO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Khi có mặt trong khuôn mẫu cơ s hiện hành (xem 8.2.2), nó áp dụng vi, nó có thể được phục hi bằng GET DATA hoặc GET NEXT DATA.

- Khi nó có trong khuôn mẫu khác, nó có thể được tham chiếu gián tiếp bằng trình bao thẻ (xem 8.4.8).

7.4.3  Thông s kiểm soát

Bảng 10 liệt kê CP DO đối với tệp và đối tượng dữ liệu, tất cả trong lớp ngữ cảnh cụ thể. Khi có CP, Bảng chỉ ra liệu xẩy ra chỉ một lần (chỉ báo hiện) hoặc có thể được lặp lại (không ch báo).

Bng 10 - Đối tượng dữ liệu tham chiếu tệp tin

Th

Độ dài

Giá trị

Áp dụng với

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thay đổi

Số byte dữ liệu trong tệp, không bao gồm thông tin cu trúc

Bt kỳ EP*

‘81’

Thay đổi

Số byte dữ liệu trong tệp hoặc DO, bao gồm thông tin cu trúc, nếu có

Tệp* hoặc DO*

'82'

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tệp*

2

Byte bộ mô tả tệp và byte mã dữ liệu (xem Bảng 118)

3 hoặc 4

Byte bộ mô tả tệp, byte mã hóa dữ liệu, kích cỡ bản ghi tối đa trên một hoặc 2 byte

EF* hỗ trợ bản ghi

5 hoặc 6

Byte bộ mô tả tệp, byte mã hóa dữ liệu, kích c bản ghi tối đa trên 2 byte và số bản ghi trên một hoặc 2 byte (xem Chú thích)

83’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định danh tệp

Tệp*

84’

Đến 16

Tên DF

DF

85'

Thay đổi

Thông tin độc quyền không được mã hóa trên BER-TLV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘86

Thay đổi

Thuộc tính an toàn trong định dạng độc quyền

Tệp

87'

2

Đnh danh ca EF bao gồm m rộng thông tin điều khiển tệp

DF*

'88'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định danh EF ngắn (xem 7.4.4)

EF*

‘8A‘

1

Trạng thái vòng đời (LCS, xem 7.4.10 và Bảng 14)

Tệp* hoặc DO*

8B'

Thay đổi

Thuộc tính an toàn tham chiếu định dạng m rộng (xem 9.3.3 và Bảng 38)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

‘8C’

Thay đổi

Thuộc tính an toàn trong định dạng khối, SE định hưng (xem Bảng 30)

Tệp*

8D'

2

Định danh của một EF bao gồm khuôn mẫu môi trường an toàn (xem 10.3.3)

DF

'8E'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính an toàn kênh lô-gic (xem 9.3.7 và Bảng 47)

Tệp* hoặc DO*

8F'

1

Chỉ báo tiết diện (xem Bảng 12)

EF có hỗ trợ bn ghi*

‘92’

1

Byte bộ mô tả dữ liệu (xem 7.4.7)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'96'

Thay đổi

Như được xác định trong ISO/IEC 7816-11

Xem ISO/IEC 7816-11

97’

Thay đổi

Danh sách DF (xem 7.4.8)

DF*

98’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số phiên bn (mã nhị phân)

DO*

Số EF trong DF (mã nh phân) DF*'99'

Thay đổi

Số DO trong khuôn mẫu hiện hành sau khi lựa chọn DO hoặc tệp (mã nhị phân, xem 7.2.2 quy tắc i))

Tệp* hoặc DO*

'9B'Thay đổi

Thay đổi

Danh sách EF (xem 7.4.8)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'9A'

 

 

 

‘9C’

Thay đổi

Thuộc tính an toàn trong định dạng khối, SPT định hướng (xem Bảng 30).

Chú thích chủ yếu dành cho xử lý DO

Tệp* hoặc DO*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thay đổi

Thẻ DO mà DO'62' áp dụng

DO

A0'

Thay đổi

Khuôn mẫu thuộc tính an toàn đối với DO (xem 9.3.5)

Tệp* hoặc DO

'A1'

Thay đổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tệp

A2'

Thay đi

Khuôn mẫu bao gồm một hoặc nhiều cặp DO: định danh EF ngắn (DO'88') - tham chiếu tệp (DO'51’, L > 2, xem 7.3.2)

DF

A3’

Thay đi

Giao diện và thuộc tính an toàn phụ thuộc LCS (xem 7.4.12)

Tệp hoặc DO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thay đổi

Thông tin độc quyền được mã hóa trong BER- TLV

Tệp

‘A6’

Thay đổi

Như được xác định trong ISO/IEC 7816-11

Xem ISO/IEC 7816-11

‘AB’

Thay đổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tệp*

'AC'

Thay đổi

Khuôn mu định danh cơ chế mật mã (xem 9.2)

DF

‘AD’

Thay đi

Khuôn mẫu thông số an toàn (xem 9.3.6.1)

DO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thay đi

Khuôn mẫu tóm lược một hoặc nhiều DO’06' (OID) liên quan đến ứng dụng

DF*

* biểu thị rng DO xut hiện chỉ một ln dưới DO'62’.

Hồi đáp SELECT và dưới thẻ '62' và '6F’, Tổ chức có trách nhiệm lưu tr bất kỳ DO khác của lớp ngữ cảnh cụ th.

7.4.4  Định danh EF ngắn

Các quy tắc sau áp dụng cho việc sử dụng DO'88' trong CP của bất kỳ EF.

- Nếu thẻ hỗ trợ lựa chọn theo định danh EF ngắn (xem 7.3.1) và nếu DO’88’ không có, khi đó trong byte thứ hai của định danh tệp (tag '83'), bit b5 đến b1 mã hóa định danh EF ngắn.

- Nếu DO’88' có mặt có độ dài đặt là 0, khi đó EF không hỗ trợ định danh ngắn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4.5  Byte bộ mô tả tệp

DO’82’ có thể xuất hiện trong CP của bt kỳ tệp nào (xem Bảng 10).

- Byte đầu tiên ca giá trị là byte bộ mô tả tệp (xem Bng 11).

- Nếu giá trị bao gồm hai hoặc nhiều byte hơn, khi đó byte thứ hai là byte mã dữ liệu (xem Bảng 118)

- Nếu thẻ cung cp byte mã dữ liệu một số nơi, khi đó hiệu lực ch báo đối với tệp được cho là trong vị trí gần nht vi tệp đó trong đường dẫn đến tệp đó từ:

1) MF, nếu có

2) DF tham chiếu với curAppDF, nếu có MF

3) Trong trường hợp không có chỉ báo trong đường dẫn, kích cỡ đơn vị dữ liệu được đặt là giá trị mặc định (xem Bảng 118).

Bảng 11 - Mã hóa byte bộ mô tả tệp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

Tính có th truy cập được tệp

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

- tệp không th chia sẻ

0

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

- tệp có th chia sẻ được

0

-

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

0

DF

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại EF

0

-

0

0

0

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

0

0

1

-

-

-

- EF đ lưu giữ dữ liệu được thực hiện bằng thẻ (EF trong)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Mọi giá tr khác

-

-

-

- Loại EF độc quyền

0

-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Cu trúc EF

0

-

Không phải tất cả đặt là 1

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

0

0

1

Cấu trúc trong suốt

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

0

Cấu trúc tuyến tính, kích cỡ cố định, không có thêm thông tin

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu trúc tuyến tính, kích c cố định, cu trúc TLV

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

1

0

0

Cấu trúc tuyến tính, kích cỡ thay đổi, không có thêm thông tin

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không phải tt cả đặt là 1

1

0

1

Cấu trúc tuyến tính, kích cỡ thay đổi, cấu trúc TLV

0

-

Không phải tất cả đặt là 1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

Cấu trúc tuần hoàn, kích cỡ cố định, không có thêm thông tin

0

-

Không phải tất cả đặt là 1

1

1

1

Cấu trúc tuần hoàn, kích cỡ cố định, cấu trúc TLV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

1

1

0

0

1

Cấu trúc BER-TLV

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

1

0

1

0

Cu trúc SIMPLE-TLV

- Giá trị bất kỳ khác là RFU

- "Có thể chia sẻ được nghĩa là tệp hỗ trợ truy cập đồng thời trên các kênh lô-gic khác nhau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các quy tắc sau áp dụng đối với sử dụng DO’8F' trong tệp CP của bất kỳ bản ghi hỗ trị EF:

- Nếu DO'8F’ có mặt, khi đó trường giá trị chứa chỉ báo tiết diện theo Bảng 12;

- Nếu DO'8F’ không có, khi đó tt cả các bn ghi trong EF ẩn trong trạng thái không thay đi ACTIVATED

Bảng 12 - Mã hóa ch báo tiết diện

b8

b7

b6

b5

b4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2

b1

Ý nghĩa

0

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Mã hóa chỉ báo tiết diện được xác định bởi T chức có trách nhiệm

0

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản ghi LCS

0

-

-

-

-

-

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

-

-

-

-

1

Mỗi bản ghi trong EF này có bản ghi riêng LCS, không thay đi theo lệnh ACTIVATE RECORD, DEACTIVATE RECORD và ACTIVATE FILE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

Mã hóa độc quyền chỉ báo tiết diện

- Giá trị bất kỳ khác là RFU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Được tham chiếu theo thẻ '92’, phn tử dữ liệu liên ngành là CP DO bao gồm thông tin liên quan đến xử lý DO (xem Bảng 13). Thông tin có hiệu lực đối với tất cả các trường hợp (nếu nhiều hơn 1) của DO trong khuôn mẫu có liên quan. Nếu DO được tuyên bố là “không thể chia sẻ’, chỉ một trường hợp của DO này có thể truy cập được trên một kênh lô-gic.

Bảng 13 - Mã hóa byte bộ mô tả dữ liệu

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ý nghĩa

0

x

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

-

-

-

-

-

-

- DO không th chia sẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

-

-

- DO có thể chia sẻ được

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

-

-

-

-

Cấu trúc của DO trong khuôn mẫu

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

-

-

- không có thông tin được cho (mặc định)

0

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

- quản lý tuyến tính (xem 11.4.7)

0

-

1

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

- quản lý tuần hoàn đối với các trường hợp (xem 11.4.7)

0

-

1

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

- RFU

0

-

-

-

x

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Các trường hợp

0

-

-

-

0

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thẻ xuất hiện chỉ một lần trong khuôn mẫu

0

-

-

-

1

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

-

-

x

x

x

Đặc tính DO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

0

0

0

- không có thông tin được cho

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

1

- có danh sách thẻ (DO được xây dựng) hoặc có trong danh sách thẻ (DO ban đu)

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

1

-

- khuôn mẫu cơ sthể mở rộng được bng trình bao (DO được xây dựng) hoặc phần mở rộng khuôn mẫu (DO ban đầu)

0

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

1-

-

- Giải tự động trình bao

- Giá trị bt kỳ khác là RFU

- “Có th chia sẻ được" nghĩa là DO hỗ trợ truy cập đồng thời trên các kênh lô-gic khác nhau

7.4.8  Phần tử dữ liệu liệt kê DF và EF

Được tham chiếu theo thẻ '97', phần tử dữ liệu liên ngành liệt kê DF là một tệp CP cho biết các DF được chứa trong DF hoặc DF ứng dụng, và đnh danh EF ngắn của chúng. Thông tin của mỗi tệp được mã hóa trên ba byte liên tiếp. 2 byte đầu tiên bao gồm định danh tệp của một EF. Byte thứ ba hoặc là định danh EF ngắn của EF được mã hóa theo 7.4.4 hoặc byte được mã hóa ‘00' nếu tệp cơ s không có định danh EF ngắn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Được tham chiếu theo thẻ ‘98', phần tử dữ liệu liên ngành là CP DO, có thể xuất hiện chỉ khi có một số trường hợp DO trong khuôn mẫu. Giá trị của nó phải là số chuỗi dương được mã hóa nhị phân như được xác định theo ISO/IEC 8825-1 đối với loại INTEGER. Giản đồ số đối với quản lý tuần hoàn các trường hợp giống như đối với quản lý số bản ghi (xem 11.3.6). Xem 11.4.7 để biết thêm thông tin về giản đồ số.

7.4.10  Trạng thái vòng đời

Thẻ, tệp và các đối tượng khác, mỗi cái có vòng đời; trạng thái vòng đời (LCS) cho phép thẻ và thiết bị giao diện xác định trạng thái an toàn lô-gic khác nhau của thẻ, tệp và các đối tượng khác trong thẻ.

Đ hỗ trợ qun lý thuận lợi vòng đời ca tệp, bản ghi hoặc DO với tư cách là thuộc tính (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9)), điều này xác định bốn trạng thái ban đầu của vòng đời theo trật tự sau.

1) Trạng thái tạo lập

2) Trạng thái giá trị ban đầu

3) Trạng thái hoạt động: được kích hoạt hoặc không được kích hoạt

4) Trạng thái kết thúc

LCS (1 byte) phải được thực hiện theo Bảng 14.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Giá trị '10' đến ‘FF’ là độc quyền

Trạng thái mặc đnh là trạng thái hoạt động (đã được kích hoạt).

Bảng 14 - Mã hóa byte LCS d liệu hoặc tệp

b8

b7

b6

b5

b4

b3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có thông tin được cho

0

0

0

0

0

0

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

0

0

0

0

1

1

Trạng thái giá tr ban đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

0

0

1

-

1

Trạng thái hoạt động (được kích hoạt)

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

0

1

-

0

Trạng thái hoạt động (không được kích hoạt)

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

1

-

-

Trạng thái kết thúc

Không phải tất cả bằng 0

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Độc quyền

- Giá trị bất kỳ khác là RFU

Theo thẻ ‘8A’, LCS có thể xut hiện trong CP của bất kỳ tệp hoặc DO (xem Bảng 10). Thẻ LCS có thể xuất hiện trong byte lịch sử (xem 12.1.1.11). Theo thẻ ‘48’, thẻ LCS có thể xut hiện trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2). Khi nó có MF, th ít nhất trong trạng thái tạo lập.

Chú thích: trừ khi có quy định khác, thuộc tính an toàn có hiệu lực đối với trạng thái hoạt động ca tệp và trạng thái ACTIVATED ca DO.

7.4.11  Tham chiếu gián tiếp theo đnh danh EF ngắn sử dụng DO’A2’

DO’88’ dưới DO’A2' trong FCP của DF biểu thị rằng định danh EF ngắn lồng vào có hiệu lực khi DF là hiện hành. Lệnh sử dụng nó phải lựa chọn tạm thời EF được tham chiếu bằng đường dẫn lồng vào trong DO'51’ sau DO’88’. Sự thành công ca nó không có tác động đối với curDF và curAppDP (xem 7.2.2 quy tắc f)). Tác động đối với curEF được mô tả trong các phần giải quyết các lệnh sử dụng đnh danh EF ngắn (xem ví dụ 11.2.2 hoặc 11.3.2).

7.4.12  Khuôn mẫu thuộc tính an toàn phụ thuộc trạng thái vòng đời và giao diện

DO’A3’ có thể xuất hiện trong CP ca bất kỳ tệp hoặc DO và trong các khuôn mẫu có thể xuất hiện hơn một lần (xem Bảng 10).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DO’A3' bao gồm tối đa một DO'8A' (xem 7.4.12.2). Nếu DO’8A’ không có khi đó thuộc tính an toàn bao gồm trong DO'A3’ áp dụng với tất cả trạng thái vòng đời. Nếu DO'A3' bao gồm DO’8A' khi đó nó phải là

- DO đầu tiên trong khuôn mẫu nếu DO’91’ xuất hiện, hoặc

- DO thứ hai trong khuôn mẫu nếu DO'91’ không xuất hiện.

DO'A3' có thể bao gồm bất kỳ số nào của DO’8B’, DO’8C’, DO’9C’, DO'A0', DO'AB’ trong bt kỳ trật tự nào có cùng ý nghĩa và mã hóa như được xác định trong Bảng 10.

7.4.12.1  Bộ mô tả loại vận tải

Được tham chiếu theo thẻ '91' dưới DO’A3’, phần tử dữ liệu này biểu thị cho giao diện thuộc tính an toàn bao gồm trong cùng DO’A3’ áp dụng.

Bảng 15 - Mã hóa bộ mô tả loại vn chuyển (DO’91' dưới DO‘A3')

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

0, các giá trị khác là RFUa

-

x

x

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

00, các giá trị khác là RFU

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

Giao tiếp bằng tiếp xúc C6 (xem TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3))

-

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Giao tiếp trường gần (xem ISO/IEC 18092)

-

-

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giao diện USB (xem ISO/IEC 7816-2)

-

-

-

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

-

1

Giao diện tiếp xúc (xem TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu trong phần tử dữ liệu này một bit được thiết lập đến

- 1 khi đó đối với giao diện tương ứng thuộc tính an toàn phải áp dụng

- 0 khi đó đối với giao diện tương ứng DO’A3’ không liên quan

7.4.12.2  Biểu thị trạng thái vòng đời

Được tham chiếu theo thẻ ‘8A’ dưới DO'A3', phần t dữ liệu này biểu thị cho trạng thái vòng đời thuộc tính an toàn bao gồm trong cùng DO’A3’ áp dụng. Phần tử dữ liệu này bao gồm một hoặc nhiều byte và mỗi byte phải được mã hóa và thực hiện theo 7.4.10 và Bảng 14, nghĩa là mỗi byte mã hóa một trạng thái vòng đời và tất cả các byte của phần tử dữ liệu tạo nên một tập hợp trạng thái vòng đời. Nếu vòng đời của tệp hoặc DO, được đưa ra trong DO’8A’ trong khuôn mẫu thông số kiểm soát (nghĩa là khuôn mẫu có thẻ ‘62’)

- Là phần tử của tập hợp này khi đó thuộc tính an toàn áp dụng đối với tệp hoặc DO

- Không phải là phần tử của tập hợp này khi đó DO'A3’ không liên quan với tệp hoặc DO.

8  Sử dụng đặc thù DO và các khái niệm liên quan

8.1  Đệm và dữ liệu BER-TLV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có hai phương thức tiêu chun thể hiện mã hóa BER-TLV của một lệnh hoặc trường dữ liệu hồi đáp hoặc dữ liệu:

- CLA biểu thị thông điệp an toàn (xem Điều 10)

- Bit b1 của INS được đặt là 1 (mã INS lẻ).

Lệnh có mã INS chẵn có thể xác định mã hóa BER-TLV của trường dữ liệu và dữ liệu.

Trong dữ liệu lệnh, tiêu chuẩn này có thể xác định trật tự của DO (xem ví dụ Bảng 87). Trong dữ liệu hồi đáp, trật tự của DO hoặc không được xác định hoặc được kế thừa từ trật tự của DO có trong thẻ.

Do mã hóa trường độ dài BER-TLV (xem E.2) DO có th n byte không thể có tổng độ dài ví dụ (n+1+128) byte hoặc (n+2+256) byte hoặc (n+3+65536) byte, vv... Trạng thái tổng độ dài không hiệu lực cũng có thể xảy ra nếu một số DO được truyền và DO cuối cùng tạo ra vn đề tương tự. Trong tt cả các trường hợp này, nếu nhận lệnh Ne thiết lp với tổng độ dài không hiệu lực như vậy thẻ có thể gửi trong trường dữ liệu hồi đáp bao gồm DO byte Ne đầu tiên được yêu cầu theo lệnh và kết thúc bằng SW1-SW2 đặt là ‘61XY', trong đó 'XY' mã hóa số byte còn lại. Sau đấy chuỗi hồi đáp (xem 5.3.4) áp dụng.

8.1.1  Các điều kiện đệm

Khả năng đệm trong trường dữ liệu phụ thuộc vào lệnh. Thuật ngữ “kết nối DO" loại bỏ sự đệm. Đệm được phép:

- Khi xử lý cấu trúc dữ liệu qua đơn vị dữ liệu; ví dụ đệm có thể xut hiện trong trường dữ liệu hồi đáp READ BINARY do xóa b hoặc sửa đổi DO trong đơn vị dữ liệu hỗ trợ EF.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Khi được cho phép bởi tiêu chuẩn C-RP (CLA<’80')

- Khi được cho phép theo đặc tả ca C-RP (CLA>'7F).

Nếu mã hóa BER-TLV được ch rõ, dữ liệu dữ liệu phải là BER-TLV được mã hóa, không có đệm. Mã hóa BER-TLV không áp dụng đối với trường dữ liệu đơn lẻ (a.k.a đoạn dữ liệu) ca lệnh mà trong đó dữ liệu bị phân đoạn do sự phân đoạn dữ liệu khiến cho DO tách ra. Chèn vẫn bị loại b trong đoạn dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Thông điệp an toàn có thể yêu cu mã hóa BER-TLV ca đoạn dữ liệu (xem 10.1).

8.1.2  Thủ tục đệm

Khi đệm được phép trong dữ liệu BER-TLV, byte đặt là '00' có thể có trước, giữa hoặc sau DO.

Khi có trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2) hoặc trong thông tin điều khiển ca bất kỳ tệp nào (xem thẻ ‘82’ trong Bảng 10), byte mã hóa dữ liệu (xem Bảng 118) biểu thị liệu giá tr ‘FF’:

- Có hiệu lực đối với byte đầu tiên của trường thẻ dài của lớp riêng, mã hóa được xây dựng (câu lệnh rõ ràng), hoặc

- Không có hiệu lực đối với byte đầu tiên của trường thẻ (giá trị mặc định), nghĩa là được sử dụng cho cùng mục đích (đệm) và theo cùng điều kiện như giá trị '00".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.1  Khuôn mẫu hiện hành và DO hiện hành

Nếu được thiết lập, curConstructedDO tham chiếu DO được xây dựng. Trường giá trị ca nó, như được xác định trong 7.2.2 quy tắc k), được gọi là khuôn mẫu hiện hành.

Bt kỳ DO nào trong khuôn mẫu hiện hành có thể được tham chiếu trực tiếp bằng thẻ đơn nhất trong lệnh chuyển đi mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào trên VA cùng với thẻ này.

Nếu bất kỳ DO nào được xây dựng, khuôn mẫu hiện hành không bao gồm bất kỳ DO xếp lồng trong DO được xây dựng.

Gốc ảo DO’7F70' thuộc về hệ 0, và là DO duy nhất trong hệ đó. Nếu curConstructed DO tham chiếu DO'XY" được xây dựng hệ nth, khuôn mẫu hiện hành là chuỗi DO hệ (n+1)th lồng vào trong DO’XY’. Khuôn mẫu hiện hành không bao gồm DO có thể lồng vào trong bất kỳ DO hệ (n+1)th. Ví dụ được đưa ra trong ph lục F.

curDO (xem 7.2.1-9) được thiết lập bằng lệnh SELECT (xem 11.1.1) hoặc lệnh SELECT DATA (xem 11.4.2). Lựa chọn DO cũng xảy ra là tác động phụ của lệnh xử lý Do khác và được mô tả trong các phần liên quan, ví dụ 11.4.3 và 11.4.4 đối với lệnh GET DATA.

Để hỗ trợ phương pháp tham chiếu được xác định trong bản in này thuộc ISO/IEC 7816-4, thẻ phải có khả năng giải thẻ ‘7F70’.

Ngay sau khi hỗ trợ giao diện (xem 5.1), trước bất kỳ lựa chọn nào, khuôn mẫu hiện hành phụ thuộc vào ứng dụng được lựa chọn n hoặc DF (curAppDF trong VA). Nó có thể bao gồm DO đặc thù để hỗ trợ ví dụ cho chế khám phá được xác định trong ISO/IEC 24727-2.

Nhiều lệnh xử lý DO bao hàm một hoặc một vài lựa chọn trong. Các lựa chọn này được cho là “tạm thời" và thiết lập “tệp hiện hành tạm thời” hoặc “khuôn mẫu hiện hành tạm thời”, và “VA tạm thời”. Trong một số trường hợp, tác động phụ của thành công lệnh có thể xác nhận các lựa chọn trong này, do vậy thiết lập VA tạm thời là VA hiện hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M rộng khuôn mẫu là phần khuôn mẫu có thể truy cp được ch bằng giải tự động ca trình bao thẻ, nhờ đó mở rộng khuôn mẫu cơ sở (xem phụ lục G hoặc ví dụ). tất cả trình bao DO’63‘ là phần khuôn mẫu cơ sở.

Nếu giải tự động ca trình bao thẻ không được hỗ trợ, mở rộng khuôn mẫu trống. Tham chiếu gián tiếp ch mang tính cung cp thông tin. Nếu cần thiết, mọi đối tượng bên ngoài có thể thực hiện thủ tục hai giai đoạn:

- Lựa chọn cấu trúc nơi DO được lưu giữ, khi cu trúc này khác với cấu trúc hiện hành;

- Sau đó xử lý DO trong cấu trúc được lựa chọn.

8.2.3  Cây con đối tượng dữ liệu

DO được xây dựng có cấu trúc cây. Cây con của cấu trúc cây này đạt được bằng cách hủy b DO lồng vào cây. Tiêu đề mở rộng cùng với DO được xây dựng tham chiếu cây con của DO (xem 8.4.6 và 8.4.7).

Ví dụ: DO hệ nth được cho được biểu thị {T-L {T1-L1-(T2-L2-V2}-{T3-L3-V3}}-{T4-L4-V4}-(T5-L5-V5}}. Loại b DO T2 hệ (n+2)th và DO T4 hệ (n+1)th đạt được cây con: {T-L'-{T1-L1'-{T3-L3-V3}}-{T5-L5-V5}}. L và L1 được thay bng L' và L1' do hy bỏ DO từ khuôn mẫu tác động đến độ dài ca nó.

8.2.4  Vòng đời đối tượng dữ liệu

Bất kỳ DO nào lưu giữ trong thẻ đều có thể có vòng đời DO. Khi DO có vòng đời, LCS phải phân biệt ít nhất hai trạng thái: ACTIVATED và DEACTIVATED. Mã hóa LCS ca DO và mã hóa LCS của tệp tương tự nhau (xem Bảng 14). Sự có mặt của LCS ca DO được biểu thị trong DO'62' khuôn mẫu CP (xem Bảng 10).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.1  Nguyên tắc

Tại giao diện giữa thẻ và thiết b giao diện, phần tử dữ liệu thường xuất hiện trong trường giá trị ca DO. Phần tử dữ liệu được cho là "dưới" thẻ ca DO.

Nếu số bit đại diện phần tử dữ liệu không phải là bội số của tám, có thể sử dụng BITSTRING DO chung như ví dụ trong TCVN 11167-15 (ISO/IEC 7816-15). Nếu không, ánh xạ vào một byte hoặc một chuỗi byte phải được xác định cùng nhau với phần tử dữ liệu riêng. Trừ khi có quy định khác, số bit thích hợp được đặt là 1 trong byte cuối cùng bắt đầu từ bit b1.

Đối với mục đích phục hồi và tham chiếu trong trao đổi, phần tử dữ liệu phải được kết hợp với thẻ của đối tượng dữ liệu BER-TLV và phần tử dữ liệu có thể được gói gọn trong đối tượng dữ liệu này.

Phần t dữ liệu có thể được tham chiếu trực tiếp bằng thẻ BER-TLV liên kết. Nó có thể được liên kết với phần tử dữ liệu khác mà phần tử dữ liệu này thiết lập ngữ cảnh nó thuộc về.

Một hoặc nhiều đối tượng dữ liệu lệnh để thực hiện có thể tham chiếu gián tiếp phần tử dữ liệu.

Lệnh liên ngành hỗ trợ nhiều phiên bản có cùng DO trong khuôn mẫu, như vậy trong ứng dụng và trong th.

Tiêu chun hoặc ứng dụng có thể giới hạn hoặc ngăn cm nhiều phiên bản có cùng DO trong khuôn mẫu, trong cu trúc hoặc trong ứng dụng.

8.3.2  Diễn giải thẻ trong trường d liệu hồi đáp và lệnh hoặc dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ý nghĩa của DO của lớp ứng dụng (byte đầu tiên từ ‘40’ đến ‘7’, xem phụ lục E) được xác định theo các tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mặc định là các tiêu chuẩn TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) và Tổ chức có trách nhiệm (xem 8.3.3). Ý nghĩa ca các DO này luôn giống nhau, mặc dù hàm ca chúng được xác định theo lệnh chúng được sử dụng.

Cách thức th hiện DO ca lớp ngữ cnh cụ thể (byte đầu tiên từ ‘80’ đến 'BF’, xem phụ lục E) được xác định:

- Bằng tổ của nó trong DO được xây dựng được xác định theo tiêu chun, ví dụ DO lồng vào trong DO’62' (xem Bảng 10). Quy tc này đệ quy và áp dụng, ví dụ với DO lồng vào trong DO’A0’ lồng vào trong DO’62’.

- Bằng CLA: biểu thị thông điệp an toàn (xem 5.4 và 10.1).

- Bằng INS: lệnh có thể xác định các DO như vậy của lớp ngữ cnh cụ thể đối với sử dụng cụ thể.

- Trong các trường hợp khác, diễn giải các DO này được xác định theo ứng dụng.

8.3.3  Phân phối th

Tiêu chun này xác định nhiều DO liên ngành và phân phối thẻ đối với lập mã BER-TLV của các DO này. Để xác định hơn nữa DO liên ngành, ISO/IEC 7816-6 duy trì một danh sách toàn diện bộ dữ liệu (tên ca DO liên ngành, thẻ phân phi) được xác định trong ISO/IEC 7816 tại thời điểm công bố. Thẻ được phân phối trong tiêu chuẩn Tổ chức có trách nhiệm thuộc về:

- Hoặc lớp ứng dụng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi thẻ được xác định bng tiêu chun khác, cơ quan chức năng có trách nhiệm đối với tiêu chun phải tìm kiếm thông tin của Tổ chức có trách nhiệm/WG 4 đối với thẻ hoặc các thẻ cần thiết, và phải chú giải kịp thời để bổ sung thể hoặc các thẻ này trong ISO/IEC 7816-6.

Được mô t trong phụ lục A, cụm từ tiếp sau xác định sơ đồ phân phối thẻ định danh DO liên ngành trong trường dữ liệu. Khi cần thiết, sơ đồ phân phối thẻ này sử dụng DO liên ngành được thể hiện trong Bảng 16 để thông báo thm quyền có trách nhiệm đối với việc phân phối thẻ.

Bảng 16 - Đối tượng dữ liệu liên ngành đối với quyền phân phối thẻ

Th

Giá trị

‘06’

Định danh đối tượng (OID), mã hóa được xác định trong ISO/IEC 8825-1), xem ví dụ trong phụ lục A

‘41’

Mã nước (mã hóa được xác định trong ISO 3166-1) và dữ liệu quốc gia tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số nhận dạng người phát hành (mã hóa và đăng ký được xác định trong ISO/IEC 7812-1 và dữ liệu người phát hành tùy chọn

'4F'

Định danh ứng dụng (AID, mã hóa được xác định trong 12.2.3)

'5F29'

Tiết diện trao đổi

8.3.4  Sơ đ phân phối thẻ tiêu chuẩn

Trong lớp ứng dụng, Tổ chức có trách nhiệm phân phối hoặc lưu trữ s dụng bất kỳ số thẻ lớp ứng dụng nào trong dải 0-127 hoặc lớn hơn 511 (số thập phân).

Số thẻ lớp ứng dụng trong dải 128 đến 511 (số thập phân) có th được phân phối bằng bất kỳ tiêu chun hoặc đặc tả nào được tham chiếu bằng OID, hoặc bng ứng dụng được tham chiếu bi AID.

Đ định danh quyền phân phối thẻ trong dải này, DO'78' được xây dựng được sử dụng. DO này tạo t DO'80' trống sau hoặc DO’06’ hoặc DO’4F'. Nếu DO’78' xuất hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Trong dữ liệu quản lý của EF hoặc DF, có khả năng hỗ trợ ứng dụng (xem 7.4) hoặc trong khuôn mẫu được thực hiện hiện hành bng cách lựa chọn bất kỳ tệp nào, khi đó quyền phải có hiệu lực trong tệp đó hoặc ứng dụng, ngoại trừ nếu nó bị bác bỏ bởi DO'78’ khác trong DO được xây dựng.

- Trong khuôn mẫu, nó phải có hiệu lực đối với tt cả các DO trong khuôn mẫu, và tất cả đối tượng bao gồm trong DO được xây dựng, (bt luận hệ ca chúng), ngoại trừ nếu nó b bác b bởi DO’78' khác trong khuôn mẫu.

8.3.5  Sơ đồ phân phối thẻ tương thích

Các sơ đồ phân phối th này sử dụng DO liên ngành và DO hơn nữa.

Các DO hơn nữa này phải được lồng vào trong DO liên ngành được tham chiếu bằng thẻ '70’ đến ‘72’ hoặc thẻ ‘74’ đến ‘77’. Trong các DO này, ý nghĩa ca thẻ lớp ứng dụng không được xác định trong ISO/IEC 7816 ngoại trừ đối với thẻ '41', '42’ và ‘4F’ để định danh quyền phân phối thẻ (xem Bảng 16).

Khi các DO hơn nữa sử dụng thẻ lớp ngữ cnh cụ thể và thuộc về khuôn mẫu liên ngành được xác định trên, ý nghĩa của chúng được xác định bằng quyền phân phối thẻ.

Sử dụng lớp ngữ cnh cụ thể trong khuôn mẫu liên ngành với thẻ '65’ (dữ liệu liên quan đến người giữ thẻ), '66' (dữ liệu thẻ), ‘67’ (dữ liệu xác thực) b phản đối.

Đ định danh sơ đồ phân phối thẻ tương thích và quyền trách nhiệm đối với sơ đ, DO’78' liên ngành có thể được sử dụng. Khả năng xuất hiện và bác bỏ tương tự như trong 8.3.4. Nếu xuất hiện, giá trị của nó phải bao gồm một trong các DO liên ngành được thể hiện trong Bảng 16, để đnh danh quyền phân phối thẻ.

8.3.6  Sơ đồ phân phối thẻ cùng tồn tại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các sơ đồ phân phối thẻ này có thể sử dụng thể có sự diễn giải không được xác định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816). Để định danh sơ đồ phân phối thẻ cùng tồn tại và quyền trách nhiệm đối với sơ đồ, DO'79' liên ngành được sử dụng. DO này phải tạo tổ một trong các DO liên ngành được thể hiện trong Bng 16.

- Nếu quyền có hiệu lực đối với toàn bộ thẻ, khi đó DO’79' xuất hiện trong chuỗi dữ liệu ban đầu (xem 12.1.2) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2).

- Nếu quyền có hiệu lực trong tệp hoặc ứng dụng, khi đó DO’79’ xuất hiện trong dữ liệu quản lý DF ứng dụng hoặc EF, DF (xem 7.4) hoặc trong khuôn mẫu hiện hành được thiết lập bi bất kỳ lựa chọn tệp nào.

8.3.7  Tránh sơ đồ phân phối th độc lập

Bất kỳ sơ đồ phân phối thẻ độc lập nào sử dụng thẻ có sự diễn gii khác ISO/IEC 7816, nhưng không tuân theo 8.3.6. Các sơ đồ phân phi thẻ như vậy không tuân theo tiêu chuẩn này và không được phép trao đi.

Bên cạnh việc sử dụng tính nht quán sơ đồ phân phối cùng tồn tại và tương thích, có ba cách dành cho ứng dụng để tránh trạng thái như vậy và vẫn phù hợp với tiêu chuẩn này:

- Sử dụng các DO'53’ tùy ý liên ngành để trình diễn DO tùy ý, và các DO’73' để tạo tổ DO độc quyền trong khuôn mẫu tùy ý.

- Sử dụng thẻ 3 byte được lưu trữ cho mục đích này (xem 8.3.4).

- Sử dụng DO có lớp ngữ cảnh cụ thể (xem 8.3.2).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.1  Tổng quát

Th ‘XY’ tham chiếu trực tiếp phn tử dữ liệu mà là giá trị ca DO’XY’. Đối với phục hi DO trước khi lựa chọn ứng dụng xem 12.4.

Thông số kiểm soát và dữ liệu quản lý tệp có thể được phục hồi trong hồi đáp vi lệnh SELECT hoặc SELECT DATA (xem 11.1.1, 11.4.2.1 và Bảng 87).

Ngay khi ứng dụng được lựa chọn, bt kỳ DO nào phải được phục hi trực tiếp hoặc gián tiếp:

- Trong dữ liệu quản lý tệp (xem 7.4) của DF ứng dụng và từ EF cụ thể trong DF hiện hành.

- Trong khuôn mẫu hiện hành (xem 8.2) sau khi lựa chọn ứng dụng, sử dụng lệnh GET DATA hoặc GET NEXT DATA (xem 11.4.3) và 11.4.4). Dữ liệu quản lý tệp và/hoặc DO'62’ (CP lồng) phải bao gồm trong khuôn mẫu này, để đảm bảo rng các DO cụ thể này liên quan với ứng dụng.

Danh sách phần tử, danh sách thẻ, danh sách tiêu đề, tiêu đề mở rộng và danh sách tiêu đề m rộng là các DO liên ngành tham chiếu gián tiếp phần tử dữ liệu, do vậy tham chiếu DO trong bất kỳ tệp nào. Các phần tử dữ liệu như vậy ch báo th thể hiện một trường dữ liệu lệnh hoặc dựng một trường dữ liệu hồi đáp. Tính toán sự kết nối của phần tử dữ liệu hoặc DO từ tham chiếu gián tiếp được gọi là giải (hoặc phân tích) tham chiếu gián tiếp.

Sự diễn giải danh sách thẻ, danh sách tiêu đề, tiêu đề m rộng hoặc danh sách tiêu đề m rộng phụ thuộc vào khuôn mẫu mà trong đó chúng được xác định. Lồng một trong các DO này trong trình bao (cái xác định khuôn mẫu này), cho phép tham chiếu bt kỳ nơi nào trong thẻ. Thẻ tùy chọn trong trình bao cho phép tham chiếu kết quả của giải tham chiếu gián tiếp bằng th này.

Cú pháp trường dữ liệu lệnh trong SELECT DATA, GET DATA, GET NEXT DATA thể hiện sử dụng các DO mà có thể gần với cú pháp ca trình bao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dưới thẻ ‘5F41', phần tử dữ liệu liên ngành này biểu thị rằng thông tin để phục hồi không xuất hiện là DO, mà dưới điều khiển ứng dụng. Nó được sử dụng chỉ trong khuôn mẫu trình bao. Cấu trúc của nó và thông tin hồi đáp không thuộc phạm vi của ISO/IEC 7816.

8.4.3  Danh sách thẻ

Được tham chiếu bng thẻ '5C', phần tử dữ liệu liên ngành này là kết nối của trường th không phân định. Nó tham chiếu sự kết nối ca các DO bằng thẻ riêng, theo cùng trật tự như trong danh sách thẻ.

8.4.4  Danh sách tiêu đề

Dưới thẻ '5D', phần tử dữ liệu liên ngành này là kết nối của các bộ (trường thẻ T, trường độ dài L) không phân định. Chuỗi byte như được xác định trong danh sách th ngoại trừ cắt cụt các giá trị. Khi L = ‘00’, không xảy ra cắt cụt. Khi L > '00', giá trị bị cắt đến byte L, ngoại trừ khi nó đã ngắn hơn hoặc bằng với byte L. Mã hóa L là độ dài BER.

Cảnh báo: trong danh sách tiêu đề, tất cả các DO được tham chiếu b cắt cụt phải là ban đầu do DO được xây dựng bị cắt cụt không phi là DO. Trích các phn của DO được xây dựng cần sử dụng tiêu đề m rộng.

8.4.5  Tiêu đề mở rộng và danh sách tiêu đề mở rộng

Dưới thẻ ‘4D’, '5F60' hoặc ‘5F61' (xem 8.4.8 đối với các khác biệt giữa các thẻ khác nhau), phần tử dữ liệu liên ngành này là danh sách tiêu đề mở rộng.

Danh sách tiêu đề m rộng là

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hoặc kết nối ca các tiêu đề mở rộng

Tiêu đề m rộng là kết nối của các bộ (trường thẻ T, trường độ dài L) không phân định. Tiêu đề m rộng tham chiếu thông tin trong DO mục tiêu. Một tiêu đề mở rộng hoàn toàn phải được suy ra từ DO mục tiêu theo thủ tục sau:

a) DO ban đầu không được tham chiếu:

Nếu tiêu đề mở rộng được gắn thẻ bằng

1) '4D’, xóa b thẻ, trường giá tr và độ dài.

2) '5F60' hoặc ‘5F61‘, xóa bỏ trường giá trị và thay thế trường độ dài bằng '00’.

b) DO ban đầu được tham chiếu mà không bị cắt bớt:

Xóa bỏ trường giá trị. Nếu tiêu đề m rộng được gắn thẻ bằng

1) '4D', thay thế trường độ dài bằng ‘00'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) DO ban đầu được tham chiếu b cắt cụt

Xóa b trường giá tr và thay thế trường độ dài bằng ch dấu cắt cụt (xem 8.4.6)

d) DO được xây dựng không được tham chiếu một chút nào

Xóa b trường giá trị và thay thế trường độ dài bằng ‘00'.

e) DO được xây dựng được tham chiếu toàn bộ

Xóa bỏ trường giá trị và thay thế trường độ dài bằng ‘80’

f) DO được xây dựng mà phần thông tin được tham chiếu

Điều chỉnh giá tr của trường độ dài theo kết quả của việc áp dụng các thủ tục trên.

Như được thể hiện trong F.2, tham chiếu rõ ràng của DO mà không có gì được tham chiếu là 0 cần thiết, thậm chí khi một số phiên bn của DO như vậy tồn tại trong khuôn mẫu được cho. Tiêu chuẩn này cho phép loại bỏ tham chiếu không sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để giải tiêu đề mở rộng, chuỗi byte tham chiếu cần được xây dựng như sau.

- Nếu thẻ biểu thị một mã hóa ban đầu, khi đó cặp trường th và trường độ dài được thay thế bằng dữ liệu được thay thế bằng thẻ. Nếu tiêu đề mở rộng được gắn thẻ bằng ‘4D’, độ dài '00' nghĩa là phn tử/DO hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte. Nếu tiêu đề m rộng được gắn thẻ bằng '5F60’ hoặc '5F61’, độ dài '80’ có nghĩa là phần t/DO hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte. Độ dài không phải là '00’ trong tiêu đề mở rộng được gắn thẻ bng '4D', không phải ‘80’ trong tiêu đề m rộng được gắn thẻ bng ‘5F60’ hoặc ‘5F61’, biểu thị số tối đa các byte dữ liệu được phục hồi và do vậy có thể đòi hỏi cắt cụt như được xác định trong 8.4.4. Nếu chbáo cắt cụt biểu thị nhiều byte hơn sẵn có trong DO, cách xử lý phụ thuộc vào gắn thẻ:

- Dưới thẻ '4D’, nằm ngoài phạm vi của tiêu chun này.

- Dưới thẻ '5F60 và 5F61’ tiêu đề mở rộng không hiệu lực. Nếu được sử dụng trong APDU lệnh, lệnh phải bị không chp nhận bởi SW1-SW2 = ‘6985’.

- Th biểu thị Bảng mã được xây dựng theo sau bi độ dài không bằng 0, ngoại trừ ‘80’, giới thiệu trường giá trị tiếp sau là danh sách tiêu đề mở rộng. Thẻ biểu th Bảng mã được xây dựng theo sau bởi độ dài bằng 0 bị bỏ qua. Thẻ biểu thị Bảng mã được xây dựng theo sau bi ‘80’ có nghĩa là DO được xây dựng hoàn toàn/khuôn mẫu hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte.

- Thẻ bỏ qua các phần tử của tiêu đề m rộng không hợp với cu trúc mục tiêu.

Vì lý do an toàn, thẻ có thể không chấp nhận lệnh SW1-SW2 = '6985’ do thiếu tính nhất quán giữa cấu trúc được sử dụng trong trường dữ liệu lệnh và nội dung ca thẻ. Điều này có thể làm mất hiệu lực thuộc tính an toàn.

Chuỗi byte bao gồm:

- Trường giá trị của DO ban đầu, có thể bị cắt cụt theo độ dài biểu thị (trường hợp 1), hoặc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu xuất hiện, độ dài ’80’ phải được thay thế bằng độ dài thực tế. DO được xây dựng hoàn toàn/khuôn mẫu hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte.

Mã hóa chuỗi byte tham chiếu, được đặt tên là DO (có khả năng được xây dựng) hoặc kết nối các phần tử dữ liệu (có khả năng b cắt cụt), được biểu thị:

- Bằng mã INS thích hợp (lẻ/chẵn)

- Hoặc bằng thông số lệnh thích hợp, ví dụ hoặc mã hóa thích hợp trường dữ liệu (hoặc được xây dựng cho các cái bao gồm DO hoặc nguyên thủy đối với các cái chứa phn tử dữ liệu).

- Hoặc bằng cách gắn thẻ danh sách tiêu đề m rộng theo th khác ‘4D’, như được thể hiện trong 8.4.8 và lệnh PERFORM SECURITY OPERATION (xem TCVN 11167-8 (ISO/IEC 7816-8)).

8.4.7  Giải danh sách tiêu đề m rộng

Chuỗi byte được tham chiếu bằng danh sách tiêu đề m rộng là kết nối của chuỗi byte được tham chiếu bằng các tiêu đề m rộng, theo cùng trật tự như trong danh sách tiêu đề m rộng. Khi phân tích danh sách tiêu đề m rộng:

- Độ phân tích của một tiêu đề m rộng phải được theo sau bởi độ phân tích ca tiêu đề m rộng tiếp theo nếu có.

- Trật tự trong chuỗi byte vì vậy được xác định theo trật tự của các tiêu đề mở rộng trong danh sách tiêu đề mở rộng mà hợp với trật tự trong mục tiêu (khuôn mẫu) để tránh vấn đề sau: như trong phân tích của tiêu đề m rộng, thẻ bỏ qua các phần tử (các tiêu đề mở rộng) ca danh sách tiêu đề m rộng không tương thích cu trúc mục tiêu (khuôn mẫu).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dưới thẻ '63', DO liên ngành này phải lồng hai hoặc nhiều DO.

a) Do đầu tiên là tham chiếu gián tiếp bắt buộc. Chỉ một tham chiếu gián tiếp được cho trong trình bao. Nó là lựa chọn giữa:

1) Danh sách phần tử (th ‘5F41 hoặc ‘53’);

2) DO lồng danh sách phần tử (thẻ '73');

3) Danh sách thẻ (th ‘5C’);

4) Danh sách tiêu đề (thẻ ‘5D’);

5) Danh sách tiêu đề m rộng (thẻ '4D');

6) Danh sách tiêu đề mở rộng tham chiếu chuỗi byte không có cu trúc trạng thái (thẻ ‘5F60‘);

7) Danh sách tiêu đề m rộng tham chiếu một DO hoặc kết nối ca các DO (thẻ '5F61');

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có thể theo sau bi DO’7F71' bộ lọc (xem 11.4.2.3) trong trường hợp danh sách th hoặc danh sách tiêu đề mở rộng. Sử dụng DO'5F60‘ hoặc sử dụng DO'5F61’ cho phép bỏ qua chỉ báo DO ban đầu theo 8.4.5.

b) Số dư của trường giá trị trình bao phi là:

1) Hoặc định danh ứng dụng DO’4F' (xem 12.2.3). Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong khuôn mẫu hiện hành sau khi lựa chọn ng dụng.

2) Hoặc tham chiếu tệp DO'51' (xem 7.3.2 và Bảng 7). Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong tệp được lựa chọn; nếu nó trống, nó có hiệu lực trong khuôn mẫu hiện hành.

3) Hoặc DO'4F’ theo sau bởi DO'51’ không trống tham chiếu tệp phải tồn tại trong ứng dụng. Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong tệp này.

4) Hoặc một DO'52' (lệnh thực hiện). Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong dữ liệu hồi đáp ca lệnh này.

5) Hoặc một số DO’52’. Lệnh thực hiện được xử lý theo thứ tự trình bày. Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong dữ liệu hồi đáp của lệnh cuối cùng hoặc trong VA tạm thời được thiết lập theo lệnh này.

Giải trình bao:

- Bắt đầu bằng giải phần thứ hai ca trình bao, là cu trúc tiêu chuẩn hoặc APDU hồi đáp. Nó kết thúc đó nếu tham chiếu gián tiếp là DO’80’.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ví dụ: DO trình bao sau lồng danh sách thẻ và một lệnh thực hiện.

{'63'-L-{'5C’-L-(Tag 1-Tag2-Tag3)}-{'52'-L-Command APDU}}

8.4.9  Trình bao được gắn thẻ

Dưới thẻ ‘63’, DO m rộng khuôn mẫu trong th mà hỗ trợ giải tự động trình bao.

DO đầu tiên trong trường giá trị của DO’63’ trình bao được gắn thẻ là DO’XY’ trống. Thẻ 'XY’ có hiệu lực trong GET DATA hoặc GET NEXT DATA C-RP khi khuôn mẫu m rộng là khuôn mẫu hiện hành; 'XY' tôn trọng sơ đồ phân phối thẻ hiện hành. Số dư giá trị là giá trị của DO trình bao (xem 8.4.8). Kết quả của giải tham chiếu gián tiếp là giá trị ca DO’XY' khi được giải quyết trong khuôn mẫu nó m rộng (xem 8.2.2):

- Nếu trình bao tham chiếu DO’ZT‘, giá trị của DO’XY' là giá trị của DO'ZT' này (xem phụ lục G). Trình bao chỉ tham chiếu một DO, có khả năng được xây dựng.

- Nếu trình bao tham chiếu một chuỗi byte, giá trị của DO’XY' là chuỗi byte đó.

Chú thích 1: Cả ký hiệu ‘XY’ và ‘ZT đều không loại bỏ việc sử dụng thẻ bao gồm nhiều byte.

Chú thích 2: Giải tự động trình bao được gắn thẻ tạo ra trong khuôn mẫu hiện hành DO ảo. Thẻ của DO ảo này được ly từ DO đu tiên trong trình bao được gắn thẻ. Trưng độ dài của DO này mã hóa độ dài ca nội dung thao tác gián tiếp được giải. Giá trị ca DO là nội dung của chính nó (xem ví dụ trong phụ lục G).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1  Tổng quát

Điều này mô tả trạng thái an toàn, thuộc tính an toàn và cơ chế an toàn.

Trạng thái an toàn - trạng thái an toàn mô tả trạng thái hiện hành có khả năng đạt được trên kênh lô-gic sau khi giao diện vật lý kích hoạt (xem 5.1) hoặc thiết lập lại kênh lô-gic và/hoặc thực hiện một hoặc một vài C-RP trên kênh lô-gic này có khả năng thực hiện th tục xác thực. Trạng thái an toàn cũng có thể dẫn đến hoàn thành th tục an toàn liên quan đến nhận dạng các thực thể liên quan, nếu có, ví dụ bằng cách chứng minh mật lệnh (ví dụ sử dụng lệnh VERIFY) hoặc khóa (ví dụ sử dụng lệnh GET CHALLENGE theo sau lệnh EXTERNAL AUTHENTICATE, hoặc sử dụng chuỗi lệnh GENERAL AUTHENTICATE) hoặc bằng thông điệp an toàn (ví dụ xác thực thông điệp). Năm trạng thái an toàn được xem xét.

- Trạng thái an toàn chung - trong thẻ sử dụng trật tự các DF, nó có thể được sửa đổi bằng cách hoàn thành thủ tục xác thực liên quan đến MF (ví dụ xác thực thực thể bằng mật lệnh hoặc khóa đi kèm với ứng dụng); nó có thể được duy trì, phục hồi hoặc bị mất do lựa chọn ứng dụng; sự sửa đi này có thể chỉ liên quan đến ứng dụng mà thủ tục xác thực thuộc về. Nếu kênh lô-gic áp dụng, khi đó trạng thái an toàn ứng dụng cụ thể có thể phụ thuộc vào kênh lô-gic.

- Trạng thái an toàn tệp cụ thể - nó có thể được sửa đổi bằng cách hoàn thành thủ tục xác thực liên quan đến DF (ví dụ xác thực thực thể bằng mật lệnh hoặc khóa đi kèm vi DF c thể); nó có thể được duy trì, phục hồi hoặc bị mất do lựa chọn tệp; sự sửa đi này có thể chỉ liên quan đến các tệp trong ứng dụng mà thủ tục xác thực thuộc về. Nếu kênh lô-gic áp dụng, khi đó trạng thái an toàn tệp cụ thể có thể phụ thuộc vào kênh lô-gic.

- Trạng thái an toàn DO cụ thể - nó có thể được sa đổi bằng cách hoàn thành thủ tục xác thực liên quan đến DO; nó có thể được duy trì, phục hồi hoặc bị mất do lựa chọn; sự sửa đổi này có thể chỉ liên quan đến DO trong ứng dụng mà th tục xác thực thuộc về. Nếu kênh lô-gic áp dụng, khi đó trạng thái an toàn DO cụ thể có thể phụ thuộc vào kênh lô-gic.

- Trạng thái an toàn lệnh cụ thể - nó chỉ tồn tại trong khi xử lý lệnh sử dụng thông điệp an toàn và xác thực bao hàm; lệnh như vậy có thể khiến cho trạng thái an toàn không đi.

Thuộc tính an toàn - các thuộc tính an toàn, khi chúng tồn tại, xác định hành động nào được cho phép và theo điều kiện nào. Thuộc tính an toàn của cấu trúc phụ thuộc vào:

- Loại ca chúng (DF, EF hoặc DO);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính an toàn cũng có thể kết hợp với các lệnh, DO và Bảng và hin thị. Đặc biệt, thuộc tính an toàn có thể

- Xác định trạng thái an toàn ca thẻ có hiệu lực trước khi truy cập dữ liệu;

- Ngăn cản truy cập dữ liệu đến hàm cụ thể (ví dụ ch đọc) nếu thẻ có trạng thái cụ thể;

- Xác định hàm an toàn nào được thực hiện để đạt được trạng thái an toàn cụ thể.

Cơ chế an toàn - điều này xem xét cơ chế an toàn sau.

- Xác thực thực thể bng mật lệnh - thẻ so sánh dữ liệu nhận được từ mọi đối tượng bên ngoài với dữ liệu mật bên trong. Cơ chế này có thể được sử dụng để bảo vệ quyn của người sử dụng.

- Xác thực thực thể bng khóa - thực thể xác thực phải chứng minh sự nhận biết về khóa riêng hoặc bí mật có liên quan trong thủ tục xác thực (ví dụ lệnh GET CHALLENGE theo sau bởi lệnh EXTERNAL AUTHENTICATE, chuỗi các lệnh GENERAL AUTHENTICATE).

- Xác thực dữ liệu - sử dụng dữ liệu trong, hoặc khóa bí mật hoặc khóa công khai, thẻ kiểm tra dữ liệu dư nhận được từ mọi đối tượng bên ngoài. Cách khác, sử dụng dữ liệu mật bên trong, hoặc khóa mật hoặc khóa riêng, thẻ tính phần t dữ liệu (kiểm tra tổng mã hóa hoặc chữ ký số) và chèn nó trong dữ liệu được gửi ra mọi đối tượng bên ngoài. Cơ chế này có thể được sử dụng để bảo vệ quyền của nhà cung cấp.

- Mã hóa dữ liệu - sử dụng dữ liệu mật bên trong, hoặc khóa mật hoặc khóa riêng, thẻ gii mã mật mã nhận được trong trường dữ liệu. Cách khác, sử dụng dữ liệu mật bên trong, hoặc khóa mật hoặc khóa riêng, th tính tài liệu mã hóa và chèn vào trong trường dữ liệu, có thể cùng với dữ liệu khác. Cơ chế này có thể được s dụng để cung cp dịch vụ bo mật, ví dụ quản lý khóa và truy cập có điều kiện. Cùng với cơ chế tài liệu mã hóa, tính bảo mật dữ liệu có th đạt được bằng cách giấu dữ liệu. Trong trường hợp này, thẻ tính chuỗi byte n và bổ sung nó bng lệnh loại tr -or đối với byte nhận được từ hoặc được gửi tới mọi đối tượng bên ngoài. Cơ chế này có thể được sử dụng để bảo vệ tính riêng tư và là biện pháp đối phó với nhận dạng mẫu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2  Khuôn mẫu định danh cơ chế mật mã

Một hoặc nhiều DO'AC' định danh cơ chế mật mã có thể xuất hiện trong CP của bất kỳ DF (xem Bảng 10). Mỗi cái biểu thị rõ ràng ý nghĩa của tham chiếu cơ chế mật mã trong DF và hệ phân cấp của nó.

Khuôn mẫu bao gồm hai hoặc nhiều DO.

- DO đầu tiên là tham chiếu cơ chế mật mã, DO'80’ (xem Bảng 55).

- DO thứ hai là định danh đối tượng, DO'06', như được xác định trong ISO/IEC 8825-1. Đối tượng định danh là cơ chế mật mã được xác định hoặc đăng ký trong tiêu chun, ví dụ tiêu chun ISO. Ví dụ về cơ chế mật mã là thuật giải mã hóa (ví dụ ISO/IEC 18033), mã xác thực thông điệp (ví dụ ISO/IEC 9797), giao thức xác thực (ví dụ ISO/IEC 9798), chữ ký số (ví dụ ISO/IEC 9796 hoặc ISO/IEC 14888), thuật giải mã hóa được đăng ký (ví dụ ISO/IEC 9979), vv...

- Nếu xuất hiện, một hoặc nhiều DO tiếp theo (DO'06‘ hoặc DO’13’) hoặc định danh cơ chế được sử dụng bng cơ chế trước đó (nghĩa là phương thức lựa chọn, ví dụ ISO/IEC 10116, hoặc hàm băm, ví dụ ISO/IEC 10118), hoặc thông số biu th (th phụ thuộc vào cơ chế trước đó).

DO'13‘ đưa lại OID tương đối bt rễ tại DO’06' gần nhất trước đy như được xác định trong ISO/IEC 8825-1.

Ví dụ (xem giải thích trong phụ lục A và phụ lục B)

{‘AC-'0B'-{'80’-'01’-‘01’}-{‘06’-‘06’-‘28818C710201’}}

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định danh đối tượng đầu tiên tham chiếu cơ chế xác thực thứ hai trong ISO/IEC 9798. Định danh đối tượng thứ hai tham chiếu hàm băm chuyên dụng thứ ba trong ISO/IEC 18033-3. Vì vậy, khuôn mẫu kết hợp tham chiếu địa phương '02' đến GQ2 sử dụng SHA-1.

9.3  Thuộc tính an toàn

Điều này xác định mã dữ liệu liên quan đến thuộc tính an toàn, và hai định dạng kết buộc thuộc tính an toàn và đối tượng: định dạng khối dựa trên ánh xạ bit và định dạng mở rộng mà mở rộng định dạng khối bằng quản lý danh sách TLV. Định dạng mở rộng có thể sử dụng mã được xác định đối với định dạng khối dưới các v bọc khác nhau.

9.3.1  Mục tiêu thuộc tính an toàn

Được tham chiếu theo thẻ ‘86’, '8B’, ‘8C', ‘8E’, '9C’, ‘A0’, ‘A1’, 'A3’, ‘AB’, thuộc tính an toàn có thể xuất hiện trong CP ca bất kỳ tệp hoặc DO nào (xem Bảng 10). Bất kỳ đối tượng nào trong th (ví dụ lệnh, tệp, DO, Bảng và hiển thị) có thể liên kết với hơn một thuộc tính an toàn và/hoặc với tham chiếu được bao gồm trong thuộc tính an toàn.

Trong môi trường SCQL (xem TCVN 11167-7 (ISO/IEC 7816-7), lệnh đối với ngôn ngữ hỏi thẻ cấu trúc), thuộc tính an toàn có thể được xác định trong hoạt động SCQL, ví dụ lệnh CREATE TABLE và CREATE VIEW. Nếu thuộc tính an toàn dựa trên mệnh đề này được sử dụng, khi đó chúng được truyền trong DO có thẻ ‘8B’, ‘8C’ hoặc ‘AB’ trong thông số thuộc tính an toàn của hoạt động SCQL.

Thuộc tính an toàn đối với DO BER-TLV được xác định trong 9.3.5. Thuộc tính an toàn đối với kênh lô-gic được xác định trong 9.3.7.

9.3.2  Định dạng khối

Trong định dạng khối, quy tắc truy cập bao gồm trường chế độ truy cập theo một hoặc nhiều byte điều kiện an toàn. Thuộc tính an toàn bao gồm một hoặc một số quy tắc truy cập kết nối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trường chế độ truy cập - trường chế độ truy cập bao gồm hoặc một hoặc nhiều byte. Nếu trường chế độ truy cập bao gồm

- Một AMB, khi đó bit b7 đến b1 biểu thị hoặc không có byte điều kiện an toàn khi đặt là 0, hoặc có byte điều kiện an toàn trong cùng thứ tự (bit b7 đến b1) khi đặt là 1. Khi bit b8 được đặt là 1, bit b7 đến b4 có thể được sử dụng cho lệnh bổ sung, ví dụ lệnh ứng dụng cụ thể.

- Nhiều byte, byte đầu tiên ca trường chế độ truy cp được đặt là ‘00’. Byte thứ hai và khả năng byte hơn nữa (xem Chú thích bên dưới) trong trường chế độ truy cập là AMB. Mỗi AMB biểu thị trong bit b8 liệu nó có là AMB cuối cùng hay không. Bit b8 được đặt là 0 trong AMB cuối cùng. Bit b8 được đặt là 1 trong tt cả các AMB khác. Bit b6 đến b1 biểu thị hoặc không có byte điều kiện an toàn khi đặt là 0, hoặc có byte điều kiện an toàn trong cùng thứ tự (bit b6 đến b1) khi đặt là 1 và trong cùng thứ tự như AMB. Khi bit b7 được đặt là 1, bit b6 đến b1 có thể được sử dụng cho lệnh bổ sung, ví dụ lệnh ứng dụng cụ thể.

Chú thích: AMB hơn nữa không được xác định trong ISO/IEC 7816-4, và có thể được xác định trong bản in trong tương lai hoặc các phn khác của tiêu chuẩn này.

Bảng 17 đến Bảng 29 xác định byte chế độ truy cập riêng cho DF, EF, DO và Bảng và hiển thị.

Bảng 17 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với DF

b8

b7

b6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

1

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

DELETE FILE (bản thân)

0

-

1

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TERMINATE CARD USAGE (MF), TERMINATE DF

0

-

-

1

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

-

1

-

-

-

DEACTIVATE FILE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

1

-

-

CREATE FILE (tạo DF)

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

1

-

CREATE FILE (tạo EF)

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

1

DELETE FILE (con)

Bng 18 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với EF

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bng này

1

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

1

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

DELETE FILE

0

-

1

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

TERMINATE EF

0

-

-

1

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ACTIVATE FILE, ACTIVATE RECORD

0

-

-

-

1

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

1

-

-

WRITE BINARY, WRITE RECORD, APPEND RECORD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

1

-

UPDATE BINARY, UPDATE RECORD, ERASE BINARY, ERASE RECORD

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

1

READ BINARY/RECORD, SEARCH BINARY/RECORD, COMPARE BINARY/RECORD

Bảng 19 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với DO

b8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

1

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

DELETE DATA

0

-

1

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

MANAGE DATA Hủy bỏ

0

-

-

1

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

MANAGE DATA Kích hoạt

0

-

-

-

1

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MANAGE DATA Giải hoạt

-

-

-

-

-

1

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

1

-

PUT DATA/PUT NEXT DATA/UPDATE DATA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

1

GET DATA/GET NEXT DATA/COMPARE DATA

Bng 20 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với đối tượng an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

x

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

0 (mọi giá tr khác là RFU)

0

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

TERMINATEa

0

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

ACTIVATEa

0

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

DEACTIVATEa

-

-

-

-

-

x

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0 (mọi giá trị khác là RFU)

-

-

-

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

-

1

GETa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 21 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với Bảng và hiển thị

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

01
0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

-

GRANT, REVOKE

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE DICTIONARY

0

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

DROP TABLE, DROP VIEW

0

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

INSERT

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

UPDATE, DELETE

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

FETCH

Bảng 22 - Mã hóa byte th hai trong trường chế độ truy cập (AMB đu tiên) đối vi DF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Byte cuối cùng của trường chế độ truy cập

1

-

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

0

-

-

-

-

-

-

Bit b6 đến b1 theo tiêu chun này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

-

-

-

-

-

Bit b6 đến b1 độc quyền

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

-

TERMINATE CARD USAGE (MF), TERMINATE DF

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

ACTIVATE FILE

-

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

DEACTIVATE FILE

-

0

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

CREATE FILE (tạo DF)

-

0

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

CREATE FILE (tạo EF)

-

0

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

DELETE FILE

Bng 23 - Mã hóa byte thứ ba trong trường chế độ truy cập (AMB thứ hai) đối với DF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

0

-

1

-

-

-

-

APPLICATION MANAGEMENT REQUEST

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

1

-

-

-

REMOVE APPLICATION

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

x

x

x

000 (mọi giá tr khác là RFU)

Bảng 24 - Mã hóa byte thứ tư trong trường chế độ truy cập (AMB thứ ba) đối với DF

b8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

-

-

000 (mọi giá tr khác là RFU)

-

0

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

-

Đối tượng d liệu tạo lệnh (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9))

-

0

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

DELETE DATA

Bảng 25 - Mã hóa byte thứ hai trong trường chế độ truy cập (AMB đầu tiên) đối vi EF

b8

b7

b6

b5

b4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TERMINATE EF

-

0

-

1

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

0

-

-

1

-

-

-

DEACTIVATE FILE, DEACTIVATE RECORD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

-

-

-

1

-

-

APPEND RECORD

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

1

-

UPDATE BINARY, UPDATE RECORD

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

1

READ BINARY/RECORD, SEARCH BINARY/RECORD

Bảng 26 - Mã hóa byte thứ ba trong trường chế độ truy cập (AMB thứ hai) đối với EF

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

DELETE EF

-

0

-

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

00 (mọi giá trị khác là RFU)

-

0

-

-

-

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

WRITE BINARY, WRITE RECORD

-

0

-

-

-

-

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ERASE BINARY, ERASE RECORD

-

0

-

-

-

-

-

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 27 - Mã hóa byte thứ tư trong trường chế độ truy cập (AMB thứ ba) đối với EF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

x

x

x

x

-

-

0000 (mọi giá tr khác là RFU)

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

1

-

Đi tượng dữ liệu tạo lệnh (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9))

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

1

DELETE DATA

Bảng 28 - Mã hóa byte thứ hai trong trường chế độ truy cập (AMB đầu tiên) đi với DO

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

MANAGE DATA Hủy bỏ

-

0

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

MANAGE DATA Kích hoạt

-

0

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

MANAGE DATA Giải hoạt

-

0

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

-

0

-

-

-

-

1

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

0

-

-

-

-

-

1

GET DATA/GET NEXT DATA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mà và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

-

DELETE DATA

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

-

-

-

-

Đối tượng dữ liệu tạo lệnh (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9))

-

0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

-

-

00 (mọi giá trị khác là RFU)

-

0

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

-

PUT NEXT DATA

-

0

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

COMPARE DATA

Byte điều kiện an toàn - mỗi byte điều kiện an toàn xác định cơ chế an toàn nào cần thiết thích hợp vi quy tắc truy cập. Bảng 30 th hiện byte điều kiện an toàn. Bit b8 đến b5 biu thị điều kiện an toàn yêu cầu. Nếu không phải là tất cả bằng nhau, bit b4 đến b1 định danh:

- Hoặc môi trường an toàn (xem 10.3.3, SEID từ '01' đến '0E‘).

- Hoặc DO’AD’ (xem 9.3.6) theo số của nó từ ‘01' đến '0E'. DO'AD’ là CP dưới cùng DO’62' thuộc tính an toàn.

Bảng 30 - Mã hóa byte điều kiện an toàn

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

0

0

Luôn luôn

1

1

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

1

Không bao giờ

-

-

-

-

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

Không tham chiếu với môi trường an toàn, không tham chiếu với DO'AD'

-

-

-

-

Không phi là tt cả bằng nhau

Dưới thẻ '8C'1 hoặc ‘9E’2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dưới thẻ '9C’1 hoặc ‘9D2

Số chuỗi của SPT DO’AD' (xem Bảng 38)

0

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ít nht một điều kiện

1

-

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

-

-

-

-

-

-

Thông điệp an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1

-

-

-

-

-

Xác thực ngoài

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

-

-

-

-

Xác thực người sử dụng (ví d. mật lệnh)

1 đối với sử dụng trong định dạng khối (dưới thẻ '62', xem Bảng 10).

2 đối với sử dụng trong định dạng mở rộng (xem Bảng 33).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu bit b8 được đặt là 1, khi đó tất c các điều kiện được thiết lập trong bit b7 đến b5 được tha mãn.

- Nếu bit b8 được đặt là 0, khi đó ít nhất một trong các điều kiện được thiết lập trong bit b7 đến b5 được thỏa mãn.

- Nếu bit 7 được đặt là 1, trong điều kiện an toàn tham chiếu môi trường an toàn, khi đó khuôn mẫu tham chiếu điều khiển (xem 10.3.1) của môi trường an toàn mô tả liệu SM áp dụng với trường dữ liệu lệnh và/hoặc với trường dữ liệu hồi đáp (xem byte định tính sử dụng, Bảng 57). Nếu điều kiện an toàn biểu thị một số DO’AD’, SEID liên quan khả dụng hoặc trong DO’AD’ hoặc trong m rộng thuộc tính an toàn lồng trong DO’AD’.

- Nếu b8 = b7 = b6 = b5 = 0, và nếu b4 b3 b2 b1 biểu thị số DO’AD’ hiệu lực, DO biu thức Boole xuất hiện trong DO’AD' (xem 9.3.6.11).

9.3.3  Định dạng m rộng

9.3.3.1  Tổng quát

Trong định dạng mở rộng, quy tắc truy cp bao gồm DO chế độ truy cp theo sau bi một hoặc nhiều DO điều kiện an toàn. Điều khiển truy cập đối với một đối tượng được quản lý bằng cách tham chiếu quy tắc truy cập từ đối tượng liên quan. DO'AB" có thể xuất hiện trong CP của bất kỳ tệp nào (xem Bng 10) đối với các quy tc truy cập như vậy.

DO chế độ truy cập - DO chế độ truy cập bao gồm hoặc trường chế độ truy cập (xem Bảng 17 đến Bảng 29 và Bảng 41 đến Bảng 44) hoặc