Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10889:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:29.060.20 Tình trạng: Đã biết

1

2

3

lực (xem Bảng 1)

thép góc các bon mm

mặt phẳng un

A

B

A-B

vị trí ban đầu/kết thúc

vị trí ban đầu/kết thúc

chiều dài tuyến thử nghiệm (nhỏ nht)

Hình 1 - Thử nghiệm mài mòn

Thép góc được mang tải thẳng đứng, ở phía trên đim tiếp xúc với lực theo Bảng 1.

Thép góc được kéo ngang dọc theo trục của cáp với một khoảng không nh hơn 600 mm tốc độ trong phạm vi từ 150 mm/s đến 300 mm/s. Đảo chiều dịch chuyển tại cuối mỗi ln dịch chuyển để có 50 lần dịch chuyển, 25 lần theo mỗi hướng trên 600 mm của tuyến thử nghiệm.

Bảng 1 - Lực thẳng đứng trên thép góc

Đường kính ngoài đo được của cáp

mm

Lực

N

Ln hơn và bằng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

40

65

40

50

105

50

60

155

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

210

70

80

270

80

90

340

90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

420

100

110

500

110 và lớn hơn

550

4.1.2.2  Thử nghiệm điện

Phần giữa mẫu cáp, ở điều kiện như nêu trên, phải được ngâm trong dung dịch NaCl 0,5% theo khối lượng trong nước có chứa dung môi hoạt hóa b mặt phi ion xp x 0,1% theo khối lượng ở nhiệt độ môi trưng xung quanh.

Sau ít nht 24 h ngâm không đi, đặt điện áp một chiều 20 kV trong thời gian 1 min giữa dung dịch muối và lớp kim loại nằm bên dưới mang cực tính âm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 2 - Điện áp xung thử nghiệm

Điện áp chịu xung sét danh định của điện áp cách điện chính (đnh)

kV

Điện áp xung thử nghiệm (đnh)

kV

V 325

30

325 < V 750

37,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

47,5

1 175 V < 1 550

62,5

V 1 550

72,5

4.1.3  Kiểm tra xem xét

Lấy mẫu cáp (từ dung dịch nếu thử nghiệm theo 4.1.2.2) và loại b một đoạn dài 1 m bao gm phần đã b mài mòn của v ngoài dạng đùn bằng cách ct hai nhát theo chiều dọc nhưng không đi qua phần đã thí nghiệm. Mu thử nghiệm không được có vật liệu ngoại lai.

4.1.4  Yêu cầu tính năng

V ngoài được xem là thỏa mãn với điều kiện là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) kiểm tra mẫu bằng mt thường hoặc có điều chnh thị lực nhưng không phóng đại cho thy không có vết nứt hoặc phân tách trên bề mặt trong hoặc ngoài.

4.2  Ăn mòn lan truyn (chỉ cho màn chn bằng nhôm)

4.2.1  Yêu cầu chung

Thử nghiệm ăn mòn lan truyền liên quan trong trường hợp dây nhôm, vỏ bọc nhôm và băng nhôm không dính chặt với v ngoài. Không áp dụng trong trường hợp vỏ nhôm hoặc băng nhôm dính chặt với vỏ ngoài.

Mục đích của thử nghiệm này để chứng tỏ rằng, trong trường hợp hư hại cục bộ vỏ ngoài thì sự ăn mòn bề mặt ngoài của màn chắn bằng nhôm sẽ hu như chỉ hạn chế ở diện tích ăn mòn của lớp vỏ.

4.2.2  Quy trình thử nghiệm

a) Uốn

Mẫu cáp phi chịu quy trình un trong thử nghiệm uốn như quy định trong tiêu chuẩn về cáp cụ th.

b) Hư hại cục bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Quy trình ăn mòn

Mẫu được uốn thành hình chữ U với phn cong có bán kính cong không lớn hơn quy định trong thao tác uốn nối trên. Phần cong được ngâm trong dung dịch Na2SO4 nồng độ 1% ở nhiệt độ môi trường xung quanh với các đầu cáp trong không khí. Tất cả 4 lphải được ngâm sâu ít nhất 500 mm trong dung dịch. Đặt điện áp một chiều giữa màn chắn kim loại và dung dch với màn chắn kim loại ở cc tính âm, dòng điện 10 mA chạy qua trong thời gian tổng cộng là (100 ± 2) h. Giá tr dòng điện này phải được duy trì v cơ bản là không đi. Việc này có thể đạt được bằng cách đưa vào điện trở nối tiếp, giá trị điện trở khoảng 10 trong mạch điện. Nếu hai hoặc nhiều mẫu được thử nghiệm điện đồng thi thì từng mẫu phải được kim soát độc lập (ví dụ, bằng cách nối qua điện trở nối tiếp của từng mẫu).

4.2.3  Kiểm tra xem xét

Mẫu cáp được ly ra khỏi dung dịch rồi bóc 500 mm chiều dài vỏ ngoài, mở rộng ra ngoài ít nhất 100 mm của từng lỗ. Tt cả vật liệu khác trong khu vực này phải được ly ra khỏi màn chắn kim loại đ lộ ra phần nhôm trn.

4.2.4  Yêu cu tính năng

V ngoài được xem là thỏa mãn với điu kiện là khi kiểm tra mẫu bằng mắt thường hoặc có điu chỉnh thị lực nhưng không phóng đại cho thy không có dấu hiệu bị ăn mòn kéo dài quá 10 mm tính từ mép của lỗ bất kỳ tại đim bt k.

5  Thử nghiệm điện sau lắp đặt

Trong trường hợp thực hiện thử nghiệm 'sau lp đặt' vỏ ngoài, đặt một điện áp một chiều bằng 4 kV trên mỗi milimet chiều dày quy đnh của vỏ ngoài dạng đùn với giá trị lớn nhất là 10 kV giữa các lớp kim loại bên dưới và điện cực bên ngoài, trong thời gian 1 min. Tt cả các lớp kim loại bên dưới vỏ ngoài phải được nối với nhau.

Thử nghiệm này yêu cầu vỏ ngoài có một 'điện cực' phía ngoài có thể là lớp vật liệu m hoặc lớp dẫn điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục A

(quy định)

Áp dụng thử nghiệm mài mòn

A.1  Trường hp a) trong trường hợp vỏ ngoài được xem là b phận cách điện

i) trong trường hợp s dụng lớp liên kết màn chn kim loại đặc biệt đ giảm tn hao vỏ kim loại hoặc màn chắn thì đặt một điện áp vào vỏ ngoài trong điều kiện có tải và điều kiện sự cố.

ii) trong trường hợp lớp kim loại bên dưới có thể cách ly vi đt để cho phép đặt một điện áp vào vỏ ngoài để kiểm tra tính toàn vn của nó.

A.2  Trường hp b) trong tờng hp vỏ ngoài được xem là bộ phận bảo v cải tiến chống ăn mòn

i) trong trường hợp việc bảo vệ lớp kim loại không đóng vai trò quan trọng lớn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

iii) trong trường hợp ăn mòn cộng với sự xâm nhập của nước có thể gây ra suy giảm hệ thống cách điện của cáp.

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Hướng dẫn thử nghiệm sau lắp đặt

Cả tớc và sau lp đặt, thử nghiệm vỏ cáp có lớp phủ dn điện được thực hiện thưng xuyên hơn. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên rulô cáp trước khi lắp đặt cũng như sau lắp đt, là một phn của thử nghiệm kim tra.

Để nhận biết thử nghiệm này và đ đảm bảo rằng những người thực hiện các thử nghiệm này theo cách an toàn và có trách nhiệm, Phụ lục B: Hướng dẫn thử nghiệm sau lắp đt và các điểm dưới đây được đưa vào xem xét:

1. Lớp dẫn điện cần được lấy ra khỏi các đầu cáp đ ngăn ngừa phóng điện bề mặt/tia la khi thực hiện thử nghiệm.

2. Cần lưu ý rằng việc sử dụng một s dung môi và cht làm sạch để loại bỏ lớp dẫn điện có thảnh hưởng có hại lên các đặc tính vật lý của vật liệu vỏ ngoài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Các bước cn thực hiện để tránh điện tích tích tụ trong các thành phần bng kim loại khác bên trong cáp và các vật th kim loại xung quanh trong khi thử nghiệm (tt cả các lớp kim loại bên dưới vỏ ngoài phải được nối với nhau).

5. Các thủ tục an toàn cần đảm bảo hạn chế tiếp cận khu vực thử nghiệm khi thực hiện thử nghiệm.

6. Khi hoàn thành thử nghiệm, cáp cn được nối đất trong thời gian thích hợp sau khi thử nghiệm để đm bảo điện tích dư được loại bỏ.

7. Giá tr dòng điện thử nghiệm được ly chỉ để tham khảo kỹ thuật.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4  Thử nghiệm điển hình

5  Thử nghiệm điện sau lắp đặt

Phụ lục A (quy định) - Áp dụng thử nghiệm mài mòn

Phụ lục B (tham kho) - Hướng dẫn thử nghiệm sau lp đặt

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10889:2015 (IEC 60229:2007) về Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149