Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10885-2-1:2015 về Tính năng đèn điện - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn điện LED

Số hiệu: TCVN10885-2-1:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:29.140.40 Tình trạng: Đã biết

Tham chiếu

Tham số

a

Công suất vào danh đnh (tính bằng W)

b

Mã trắc quang 1)

c

Quang thông danh định (tính bằng Im)

d

Tuổi tho hữu ích trung bình danh đnh (h) và hệ số duy trì quang thông danh định kết hợp (x)

e

Giá tr hỏng hoàn toàn danh định (%)

f

Mã duy trì quang thông 2)

g

Các giá trị tọa độ màu danh định, cả ban đầu và duy trì 3)

h

Nhiệt độ màu tương quan danh định (CCT tính bằng K)

i

Ch số thể hiện màu danh định (CRI)

j

Nhiệt độ môi trường danh định (tq) ứng với tính năng của đèn điện 4) (°C)

k

Hiệu suất sáng danh định của đèn điện LED (tính bằng lm/W)

l

Thời gian luyện, nếu khác 0 h

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu pháp lý của khu vực có thể áp dụng và được ưu tiên hơn.

1) Xem Phụ lục D của TCVN 10485 (IEC 62717).

2) Xem Bảng 6 của TCVN 10485 (IEC 62717).

3) Xem Bảng 5 của TCVN 10485 (IEC 62717).

4) Xem 6.2.

5  Để trống

6  Điều kiện thử nghiệm

6.1  Điều kiện thử nghiệm chung

Điều kiện thử nghiệm đối với thử nghiệm đặc tính điện và quang, độ duy trì quang thông và tuổi thọ được cho trong Phụ lục A.

Tất cả các thử nghiệm được đo trên “n đèn điện LED cùng kiểu, số lượng “n phải là giá trị nh nhất của các sản phẩm như nêu trong Bảng 3. Đèn điện LED sử dụng trong thử nghiệm độ bền không được sử dụng cho các thử nghiệm khác.

Mỗi mẫu đèn điện phải phù hợp với tất cả các thử nghiệm liên quan ngoại trừ đối với thử nghiệm 10.3 ở đó yêu cầu một mẫu cho mỗi trong số ba thử nghiệm riêng rẽ đề cập trong Bảng 2 và Bng 3. Để giảm thời gian thử nghiệm, nhà chế tạo hoặc đại lý được y quyền có thể nộp đèn điện bổ sung hoặc các bộ phận bổ sung của đèn điện vi điều kiện chúng có cùng vật liệu và thiết kế như đèn điện ban đầu và các kết quả thử nghiệm là như nhau khi thực hiện trên đèn điện đồng nhất.

Đèn điện LED có điều khin độ sáng phải được điều chnh để có ánh sáng phát ra lớn nhất cho tất cả các thử nghiệm.

Đèn điện LED có CCT điều chnh được phải được điều chỉnh/đt đến giá trị cố định như ch ra bởi nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền.

Đèn điện LED có hình dạng thng và chiều dài thay đổi phải được thử nghiệm ở chiều dài nào ứng với các tham số cho trước (ví dụ tính năng trên mỗi x cm).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ch thực hiện các thử nghiệm để đo tính năng ban đầu, khi môđun LED được làm việc trong phạm vi giới hạn nhiệt độ tp.

Thông tin về thiết kế đèn điện được cho trong Điều B.1 của TCVN 10485 (IEC 62717) đòi hi môđun LED làm việc trong giới hạn nhiệt độ tp của chúng. Nhiệt độ tp phải được đo theo quy trình thử nghiệm nhiệt xác định trong 12.4 của TCVN 7722-1 (IEC 60598-1), (hoạt động bình thường). Khi đèn điện làm việc ở nhiệt độ môi trường danh định ln nht của nó (tp), không được vượt quá giới hạn tp (đối với tính năng công bố - Bảng 2, TCVN 10485 (IEC 62717)) của môđun LED làm việc bên trong đèn điện. Điện áp thử nghiệm đối với đèn điện phải là 1,00 lần điện áp danh định của đèn điện. Trong đèn điện dự kiến được cấp nguồn dòng không đổi, dòng điện thử nghiệm phải là 1,00 lần dòng điện danh định của đèn điện.

Đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố và đèn pha dự kiến ch sử dụng ngoài trời, việc giảm nhiệt độ đo theo 3.12.1 của TCVN 7722-2-3 (IEC 60598-2-3), và 5.12.1 của TCVN 7722-2-5 (IEC 60598-2-5) không được áp dụng đối với nhiệt độ tp của môđun LED.

Nhiệt độ tính năng của môi trường tp được đo trong hộp chống gió lùa, là nhiệt độ không khí, tại vị trí gần một trong các vách có đục lỗ ở mức tâm của đèn điện, xem điểm e), Điều K.1 của TCVN 7722-1 (IEC 60598-1).

6.3  Đèn điện sử dụng môđun LED chưa phù hợp với TCVN10485 (IEC 62717) (Kiu B)

6.3.1  Quy định chung

Nhà chế tạo phải thực hiện thử nghiệm ở 25 % tuổi thọ danh định nhưng không quá 6 000 h.

6.3.2  Tạo lập họ môđun đ giảm thử nghiệm

6.3.2.1  Quy đnh chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.2.2  Các biến th trong họ

Áp dụng các quy định trong 6.2.2 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

6.3.2.3  Thử nghiệm sự phù hợp của các sản phẩm trong họ

Áp dụng các quy định trong 6.2.3 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

6.4  Yêu cầu tính năng

Tiêu chí tính năng cho trong Bảng 2 áp dng cho đèn điện LED kiểu A và B. Tt c n đèn điện LED thử nghim phải đạt các yêu cầu tính năng.

Bảng 2 - Tiêu chí tính năng yêu cầu thử nghiệm

Điều của tiêu chun này (trong ngoc là điều của TCVN 10485 (IEC 62717))

Thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện kiểu B

6.2

Nhiệt độ tính năng môđun LED

x

x

7

Công suất

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quang thông

x

x

8.2.3

Phân bố cường độ sáng c

x

x

8.2.4

(Các) giá trị cường độ sáng đnh c d

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

8.2.5

Giá tr góc chùm tia c d

x

x

8.3

Hiệu sut sáng

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dung sai tọa độ màu ban đầu của nguồn sáng e

-

x

9.1

Dung sai tọa độ màu duy trì của nguồn sáng e

-

x

9.2

Nhiệt độ màu tương quan ban đầu của ngun sáng e

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

9.3

CRI ban đầu e

-

x

9.3

CRI duy trì e

-

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số duy trì quang thông

-

x

10.3 (10.3.2)

Chu kỳ nhiệt độ, có cấp điện

-

x

10.3 (10.3.3)

Đóng cắt điện áp nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

10.3 (10.3.4)

Thử nghiệm tuổi thọ làm việc tăng tốc

-

x

(x = yêu cầu, - = không yêu cầu)

Thử nghiệm yêu cầu đối với từng kiểu đèn điện được chỉ ra bằng chữ “x.

a Trong trường hợp nhà chế tạo LED cung cấp dữ liệu theo TCVN 10485 (IEC 62717) thì các thử nghiệm trên đèn điện có thể thực hiện theo cột đối với đèn điện Kiểu A.

b Yêu cầu thử nghiệm đối với đèn điện LED kiểu A sẽ phụ thuộc vào các yêu cu của TCVN 10485 (IEC 62717). Yêu cầu này không nhằm đo lại các giá trị của sản phm phù hợp với tiêu chuẩn sản phm. Tuy nhiên, trong trường hợp đèn điện kết hợp với các môđun LED khác nhau trong cùng một đèn điện, hoặc bộ phận quang thứ hai được bổ sung vào đèn điện thì có thể yêu cầu đo các tham số nhất đnh, ví dụ nếu trộn màu thì cần đo CRI và CCT sau khi lắp bổ sung.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d Trong trường hợp nhà chế tạo công bố giá trị này.

e Các giá trị 9.1, 9.2 và 9.3 liên quan đến nguồn sáng.

7  Công suất vào

Công suất phải được đo tại nguồn cung cấp của đèn điện, xem Hình 1. Các quy định trong Điều 7 của TCVN 10485 (IEC 62717) áp dụng cho đèn điện LED. Trong trường hợp công sut không cố đnh, đo công suất trung bình trong thời gian thích hợp.

CHÚ THÍCH: Đèn điện có thể chứa các linh kiện (ví dụ bộ điều khiển số hoặc cảm biến) mà không tiêu thụ công suất cố định nhưng có thể ở chế độ ngủ và sau đó làm việc rồi ly công sut.

8  Tính năng trắc quang

8.1  Quang thông

Quy định trong 8.1 của TCVN 10485 (IEC 62717) áp dụng cho đèn điện LED. Ngoài ra áp dụng quy định trong Điều A.1, đoạn 2 của tiêu chuẩn này khi nhà chế tạo khuyên dùng nhiệt độ môi trường danh định liên quan đến tính năng không phải là 25 °C.

8.2  Phân bố cường độ sáng, cường độ sáng đnh và góc chùm tia

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng quy định trong 8.2.1 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

8.2.2  Phép đo

Áp dụng quy định trong 8.2.2 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

8.2.3  Phân b cường độ sáng

Áp dụng quy đnh trong 8.2.3 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

8.2.4  ờng độ sáng đnh

Áp dụng quy định trong 8.2.4 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

8.2.5  Góc chùm tia

Áp dụng quy định trong 8.2.5 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiệu suất sáng của đèn điện LED phải được tính từ quang thông ban đầu đo được của đèn điện LED chia cho công suất vào ban đầu đo được của đèn điện. Để đo quang thông, xem 8.1. Đối với phép đo công suất vào, xem Hình 1.

9  Tọa độ màu, nhiệt độ màu tương quan và chỉ số thể hiện màu

9.1  Tọa độ màu

Áp dụng quy định trong 9.1 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

9.2  Nhiệt độ màu tương quan (CCT)

Áp dụng quy định trong 9.2 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

9.3  Ch số thể hiện màu (CRI)

Áp dụng quy định trong 9.3 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

Đối với tất c các hạng mục thử nghiệm trong mẫu thử, giá trị CRI đo được không được giảm quá:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 4 điểm so với giá trị CRI danh định, khi được thử nghiệm trong 6 000 h đối với các giá trị CRI duy trì.

10  Tuổi thọ đèn điện LED

10.1  Quy định chung

Áp dụng quy định trong 10.1 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

10.2  Hệ số duy trì quang thông

Đèn điện LED sử dụng các môđun phù hợp với TCVN 10485 (IEC 62717) (xem 6.2) không phải giao nộp cho thử nghiệm này. Các giá trị độ duy trì quang thông công bố cho môđun tại thông số đặc trưng tp đang xét có thể được công bố như các giá trị duy trì quang thông cho đèn điện có thông số đặc trưng danh định tương ứng tp.

Các đèn điện khác được giao nộp cho thử nghiệm. Áp dụng quy định trong 10.2 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED ngoại trừ thử nghiệm duy trì quang thông phải được thực hiện ở nhiệt độ môi trường trong khoảng nhiệt độ (tp danh định, tp danh định - 2). Áp dụng quy định trong 10.2 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED ngoại trừ không được vượt quá nhiệt độ danh định lớn nhất tp của môđun LED trong đèn điện trong quá trình thử nghiệm với điều kiện duy trì khoảng nhiệt độ (tp danh định - 5, tp danh định).

Tiêu chí phù hợp:

Giá trị quang thông đo được không được nhỏ hơn giá trị quang thông được cho bởi hệ số duy trì quang thông danh định ứng với tuổi thọ có ích trung bình danh định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3  Thử nghiệm độ bền

Áp dụng quy định trong 10.3 của TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

Thử nghiệm độ bền chỉ được thực hiện trên đèn điện LED sử dụng môđun LED chưa chịu thử nghiệm sự phù hp theo TCVN 10485 (IEC 62717).

Đối với thử nghiệm tuổi thọ hoạt động tăng tốc, đèn điện LED sử dụng môđun LED chưa chứng t phù hợp với TCVN 10485 (IEC 62717), phải được làm việc ở nhiệt độ cao hơn 10 °C so với tp lớn nhất do nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền khuyên dùng. Phải sử dụng các mẫu riêng rẽ cho các thử nghiệm độ bền trong 10.3.2, 10.3.3 và 10.3.4 của TCVN 10485 (IEC 62717).

Trong trường hợp 10.3 của TCVN 10485 (IEC 62717) đề cập đến cụm từ môđun thì phải được hiu là đèn điện, ở những chỗ áp dụng được.

11  Kiểm tra xác nhận

Cỡ mẫu nhỏ nhất đối với thử nghiệm điển hình phải như trong Bảng 3. Mẫu phải đại diện cho loạt sản phẩm của nhà chế tạo. Nếu đèn điện LED không thay đổi đặc tính của từng LED, gói LED hoặc môđun LED thì được phép tham khảo dữ liệu thử nghiệm của nhà chế tạo LED.

Kết quả của thử nghiệm phải phù hợp với các yêu cầu cho trong Bảng 2.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu đối với thử nghiệm toàn bộ sản phẩm đang được xem xét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều của tiêu chuẩn (trong ngoặc là điều của TCVN 10485 (IEC 62717))

Thử nghiệm

Không sẵn có dữ liệu tin cậy về linh kiện Cỡ mẫu tối thiu (chiếc) để thử nghiệm ở 25 % tuổi thọ (tối đa 6 000 h)

Môđun LED phù hợp với TCVN 10485 (IEC 62717) Cỡ mẫu tối thiu (chiếc) để thử nghiệm (0 h)

6.3

Nhit độ tính năng môđun LED

Cùng 5 mẫu cho tất cả các thử nghiệm

1

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

8.1

Quang thông

1

8.2.3

Phân bố cưng độ sáng

1

8.2.4

Giá tr cường độ sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.5

Giá trị góc chùm tia

1

8.3

Hiệu suất sáng của đèn điện

1

9.1

Dung sai màu ban đầu

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dung sai màu duy trì

-

9.2

Nhiệt độ màu tương quan ban đầu

-

9.3

CRI ban đầu

-

9.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

10.2

Hệ số duy trì quang thông

-

10.3 (10.3.2)

Chu kỳ nhiệt độ, có cp điện

5

-

10.3 (10.3.3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

-

10.3 (10.3.4)

Thử nghiệm tuổi thọ làm việc tăng tốc

5

-

Đối với đèn điện có bộ điều khiển lắp ngoài, cần tính đến công suất vào của bộ điều khin lắp ngoài cần thiết để cho đèn điện làm việc. Đối với phép đo, xem IEC 62442-3:2014, Hình 1 và kể c công suất vào các bộ điều khiển bất kỳ.

Điều này nhằm mục đích tính hiệu sut sáng của đèn điện cùng với bộ điều khiển bên ngoài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Đèn điện có bộ điều khiển tích hợp (cũng có hiệu lực đối với bộ điều khiển đi dây trước và dây đi vào nguồn cung cấp)

Điện áp thử nghiệm công sut hoặc dòng điện ở các đầu nối nguồn của đèn điện

b) Đèn điện có bộ điều khiển bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài không được cấp điện như bộ phận tích hợp của đèn điện)

Hình 1 - Các đầu nối dùng cho phép đo công suất vào

 

PHỤ LỤC A

(quy định)

Phương pháp đo đặc tính đèn điện LED

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng quy định của Điều A.1 trong TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED, ngoài ra cụm từ trong đoạn thứ 3, câu đầu tiên “trong khoảng nhiệt độ (tp danh định - 5, tp danh định)” không áp dụng cho đèn điện LED.

Trong trường hợp nhà chế tạo khuyến cáo sử dụng nhiệt độ tính năng môi trường danh định tp khác với 25 °C, hệ số hiệu chỉnh sẽ cần được thiết lập để hiệu chỉnh giá trị quang thông đo được 25 °C đến giá trị quang thông ở nhiệt độ môi trường công bố. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng phép đo quang tương đối trong tủ có khống chế nhiệt độ.

Ngoài ra đối với đèn điện LED, phải tuân th các yêu cầu quốc tế và khu vực đối với phương pháp đo và quy định về dữ liệu nhưng định dạng có thể tùy chọn.

A.2  Đặc tính điện

Áp dụng quy định của Điều A.2 trong TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

A.3  Đặc tính quang

Áp dụng quy định của Điều A.3 trong TCVN 10485 (IEC 62717) cho đèn điện LED.

 

PHỤ LỤC B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giải thích đại lượng đo tuổi thọ khuyến cáo

B.1  Quy định chung

Tuổi thọ đèn điện LED có thể dài hơn rất nhiều so với thực tế có thể kiểm tra bằng thử nghiệm. Ngoài ra, sự suy giảm độ sáng là khác nhau giữa các nhà chế tạo làm cho phương pháp dự đoán tuổi thọ trở nên khó khăn. Tiêu chuẩn này chọn phương án hệ số duy trì quang thông để tính toán sự giảm ban đầu của quang thông cho đến thời gian làm việc như nêu trong 6.1. Do thời gian thử nghiệm hạn chế nên tuổi thọ công bố của đèn điện LED không thể được khẳng định hay loại bỏ trong hầu hết các trường hợp.

CHÚ THÍCH: Tuổi thọ có ích của đèn điện đề cập đến việc dự đoán duy trì quang thông của các nguồn sáng LED tích hợp trong đèn điện hoặc số giờ mà đèn điện LED sẽ phát ra lượng ánh sáng đ cho ứng dụng cho trước.

Mặt khác, tuổi thọ của đèn điện, phải tính đến độ tin cậy của các linh kiện ca đèn điện LED như một hệ thống tng th kể cả linh kiện điện t, vật liệu, v bọc, dây dẫn, bộ nối, chất gắn, v.v... Toàn bộ hệ thống ch kéo dài với điều kiện linh kiện tới hạn có tuổi thọ ngắn nhất, bất kể linh kiện tới hạn là chất gắn, phần tử quang, LED hoặc linh kiện nào khác. Trên quan điểm này, nguồn sáng LED đơn gin là một linh kiện quan trọng trong số nhiều linh kiện khác nhau - mặc dù chúng thường là linh kiện có độ tin cậy nhất trong toàn bộ hệ thống chiếu sáng.

Nếu đèn điện LED được trang bị môđun LED thay thế được thì tuổi thọ của đèn điện có thể không phụ thuộc vào môđun LED và tuổi thọ của môđun LED. Điều này làm cho tui thọ đèn điện tiến đến gần hơn định nghĩa hiện nay ca tuổi thọ đèn điện đối với nguồn sáng truyền thống.

B.2  Quy định kỹ thuật về tuổi thọ

Đối với đèn điện LED, nên quy định hệ số duy trì quang thông độc lập với các trường hợp hng hoàn toàn theo cách đã chun hóa để có thể hiểu rõ hơn v các đặc tính phát quang. Có thể phân biệt hai kiểu hng.

Quy định kỹ thuật về tuổi thọ trong trường hợp giảm dần ánh sáng phát ra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Tuổi thọ Blà tuổi thọ mà tại đó phần trăm cho trước của số đèn điện LED không đáp ứng hệ số duy trì quang thông x. Ánh sáng phát ra thấp hơn hệ số duy trì quang thông x được gọi là hỏng theo tham số vì sản phẩm phát ra ánh sáng ít hơn những vẫn làm việc. “B10” là tuổi thọ mà tại đó 10 % sản phẩm bị hỏng theo tham số. Tuổi thọ tại đó 50 % đèn điện LED hỏng theo tham số, “tuổi thọ B50” được gọi là tuổi thọ có ích trung bình. Tập hợp này chỉ bao gồm các đèn điện LED hoạt động; không tính đến các đèn điện LED không hoạt động.

Quy định kỹ thuật về tuổi thọ trong trường hợp giảm đột ngột ánh sáng phát ra

Sự giảm đột ngột ánh sáng phát ra của tập hợp đèn điện LED ở thời điểm nhất định trong vòng đời được gọi là thời gian đến hỏng hoàn toàn và biểu diễn bằng Cy.

Đại lượng đo tuổi thọ khuyến cáo để quy định tuổi thọ môđun LED được giải thích trong Phụ lục C của TCVN 10485 (IEC 62717) và áp dụng cho đèn điện LED. Đối với tiêu chí phù hợp, xem 10.2.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 8095 (IEC 60050) (tất cả các phần), Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế

[2] IEC 61547, Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements (Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng thông dụng - Yêu cầu về miễn nhiễm EMC)

[3] IEC 62442-3:2014, Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear (Tính năng của bộ điều khiển bóng đèn - Phần 3: Bộ điều khiển bóng đèn và môđun LED - Phương pháp đo để xác định hiệu suất năng lượng của bộ điều khiển)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[5] TCVN 7186 (CISPR 15), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

[6] CIE 177:2007, Colour rending of white LED light sources (Chỉ số thể hiện màu của các nguồn LED ánh sáng trắng)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phạm vi áp dụng

Tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

Thông tin về sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều kiện thử nghiệm

Công suất vào

Tính năng trắc quang

Tọa độ màu, nhiệt độ màu tương quan và chỉ số thể hiện màu

10  Tui thọ đèn điện LED

11  Kiểm tra xác nhận

Phụ lục A (quy định) - Phương pháp đo đặc tính đèn điện LED

Phụ lục B (tham khảo) - Giải thích phép đo tuổi thọ khuyến cáo

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) về Tính năng đèn điện - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn điện LED

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.452

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!