Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10885-1:2015 về Tính năng đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung

Số hiệu: TCVN10885-1:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:29.140.40 Tình trạng: Đã biết

Thay bóng đèn đã lão hóa hoặc hỏng

Tắt nguồn cung cấp cho đèn điện

Mở đèn điện

Tháo bóng đèn cũ
Gửi đến nơi tái chế

Lắp bóng đèn mới vào đui đèn

Lắp lại bộ phận phản quang

Kiểm tra hoạt động

Hình C.1 - Hướng dẫn vận hành đèn điện

C.3  Hướng dẫn làm sạch đèn điện (xem Hình C.2)

Làm sạch đèn

Tắt nguồn cung cấp cho đèn điện

Lau bên ngoài bộ phận phản quang

Rửa bên ngoài bộ phận phản quang

Tháo bộ phận phản quang

Làm sạch bên trong đèn điện

Lắp lại bộ phận phản quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình C.2 - Hướng dẫn làm sạch đèn điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tắt nguồn cung cấp cho đèn điện

Tháo bóng đèn để thải bỏ

Tháo pin/acqui để thải bỏ

Tháo đèn điện để thải bỏ

Gửi các vật liệu đến nhà máy tái chế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình C.3 - Hướng dẫn thải bỏ đèn điện

 

Phụ lục D

(quy định)

Dữ liệu phân bố trắc quang dùng cho đèn điện

D.1  Quy định chung

Đối với dữ liệu phân bố trắc quang dùng cho đèn điện, phụ lục này cung cấp thông tin và yêu cầu cho độ phân gii phép đo, phương pháp so sánh và những thay đổi chấp nhận được so với các dữ liệu công bố của nhà chế tạo.

D.2  Độ phân gii phép đo của dữ liệu phân bố trắc quang

Tính nhất quán của dữ liệu phân bố trắc quang phụ thuộc phần lớn vào số lượng mặt phẳng C và góc γ sử dụng cho phép đo và được thể hiện dưới dạng dữ liệu cuối cùng. Một nửa mặt phẳng C sử dụng để đo cường độ sáng phải che phủ tất cả không gian từ 0° đến 360° với các bước ∆C và ∆γ như quy định dưới đây.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Đèn điện dùng cho mục đích chiếu sáng chung và đèn điện dùng cho chiếu sáng khn cấp: ∆C = 15° và ∆γ = 5°

b) Đèn pha và đèn sân khu: Mặt phẳng V và góc H như quy định trong CIE 43, ph thuộc vào kiểu chùm sáng và góc hở của nó, với bước hẹp xung quanh giá trị Imax. Cũng có thể đọc số liệu sử dụng hệ thống C-γ, với điều kiện các bước tương ứng với quy định trong CIE 43.

c) Đèn điện chiếu sáng đường phố: Mặt phẳng C và góc γ như quy định trong CIE 34.

D.3  Phương pháp so sánh và giới hạn biến thiên chấp nhận được

D.3.1  Phân b trắc quang của đèn điện phải được đo và cường độ sáng được so sánh với dữ liệu công bố của nhà chế tạo trên các nửa mặt phẳng chính (C0; C90; C180 ; C270); và trên nửa mặt phẳng C chứa giá trị cường độ sáng lớn nht, C Imax. Đối với các phân bố chứa cường độ sáng đnh (C Imax) trong nhiều hơn một nửa mặt phẳng, so sánh này phải được thực hiện trong cùng mặt phẳng C.

Đối với đèn điện đối xứng qua trục, so sánh ch thực hiện trên các nửa mặt phẳng chính (C0; C90; C180; C270).

Trước khi thực hiện so sánh bất kỳ, cần đảm bảo rằng dữ liệu đèn điện công bố và dữ liệu đèn điện đo được được thực hiện với cùng hướng lắp đặt của đèn điện. Nếu không thực hiện được yêu cu này thì phân bố có thể được quay đi với điều kiện điều này không làm thay đổi giá trị cường độ sáng bất kỳ trong quá trình. Ngoài ra, dữ liệu phải được thể hiện ở cùng một đơn v (cd/klm hoặc cd).

Giá trị cường độ sáng lớn nhất chuẩn hóa (cd/klm) của từng nửa mặt phẳng (C0; C90; C180; C270; CImax) được so sánh với 5 góc γ tương ứng : Imax và 4 số đọc cường độ sáng gần nhất trong cùng nửa mặt phng C.

Bảng D.1 cung cp một số ví dụ về các giá trị gần nhất cần được chọn để so sánh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Trưng hợp 1
Ví dụ C90

Mặt phng C

 

Trưng hợp 2
Ví dụ C180

Mặt phng C

 

Trưng hợp 3
Ví dụ C270

Mặt phng C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

176

 

 

197

 

 

(186)

γ10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(178)

 

 

(135)

 

 

197

γ15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

(125)

 

 

(135)

γ20

 

197

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(98)

 

 

(125)

γ25

 

(135)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(86)

 

 

(98)

γ30

 

(125)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

86

γ35

 

98

 

 

56

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

70

γ40

 

86

 

 

50

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

66

γ45

 

76

 

 

40

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

γ50

 

66

 

 

35

 

 

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các giá trị gần nhất dùng đ so sánh được cho trong ngoặc.

Đối với các phân bố không có đỉnh rõ ràng hoặc có nhiều đnh, cần đảm bảo rằng việc so sánh các giá trị cường độ sáng được thực hiện giữa cùng các góc tương ứng.

Dữ liệu đo được chấp nhận nếu các giá trị tương ứng nằm trong phạm vi ± 20% dữ liệu công bố của nhà chế tạo.

Các trường hợp chấp nhận có thể có như dưới đây.

D.3.2  Đi với từng na mặt phẳng chính - C0; C90; C180; C270

D.3.2.1  Trường hợp 1 - Các cường độ sáng lớn nhất xuất hiện trong cùng góc γ

Nếu Imax và 4 số đọc cường độ sáng γ gần Imax nhất nằm trong phạm vi dung sai quy định thì phán quyết là ĐẠT (kiểm tra đối với từng na mt phng).

Nếu phán quyết ở trên là KHÔNG ĐẠT, việc kim tra này có thể lặp lại với nửa mặt phẳng C dịch đi trong khoảng C ± ∆C. Nếu Imax và 4 số đọc cường độ sáng γ gần Imax nhất nằm trong phạm vi dung sai quy định thì phán quyết là ĐẠT, ngược lại là KHÔNG ĐẠT (kiểm tra đối với từng nửa mặt phẳng).

D.3.2.2  Trường hợp 2 - Các cường độ sáng lớn nhất xuất hiện trong góc γ khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu phán quyết ở trên không phải là ĐẠT, việc kiểm tra này có thể lặp lại với nửa mặt phẳng C dịch đi trong khoảng C ± ∆C. Nếu Imax và 4 số đọc cường độ sáng γ gần Imax nhất nằm trong phạm vi dung sai quy định thì phán quyết là ĐẠT, ngược lại là KHÔNG ĐẠT (kiểm tra đối với từng nửa mặt phng).

CHÚ THÍCH: ∆C là bước đo lớn nhất đối với kiểu đèn điện cụ thể.

D.3.3  Đối với nửa mặt phẳng C Imax

D.3.3.1  Trường hp 1 - Cường độ sáng lớn nhất xuất hiện trong cùng mặt phẳng C và cùng góc γ

Nếu Imax và 4 số đọc cường độ sáng γ gần Imax nhất nằm trong phạm vi dung sai quy định thì phán quyết là ĐẠT, ngược lại là KHÔNG ĐẠT.

D.3.3.2  Trường hợp 2 - Cường độ sáng lớn nhất xuất hiện trong cùng mặt phẳng C và góc γ khác

Nếu Imax và 4 số đọc cường độ sáng γ gần Imax nhất nằm trong phạm vi dung sai quy định và việc dịch chuyển góc γ nhỏ hơn hoặc bằng ∆γ thì phán quyết là ĐẠT, ngược lại là KHÔNG ĐẠT.

D.3.3.3  Trường hợp 3 - Cường độ sáng lớn nhất xut hiện trong mặt phẳng C khác nhau và cùng góc γ

Nếu Imax và 4 số đọc cường độ sáng γ gần Imax nhất nằm trong phạm vi dung sai quy định và việc dịch chuyển mặt phẳng C nhỏ hơn hoặc bằng ∆C thì phán quyết là ĐẠT, ngược lại là KHÔNG ĐẠT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu Imax và 4 số đọc cường độ sáng γ gần Imax nhất nằm trong phạm vi dung sai quy định và việc dịch chuyển mặt phng C nh hơn hoặc bng ∆C và việc dịch chuyển góc γ nhỏ hơn hoặc bằng ∆γ thì phán quyết là ĐẠT, ngược lại là KHÔNG ĐẠT.

D.3.4  Sự phù hợp

Trong trường hợp kết luận là ĐẠT từ một trong số các trường hợp D.3.2 (C0 ; C90 ; C180 ; C270) và D.3.3 (C Imax), đèn điện được coi là đại diện cho dữ liệu công bố của nhà chế tạo.

Các góc ∆ sử dụng cho các dịch chuyển góc mô t trong D.3.2 và D.3.3 là các khoảng lớn nht mô tả đối với các kiu đèn điện khác nhau cho trong Điều D.2. Dữ liệu của nhà chế tạo có th cho bằng cách sử dụng các khoảng gần hơn.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 10345 (IEC 61231), Hệ thống mã hóa bóng đèn quốc tế (ILCOS)

[2] EN 15193 :2007, Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting (Tính năng về năng lượng của tòa nhà - Yêu cầu năng lượng đối với chiếu sáng)

[3] IMQ Rules, Product Certification - Lighting Fittings and Accessories (Chứng nhận sản phẩm - Cơ cấu lắp đặt và phụ kiện dùng cho chiếu sáng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

Phạm vi áp dụng

Tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

Yêu cầu chung

Nguồn sáng và các bộ phận của đèn điện

Dữ liệu trắc quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D liệu hiệu suất sáng của đèn điện

Dữ liệu môi trường

Phụ lục A (tham khảo) - Sử dụng các tiêu chuẩn khu vực

Phụ lục B (quy định) - Phương pháp đo tổng công suất của đèn điện và các công suất kết hợp

Phụ lục C (tham khảo) - Ký hiệu hỗ trợ hướng dẫn bảo trì trong suốt vòng đời và tái chế khi kết thúc vòng đời

Phụ lục D (quy định) - Dữ liệu phân bố trắc quang dùng cho đèn điện

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-1:2014) về Tính năng đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!