Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN9329:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2012 Ngày hiệu lực:
ICS:53.100 Tình trạng: Đã biết

F

Trước

R

Sau

S

Bên

AR

Trục quay

FTL

Trục lật phía trước

RTL

Trục lật phía sau

STL

Trục lật bên

Hình 2 - Các điều kiện lật đối với máy đào bánh xích

4.1.3.2. Trục lật được sử dụng trong tính toán trạng thái cân bằng phía trước/sau. Đối với máy bánh lốp là trục bánh xe, trục bánh xe rơ mooc, hoặc đường thẳng nối 2 chân chống (xem Hình 3).

4.1.3.3. Trục lật đối với chân chống chốt xoay là đường thẳng nằm trên mặt phẳng máy đứng (GRP), nối điểm trên chân chống ngay dưới đường trục của chốt. Đối với chân chống cứng, trục lật là đường thẳng nối trọng tâm của vùng liên kết giữa chân chống và mặt phẳng máy đứng (xem Hình 3a).

4.1.3.4. Bàn ủi, hay thiết bị kèm theo của máy có kh năng chống đỡ cho máy ging như một chân chống, nên được coi như một chân chống của máy. Vị trí của trục lật lúc này là giao tuyến giữa mặt phẳng máy đứng và phần bàn ủi chống xuống đất (xem Hình 3b).

4.1.3.5. Đối với máy được trang bị thêm chân chống (có hoặc không có thêm bàn ủi), việc tính toán được thực hiện với cả hai trường hợp khi không có chân chống (có hoặc không kèm theo bàn ủi) và có chân chống (có hoặc không kèm theo bàn i) vị trí thuận lợi nhất của nó.

 

CHÚ DN:

F

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R

Sau

S

Bên

AR

Trục quay

FTL (A)

Trục lật phía trước khi có chân chống

FTL (B)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RTL

Trục lật phía sau qua trục bánh xe

STL (A)

Trục lật bên khi trục bánh lái quay

STL (B)

Trục lật bên (khi không có bàn ủi, chân chống) khi trục bánh lái không xoay.

STL (C)

Trục lt bên khi có chân chống hoặc bàn ủi khi trục bánh lái xoay

STL (D)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Máy có chân chống

Hình 3 - Các điều kiện lật với máy đào bánh lốp

CHÚ DN:

F

Trước

R

Sau

S

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AR

Trục quay

FTL (B)

Trục lật phía trước qua trục bánh xe

FTL (C)

Trục lật phía trước khi có bàn ủi

RTL

Trục lật phía sau bánh xe

STL (A)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STL (B)

Trục lật bên khi không có bàn ủi, chân chống trục bánh lái không xoay

STL (C)

Trục lật bên khi có chân chống hoặc bàn ủi trục bánh lái xoay

STL (E)

Trục lật bên khi có chân chống và trục bánh lái không xoay

B

Chiều dài tiếp xúc vi mặt phẳng máy đứng của bàn ủi

b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Máy có lắp bàn ủi

Hình 3 - Các điều kiện lật với máy đào bánh lốp (tiếp theo)

4.4. Tính toán trạng thái cân bằng đối với trục lật bên

4.1.4.1. Trục lật sử dụng cho tính toán trạng thái cân bằng khi lật bên của máy bánh xích được xác định bởi các điểm tiếp xúc giữa con lăn tỳ và tấm xích (xem Hình 2 và Hình 4) hoặc theo hướng dn trong sổ tay.

4.1.4.2. Trục lật sử dụng để tính toán trạng thái cân bằng của máy bánh lốp khi bánh lái được khóa cứng hoặc không lắc là đường nối các điểm giữa của phần lốp tỳ lên mặt phẳng máy đứng (trung điểm giữa lốp đôi) cùng một bên máy (xem Hình 3 và Hình 4).

4.1.4.3. Trục lật bên của máy đào có trục bánh lái là đường thẳng nối từ điểm trên ngõng trục bánh lái đến điểm trên chân chống cng (xem Hình 3).

4.1.4.4. Nếu việc đánh giá dựa vào trường hợp trục bánh lái bị khóa cứng hay không lắc, thì điều kiện này phải được định nghĩa rõ ràng trên đồ thị và biểu đồ tải trọng định mức.

4.1.4.5. Chân chống được sử dụng khi vị trí của trục lật giống như 4.1.3.2 và 4.1.3.3.

4.1.4.6. Khi sử dụng bàn ủi như chân chống, trục lật bên giống như 4.1.3.4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN:

GRP     Mặt phẳng máy đứng

TL         Trục lật (vị trí bên máy phía gần đường nâng nht)

Hình 4 - Các trục lật

4.2. Tính toán sức nâng thủy lực

Việc tính toán sức nâng thủy lực được thực hiện tại mỗi giao điểm của lưới các đường dọc và ngang cách nhau các khoảng 0,5 m; 1 m hoặc 2 m trong khoảng làm việc của máy đào. Gốc tọa độ của lưới điểm là giao điểm của mặt phẳng máy đứng với trục quay máy. Các tính toán sức nâng thủy lực được thực hiện nhm xác định tải trọng có thể nâng được nh lực nâng được tạo ra bởi xy lanh cn, tay cần và gầu, theo 3.11.1, 3.11.2 và 3.11.3. V trí có tải trọng nâng ứng tầm với lớn nhất và nh nhất được tính toán cho mỗi lưới mặt phẳng ngang do nhà sản xuất quy định.

5. Thử nghiệm

5.1. Trạng thái thử nghiệm

5.1.1. Th tải tĩnh (tải trọng không chuyển động)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN:

AR        Trục quay

GRP     Mặt phng máy đứng

LC        Cảm biến tải trọng

LP        Điểm treo

LPH      Chiều cao nâng

LPR      Tầm với

R          Đường ray

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN:

AR        Trục quay

GRP     Mặt phẳng máy đứng

LC        Cảm biến tải trọng

LP        Điểm treo

LPH      Chiều cao nâng

LPR      Tầm với

GP       Mặt phẳng đặt tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN:

AR        Trục quay

GRP     Mặt bằng máy đứng

LC        Cảm biến tải trọng

LP        Điểm treo

LPH      Chiều cao nâng

LPR      Tầm với

TW       Tải trọng thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.2. Thử tải động (tải chuyển động)

Thử tải động được tiến hành khi máy đứng chắc chắn trên mặt phng ngang sao cho tải trọng th trong giới hạn lật và sức nâng cho phép của xi lanh thủy lực có thể chuyển động được. Hình 7 trình bày đồ bố trí thử tải động điển hình. Để giảm tối đa khả năng lật máy, tải trọng th phải được khống chế chiều cao 0,5 m tính từ mặt phẳng ngang đặt vật nâng.

5.2. Thiết bị, dụng cụ

Thiết bị đo có độ chính xác phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9248.

5.2.1. Cảm biến tải trọng, đủ khả năng làm việc (nếu sử dụng tải trọng cố định);

5.2.2. Ti trọng thử đã cho (nếu ti trọng động được sử dụng);

5.2.3. Thiết bị đo vị trí điểm treo so với trục quay của máy đào;

5.2.4. Thiết bị đo độ vuông góc giữa đường tải trọng và mặt phẳng máy đứng khi sử dụng tải trọng không chuyển động;

5.2.5. Thiết bị quan trắc áp suất của tất cả các mạch thủy lực cho giá trị áp suất phải thấp hơn áp suất cho phép trong suốt quá trình thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.1. Máy đào phải được vệ sinh cn thận và trong điều kiện làm việc bình thường. Các thùng chứa nhiên liệu đầy, tất cả các chất lỏng khác đạt mức theo quy định và nhiệt độ làm việc bình thường.

5.3.2. Máy đào được trang bị thiết bị gầu và đối trọng theo quy định của nhà sản xuất để kiểm tra bảng sức nâng.

5.3.3. Lốp máy bánh lốp được bơm theo giá trị khuyến cáo của nhà sản xuất.

5.3.4. Kiểm tra sức kéo máy bánh xích được điều chnh theo giá trị khuyến cáo của nhà sản xuất.

5.3.5. Việc kiểm tra áp suất thủy lực bao gồm cả áp suất làm việc và áp suất giữ, đ đảm bảo rằng hệ thống thủy lực đạt giá trị danh nghĩa do nhà sản xuất đã công bố.

5.3.6. Có thiết b để phòng ngừa máy đào bị lật trong quá trình thử nghiệm.

5.4. Cách tiến hành

5.4.1. Tiến hành đo tải trọng lật tại các điểm nâng riêng biệt để xác định được trạng thái cân bằng. Đối với các máy có chân chống và/hoặc bàn ủi, việc thử nghiệm được tiến hành cho cả hai trường hợp không lắp chân chống và/hoặc bàn ủi và có lắp chân chống và/hoặc bàn ủi ở vị trí thuận lợi nhất.

5.4.2. Tiến hành các phép đo sức nâng thủy lực các vị trí nâng cụ thể để kiểm tra các tính toán sức nâng thủy lực khi áp suất không vượt quá áp suất làm việc trong bt kỳ xi lanh nào hoặc áp suất giữ trong các mạch khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Vị trí gây lật phía trước, phía sau và các mặt bên.

b) Sức nâng thủy lực trên mặt phẳng máy đứng.

5.5. Ghi chép kết quả thử

Các giá trị đo của lực nâng, chiều cao nâng và tầm với ứng với tải trọng lật cũng như sức nâng thủy lực phải được ghi lại.

6. Biểu thị kết quả tính toán

Các giá trị đo được bằng 95 % hoặc lớn hơn các giá trị tính toán. Nếu không, phải điều chỉnh các bảng sức nâng định mức, dựa trên các hệ số điều chỉnh được xác định theo các giá trị yêu cầu.

7. Bảng sức nâng định mức

7.1. Bảng A.1 và A.2 là hai biểu mẫu đề nghị cho việc lập bảng sức nâng định mức. Các định dạng khác đáp ứng yêu cầu từ 7.2 đến 7.6 cũng được chấp nhận.

7.2. Bảng sức nâng định mức phải chỉ ra sức nâng tại các vị trí, tầm với và chiều cao nâng cụ thể. Nếu các giá trị bị giới hạn bởi sức nâng của hệ thủy lực thì phải được ghi chú.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4. Bảng sức nâng định mức phải đặt nơi được bảo vệ, không bị hư hỏng và dễ đọc từ vị trí kiểm tra.

7.5. Vì có một lượng lớn các phương án lựa chọn cơ cấu công tác và các biến thể máy đã có nên nhà sản xuất phải công bố bng sức nâng đã sửa đổi, nếu các sửa đổi này làm giảm sức nâng định mức của máy hơn 5 %.

7.6. Với các máy được trang bị mạch thủy lực có khả năng tăng sức nâng tức thời như bộ tăng áp hoặc thiết bị nâng hàng nặng, nhà sản xuất phải nêu các điều kiện trên biểu đồ tải trọng nâng khi có hoặc không có tính năng này.

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

Các ví dụ đin hình về tải trọng nâng định mức

A.1.

Bng sức nâng thủy lực định mức máy đào theo nhà sản xuất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không được thử nâng hoặc giữ bất kỳ tải trọng nào lớn hơn các tải trọng định mức các vị trí, tầm với và chiều cao nâng quy định. Điểm treo là vị trí lỗ treo của gầu.

Chiều cao nâng

m

Tải trọng nâng định mức - Phía đuôi máy
kg

Tầm với

Ti trọng nâng tầm với lớn nhất

4,5 m

6,0 m

7,5 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,0

 

 

6000*

 

 

4,5

 

7500*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3400*

 

3,0

10300*

8000*

7300

4600*

3000* tại 10,4 m

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9400*

7000

5400

3100 tại 10,2 m

Cao đ

14300*

10000

6900

5300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-1,5

14700*

9700

6800

 

 

-3,0

 

9600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tải trng đánh dấu (*) được giới hạn bng công suất hệ thủy lực. Xem chú thích 2.

Chiều cao nâng
m

Tải trọng nâng định mức - Phía thành bên máy
kg

Tầm với

Ti trọng nâng tầm với lớn nhất

4,5 m

6,0 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9,0 m

6,0

 

 

5000

 

 

4,5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4800

3400

 

3,0

10300*

6900

4600

3500

2800 tại 10,4 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10000

6500

4400

3400

2600 tại 10,2 m

Cao đ

9400

6100

4200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- 1,5

9200

5900

4200

 

 

- 3,0

9200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Ti trng đánh dấu (*) được giới hạn bng công suất hệ thủy lực. Xem Chú thích 2.

Khối lượng của móc treo và thiết bị nâng phụ phải được trừ đi khỏi tải trọng định mức đ xác định được tải trọng thực có thể nâng.

Sức nâng xác định khi máy đứng trên nền cứng và chịu tải đều. Người sử dụng phải loại trừ các điều kiện làm việc được cnh báo chẳng hạn như nn đất yếu hoặc không đồng đều.

Người thợ máy phải được đọc đầy đ tài liệu hướng dẫn cho người điều khiển máy và hướng dẫn vận hành máy an toàn do nhà sản xuất cung cấp trước khi vận hành máy.

CHÚ THÍCH 1: Sức nâng được chỉ ra khi không gắn bộ tăng áp.

CHÚ THÍCH 2: Sức nâng được ch ra không vượt quá 75 % tải trọng lật tối thiểu hoặc 87 % sức nâng thủy lực.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 4: Sức nâng ch áp dụng cho máy mới sản xuất và thường do nhà sản xuất cung cấp.

CHÚ THÍCH 5: Tổng khối lượng của máy là 28000 kg. Trong đó bao gồm khối lượng của 800 mm xích có ba gân; 6,3 m cần; 3,6 m tay cần; 5500 kg đối trọng; gầu 800 kg; tt c cht lỏng vận hành và một thợ máy nặng 75 kg.

CHÚ THÍCH 6: Sức nâng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 10567:2007.

A.2.

Bng sức nâng thy lực định mức máy đào theo nhà sản xuất

Mu của nhà sản xuất

Không được thử nâng hoặc gi bt kỳ tải trọng nào lớn hơn các ti trọng định mức ở các vị trí, tầm với và chiều cao nâng quy đnh. Điểm treo là vị trí l treo của gầu

Chiu cao nâng
m

Tải trọng nâng định mức
kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,5 m

6,0 m

7,5 m

9,0 m

10,5 m

Dọc máy

Mặt bên

Dọc máy

Mặt bên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt bên

Dọc máy

Mặt bên

Dọc máy

Mặt bên

Dọc máy

Mặt bên

9,0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

3400*

3400*

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,5

 

 

 

 

 

 

4900*

4900*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6000*

5000

 

 

 

 

4,5

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7500*

7000

6900*

4800

3400*

3400*

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16000*

16000*

10300*

10300*

8000*

6900

7300

4600

4600*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3200*

3200*

1,5

8500*

8500*

12800*

10000

9400*

6500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4400

5400

3400

3300

2900

Cao độ

8300*

8300*

14300*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10000

6100

6900

4200

5300

3300

 

 

-1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10800*

14700*

9200

9700

5900

6800

4200

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

-3,0

14600*

14600*

14000*

9200

9600

5900

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

-4,5

17000*

17000*

12100*

9300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5800

 

 

 

 

 

 

Ti trọng đánh du (*) được gii hạn bng công sut hệ thủy lực. Xem Chú thích 2.

Khối lượng của móc treo và thiết bị nâng phụ phải được trừ đi khi ti trng định mức đ xác định được tải trọng thực có th nâng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người thợ máy phải được đọc đầy đ tài liệu hướng dẫn cho người điều khiển máy và hướng dẫn vận hành máy an toàn do nhà sản xut cung cp trước khi vận hành máy.

CHÚ THÍCH 1: Sức nâng được ch ra khi không gn bộ tăng áp.

CHÚ THÍCH 2: Sức nâng được ch ra không vượt quá 75 % tải trọng lặt tối thiểu hoặc 87 % sức nâng thy lực.

CHÚ THÍCH 3: Vị trí ổn định kém nht là thành bên của máy.

CHÚ THÍCH 4: Sức nâng ch áp dụng cho máy mới sản xuất và thường do nhà sản xuất cung cấp.

CHÚ THÍCH 5: Tổng khối lượng của máy là 28000 kg. Trong đó bao gồm khối lượng của 800 mm xích có ba gân; 6,3 m cần; 3,6 m tay cần; 5500 kg đối trọng: gầu 800 kg; tất cả chất lng vận hành và một thợ máy nặng 75 kg.

CHÚ THÍCH 6: Sức nâng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 10567:2007

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Các tính toán

5. Thử nghiệm

6. Biểu thị kết quả tính toán

7. Bảng sức nâng định mức

Phụ lục A

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9329:2012 (ISO 10567:2007) về Máy làm đất - Máy đào thủy lực - Sức nâng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.774
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193