Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9227:2012 Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Số hiệu: TCVN9227:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2012 Ngày hiệu lực:
ICS:17.060 Tình trạng: Đã biết

Cấp

Sai số cho phép so với giới hạn trên của dải đo, %

0,1

0,2

0,5

1

2

± 0,1

± 0,2

± 0,5

± 1,0

± 2,0

b) Độ chính xác động của giá trị tích hợp

Sai số động cho phép của giá trị tích hợp phụ thuộc vào cấp của cân, quy định trong Bảng 2, áp dụng cho giá trị tích hợp không nhỏ hơn khối lượng tích hợp tối thiểu.

Bảng 2 - Sai số động cho phép đối với giá trị cân đo tích hợp

Cấp

Sai số cho phép so với giá trị tích hợp, %

0,1

0,2

0,5

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

± 0,1

± 0,2

± 0,5

± 1,0

± 2,0

6.1.2 Độ chính xác tĩnh

Sai số tĩnh cho phép của giá trị cân phụ thuộc vào cấp của cân, quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Sai số tĩnh cho phép của giá trị cân đo định lượng

Cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1

0,2

0,5

1

2

± 0,05

± 0,1

± 0,25

± 0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2 Khối lượng tích hợp nhỏ nhất

Khối lượng tích hợp nhỏ nhất phải bằng hoặc lớn hơn giá trị quy định trong Bảng 4 theo cấp của cân

Bảng 4 - Khối lượng tích hợp nhỏ nhất

Cấp

Khối lượng tích hợp nhỏ nhất

0,1

0,2

0,5

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1000 lần khoảng vạch chia thang đo trên thiết bị tích hợp

500 lần khoảng vạch chia thang đo trên thiết bị tích hợp

200 lần khoảng vạch chia thang đo trên thiết bị tích hợp

100 lần khoảng vạch chia thang đo trên thiết bị tích hợp

50 lần khoảng vạch chia thang đo trên thiết bị tích hợp

CHÚ THÍCH: Khối lượng tích hợp nhỏ nhất phải có giá trị xác định khi sai số động cho phép của khối lượng tích hợp nhỏ nhất, ứng với vạch chia trên thang đo của thiết bị đo tích hợp.

6.3 Độ lệch điểm "không"

Sự trôi điểm "không" giữa các giá trị đọc ở thời điểm trước khi đặt tải vào thiết bị đo và sau khi dỡ bỏ tải, không được vượt quá 1/2 giá trị tuyệt đối của sai số cho phép quy định trong Bảng 3 ở điều kiện tĩnh tương ứng với cấp của cân.

6.4 Độ nhạy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5 Khả năng chống tác động của môi trường

Khả năng chống lại tác động của môi trường như sau:

6.5.1 Nhiệt độ

Ở bất kỳ nhiệt độ làm việc nào trong dải từ -10 oC đến +40 oC (tuân thủ dải nhiệt độ quy định, nếu có), sai số của giá trị đo phải không vượt quá sai số cho phép theo cấp của cân tương ứng cho trong Bảng 3.

Thậm chí khi nhiệt độ môi trường làm việc của cân dao động đến 5 oC, độ sai lệch điểm "không" không được vượt quá một vạch chia thang đo. Dải nhiệt độ làm việc của cân phải không nhỏ hơn 30 oC (giữa giới hạn trên và giới hạn dưới).

6.5.2 Độ ẩm không khí

Ở điều kiện nhiệt độ 20 oC và độ ẩm tương đối không khí môi trường 50 %, và 40 oC (nếu dải nhiệt độ áp dụng được chỉ rõ, hãy lấy nhiệt độ cao nhất) và độ ẩm tương đối 85 %, sai số của giá trị đo không được vượt quá sai số cho phép theo cấp của cân cho trong Bảng 3.

6.5.3 Dao động điện áp nguồn cung cấp

Khi thiết bị làm việc ở mức điện áp trong khoảng 85 % đến 110 % điện áp định mức, sai số của giá trị đo không được vượt quá sai số cho phép theo cấp của cân (xem Bảng 3).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi nguồn điện bị giảm hoặc bị cắt tức thời, sai số của giá trị đo cân định lượng không được vượt quá một vạch chia của thang đo trên mặt hiển thị thiết bị đo.

6.5.5 Phóng tĩnh điện

Khi có hiện tượng phóng tĩnh điện không toàn phần qua không khí tại cân, sai số giá trị đo của cân định lượng không được vượt quá một vạch chia trên mặt hiển thị thiết bị đo.

6.5.6 Xung nhiễu

Khi có nguồn xung nhiễu tác động vào nguồn điện cung cấp, sai số giá trị cân định lượng không được vượt quá một vạch chia trên mặt hiển thị thiết bị đo.

6.5.7 Độ nhạy cảm đối với sóng điện từ

Trong trường hợp nằm trong vùng có trường điện từ, sai số của giá trị đo của cân định lượng không được vượt quá một vạch chia trên mặt hiển thị thiết bị đo.

7. Cấu tạo, kết cấu và chức năng

7.1 Cấu tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2 Kết cấu và chức năng

7.2.1 Thiết bị cấp liệu

Kết cấu và chức năng của thiết bị cấp liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Vật liệu cần đo phải được cấp nhẹ nhàng vào phễu cân để đo được tại giá trị nhỏ hơn năng suất cực đại.

b) Trong trường hợp tốc độ nạp liệu có thể gây ảnh hưởng lên đặc tính làm việc của thiết bị, phải điều khiển để đạt được tốc độ nạp liệu thích hợp.

7.2.2 Phễu cân

Phễu cân phải có hình dáng thích hợp với tính chất của vật liệu cần đo và có thể chứa được lượng vật liệu cân lớn nhất.

7.2.3 Thiết bị đo

Thiết bị đo phải có kết cấu sao cho chuyển đổi chính xác tải đặt trên phễu cân tới thiết bị liên quan, và phải cứng vững đối với tải động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp thiết bị xả liệu có thể gây ảnh hưởng lên chức năng của thiết bị, tốc độ dòng chảy phải được điều khiển thích hợp.

7.2.5 Thiết bị phụ trợ

Thiết bị điều khiển phải có kết cấu, chức năng của thiết bị điều khiển, sao cho:

1. Thiết bị định lượng và thiết bị định lượng tổng là một và được thực hiện dễ dàng;

2. Thiết bị bù cân bằng phải có khả năng chỉnh được điểm "không" bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng nhỏ hơn 1/4 vạch chia thang đo;

3. Khi cân phễu được sử dụng, yêu cầu xả sạch phễu cân sau mỗi lần đo để xác nhận điểm "không" vì cấu trúc hoặc tính chất của vật liệu, nếu vật liệu bám dính trong phễu cân lớn hơn 1/2 giá trị tuyệt đối của sai số cho phép cho trong Bảng 1, phải phát ra tín hiệu cảnh báo.

4. Ngoại trừ trường hợp dừng khẩn cấp, vị trí khác với thiết kế tuyệt đối không được đưa ra thông tin dừng tới thiết bị.

5. Nếu giá trị định lượng hoặc giá trị đo vượt quá giá trị giới hạn trên [khi và nơi có thiết bị cài đặt giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của giá trị định lượng, nếu giá trị đo vượt quá giới hạn (1)], phải phát ra tín hiệu cảnh báo.

CHÚ THÍCH: (1) - Giá trị giới hạn là giá trị giới hạn trên hay giới hạn dưới của dải đo, cho phép cài đặt trước giá trị định lượng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết cấu và chức năng của thiết bị chỉ thị và ghi dữ liệu phải thỏa mãn yêu cầu sau:

1) Mặt hiển thị phải dễ đọc và phản ánh đúng cấp chính xác theo cấp cân;

2) Vạch chia trên mặt hiển thị hoặc thiết bị ghi dữ liệu (nếu là hệ thống số, lấy giá trị một khoảng chia, và sau đấy lấy tương tự) biểu thị dưới dạng: 1x10n, 2x10n, 5x10n, (n có thể là số "không" hoặc số nguyên dương hoặc âm), và ở điều kiện sử dụng thông thường nó không được vượt quá giới hạn cho phép cho trong Bảng 1 và Bảng 3;

3) Đường vạch chia độ trên thiết bị chỉ thị hay thiết bị ghi dữ liệu phải phù hợp với JIS Z 8306.

4) Trong trường hợp cân có hai hay nhiều thiết bị hiển thị hoặc ghi dữ liệu, vạch chia trên mặt hiển thị phải đồng nhất. Đảm bảo để thiết bị tích hợp phải tránh các hạn chế này;

5) Độ sai lệch giữa mỗi giá trị đọc và ghi dữ liệu phải không vượt quá một vạch chia;

6) Giá trị hiển thị và ghi dữ liệu phải mang thứ nguyên "khối lượng" hoặc ký hiệu tương ứng.

8. Phương pháp thử nghiệm tính năng kỹ thuật

8.1 Kiểu thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1.1 Thử nghiệm ở điều kiện làm việc thực

Cân phễu được lắp ráp và lắp đặt sao cho như ở điều kiện vận hành sử dụng thực tế, và thử nghiệm bằng vật liệu dự kiến sử dụng trong sản xuất.

8.1.2 Thử nghiệm mô phỏng

Trong trường hợp cần thử nghiệm về khả năng chống chịu ngoại cảnh môi trường, khi ở điều kiện thử nghiệm tại nơi lắp đặt khó có thể thực hiện được do hình dáng và kích thước của cân, phương pháp thử và trang thiết bị mô phỏng các tác động hợp thành của môi trường phải sẵn có đối với các phép thử tính năng kỹ thuật.

8.2 Điều kiện thử

8.2.1 Nhiệt độ môi trường nơi thử nghiệm

Ngoại trừ có yêu cầu khác, phép thử phải được tiến hành sau khi cân được đặt ít nhất 2 giờ ở môi trường có nhiệt độ ổn định nằm trong dải từ -10 oC đến +40 oC, (tuân thủ các quy định về dải nhiệt độ thử nghiệm, nếu có).

Dao động nhiệt độ trong quá trình thử nghiệm không vượt quá 5 oC, và gradient nhiệt độ - không lớn hơn 5 oC/h.

8.2.2 Nguồn điện cung cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.3 Tải thử nghiệm

Tải sử dụng cho thử nghiệm tĩnh, phải được xác nhận bằng cân kiểm chứng có sai số không lớn hơn 1/3 sai số cho phép (tương ứng với cấp) của cân quy định trong Bảng 3 tại điều 6.1.2.

8.2.4 Cân kiểm chứng

Cân kiểm chứng khối lượng của tải sử dụng trong thử nghiệm động, tùy thuộc cấp của cân phễu phải có sai số không lớn hơn 1/5 sai số cho phép của cấp của cân tương ứng cho trong Bảng 1 đối với thử nghiệm động giá trị đo, và không lớn hơn 1/5 giá trị cho phép trong Bảng 2 đối với cấp chính xác động của giá trị cân đo tích hợp.

Cho phép sử dụng cân kiểm chứng kiểu liên hợp với cân phễu hoặc độc lập.

8.3 Chuẩn bị thử

Trước khi thử nghiệm cần chuẩn bị các bước sau:

a) Mỗi thiết bị cấu thành phải được lắp đặt sao cho cân phễu làm việc bình thường.

b) Nếu kiểu thiết kế có chức năng hiệu chỉnh điểm "không" hay "đầu cao" phải được thực hiện tự động khi cân đang làm việc, chúng phải được kiểm tra và được cài đặt để hoạt động chuẩn xác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Khi các thiết bị ngoại vi được lắp đặt, kiểm tra để chắc chắn chúng hoạt động ổn định tin cậy.

e) Lặp lại các quy trình vận hành ở điều kiện thông thường, và đảm bảo rằng mỗi thiết bị thành phần chức năng ổn định tin cậy.

8.4 Quy trình thử nghiệm

8.4.1 Thử nghiệm trong điều kiện làm việc thực

8.4.1.1 Thử nghiệm động

Phép thử tiến hành bằng chính loại vật liệu làm việc thực, vận hành thử nghiệm cân phễu trong điều kiện sản xuất.

a) Xác định độ chính xác động của giá trị đo.

Cài đặt lần lượt khối lượng lượng gần giá trị giới hạn trên và gần giới hạn dưới của dải đo, vận hành cân, mỗi mức tải định lượng đo kế tiếp nhau 10 lần lặp lại. Cân kiểm chứng các khối lượng định lượng thu được, sai số của cân được xác định bằng hiệu giữa giá trị định lượng cài đặt trước trên thiết bị định lượng trừ đi khối lượng vật liệu sản phẩm đọc trên cân kiểm chứng tương ứng. Nếu cân phễu được trang bị thiết bị đo tổng (tích hợp) nhưng không cần đo chính xác định lượng, có thể bỏ qua phép thử này.

b) Xác định độ chính xác động của khối lượng tổng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.1.2 Thử nghiệm tĩnh

Sử dụng tải tĩnh, tiến hành phép thử ở trạng thái tĩnh tại của cân theo trình tự sau:

a) Độ chính xác tĩnh

Chuẩn bị 5 mức tải thử nghiệm khác nhau, bao gồm giá trị tải gần giới hạn trên và giá trị tải gần giới hạn dưới của dải đo. Lần lượt đặt 5 mức tải vào phễu cân theo trình tự tăng dần và sau đó cắt giảm tải lần lượt theo chiều giảm dần, đọc và ghi giá trị hiển thị tương ứng. Sai số của cân được xác định bằng hiệu của giá trị tải thử nghiệm (khối lượng chuẩn) với giá trị đọc của cân.

b) Độ lệch điểm "không"

Đọc và ghi giá trị đo ở trạng thái không tải trước và sau khi tiến hành thử nghiệm ở điều 8.4.1.2, a) và nhận được nhận được độ sai lệch điểm "không".

c) Thử độ nhạy

Đặt mức tải "không" (không tải), tiếp theo đặt mức tải gần giới hạn trên của dải đo, sau đó đặt tải có khối lượng bằng 1,4 lần vạch chia độ, đọc và ghi các giá trị chỉ thị.

8.4.2 Thử nghiệm mô phỏng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi cân phễu có thiết bị tự động bù trôi "không", chức năng này phải được dỡ bỏ (cài đặt OFF) khi thử nghiệm được tiến hành, như sau:

a) Thử nghiệm độ tĩnh

Đặt vào phễu cân lần lượt năm mức tải thử khác nhau (bao gồm mức tải gần giá trị giới hạn trên và mức tải gần giá trị giới hạn dưới của dải đo). Ghi lần lượt các giá trị đọc của cân tương ứng như sau:

1) Chỉnh "không" sau khi đặt ở nhiệt độ khí quyển 20 oC ít nhất 2 giờ;

2) Đặt ở nhiệt độ khí quyển 40 oC (tuân thủ quy định về nhiệt độ giới hạn trên của nhà chế tạo, nếu có) ít nhất 2 giờ;

3) Đặt ở nhiệt độ khí quyển -10 oC (tuân thủ quy định về nhiệt độ giới hạn dưới của nhà chế tạo, nếu có) ít nhất 2 giờ;

4) Chỉnh "không" sau khi đặt ở nhiệt độ môi trường 5 oC ít nhất 2 giờ;

5) Chỉnh "không" sau khi đặt ở nhiệt độ khí quyển 20 oC ít nhất 2 giờ;

b) Thử nhiệt độ ở điều kiện không tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phép thử này có thể được tiến hành đồng thời với thử nghiệm nhiệt độ tĩnh trong điều 8.4.2.1 a).

1) Sau khi đặt ít nhất 2 giờ trong khí quyển nhiệt độ 20 oC, điều chỉnh điểm "không" và đặt ít nhất trong 2 giờ ở nhiệt độ 40 oC (tuân thủ quy định về nhiệt độ làm việc giới hạn trên của nhà chế tạo, nếu có). Đọc, ghi dữ liệu và tính toán độ sai lệch điểm "không" giữa các giá trị đọc trước và sau khi tăng nhiệt độ, tính độ sai lệch điểm "không" trung bình trên 5 oC thay đổi của nhiệt độ môi trường.

2) Đặt cân phễu ít nhất 2 giờ trong môi trường nhiệt độ -10 oC bằng cách giảm nhiệt độ từ điều kiện trong điều 8.4.2.1 b.1 (tuân thủ quy định về nhiệt độ làm việc giới hạn trên của nhà chế tạo, nếu có), tính độ sai lệch điểm "không" giữa các giá trị đọc trước và sau khi giảm nhiệt độ. Tính độ sai lệch điểm "không" trung bình trên 5 oC thay đổi của nhiệt độ môi trường.

8.4.2.2 Thử độ ẩm không khí

Đặt lần lượt năm mức tải thử nghiệm khác nhau (bao gồm mức tải gần giá trị giới hạn trên và mức tải gần giá trị giới hạn dưới của dải đo) vào phễu cân, lần lượt ở các điều kiện dưới đây cho mỗi trường hợp:

1) Chỉnh "không" sau khi đặt cân trong môi trường không khí nhiệt độ 20 oC và độ ẩm tương đối khoảng 50 % không ít hơn 2 giờ;

2) Chỉnh "không" sau khi đặt ít nhất 48 giờ trong môi trường không khí nhiệt độ 40 oC và độ ẩm tương đối khoảng 85 % (tuân thủ quy định về nhiệt độ giới hạn trên của nhà chế tạo, nếu có);

3) Chỉnh "không" sau khi đặt trong môi trường nhiệt độ 20 oC và độ ẩm tương đối khoảng 50 % không ít hơn 2 giờ.

8.4.2.3 Thử tăng giảm điện áp nguồn cung cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu cân có thiết bị tự động điều chỉnh điểm "không", tiến hành hiệu chỉnh điểm "không" ở các điện áp thử nói trên trong quá trình cân tự động.

8.4.2.4 Thử mất tức thời nguồn điện cung cấp

Chỉnh điểm "không" và đặt mức tải thử nghiệm gần giá trị giới hạn dưới của dải đo vào phễu cân. Cắt hoặc giảm nhanh nguồn điện cung cấp 10 lần (theo chỉ dẫn trong Bảng 5), mỗi lần, trong khoảng thời gian không nhỏ hơn 10 s. Đọc và ghi các giá trị đo.

Bảng 5 - Mất nguồn tức thời hoặc giảm điện áp nguồn cung cấp

Mức độ giảm điện áp nguồn

100 %

50 %

Số lần (nửa chu kỳ)

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.2.5 Thử phóng tĩnh điện

Chỉnh điểm "không", đặt tải thử gần giá trị giới hạn dưới của dải đo vào phễu cân. Nối một cực của tụ điện 150 pF với đầu nối đất của cân, xả điện áp tĩnh điện một chiều 8 kV từ điện cực còn lại của tụ điện qua không khí vào bề mặt dẫn điện của cân qua điện trở nối tiếp 330 Ω (nơi mà người vận hành dễ chạm vào nhất), lặp lại ít nhất 10 lần, mỗi lần phóng điện cách nhau không ít hơn 10 s. Đọc và ghi các giá trị đo.

Nếu cân phễu không có điểm nối đất chuyên dùng, đặt cân trên tấm kim loại nối đất, có các cạnh lớn hơn kích thước của cân ít nhất 0,1 m về các phía để thử.

8.4.2.6 Thử chống xung nhiễu

Chỉnh điểm "không", đặt tải thử có giá trị gần với giới hạn trên của dải đo vào phễu cân. Tác động cưỡng bức 10 lần điện áp xung nhiễu dạng sóng hàm mũ bậc hai, có pha (cộng trừ) ngẫu nhiên bằng thiết bị phát sóng thích hợp có trở kháng đầu ra 500 Ω, đọc và ghi các giá trị đo của cân.

- độ dốc sườn trước xung: 5 ns;

- độ rộng nửa chu kỳ xung: 50 ns;

- độ dài chùm xung: 5 ms;

- chu kỳ chùm xung: 300 ms;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.2.7 Thử độ nhạy cảm sóng điện từ

Sau khi hiệu chỉnh điểm "không" ở điều kiện không có tác động của sóng điện từ. Gây tác động điện từ có cường độ có các thông số dưới đây, đặt tải (khối lượng chuẩn) có giá trị gần giới hạn trên của dải đo vào phễu cân, đọc và ghi các giá trị đo nếu không có các biểu hiện bất thường.

Duy trì tác động của sóng điện từ có cường độ điện trường, thay đổi liên tục tần số sóng xung trong dải tần số xác định:

- dải tần số: từ 26 MHz đến 1000 MHz;

- cường độ điện trường: 3 V/m;

- điều chế: 80 % AM, 1kHz sóng hình sin;

9. Kiểm tra đánh giá

Kiểu kiểm tra đánh giá được phân loại theo kiểu (2) và giao nhận (3). Các hạng mục phải kiểm tra được đánh dấu "O" (xem trong Bảng 6). Các kết luận phải đánh giá về sự phù hợp đối với những quy định trong các điều 6 và điều 7.

CHÚ THÍCH: (2)- Kiểm tra kết luận liệu cân phễu được thiết kế mới hay cải tạo nâng cấp, phù hợp với mỗi kiểu với các yêu cầu cho trong Bảng 6 và Bảng 7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi kiểm tra đánh giá giao nhận được tiến hành ở cấp độ cao hơn so với cấp độ đã được kiểm tra đánh giá kiểu trước đó, kiểm tra đánh giá kiểu phải được thực hiện lại, tương ứng với kiểm tra đánh giá giao nhận.

Bảng 6 - Các hạng mục và kiểu thử nghiệm khi xem xét đánh giá cân phễu

Hạng mục thử nghiệm

Kiểu thử nghiệm

Đánh giá kiểu

Đánh giá giao nhận

Đặc tính kỹ thuật

Thử nghiệm tĩnh

Thử nghiệm trong điều kiện làm việc thực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

Thử nghiệm động

 

O

Thử nghiệm khả năng chống chịu điều kiện môi trường

Nhiệt độ

Thử nghiệm mô phỏng

O

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

 

Tăng giảm điện áp

O

 

Mất điện tức thời

O

 

Xả tĩnh điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Xung nhiễu

O

 

Độ nhậy cảm sóng điện từ

O

 

Kết cấu và chức năng

Bộ phận và thiết bị cấu thành chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

 

Bộ phận và thiết bị cấu thành

 

O

 

10. Ghi nhãn mác

Trên cân phễu phải gắn nhãn mác, trên đó có các thông tin về các hạng mục sau:

1) Kiểu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Khả năng suất cân lớn nhất (kg/h hoặc t/h);

4) Dải đo (kg đến kg, hay g đến g);

5) Khoảng chia độ (giá trị đo, g, kg hay t);

6) Khối lượng tổng (tích hợp) nhỏ nhất (kg hoặc t);

7) Tên của vật liệu/sản phẩm có thể cân;

8) Tên của nhà chế tạo hoặc chữ viết tắt;

9) Năm tháng sản xuất hoặc viết tắt;

10) Số seri xuất xưởng;

11) Điện áp/tần số định mức (V/Hz).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.1 Lắp đặt

Cân phễu phải được lắp đặt thỏa mãn các yêu cầu sau:

1) Lắp đặt trên nền cứng hoặc kết cấu không bị lún và biến dạng, phải bền lâu;

2) Được chống mưa, gió và ảnh hưởng của thời tiết khí hậu;

3) Lắp đặt ở nơi không có gradient nhiệt độ, có thể gây ảnh hưởng lên tính năng kỹ thuật, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp hay nguồn phát nhiệt;

4) Tránh nơi có rung động làm ảnh hưởng đến kết quả đo;

5) Bảo trì bảo dưỡng hoặc kiểm tra đánh giá phải thực hiện tại nơi lắp đặt sử dụng.

11.2 Thay đổi vị trí và điều kiện lắp đặt và sửa chữa

Khi điều kiện lắp đặt cân phễu bị thay đổi hoặc các bộ phận chính bị sửa chữa, phải đảm bảo phục hồi sự thích với tiêu chuẩn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Phân loại cân phễu

4.1 Kiểu đo lượng vật liệu nạp vào

4.2 Kiểu đo lượng vật liệu đi qua

5 Cấp hạng cân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1 Độ chính xác

6.2 Khối lượng tích hợp nhỏ nhất

6.3 Độ lệch điểm "không"

6.4 Độ nhạy

6.5 Khả năng chống tác động của môi trường

7 Cấu tạo, kết cấu và chức năng

7.1 Cấu tạo

7.2 Kết cấu và chức năng

8 Phương pháp thử nghiệm tính năng kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2 Điều kiện thử

8.3 Chuẩn bị thử

8.4 Quy trình thử nghiệm

9 Kiểm tra đánh giá

10 Ghi nhãn mác

11 Lắp đặt và vận hành

11.1 Lắp đặt

11.2 Thay đổi vị trí và điều kiện lắp đặt và sửa chữa

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9227:2012 (JIS B 7603 : 1997) về Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.230

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!