Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN8211-1:2009 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2009 Ngày hiệu lực:
ICS:43.060.40 Tình trạng: Đã biết

Các khuyết tật cho phép

Độ phóng đại

S

Như trong 4.3.2

x 50

R

Tối đa là năm khuyết tật có độ sâu lớn nhất trên 0,05 mm đến 0,08 mm

x 100

Q

Tối đa là năm khuyết tật có độ sâu lớn nhất trên 0,02 mm đến 0,05 mm

x 100

P

Tối đa là năm khuyết tật có độ sâu lớn nhất trên 0,01 mm đến 0,02 mm

x 200

O

Tất cả các khuyết tật có độ sâu bằng hoặc nhỏ hơn 0,01 mm

x 500

4.4. Gia công hoàn thiện bề mặt

Bề mặt bên ngoài của ống khi cung cp có thể được phủ bằng mạ kim loại hoặc mạ kẽm, hoặc có thể được xử lý bề mặt bằng hóa học (xem Bảng 3).

Bề mặt bên trong của ống phải được giữ trạng thái không phủ.

Bảng 3 - Gia công hoàn thiện bề mặt khi cung cấp

Trạng thái bề mặt bên ngoài

Ghi chú cho ứng dụng

0

Không quy định (theo lựa chọn của nhà sản xuất)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Bề mặt bên ngoài như trạng thái đã được gia công, không bổ sung thêm bất cứ sự gia công hoàn thiện nào. Các ng đã được hoặc thường hóa trong môi trường có kiểm soát có thể b bạc màu nhưng không được có vảy long ra.

Trạng thái ưu tiên cho quá trình xử lý bề mặt tiếp theo

2

Mạ kẽm với chiều dày tối thiểu của lớp mạ 8 mm và cromat hóa không màu bổ sung thêm a.

Khi cần có độ bền chịu ăn mòn tối thiểu. Không nên dùng với các nhiên liệu có gốc cồn nhẹ như methanol

3

Mạ kẽm với chiều dày tối thiểu của lớp mạ 8 mm và cromat hóa màu vàng bổ sung thêm a.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Giành cho các ứng dụng trong tương lai).

 

9

Được quy định theo thỏa thuận.

 

a Cromat hóa như đã mô tả trong ISO 2080 và ISO 4520.

4.5. Cơ tính tối thiểu của ống

Các ống phải tuân theo một trong các cấp cơ tính (các mã 1 đến mã 3) được liệt kê trong Bảng 4.

Bảng 4 - Cơ tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ bền kéo nh nhất,

Rm

MPa (N/mm2)

Giới hạn chy trên nhỏ nhất

ReH

MPa (N/mm2)

Độ giãn dài nhỏ nhất,
A5

%

Độ cứng lớn nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

310

205

30

115

2

360

220

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

490

355

22

194

CHÚ THÍCH: Áp dụng các giá trị cơ tính trên khi thử ống theo TCVN 258-1 và TCVN 197.

4.6. Độ sạch

Lỗ ống phải sạch và không có bất cứ sự nhiễm bẩn hoặc lớp phủ nào có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình xử lý và sử dụng ống. Khi quy định các yêu cầu về độ sạch mặt bên trong của ống phải sử dụng ISO 12345.

4.7. Độ thẳng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.8. Độ bền chu ăn mòn

Các bề mặt bên ngoài và bên trong ống phải được bảo vệ chống ăn mòn trong quá trình vận chuyển và bảo quản trong khu vực kín. Có thể sử dụng một lớp phủ bền lâu trên bề mặt bên ngoài ống khi có sự thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng. Bất c lớp phủ tạm thời nào được sử dụng cũng không được gây hại cho các hệ thống phun và đốt cháy của động cơ và phải loại ra được khỏi nhiên liệu điêzen.

5. Thử nghiệm

5.1. Yêu cầu chung

Nếu không có sự thỏa thuận nào khác giữa nhà cung cp và khách hàng, phải thực hiện các phép thử theo 5.2 đến 5.8.

5.2. Phạm vi của các phép thử

Các ống phải được thử theo lô có cùng kích thước, loại thép, xử lý nhiệt và gia công hoàn thiện bề mặt. Các ống từ mỗi mẻ nấu thép phải được thử không phân biệt lô.

Đối với phép thử trong 5.4, kiểm tra viên về thử nghiệm phải chọn một ống từ mỗi lô và đối với phép thử trong 5.6, phải chọn ba ống. Các phép thử trong 5.3, 5.7.1 và 5.8 phải được thực hiện trên tất c các ống được lựa chọn.

Đối với phép thử trong 5.7.3, cỡ lô, số lượng mẫu thử và giới hạn chấp nhận phải được thỏa thuận giữa nhà cung cp và khách hàng trong đơn hàng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước ống phải tuân theo các kích thước và dung sai được ch dẫn trong Điều 3.

5.4. Th cơ tính

ng phải tuân theo các đặc tính kỹ thuật cho trong Bảng 4. Phải thực hiện các phép thử phù hợp với TCVN 197 và TCVN 258-1. Phải đo độ bền kéo, giới hạn chảy, độ giãn dài và độ cứng.

5.5. Thử uốn

ng phải chịu được uốn nguội với góc uốn 180° qua một thanh có cùng đường kính với đường kính ngoài của ống mà không có các vết nứt nào khác trên bề mặt ngoài.

5.6. Chồn nguội ống

Phép thử này phải được thực hiện trên các ống có đường kính ngoài đến và bng 15 mm.

Một đoạn ống có chiều dài bằng hai lần đường kính ngoài (2D) phải có khả năng chịu nén đến chiều dài D mà không có các vết nứt sâu quá 0,13 mm.

Phép thử phải được thực hiện giữa hai mặt phẳng và các tấm song song trong đồ gá thử thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7.1. Phải kiểm tra bằng mắt để bảo đm rằng các ống thỏa mãn yêu cầu trong 4.3.1.

5.7.2. Nếu có sự thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng thì có thể thay kiểm tra bằng quan mắt bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy.

5.7.3. Nếu cần có bng chứng về độ sâu của một khuyết tật quy định trong lỗ thì phải đưa ra phép kiểm tra cấu trúc tế vi với một mức chất lượng chp nhận được (AQL) đã được thỏa thuận khi đặt hàng; phép kiểm phải được thực hiện trên các mặt cắt ngang cho kiểm tra kim tương của ống với độ phóng đại tối thiểu quy định trong Bảng 2.

5.7.4. Các lớp phủ bề mặt trên các ống có bề mặt được mạ hoặc được xử lý bằng các phương pháp khác phải thỏa mãn các phép thử trên các lớp phủ này khi có yêu cầu. Các phép thử này phải được thỏa thuận giữa nhà cung cp và khách hàng.

5.8. Thử áp lực bên trong

Các ống phải có khả năng chịu được các áp lực bên trong thích hợp đã được quy định giữa nhà cung cp và khách hàng (xem Phụ lục A) mà không có biến dạng dư bên trong ống hoặc n vỡ ống. Khả năng này phải được khẳng định bng một phép thử thủy lực. Có thể sử dụng các phép th không phá hủy khác như kiểm tra bằng điện tử, nếu có sự thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng.

5.9. Thử lại

Nếu sau khi thử theo 5.4, ống được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu thì phải lấy hai ống nữa trong cùng một lô để thử lại. Phải áp dụng cùng một phương pháp cho phép thử trong 5.6. Mỗi một ống đã được lấy phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm. Nếu có bất cứ ống nào không đạt được các yêu cầu về thử nghiệm thì toàn bộ lô ống được coi là loại bỏ.

Nhà cung cp có thể đệ trình một lô ống đã bác bỏ để chấp nhận lại trong trường hợp có sự cải thiện về chất lượng, ví dụ như lặp lại xử lý nhiệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.10. Giấy chứng nhận th nghiệm

Nếu có yêu cầu [xem 6 i], phải cp giấy chng nhận th nghiệm cho mỗi chuyến hàng bng tàu thủy khẳng định rng các ống được cung cấp đáp ứng các đặc tính kỹ thuật của tiêu chuẩn này. Để chứng minh, có thể sử dụng các hồ sơ kiểm tra trong sản xuất liên tục liên quan đến các phép thử nghiệm sau:

a) Kích thước theo 5.3;

b) Cơ tính theo 5.4;

c) Thử uốn theo 5.5;

d) Chồn nguội theo 5.6;

e) Kiểm tra bằng mắt theo 5.7.1;

f) Kiểm tra kim tương theo 5.7.1;

g) Thử áp lực bên trong theo 5.8.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Ký hiệu

ng thép đáp ứng các yêu cầu của tiêu chun này phải được ký hiệu theo thứ tự sau:

a) Danh từ “ng;

b) Tham chiếu TCVN 8211-1;

c) Loại ống, ống thép có một lp, kéo nguội, không hàn được ch thị bi chữ “S”;

d) Cỡ kích thước: ký tự thứ hai và thứ ba nhận biết các đường kính trong và ngoài danh nghĩa tương ứng của ống, tính bằng milimét;

e) Cấp: ký tự thứ tư xác định dung sai đường kính của lỗ [xem 3.1a];

f) Ký tự thứ năm nhận biết cơ tính của ống theo Bảng 4;

g) Ký tự thứ sáu nhận biết cấp của lỗ ống theo Bảng 2;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Ở cuối ký hiệu có thêm vào chữ “Z” để chỉ ra rằng giấy chứng nhận của nhà sn xut ống khẳng định sự phù hợp với tiêu chuẩn này và các yêu cầu bổ sung thêm, nếu có (xem TCVN 4399).

VÍ DỤ: ng phù hợp với tiêu chuẩn này phải được ký hiệu như sau:

7. Nhận dạng và ghi nhãn

Các ống phải được nhận dạng bằng cách sử dụng các nhãn hiệu có ký hiệu theo Điều 6. Cho phép có sự ghi nhãn bổ sung nếu có thỏa thuận giữa nhà cung cp và khách hàng.

8. Bao gói

Tr khi có sự thỏa thuận khác giữa nhà cung cấp và khách hàng, các ống phải được cung cp dưới dạng các bó được bao gói chắc chắn với các ống được bít kín c hai đầu.

 

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất lý thuyết lớn nhất cho thử nghiệm áp lực bên trong

Áp suất thử lý thuyết lớn nhất pmax, tính bng kilopascal, để kiểm tra sự biến dạng dư bên trong (xem 5.8) được xác định bng tính số của hệ số ứng suất và giới hạn chảy trên, ReH, tính bằng Newton trên milimét vuông (1 N/mm2 = 1 MPa) và dựa trên chun biến dạng dẻo của Von Mises:

trong đó:

D là đường kính ngoài, tính bằng milimét;

d là đường kính trong, tính bằng milimét.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[2] ISO 3 : 1973, Prefered numbers - Series of preferred numbers (Số ưu tiên - Dãy số ưu tiên).

[3] ISO 2080 : 1981, Electroplating and related processes - Vocabulary (Mạ điện và các quy trình có liên quan - Từ vựng).

[4] ISO 4093, Diesel engines - Fuel injection pumps - High-pressure pipes for testing (Động cơ điêzen - Bơm phun nhiên liệu - Đường ống cao áp cho thử nghiệm).

[5] ISO 4520 : 1981, Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings (Các lớp phủ chuyển đổi cromat trên các lớp mạ kẽm và cadimi).

1) Các dung sai này phù hợp với ISO 4093.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8211-1:2009 (ISO 8535-1 : 2006) về Động cơ điêzen - Ống thép dùng cho đường ống dẫn nhiên liệu cao áp - Phần 1: Yêu cầu đối với ống có một lớp, kéo nguội, không hàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.954

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74