Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN8064:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Tên chỉ tu

Loại

Phương pháp th

 

Mức 2

Mức 3

Mức 4

 

1. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max.

500

350

50

TCVN 6701 (ASTM D 2622);

TCVN 7760 (ASTM D 5453);

TCVN 3172 (ASTM D 4294)

2. Cetan, min.

- Tr số cetan

- Chỉ số cetan 1)

 

-

46

 

48

48

 

50

50

 

TCVN 7630 (ASTMD 613);

TCVN 3180 (ASTM D 4737)

3. Nhiệt độ ct tại 90% thể tích thu hồi, °C, max.

360

360

355

TCVN 2698 (ASTM D 86)

4. Điểm chớp cháy cốc kín, °C, min.

55

55

55

TCVN 6608 (ASTM D 3828);

TCVN 2693 (ASTM D 93)

5. Độ nht động học ở 40 °C, mm2/s

Từ 2,0 đến 4,5

Từ 2,0 đến 4,5

Từ 2,0 đến 4,5

TCVN 3171 (ASTM D 445)

6. Cn cacbon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max.

0,30

0,30

0,30

TCVN 6324 (ASTM D 189);

TCVN 7865 (ASTM D 4530)

7. Điểm đông đặc 2), °C, max.

+ 6

+ 6

+ 6

TCVN 3753 (ASTM D 97)

8. Hàm lượng tro, % khối lượng, max.

0.01

0,01

0,01

TCVN 2690 (ASTM D 482)

9. Hàm lượng nước, mg/kg, max.

250

250

250

TCVN 3182 (ASTM D 6304)

10. Tạp cht dạng hạt, mg/L, max.

10

10

10

TCVN 2706 (ASTM D 6217)

11. Ăn mòn mảnh đồng ở 50 °C/3 h, max.

Loại 1

Loại 1

Loại 1

TCVN 2694 (ASTM D 130)

12. Khối lượng rng ở 15 °C, kg/m3

Từ 820 đến 860

Từ 820 đến 850

Từ 820 đến 850

TCVN 6594 (ASTM D 1298);

TCVN 8314 (ASTM D 4052)

13. Độ bôi trơn, μm, max.

460

460

460

TCVN 7758 (ASTM D 6079);

ASTM D 7688

14. Hàm lượng este metyl axit béo (FAME), % thể tích

T 4 đến 5

Từ 4 đến 5

Từ 4 đến 5

TCVN 8147 (EN 14078)

15. Độ ổn định oxy hóa, mg/100 mL, max.

25

25

25

TCVN 8146 (ASTM D 2274);

TCVN 11051 (ASTM D 7462)

16. Hàm lượng chất thơm đa vòng (PHA), % khối lượng, max.

-

11

11

ASTM D 5186

ASTM D 6591

17. Ngoại quan

Sạch, trong, không phân lớp và không có tạp chất lơ lửng

Sạch, trong, không phân lớp và không có tạp chất lơ lửng

Sạch, trong, không phân lớp và không có tạp chất lơ lửng

TCVN 7759 (ASTM D 4176)

1) Có th áp dụng ch số cetan thay cho trị số cetan, nếu không có sẵn động cơ chuẩn để xác định trị s cetan và không sử dụng phụ gia cải thiện cetan.

2) Vào mùa đông, ở các tnh, thành phố phía Bắc, các nhà sản xuất, kinh doanh phân phi nhn liệu phải đảm bảo cung cp nhiên liệu điêzen có đim đông đặc thích hợp sao cho nhiên liệu không gây ảnh hưởng đến sự vận hành của động cơ tại nhiệt độ môi trường.

3.3  Phụ gia

Các loại phụ gia sử dụng đ pha nhiên liệu điêzen B5 phải đảm bảo phù hợp với các quy định v an toàn, sc khỏe môi trường và không được gây hư hng cho động cơ và hệ thống phương tiện/ thiết b/phụ trợ sử dụng trong tồn trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu.

4  Lấy mẫu

Lấy mu theo TCVN 6022 (ISO 3171) hoặc TCVN 6777 (ASTM D 4057).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8064:2015 về Nhiên liệu điêzen pha 5% este metyl axit béo - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.230.180