Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6365-3:2006 về Dây thép làm lò xo cơ khí - Dây thép tôi và ram trong dầu

Số hiệu: TCVN6365-3:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực:
ICS:77.140.25 Tình trạng: Đã biết

Giới hạn bền kéo

Chế độ làm việc tĩnh

Độ mi trung bình

Độ mỏi cao

Giới hạn bn kéo thấp

FDC

TDC

VDC

Gii hạn bền kéo trung bình

FDCrV(A.B)

TDCrV(A.B)

VDCrV(A.B)

Giới hạn bn kéo cao

FDSiCr

TDSiCr

VDSiCr

Dãy đường kính (mm)

0,50 đến 17,00

0,50 đến 10,00

0,50 đến 10,00

Mác FD sử dụng cho chế độ làm việc tĩnh được quy định cho lò xo thường.

Mác TD sử dụng cho mức mi trung bình.

Mác VD sử dụng cho chế độ làm việc động khắc nghiệt như đối với lò xo dùng cho van.

4. Dung sai kích thước

Dung sai kích thước cho phép của dây trong cuộn và đoạn dây cắt phải phù hợp với TCVN 6365-1 (ISO 8458-1).

Khi mức dung sai quy định khác với TCVN 6365-1 (ISO 8458-1) thì phải thỏa thuận tại thi điểm đt hàng.

5. Các yêu cầu

5.1. Thành phn hóa học

Thành phn hóa học của thép xác định bằng phân tích mẻ nấu phải phù hợp với các giá trị nêu trong Bảng 2. Sự sai khác cho phép của phân ch sản phẩm so với phân tích mẻ nấu phải phù hợp với Bảng 3.

Bng 2 - Thành phần hóa học qua phân tích mẻ nấu

Đơn vị tính là phn trăm khối lượng

Mác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Si

Mn

P

max.

S

max.

Cr

V

Cu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FDC

0,60 đến 0,75

0,10 đến 0,35

0,50 đến 1,20

0,030

0,030

-

-

0,20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,60 đến 0,75

0,10 đến 0,35

0,50 đến 1,20

0,020

0,025

-

-

0,12

VDC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,15 đến 0,30

0,50 đến 1,00

0,020

0,025

-

-

0,12

FDCrV-A

TDCrV-A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,47 đến 0,55

0,10 đến 0,40

0,60 đến 1,20

0,030

0,025

0,025

0,030

0,025

0,025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,15 đến 0,25

0,20

0,12

0,12

FDCrV-B

TDCrV-B

VDCrV-B

0,62 đến 0,72

0,15 đến 0,30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,030

0,025

0,025

0,030

0,025

0,025

0,40 đến 0,60

0,15 đến 0,25

0,20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,12

FDSiCr

TDSiCr

VDSiCr

0,50 đến 0,60

1,20 đến 1,60

0,50 đến 0,90

0,030

0,025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,030

0,025

0,025

0,50 đến 0,80

-

0,20

0,12

0,12

Bảng 3 - Sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với giá trị gii hạn khi phân tích mẻ nấu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mác dây

Sai lch cho phép.

% theo khối lượng

C

Tất cả

± 0,03

Si

SiCr

± 0,05

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

± 0,03

Mn

Tất c

± 0,04

P

Tất c

+ 0,005

S

Tt cả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cu

Tất c

+ 0,02

Cr

Tt c

± 0,05

V

Tất c

± 0,02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.1. Bề mt dây phải nhn. Chiu sâu tối đa cho phép của không liên tục bề mặt đo được trên các mẫu như quy định trong TCVN 6365-1 (ISO 8458-1) phải phù hợp với Bảng 4.

Bng 4 - Chiu sâu tối đa cho phép của sự không liên tục của b mặt

Kính thước tính bằng milimét

Đường kính dây, d

VD

TD

FD

Loại 1

Loại 2 a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,00 d 6,00

0,005d

0,008d

0,013d

0,01db

6,00 < d ≤ 10,00

0,007d

0,01d

0,013d

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a Ch đi với các mác SiCr.

b Đối với các mác SiCr 1,4 %.

5.2.2. Thử nghiệm dòng điện xoáy phải được thực hiện cho các mác VD và là phương pháp tùy chọn cho các mác TD. Phương pháp thử nghiệm này và việc đánh giá kết quả thử phải do các bên thỏa thuận. Thử nghiệm dòng điện xoáy thường được áp dụng cho các kích thước từ 2,50 mm đến 6,00 mm.

5.2.3. Mặt cắt của dây VD và TD phải không có sự thoát cacbon. Chiu sâu trung bình tối đa cho phép của lớp thoát cacbon cục bộ được thể hiện trong Bảng 5.

Bảng 5 - Chiều sâu trung bình tối đa cho phép của lớp thoát cacbon b mặt

Kính thước tính bằng milimét

Mác dây

Đường kính, d

4,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VD

0,04

0,01d

TD

0,05

0,013d

FD

0,015d

5.3. Tạp chất phi kim loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Cơ tính

Đối với giới hạn bền kéo và sự giảm diện tích sau khi đứt, các mác dây phải thỏa mãn các giá trị liệt kê trong Bảng 6. Sự giảm diện tích chỉ được đo với các kích thước ≥ 1,00 mm. Dãy các giá trị giới hạn bền kéo trong cuộn dây/máy cuốn dây (tang) không được vượt quá 50 MPa đối với các mác VD, 60 MPa đối với các mác TD và 70 MPa đối với các mác FD.

5.5. Đặc tính kỹ thuật

5.5.1. Thử quấn

5.5.1.1. Thử quấn được dùng cho dây có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 3 mm.

5.5.1.2 Dây phải không có bất kỳ vết nứt nào khi được cuộn cht ít nhất bốn vòng xung quanh trục gá có đường kính bằng đường kính y.

Bảng 6 - Cơ tính của dây thép lò xo tôi và ram trong du hoạt động ở chế độ tĩnh

Dãy đường kính

Giới hn bn kéo, MPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

min, %

mm

FDC a.b

FDCrV-A c

FDCrV-B d.e

FDSiCr f.g

d ≤ 0,50

1800 đến 2100

1800 đến 2100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2000 đến 2250

0,50 < d 0,80

1800 đến 2100

1800 đến 2100

1900 đến 2200

2000 đến 2250

0,80 < d ≤ 1,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1780 đến 2080

1860 đến 2160

2000 đến 2250

1,00 < d 1,30

1800 đến 2010

1750 đến 2010

1850 đến 2100

2000 đến 2250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,30 < d ≤ 1,40

1750 đến 1950

1750 đến 1990

1840 đến 2070

2000 đến 2250

45

1,40 < d 1,60

1740 đến 1890

1710 đến 1950

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2000 đến 2250

45

1,60 < d 2,00

1720 đến 1890

1710 đến 1890

1790 đến 1970

2000 đến 2250

45

2,00 < d ≤ 2,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1670 đến 1830

1750 đến 1900

1970 đến 2140

45

2,50 < d ≤ 2,70

1640 đến 1790

1660 đến 1820

1720 đến 1870

1950 đến 2120

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,70 < d 3,00

1620 đến 1770

1630 đến 1780

1700 đến 1850

1930 đến 2100

45

3,00 < d ≤ 3,20

1600 đến 1750

1610 đến 1760

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1910 đến 2080

40

3,20 < d 3,50

1580 đến 1730

1600 đến 1750

1660 đến 1810

1900 đến 2060

40

3,50 < d 4,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1560 đến 1710

1620 đến 1770

1870 đến 2030

40

4,00 < d4,20

1540 đến 1690

1540 đến 1690

1610 đến 1760

1860 đến 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,20 < d 4,50

1520 đến 1670

1520 đến 1670

1590 đến 1740

1850 đến 2000

40

4,50 < d 4,70

1510 đến 1660

1510 đến 1660

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1840 đến 1990

40

4,70 < d5,00

1500 đến 1650

1500 đến 1650

1560 đến 1710

1830 đến 1980

40

5,00 < d ≤ 5,60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1460 đến 1610

1540 đến 1690

1800 đến 1950

35

5,60 < d ≤ 6,00

1460 đến 1610

1440 đến 1590

1520 đến 1670

1780 đến 1930

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,00 < d ≤ 6,50

1440 đến 1590

1420 đến 1570

1510 đến 1650

1760 đến 1910

35

6,50 < d ≤ 7,00

1430 đến 1580

1400 đến 1550

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1740 đến 1890

35

7,00 < d 8,00

1400 đến 1550

1380 đến 1530

1480 đến 1630

1710 đến 1860

35

8,00 < d ≤ 8,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1370 đến 1520

1470 đến 1620

1700 đến 1850

30

8,50 < d ≤ 10,00

1360 đến 1510

1350 đến 1500

1450 đến 1600

1660 đến 1810

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,00 < d ≤ 12,00

1320 đến 1470

1320 đến 1470

1430 đến 1580

1620 đến 1770

30

12,00 < d 14,00

1280 đến 1430

1300 đến 1450

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1580 đến 1730

30

14,00 < d ≤ 15,00

1270 đến 1420

1290 đến 1440

1410 đến 1560

1570 đến 1720

15,00 < d 17,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1270 đến 1420

1400 đến 1550

1550 đến 1700

1 N/mm2 = 1 MPa

a Đi với đường kính ≤ 2,00 mm, dây giới hạn bn kéo có thể thỏa thuận là 1720 đến 1920 MPa.

b Giá trị giới hạn thp hơn 1900 MPa có thể thỏa thuận cho đường kính ≤ 1,00 mm.

c Đối với đường kính ≤ 3,00 mm, dây giới hạn bn kéo có thể là 1620 đến 1820 MPa.

d Đối với đường kính ≤ 2,00 mm, y giới hạn bn kéo có thể là 1660 đến 1850 MPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f Giá trị giới hạn thấp hơn 2060 MPa có th thỏa thuận cho đường kính ≤ 2,00 mm.

g Đối với đường kính > 2,00 mm, giới hạn thp hơn của gii hạn bn kéo có thể giảm còn 30 MPa khi có sự thỏa thuận.

Bảng 7 - Cơ tính của dây thép lò xo tôi và ram trong du hoạt động chế độ độnga

Dãy đường kính

Giới hạn bn kéo, MPa

Giảm diện tích

min, %

mm

TDC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TDCrV-A

VDCrV-Ab

TDCrV-B

VDCrV-Bc

TDSiCr

VDSiCr

d ≤ 0,50

1700 đến 2000

1750 đến 1950

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1960 đến 2230

0,50 < d ≤ 0,80

1700 đến 2000

1750 đến 1950

1910 đến 2060

1960 đến 2230

0,80 < d ≤ 1,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1750 đến 1950

1910 đến 2060

1960 đến 2230

1,00 < d ≤ 1,30

1700 đến 1850

1700 đến 1900

1860 đến 2010

1960 đến 2230

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,30 < d ≤ 1,40

1700 đến 1850

1670 đến 1860

1820 đến 1970

1960 đến 2230

45

1,40 < d ≤ 1,60

1700 đến 1850

1670 đến 1860

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1960 đến 2210

45

1,60 < d ≤ 2,00

1650 đến 1800

1620 đến 1800

1770 đến 1920

1960 đến 2160

45

2,00 < d 2,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1620 đến 1770

1720 đến 1860

1900 đến 2060

45

2,50 < d 2,70

1600 đến 1750

1620 đến 1770

1660 đến 1810

1860 đến 2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,70 < d 3,00

1600 đến 1750

1620 đến 1770

1660 đến 1810

1860 đến 2010

45

3,00 < d ≤ 3,20

1570 đến 1720

1570 đến 1720

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1860 đến 2010

45

3,20 < d 3,50

1550 đến 1700

1570 đến 1720

1620 đến 1770

1860 đến 2010

45

3,50 < d 4,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1520 đến 1670

1570 đến 1720

1810 đến 1960

45

4,00 < d 4,20

1500 đến 1650

1520 đến 1670

1520 đến 1670

1810 đến 1960

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,20 < d ≤ 4,50

1500 đến 1650

1520 đến 1670

1520 đến 1670

1810 đến 1960

45

4,50 < d ≤ 4,70

1490 đến 1640

1470 đến 1620

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1760 đến 1910

45

4,70 < d ≤ 5,00

1490 đến 1640

1470 đến 1620

1520 đến 1670

1760 đến 1910

45

5,00 < d ≤ 5,60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1470 đến 1620

1470 đến 1620

1760 đến 1910

40

5,60 < d ≤ 6,00

1470 đến 1620

1470 đến 1620

1470 đến 1620

1710 đến 1860

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,00 < d 6,50

1420 đến 1570

1420 đến 1570

1420 đến 1570

1710 đến 1860

40

6,50 < d 7,00

1420 đến 1570

1420 đến 1570

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1660 đến 1810

40

7,00 < d ≤ 8,00

1370 đến 1520

1370 đến 1520

1370 đến 1520

1660 đến 1810

40

8,00 < d ≤ 9,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1370 đến 1520

1340 đến 1490

1620 đến 1770

35

9,00 < d ≤ 10,00

1340 đến 1490

1370 đến 1520

1340 đốn 1490

1620 đến 1770

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ay giới hạn bn kéo gii hạn có thể quy định như sau:

Mác

150 MPa

100 MPa

VDC,TDC

d ≤ 1,00 mm

d > 1,00mm

VDCrV-A, TDCrV-A

d 3,00 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VDCrV-B, TDCrV-B

d 3,00 mm

d > 3,00 mm

VDSiCr, TDSiCr

d 2,00 mm

d > 2,00 mm

b Giá trị thấp hơn 1 620 MPa có thể thỏa thuận đối với đường kính ≤ 1,60 mm.

c Giá trị thấp hơn 1 660 MPa có thể thỏa thun đi với đường kính ≤ 2,50 mm.

5.5.2. Thử xoắn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.2.2. Có hai phương pháp thử xon. Trong phương pháp thứ nht, mẫu thử phải được xon theo một chiều cho đến khi đứt. Không được có khuyết tật nghiêm trọng nào trên b mặt sau khi mẫu đứt. Mt phng đứt phải vuông góc với trục của dây và không nhìn thấy vết nứt. Số ln xoắn tối thiểu có th được quy định khi đặt hàng.

Trong phương pháp thứ hai, mu thử phải được xon theo hai chiu và là phương pháp tùy chọn đối với mác TD và VD. Phải áp dụng các yêu cu được quy định trong Bảng 8.

Bảng 8 - Yêu cu thử xoắn

Đường kính danh nghĩa

TDC, VDC

TDCrV, VDCrV

TDSICr, VDSICr

d, mm

Xoắn phải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xoắn phải

Xon trái

Xoắn phải

Xoắn trái

0,70 d ≤ 1,00

6

24

6

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1,00 < d ≤ 1,60

6

16

6

8

5

0

1,60 < d 2,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

6

4

4

0

2,50 < d 3,00

6

12

3,00 < d 3,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

3,50 < d 4,50

6

8

4,50 < d 5,60

6

6

3

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

4

5.5.3. Thử uốn

5.5.3.1. Thử uốn được áp dụng cho y có đường kính danh nghĩa lớn hơn 6,00 mm.

5.5.3.2. Dây phải không có bất kỳ vết nứt nào khi được uốn một góc 90° xung quanh một gối uốn có đường kính bằng hai lần đường kính dây.

5.5.4. Thử cuộn

Thử cuộn được áp dụng cho dây có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 0 7 mm.

6. Phương pháp thử và các yêu cầu khác

Phương pháp thử và các yêu cu chung khác phải phù hợp với TCVN 6365-1 (ISO 8458-1). Chi tiết xem Bảng 9.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 9 - Tóm tắt thông tin v các phương pháp thử và yêu cu

Phương pháp thử

Mác dây và dãy đường kính

Yêu cu a

Phân tích hóa học

Tất cả

Tùy chọn

Thử kéo

Tất c/ > 1 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giảm diện tích

 

Bắt buộc

Thử cuộn

Tất c / ≤ 0,70 mm

Tùy chọn

Th quấn

Tất c / < 3,00 mm

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả / > 6,00 mm

Tùy chọn

Thử xoắn

VD, TD

}

0,70 đến 6,00 mm

Bắt buộc

 

FD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tạp chất phi kim loại

VD

Bt buộc

R b mặt/Sự không liên tục của b mặt

Tt cả

Bắt buộc

Sự thoát cacbon

FD

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TD, VD

Bắt buộc

Kích thước

Tất c

Bắt buộc

a Bắt buộc: Thử nghiệm được thực hiện trên tng mẫu.

Tùy chọn: Thử nghiệm ch được thực hiện khi có sự thỏa thuận tại thời điểm đt hàng.

Bng 10 - Đơn v và số mẫu thử và đoạn thử được chấp nhận

Loại yêu cu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân tích sản phẩm

1

Thử kéo

10 % a

Thử qun

Thỏa thuận (khi có thể)

Thử uốn

Thử xon

Không đng nhất b mt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đ bám dính của lớp ph

Khi lượng lớp phủ

Thỏa thuận

Thử cuộn

Kích thước

100%

a 10 % đơn vị dây trong lô sn phẩm (= đơn vị th), ti đa 10 mẫu. Tuy nhiên, với 20 hoặc dưới 20 cuộn dây, phải thử tối thiểu 2 mẫu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6365-3:2006 về Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 3: Dây thép tôi và ram trong dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.275

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!