Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6238-5:1997 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1997 Ngày hiệu lực:
ICS:97.200.50 Tình trạng: Đã biết

Hóa chất/chế phẩm hóa học

Canxi silicat hydrat (đất sét)

Cao lanh

Men silicat hòa tan ít, ví dụ men và hỗn hợp thủy tinh gốm

Chỉ những chất màu sau đây mới được dùng trong những men này

Đồng oxit

0,25%

Sắt (III) oxit

5 %

Ferro-ziricon silicat

5 %

Thiếc dioxit

10 %

Vanadi-ziricon silicat

5 %

(x) Nhôm (y)coban (z) oxit

3 %

Ziricon orthosilicat

15 %

Ziricon prazeodim silicat

5 %

5.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1, bao gói bên ngoài phải có thêm những lời cảnh báo sau đây.

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ trên 5 tuổi sử dụng;

Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

Chú ý! Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, theo đúng hướng dẫn và giữ để tham khảo.

5.3. Quy tắc an toàn

Ngoài các quy tắc yêu cầu ở điều 11.4, hướng dẫn sử dụng phải bao gồm cả những quy tắc an toàn sau:

- không được hít bột;

- không được đưa bột vào miệng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- để bộ đồ chơi xa thực phẩm và đồ uống;

- trong quá trình nung không cho trẻ đến gần và không được hít hơi tạo ra.

6. Bộ đồ chơi đất sét dùng làm khuôn mẫu cho các vật bằng nhựa PVC hóa dẻo và được làm cứng trong lò

6.1. Hóa chất

Các bộ đồ chơi đất sét dùng làm khuôn mẫu gồm có PVC (polyvinyl clorua), các chất hóa dẻo, các chất độn (ví dụ cao lanh, nhôm hydroxit) và các chất tạo màu. Chỉ được dùng các chất hóa dẻo ghi trong bảng 2.

Bảng 2 - Chất hóa dẻo

Hóa chất

Các polyeste của axit adipic

Các este axit alkylsulfonic (C12 đến C20) của phenol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tributyl axetyl xitrat

Tri - (2-etylhexyl) - axetylxitrat

Hàm lượng tối đa của các chất hóa dẻo trong chế phẩm không được vượt quá 30%.

Hàm lượng monome vinylclorua phải dưới 1 mg/kg (chỉ thị 78/142/EEC).

6.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1, bao gói bên ngoài phải có thêm những lời cảnh báo sau:

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ trên 8 tuổi sử dụng;

Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

Chú ý! Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, theo đúng hướng dẫn và giữ để tham khảo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngoài quy tắc yêu cầu ở 11.4 hướng dẫn sử dụng phải có thêm những quy tắc an toàn sau:

- không được đưa vật liệu vào miệng;

- nhiệt độ không được vượt quá 130°C, vì nếu vượt quá có thể tạo ra các khí nguy hiểm;

- thời gian làm cứng không được vượt quá 30 phút;

- quá trình làm cứng phải do người giám sát tiến hành;

- sử dụng nhiệt kế lò gia dụng, ví dụ lưỡng kim, để đo nhiệt độ;

- không được sử dụng nhiệt kế thủy tinh;

- không được sử dụng lò vi sóng.

7. Bộ đồ chơi khuôn đúc chất dẻo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.1. Hóa chất

Các bộ đồ chơi này phải chứa các hạt polystyren không màu và có màu theo bảng 3.

Bảng 3 - Polystyren

Hóa chất

Polystyren với hàm lượng monome của styren ≤ 500 mg/kg

7.1.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1, bao gói bên ngoài phải có thêm những lời cảnh báo sau:

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ trên 10 tuổi sử dụng.

Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.3. Quy tắc an toàn

Ngoài quy tắc yêu cầu ở 11.4, hướng dẫn sử dụng phải có thêm những quy tắc an toàn sau :

- nhiệt độ không được vượt quá 180°C;

- quá trình làm nóng chảy phải do người giám sát tiến hành;

- sử dụng nhiệt kế lò gia dụng, ví dụ lưỡng kim, để đo nhiệt độ;

- không được nuốt vật liệu;

- không được đốt nóng vật liệu và nấu thức ăn cùng một lúc trên một lò gia dụng;

- không được sử dụng nhiệt kế thủy tinh;

- không được vượt quá thời gian gia công tối đa đã được chỉ dẫn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2. Bộ đồ chơi làm bao

Không được sử dụng các chất trong chỉ thị 67/548/EEC và 88/3791 EEC trong các bộ đồ chơi làm bao.

Chú thích - Các chất như gelatin hoặc aga-aga có thể được sử dụng với sự bảo quản thích hợp.

Chỉ được sử dụng những chất bảo quản cho phép trong thục phẩm và mỹ phẩm như quy định trong chỉ thị 64/54/EEC và 76/768/EEC, trừ những chất để sử dụng ngắn hạn. Tên của chất bảo quản đã sử dụng phải được ghi nhãn theo chỉ thị 76/768/EEC.

7.2.1. Bao gói

Sự có mặt của bất kỳ chất bảo quản nào đều phải được ghi trên bao gói bên ngoài.

7.2.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1, bao gói bên ngoài phải ghi thêm những lời cảnh báo sau :

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ trên 5 tuổi sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.3. Quy tắc an toàn

Ngoài quy tắc yêu cầu ở 11.4, hướng dẫn sử dụng phải có thêm quy tắc an toàn sau:

- không được đưa chất bảo quản vào miệng.

8. Bộ đồ chơi rửa ảnh

8.1. Hóa chất và chế phẩm hóa học

Chỉ các chất và chế phẩm ở bảng 4 được cung cấp đến một lượng quy định cho các bộ đồ chơi rửa ảnh trắng đen. Lượng này dựa trên cơ sở bộ đồ chơi được sử dụng để làm bốn mẻ pha trộn riêng biệt, mỗi mẻ 0,5 l dung dịch rửa ảnh.

Bảng 4 - Lượng tối đa các hóa Chất

Hóa chất

Lượng tối đa ở mỗi bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100 ml

Amoni thiosunfat

4 x 75 g

Axit ascorbic

4 x 10 g

Axit xitric

5 g

Dinatri disulfit

4 x 10 g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 x 5 g

N - metyl - p - amino phenol và các muối của nó

4 x 5 g

1 - phenylpyrazolidin - 3 - on

4 x 1 g

Kali bromua

4 x 0,5 g

Natri cacbonat

4 x 20 g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 x 20 g

Natri thiosulfat

4 x 75 g

Chú thích - Các lượng đã cho quy về các hóa chất khan.

8.2. Bao gói

Hóa chất có thể đóng gói thành những chế phẩm hỗn hợp cho dung dịch hiện hình và định hình để tránh đổ tràn.

Các bộ đó chơi phải có kính bảo vệ, bao tay và kẹp

8.3. Ghi nhãn

8.3.1. Ghi nhãn bao gói bên ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ em trên 12 tuổi sử dụng.

Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

Chú ý! Bộ đồ chơi này chứa các hóa chất nguy hiểm. Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, theo đúng hướng dẫn và giữ để tham khảo.

8.3.2. Ghi nhãn bao gói riêng lẻ

Mỗi vật chứa phải được ghi nhãn theo điều 10.2.

8.4. Quy tắc an toàn

Khi thí nghiệm với những bộ đồ chơi này, phải cẩn thận và phải thục hiện một cách nghiêm ngặt các hướng dẫn. Phải theo đúng các thông tin về an toàn ghi trên các vật chứa.

Ngoài quy tắc yêu cầu ở 11.4, các hướng dẫn sử dụng phải ghi thêm những quy tắc an toàn sau:

- luôn luôn đeo kính bảo vệ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- không cho dung dịch rửa ảnh vào miệng;

- không được trộn hóa chất ở chỗ làm thức ăn hoặc đồ uống;

- không được để hóa chất tiếp xúc với da và mắt;

- không được nuốt hóa chất;

- không được hít bụi hóa chất.

9. Chất kết dính, sơn, lắc, vecni, chất pha loãng và chất làm sạch (dung môi) được cung cấp sẵn hoặc có thể dùng trong các bộ đồ chơi mẫu

9.1. Tổng quát

Chất kết dính, sơn, lắc, vecni, chất pha loãng và chất làm sạch (dung môi) được cung cấp trong các bộ đồ chơi mẫu phải phù hợp với các yêu cầu ở điều 9. Các hướng dẫn trong bộ đồ chơi chỉ đề cập đến các loại chất kết dính, sơn, lắc, vecni, chất pha loãng và chất làm sạch (dung môi) phù hợp với các yêu cầu ở điều 9.

9.2. Chất kết dính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chất kết dính hệ nước phải bao gồm nước, các vật liệu cơ bản ghi ở bảng 5, các vật liệu đặc biệt ghi ở các bảng 68, các chất bảo quản, các chất độn và các chất biến tính.

Chỉ được dùng các chất bảo quản cho phép trong thực phẩm và mỹ phẩm như quy định trong các chỉ thị 64/54/EEC và 76/768/EEC trừ các chất được dùng ngắn hạn. Tên của các chất bảo quản phải được ghi nhãn theo chỉ thị 76/768/EEC.

Các vật liệu cơ bản cho chất kết dính hệ nước phải phù hợp với bảng 5.

Bảng 5 - Các vật liệu cơ bản cho chất kết dính hệ nước và sơn, lắc hệ nước

Hóa chất

Các polime acrylic

Poly uretan ưa nước, không chứa các nhóm isoxyanat tự do cũng như các hợp chất amino thơm

Các polime và các copolime với các monome được phép dùng làm vật liệu tiếp xúc với thực phẩm

Polyvinyl axetat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các vật liệu cơ bản phải phù hợp với chỉ thị 90/128/EEC, phụ lục II.

Dung môi phải là nước cấp 3 (xem TCVN 4851-89). Thời gian tiếp xúc là 1 h ở 40°C.

9.2.1.1. Chất kết dính lỏng cho giấy và gỗ

Các vật liệu đặc biệt của chất kết dính cho giấy và gỗ phải phù hợp với bảng 6.

Bảng 6 - Vật liệu đặc biệt của chất kết dính cho giấy và gỗ và sơn, lắc hệ nước

Hóa chất

Các ete của xenluloza (ví dụ: cacboxymetylxenluloza, metylxenluloza)

Dextrin

Gôm arabic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các phụ gia đặc biệt của chất kết dính cho giấy và gỗ phải phù hợp với bảng 7.

Bảng 7 - Phụ gia đặc biệt của chất kết dính lỏng cho giấy và gỗ

Hóa chất

Butyl glycolat < 3%

Caprolactam < 5%

Glyxerin

Polyacrylamit

Axit polyacrylic

Polyetylen glycol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Polypropylen glycol

Muối natri của axit béo (C11 trở lên)

Sorbitol

2-(2-butoxyetoxy) etyl axetat < 3%

Xylitol

Các polime cho ở bảng 7 phải phù hợp với Chỉ thị 90/128/EEC, Phụ lục II.

Dung môi phải là nước cấp 3 [xem TCVN 4851-89 (ISO 3696-87)]. Thời gian tiếp xúc là 1 h ở 40°C.

Hàm lượng tổng butyl glycolat, caprolactam và 2-(2-butoxyetoxy) etyl axetat không được vượt quá 10% trong chất kết dính lỏng dùng cho giấy và gỗ.

9.2.1.1.1. Bao gói

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2.1.1.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1, trên vật chứa chất kết dính phải có thêm những lời cảnh báo sau:

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ em trên 3 tuổi sử dụng;

Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

9.2.1.2. Thỏi keo dán cho giấy

Vật liệu đặc biệt của các thỏi keo dán cho giấy phải phù hợp với các bảng 6, 7 và 8.

Bảng 8 - Vật liệu đặc biệt của các thỏi keo dán cho giấy

Hóa chất

Poly (vinyl pyrolidon)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dung môi phải là nước cấp 3 (xem TCVN 4851-89). Thời gian tiếp xúc là 1 h ở 40°C.

9.2.1.2.1. Bao gói

Khối lượng của thỏi keo dán trong một bộ đồ chơi không được vượt quá 50 g.

9.2.1.2.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn ở 10.1, bao gói, nếu có, hoặc hộp chứa thỏi keo dán phải có thêm những lời cảnh báo sau :

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ em trên 3 tuổi sử dụng;

Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

9.2.2. Chất kết dính hệ dung môi

Chất kết dính hệ dung môi bao gồm các chất ghi trong các bảng từ 5 đến 12 và có thể chứa thêm các chất độn, chất biến tính và các chất hóa dẻo. Các chất hóa dẻo phải phù hợp với Chỉ thị 90/128/EEC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2.2.1. Chất kết dính vạn năng

Vật liệu cơ bản của chất kết dính vạn năng phải phù hợp với bảng 9.

Bảng 9 - Vật liệu cơ bản của chất kết dính vạn năng

Hóa chất

Các polime acrylic

Nitrat xenluloza

Poly (vinyl axetat)

Các copolime vinyl axetat

9.2.2.2. Chất kết dính tiếp xúc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 10 - Vật liệu cơ bản của chất kết dính tiếp xúc

Hóa chất

Các polime và các copolime với các monome được phép dùng cho các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm

Poly (clorobutadien)

Polyuretan

9.2.2.3. Chất kết dính đặc biệt

Vật liệu cơ bản cho chất kết dính đặc biệt phải phù hợp với bảng 11.

Bảng 11 - Vật liệu cơ bản cho chất kết dính đặc biệt

Hóa chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Polystyren

Các copolime poly (vinyl clorua)

Các vật liệu cơ bản ghi ở các bảng 9 đến 11 phải phù hợp với Chỉ thị 90/28/EEC, Phụ lục II. Dung môi phải là nước cấp 3 (xem TCVN 4851-89). Thời gian tiếp xúc là 1 h ở 40°C.

Bảng 12 - Dung môi

Hóa chất/Chế phẩm hóa học

Axeton

Xyclohexan

Dietyl xeton

Etyl axetat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Isopropyl axetat

Ruợu isopropylic

Metyl axetat

Metyletyl xeton

Metyl isopropyl xeton

n-butyl axetat

n-propyl axetat

1-metoxy-2-propanol

1,1-dimetoxyetan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(hàm lượng tối đa n-hexan là 5%)

Phân đoạn dầu mỏ (135 đến 210)°C

(hàm lượng tối đa n-hexan là 5%)

Hàm lượng tối đa của 1-metoxy-2-propanol là 20%.

9.2.2.4. Bao gói

Lượng chứa của vật chứa trong một bộ đồ chơi không được vượt quá 15 g.

9.2.2.5. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1, bao gói bên ngoài phải có thêm những lời cảnh báo sau:

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ em trên 8 tuổi sử dụng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú ý! Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, theo đúng hướng dẫn và giữ để tham khảo.

Vật chứa riêng lẻ phải được ghi nhãn theo 10.2.

9.2.2.6. Quy tắc an toàn

Ngoài quy tắc yêu cầu ở 11.4, hướng dẫn sử dụng phải có thêm những quy tắc an toàn sau:

- để xa các nguồn cháy;

- không được để chất kết dính tiếp xúc với da, mắt và miệng:

- không được nuốt vật liệu;

- không được hít khói.

9.3. Sơn và lắc hệ nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm lượng các dung môi hữu cơ và chất tạo màng mỏng không được vượt quá 10%. Chỉ được sử dụng chất bảo quản được phép dùng cho thực phẩm và mỹ phẩm như quy định trong Chỉ thị 64/54/EEC trừ những chất sử dụng ngắn ngày. Tên của chất bảo quản được sử dụng phải được ghi nhãn theo Chỉ thị 76/768/EEC.

Sự xâm nhập của các độc tố từ vật liệu sử dụng phải phù hợp với các giới hạn ghi ở bảng 1 của TCVN 6238-3 : 1997.

Bảng 13 - Dung môi hữu cơ và chất tạo màng mỏng

Hóa chất/Chế phẩm hóa học

Di (2-metyl-propyl) este của các axit dicarboxylic aliphatic (C20 đến C33) (hàm lượng chất tạo màng mỏng tối đa là 2%)

Etanol

Hỗn hợp este aliphatic và rượu (C12 đến C14)

(hàm lượng chất tạo màng mỏng tối đa là 2%)

1-metoxy-2-propanol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2-metyl-2,4-pentandiol

2-propanol

Phân đoạn dầu mỏ (60 đến 140)°C (hàm lượng tối đa của n-hexan là 5%)

Phân đoạn dầu mỏ (135 đến 210)°C (hàm lượng tối đa của n-hexan 5%)

9.3.1. Bao gói

Lượng chứa của vật chứa trong một bộ đồ chơi không được vượt quá 100 ml. Phải ghi rõ chất bảo quản để được sử dụng trên bao gói bên ngoài.

9.3.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1 bao gói hoặc vật chứa phải có thêm những lời cảnh báo sau:

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ em trên 8 tuổi sử dụng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú ý! Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, theo đúng hướng dẫn và giữ để tham khảo.

9.3.3. Quy tắc an toàn

Ngoài quy tắc yêu cầu ở 11.4 hướng dẫn sử dụng phải có thêm những quy tắc an toàn sau:

- Không được cho vật liệu tiếp xúc với mắt.

- Không được cho vật liệu vào miệng.

- Không được hít hơi.

9.4. Sơn và lắc hệ dung môi, chất pha loãng và dung môi làm sạch

Sơn và lắc hệ dung môi phải chứa các chất tạo màu, chất độn, chất biến tính, các vật liệu cơ bản ghi ỏ bảng 14 và các dung môi ghi ở các bảng 13 và 15. Hàm lượng các chất biến tính không được vượt quá 3%.

Đối với sơn và lắc hệ dung môi được chuẩn bị với nitroxenluloza hàm lượng của chất hóa dẻo không được vuợt quá 5%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không được sử dụng các bình khí nén (soi khí) để đựng sơn, lắc, chất pha loãng hoặc dung môi làm sạch.

Sự xâm nhập của các độc tố từ vật liệu sử dụng phải phù hợp với các giới hạn cho trong bảng 1 của TCVN 6238-3 : 1997

Bảng 14 - Vật liệu cơ bản

Hóa chất

Polime acrylic

Polime alkyt

Nitroxenluioza

Bảng 15 - Dung môi

Hóa chất/Chế phẩm hóa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Isobutanol

Metyletyl xeton (butan-2-on)

1-metoxy-2-propanol (PM)

(1-metoxy-2-propyl)-axetat (MPA)

n-butanol

3-metoxy-n-butyl-axetat

9.4.1. Bao gói

Lượng chứa tối đa của vật chứa trong một bộ đồ chơi không được vuợt quá:

- 15 ml cho các chế phẩm với điểm bắt cháy đến 55°C;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bao gói phải theo đúng Chỉ thị 91/442/EEC.

9.4.2. Ghi nhãn

Ngoài nội dung ghi nhãn yêu cầu ở 10.1. bao gói bên ngoài phải có thêm những lời cảnh báo sau:

Cảnh báo! Chỉ cho trẻ em trên 8 tuổi sử dụng;

Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

Chú ý! Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, theo đúng hướng dẫn và giữ để tham khảo.

9.4.3. Quy tắc an toàn

Ngoài các quy tắc yêu cầu ở 11 4, hướng dẫn sử dụng phải có thêm những quy tắc an toàn sau:

Để xa các nguồn cháy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không được cho vật liệu vào miệng;

Không được hít hơi.

10. Ghi nhãn

Ghi nhãn phải rõ ràng, dễ đọc, không tẩy xóa được và bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (khi cần thiết).

Phải sử dụng chữ có chiều cao tối thiểu là 7 mm cho các từ “CẢNH BÁO” và “CHÚ Ý”.

Nếu vật chứa quá nhỏ không thể ghi được tất cả các thông tin cần thiết, phải có một tờ hướng dẫn nhỏ bổ sung cùng với bao gói.

Bao gói bên ngoài phải chỉ ra các chất đã được nêu trong các Chỉ thị 67/548/EEC và 88/379/EEC nhưng không có trong đồ chơi. Trong hướng dẫn sử dụng phải đưa ra các thông tin chi tiết về an toàn.

10.1. Ghi nhãn bao gói bên ngoài

10.1.1. Nhà sản xuất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên và địa chỉ có thể viết tắt nếu các chữ viết tắt đó cho phép xác định được nhà sản xuất, người đại diện có thẩm quyền hoặc người nhập khẩu.

10.1.2. Lời cảnh báo và chú ý

Bao gói bên ngoài phải có những câu cảnh báo và chú ý thích hợp đã được đưa ra ở các điều từ 4 đến 9.

10.2. Ghi nhãn các vật chứa và bao gói riêng lẻ

Các vật chứa và bao gói riêng lẻ phải được ghi nhãn với thông tin sau:

a) tên của chất hoặc chế phẩm hóa học đã được đưa ra ở các bảng và các điều của tiêu chuẩn này và nếu cần thì theo các Chỉ thị 67/548/EEC và 88/379/EEC tùy theo từng chất riêng biệt; và

b) biểu tượng về sự nguy hiểm và các câu về rủi ro/an toàn được quy định trong Chỉ thị 67/548/EEC.

11. Hướng dẫn sử dụng

11.1. Tổng quát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2. Danh mục về nội dung

Danh mục về nội dung phải có các thông tin sau:

a) các hóa chất được cung cấp;

b) các yêu cầu về rủi ro/an toàn quy định trong Chỉ thị 67/548/EEC và 88/379/EEC, thích hợp cho từng chất riêng biệt;

c) nếu các chất/chế phẩm là nguy hiểm theo các Chỉ thị đã nêu ở điều 11.2.b), phải dành một chỗ trống để ghi số điện thoại của trung tâm nghiên cứu về chất độc tại địa phương (cơ quan thông tin về sơ cứu ban đầu) hoặc bệnh viện, trong trường hợp nhiễm phải các chất nguy hiểm;

d) thông tin chung về sơ cứu ban đầu như sau:

Trong trường hợp hóa chất bắn vào da và bị bỏng: rửa chỗ da bị thương bằng nhiều nước trong thời gian ít nhất 15 phút và hỏi ý kiến của y tế.

Thông tin này không áp dụng cho các điều : 4, 5, 6, 7.2.

Đối với điều 8 cần ghi:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với các điều 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.4 cần ghi :

Trong trường hợp hóa chất bắn vào da: rửa chỗ bị thương bằng nhiều nước.

Trong trường hợp hóa chất bắn vào mát: rửa sạch mát bằng nhiều nước, giữ cho mắt mở. Hỏi ngay ý kiến của y tế.

Thông tin này không áp dụng cho các điều: 6, 7.1, 7.2.

Nếu nuốt phải hóa chất: rửa sạch miệng bằng nước, uống một ít nuớc sạch. KHÔNG ĐƯỢC GÂY RA NÔN MỬA. Hỏi ngay ý kiến của y tế.

Thông tin này không áp dụng cho các điều: 5, 6, 7.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.

Trong trường hợp hít phải hóa chất: đưa nạn nhân ra chỗ thoáng mát.

Thông tin này không áp dụng cho các điều: 4, 5, 7.2, 9.2.1.1, 9.2 1.2.

Đối với điều 6 cần ghi:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp nghi ngờ, phải hỏi ngay ý kiến của y tế. Mang theo hóa chất và/hoặc sản phẩm cùng với vật chứa.

Trong trường hợp bị thương phải hỏi ngay ý kiến của y tế.

Chú thích - Thông tin về cấp sơ ban đầu cũng có thể tìm thấy trong các hướng dẫn tiến hành thí nghiệm.

e) khi cần thiết, phải có thông tin thích hợp về sơ cứu ban đầu.

11.3. Chỉ dẫn cho người giám sát

Chỉ dẫn cho người giám sát gồm các thông tin sau:

a) đồ chơi hóa học này chỉ để cho trẻ trên … tuổi sử dụng (ghi lứa tuổi);

b) đọc và theo đúng các hướng dẫn, các quy tắc về an toàn và thông tin vé sơ cứu ban đầu và giữ để tham khảo;

c) việc sử dụng không đúng các hóa chất có thể gây ra thương tổn và hại sức khỏe. Chỉ tiến hành các hoạt động đã liệt kê trong hướng dẫn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) người giám sát phải thông báo cho trẻ về những lời cảnh báo, các thông tin an toàn và những nguy hiểm có thể xảy ra trước khi bắt đầu các hoạt động. Phải đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng an toàn các chất kiềm, axit và các chất lỏng dễ bốc cháy;

f) phải giữ cho khu vục xung quanh nơi thí nghiệm được thông thoáng, không có các vật chướng ngại và xa nơi bảo quản thực phẩm. Khu vục đó phải có đầy đủ ánh sáng, thông gió và gần nơi có nước. Cần một cái bàn chắc chắn với bề mặt chịu nhiệt;

g) sau khi chơi phải dọn sạch ngay khu vực làm việc.

11.4. Quy tắc an toàn

Phải đưa ra những quy tắc an toàn sau:

- giữ trẻ nhỏ dưới tuổi quy định và súc vật xa nơi thí nghiệm;

- phải bảo quản đồ chơi hóa học ngoài tầm với của trẻ nhỏ;

- phải rửa tay sau khi tiến hành thí nghiệm;

- phải rửa sạch tất cả các thiết bị sau khi sử dụng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- không được ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu vực làm thí nghiệm.

Và khi cần thiết, phải có thêm:

- các quy tắc an toàn đặc biệt đưa ra ở các điều 4 đến 9.

11.5. Hướng dẫn tiến hành các thí nghiệm

Phải đưa ra thông tin chi tiết về cách tiến hành từng thí nghiệm.

Chú thích 1 - Nhà sản xuất phải đánh giá được các thí nghiệm.

Chú thích 2 - Phải ghi chi tiết moi sự cố có thể xảy ra khi sử dụng đồ chơi.

11.6. Xử lý hóa chất bị đổ

Phải đưa ra thông tin về việc xử lý hóa chất bị đổ và hóa chất đã sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-5:1997 (EN 71-5 : 1993) về An toàn đồ chơi trẻ em - Bộ đồ chơi hoá học ngoài bộ đồ chơi thực nghiệm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249