Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5871:2010 Chụp ảnh - Phim bức xạ màn tăng cường kim loại - Kích thước

Số hiệu: TCVN5871:2010 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2010 Ngày hiệu lực:
ICS:37.040.25 Tình trạng: Đã biết

Chiều rộng danh nghĩa

mm

Chiều rộng mong muốn

mm

Dung sai

mm

35

60

70

100

130

180

300

350

400

34,5

59,5

69,5

98,5

128

178

298

354

398

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 1,0

± 1,0

± 1,0

± 1,0

± 1,0

Bảng 2 - Quy tắc dung sai và cắt dọc cho chiều rộng phim

Chiều rộng danh nghĩa

Chiều rộng mong muốn

Dung sai

Đến 12 cm

Nhỏ hơn danh nghĩa 1,5 mm

± 0,5 mm

Lớn hơn 12 cm, đến 65 cm a

Nhỏ hơn danh nghĩa 2,0 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớn hơn 65 cm

Nhỏ hơn danh nghĩa 2,5 mm

± 1,5 mm

a Với chiều rộng danh nghĩa 35 cm và 43 cm, các giá trị mong muốn thu được bằng cách sử dụng các giá trị danh nghĩa lần lượt là 35,6 cm và 43,2 cm.

4.2. Chiều dài cuộn phim

Với các cuộn phim có chiều rộng danh nghĩa đến 10 mm, chiều dài danh nghĩa thường dùng là 90 m, 100 m, 150 m và 305m.

Với các cuộn phim có chiều rộng danh nghĩa lớn hơn 100 mm, trừ đoạn phim trắng dẫn vào và đoạn cuối phim, chiều dài danh nghĩa thường dùng là 60 m.

5. Phim dạng tấm

5.1. Kích thước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cỡ phim thường dùng phải phù hợp với các giá trị trong Bảng 3.

5.1.2. Cỡ phim được công nhận tạm thời

Cỡ phim liệt kê trong Bảng 4 đang trở nên lạc hậu, ít dùng. Các nhà sản xuất thiết bị nên thiết kế màn và catset trong tương lai theo cỡ phim thường dùng để sao cho cỡ được công nhận tạm thời sẽ được thay thế bằng cỡ thường dùng.

5.1.3. Quy tắc dung sai và cắt dọc

Với cỡ tấm hiện dùng được trình bày trong Bảng 3 và Bảng 4 và với cỡ tấm mới, quy tắc dung sai và cắt như sau:

a) Với cỡ tấm hiện dùng trình bày trong Bảng 3 và với cỡ mới (theo hệ mét) quy tắc dung sai và cắt phải theo Bảng 5.

b) Với cỡ tấm trình bày trong Bảng 4, không có quy tắc cắt chung và dung sai cho các kích thước cắt (giá trị mong muốn), các giá trị trình bày trong Bảng 4 phải là:

- Kích thước danh nghĩa đến 11,4 cm : ± 0,4 mm, và

- kích thước danh nghĩa lớn hơn 11,4 cm : ± 0,8 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Danh nghĩa

cm

Mong muốn

mm

6 x 24

6 x 48

9 x 12

10 x 24

10 x 40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13 x 18 a

15 x 40

18a x 24

88 x 43a

24 x 30

30 x 40

35 x 43a

58,5 x 238

58,5 x 478

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

98,5 x 238

98,5 x 398

98,5 x 478

128 x 178

148 x 398

178 x 238

178 x 430

238 x 298

298 x 398

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a Các cỡ danh nghĩa này là các giá trị làm tròn thường dùng cho 17,8 cm, 35,6 cm, 43,2 cm (trước đây tương ứng là 7 inch, 14 inch và 17 inch).

Bảng 4 - Cỡ phim dạng tấm được công nhận hiện nay

Danh nghĩa

cm

Mong muốn

mm

Dung sai

mm

8,5 x 30, 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11,4 x 25,4

11,4 x 43

20,3 x 25,4

25,4 x 30,5

27,9 x 35

84,3 x 303,2

88,1 x 430

113,5 x 252,8

113,5 x 430

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

252,8 x 303,2

278,6 x 354

± 0,4

± 0,4

± 0,4

± 0,4

± 0,8

± 0,8

± 0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Danh nghĩa

Mong muốna

Dung sai

Đến 12 cm

Nhỏ hơn danh nghĩa 1,5 mm

± 0,5 mm

Lớn hơn 12 cm, đến 65 cm b

Nhro hơn danh nghĩa 2,0 mm

± 1,0 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhỏ hơn danh nghĩa 2,5 mm

± 1,5 mm

a Quy tắc này không áp dụng cho cỡ phim dạng tấm trong Bảng 4.

b Với giá trị danh nghĩa 35 cm và 43 cm, các giá trị mong muốn thu được bằng cách sử dụng các giá trị danh nghĩa lần lượt là 35,6 cm và 43,2 cm.

5.2. Độ vuông góc và độ thẳng mép

Độ vuông góc, độ thẳng mép, hình dạng và sự phù hợp với các kích thước quy định trong tiêu chuẩn này phải được kiểm tra đồng thời bằng cách so sánh một tấm phim bất kỳ cho trước với hai hình chữ nhật hoàn chỉnh được định vị một cách độc lập: một hình được làm với dung sai kích thước tối thiểu theo tiêu chuẩn này, và hình kia với dung sai tối đa. Không có điểm nào trên chu vi của tấm phim nằm bên trong hình chữ nhật nhỏ và không có điểm nào nằm ngoài hình chữ nhật lớn.

5.3. Làm tròn góc

Nếu bốn góc của phim được làm tròn, mép thực tế của góc phải nằm bên trong miền gạch chéo trên Hình 1. Các góc không được có bậc hoặc sắc cạnh. Diện tích bỏ đi do là tròn góc, không coi là vi phạm 5.2.

6. Ghi nhãn trên bao bì

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu đầy đủ phải cung cấp trên bao bì sản phẩm để thông tin cho người dùng cách dùng và xử lý thích hợp.

Bao bì phải được ghi sao cho làm rõ:

a) Tên và cỡ sản phẩm;

b) Điều kiện sử dụng (chẳng hạn ánh sáng an toàn); và

c) Điều kiện vận chuyển và lưu kho.

Để thỏa mãn điều này, mỗi bao bì phải ghi một hoặc các thông tin sau đây:

- Tên sản phẩm hoặc tên thương mại trên các bao bì của đơn vị sản phẩm. Tên này phải đọc được dưới ánh sáng được khuyến nghị là an toàn (không phải là độ tối toàn phần).

- Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của nhà sản xuất;

- Số tham chiếu của nhà sản xuất;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Số lượng các đơn vị sản phẩm chứa trong bao bì;

- Tên sản phẩm hoặc tên thương mại của vật liệu nhạy cảm;

- Kích thước danh nghĩa của sản phẩm theo đơn vị hệ mét, đầu tiên là kích thước nhỏ hơn;

- Số lô hoặc đợt và/ hoặc số cuộn gốc;

- Thời hạn hết hạn hoặc thời hạn "hiện hình trước" hoặc mã kiểm soát kiểm kê;

- Điều kiện ánh sáng an toàn theo khuyến nghị của nhà sản xuất.[1]

6.2. Sự phù hợp

Nếu muốn chỉ rõ sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn này, phải dùng cách viết sau:

" PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN TCVN 5871 (ISO 5655)"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Cỡ thường dùng của màn tăng cường

Đối với các cỡ màn thường dùng, kích thước mong muốn và dung sai phải theo các giá trị cho trong Bảng 6.

7.2. Cỡ được công nhận của màn tăng cường

Đối với các cỡ màn được công nhận tạm thời, kích thước mong muốn và dung sai phải theo các giá trị cho trong Bảng 7.

7.3. Cỡ mới của màn tăng cường

Đối với các cỡ mới của màn tăng cường không nêu trong Bảng 6 và Bảng 7, kích thước mong muốn và dung sai phải theo các giá trị cho trong Bảng 8.

7.4. Độ vuông góc và độ thẳng mép

Độ vuông góc, độ thẳng mép, hình dạng và sự phù hợp với kích thước quy định trong tiêu chuẩn này phải được kiểm tra đồng thời bằng cách so sánh một màn bất kỳ với hai hình chữ nhật hoàn chỉnh, được định vị một cách độc lập: một hình được làm với dung sai kích thước tối thiểu theo tiêu chuẩn này, và hình kia với dung sai tối đa. Không có điểm nào trên chu vi của màn nằm bên trong hình chữ nhật nhỏ và cũng không có điểm nào nằm ngoài hình chữ nhật lớn

Kích thước tính bằng milimét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 1 - Giới hạn làm tròn góc

Bảng 6 - Kích thước màn tăng cường -  Cỡ thường dùng

Cỡ danh nghĩa của phim

Cỡ màn tăng cường

 

cm

Nhỏ nhất

mm

Mong muốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớn nhất

mm

6 x 24

60 x 239

60,5 x 240

61 x 241

6 x 48

60 x 479

60,5 x 480

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9 x 12

90 x 120

90,5 x 120,5

91 x 121

10 x 24

100 x 239

100,5 x 240

101 x 241

10 x 40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100,5 x 400

101 x 401

10 x 48

100 x 479

100,5 x 480

101 x 481

13 x 18a

130 x 179

130,5 x 180

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15 x 40

149 x 399

150 x 400

151 x 401

18a x 24

179 x 239

180 x 240

181 x 241

18 x 43a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

177,8 x 431,8

178,8 x 432,8

24 x 30

239 x 299

240 x 300

241 x 301

30 x 40

299 x 399

300 x 400

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35 x 43a

354,6 x 430,8

355,6 x 431,8

356,6 x 432,8

a Các cỡ danh nghĩa này là các giá trị danh nghĩa đã làm tròn, thường dùng thay cho 17,8 cm, 35,6 cm, 43,2 cm (trước đây tương ứng là 7 inch, 14 inch và 17 inch).

Bảng 7 - Kích thước màn tăng cường - Cỡ được công nhận

Cỡ danh nghĩa của phim

Cỡ màn tăng cường

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhỏ nhất

mm

Mong muốn

mm

Lớn nhất

mm

8,5 x 30,5

85 x 304

85,5 x 305

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8,9 x 43

89 x 429

89,5 x 430

90 x 431

11,4 x 25,4

114 x 253

114,5 x 254

115 x 255

11,4 x 43

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

114,5 x 430

115 x 431

20,3 x 25,4

202,2 x 253

203,2 x 254

204,2 x 255

25,4 x 30,5

253 x 303,8

254 x 304,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27,9 x 35

278,4 x 354,6

279,4 x 355,6

208,4 x 356,6

7.5. Kích thước cho cỡ màn tăng cường mới

Với cỡ màn mới không có trong Bảng 5 và Bảng 6, kích thước phải phù hợp với các điều kiện nêu trong Bảng 8.

Bảng 8 - Quy tắc định kích thước màn tăng cường mới( không cho trong Bảng 6 và 7)

Cỡ danh nghĩa của phim

Nhỏ nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớn nhất

Nhỏ hơn 130 mm

Nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa 2,0 mm

Nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa 1,5 mm

Nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa 1,0 mm

Lớn hơn và bằng 130 mm

Nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa 3,0 mm

Nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa 2,0 mm

Nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa 1,0 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

SỐ LƯỢNG TẤM KHI ĐÓNG GÓI BAO BÌ

Số tấm trong bao bì đơn hoặc trong một đơn vị đa bao bì nên chọn như sau: 25 tấm, 50 tấm và 100 tấm.

[1] Điều kiện này có thể được chỉ thị bằng chữ hay mã

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5871:2010 (ISO 5655:2000) về Chụp ảnh - Phim bức xạ dùng trong công nghiệp (dạng cuộn và tấm) và màn tăng cường kim loại - Kích thước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.705

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!