Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN1394:1985 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1985 Ngày hiệu lực:
ICS:23.060 Tình trạng: Đã biết

Áp suất quy ước

P, MPa

Lỗ thông quy ước D, mm đối với van có đệm kín cửa van bằng

Thép

Titan, hợp kim titan và kim loại màu

Gang

1*

 

15; 20; 25; 32; 40; 50; 250;

300.

 

1,5

6*; 10; 15; 20*; 25; 32; 40*;

50; 65; 80*; 100; 125*; 150;

200; 250*; 300*; 350*.

15*; 20*; 25*; 32*; 40*; 50*;

65*; 80*; 100*; 125*; 150*;

200*.

15*; 20*; 25; 32*; 40*; 50*;

65*; 80*; 100*; 125*; 150*;

200*.

2,5*

6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50;

65; 80; 100; 125; 150; 200.

 

20; 25; 32; 40; 50; 65; 80;

100.

4,0

6*; 10; 15; 20*; 25; 32; 40*;

50; 65; 80; 100; 125*; 150;

200.

10; 15; 20*; 25; 32; 40*; 50;

65; 100; 125*; 150; 200.

40*; 50*; 65*; 80.

6,3*

15; 20; 25; 32; 40; 50.

10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65;

80; 100; 125; 150; 200.

 

10

10; 15; 20*; 25; 32; 40*; 50;

80*; 100; 150; 200.

 

 

16*

6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50.

6.

 

20

6*; 10; 15; 20*; 25; 32; 40*;

50; 65; 80; 100; 125*; 150;

200.

6; 10; 15; 20*; 25; 32; 40*; 50;

65; 80*; 100; 125*; 150; 200.

 

32

3*; 6*; 10*; 15*; 20*; 25*; 32;

40*; 50; 65; 80; 100; 125;

150; 200; 250; 300; 350; 400.

 

 

40

3; 6; 10; 15; 20*; 25; 32*; 50*;

65*; 80*; 125*; 200*.

 

 

80*

3; 6; 10; 15; 25; 32; 40*; 65.

 

 

100

3; 6; 10; 15; 25; 40*; 50; 65;

100.

 

 

150*

3*; 6*; 10*; 15*; 25*; 50*; 65*;

80*.

 

 

250**

3; 6; 10; 15; 25; 50; 65.

 

 

CHÚ THÍCH:

* Không sử dụng khi thiết kế mới.

** Áp suất làm việc.

Bảng 2

Áp suất quy ước, MPa

Lỗ thông quy ước D, mm đối với loại van

Xi phông bằng thép

Xi phông bằng thép, hợp kim, ti tan và kim loại màu

Xi phông bằng thép và đồng thau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3; 10; 20; 25; 32.

 

0,4*

 

3; 10; 20; 25.

 

0,63

10; 15; 20*; 25; 32; 40*; 50;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15*; 50*.

 

1*

6; 10; 15; 20; 25; 32; 40*; 50;

65; 80*; 100; 125*; 150; 200.

20; 25; 50.

 

1,5

10*; 25*; 32*; 40*; 50; 65; 80*;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25*; 50; 65; 80*; 100; 125.

6*; 10*; 40*; 50*; 65*.

2,5*

6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50;

65; 80; 100; 125; 150; 200.

 

6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50;

65.

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65; 80*; 100; 125*; 150; 200.

10; 15; 25; 32; 50; 65; 80*;

100; 150; 200.

 

16

10; 15; 20; 25; 32; 40*; 50;

65; 80*; 100; 125*; 150; 200*.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10; 15; 20*; 25; 32; 40*; 50;

65; 80; 100; 125*; 150; 200.

 

 

25

10; 15; 25; 32; 50; 65; 100;

150.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

* Không sử dụng khi thiết kế mới.

** Áp suất làm việc.

3. Van phải được chế tạo theo các loại sau:

3.1. Theo kiểu truyền động:

- Bằng tay;

- Bằng điện có D 10 mm và lớn hơn với P đến 100 MPa.

3.2. Theo kiểu nối ghép với đường ống dẫn:

- Nối bằng ghép hàn cho tất cả các D và P (Piv) đến 40 MPa.

- Nối bằng bích cho D lớn hơn 6 mm và P (Piv) đến 20 MPa; đối với tất cả các D và P từ 32MPa đến 100 MPa; đối với D từ 15 mm trở lên, P từ 150 MPa đến 200 MPa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3 Theo kiểu thân van:

- Kiểu thẳng cho tất cả các D có P (Piv) 1,6; 4; 10; 20 MPa. Cho phép chế tạo van góc bằng gang có P 1,6; 2,5 MPa để dẫn amoniac và môi trường lạnh;

- Kiểu góc cho tất cả các D có P từ 10 MPa trở lên;

- Kiểu góc ba ngả cho D từ 29 mm trở lên có P 1,6 MPa đối với van có đệm kín bằng titan, hợp kim titan và kim loại màu và P 4 MPa trừ van đệm kín bằng gang và màng mỏng ghép bằng thép và đồng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1394:1985 về Phụ tùng đường ống – Van nắp – Thông số cơ bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249