Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12556:2019 (ISO 12297:2012) về Ổ lăn - Con lăn trụ bằng thép - Kích thước dung sai

Số hiệu: TCVN12556:2019 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2019 Ngày hiệu lực:
ICS:21.100.20 Tình trạng: Đã biết

Dw

Lw

rsmina

rsmax

3

3

0,1

0,7

3

4

0,1

0,7

3

5

0,1

0,7

3,5

5

0,1

0,7

4

4

0,2

0,7

4

6

0,2

0,7

4

8

0,2

0,7

4,5

4,5

0,2

0,7

4,5

6

0,2

0,7

5

5

0,2

0,7

5

8

0,2

0,7

5

10

0,2

0,7

5,5

5,5

0,2

0,7

5,5

8

0,2

0,7

6

6

0,2

0,7

6

8

0,2

0,7

6

9

0,2

0,7

6

10

0,2

0,7

6

12

0,2

0,7

6,5

6,5

0,2

0,8

6,5

8

0,2

0,8

6,5

9

0,2

0,8

7

7

0,2

0,8

7

10

0,2

0,8

7

14

0,2

0,8

7,5

7,5

0,2

0,8

7,5

9

0,2

0,8

7,5

10

0,2

0,8

7,5

11

0,2

0,8

8

8

0,3

0,8

8

10

0,3

0,8

8

12

0,3

0,8

8

14

0,3

0,8

8

16

0,3

0,8

8

20

0,3

0,8

9

9

0,3

1,0

9

10

0,3

1,0

9

12

0,3

1,0

9

13

0,3

1,0

9

14

0,3

1,0

10

10

0,3

1,0

10

11

0,3

1,0

10

14

0,3

1,0

10

15

0,3

1,0

10

16

0,3

1,0

10

17

0,3

1,0

10

25

0,3

1,0

11

11

0,3

1,0

11

12

0,3

1,0

11

13

0,3

1,0

11

15

0,3

1,0

11

20

0,3

1,0

12

12

0,3

1,0

12

14

0,3

1,0

12

16

0,3

1,0

12

17

0,3

1,0

12

18

0,3

1,0

12

21

0,3

1,0

12

22

0,3

1,0

13

13

0,3

1,2

13

18

0,3

1,2

13

20

0,3

1,2

14

14

0,3

1,2

14

15

0,3

1,2

14

20

0,3

1,2

14

22

0,3

1,2

15

15

0,4

1,2

15

16

0,4

1,2

15

17

0,4

1,2

15

22

0,4

1,2

15

24

0,4

1,2

16

16

0,4

1,2

16

17

0,4

1,2

16

18

0,4

1,2

16

24

0,4

1,2

16

27

0,4

1,2

17

17

0,4

1,2

17

24

0,4

1,2

18

18

0,4

1,2

18

19

0,4

1,2

18

26

0,4

1,2

18

30

0,4

1,2

19

19

0,4

1,5

19

20

0,4

1,5

19

21

0,4

1,5

19

28

0,4

1,5

19

32

0,4

1,5

20

20

0,4

1,5

20

30

0,4

1,5

21

21

0,5

1,5

21

22

0,5

1,5

21

30

0,5

1,5

21

32

0,5

1,5

22

22

0,5

1,5

22

24

0,5

1,5

22

34

0,5

1,5

23

23

0,5

1,5

23

34

0,5

1,5

24

24

0,5

1,5

24

26

0,5

1,5

24

36

0,5

1,5

24

38

0,5

1,5

25

25

0,5

1,7

25

27

0,5

1,7

25

33,5

0,5

1,7

25

36

0,5

1,7

25

40

0,5

1,7

26

26

0,5

1,7

26

28

0,5

1,7

26

40

0,5

1,7

26

48

0,5

1,7

28

28

0,6

1,7

28

30

0,6

1,7

28

36

0,6

1,7

28

44

0,6

1,7

28

46

0,6

1,7

30

30

0,6

1,7

30

42

0,6

1,7

30

48

0,6

1,7

30

52

0,6

1,7

32

32

0,6

2,2

32

46

0,6

2,2

32

52

0,6

2,2

34

34

0,6

2,2

34

55

0,6

2,2

38

62

0,7

2,2

40

40

0,7

2,2

40

65

0,7

2,2

a Không cho phép vật liệu con lăn nhô ra ngoài cung tròn tưởng tượng có bán kính rsmin trong một mặt phẳng hướng trục và tiếp tuyến với mặt mút con lăn và bề mặt ngoài của con lăn.

6  Dung sai

Bảng 2 đưa ra các dung sai về:

- sai lệch so với dạng hình tròn, ∆RW

- độ biến đổi của đường kính lô cỡ con lăn, VDWL

- độ biến đổi của đường kính trung bình con lăn, VDWmp

- nhám bề mặt của bề mặt bao đường kính ngoài của con lăn, Ra

- độ đảo chiều trục so với đường trục con lăn, SDW

Bảng 2 - Dung sai đường kính, nhám bề mặt của bề mặt bao đường kính ngoài của con lăn và độ đào hướng trục

Giá trị dung sai tính bằng micromet

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RWa max

VDWLa max

VDWmpa,b

Nhám bề mặta Ra max

SDW max

IGDW và cỡ đường kính con lăn

G1

0,5

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1

6

Khoảng đo của cỡ đường kính con lăn và cỡ đường kính phải được xác định theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp

G1A

0,8

2

1,2

0,16

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

1,5

0,16

6

G2A

1,3

3

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

G3

1,5

3

3

0,3

10

G5

2,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

0,4

15

a Các giá trị áp dụng cho phần hình trụ của bề mặt bao đường kính ngoài của con lăn.

b Các giá trị áp dụng cho hai mặt phẳng được bố trí đối xứng với điểm giữa của con lăn.

7  Độ cứng

Độ cứng của các con lăn trụ được cho trong Bảng 3.

Bảng 3 - Độ cứng cho con lăn trụ

HRC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

58 đến 67

(653 đến 900)a

a Các giá trị trong ngoặc đơn chỉ thị các giá trị đã chuyển đổi dùng cho tham khảo.

Độ cứng phải là độ cứng bề mặt.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Các cỡ đường kính con lăn và nguyên tắc phân loại

Hình A.1 giới thiệu một ví dụ của mối quan hệ giữa một lô đường kính con lăn và cỡ đường kính con lăn với một cỡ đường kính con lăn + 1µm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN

1 con lăn nh nhất trong lô đường kính con lăn

2 lô đường kính con lăn

3 con lăn lớn nhất trong lô đường kính con lăn

4 lô đường kính con lăn với DWmL nhỏ nhất có liên quan đến cỡ đường kính con lăn

5 lô đường kính con lăn với DWmL lớn nhất có liên quan đến cỡ đường kính con lăn

a thang đo cỡ đường kính con lăn

b sai lệch của DWmL so với cỡ đường kính con lăn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d phạm vi của đường kính trung bình của lô cỡ đường kính con lăn

Hình A.1 - Các cỡ đường kính con lăn và nguyên tắc phân loại

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

Dung sai của chiều dài con lăn, các cỡ chiều dài và nguyên tắc phân loại

Đối với một số ổ lăn đỡ với con lăn trụ, các yêu cầu áp dụng riêng có thể đòi hỏi các con lăn trụ lắp ráp trong một ổ lăn phải được phân loại theo các cỡ chiều dài riêng như đã chỉ ra trong Bảng B.1 và Hình B.1

Bảng B.1 - Dung sai chiều dài và cỡ chiều dài

DW mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VLWL µm max

IGLW µm

Cỡ chiều dài con lăn

µm

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

48

 

 

-18; -12; -6; 0; +6

48

-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình B.1 giới thiệu một ví dụ của lô chiều dài con lăn và các cỡ chiều dài con lăn với một cỡ chiều dài con lăn – 6µm

Kích thước tính bằng micromet

1 lô chiều dài con lăn

a thang đo cỡ chiều dài con lăn

b sai lệch của LWmL so với cỡ chiều dài con lăn

c cỡ chiều dài con lăn

Hình B.1 - Các cỡ chiều dài con lăn và nguyên tắc phân loại

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

Phương pháp đánh giá sai lệch so với dạng hình tròn của bề mặt bao đường kính ngoài con lăn

Có thể thực hiện phép đo sai lệch so với dạng hình tròn của bề mặt bao đường kính ngoài của con lăn bằng cách đo sai lệch độ tròn trong một vài mặt phẳng hướng tâm.

Có thể thực hiện phương pháp ước lượng lỗi sai sót của sai lệch độ tròn trong một mặt phẳng hướng tâm bằng tính toán từ vòng tròn tham chiếu có độ vuông góc tối thiểu phù hợp với ISO 12181-1.

Sai lệch lớn nhất của độ tròn trong bất cứ mặt phẳng hướng tâm nào của các mặt phẳng hướng tâm này được thừa nhận là sai lệch so với dạng hình tròn của bề mặt bao đường kính ngoài của con lăn.

Về mô tả chi tiết các phương pháp đánh giá sai lệch so với độ tròn, xem ISO 4291.

Nếu sử dụng một phương pháp đánh giá khác thì phương pháp này nên được thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[2] ISO 4288, Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture (Đặc tính hình học của sản phẩm - Cấu trúc bề mặt: Phương pháp profin - Các quy tắc và quy trình đánh giá cấu trúc bề mặt)

[3] ISO 4291, Methods for the assessment of departure from roundness - Measurement of variations in radius (Phương pháp đánh giá sai lệch độ tròn - Phép đo các biến đi về bán kính)

[4] ISO 12181-1, Geometrical product specifications (GPS) - Roundness – Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Độ tròn - Phần 1: Từ vựng và các thông số độ tròn)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12556:2019 (ISO 12297:2012) về Ổ lăn - Con lăn trụ bằng thép - Kích thước dung sai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.226

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.216.26