Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12425-2:2018 về Hàn và các quá trình liên quan - Phần 2

Số hiệu: TCVN12425-2:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160.10 Tình trạng: Đã biết

Mối hàn

Chun bị mối nối

Vị trí hàn
(phù hợp với TCVN 6364)

Lưu ý

Số tham chiếu

Chiều dày chi tiết hàn
t
mm

Tên gọi

Ký hiệu
(phù hợp vi ISO 2553)

Minh họa

Mặt cắt ngang

Góc
α, β

Khe h
b
Bán kính
R
mm

Chiều dày ca mặt chân
c
mm

Chiều sâu của phần chun bị
h
mm

1.2

3 ≤ t ≤ 12

Mối hàn giáp mép vuông góc

-

b ≤ 0,5 t tối đa 5

-

-

PA

Có đệm lót

Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t

1.3

10 ≤ t ≤ 20

Mối hàn giáp mép chữ V đơn

30° ≤ α ≤ 50°

4 ≤ b ≤ 8

c ≤ 2

-

PA

Có đệm lót

Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t

1.14

t > 20

Mối hàn giáp mép chữ V đơn được tạo sườn dốc

≤ β ≤ 10°

10 b 25

-

-

PA

Có đệm lót

Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t

1.3.3

t > 12

Mỗi hàn giáp mép chữ V đơn có chân chữ V

60°  ≤ α ≤ 70°

≤ β ≤ 10°

1 b4

0 ≤ c ≤ 3

4 h 6

PA

Đường hàn lót đáy được hàn bằng quá trình hàn tùy chọn

1.3.7

t 12

Mối hàn giáp mép chữ U đơn có chân chữ V

60° ≤ α ≤ 70°

≤ β ≤ 10°

1 ≤ b ≤ 4

5 ≤ R ≤ 10

0 ≤ c ≤ 3

4 ≤ h ≤ 6

PA

Đường hàn lót đáy được hàn bằng quá trình hàn tùy chọn

1.7

t ≥ 30

Mối hàn giáp mép chữ U đơn

4° ≤ β ≤ 10°

1 ≤ b ≤ 4

5 ≤ R ≤ 10

2 ≤ c ≤ 3

-

PA

Có đệm lót

Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t

1.4

3 ≤ t ≤ 16

Mối hàn giáp mép vát côn đơn

30° ≤ β ≤ 50°

1 ≤ b ≤ 4

c ≤ 2

-

PA

PB

Có đệm lót

Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t

1.15

t ≥ 16

Mi hàn giáp mép vát côn đơn được tạo sườn dốc

≤ β ≤ 10°

5 ≤ b ≤ 15

-

-

PA

PB

Có đệm lót

Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t

1.8

t16

Mối hàn giáp mép chữ J đơn

≤ β 10°

2 b 4

5R 10

2 ≤ c ≤ 3

-

PA

PB

Có đệm lót

Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t

Bảng 2 - Chuẩn bị mối nối đối với các mối hàn giáp mép, hàn hai phía

Mối hàn

Chuẩn bị mối nối

Vị trí hàn
(phù hợp với TCVN 6364)

Lưu ý

Số tham chiếu

Chiều dày chi tiết hàn
t
mm

Tên gọi

Ký hiệu
(phù hợp vi ISO 2553)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt cắt ngang

Góc
α, β

Khe h
 b
Bán kính
R
mm

Chiều dày của mặt chân
c
mm

Chiều sâu ca phần chun bị
h
m
m

2.2

3 t 20

Mối hàn giáp mép vuông góc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

b 2

-

-

PA

Chiều rộng khe hở phải được giữ trong phạm vi dung sai nhỏ

2.5.9

10 ≤ t ≤ 35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30° ≤ α ≤ 60°

b ≤ 4

4 ≤ c ≤ 10

-

PA

Đường hàn lót đáy th được hàn bằng quá trình hàn nóng chảy khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10 ≤ t ≤ 20

Mi hàn giáp mép chữ V đơn cùng với mối hàn giáp mép vuông góc

60° ≤ α ≤ 80°

b ≤ 4

5 ≤ c ≤ 15

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường hàn lót đáy th được hàn bằng quá trình hàn nóng chảy khác

2.5.5

t ≥ 16

Mối hàn giáp mép chữ V kép với mặt chân rộng

30° ≤ α ≤ 70°

b ≤ 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h1 = h2

PA

-

2.7.9

t ≥ 30

Mối hàn giáp mép chữ U đơn vi đường hàn lót

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b4

5 R 10

4 ≤ c ≤ 10

-

PA

 

2.7.7

t 50

Mối hàn giáp mép chữ U kép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ β 10°

b4

5 R  10

4 ≤ c ≤ 10

h = 0,5 (t-c)

PA

Kiểu chun b mối ni này cũng có thể được tạo ra một cách bt đối xứng theo cách tương tự như mối hàn chữ V kép bt đối xứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t ≥ 12

Mối hàn giáp mép vát côn kép vi mặt chân rộng

30° β 50°

b 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

PA

PB

Kiểu chuẩn b mối nối này cũng có th được tạo ra một cách bt đối xứng theo cách tương tự như mối hàn chữ V kép bất đối xng.

Đường hàn lót đáy có th cần thiết

2.8.9

t ≥ 20

Mối hàn giáp mép chữ J đơn vi đường hàn t

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ β ≤ 10°

b 4

5 R ≤ 10

4 ≤ c ≤ 10

-

PA

PB

Đường hàn lót đáy có th cần thiết

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t < 12

Mi hàn giáp mép vát côn đơn với đường hàn lót

30° ≤ β ≤ 50°

b ≤ 4

c ≤ 2

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PB

Đường hàn lót đáy có th cần thiết

2.8.8 A

t ≥ 30

Mối hàn giáp mép chữ J kép

≤ β ≤ 10°

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 ≤ R ≤ 10

2 ≤ c ≤ 7

-

PA

PB

Kiểu chuẩn bị mối nối này cũng có th được tạo ra một cách bất đi xứng theo cách tương tự như mối hàn chữ V kép bất đối xứng.

Đường hàn lót đáy có thể cn thiết

2.8.8 B

t ≤ 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

b2

5 ≤ R ≤ 10

2 ≤ c ≤ 3

-

PA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuẩn bị mi nối đối với quá trình hàn một lớp hàn

2.8.8 C

t > 12

Mối hàn giáp mép chữ J kép đối với quá trình hàn nhiều lớp hàn

≤ β ≤ 10°

b 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 ≤ c ≤ 7

-

PA

PB

Chun bị mối nối đối với quá trình hàn nhiều lớp hàn

Đường hàn lót đáy có th cần thiết

1) TCVN 6364 hoàn toàn tương đương với ISO/FDIS 6947.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12425-2:2018 (ISO 9692-2:1996) về Hàn và các quá trình liên quan - Các kiểu chuẩn bị mối nối - Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp trợ dung cho thép

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.294

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!