Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12225-1:2018 về Cáp mềm có cách điện - Phần 1

Số hiệu: TCVN12225-1:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:29.060.20 Tình trạng: Đã biết

Điện áp danh định của cáp

Uo/U

Điện áp làm việc lâu dài cho phép lớn nhất của hệ thống

xoay chiều

một chiều

Ruột dẫn-đất

Ruột dẫn-đất

Ruột dẫn-ruột dẫn

V

Uo max (V)

V

V

300/300

320

410

410

6  Ghi nhãn

6.1  Ch th xut xứ và dấu hiệu nhận biết cáp và kiểu cáp

Nhà chế tạo phải cung cấp cáp cùng với ch thị là chuỗi nhận dạng hoặc ghi nhãn lặp lại tên hoặc thương hiệu của nhà chế tạo.

Cáp phải được ghi nhãn ký hiệu 63010 IEC 111 hoặc 12225 TCVN 111 đối với cáp tròn và 63010 IEC 111f hoặc 12225 TCVN111f đối vi cáp dẹt.

Nhãn có thể in hoặc ép nổi hoặc chìm trên cách điện hoặc vỏ bọc.

6.2  Độ liên tục của nhãn

Từng nhãn quy đnh phải được coi là liên tục nếu khoảng cách giữa điểm kết thúc của một lần ghi nhãn hoàn chnh và điểm bt đầu của lần ghi nhãn tiếp theo không vượt quá:

- 550 mm nếu ghi nhãn tn v ngoài của cáp;

- 275 mm nếu ghi nhãn tn cách điện hoặc dải băng bên trong cáp có vỏ bọc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn in phải bền. Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu này bằng thử nghiệm cho trong 1.8 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003).

6.4  Độ rõ

Tất c các nội dung ghi nhãn phải rõ ràng.

Màu của chui nhận dạng phải d phân biệt hoặc dễ thực hiện đi phân biệt được, nếu cần, bằng cách lau bằng xăng hoặc dung môi thích hp khác.

7  Nhận biết lõi

7.1  Yêu cầu chung

Mỗi lõi phải được nhận biết bằng màu. Việc nhận biết lõi cáp được thực hiện bằng cách sử dụng cách điện có màu hoặc phương pháp thích hợp khác.

Mỗi lõi cáp chỉ được có duy nhất một màu trừ khi lõi được nhận biết bằng t hp màu xanh lục và màu vàng.

Khi không ở dạng tổ hp màu thì không được sử dụng màu xanh lục và màu vàng cho cáp nhiều lõi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2  Phi hợp màu

Phối hợp màu ưu tiên là:

- cáp hai lõi: không có phối hợp màu ưu tiên;

- cáp ba lõi: xanh lục-vàng, xanh lam, nâu, hoặc nâu, đen, xám;

- cáp bốn lõi: xanh lục-vàng, nâu, đen, xám, hoặc xanh lam, nâu, đen, xám;

Màu sắc phải được phân biệt một cách rõ ràng và bn. Độ bn phải được kiểm tra bằng thử nghiệm cho trong 1.8 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003).

7.3  T hợp màu xanh lục-vàng

Sự phân bố các màu đối với lõi có màu xanh lục-vàng phải phù hợp với yêu cu sau: trên mỗi đoạn lõi dài 15 mm, một trong hai màu này phải phủ ít nhất là 30 % nhưng không quá 70 % bề mặt của lõi, màu kia phủ phần còn lại.

Màu xanh lc và vàng khi được tổ hợp như quy định ở trên chỉ được chấp nhận để nhận biết lõi dùng làm dây nối đất hoặc dây bảo vệ tương tự, còn màu xanh lam được sử dụng để nhận biết lõi dùng để nối đến trung tính.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1  Ruột dẫn

8.1.1  Vt liệu

Ruột dẫn phải làm bằng đồng ủ. Các sợi có thể để trần hoặc phủ thiếc.

Ruột dn phải phù hợp với cp 5 theo TCVN 6612 (IEC 60228).

8.1.2  Kết cu

Đường kính ln nhất của các sợi ca ruột dn mm phải phù hợp với cp 5 theo TCVN 6612 (IEC 60226).

8.1.3  Kiểm tra kết cấu

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 8.1.1 và 8.1.2 kể cả yêu cầu của TCVN 6612 (IEC 60228) bằng cách xem xét và bằng cách đo.

8.1.4  Điện trở

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghim nêu trong 2.1 của TCVN 6610-22007 (IEC 60227-22003) và Phụ lục A của TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004).

8.1.5  Cỡ cáp

Cỡ cáp phải là:

a) Cáp tròn: 0,5 mm2 đến 1,0 mm2 - cáp 2 lõi, cáp 3 lõi và cáp 4 lõi.

b) Cáp dẹt 0,5 mm2 và 0,75 mm2 - chỉ cho cáp 2 lõi.

8.2  Cách điện

8.2.1  Vật liệu

Cách điện phải là hợp cht không có halogen loi HF/D.

Điện trở cách điện phải phù hợp với Bảng 4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.2  Cách đặt

Cách điện phải được đặt sao cho ôm sát vào ruột dẫn. Tuy nhiên, phải có khả năng tách được cách điện ra mà không làm hỏng bản thân cách điện, không làm hỏng ruột dn hoặc lớp ph thiếc, nếu có.

Cho phép đặt lớp ngăn cách giữa ruột dn và cách điện.

Kim tra sự phù hợp bằng cách xem xét và các thử nghiệm bằng tay.

8.2.3  Chiu dày

Chiều dày trung bình của cách điện không được nhỏ hơn giá tr quy định đối với từng kiu và kích c cáp được ch ra trong Bảng B.1. Chiều dày tại đim bt kỳ có thể nhỏ hơn giá tr quy định với điều kiện là chênh lệch không quá 0,1 mm +10 % giá tr quy định.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm ở 1.9 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-22003).

8.2.4  Đặc tính

Cách điện phải có đủ đặc tính cơ trong khong giới hạn nhiệt độ mà cách điện có th phải chu trong sử dụng bình thưng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các phương pháp thử nghiệm có thể áp dụng v kết qu cần đạt được quy đnh trong Bảng 2.

Bảng 2 – Yêu cầu đối với hợp chất cách điện nhựa nhiệt dẻo không có halogen

1

2

3

4

5

Điều

Thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại hợp chấp HF/D

Phương pháp thử nghiệm nêu trong

Tiêu chuẩn

Điều

1

Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt

 

 

IEC 60811-501

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1

Đặc tính ở tình trạng khi được giao

 

 

 

 

1.1.1

Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- giá trị giữ, nhỏ nhất

N/mm2

7,0

 

 

1.1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

- giá trị giữa, nhỏ nhất.

%

150

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2

Đặc tính sau khi lão hóa trong lò không khí

 

 

IEC 60811-401 và IEC 60811-501

 

1.2.1

Điều kiện lão hóa:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- nhiệt độ

°C

80 ± 2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h

7 x 24

 

 

1.2.2

Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo:

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- giá trị giữa, nhỏ nhất.

N/mm2

-

 

 

 

- mức thay đổi a), nhỏ nhất.

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.2.3

Các giá trị cần đạt được về độ giãn dài khi đứt:

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

%

-

 

 

 

- mức thay đổi a), lớn nhất.

%

± 20

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Thử nghiệm co ngót

 

 

IEC 60811-502

 

2.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- chiều dài L giữa các điểm đánh dấu

mm

200

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

°C

100 ± 2

 

 

 

- thời gian xử lý

h

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2

Kết quả cần đạt được

 

 

 

 

 

- độ co ngót, lớn nhất

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao

 

 

IEC 608811-508

 

3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

- lực gây ra bởi dao nén

Xem IEC 608811-508

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thời gian gia nhiệt có tải

Xem IEC 608811-508

 

 

 

- nhiệt độ

°C

80 ± 2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2

Kết quả cần đạt được

 

 

 

 

 

- giá trị giữa của độ sâu vết lõm, lớn nhất

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4

Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ thấp

 

 

IEC 608811-504

 

4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

- nhiệt độ b)

°C

- 25 ± 2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- thời gian chịu nhiệt độ thấp

 

 

IEC 608811-504

 

4.2

Kết quả cần đạt được

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5

Đánh giá halogen

 

 

TCVN 12225-1 (IEC 63010-1)

Phụ lục A

5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4,3

 

 

5.2

- độ dẫn, lớn nhất

μS/mm

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3

Lượng khí axit halogen

 

 

 

 

 

- HCl và HBr, lớn nhất

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- HF, lớn nhất c)

%

0,1

 

 

a) Mức thay đổi: chênh lệch giữa giá trị giữa sau lão hóa và giá trị giữa trước lão hóa, tính bằng phần trăm của giá trị giữa trước lão hóa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Thử nghiệm này không cần thực hiện nếu thu được kết quả là giá trị âm đối với fluorin ở thử nghiệm 5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017).

8.3  Lớp độn (tùy chọn)

8.3.1  Vật liệu

Phần độn, nếu sử dng, không được có halogen và được cấu tạo từ một trong các phối hợp dưới đây:

- hợp chất; hoặc

- sợi tự nhiên hoặc si tổng hợp; hoặc

- giấy.

Khi sử dụng một hợp chất làm lp độn thì khống được xy ra các phản ứng có hại giữa các thành phn của nó và cách điện và/hoặc vỏ bọc. Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu này phải được thực hiện bằng quy trình lão hóa đối với thử nghiệm các đoạn cáp hoàn chnh nêu trong IEC 60811-401.

8.3.2  Cách đặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4  Cách lắp ráp

Lõi phải được lắp ráp như sau:

a) cáp tròn: các lõi được xoắn với nhau;

b) cáp dt: các lõi được đặt song song.

Dải băng không có halogen có thể được qun quanh cụm lõi trước khi đặt vỏ bọc.

8.5  Vỏ bọc

8.5.1  Vật liệu

Vỏ bọc phải là hợp cht không có halogen loại HF/SH1.

Yêu cầu thử nghiệm đi với các hợp chất này được quy định trong Bảng 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vỏ bọc phải được đùn thành một lớp bên ngoài cụm lõi và lp độn.

V bọc không được nh vào lõi. Lp phân cách, bao gm những màng mng hoặc băng qun, có thể đặt bên trong v bọc.

Trong một số trường hợp nhất định, v bọc có th chèn vào những chỗ trống giữa các lõi để tạo thành phần độn.

8.5.3  Chiều dày

Giá trị trung bình của chiều dày không được nhỏ hơn giá trị quy định đối với từng kiu và kích thưc của cáp nêu trong Bảng B.1.

Tuy nhiên, chiều dày tại vị trí bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị quy định với điều kiện là chênh lệch không quá 0,1 mm + 15 % giá trị quy định, trừ khi có quy định khác.

Kim tra sự phù hợp bng thử nghiệm cho ở 1.10 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003).

8.5.4  Đặc tính

Vỏ bọc phải có đ đặc tính có trong gii hn nhiệt độ mà có thể xuất hiện trong sử dụng bình thường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 3 - Yêu cầu đối với hợp chất v bọc nhựa nhiệt dẻo không có halogen

1

2

3

4

5

Điều

Thử nghiệm

Đơn vị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp thử nghiệm nêu trong

Tiêu chuẩn

Điều

1

Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt

 

 

IEC 60811-501

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính ở tình trạng khi được giao

 

 

 

 

1.1.1

Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- giá trị giữa, nhỏ nhất.

N/mm2

7,0

 

 

1.1.2

Các giá trị cần đạt được về độ giãn dài khi đứt:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

- giá trị giữa, nhỏ nhất.

%

150

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính sau khi lão hóa trong lò không khí

 

 

IEC 60811-401

 

1.2.1

Điều kiện lão hóa

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- nhiệt độ

°C

80 ± 2

 

 

 

- thời gian xử lý

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 x 24

 

 

1.2.2

Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo:

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- giá trị giữa, nhỏ nhất.

N/mm2

-

 

 

 

- mức thay đổi a), lớn nhất.

%

± 20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.2.3

Các giá trị cần đạt được về độ giãn dài khi đứt:

 

 

 

 

 

- giá trị giữa, nhỏ nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

 

 

 

- mức thay đổi a), lớn nhất.

%

± 20

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao

 

 

IEC 60811-508

 

2.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- nhiệt độ

°C

80 ± 2

 

 

2.2

Kết quả cần đạt được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

- giá trị giữa của độ sâu vết lõm, lớn nhất.

%

50

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ thấp

 

 

IEC 60811-504

 

3.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- nhiệt độ b)

°C

- 25 ± 2

 

 

 

- thời gian chịu nhiệt độ thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IEC 60811-504

 

3.2

Kết quả cần đạt được

 

không nứt

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngâm nước

 

 

TCVN 12225-2 (IEC 63010-2)

5.2

4.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- nhiệt độ

°C

70 ± 2

 

 

 

- thời gian

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 x 24

 

 

4.2

Đặc tính cơ sau khi ngâm

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị cần đạt được về độ bền kéo

 

 

 

 

 

- mức thay đổi, lớn nhất.

%

± 30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.2.2

Giá trị cần đạt được về độ giãn dài tại thời điểm đứt

 

 

 

 

 

- mức thay đổi, lớn nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

± 35

 

 

5

Đánh giá halogen

 

 

TCVN 12225-1 (IEC 63010-1)

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- pH, nhỏ nhất

 

4,3

 

 

5.2

- độ dẫn, ln nht

μS/mm

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.3

Lượng khí axit halogen

 

 

 

 

 

- HCl và HBr, ln nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5

 

 

 

- HF, ln nhất c)

%

0,1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Tùy điều kiện khí hậu, có thể quy định nhiệt độ thử nghiệm thấp hơn.

c) Thử nghiệm này không cần thực hiện nếu thu được kết quả là giá trị âm đối với flo ở thử nghiệm 5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017).

8.6  Thử nghiệm trên cáp hoàn chỉnh

8.6.1  Đặc tính điện

Cáp phải có đ độ bền điện môi và điện trở cách điện.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm quy đnh trong Bảng 4.

Phương pháp thử nghiệm và kết quả cần đạt được quy đnh trong Bảng 4.

Bảng 4 – Thử nghiệm đối với cáp kiểu 111 và 111f

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

7

Điều

Thử nghiệm a

Loại thử nghiệm

Đơn vị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp thử nghiệm nêu trong

Tiêu chuẩn

Điều

1

Thử nghiệm điện b

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1

Điện trở ruột dẫn

T, S

 

 

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

2.1

1.1.1

Kết quả cần đạt được:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 W/km

TCVN 6612 (IEC 60228)

 

 

1.2

Thử nghiệm điện áp trên cáp hoàn chỉnh ở 2 000 V

T, S

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2

1.2.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

m

10

 

 

 

- thời gian tối thiểu ngâm trong nước

 

h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- nhiệt độ của nước

 

°C

20 ± 5

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thời gian đặt điện áp

 

min

5

 

 

1.2.2

Kết quả cần đạt được:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không bị đánh thủng

 

 

1.3

Thử nghiệm điện áp trên lõi ở 1 500 V:

T, S

 

 

TCVN 12225-2 (IEC 60310-2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

 

 

 

 

- chiều dài tối thiểu của mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m

5

 

 

 

- thời gian tối thiểu ngâm trong nước

 

h

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- nhiệt độ của nước

 

°C

20 ± 5

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

min

5

 

 

1.3.2

Kết quả cần đạt được

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.4

Đo điện trở cách điện

T, S

 

 

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2

2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

 

 

 

 

- chiều dài tối thiểu của mẫu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

 

 

 

- thời gian tối thiểu ngâm trong nước

 

h

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- nhiệt độ của nước

 

°C

70 ± 2

 

 

 

- đặt điện áp trước (xem 1.2 và 1.3 trong bảng này)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

TCVN 12225-1 (IEC 60310-2)

Phụ lục B

1.4.2

Kết quả cần đạt được

 

 

Bảng B.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.5

Khả năng chịu điện áp một chiều dài hạn của cách điện

 

 

 

TCVN 12225-1 (IEC 60310-2)

5.1.1

1.5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

- chiều dài tối thiểu của mẫu

 

m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- nhiệt độ

 

h

60 ± 5

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thời gian ngâm

 

°C

240

 

 

1.5.2

Kết quả cần đạt được

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không bị đánh thủng à không có dấu hiệu hỏng

 

 

1.6

Không có sự cố cách điện

R

 

 

TCVN 12225-2 (IEC 60310-2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.6.1

Kết quả cần đạt được

 

 

Không phát hiện có sự cố

 

 

1.7

Điện trở bề mặt của vỏ bọc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

TCVN 12225-2 (IEC 60310-2)

5.1.3

1.7.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- điện áp đặt một chiều

 

V

100 đến 500

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

min

1

 

 

1.7.2

Kết quả cần đạt được

 

W

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

Thử nghiệm kết cấu và kích thước

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ruột dẫn

T, S

 

 

TCVN 12225-1 (IEC 60310-1)

8.1.3

2.1.1

Đường kính sợi dây lớn nhất

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1 của TCVN 6612 (IEC 60228) Không có khe hở nhìn thấy được)

 

 

2.1.2

Kiểm tra tính liên tục của thiếc (nếu có)

 

 

 

2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T, S

 

 

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

1.9

 

Kết quả cần đạt được:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.3

Đo chiều dày vỏ bọc

T, S

 

 

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2

1.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả cần đạt được:

 

 

8.5.3 của tiêu chuẩn này

 

 

2.4

Đo kích thước ngoài

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2.4.1

Giá trị trung bình

T, S

 

Bảng B.1 của tiêu chuẩn này

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.2

Độ ô van (không áp dụng cho cáp dẹt)

T, S

 

 

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2

1.11

3

Thử nghiệm vật liệu cách điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bảng 2 của tiêu chuẩn này

 

 

4

Thử nghiệm vật liệu vỏ bọc

T

 

Bảng 3 của tiêu chuẩn này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

Thử nghiệm tính tương thích

T

 

Phụ lục C

IEC 60811-401

 

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

 

 

IEC 60811-506

 

6.1

Điều kiện thử nghiệm:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- nhiệt độ

 

°C

-15

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả cần đạt được

 

 

Không nứt

 

 

7

Độ bền cơ của cáp hoàn chỉnh

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Thử nghiệm độ mềm dẻo, sau đó, thử nghiệm điện áp ở 1 500 V trên các lõi được ngậm trong nước

T

 

8.6.3.1 của tiêu chuẩn này

TCVN 6610-2 (IEC 60227-2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Thử nghiệm trong điều kiện cháy

 

 

5.1.4

 

 

8.1

Thử nghiệm trên cáp đơn thẳng đứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục A của TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2)

TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2)

-

9

Đánh giá halogen đối với tất cả các vật liệu phi kim loại

T, S

 

Phụ lục A của tiêu chuẩn này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A

a) Thứ tự các thử nghiệm được nêu trong bảng không có nghĩa là theo trình tự thử nghiệm

b) Các điều kiện thử nghiệm và yêu cầu cụ thể được nêu trong Bảng 3.

8.6.2  Kích thước ngoài

Kích thước ngoài trung bình của cáp phải nằm trong giới hạn quy định trong Phụ lục B.

Chênh lệch giữa hai giá trị bất kỳ đường kính ngoài của cáp tròn có vỏ bọc có cùng mặt cắt (độ ô van) không được vượt quá 15 % giới hạn trên quy định cho đường kính ngoài trung bình.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm nếu trong 1.11 của TCVN 6610-22007 (IEC 60227-2:2003).

8.6.3  Độ bn cơ ca cáp mm

Cáp mềm phải có khả năng chịu uốn và các ứng suất cơ khác có thể xuất hiện trong sử dụng bình thường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong quá trình thử nghiệm với 30 000 chu kỳ, tức là 60 000 ln chuyển động đơn không được xảy ra ngắn mạch giữa các ruột dẫn và cũng không được xảy ra gián đoạn dòng điện giữa các một dẫn cũng như không có ngắn mạch giữa các cáp và puli (thiết bị uốn).

Sau số chu k yêu cầu, vỏ bọc của cáp có bọc phải được kiểm tra bằng mắt thưng hoặc mắt có điều chỉnh thị lực. Không được có điểm nào mà tại đó nhìn thấy lớp bên trong của cáp (ví dụ như vỏ bọc bên trong, dải băng, lõi có cách điện) qua điểm đứt trong vỏ bọc. Sau đó, bóc bỏ vỏ bọc.

Lõi từ cáp đã được bóc v bọc hoặc từ cáp không có vỏ bọc phải chịu được thử nghiệm điện áp theo 2.3 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) vi điện áp thử nghiệm không vượt quá 1 500 V.

8.6.4  Thử nghiệm trong điều kiện cháy

Tt cả các cáp phải phù hợp với thử nghiệm quy định trong TCVN 6613-1-2 (EC 60332-1-2) và các yêu cầu ở Phụ lc A của TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2).

8.6.5  Tính tương thích của vật liệu

Các yêu cầu v thử nghiệm tính tương thích phải như nêu trong Ph lục C.

 

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đánh giá halogen

A.1  Yêu cầu đối với vật liệu đùn

A.1.1  Thử nghiệm điển hình

Vật liệu phải được thử nghiệm tuần tự theo chương trình thử nghiệm trong Bảng A.1.

Bảng A.1 - Thử nghiệm điển hình đối vi vt liệu đùn để đánh giá halogen

Giai đoạn

Phương pháp thử nghiệm

Phép đo

Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 9619-2 (IEC 60754-2)

độ pH và độ dẫn

pH ≥ 4,3 và độ dẫn ≤ 10 μS/mm

2

TCVN 9619-1 (IEC 60754-1)

Hàm lượng Clo và Brôm được thể hiện HCl

≤ 0,5 %

3

5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu âm: ngừng thử nghiệm; không cần thử thêm nữa.

Chấp nhận vật liệu

Nếu dương: thử nghiệm theo 3b

3b

IEC 60684-2

Hàm lượng Fluorine

≤ 0,1 %

A.1.2  Thử nghiệm mu

Vật liệu phải được thử nghiệm tuần tự theo chương trình thử nghiệm trang Bảng A.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giai đoạn

Phương pháp thử nghiệm

Phép đo

Yêu cầu

Kết luận

1

5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017)

Halogen: Fluorine, Clo và Brôm

Âm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cần thử nghiệm thêm

Dương

Sang giai đoạn 2

2

TCVN 9619-2 (IEC 60754-2)

pH

< 4,3

không chấp nhận vật liệu

≥ 4,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dẫn

< 2,5 μS/mm

Chấp nhận vật liệu

Không cần thử nghiệm thêm.

> 10 μS/mm

Không chấp nhận vật liệu

> 2,5 μS/mm nhưng ≤ 10 μS/mm

Sang giai đoạn 3

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Clo và Brôm

Hàm lượng thể hiện bằng HCl

> 0,5 %

Không chấp nhận vật liệu

≤ 0,5 %

Sang giai đoạn 4

4

IEC 60684-2

Hàm lượng Flo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không chấp nhận vật liệu

≤ 0,1 %

Chấp nhận vật liệu

A.2  Yêu cầu đi với vật liệu không đùn

Thử nghiệm đin hình và thử nghiệm mẫu.

Vật liệu phải đáp ứng các yêu cu sau:

a) Nếu khối lượng kết hợp của tất cả các vật liệu không đùn (bao gồm vật phân cách và lớp độn) ≤ 5 % khối lượng của tổng vật liệu dễ cháy trong cáp thì phải thực hiện thử nghiệm trong TCVN 9619-2 (IEC 60754-2) (Bảng A.1, số thứ tự 1 tiêu chuẩn này) trên từng thành phần của vật liệu. Từng thành phần phải đáp ứng các yêu cầu về độ pH ≥ 4,3 và độ dẫn ≤ 10 μS/mm.

b) Lớp gồm nhiều dải băng cùng vật liệu phải được xem là một thành phần.

c) Nếu khối lượng kết hợp của các dải ng phân cách và lớp độn > 5 % khi lượng của tng vật liệu dễ cháy thì từng thành phần phải đáp ứng các yêu cầu đối với vt liệu đùn theo Bảng A.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục B

(quy định)

Bảng kích thước và điện trở cách điện của cáp

CHÚ THÍCH: Kích thước ngoài của cáp được tính theo IEC 60719.

Bảng B.1 – Dữ liệu chung đối với kiểu cáp 111 và 111f

1

2

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

6

Số lượng và mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn

Chiều dày cách điện

Chiều dày vỏ bọc

Kích thước ngoài trung bình

Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C

Giá trị quy định

Giá trị quy định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giới hạn trên, đường kính

 

mm2

mm

mm

mm

mm

MW. km

2 x 0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6

4,6
hoặc 3,0 x 4,9

5,9
hoặc 3,7 x 5,9

0,01 2

2 x 0,75

0,5

0,6

4,9
hoặc 3,2 x 5,2

6,3
hoặc 3,8 x 6,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 x 0,5

0,5

0,6

4,9

6,3

0,01 1

3 x 0,75

0,5

0,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,7

0,01 0

3 x 1

0,5

0,6

5,6

7,3

0,01 0

4 x 0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6

5,4

6,9

0,01 1

4 x 0,75

0,5

0,6

5,7

7,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 x 1

0,5

0,6

6,3

8,1

0,01 0

 

Phụ lục C

(quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.1  Điều kiện thử nghiệm

Mu phải được lão hóa trong 7 ngày ở (80 ± 2) °C theo phương pháp thử nghiệm được ấn định.

C.2  Yêu cầu

Tại thời kết thúc giai đoạn lão hóa, cách điện và vỏ bọc phải đáp ứng các yêu cầu ở Bảng C.1.

Bảng C.1 – Yêu cầu đối với thử nghiệm tính tương thích

Tham số

Đơn vị

Cách điện

Vỏ bọc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HF/SH1

Độ bền kéo

- trung bình, giá trị nhỏ nhất

N/mm2

-

-

- mức thay đổia, giá trị lớn nhất

%

± 20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ giãn dài tại thời điểm đứt

- trung bình, giá trị nhỏ nhất

%

-

-

- mức thay đổia, giá trị lớn nhất

%

± 20

± 20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Mc lục

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

3.1  Đnh nghĩa liên quan đến vật liệu cách điện và vật liệu dùng làm v bọc

3.2  Đnh nghĩa liên quan đến các thử nghiệm

4  Ký hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Ghi nhãn

6.1  Ghi xut xứ và du hiệu nhận biết cáp

6.2  Độ liên tục của nhãn

6.3  Độ bn

6.4  Độ rõ

7  Nhận biết lõi

7.1  Yêu cu chung

7.2  Phối hợp màu

7.3  T hợp màu xanh lục-vàng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1  Ruột dẫn

8.2  Cách điện

8.3  Lớp độn

8.4  Cách lắp ráp

8.5  V bọc

8.6  Thử nghiệm tn cáp hoàn chỉnh

Phụ lục A (quy định) - Đánh giá halogen

Phụ lục B (quy định) – Bng kích thước và điện trở cách điện của cáp

Phụ lục C (quy định) - Yêu cu đối với thử nghiệm tính tương thích

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12225-1:2018 (IEC 63010-1:2017) về Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, không có halogen, điện áp danh định đến và bằng 300/300 V - Phần 1: Yêu cầu chung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


926

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91