Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-1:2017 về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 1

Số hiệu: TCVN11870-1:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2017 Ngày hiệu lực:
ICS:91.140.70 Tình trạng: Đã biết

CHÚ DN: 1. Đầu vào

2. Khu vực không kết nối ống chy tràn

3. Đầu ra

Hình 1 - Vùng kết nối

4.5  Kích thước

Kích thước của các phụ kiện thoát nước thải theo quy định tại Bảng 1 và Bảng 2, đảm bảo các phụ kiện có thể được lắp ráp với thiết bị vệ sinh phù hợp với các tiêu chuẩn EN 31, EN 32, EN 35, EN 36, EN 111, EN 232, EN 251 và TCVN 11719:2016 và kết nối với hệ thống thoát nước…

Bng 1 - Kích thước của cửa thoát nước thải và ống chảy tràn (xem Hình 2 ÷ 7, 15, 16)

Kích thước

hiệu

Giá trị

mm

Áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G

42

Bồn rửa, bi đê có đường kính lỗ thoát nước thải 46 mm.

49

Khay tắm, bồn rửa nhà bếp có đường kính lỗ thoát nước thải 52 mm.

59

Bồn rửa nhả bếp, khay tắm có đường kính lỗ thoát nước thải:

- 60 mm cho bồn rửa bằng thép không gỉ.

- 62 mm cho các bồn rửa và khay.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khay tắm, bồn rửa nhà bếp có đường kính ng thoát nước thi 90 mm

Đường kính ngoài mặt bích (gờ)

E

Bồn rửa, bi đê có đường kính lỗ thoát nước thải 46 mm

Bồn tắm, khay tắm, bồn rửa nhà bếp có đường kính lỗ thoát nước thải 52 mm/ 60 mm

Bồn rửa nhà bếp, khay tắm, có đường kính lỗ thoát nước thải 60 mm/62 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bn rửa nhà bếp, khay tắm, có đường kính lỗ thoát nước thải 90 mm

110

Bồn rửa nhà bếp, lỗ thoát nước thải 60 mm

Bồn rửa nhà bếp, khay tắm đường kính lỗ thoát nước thải 90 mm

Khoảng cách ngang từ trục cửa thoát đến trục ống chảy tràn

L1

120

Bồn rửa nhà bếp

từ 110 đến 170

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

từ 170 đến 230

Bồn tắm loại tiêu chuẩn

> 230

Bồn tắm với lỗ thoát nước thi trung tâm

Khoảng chênh cao từ cửa thoát đến trục ống chảy tràn

L2

từ 110 đến 180

Bồn rửa nhà bếp

từ 165 đến 260

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

từ 330 đến 390

Bồn tắm loại tiêu chuẩn

từ 230 đến 330

Bồn tắm loại thấp

từ 390 đến 520

Bồn tắm loại cao

Độ dày của ống chy tràn

X

35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

60

Khay tắm, bồn tắm

Kích thước bên ngoài của ống chảy tràn hình chữ nhật

a

Bồn rửa nhà bếp, chậu rửa

b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước bên ngoài của ống chảy tràn hình tròn

e

Bồn rửa nhà bếp, chậu rửa

Bồn tắm, khay tắm

Đường kính khoang chảy tràn

J

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

49

Bồn tắm, khay tắm nếu có

Đường kính ngoài của lưới sắt ng chảy tràn

q

Bn rửa nhà bếp, bồn rửa

từ 65 đến 80

Bồn tắm, khay tắm

Kích thưc ngoài của lưới sắt ng chảy tràn hình chữ nhật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

Bồn rửa nhà bếp, bồn rửa

d

58

Chiều cao vòng kẹp của ống chảy tràn

n

từ 10 đến 25

Bồn rửa nhà bếp, bồn rửa làm bằng gốm

từ 1 đến 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

từ 2 đến 10

Bồn tắm, khay tắm

Đường ren của nút

B

ISO 228-1 G 1 1/4

Bồn rửa, bi đê

ISO 228-1 G 1 1/2

Bồn tắm, bồn rửa nhà bếp, khay tắm

ISO 228-1 G 1 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài hữu ích của ren nút

m

từ 6,5 đến 10

Đai ốc được làm bằng vật liệu kim loại

từ 8 đến 11

Đai ốc được làm bằng vật liệu nhựa

CHÚ THÍCH:

(a) Nếu nhà sản xuất cung cp phụ kiện dành riêng cho bồn rửa nhà bếp, thì các giá tr α Z là không bt buộc;

(b) Đường kính ren đầy đủ đầu tiên phải bt đầu trong khoảng 2 mm từ đim kết thúc của đầu nối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 2 - Cửa thoát nước thải không có ống thoát nước chy tràn và có nắp

Hình 3 - Cửa thoát nước thải có ống thoát nước chảy tràn

Hình 4 - Kết nối cửa thoát và ống chy tràn

Hình 5 - Cửa thoát nước với ống chảy tràn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 7 - Đấu nối cửa thoát cho chậu rửa nhà bếp có 2 bồn1

CHÚ THÍCH:

1 th b trí kết ni khác, kcả trong trường hợp có hơn hai chậu và cấp độ khác nhau

Bng 2 - Kích thước của xi phông (xem từ Hình 8 đến Hình 16)

Kích thước

hiệu

Giá trị

mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều sâu nút nước

H

≥ 50

Đối với nhánh xả một phần áp dụng theo tiêu chun EN 12056-2 (loại I và II)

Đối với nhánh x khoan lỗ hoàn toàn áp dụng theo tiêu chuẩn EN 12056-2 (loại III)

≥ 75

Kết nối với ống xả

D

ISO 228-1 - G1 ¼ B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO 228-1 - G1 ½ B

Chậu rửa nhà bếp, bồn tắm, khay tắm 

ISO 228-1 - G 2 B

Chậu rửa nhà bếp

DN/ID 30,40,50,60

Theo tiêu chuẩn EN 476:1997

DN/ID 32,40,50,63

Theo tiêu chuẩn EN 476:1997

Chiều dài ống thẳng tới đim cuối đầu ra của xi phông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥ 30

-

Độ dài cho các mối nối thông qua tường

K

245

--

Ren nút

B

ISO 228-1 - G1 ¼

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SO 228-1 - G1 ½

Chậu rửa nhà bếp, bồn tắm, khay tắm

ISO 228-1 - G 2

Chậu rửa nhà bếp

Chiều dài hữu ích của ren

m

từ 6,5 tới 10

Nút được làm bằng kim loại

từ 8 tới 11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng chiều cao của cửa thoát với xi phông

M

83

Khay tắm

128

Bồn tắm, khay tắm với ống thoát chảy tràn

 

Khay tắm với ống thoát thẳng đứng

Chiều dài hữu ích của ren cửa thoát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11(1)

--

CHÚ THÍCH:

(1) Đường kính ren đầy đ đầu tiên phải bắt đầu trong khoảng 2 mm từ điểm kết thúc của đầu nối.

Kích thước tính bng milimet

Hình 8 - ng xi phông loại s

Hình 9 - ng xi phông loại p

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 10 - Xi phông loại bình chia ngăn

Hình 11 - Xi phông loại bình ống nhúng

Hình 12 - Xi phông bình nối thông qua tường

 

Hình 13 - Xi phông P nối tường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hỉnh 15 - Cửa thoát với xi phông lắp liền khay tắm

Hình 16 - Ca thoát với xi phông và ống chảy tràn cho bồn tắm

4.6  Yêu cầu thủy lực

Khi thử nghiệm theo Điều 5 của TCVN 11870-2:2017, lưu lượng dòng của phụ kiện thoát nước thải không được thấp hơn giá trị quy định trong Bảng 3.

Bng 3 - Lưu lượng dòng tối thiểu

Đối tượng

Lưu lượng dòng tối thiu đi với phụ kiện thoát nước thải/ thành phần thoát nước thải của thiết bị vệ sinh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ kiện/thành phần thoát nước

Bồn rửa, bi đê

Bồn tắm

Chậu rửa nhà bếp

Khay tắm có kích thước lỗ thoát nước thải 52 mm hoặc 62 mm

Khay tắm có kích thước lỗ thoát nước thải 90 mm

Cửa thoát nước thải

0,6

1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

Cửa thoát có xi phông

0,5

0,8

0,6

0,4

0,4

Riêng xi phông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,85

0,7

-

-

ng chảy tràn

0,25

0,6

0,25

0,35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7  Độ kín

4.7.1  Độ kín của cửa thoát nước thải có nút hoặc nắp

Khi thử nghiệm theo 6.1 của TCVN 11870-2:2017, thì độ rò rỉ phải nhỏ hơn 1 L/h.

4.7.2  Độ kín của phụ kiện thoát nước thi

Khi thử nghiệm theo 6.2 của TCVN 11870-2:2017, thì sẽ không có rò r trong suốt quá trình thử nghiệm.

5  Ghi nhãn

Tất cả phụ kiện thoát nước thải sẽ được ghi nhãn vĩnh viễn với những thông tin sau:

- Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất.

- Tiêu chuẩn TCVN 11870-1:2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Kiểm soát chất lượng

Quá trình kiểm soát chất lượng sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn BS EN 274-3.

CHÚ THÍCH: Phụ lục A (tham khảo) của EN 274-3 cung cấp thông tin trong trường hợp kiểm soát của bên thứ ba được thực hiện.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

A-Độ lệch

A-Đ lệch: Quy định tùy theo mỗi quốc gia.

Độ lệch A liên quan tới tiêu chuẩn này đã được Đan Mạch đưa gia theo quy định của quốc gia sau đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Được Quốc Hội và Chính phủ công bố)

Điều khoản

4.3  Nguyên vật liệu

Theo điều khoản mà Quốc Hội thông qua căn cứ vào các quy định của Đan Mạch BR5 và BR S 98, VA 2.40/DK, Điều 3 thì cửa thoát và xi phông phải chịu được sự tiếp xúc không liên tục của nước thải sinh hoạt với giải nhiệt độ từ (10 ± 5) °C tới (93 ± 2) °C khi thử nghiệm như sau:

1 (30 ± 3) L nước ở nhiệt độ (93 ± 2) °C trong thời gian 60 giây.

2 Nghỉ 1 phút.

3 (30 ± 3) L nước ở nhiệt độ (10 ± 5) °C trong thời gian 60 giây.

4 Nghỉ 1 phút.

Các bước phải được thực hiện 1500 ln.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các th nghiệm phải được thực hiện xong trước khi thử nghiệm lực và độ kín theo Điều 4 và Điều 5 của VA 2.40/DK tương ứng.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] EN 31, Pedestal wash machine - Connecting Dimensions.

[2] EN 32, Wall-hung wash basins - Connecting Dimensions.

[3] EN 35, Pedestal with over-rim supply - Connecting Dimensions.

[4] EN 36, Wall-hung bidets with over-rim supply- Connecting Dimensions.

[5] EN 111, Wall-hung hand rinse basins - Connecting Dimensions.

[6] EN 232, Bath - Connecting Dimensions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[8] TCVN 11719:2016 (EN 695), Chậu rửa nhà bếp - Kích thước kết ni.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Các yêu cầu

5  Ghi nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-1:2017 (BS-EN 274-1:2002) về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.473

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167