Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11261-1:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.100.10 Tình trạng: Đã biết

Vị trí

Định nghĩa của các ký hiệu

1

Ký hiệu bng chữ cái cái nhận biết kiểu dao (xem 4.1) [Thuật ngữ “dao trong tiêu chuẩn này ám chỉ dao tiện trong có thân dao hình trụ (trục doa)];

2

Ký hiệu bằng số nhận biết đường kính thân dao (xem 4.2);

3

Ký hiệu bằng chữ cái cái nhận biết chiu dài của dao (xem 4.3);

-

Du gạch ngang không được xem là ký hiệu;

4

Ký hiệu bằng chữ cái cái nhận biết phương pháp kp giữ mảnh cắt thay thế (xem 4.4);

5

Ký hiệu bằng chữ cái nhận biết hình dạng của mảnh cắt thay thế (xem 4.5) [phù hợp với ISO 1832];

6

Ký hiệu bằng chữ cái nhận biết dạng dao (xem 4.6)

7

Ký hiệu bằng chữ cái nhận biết khe h bình thường của mảnh cắt (xem 4.7);

8

Ký hiệu bằng chữ cái nhận biết đặc tính của dao (dao phải, dao trái) (xem 4.8);

9

Ký hiệu bằng số nhận biết cỡ kích trước của mảnh cắt thay thế (xem 4.9) [phù hợp với ISO 1832];

10

Ký hiệu bằng số nhận biết số lượng các mặt vát và vị trí của chúng (xem 4.10).

Thuật ngữ “dao” trong tiêu chuẩn này ám ch trục doa (dao tiện trong có thân dao hình trụ).

DỤ:

1

2

3

-

4

5

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

9

-

10

S

2S

S

-

P

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

K

N

R

12

-

41

4. Ký hiệu

4.1. Ký hiệu cho kiểu dao - Ký hiệu 1

Xem Bảng 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu chữ cái

Kiểu dao

S

Dao nguyên khối bằng thép

A

Dao nguyên khối bằng thép có lỗ cấp dung dịch trơn nguội

B

Dao nguyên khối bằng thép có cơ cấu chống rung

D

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Dao hợp kim cứng (cacbit) có phn đầu bằng thép dùng cho kẹp chặt

E

Dao hợp kim cứng (cacbit) có phần đầu bằng thép dùng cho kẹp chặt và lỗ cấp dung dịch trơn nguội

F

Dao hợp kim cứng (cacbit) có phần đầu bằng thép dùng cho kẹp chặt và có cơ cấu chống rung

G

Dao hợp kim cứng (cacbit) có phần đầu bằng thép dùng cho kẹp chặt, có cơ cấu chống rung và lỗ cp dung dịch trơn nguội

H

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

J

Dao nguyên khối bằng kim loại nặng có lỗ cấp dung dịch trơn nguội

K

Dao kim loại nặng có phần đầu bằng thép dùng cho kẹp chặt

L

Dao kim loại nặng có phần đầu bằng thép dùng cho kẹp chặt và lỗ cấp dung dịch trơn nguội

4.2. Ký hiệu cho đường kính của thân dao - Ký hiệu 2

Ký hiệu bằng số của đường kính thân dao là giá trị đường kính d hoặc d1, tính bằng milimet. Nếu ký hiệu ch có một chữ số thì phải có chữ số 0 (zero) được đặt phía trước.

VÍ DỤ 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25mm

Ký hiệu

25

VÍ DỤ 2

Đường kính thân

8mm

Ký hiệu

08

4.3. Ký hiệu cho chiều dài của dao - Ký hiệu 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 2 - Ký hiệu 3

Kích thước tính bằng milimet

Ký hiệu chữ cái

Chiều dài dao

A

32

B

40

C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D

60

E

70

F

80

G

90

H

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

J

110

K

125

M

150

N

160

P

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q

180

R

200

S

250

T

300

U

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

400

W

450

X

Chiều dài đặc biệt, sẽ đưc qui định

Y

500

4.4. Ký hiệu cho phương pháp kẹp giữ mảnh cắt thay thế được lắp nằm ngang - Ký hiệu 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 3 - Ký hiệu 4

Ký hiệu chữ cái

Phương pháp kẹp giữ

Mảnh cắt thay thế

Hình minh họa

C

Kẹp trên đỉnh

Không có lỗ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kẹp trên đỉnh và lỗ

Có lỗ hoặc có lỗ được gia công bằng khỏa mặt dùng cho kẹp giữ

P

Kẹp bằng lỗ

S

Kẹp bằng vít qua lỗ

Có lỗ được gia công bằng khỏa mặt dùng cho kẹp giữ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5. Ký hiệu cho hình dạng của mảnh cắt thay thế - Ký hiệu 5

Xem Bảng 4.

Bảng 4 - Ký hiệu 5

Kích thước tính bằng milimet

Ký hiệu chữ cái

Góc trong

er

Hình dạng của mảnh cắt thay thế

Ghi chú

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

120o

Hình sáu cạnh

Có cạnh bằng nhau và góc bằng nhau

O

135o

Hình tám cạnh

P

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình năm cạnh

S

90o

Hình vuông

T

60o

Hình tam giác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

80o

Hình thoi

Có cạnh bằng nhau nhưng góc không bằng nhau

D

55o

E

75o

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

86o

V

35o

W

80o

Hình sáu cạnh có góc tâm 80o

 

L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình chữ nhật

Có cạnh không bằng nhau nhưng góc bằng nhau

A

85o

Có dạng hình bình hành

Các cạnh và các góc không bng nhau

B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

K

55o

R

-

Hình tròn

Tròn

CHÚ THÍCH: Góc trong luôn luôn là góc bé hơn.

4.6. Ký hiệu cho dạng dao - Ký hiệu 6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7. Ký hiệu cho góc sau chuẩn của mảnh cắt thay thế - Ký hiệu 7

Các ký hiệu bằng chữ cái cái theo Bảng 5 áp dụng cho góc sau chuẩn, µn của các mảnh cắt thay thế trên lưỡi cắt (xem Hình 1).

Đối với các mnh cắt thay thế có cạnh không bằng nhau, ký hiệu áp dụng cho góc sau chuẩn của cạnh dài hơn.

Hình 1 - Góc sau chuẩn µn

Bảng 5 - Ký hiệu 7

Ký hiệu chữ cái

µn

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B

50

C

70

D

150

E

200

F

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G

300

H

00

P

110

4.8. Ký hiệu cho đặc tính của dao - Ký hiệu 8

Xem Bảng 6.

Bảng 6 - Ký hiệu 8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính của dao

Hình vẽ/minh họa

R

Dao phải

L

Dao trái

4.9. Ký hiệu cho cỡ của mảnh cắt thay thế - Ký hiệu 9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 7 - Ký hiệu 9

Kích thước tính bng milimet

Kiểu mảnh cắt thay thế

Ký hiệu số

Có cạnh bằng nhau và góc bng nhau (H, O, P, S, T) và có cạnh bng nhau nhưng góc không bằng nhau (C, D, E, M, V, W)

Ký hiệu cho cỡ kích thước của mnh cắt thay thế là chiều dài cạnh, bỏ qua bất cứ số thập phân nào

DỤ: Chiều dài cạnh: 16,5 mm

Ký hiệu: 16

Có cạnh bằng nhau nhưng góc không bằng nhau (L) và có cạnh không bằng nhau và góc không bằng nhau (A, B, K)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VÍ DỤ: Chiều dài của lưỡi cắt chính: 19,5 mm

Ký hiệu: 19

Mảnh cắt tròn (R)

Ký hiệu cho cỡ kích thước của mảnh cắt thay thế thường được cho đối với giá trị đường kính, bỏ qua bất cứ s thập phân nào

DỤ: Đường kính: 15,875 mm

Ký hiệu: 15

CHÚ THÍCH: Khi ký hiệu do giá tr được rút gọn lại ch có một chữ số thì phải đặt số 0 (zero) trước chữ số này.

VÍ DỤ: Chiu dài của lưi cắt chính: 9,525 mm;Ký hiệu: 09

4.10. Ký hiệu cho hình dạng thân dao tròn - Ký hiệu 10 - Số mặt vát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 8 - Ký hiệu 10

Hình dạng thân dao

Hình dạng thân dao

Hình dạng thân dao

Hình dạng thân dao

Hình dạng thân dao

Hình minh họa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình minh họa

Hình minh họa

Hình minh họa

10

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

13

14

-

-

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

-

-

-

-

-

-

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

33

34

-

-

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

b chiều rộng mặt vát;

d đường kính thân dao;

h chiều cao mặt vát.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 9 nêu tóm tắt các đặc tính của bộ phận kẹp dao của thân dao tiện trong hình trụ dùng đ kẹp giữ các mảnh cắt thay thế được chuẩn hóa trong ISO 5609-2, ISO 5609-3, ISO 5609-4, ISO 5609-5 và ISO 5609-6 với các ký hiệu chữ cái tương ứng của chúng và các cỡ kích thước của thân dao.

Các mũi tên được ch ra trên các hình vẽ minh họa biểu thị chiều tiến dao chính.

Bảng 9

Kích thước tính bằng milimet

Dạng dao

Hình vẽ minh họa

 

Các ký hiệu cho đường kính thân dao

d1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Góc lưỡi cắt của dao kr

Góc trong của mảnh cắt er

8

10

12

16

20

25

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

60

ISO 5609-2

F

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

06

06

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

11

11

16

16

16

16

22

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27

 

K

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

 

 

09

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

09

12

12

12

15

15

19

15

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

06

06

06

09

09

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

16

19

16

19

ISO 5609-4

L

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

04

04

04

06

06

06

08

06

08

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

08

 

 

ISO 5609-4

P

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

11

13

13

16

16

16

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

 

07

07

11

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

15

15

15

 

ISO 5609-6

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

11

11

13

13

16

16

16

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sa

Góc lưỡi cắt 450, thân dao dịch chuyển để cắt mặt bên và mặt nút

 

 

 

09

09

09

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

12

15

15

19

15

19

-

U

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

 

07

07

11

15

11

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

15

19

15

19

ISO 5609-5

U

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

11

11

13

11

13

16

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ISO 5609-5

W

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

11

11

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

16

16

16

22

22

22

27

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu của chiều dài lưỡi cắt, I

 

 

 

09

09

09

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

15

15

19

15

19

-

CHÚ THÍCH: Các mũi tên trên các hình vẽ minh họa chỉ ra chiều tiến dao chính.

a Các dao thuộc dạng S cũng có thể được lắp các mảnh cắt tròn (dạng R).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1. Đường kính của thân dao d1, kích thước f và chiều dài l1

Bảng 10 cung cấp các kích thước f, chiều dài l1 và đường kính trong nhỏ nhất có thể đạt được, Dmin cho gia công có liên quan với đường kính thân dao d1, xem Hình 2.

, nếu thân dao hình trụ có kết cấu tiêu chuẩn (xem 4.2), hoặc

, nếu thân dao hình trụ có các mặt vát theo chiều h (xem Bảng 3)

Hình 2 - Bộ phận kẹp dao, dạng K

Bảng 10

Kích thước tính bằng milimet

d1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l1b

Dmin

g7

k16

8

6

80

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

100

13

12

9

125

16

16

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

20

13

180

25

25

17

200

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

250

40

40

27

300

50

50

35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

63

60

43

400

80

a Để nhận biết các kích thước f, xem 7.4.

b Để nhn biết chiều dài l1, xem 7.3.

6.2. Prôfin của thân dao

Thiết kế tiêu chuẩn của các thân dao là có profin tròn không có các mặt vát. Các thân dao có một đến bốn mặt vát trên thân dao có th được cung cấp theo quyết định của nhà sản xuất hoặc theo thỏa thuận. Các mặt vát phải phù hợp với các kích thước cho trong Bảng 11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bng milimet

Hình dạng của các mặt vát thân dao

d1

8

10

12

16

20

25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

50

60

ba

7,6

9,5

11,5

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

31

39

48,5

58,5

một mặt vát hướng theo chiều rộng thân b

ha

7,2

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

18

23

30

38

47

57

ba

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

11

14

18

23

30

38

47

57

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ha

7,2

9

11

14

18

23

30

38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

57

a Các dung sai chung phù hợp với ISO 2768-m

7. Nhận biết các kích thước

7.1. Các góc lưỡi cắt

7.1.1. Góc lưỡi cắt K

Điểm qui định K được xác định như sau.

Xem xét mặt phẳng Pf (được giả thiết là mặt phẳng gia công) và Ps (mặt phẳng lưỡi cắt của dao) phù hợp với ISO 3002-1 đối với một điểm được lựa chọn trên lưỡi cắt chính (ví dụ, điểm tiếp giáp của lưỡi cắt chính với đường tròn nội tiếp).

a) Đối với kr 900, điểm K được xác định là chỗ giao nhau của mặt phẳng Ps, một mặt phẳng song song với mặt phẳng Pf, tiếp tuyến với bán kính góc và một mặt phẳng chứa mặt trước của dao Ag (xem các Hình 3 và 4).

b) Đối với kr > 900 điểm K được xác định là chỗ giao nhau của một mặt phẳng song song với mặt phẳng Pf, tiếp tuyến với bán kính góc, một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng Pf tiếp tuyến với bán kính góc và một mặt phẳng chứa mặt trước của dao Ag (xem các Hình 5 và 6).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 3 - Góc lưỡi cắt kr 90o, với chạy dao ngang để cắt mặt bên

Hình 4 - Góc ỡi cắt kr 900, với chạy dao dọc để cắt mặt mút

Hình 5 - Góc lưỡi cắt kr > 900, với chạy dao ngang để cắt mặt bên

Hình 6 - Góc lưỡi cắt kr > 900, với chạy dao dọc đ cắt mặt mút

7.1.2. Góc lưỡi cắt lý thuyết T

Chỗ giao nhau của các phần kéo dài lý thuyết của lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ được xem là góc lưỡi cắt lý thuyết T, xem các Hình 3 đến 6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2. Bán kính góc re của các mảnh cắt thay thế mẫu

Bán kính góc re của mảnh cắt thay thế mẫu, là một hàm số của cỡ kích thước bộ phận kẹp dao và mảnh cắt thay thế liên kết với nó và vì thế có liên quan đến đường kính d2 của vòng tròn nội tiếp trong Bảng 12

Bảng 12 cho các giá trị của bán kính góc re của mảnh cắt thay thế mẫu (dưỡng mẫu) và các giá trị này phải được sử dụng cho xác định và thử, kiểm tra chiều dài l1, kích thước f và chiều cao h1.

Bảng 12

Kích thước tính bằng milimet

d2

re

Kích thước danh nghĩa a

6,35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,94

9,525

0,8

12,7

15,875

1,2

19,05

25,4

2,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3. Chiều dài l1

Chiều dài l1 (về các giá trị, xem Bng 10) là khoảng cách giữa các điểm qui định K và đầu mút của thân dao (xem các Hình 2 đến 6 và Bảng 13) được đo trên một mảnh cắt thay thế mẫu có bán kính góc, re phù hợp với Bảng 12.

Đối với các bộ phận kẹp dao với các mảnh cắt thay thế có bán kính re sai lệch so với Bảng 4, phải xác định chiều dài được sửa đổi l1 với giá trị hiệu chnh x như đã chỉ ra trong các Bảng 2 đến 5.

Giá trị hiệu chỉnh x (xem Bảng 13) tương đương với khoảng cách được đo song song với thân dao giữa điểm qui định K và góc lý thuyết T.

Chiều dài được sửa đổi thu được từ chiều dài l1 cho trong Bảng 10 và độ chênh lệch giữa các giá trị x từ Bảng 5 đối với bán kính góc mới và bán kính góc được cho trong Bảng 12.

7.4. Kích thước f

Kích thước f (về giá trị, xem Bảng 10) là khoảng cách giữa điểm qui định K với tâm của thân bộ phận kẹp dao (xem các Hình 2 đến 6 và các Hình minh họa trong Bảng 13), được đo trên mảnh cắt thay thế mẫu có bán kính góc re phù hợp với Bảng 12.

Đối với bộ phận kẹp dao với các mảnh cắt thay thế có bán kính góc re sai lệch so với Bảng 12, phải xác định kích thước được sửa đổi f với giá trị hiệu chỉnh y, về các giá trị, xem Bảng 5, như đã ch ra trên các Hình 3 đến 6.

Giá trị hiệu chnh y tương đương với khoảng cách giữa điểm qui định K và góc lưỡi cắt lý thuyết T được đo ngang qua thân dao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.5. Dung sai

Các dung sai được cho trong Bảng 10 là dung sai của chiều dài l1 và kích thước f được đo trên mảnh cắt thay thế mẫu và, nếu có thể áp dụng được, trên một miếng đệm mẫu. Vì thế các dung sai cho l1f không được bao gồm trong các dung sai trên mảnh cắt thay thế cũng như trên miếng đệm.

7.6. Kích thước a

7.6.1. Qui định chung

Kích thước a có liên quan đến việc xác định chiều dài toàn bộ của bộ phận kẹp dao.

Nói chung, chiều dài toàn bộ l1 tương ứng với ngoại lệ cho bộ phận kẹp dao dạng K và chiều rộng toàn bộ .

Đối với dạng K, chiều dài toàn bộ của bộ phận kẹp dao là tổng số của l1 và các giá trị a.

Kích thước a được xác định là khoảng cách giữa điểm qui định K và tiếp tuyến với bán kính góc thứ hai của mảnh cắt thay thế, được đo vuông góc với chiều dài thân dao; xem Hình 2 và Bảng 13.

7.6.2. Các giá trị của kích thước a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đi với các bộ phận kẹp dao với các mảnh cắt thay thế có các bán kính góc sai lệch so với các giá trị trong Bảng 12, phải xác định kích thước được sửa đổi a với giá trị hiệu chỉnh x, về các giá trị của x, xem Bảng 13.

Đối với góc trước chính gn và góc nghiêng của lưỡi cắt ls thay đổi giữa -60 và +60, các thay đổi ca các giá trị a nhỏ hơn 0,1 mm và có thể được bỏ qua.

7.7. Các giá trị hiệu chnh x và y

Các giá trị hiệu chỉnh x và y được cho trong Bảng 13, áp dụng cho các góc trước chính gn = 0 0 và góc nghiêng của lưỡi cắt ls = 0 0. Các góc trước chính gn và các góc nghiêng của lưỡi cắt ls thay đổi giữa -60 và +60 dẫn đến các thay đổi của các giá trị x và y trong phạm vi 0,001 mm đến 0,01 mm, các thay đổi này quá nhỏ so với các dung sai của l1 và f. Nếu cần thiết, phải xác định các giá trị hiệu chỉnh.

Bảng 13

Kích thước tính bằng milimet

Dạng

Hình v minh họa

re

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y

F

0,2

0,039

0,4

0,076

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,152

1,2

0,228

1,6

0,305

2,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,457

0,2

0,149

0,4

0,291

0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,581

1,2

 

0,872

1,6

1,162

2,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

K

0,4

0,024

0,089

0,8

0,048

0,178

1,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,268

1,6

0,096

0,357

2,4

0,143

0,535

L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,020

0,020

0,4

0,040

0,040

0,8

0,079

0,079

1,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,119

1,6

0,159

0,159

2,4

0,238

0,238

0,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

0,4

-

-

0,8

-

-

1,2

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,6

-

-

2,4

-

-

Q

0,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,108

0,4

0,211

0,211

0,8

0,422

0,422

1,2

0,633

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,6

0,844

0,844

2,4

1,265

1,265

0,2

0,182

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,4

0,360

0,684

0,8

0,720

1,369

1,2

1,081

2,053

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,441

2,738

2,4

2,161

4,105

U

0,2

0,020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,4

0,039

0,344

0,8

0,079

0,688

1,2

0,118

1,031

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,157

1,375

2,4

0,236

2,062

0,2

0,033

0,423

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,065

0,840

0,8

0,131

1,679

1,2

0,196

2,519

1,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,358

2,4

0,392

5,036

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

QUAN HỆ GIỮA CÁC KÝ HIỆU TRONG TIÊU CHUẨN NÀY VÀ ISO 13399 (TẤT CẢ CÁC PHẦN)

A.1. Quan hệ giữa các ký hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng A.1 - Quan hệ giữa các ký hiệu trong tiêu chuẩn này và ISO 13399 (tất cả các phn)

Ký hiệu trong tiêu chuẩn này (ISO5609)

Viện dẫn trong ISO 5609 (tất c các phn)

Tên của đặc tính trong loạt ISO 13399

Ký hiệu trong lot ISO 13399

Viện dẫn trong lot ISO 13399

Kiểu dao (ký hiệu 1)

ISO5609-1, 4.1: Bảng 1

Mã dạng của cấu hình thiết kế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/TS13399-3

Phương pháp kẹp giữa mảnh cắt thay thế (ký hiệu 4)

4.4: Bảng 3

Mã của kiểu kẹp chặt

MTP

ISO/TS13399-3

Hình dạng của mảnh cắt thay thế (ký hiệu 5)

4.5: Bảng 4

Mã của hình dạng mảnh cắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/TS13399-2

an - Góc sau chuẩn của mảnh cắt (ký hiệu 7)

4.7: Bảng 5

Mẫu của góc sau

AN

ISO/TS13399-2

Đặc tính của dao (ký hiệu 8)

4.8: Bảng 6

Đặc tính của dao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/TS13399-3

C kích thước của mảnh cắt (ký hiệu 9)

4.9: Bảng 7

Chiều dài lưỡi cắt

L

ISO/TS13399-2

Hình dạng của thân dao tròn (ký hiệu 10)

4.10: Bảng 8

Mã hình dạng mặt cắt ngang thân dao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/TS13399-3

aa

7.6: theo hướng của chiều dài toàn bộ

Kích thước a trên lf

LFA

ISO/TS13399-3 71DO793ECEF9A

B

Điều 3 và Bảng 3

Chiều rộng thân dao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/TS13399-3 71CF298751FCF

d

d1

4.2. Bảng 9, 6.1.Hình 2, Bảng 2 và Bng 3

Đường kính thân dao

DMM

ISO/TS13399-3 71CF29862B277

d2

Hình 1, Bảng 4 và 6.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IC

ISO/TS13399-2 71CE7A96D9F7D

Dmin

Hình 2 và Bảng 10

Đường kính lỗ nhỏ nht

DMIN

ISO/TS13399-3 71DO7543367C5

F

Hình 2 và Bảng 10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

WF

ISO/TS13399-3 71CF29984CDA7

h1

Hình 2 và Bảng 2

Chiều cao chức năng

HF

ISO/TS13399-3 71CF29994E734

H

Bảng 1, Hình 1 và Bảng 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H

ISO/TS13399-3 71CF29883E014

l1

Hình 1 và Bảng 2

Chiều dài chức năng

LF

ISO/TS13399-3 71DCD39338974

re

Hình 1, 7.2 và Bảng 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RE

ISO/TS13399-2 71DD6C8ACA503

gn

ISO 5609-2

ISO 5609-3

ISO 5609-4

ISO 5609-5 và

ISO 5609-6

Góc trước chính chuẩn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/TS13399-3 71CF2998EBD46

ls

ISO 5609-2

ISO 5609-3

ISO 5609-4

ISO 5609-5 và

ISO 5609-6

Góc nghiêng

LAMS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kr

ISO 7509-1, Bảng 1

Góc lưỡi cắt của dao

KAPR

ISO/TS13399-3 71D078F683C9B

S

ISO 7509-2

ISO 7509-3

ISO 7509-4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO 7509-6

Chiều dày mảnh cắt

S

ISO/TS13399-2 71CE7A9F5308C

er

ISO 7509-1 Bảng 1

Góc trong của mảnh ct

EPSR

ISO/TS13399-2 71CE7A96BC122

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 883, Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners, without fixing hole; Dimensions (Mnh cắt hợp kim cứng (cacbit) thay thế có góc tròn, không có lỗ kẹp chặt - Kích thước).

[2] ISO 1832, Indexable inserts for cutting tools - Designation (Mảnh cắt thay thế dùng cho dao cắt - Ký hiệu).

[3] ISO 3364, Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners with cylindrical fixing hole - Dimensions (Mảnh cắt hợp kim cứng (cacbit) thay thế có góc tròn và lỗ hình trụ để kẹp chặt - Kích thước).

[4] ISO 6987, Indexable hand material inserts with round corners with partly cylindrical fixing hole - Dimensions (Mảnh cắt vật liệu cứng thay thế có góc tròn và một phn lỗ trụ kẹp chặt - Kích thước).

[5] ISO 9361-1, Indexable inserts for cutting tools - ceramic inserts with rounded corners - Part 1: Dimensions of inserts without fixing hole (Mảnh cắt thay thế dùng cho dao cắt - Mảnh cắt vật liệu gốm có góc tròn - Phần 1: Kích thước của mảnh cắt không có lỗ kẹp chặt).

[6] ISO 13399 (all parts), Cutting tools data representation and exchange (Trình bày và trao đổi các dữ liệu của dao cắt).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11261-1:2015 (ISO 5609-1:2012) về Dao tiện trong có thân dao hình trụ lắp mảnh cắt thay thế được - Phần 1: Ký hiệu, dạng dao, kích thước và tính toán hiệu chỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.763
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228