Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11256-9:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:71.100.20 Tình trạng: Đã biết

Loại phương pháp

Nồng độ nước dạng lng (Cw)

g/m3

Phương pháp trng lực

Cw 0,1

Phương pháp bốc hơi

Cw 5

6. Kỹ thuật lấy mẫu

Phải lấy mẫu tại hoặc gần với áp suất thực tế và tại một lưu lượng không khí nén không thay đổi.

Việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu sẽ phụ thuộc vào mức nhiễm bẩn thực tế và lưu lượng không khí nén trong hệ thống không khí nén. Về các phương pháp lấy mẫu, xem TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

Các mẫu không khí nén có thể được đưa trở về ống chính hoặc dẫn ra khí quyển sau khi đo. Giá trị của các thông số của mẫu không khí (áp suất, nhiệt độ, vận tốc không khí, v.v...) phải trong phạm vi các giới hạn do nhà sản xuất thiết bị quy định.

7. Phương pháp đo

7.1. Quy định chung

Thiết bị thử và dụng cụ đo phải ở trong điều kiện làm việc tốt. Phải quan tâm đến các yêu cầu hiệu chuẩn thiết bị đo được sử dụng như đã cho trong hướng dẫn áp dụng.

Áp suất và nhiệt độ cũng có thể ảnh hưởng đến các kết qu đo hàm lượng nước dạng lỏng. Vì thế nhiệt độ và áp suất tại điểm đo nên được duy trì ở các điều kiện của trạng thái ổn định.

Nên tham vấn nhà sản xuất thiết bị đo về khả năng áp dụng của thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.1. Quy định chung

Phương pháp này xác định lượng thu gom phần ngưng tụ từ điểm ly mẫu, sự tách nước khỏi phần ngưng tụ này và cân nước dạng lỏng hiện diện trong mẫu thử không khí nén. Phải đo th tích của không khí nén từ đó tách ra lượng nước dạng lỏng.

7.2.2. Thiết bị thử

7.2.2.1. Mô t chung

Bố trí chung của thiết bị thử cho phương pháp trọng lực phải phù hợp với Hình 1. Trong trường hợp lấy mẫu một phần dòng không nên bao gồm thiết bị tách ly nước (3) có các bộ phận phải có người trông coi (12 và 13) trên tuyến thi nước.

CHÚ THÍCH: Các ch số được ghi giữa các ngoặc đơn trong tiêu đề của các điu là số đánh số cho các thành phn trong Hình 1.

Về các ký hiệu, xem TCVN 1806-1 (ISO 1219-1).

7.2.2.2. Thiết b tách nước (3)

Chức năng chính của thiết bị tách nước là lấy đi phần nước dạng lng từ ng không khí và bảo vệ tránh quá dòng (chảy tràn) cho bộ lọc (4) có hiệu suất cao. Hiệu suất tách nước khỏi dòng không khí nén của thiết b tách nước không được nhỏ hơn 80 %.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ lọc kết tụ có hiệu suất cao để tách nước dạng lỏng phải có hiệu suất 99,9 %, được định mức cho các hạt dầu 3µm.

7.2.2.4. Bình thu gom (13)

Phải sử dụng các bình có thể tích không nh hơn 0,5 I để có thể thu gom nước dạng lỏng cho quan trắc trong quá trình thử.

7.2.2.5. Thiết bị tách dầu/nước (14)

Chất lỏng được thu gom trong các bình thu gom (13) phải được truyền tới thiết bị tách đầu/nước (14). Giải thích chi tiết về quy trình tách nước được cho trong TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.2.2.6. Van thải nước (12)

Các van thải nước được sử dụng đ thải nước dạng lỏng được thu gom trong thiết bị tách nước (3), bộ lọc có hiệu suất cao (4) và các bình thu gom (13). Một van thi nước giữa bộ lọc (4) và bình thu gom thường được đặt vị trí m, một van thải nước giữa bình thu gom và thiết bị tách dầu/nước thường được đặt ở vị trí đóng.

7.2.2.7. Cột đo (15)

Lượng nước dạng lỏng được tách ly được đo trong cột đo có khắc độ theo milimet hoặc được cân tính theo gam. Độ chính xác đo khối lượng phải cao hơn ± 2 % số đọc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN

1

điểm lấy mẫu

6

áp kế

11

đầu ra để xả

2

van ngt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

nhiệt kế

12

van thải nước

3

thiết b tách nước

8

van điều chnh lưu lượng

13

bình thu gom

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bộ lọc hiệu suất cao

9

lưu lượng của không khí

14

thiết bị tách dầu/nước

5

áp kế vi sai

10

van ngắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

cột đo

Hình 1 - Sơ đồ mạch của thiết bị thử cho phương pháp cân

7.2.2.8. Áp kế vi sai

Áp kế này xác định độ sụt áp qua bộ lọc có hiệu suất cao (4). Độ chính xác đo độ sụt áp phải cao hơn ± 2 %.

7.2.2.9. Áp kế (6)

Đ xác định thể tích mẫu thử không khí, phải ghi lại các giá trị áp suất trong toàn bộ khoảng thời gian thử. Độ chính xác đo áp suất phải cao hơn ± 2 % kích thước thực đo được.

7.2.2.10. Nhiệt kế (7)

Để xác định thể tích mẫu thử không khí, phải ghi lại các giá trị nhiệt độ trong toàn bộ khoảng thời gian th. Độ chính xác đo nhiệt độ phải cao hơn ± 1 °C.

7.2.2.11. Lưu lượng kế không khí (9)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.2.12. Van điều chnh lưu lượng (8)

Đ điều chnh lưu lượng một cách chính xác, phải sử dụng một van điều chnh lưu lượng có điều chnh tinh.

7.2.2.13. ng, đầu nối, van ngắt (2, 10 và 12)

Các ống, đầu nối và van ngắt phải theo TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.2.3. Quy trình thử

Các quy trình để chun bị cho đo độ ổn định của bộ lọc có hiệu suất cao (4) và phép đo nước dạng lỏng phải được thực hiện phù hợp với TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

Để thu được độ không ổn đnh yêu cầu của phép th, phải thực hiện việc lấy mẫu không khí tới khi xuất hiện trong các bình thu gom (13) tổng lượng nước dạng lỏng không nhỏ hơn 100 ml cho c hai bình.

7.2.4. Xác định các kết quả thử

Cần thiết phải bảo đảm cho các kết quả có tính ổn định, lặp lại và được biểu thị dưới dạng đáp ứng yêu cầu trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

V là thể tích của nước dạng lỏng thu gom được, tính bằng mililit;

p là khối lượng riêng của nước, tính bằng kilogam trên met khối;

q là lưu lượng không khí lấy mẫu, tính bằng lít trên giây (ANR);

t là khoảng thời gian thử, tính bằng phút.

Khi đo được khối lượng của nước dạng lng, công thức có dạng:

trong đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3. Xác định hàm lượng nước dạng lỏng bằng phương pháp bốc hơi

7.3.1. Quy định chung

Phương pháp bốc hơi gồm có các quá trình liên tiếp sau:

a) xác định lượng hơi nước trong mẫu thử không khí nén trong các điều kiện thực tế (đối với trạng thái bão hòa hoàn toàn);

b) thay đổi các thông số của mẫu th không khí nén để biến đổi nước dạng lỏng thành hơi;

c) xác định lượng hơi nước trong mẫu thử không khí nén sau khi thay đổi các thông số của nó;

d) xác định độ chênh lệch giữa các giá trị của hàm lượng hơi nước trong mẫu thử không khí nén các điều kiện thực tế và sau khi biến đổi nước dạng lỏng thành hơi.

Có thể sử dụng phương pháp bốc hơi cùng với phương pháp lấy mẫu toàn dòng hoặc một phần dòng.

7.3.2. Thiết bị th

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bố trí chung của thiết bị thử cho phương pháp bốc hơi phải phù hợp với Hình 2.

CHÚ THÍCH: Các chữ số được ghi giữa các ngoặc đơn trong tiêu đề của các điều là số đánh số cho các thành phần trong Hình 2.

CHÚ DN

1 điểm ly mẫu

8 cảm biến áp sut

2 van ngắt

9 cảm biến nhiệt độ

3 cảm biến áp suất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 cảm biến nhiệt độ

11 lưu lượng kế hoặc dụng cụ chỉ thị lưu lượng

5 cảm biến độ ẩm

12 van điều chnh lưu lượng

6 bộ đốt nóng

13 đầu ra để xả

7 van điều chnh áp suất

 

Hình 2 - Bố trí thiết bị cho phương pháp bốc hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các dụng cụ này được yêu cầu để đo áp suất không khí nén trong các điều kiện thực tế và sau khi nước dạng lòng bốc hơi trong toàn bộ thời gian thử. Độ chính xác đo áp suất phải cao hơn ± 2 % số đọc.

7.3.2.3. Cảm biến nhiệt độ (4 và 9)

Các dụng cụ này được yêu cầu đ đo nhiệt độ không khí nén trong các điều kiện thực tế và sau khi nước dạng lỏng bốc hơi trong toàn bộ khoảng thời gian th. Độ chính xác đo nhiệt độ phải cao hơn ± 1 °C của số đọc.

7.3.2.4. Cảm biến độ m (5 và 10)

Các dụng cụ này được yêu cầu đ đo độ ẩm của không khí nén trong các điều kiện thực tế và sau khi nước dạng lỏng bốc hơi trong toàn bộ khong thời gian thử. Độ chính xác đo độ m phải cao hơn ± 5 % RH (độ ẩm tương đối).

7.3.2.5. Bộ đốt nóng (6)

Bộ đốt nóng phải có đủ công sut đ biến đổi toàn bộ nước dạng lng thành hơi.

7.3.2.6. Van điều chỉnh áp suất (7)

Van điều chnh áp suất phải làm giảm áp suất không khí nén để tăng cường sự bốc hơi của nước dạng lỏng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3.2.7. Lưu lượng kế hoặc dụng cụ ch thị lưu lượng (11)

Đ xác định khả năng có thể dùng được của lưu lượng mẫu thử không khí, phải s dụng một lưu lượng kế hoặc dụng cụ chỉ th lưu lượng.

7.3.2.8. Ống, đầu nối, van ngắt (2) và van điều chnh lưu lượng (12)

Các ống, đầu nối, van ngắt và van điều chnh lưu lượng phải theo TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.3.3. Tính toán các kết quả

Giá trị của hàm lượng nước dạng lỏng Cw, tính bằng g/m3 được xác định theo công thức

Cw = d2 - d1

trong đó

d2 là hàm lượng hơi nước trong mẫu th không khí trong các điều kiện thực tế, tính bằng gam trên mét khối;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phép đo hàm lượng hơi nước d1d2 phải được thực hiện phù hợp với TCVN... (ISO 8573-3).

Khi quan tâm đến thực tế là mẫu thử không khí nén được bão hòa hoàn toàn trong các điều kiện thực tế (nghĩa là độ m tương đối bằng 100 %).

Cũng có thể xác định hàm lượng hơi nước d1 khi sử dụng bảng hàm lượng hơi nước giới hạn trong không khí hoặc biểu đồ “i - d” của trạng thái Không khí m.

8. Đánh giá các kết quả thử

8.1. Điều kiện chuẩn

Hàm lượng nước dạng lỏng đo được phải được tính toán lại theo thể tích không khí khô như đã cho bi áp suất riêng phần của không khí tại điểm lấy mẫu.

Các điều kiện chun cho công bố hàm lượng thể tích của nước dạng lng như sau:

- Nhiệt độ không khí: 20 °C;

- Áp sut không khí: 1 bar (a);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2. Giá trị trung bình

Tùy thuộc vào khả năng tái tạo lại của phương pháp, phương tiện đo và kinh nghiệm của các bên có liên quan đến cung cấp phương tiện đo, phải sử dụng giá trị trung bình của các phép đo liên tiếp tại điểm lấy mẫu.

9. Độ không đảm bảo

Độ không đảm bảo của phương pháp phụ thuộc vào thiết bị được sử dụng và độ chính xác trong tính toán kết quả. Độ không ổn định tổng của các kết quả cho phép của phép th phải là ± 10 %.

CHÚ THÍCH: Độ không đảm bảo của phương pháp bốc hơi để đo hàm lượng nước dạng lỏng phụ thuộc vào m kế được sử dụng và độ chính xác của tính toán.

10. Báo cáo thử

10.1. Công bố

Phải thực hiện việc công bố hàm lượng nước dạng lỏng trong không khí nén sao cho có thể kiểm tra được các giá trị theo các quy trình được cho trong tiêu chuẩn này.

Ảnh hưởng của bất cứ các yếu tố nào - ví dụ các chất nhiễm bẩn dầu hoặc ống lấy mẫu hiện diện trong mẫu thử có th ảnh hưởng đến kết quả của phép đo nước dạng lng phải được ghi lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo cáo thử dùng đ công bố hàm lượng nước dạng lỏng theo tiêu chuẩn này phải có các thông tin sau:

a) Mô tả hệ thống không khí nén và điều kiện làm việc của nó, có đủ chi tiết để xác định hiệu lực của giá trị nồng độ được công bố:

1) lưu lượng thể tích;

2) thời gian lấy mẫu;

3) áp suất;

4) nhiệt độ;

5) các chất nhiễm bẩn khác.

b) Mô tả điểm lấy mẫu tại đó lấy các mẫu thử.

c) Mô tả hệ thống lấy mẫu và đo được sử dụng, đặc biệt là các vật liệu và thiết bị được sử dụng, và các chi tiết về hồ sơ hiệu chuẩn của hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) con số về giá trị trung bình, thực tế đo được, được đánh giá theo Điều 6 và được tính toán theo các điều kiện chuẩn;

2) con số về giá trị trung bình thực tế đo được, được đánh giá theo Điều 8 nêu trên theo các điều kiện thực tế;

3) hàm lượng nước dạng lng, được biểu thị bằng gam trên mét khối các điều kiện thực tế và chuẩn.

4) áp suất và nhiệt độ (độ m) tại đó thực hiện phép đo.

5) con số theo sau bởi công bố về độ không ổn định áp dụng được, và.

6) ngày lập hồ sơ hiệu chun.

e) Ngày lấy mẫu và đo

Phụ lục A giới thiệu một báo cáo thử mẫu.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

Báo cáo thử mẫu

Hàm lượng nước dạng lng trong không khí nén

Mô tả trung của hệ thống không khí nén, điều kiện thử, điểm lấy mẫu: ………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Phương pháp thử áp dụng: ……………………………………………………………………………

Phương pháp lấy mẫu áp dụng: ……………………………………………………………………....

Danh sách thiết bị th được sử dụng và ngày hiệu chun tương ứng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Các kết quả thử hàm lượng nước dạng lng phù hp với TCVN 11256-9 (ISO 8573-9)

Phép th

N0

Ngày và thi gian thử

Các thông số của không khí nén

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ml

Nồng độ nước dạng lỏng,

g/m3

Nhiệt độ

°C

Áp suất

bar

Tng thể tích nước

m3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều kiện chun

1

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

5

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

-

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá tr trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Báo cáo bởi:

Ngày:

Cho phép bởi:

Ngày:

Nếu phép đo vượt ra ngoài một phạm vi riêng thì phải được xác định là “không đo được

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11256-9:2015 (ISO 8573-9:2004) về Không khí nén - Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251