Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11244-4:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160.10 Tình trạng: Đã biết

Quy trình hàn của nhà sản xuất:...................

Số tham chiếu:.............................................

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra:.........

S tham chiếu:.............................................

Nhà sản xuất:........................................................................................................................

Địa chỉ:

Quy định/tiêu chun thử:........................................................................................................

Ngày hàn:..............................................................................................................................

Mức độ chấp nhận

Quá trình hàn:........................................................................................................................

Kiểu của mối nối hàn:.............................................................................................................

Vật liệu cơ bản:.....................................................................................................................

Chiều dày của vật liệu (mm):..................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại kim loại điền đầy:............................................................................................................

Dạng vật liệu điền đầy:...........................................................................................................

Khí bảo vệ:............................................................................................................................

Loại dòng điện hàn:................................................................................................................

Vị trí hàn:

Nung nóng trước:..................................................................................................................

X lý nhiệt và/hoặc hóa già sau hàn:......................................................................................

Các thông tin khác:................................................................................................................

Chứng nhận rằng các mối hàn th nghiệm được chun b, hàn và thử nghiệm tốt phù hợp với các yêu cầu của Quy định/tiêu chuẩn thử đã nêu trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…………………

Đa điểm

…………………

Ngày cấp

…………………….……

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra

Tên, ngày tháng và ký tên

Nội dung chi tiết và th mối hàn

Địa điểm:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số tham chiếu:.............................................

Số WPQR:...................................................

Nhà sản xuất:..............................................

Tên thợ hàn:................................................

Quá trình hàn:..............................................

Kiểu mi nối hàn:.........................................

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra:.........

Phương pháp chuẩn bị và làm sạch:.............

Đặc tính kỹ thuật của vật liệu cơ bản:...........

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính ngoài của ống (mm):

Vị trí hàn:

Chi tiết về chuẩn b mối hàn (bản phác thảo)1

Bản vẽ phác mối ni

Trình tự hàn

 

 

 

Nội dung chi tiết về hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình hàn

Cỡ kim loại điền đầy

Dòng điện hàn

A

Điện áp hàn

V

Loại dòng điện/cực tính

Vận tốc cấp dây hàn

Vận tốc hàn1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại kim loại điền đầy và nhãn hiệu:......

Nung đặc biệt hoặc sấy khô:........................

Khí/thuc hàn:

- Bảo vệ:

- Đệm lót:

Lưu lượng khí: Bo vệ:.................................

Loại/cỡ điện cực vonfram:............................

Các thông tin khác1:.......................................

Ví dụ: hàn lắc ngang (chiều rộng lớn nhất của đưng hàn):..................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chi tiết về hàn xung:......................................

Khoảng cách ống tiếp xúc (bép hàn)/chi tiết hàn:...............................................................

Chi tiết về hàn plasma:...................................

Góc m hàn:..................................................

Chi tiết về dũi mặt sau/đệm lót:................................................................................................

Nhiệt độ nung nóng trước:.......................................................................................................

Nhiệt độ giữa các lớp hàn:.......................................................................................................

Xử lý nhiệt và/hoặc hóa già sau hàn:........................................................................................

Thời gian, nhiệt độ, phương pháp:............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

……………….

Nhà sản xuất

Tên, ngày tháng và ký tên

……………………..

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra

Tên, ngày tháng và ký tên

 

Kết quả thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số tham chiếu:.............................................

Người kim tra hoặc cơ quan kiểm tra

Số tham chiếu:...............................................

Kim tra bằng mắt

Không có kết qu

Có kết quả □

Nhận xét

Thử thẩm thu

Không có kết qu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhận xét

Thử bằng chụp ảnh tia bức xạ

Không có kết qu

Có kết quả □

Nhận xét

Thử đt gãy

Không có kết qu

Có kết quả □

Nhận xét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có kết qu

Có kết quả □

Nhận xét

Các thử nghiệm khác:..............................................................................................................

Nhận xét:.................................................................................................................................

Các phép thử được thực hiện phù hợp vi các yêu cầu của:

S viện dẫn của báo cáo phòng th nghiệm:.............................................................................

Các kết quả thử đã        được chấp nhận □      không được chấp nhận □

Phép thử được thực hiện với sự có mặt của:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra

………………………….

Tên, ngày tháng và ký tên

 

1 Nếu có  yêu cầu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-4:2015 (ISO 15614-4:2005) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 4: Hàn hoàn thiện các vật nhôm đúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228