Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-12:2018 về hàn vật liệu kim loại - Phần 12

Số hiệu: TCVN11244-12:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160.10 Tình trạng: Đã biết

Mu hàn/mẫu th

Kiu thử

Sợng mẫu

Mu thử hàn một điểm hoặc hàn gờ ni

Kim tra bằng mắt

Th cắt

Kéo nganga

Tổ chức thô đạib

Th độ cứng

Thử xoắnc

Thử tróc vỏ

Thử bằng đục

Tt cả

11

11

2

Nếu có yêu cầu

11

11

11

Mu thử hàn hai đim hoặc hàn gờ nổid

Kiểm tra bằng mắt

Thử cắte

Thử kéo nganga

Tổ chức thô đạib

Thử độ cứngf

Th tróc vỏ

Thử bằng đc

Tất cả

11

11

2

Nếu có yêu cầu

11

11

Mu thử hàn nhiều điểm hoặc hàn gờ nổig

Kiểm tra bằng mắt

Thử cắth

Thử tróc vỏ

T chức thô đạib

Thử độ cứngf

Thử bằng đục

Tt cả

11

11

2

Nếu có yêu cầu

11

Mu thử hàn đường mối hàn chồng (mẫu hàn)

Kiểm tra bằng mắt

Th tróc v

Thử cắti

Thử đệm lótj

Thử rò rỉ helik

T chức thô đạil

Thử độ cứng

Tất cả

11

11

3

3

2

Nếu có yêu cầu

Hàn đường trên dải tiếp xúc, hàn đường có cán phẳng

Kiểm tra bằng mắt

Thử cắtm

Thử uốnn

Thử tróc vỏo

Thử đệm lótj

Thử r r helik

Tổ chức thô đạil

Thử độ cứng

Tất cả

11

2

9

3

3

2

Nếu có yêu cầu

a Phép thử thay thế cho thử cắt với tải trọng ch yếu là kéo ngang.

b Hai mặt cắt thô đại đổi chỗ góc 90° và được bố trí vuông góc với mặt phẳng ca tấm; các gờ nổi kéo dài phải được định vị ở các trục chính.

c Phép thử thay thế cho phép thử cắt/ kéo ngang, nếu sự chuẩn bị mẫu thử tuân theo các tiêu chuẩn không thể thực hiện được hoặc trong trường hợp tải trọng xoắn là ch yếu.

d Chỉ với hàn đy-kéo và hàn gián tiếp.

e Mu th mối hàn hai điểm phải được cắt thành các mẫu thử mối hàn một điểm đối với phép th cắt. Sai lệch của chiều rộng mẫu thử so với mẫu thử tiêu chuẩn là do bước mối hàn điểm.

f Các mối hàn hai điểm.

g Mu th mối hàn nhiều điểm phải được hàn và thử nghiệm vi cùng một bước mối hàn điểm, khoảng cách đến mép (cạnh) và cách hàng như trên chi tiết trong sản xut.

h Trong trường hợp các hàng mối hàn điểm, cần tiến hành theo cùng một cách như trong thử nghiệm mối hàn hai điểm.

i Phép th thay thế cho phép thử tróc v trong trưng hợp tải trọng cắt là chủ yếu.

j Chỉ khi có yêu cầu về độ kín chống rò r (thử áp lực).

k Ch khi có yêu cầu độ kín chống rò r cao.

l Một mặt cắt ngang và một mặt cất dọc.

m Vuông góc với mối hàn, nếu thích hợp.

n Từng phía (phía đnh và đáy).

o Chỉ với mối hán đưng có cán phẳng: mỗi ba mẫu thử từ chỗ bắt đầu, giữa và cuối mối hàn đường.

7.2  Vị trí và cắt các mẫu thử

Phải lấy các mẫu thử sau khi kiểm tra bằng mắt hoặc sau khi thử không phá hủy thay thế khác. Vị trí của các mẫu thử phải phù hợp với 6.2.

Cho phép lấy các mẫu thử từ các vị trí nhằm tránh các vùng có các khuyết tật chấp nhận được.

7.3  Kiểm tra bằng mắt

Phải kiểm tra các mối hàn điểm và các mối hàn đường với con lăn - tới mức có thể tiếp cận được - bằng sử dụng kính phóng đại (độ phóng đại sáu đến mười lần), gương hoặc đèn nội soi để nhận biết các đặc điểm sau trên bề mặt ngoài: các vết nứt bề mặt, vết tràn kim loại, các vết bắn tóe kim loại, sự đông kết của vật liệu điện cực, chiều sâu vết ấn của điện cực và sự tách lớp.

7.4  Thử lại

Nếu chi tiết hoặc mẫu hàn không đạt bất cứ yêu cầu nào về kim tra bằng mắt hoặc kim tra không phá hủy khác, thì một chi tiết hoặc mẫu hàn thêm nữa phải được đưa vào kiểm tra tương tự. Nếu chi tiết hoặc mẫu hàn b sung này không tuân theo cùng các yêu cầu này thì cần sửa đổi pWPS. pWPS đã sửa đổi phải được phê duyệt theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Nếu bất cứ mẫu thử nào không đạt các yêu cầu có liên quan ca 6.2 do các khuyết tật hình học ca mối hàn (ví dụ vị trí, hình dạng) thì phải có thêm các mẫu thử cho mỗi một mẫu thử không đạt này. Có thể lấy các mẫu thử này từ cùng một mẫu hàn nếu đủ vật liệu cho sử dụng hoặc từ một mẫu hàn mới và phải được thử theo cùng một phép thử.

Nếu bất cứ mẫu thử nào trong các mẫu thử bổ sung này không đạt các yêu cầu có liên quan thì cần sửa đổi pWPS. pWPS đã sửa đổi phải được phê duyệt theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1  Quy định chung

Tất cả các điều kiện của hiệu lực được công bố dưới đây phải đưc đáp ứng độc lập với nhau, thay đổi vượt ra ngoài các phạm vi đã quy định đòi hỏi phải có một phép thử quy trình hàn mới.

8.2  Liên quan đến nhà sản xuất

Sự chấp nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) mà nhà sản xuất nhận được có hiệu lực đối với hàn phân xưởng hoặc ngoài hiện trường trong cùng một kiểm soát kỹ thuật và chất lượng của nhà sản xuất này.

Hàn trong cùng một kiểm soát kỹ thuật và chất lượng khi nhà sản xuất đã chấp nhận WPS sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động hàn được thực hiện theo WPS này.

8.3  Liên quan đến vật liệu

Tất cả các phép thử, kiểm tra phải đưc thực hiện với các vật liệu được sử dụng trong sản xuất (chiều dày, phân tích hóa học, cơ tính). Bất cứ sự sửa đổi nào cũng phải được thiết lập trước khi thực hiện bất kỳ sự chấp nhận nào.

8.4  Áp dụng chung cho tất cả các quy trình hàn

8.4.1  Quá trình hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi thiết bị hàn có trang bị điều khiển từ xa cho nhiều hơn một chương trình hàn được sử dụng tại vị trí gia công như một phần của vận hành theo trình tự, thì WPS nên bao gồm cả chi tiết về tất cả các chương trình hàn được s dụng.

Trong vận hành tự động hoặc vận hành bằng robot có nhiều hơn một chương trình hàn, WPS nên bao gồm cả chi tiết về tất cả các chương trình hàn được sử dụng, mỗi chương trình cần được chấp nhận.

8.4.2  Loại dòng điện

Quy trình hàn được chấp nhận bằng sử dụng loại dòng điện (xoay chiều, một chiều hoặc dòng điện xung), tần số và cực tính được sử dụng cho phép thử quy trình hàn.

8.4.3  Chu trình hàn

Quy trình hàn được chấp nhận khi sử dụng chu trình hàn đã sử dụng cho phép thử quy trình hàn.

8.4.4  Xử lý nhiệt sau hàn thiết bị hàn

Phải tính đến bất kỳ x lý nhiệt nào được cung cấp cho phép thử quy trình hàn.

8.4.5  Loại thiết bị hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.6  Điện cực hàn

Quy trình hàn được chấp nhận bằng sử dụng các vật liệu và kết cấu điện cực đã sử dụng cho phép th quy trình hàn.

9  Mẫu biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR)

Biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR) là bản công bố các kết quả đánh giá của từng mẫu hàn bao gồm cả th lại. Các hạng mục liên quan được liệt kê cho WPS trong TCVN 8986-5 (ISO 15609-5) phải được bao gồm, cùng với chi tiết của bất kỳ đặc điểm nào có thể loại ra được theo yêu cầu ca Điều 7.

Nếu không tìm thy các đặc điểm loại ra được hoặc các kết quả thử nghiệm không chấp nhận được, một WPQR nêu chi tiết các kết quả thử mẫu hàn của quy trình hàn được chấp nhận và phải được người kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra ký và ghi ngày.

Phi sử dụng mẫu WPQR để ghi chi tiết cho quy trình hàn và các kết quả th nghiệm, để thuận tiện cho việc trình bày và đánh giá thống nhất các thông số.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 8524 (ISO 4063), Hàn và các quá trình liên quan - Danh mục các quá trình hàn và ký hiệu số tương ứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-12:2018 (ISO 15614-12:2014) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 12: Hàn điểm, hàn đường và hàn gờ nổi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.206