Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11235-3:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:77.140.60 Tình trạng: Đã biết

Mác thépb

Phân tích mẻ nấu

C
lớn nhất

%

SiC
lớn nhất

%

Mn


%

P
lớn nhất
%

S
lớn nhất
%

Crd
lớn nhất
%

Nid
lớn nhất
%

Mo
lớn nhất
%

Cud lớn nhất
%

Ale
lớn nhất
%

N
lớn nhất
%

C2D1

0,03

0,05

0,10 - 0,35

0,020

0,020

0,10

0,10

0,03

0,10

0,01

0,00%

C3D1

0,05

0,05

0,20 - 0,40

0,025

0,025

0,10

0,10

0,03

0,15

0,05

-

C4D1

0,06

0,10

0,20 - 0,45

0,025

0,025

0,15

0,15

0,03

0,15

0,05

-

a Các nguyên tố không bao gồm trong bảng này không được cố ý bổ sung thêm vào thép nếu không có sự thỏa thuận ca khách hàng, trừ các nguyên tố dùng cho hoàn thiện m nấu.

b Thép không hợp kim đặc biệt tuân theo TCVN 7446-1 và TCVN 7446-2 (ISO 4948-2).

c Giá trị lớn nhất thấp hơn của silic có thể được thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng.

d Tổng số của các hàm lượng Cu + Ni + Cr không được vượt quá giá trị sau:

đối với mác thép C2D1, 0,25%;

đối với mác thép C3D1, 0,30%;

đối với mác thép C4D1, 0,35%;

e Đối với các mác thép C3D1 và C4D1 có thể quy định giới hạn lớn nhất thấp hơn tại thời điểm đặt hàng.

Bảng 2 - Sai lệch cho phép trong phân tích sản phẩm so với giá trị quy định của phân tích mẻ nấu

Nguyên tố

Mác thép

Sai lệch cho phép trong phân tích sn phm, %

C

C2D1

C3D1 đến C4D1

+ 0,01

+ 0,02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C2D1 đến C3D1

C4D1

+ 0,02

+ 0,04

Mn

Tất cả các mác thép

± 0,05

P S

Tất cả các mác thép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3  Chất lượng bên trong và chất lượng bề mặt

Thép thanh để chế tạo dây thép không được có các điểm gián đoạn bên trong và/hoặc bên ngoài như các lỗ co ngót, sự thiên tích, vết nứt, nếp gấp, vỏ cứng, rãnh, vết sẹo hoặc ba via cán có thể có hại đến chất lượng s dụng của thép thanh.

5.4  Độ sâu của các điểm gián đoạn trên bề mặt

Thép thanh để chế tạo dây thép không được có bt cứ các điểm gián đoạn nào trên bề mặt có độ sâu lớn hơn các giá trị được cho trong Bảng 3. Các giá trị giới hạn này áp dụng cho phép thử được lựa chọn phù hợp với 9.4.1 và 9.5.3 củaTCVN 11235-1 (ISO 16120-1).

Bảng 3 chỉ áp dụng cho các thép thanh tròn. Có thể quy định các mức gián đoạn lớn nhất cho các dạng thép thanh khác theo thỏa thuận.

Bảng 3 - Các giá trị giới hạn của độ sâu các đim gián đoạn trên bề mặt của thép thanh tròn

Kích thước tính bằng milimet

Đường kính danh nghĩa

dN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài thực lớn nhất cho phép của các điểm gián đoạn trên bề mặtb

5 dN 20

0,20

0,25

dN > 12

0,25

0,30

a Độ sâu ca các điểm gián đoạn trên b mặt được đo từ bề mặt thực của sản phm theo chiều hướng kính.

b Chiều dài thực đo được ca các điểm gián đoạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5  Tạp chất phi kim loại

Phương pháp đánh giá các tạp chất phi kim loại và các chuẩn đánh giá phải được thỏa thuận tại thời điểm đặt hàng với sự tham chiếu ISO 4967.

5.6  Giới hạn bền kéo

Trừ khi có quy định khác tại thời điểm đặt hàng, thép thanh để chế tạo dây thép có đường kính 5,5 mm và lớn hơn phải có giá trị giới hạn bền kéo lớn nhất được cho trong Bảng 4.

Bảng 4 - Các giá trị giới hạn bền kéo

Giới hạn bền kéo tính bằng Megapascal

Mác thép

Giới hạn bền kéo lớn nhất

C2D1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C4D1

360

390

Theo thỏa thuận

CHÚ THÍCH: 1Mpa = 1N/mm2

5.7  Đặc điểm của lớp vảy

Có thể thỏa thuận về đặc điểm lớp vảy giữa nhà cung cấp và khách hàng. Các đặc đim này có thể được quy định là số lượng vảy và/hoặc khả năng làm sạch vảy.

5.8  Hư hỏng cơ học

Thép thanh để chế tạo dây thép không được có hư hng do mài mòn (hậu quả của sự tiếp xúc có ma sát giữa thép thanh và thép thanh, thép thanh và bê tông hoặc thép thanh và chi tiết bằng thép) có ảnh hưởng xấu đến quá trình gia công tiếp sau và s dụng cuối cùng. Các tiêu chuẩn về khả năng chp nhận các mức hư hỏng cho phép có thể được thỏa thuận giữa nhà cung cp và khách hàng. Phụ lục C ca TCVN 11235-1 (ISO 16120-1) giới thiệu các ví dụ minh họa về hư hỏng cơ học.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A

(Tham khảo)

Các ký hiệu của thép phù hợp với TCVN 11235-2 (ISO 16120-3) và ký hiệu của các mác thép so sánh trong các tiêu chuẩn quốc gia và vùng

Bảng A.1

TCVN 11235-3 (ISO 16120-3)

JIS

YB/T170.3:2002

Ký hiệu của thép

No. của vật liệu châu Âu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n/nr/ya

Ký hiệu của thép

n/nr/ya

C2D1

1.1185

-

-

C2D1

y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1187

-

-

C3D1

y

C4D1

1.1188

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y

a Sai lệch ca phân tích hóa học (phân tích mẻ nấu) so với phân tích được cho trong TCVN 11235-3 (ISO 16120-3): n = không; nr = không có liên quan; y = có liên quan.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] YB/T 170.3:2002, Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 3: Specific requirement for rimmed and rimmed-subsite, low-carbon steel wire rod.

1) Tham khảo ISO 4948-1. Trong Bảng 1 của TCVN 7446-1, hàm lượng các nguyên tố nhôm (AI), coban (Co), silic (Si), Wolfram (W) và các nguyên tố được quy định khác (trừ lưu huỳnh (S), pht pho (P), cacbon (N) và nitơ (N)) tương đương với quy định ca HS; hàm lượng các nguyên tố còn lại tương đương với quy định ca cả HS và ISO 4948-1.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11235-3:2015 (ISO 16120-3:2011) về Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn sôi và nửa lặng có hàm lượng cacbon thấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.523

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251