Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11214:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:43.060.40 Tình trạng: Đã biết

Cấp cỡ hạt

Cỡ x (m)m

A

2 ≤ x < 5

B

5 x < 15

C

15 ≤ x < 25

D

25 ≤ x < 50

E

50 ≤ x < 100

F

100 ≤ x < 150

G

150 x < 200

H

200 ≤ x < 400

J

400 ≤ x < 600

K

600 ≤ x < 1000

7.2. Ví dụ về sử dụng mã độ sạch của thiết bị phun nhiên liệu

7.2.1. Ví dụ 1

Tối đa có 1.000 hạt trong phạm vi 5 mm đến < 15 mm, 500 hạt trong phạm vi 15 mm đến < 25 mm, 250 hạt trong phạm vi 25 mm đến < 50 mm và 50 hạt trong phạm vi đến 50 < 1000 mm đối với mỗi bộ phận. Yêu cầu này có nghĩa là cỡ hạt lớn nhất cho phép là 1000 mm; không có yêu cầu về khối lượng.

FIECC = B1000 / C500 / D250 / E - K50

7.2.2. Ví dụ 2

Mức các mảnh vụn cho phép là 3 mg đối với mỗi bộ phận; không có yêu cầu về cỡ hạt.

FIECC = GN3

7.2.3. Ví dụ 3

Mức các mnh vụn cho phép là 5 mg trên 1000 mm2 diện tích bề mặt bị ướt của bộ phận, không có yêu cầu về cỡ hạt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.4. Ví dụ 4

Có cả hai yêu cầu về cỡ hạt và khối lượng đối với bộ phận; các nội dung chi tiết như đã nêu trên trong các ví dụ 1 và 2.

FIECC = B1000 / C500 / D250 / E - K50,GN3

7.2.4.5. Ví dụ 5

Yêu cầu không có các hạt trên 200 mm và không có yêu cầu cấp của cỡ hạt hoặc phép đo khối lượng.

FIECC = HO

8. Ký hiệu

Yêu cầu về độ sạch đối với các bộ phận phun nhiên liệu phải được ký hiệu như sau:

a) Từ “độ sạch”;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) FIECC trong ngoặc [...] theo Điều 7.

VÍ DỤ: Độ sạch: TCVN 11214 (ISO 12345)-[B1000 / C500 / D250 / E - K50,GN3]

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Thiết bị thử điển hình để đo độ sạch của thiết bị phun nhiên liệu

A.1. Quy định chung

Thiết bị thử điển hình được nêu trong A.2 đến A.5.

Nguyên lý cơ bản của thiết bị (mạch) thử được cho trong Hình A.1; nguyên lý này có thể dựa trên tất cả các quy trình thử bộ phận đã quy định trong Điều 5, ngoại trừ một bơm cung cấp áp suất cao (xem 5.2.3 và A.3) dùng cho một quy trình thử giá treo (xem 5.8.2 và A.4) và các phép thử dùng bơm phun hoặc xịt nước bằng tay (xem A.3).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.2. Nguyên lý cơ bản của thiết bị thử

CHÚ THÍCH: Tất cả các số trong [...] có liên quan đến Hình A.1.

A.2.1. Các bộ phận của thiết bị thử cơ bản

a) Nguồn áp suất [8], ống [11], vòi phun [12] và bộ lọc tinh [5] là các bộ phận thay đi của thiết bị th độ sạch của thiết bị phun nhiên liệu.

b) Các bộ phận còn lại là các bộ phận chung.

c) Bình gom [13] cần thiết để

1) Bo vệ cụm bộ lọc (nếu được sử dụng trong mạch thử) tránh hư hng,

2) Chứa toàn bộ thể tích thử trong trường hợp lưu lượng cao, và

3) Tích trữ trước khi vận chuyển chất lỏng thử tới phòng thí nghiệm để đếm hạt khi sử dụng kính hiển vi hoặc để phân tích bằng trọng lực.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Màng lọc thử [16] được lựa chọn tùy ý trong hệ thống lưu lượng.

e) Các phương tiện được trang bị để đo nhiệt độ chất lỏng [9], áp suất đường ống [10] dùng cho thử bơm và lưu lượng [7] dùng cho thử ống cao áp.

A.2.2. Sai lệch so với nguyên lý cơ bản của một thiết bị thử

Đối với một số bộ phận CR, nguyên lý cơ bản của thiết bị (mạch) thử như cho trong Hình A.1 phải được sa đổi. Nội dung chi tiết của các sa đổi được cho trong các Chú thích sau.

CHÚ THÍCH 1: Các vòi phun nhiên liệu (có trang b thêm một bộ phận điều khiển điện tử) nhờ đó [11] được thay thế bằng một bộ điu khin áp suất, một van, một giá treo và các ống cung cấp.

CHÚ THÍCH 2: Các vòi phun đơn [8], [11] và [12] được thay thế bằng vòi phun đơn và có bổ sung thêm một bộ phận điều khiển điện tử.

CHÚ THÍCH 3: Các bơm cung cp có áp suất cao theo 5.2.2 nhờ đó [11] được thay thế bằng giá treo và ống (đối với 5.2.3, xem A.4).

CHÚ THÍCH 4: Các giá treo (ch dùng cho thử xịt nước có áp suất thp; xem 5.8.3) nhờ đó bơm xịt nước như trong 4.2.8 thay thế [8] và [11] được thay thế bằng giá treo và không yêu cầu các ống [12].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

4.

5.

6.

7

8.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 


9

10

11

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

12

13

16

Thùng chứa thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các nguồn áp suất khác (xem 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4)

Bộ trao đổi nhiệt

Bộ lọc tinh (xem 4.9)

Đường ống hoặc vòi lấy mẫu

Lưu lượng kế thử

Kiểm tra và nguồn áp sut thử theo quy trình thử được sử dng:

Thử các bơm cung cp có áp suất cao: bơm được thử (xem A.2.2, Chú thích 3)

Thử các vòi phun đơn: cùng với vòi phun đơn [11] và [12] được thử (xem A.2.2, Chú thích 2)

Thử các bơm phun nhiên liệu: Bơm được thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử các vòi phun: Không có bộ phận, được nối phân dòng

Thử các ống cao áp: kiểm tra bơm cung cp áp suất cao (xem 4.2.6)

Thử các giá treo (thử xịt nước có áp suất thấp): Bơm xịt nưc (xem A.2.2, Chú thích 4).

Khí cụ đo nhiệt đ

Áp kế (xem 4.10)

Bộ phận kiểm tra và thử theo quy trình thử được sử dụng:

Th các bơm cung cấp có áp suất cao: giá treo và ống (xem A.2.2, Chú thích 3)

Thử các vòi phun đơn: cùng với vòi phun đơn [8] và [12] được thử (xem A.2.2, Chú thích 2)

Thử các bơm phun nhiên liệu: Cụm ống cao áp kim tra (xem 4.3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử các ống cao áp: Ống được thử

Thử các giá treo (thử xịt nước có áp suất thp): Giá treo và các ống (xem A.2.2, Chú thích 4).

Vòi phun hiệu chuẩn hoặc thử (xem 4.4)

Bình gom (xem 4.5)

Màng lọc thử

Hình A.1 - Thiết bị thử (sơ đồ bố trí)

A.3. Thiết bị thử đ thử xịt nước bằng bơm phun hoặc bằng tay

Xem Hình A.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Bơm phun/bơm phân phối dung môi (4.7.2.5) với dung môi (4.8.3)

2. Bộ phận lọc (xem 4.2.5)

3. Bình gom/bình chân không (xem 4.7.2.3)

4. Nối với thiết bị chân không (xem 4.7.2.4)

5. Phu của bộ lọc (xem 4.7 2.2)

6. Mu được thử (ví dụ, ống phun nhiên liệu có áp suất cao, giá treo, vòi phun, các bộ phận riêng biệt v.v...)

Hình A.2 - Thiết bị thử để thử bơm phun (sơ đồ bố trí)

A.4. Các bộ phận của thiết bị thử dùng cho bơm cung cấp áp suất cao (bơm thử vận hành bằng tay)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Thùng chất lỏng thử (thùng cha dung môi)

2. Bơm cung cấp áp suất cao được thử

3. Bơm chân không (xem 4.7.2.4)

4. Bình gom (xem 4.5)

5. Bình gom bng thép không gỉ, xem 4.5

6. Van phía hút

7. Van phía thải

Hình A.3 - Mạch thử để xịt nước ở vận tốc thấp có bơm thử vận hành bằng tay (sơ đồ bố trí)

A.5. Thử xịt nước bình chứa áp lực có giá treo (quá trình thử động lực học)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN

1. Bình không khí chịu áp lực

2. Bình chịu áp lực được nạp dung môi làm sạch nguội

3. Bộ lọc sơ bộ chất lỏng có cỡ lỗ rây 2 mm

4. Van ba ngả (ở vị trí 1 dùng cho xử lý dòng vào)

5. Giá treo

6. Van ba ng (ớ vị trí 1 dùng cho xử lý ng vào)

7. Màng phân tích

8. Bình gom, xem 4.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Như đã ch dẫn trên Hình D.2, có thể có các cấu hình xịt nước khác nhau.

Hình A.4.1 - Thử xịt nước bình chịu áp lực -  Các vị trí van 4 và 5 trong quá trình xử lý dòng vào

CHÚ DẪN

1. Bình không khí chịu áp lực

2. Bình chịu áp lực được nạp dung môi làm sạch nguội

3. Bộ lọc sơ bộ chất lỏng có c lỗ rây 2 mm

4. Van ba ngả (ở vị trí 2 dùng cho quá trình thi)

5. Giá treo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Màng phân tích

8. Bơm gom, xem 4.5

9. Bình chân không, xem 4.7.2.3

a. Như đã ch dẫn trên Hình D.2, có thể có các cu hình xịt nước khác nhau.

Hình A.4.2 - Thử xịt nước bình chịu áp lực - Các v trí van 4 và 5 trong quá trình xử lý dòng thải

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

Thử xịt nước có áp suất thấp cho giá treo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN

1. Giá treo được thử

a. Phụ tùng nối ống đầu ra ti các vòi phun

b. Phụ tùng nối ống đầu vào bơm cao áp

Hình B.1 - Giá treo được thử

CHÚ DN

1. Đu vào xịt nước

5. Đu ra xịt nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình B.2 - Bước 1 của quy trình thử

CHÚ DN

1, 2, 3, 4 Các đầu vào xịt nước liên tiếp bằng cách thay đi các np chất do (c) tương ng

5. Đầu ra xịt nước

c. Nắp chất dẻo lắp ghép ren đ che kín phụ tùng

Hình B.3 - Bước 2 của quy trình thử

CHÚ DẪN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Đầu ra xịt nước

c. Np chất dẻo lắp ghép ren để che kín phụ tùng

Hình B.4 - Bước 3 của quy trình thử

 

Phụ lục C

(Tham khảo)

Quy trình kiểm tra độ sạch ban đầu của thiết bị thử

C.1. Quy trình kiểm tra độ sạch ban đầu

Bất kể hệ thống đang được sử dụng hoặc các bộ phận đang được thử, điều thiết yếu là thiết bị thử phải vận hành mức độ sạch cao hơn mức độ sạch của các bộ phận được thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nên kim tra tính năng của hệ thống trước khi bắt đầu thử bằng cách vận hành hệ thống trong cùng các điều kiện và trên cùng một chu kỳ.

C.2. Thử độ sạch ban đầu

C.2.1. Nguồn nhiễm bẩn ban đầu

Độ sạch ban đu thu được từ sự nhiễm bẩn do xử lý và thử nghiệm bộ phận từ lúc ban đầu khi dỡ bao gói cho bộ phận và kết thúc sau khi đã phân tích các hạt chất nhiễm bẩn. Các nguồn nhiễm bẩn ban đầu chính là

- Môi trường không khí xung quanh (không khí, người vận hành, khu vực làm việc v.v...),

- Chất lỏng rút ra,

- Tất cả các bề mặt không thuộc về bộ phận tiếp xúc với chất lỏng rút ra như các thùng chứa và thiết bị để thu gom và ly mẫu chất lỏng rút ra,

- Phân tích chất lỏng rút ra,

- Bộ lọc phân tích hoặc máy đếm hạt quang học và thiết bị gn liền, và

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ sạch ban đầu do sự kết hợp và tương tác của các yếu tố trên đang được áp dụng cho nhiệm vụ thử và kiểm tra riêng.

Nếu biết độ sạch của môi trường ở đó thực hiện việc kiểm tra độ sạch và nên b qua ảnh hưởng của nó đến độ sạch của bộ phận được thử. Yêu cầu này có hiệu lực khi thực hiện thử độ sạch ban đầu.

Nếu mức giá trị độ sạch ổn định dịch chuyển về phía các giá trị cao hơn, phải nghiên cứu các nguồn nhiễm bẩn ban đầu để giảm đến mức tối thiểu sự nhiễm bẩn chéo không chấp nhận được.

C.2.2. Thử độ sạch ban đầu của hệ thng

Để kiểm tra bảo đảm cho sự đóng góp của các điều kiện vận hành, thiết bị và các sản phm được sử dụng không vượt quá sự nhiễm bẩn không đáng kể dùng cho kiểm tra bộ phận được phân tích, nên thực hiện phương pháp vận hành trên mô hình trong các khoảng thời gian cách đều nhau.

Để xác định các giá trị độ sạch ban đầu của hệ thng, phải áp dụng các điều kiện giống nhau (cùng một thiết bị, cùng một thể tích toàn bộ của chất lỏng rút ra) trong quá trình thử bộ phận, nhưng với các bộ phận thử được thay thế bằng các bộ phận có “độ sạch đã biết để kiểm tra hệ thống.

Phải xác định giá trị độ sạch ban đầu cho mỗi phương pháp phân tích được quy định trong tài liệu kiểm tra.

Phân tích chất lỏng rút ra theo quy định trong Điều 6.

C.2.3. Mức độ sạch CL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2.3.1. Phân tích bằng trọng lực

Nên thực hiện trong quá trình phân tích bằng trọng lực theo ISO 16232-6.

Mức độ sạch của CL nhỏ hơn 10% mức nhiễm bẩn theo phân tích bằng trọng lực này và lớn hơn hoặc bằng 0,3 mg.

Khi sử dụng cân có 4 chữ số trong các điều kiện môi trường không được kiểm soát (độ m và nhiệt độ không được kiểm soát), giá trị độ sạch ban đầu nh nhất đo được là 0,3 mg. Như vậy nên thu gom tối thiểu là 3 mg trong quá trình bộ phận để đáp ứng tiêu chuẩn 10 %.

C.2.3.2. Đếm hạt và phân tích loại theo cỡ hạt

a) Tổng số hạt: Tài liệu kiểm tra quy định nh hơn 10 % tổng số hạt khác nhau ở các cỡ có liên quan, mỗi giá trị tính toán được làm tròn xuống.

Các cỡ có liên quan nên gần nhất tới mức có thể được với cỡ hạt lớn nhất chấp nhận được đối với bộ phận và được lựa chọn để cho phép đếm các số lượng hạt đáng kể.

b) Cỡ hạt lớn nhất: Không có hạt nào ở phạm vi cỡ hạt theo ISO 16232 nh hơn một nửa cỡ hạt lớn nhất chấp nhận được đối với bộ phận được quy định trong tài liệu kiểm tra.

c) Nếu không biết mức nhiễm bẩn của bộ phận hoặc nếu tài liệu kiểm tra không đưa ra yêu cầu, mức độ sạch ban đầu phải là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Không có hạt nào lớn hơn 50mm (c hạt lớn nhất).

Nếu mục c) được thỏa mãn những giá trị độ sạch ban đầu lớn hơn 10%, cần phải phân tích các bộ phận b sung đ thu gom số lượng hạt lớn hơn.

3. Chuẩn chấp nhận

Chun chp nhận phải như sau khi được đo trên cùng một chu trình như khi thử trong thực tế:

- CL < 0,10 x CS (của một mình thiết bị)

- CL < 5 x x (của một mình thiết bị)

Trong đó x là s đọc độ sạch riêng biệt bất kỳ trong năm số đọc cuối cùng (phân tích bằng trọng lực hoặc số lượng hạt).

Thiết bị kiểm tra nên được chỉnh đặt theo quy định và giữ ở trạng thái sạch. Khi kiểm tra các bộ phận mới, có thể cần phải vận hành thiết bị trong một thời gian dài để đạt được mức CL ổn định (ch đối vi thiết bị kiểm tra). Lượng nhiễm bẩn thích hợp phải xác định nhờ đường cong đặc tính (xem ISO 16232-5:2007, Hình 1).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

Xác định các thông số xịt nước để thử xịt nước bình chịu áp lực có giá treo

D.1. Bọt khí và đim thu gom hạt

Điều kiện trước tiên cho quá trình làm tràn ngập nước một cách tối ưu là hình dạng của các cửa vào và ra của phụ tùng nối ống. Có thể không có các bọt khí và các điểm thu gom hạt bên trong giá treo trong quá trình làm tràn ngập nước, xem Hình D.1.

CHÚ DN

1. Đim thu gom hạt

2. Bọt khí

Hình D.1 - Ví dụ về một điểm thu gom hạt và một bọt khí bên trong giá treo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo Hình D.2. có thể có các cấu hình xịt nước khác nhau, cấu hình thích hợp nhất không tạo ra các bọt khi và các đim thu gom hạt.

Tùy theo hình dạng hình học của giá treo (các đường kính lỗ của các phụ tùng nối ng, lỗ khoan thủng hoặc lỗ xịt), lưu lượng thể tích thích hợp sẽ từ 2 l/min đến 6 l/min. S Reynolds phi ³ 3000. Khối lượng xịt nước thích hợp cũng phải được hợp thức hóa theo ISO 16232-5. Sự nhiễm bẩn phụ thêm của giá treo với các hạt thử (100 - 200) mm rất có ích cho đánh giá theo đường cong đặc tính (tách hạt).

CHÚ THÍCH: Vì quá trình chạy vào có ảnh hưởng lớn nhất tới việc phải ra hạt cho nên các khối lượng xịt nước lớn (>400 ml) thưng không có lợi. Lặp lại quá trình xịt nước có một quá trình thi chuyn liếp (xem 5.8.2.2.4) là thích hp nht.

CHÚ DN

1. Giá treo được thử

2, 3, 4, 5. Các hướng xịt nước khác nhau được cho bi các mũi tên

a. Các phụ tùng nối ống ra đến các vòi phun

b. Phụ tùng nối ống vào từ bơm cao áp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 3722, Hydraulic fluid power - Fluid sample containers - Qualifying and controlling cleaning methods, (Truyền động thy lực - Thùng chứa mẫu chất lỏng - Xác định chất lượng và kiểm tra các phương pháp làm sạch).

[2] ISO 4006, Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols, (Đo lưu lượng chất lỏng trong đường ống kín - Từ vựng và ký hiệu).

[3] ISO 7876-1, Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 1: Fuel injection pumps, (Thiết bị phun nhiên liệu - Từ vựng - Phần 1: Bơm phun nhiên liệu).

[4] ISO 7876-2, Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 2: Fuel injectors, (Thiết bị phun nhiên liệu - Từ vựng - Phần 2: Vòi phun nhiên liệu).

[5] ISO 7876-3, Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 3: Unit injectors, (Thiết bị phun nhiên liệu - Từ vng - Phần 3: Vòi phun đơn).

[6] ISO 7876-4, Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 4: High-pressure pipes and end-connections, (Thiết bị phun nhiên liệu - Từ vựng - Phần 4: ng cao áp và đầu nối mút).

[7] ISO 7876-5, Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 5: Common rail fuel injection system, (Thiết bị phun nhiên liệu - Từ vựng - Phần 5: Hệ thống phun nhiên liệu có giá treo chung).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[9] ISO 16232-1, Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 1: Vocabulary, (Phương tiện giao thông đường bộ - Độ sạch của các bộ phận trong các mạch chất lỏng - Phn 1: Từ vựng).

[10] ISO 16232-3, Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 3: Method of extraction of contaminants by pressure rinsing, (Phương tiện giao thông đường bộ - Độ sạch của các bộ phận trong các mạch chất lỏng - Phn 3: Phương pháp tách các chất nhiễm bẩn bằng rửa có áp).

[11] ISO 16232-10, Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 10: Expression of results, (Phương tiện giao thông đường bộ - Độ sạch của các bộ phận trong các mạch chất lỏng - Phần 10: Biểu thị các kết quả).

[12] ISO 18413, Hydraulic fluid power - Cleanliness of parts and components - Inspection document and principles related to contaminant collection, analysis and data reporting, (Truyền động lực học - Độ sạch của các chi tiết và bộ phận - Tài liệu kiểm tra và các nguyên lý thu gom, phân tích chất nhiễm bẩn và báo cáo dữ liệu).

1) Nên sử dụng ng thép không g đ chống gỉ và nhiễm bẩn do ăn mòn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11214:2015 (ISO 12345:2013) về Động cơ điêzen – Đánh giá độ sạch của thiết bị phun nhiên liệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27