Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11074-1:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:53.020.20 Tình trạng: Đã biết

Nhãn hiệu cn trục:

 

Số model:

 

Năm sản xuất:

 

 

Mục

Mô tả

Có/Khônga

Tham chiếua

0

Nhận biết

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các chỉ dẫn tương ứng với cần trục đối tượng (chẳng hạn số model và số sêri công bố trong sổ tay hướng dẫn tương ứng với cần trục đó).

 

 

0.2

Các chỉ dẫn kết hợp với các chỉ dẫn của nhà sản xuất, khi có thể, bao gồm các cnh báo an toàn của nhà sản xuất riêng cho cần trục đối tượng.

 

 

0.3

Chủ sở hữu của cần trục được đăng ký với nhà sản xuất.b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Sử dụng

 

 

1.1

Các chỉ dẫn về kiểm tra, bảo trì và sử dụng áp dụng cho môi trường nơi cần trục sẽ được sử dụng, ví dụ ở nhiệt độ trong khoảng cho phép của nhà sn xuất.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các chỉ dẫn vận hành áp dụng cho cách thức mà cần trục được sử dụng.

 

 

1.3

Các thay đổi

Các chỉ dẫn được chuẩn bị và nhắm đến mọi quy trình bổ sung phát sinh như kết quả của các thay đổi đối với cần trục.

 

 

1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có lịch sử các lần sửa chữa hoặc khuyết tật lặp lại mà không được gii quyết trong các chỉ dẫn.

 

 

2

Đặc tính kỹ thuật

 

 

2.1

Số giờ vận hành (cũng được thể hiện bằng số chu trình)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại phù hợp với phần tương ứng của ISO 8686.

 

 

2.2

Khi hết số giờ vận hành theo thiết kế

Chỉ dẫn đã được cung cấp về các hành động cần thiết ngay khi hết số giờ vận hành hoặc số chu trình theo thiết kế (các điều kiện vận hành theo thiết kế).

 

 

2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.4

Mô tả chi tiết cho vận hành đã được cung cấp (ví dụ tốc độ nâng và di chuyển, các cài đặt áp suất thủy lực,...).

 

 

2.5

Mô tả chi tiết đã được cung cấp để hiệu chỉnh hoặc lắp các bộ phận (ví dụ lực xiết bulông, cài đặt khe h má phanh, khoảng cách công tắc tiệm cận).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Quy trình kiểm tra

 

 

3.1

Các quy trình kiểm tra thường kỳ

Kế hoạch kiểm tra được ch định và áp dụng cho cả đời cần trục.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các quy trình bo trì phòng ngừa

Các chỉ dẫn bảo trì phòng ngừa được chỉ định và áp dụng cho c đời cần trục.

 

 

3.3

Các khu vực thiết yếu

Các mô tả chi tiết được cung cấp để xác định các khu vực thiết yếu cần kiểm tra định kỳ và/hoặc tần suất kiểm tra (ví dụ trục đỡ, mối hàn khung máy).

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các quy trình kiểm tra

Các quy trình được cung cấp, chi tiết hóa phương pháp kiểm tra các khu vực thiết yếu (ví dụ, kiểm tra bằng quan sát, kiểm tra bằng hạt từ).

 

 

3.5

Tiêu chí chấp nhận

Tiêu chí được cung cấp để xem xét các khu vực thiết yếu nào có thể được đánh giá.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần chung

 

 

4.1

Các cảnh báo an toàn và các rủi ro tồn đọng được công bố trong sổ tay vận hành và bảo trì.

 

 

5

Các chi tiết thay thế (khi áp dụng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.1

Vật tư tiêu hao

Các mô tả được cung cấp liên quan đến thay thế các hạng mục tiêu hao (ví dụ dầu thủy lực, bộ lọc).

 

 

5.2

Các bộ phận

Các mô tả chi tiết được cung cấp liên quan đến thay thế các chi tiết và tần suất yêu cầu thay thế (ví dụ cáp, bạc).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

Tài liệu

 

 

6.1

Danh mục kiểm tra được cung cấp với việc ch định rõ các khu vực và quy trình cần thiết cho mỗi lần kiểm tra.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các biểu mẫu về báo cáo thử nghiệm được cung cấp tạo thuận lợi cho việc ghi lại việc kiểm tra và các đo đạc khi thử với các tiêu chí quy định.

 

 

a Khi câu trả li là ”Có" thì các tham chiếu phải được viện dẫn, khi là “Không” thì theo B.2. "

b Phải khẳng định việc đăng ký với nhà sản xuất.

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Sơ đồ khối cho kiểm tra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B cung cấp sơ đồ khối nhằm chỉ dẫn quy trình kiểm tra trong Điều 5, có thể áp dụng cho cần trục.

B.2  Áp dụng

Sơ đồ khối trên hình B.1 đến B.4 nên được áp dụng như sau:

a) Hình B.1 áp dụng khi các ch dẫn có sẵn có thể được khẳng định là đúng (xem 4.2) và được tuân thủ theo chế độ kiểm tra của nhà sản xuất đối với mẫu máy cụ thể;

b) Hình B.2 áp dụng cho các cần trục ít hơn 5 năm tuổi khi các chỉ dẫn không có sẵn hoặc được người có thẩm quyền xem xét là không thích hợp hoặc không đúng (xem 4.2) và chương trình kiểm tra định kỳ tăng cường được áp dụng;

c) Hình B.3 áp dụng cho các cần trục nhiều hơn 5 năm tuổi khi các chỉ dẫn không có sẵn hoặc được người có thẩm quyền xem xét là không thích hợp hoặc không đúng (xem 4.2) và chương trình kiểm tra định kỳ tăng cường được áp dụng với ưu tiên việc tiếp tục kiểm tra lớn;

d) Hình B.4 áp dụng khi không có sẵn các chỉ dẫn, hoặc được người có thẩm quyền xem xét là không thích hợp hoặc không đúng (xem 4.2) và việc kiểm tra các bộ phận thiết yếu bị chậm lại đến năm thứ 10, có yêu cầu kiểm tra lớn [xem 5.6.1 a)].

Hình B.1 - Chế độ kiểm tra theo mu máy cụ thể khi có sẵn các chỉ dn đúng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình B.2 - Cần trục ít hơn 5 năm tuổi và không có sẵn các chỉ dẫn hoặc các chỉ dẫn được người có thẩm quyền xem xét là không phù hp hoặc không đúng

Hình B.3 - Cn trục nhiều hơn 5 năm tuổi, không có sẵn các chỉ dẫn hoặc các ch dn đưc người có thm quyền xem xét là không phù hp hoặc không đúng và kiểm tra định kỳ tăng cường được áp dụng

Hình B.4 - Cần trục hơn 5 năm tuổi và không có sẵn các chỉ dẫn hoặc các chỉ dẫn được người có thm quyền xem xét là không phù hợp hoặc không đúng và việc kiểm tra các bộ phận thiết yếu bị chậm lại đến năm thứ 10

 

Phụ lục C

(tham khảo)

Các biện pháp phòng ngừa khi kiểm tra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) V trí kiểm tra và xung quanh cần trục phải được rà soát để đảm bảo việc kiểm tra được tiến hành an toàn.

b) Khi các mối nguy hiểm được dự báo do các điều kiện thời tiết thì phi hoãn lại việc kiểm tra cho đến khi thời tiết được cải thiện.

c) Khi các mối nguy hiểm được dự báo do điều kiện nền yếu thì cần trục phải được di rời đến nơi có điều kiện nền cứng hoặc cần có các biện pháp cải thiện điều kiện nền.

d) Khi do yêu cầu của điều kiện làm việc tại nơi kiểm tra thì nhân viên kiểm tra phải sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân, ví dụ như mũ cứng và kính bảo hộ.

e) Đ bảo vệ người sử dụng khỏi bị điện giật, các dụng cụ sử dụng trong khi kiểm tra phải có cấu tạo an toàn.

f) Khi có nguy cơ rơi từ trên cao trong quá trình kiểm tra thì nhân viên kiểm tra phải được hướng dẫn đúng cách, bao gồm cả việc sử dụng đai an toàn, sàn thao tác và hộp đựng đồ an toàn.

g) Cần chỉ rõ tại trạm điều khiển của cần trục đang kiểm tra rằng việc kiểm tra đang được thực hiện.

h) Khi kiểm tra các chi tiết điện, mạch điện thì nguồn và/hoặc các công tắc nguồn phải được ngắt và gắn thẻ thông báo,

i) Trong khi kiểm tra cn nghiêm cấm việc kích hoạt và vô hiệu hóa công tắc ngun, ngoại trừ khi được chỉ thị bởi nhân viên kiểm tra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Trong khi kiểm tra, nghiêm cấm việc vận hành cần trục, ngoại trừ khi được chỉ thị bởi nhân viên kiểm tra.

I) Khi hai hoặc nhiều cần trục được lắp đặt tại cùng một nơi hoặc các cần trục khác được lắp đặt tại vị trí bên cạnh thì phải có các biện pháp phòng ngừa chuyển động của cần trục đang kiểm tra do tác động của các cần trục khác.

m) Trước khi thử ti, thiết bị nâng và thiết bị chịu tải phải được kiểm tra để đm bảo chúng không có khuyết tật tồn đọng và tải được giữ chắc chắn.

n) Nghiêm cấm nhân viên kiểm tra và các nhân viên ở bên cạnh đi vào các khe hẹp hoặc các vùng có nguy cơ bị chèn ép.

o) Khi có dự báo rằng cần quay có thể gây nguy hiểm cho các công trình lân cận hoặc các khu vực công cộng thì phải nghiêm cấm việc thử vận hành tại các khu vực này.

 

Phụ lục D

(quy định)

Người có thẩm quyền cho từng kiểu kiểm tra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng D.1 - Người có thẩm quyền

Kiểm tra hàng ngày

Kiểm tra thường kỳ

Kiểm tra định kỳ

Kiểm tra định kỳ tăng cường

Kiểm tra bất thường

Kiểm tra lớn

Nhân viên vận hành

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kỹ thuật viên có kinh nghiệm

Kỹ thuật viên có kinh nghiệm

 

 

 

Nhân viên kiểm tra cần trục

Nhân viên kiểm tra cần trục

Nhân viên kiểm tra cần trục

Nhân viên kiểm tra cần trục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Kỹ sư phụ trách

Kỹ sư phụ trách

Kỹ sư phụ trách

Kỹ sư phụ trách

Kỹ sư phụ trách

Kỹ sư phụ trách

Nhân viên bảo trì được quy định trong TCVN 7549-1 (ISO 12480-1).

Kiểm định viên cần trục được quy định trong ISO 23814.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kỹ sư phụ trách là kỹ sư có kinh nghiệm về thiết kế, thi công hoặc bảo trì cần trục, có đủ hiểu biết v các quy chun và tiêu chuẩn liên quan và các thiết bị cn thiết đ thực hiện kiểm tra. Ngoài ra, kỹ sư phụ trách là người kỹ sư có trách nhiệm đánh giá trạng thái an toàn của cần trục và quyết định các biện pháp phải được dùng nhm đảm bảo tiếp tục vận hành an toàn.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11074-1:2015 (ISO 9927-1:2013) về Cần trục - Kiểm tra - Phần 1: Quy định chung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249